Wartość rynku reklamy internetowej Ukrainy w 2015 r.

Komentarze

Transkrypt

Wartość rynku reklamy internetowej Ukrainy w 2015 r.
Wartość rynku reklamy internetowej
Ukrainy w 2015 r.
2016-02-22 14:06:22
2
Ukraińskie zrzeszenie spółek IT „Internet Asocjacja Ukrainy” przedstawiło informację na temat wartości
ukraińskiego rynku reklamy internetowej w 2015 r.
Zgodnie z tą informacją, w roku ubiegłym wartość rynku wyniosła 1,29 mld UAH (wzrost o 27% w porównaniu z
2014 r.), w tym udział reklamy banerowej wyniósł 42,3%, in-stream video – 31,6%, in-page video – 8,4%, inne
rozwiązania niestandardowe (pop-up, pop-under, catfish, screenglide etc.) 9,7%, reklama sponsorów – 8%.
W ankiecie udział wzięli przedstawiciele największych agencji reklamowych i portali internetowych.
Źródło: „Ekonomiczna Prawda”
3

Podobne dokumenty