PRÓBA SAMOBÓJCZA NA SKUTEK ZNĘCANIA

Komentarze

Transkrypt

PRÓBA SAMOBÓJCZA NA SKUTEK ZNĘCANIA
5 Ds. 166 /14
18.09.2014 r.
PRÓBA SAMOBÓJCZA NA SKUTEK ZNĘCANIA
Prokuratura Rejonowa w Lubinie oskarżyła 44 letniego górnika
z Lubina o znęcanie się na żoną, którego skutkiem było targnięcie się
przez
pokrzywdzoną
na
własne
życie.
Kobieta
natychmiast
trafiła
do szpitala w związku z czym jej życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo.
Jej
stan
zdrowia
spowodowany
głównie
psychicznym
znęcaniem
spowodował jednak, że na pewien czas trafiła do szpitala psychiatrycznego
z powodu depresji.
Do znęcania dochodziło w okresie od sierpnia 2013 r.
do 13 kwietnia 2014 r. Oskarżony pod wpływem alkoholu wszczynał
awantury, w trakcie których wulgarnie wyzywał żonę, a także poniżał ją
w obecności wspólnych dzieci. Nadto ww. szarpał kobietę i naruszał jej
nietykalność cielesną, a także groził pozbawieniem życia. Sytuacje
te nasiliły się od sierpnia 2013 r. W lutym br. sąd rozwiązał małżeństwo
stron przez rozwód, orzekając o winie oskarżonego. Mimo to, byli
małżonkowie nadal zamieszkiwali razem, a psychiczne dręczenie ze strony
oskarżonego stawało się dla pokrzywdzonej coraz bardziej dotkliwe.
Nie mogąc wytrzymać panującej sytuacji w dniu 13 kwietnia 2014 r.
kobieta targnęła się na swoje życie nadużywając leków nasennych.
Na szczęście dość szybko trafiła do szpitala, co uchroniło ją przed
niebezpieczeństwem utraty życia.
Po
zawiadomienie
zatrzymany
i
tym
o
zdarzeniu
przestępstwie.
usłyszał
zarzuty.
rodzina
pokrzywdzonej
Mężczyzna
Ww.
został
przesłuchany
złożyła
niezwłocznie
w
charakterze
podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu
i wyjaśnił, iż to była żona nadużywa alkoholu i wyzywa go wulgarnymi
słowami.
2
Prokurator zastosował wobec mężczyzny wolnościowe środki
zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz przede wszystkim nakazu
opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną, a także
zakazu zbliżania się do niej i kontaktowania.
Z uzyskanej w śledztwie opinii biegłego psychologa wynika,
że reakcje i zachowanie pokrzywdzonej w czasie przesłuchania świadczą
o tym, że przyczyną podjętej próby samobójczej było psychiczne i fizyczne
znęcanie ze strony męża. U kobiety dominowały skłonności do reakcji
depresyjnych uwarunkowane urazowymi doświadczeniami w małżeństwie.
Oskarżonemu
mężczyźnie
za
znęcanie
nad
byłą
żoną
skutkujące targnięciem się kobiety na własne życie grozi surowa kara
pozbawienia wolności w wymiarze od 2 do 12 lat.
W przypadku znęcania bez tak poważnego skutku zagrożenie
karą jest o wiele łagodniejsze, bo jest to kara w granicach od 3 miesięcy
do 5 lat pozbawienia wolności.
Sprawę rozpozna Sąd Rejonowy w Lubinie.

Podobne dokumenty