Oświadczenie kandydata do pracy w Społecznej Komisji

Komentarze

Transkrypt

Oświadczenie kandydata do pracy w Społecznej Komisji
……………………..………..………
Leśna …………..………...
Imię i nazwisko
…………………………..……………………………..
Adres zamieszkania
……………………………………………….………..
…………………………….……………………..…….
Nr dow. osob. …………………………….…………..
Tel. ……………………………………….……………
e-mail: ………………………………………………….
Oświadczenie kandydata do pracy
w Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Oświadczam, że wyrażam zgodę
Mieszkaniowej w Leśnej.
na
pracę
w
Społecznej
Komisji
Jednocześnie, w przypadku powołania mnie w skład w.w. Komisji,
zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu pracy tej Komisji oraz do zachowania
tajemnicy służbowej w związku z pełnioną funkcją.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
…………………………………………
Czytelny podpis

Podobne dokumenty