Nr Sprawy 174/ZE/2016 Zestawienie ofert na usługi ogrodnicze w

Komentarze

Transkrypt

Nr Sprawy 174/ZE/2016 Zestawienie ofert na usługi ogrodnicze w
Nr Sprawy 174/ZE/2016
Warszawa, 05.12.2016 r.
Zestawienie ofert
na usługi ogrodnicze w zakresie pielęgnacji drzew oraz wycinki drzew i krzewów na terenie zarządzanym przez ZGN
Bielany m.st. Warszawy
Zamawiajacy przeznaczył kwotę 210 033,00 zł (brutto) na realizację przedmiotu zamówienia.
Lp. Nazwa oferenta
1
OZON Jacek Ostrowski, 05-120 Legionowo,
ul.Czarnieckiego 22
Część
Wartość netto
Wartość brutto Okres gwarancji
1
186 775,00 zł
201 717,00 zł
48
2
3 150,00 zł
3 402,00 zł
48

Podobne dokumenty