program - Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Komentarze

Transkrypt

program - Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
PROGRAM
Aula św. Józefa – Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu
Sesja poświęcona pracom konserwatorskim przy ołtarzu głównym
w kościele pw. św. Marcina z Tours i Wniebowzięcia NMP
w Paradyżu oraz remontowi dachu w kościele w Chlastawie
• 11.00 – 11.10 - Rozpoczęcie spotkania
i powitanie zaproszonych gości
Ks. dr Paweł Łobaczewski – Rektor
Zielonogórsko-Gorzowskiego
Wyższego Seminarium Duchownego
P. dr Barbara Bielinis-Kopeć
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
• 11.10 – 11.30 - Ks. dr Paweł Łobaczewski
Rektor Zielonogórsko-Gorzowskiego
Wyższego Seminarium Duchownego
Boży wymiar piękna. Obiekty zabytkowe
w przestrzeni formacji seminaryjnej
• 11.30 – 11.50 - Marcin Kozarzewski
Monument Service Warszawa
Prezentacja przebiegu prac konserwatorskich przy ołtarzu
głównym w kościele w Gościkowie-Paradyżu
• 11.50 – 12.10 - Przemysław Gorek
Gorek Restauro
Prezentacja przebiegu prac remontowych w kościele
w Chlastawie
• 12.10 – 12.30 - dr Peter Schabe
Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege
und Denkmalschutz in Görlitz (Niemiecko-Polska Fundacja
Ochrony Zabytków Kultury w Görlitz)
Prezentacja działalności Niemiecko-Polskiej Fundacji
Ochrony Zabytków Kultury w Polsce
• 12.30 - Poczęstunek w sali Św. Tomasza
• 13.00 – 13.30 - Zwiedzanie kościoła i zakończenie spotkania
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 26 listopada br.
[email protected], tel. (68) 382 08 87
NA LUBUSKIE
ZAPROSZENIE
SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
ORGANIZATORZY:
ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIE
WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
Gościkowo 3 (Paradyż), 66-200 Świebodzin
tel. (68) 381 10 21, (68) 381 10 47
www.paradisus.pl; [email protected]
LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 74 11;
fax. (68) 325 37 45; [email protected]; www.lwkz.pl
G OŚCIKOWO - P ARADYŻ
28 LISTOPADA 2014

Podobne dokumenty