calypso - IMI Hydronic

Komentarze

Transkrypt

calypso - IMI Hydronic
CALYPSO
Zawory termostatyczne
Zawór termostatyczny bez nastawy
wstępnej
IMI HEIMEIER / Głowice termostatyczne i zawory grzejnikowe / CALYPSO
CALYPSO
Zawór termostatyczny Calypso jest stosowany w dwururowych
systemach ogrzewania pompowego. Podwójne uszczelnienie typu
O-ring zapewnia dużą żywotność i bezobsługową eksploatację.
Wyróżniające cechy
>> Podwójne uszczelnienie typu
O-ring
Dla zapewnienia trwałego i
bezobsługowego działania
>> Wkładka termostatyczna
wymienialna pod ciśnieniem
dla DN 10 oraz DN 20
Dane techniczne
Zastosowanie:
Instalacje grzewcze
Funkcje:
Regulacja
Odcięcie
Wymiary:
DN 10-20
Klasa ciśnienia:
PN 10
Temperatura:
Max. temperatura robocza: 120°C,
z kapturkiem ochronnym lub
siłownikiem 100°C.
Min. temperatura robocza: 2°C
Materiał:
Korpus zaworu: Mosiądz
O-ringi: guma EPDM
Grzybek zaworu: guma EPDM
Sprężyna powrotna: Stal nierdzewna
Wkładka zaworowa: Mosiądz
Wymiana wkładki zaworowej za
pomocą narzędzia montażowego bez
konieczności opróżniania instalacji.
Trzpień: ze stali nierdzewnej z podwójnym
O-ringiem uszczelniającym. Zewnętrzny
O-ring może być wymieniany pod
ciśnieniem.
2
Pokrycie powierzchni:
Korpus zaworu oraz kształtki
połączeniowe są niklowane.
Oznaczenia:
THE, kod kraju, strzałka kierunku
przepływu, DN oraz znak KEYMARK,
II+ oznaczenie.
Czarny kapturek ochronny. Dławica z
czarną etykietą.
Standardy:
Zawory termostatyczne spełniają
następujące wymagania:
– certyfikatu KEYMARK oraz testowane
są zgodnie z DIN EN 215.
Posiadają certyfikat KEYMARK dla
zaworów i głowic termostatycznych,
o czym jest napisane w treści karty
katalogowej dla głowic termostatycznych.
011
System połączeń:
Korpus zaworu wykonany z mosiądzu
jest przeznaczony do połączenia z rurami
gwintowanymi oraz w połączeniu ze
złączkami zaciskowymi do połączenia
z rurami miedzianymi lub ze stali
cienkościennej.
Nie nadaje się do złączek zaciskowych
dla rur wielowarstwowych.
Połączenie z głowicą termostatyczną
lub siłownikiem:
IMI Heimeier M30x1.5
Budowa
1. Wkładka zaworowa wymienialna bez opróżniania systemu za
pomocą przyrządu montażowego IMI Heimeier
2. Technologia przyłącza IMI Heimeier M30×1,5
3. Wrzeciono ze stali nierdzewnej oraz podwójnym
uszczelnieniem typu O-ring zapewniającym długą żywotność
4. EPDM O-ring
5. Korpus zaworu z Mosiądz
Zastosowanie
Zawory termostatyczne Calypso są stosowane w systemach
grzewczych pompowych.
Zgodnie ze standardami EnEV i DIN V 4701-10, zawory mogą
być projektowane z regulacją różnicy od 1 K do 3 K,
co umożliwia szerokie spektrum przepływu.
Dodatkowo wymagane zrównoważenie hydrauliczne może być
zrealizowane za pomocą grzejnikowych zaworów odcinających
z możliwością wykonania nastawy, np. Regutec.
Poziom hałasu
Aby zapewnić niski poziom hałasu, należy spełnić następujące
warunki:
• Na podstawie doświadczeń, spadek ciśnienia na zaworze
termostatycznym nie powinien przekraczać
ok. 20 kPa = 200 mbar = 0.2 bar. Jeżeli przy małych
przepływach może wystąpić większy spadek ciśnienia, należy
zastosować urządzenia stabilizujące ciśnienie różnicowe,
jak np. regulator różnicy ciśnień STAP lub zawór nadmiarowoupustowy Hydrolux.
• Przepływ masowy musi być prawidłowo dostosowany.
• Instalacja musi być kompletnie odpowietrzona.
3
IMI HEIMEIER / Głowice termostatyczne i zawory grzejnikowe / CALYPSO
Przykład zastosowania
A. Dwururowy system grzewczy
B. Dwururowy system grzewczy z kotłem gazowym naściennym
C. Jednorurowy system grzewczy
1. Zawór termostatyczny Calypso
2. Grzejnikowy zawór odcinający Regutec
3. Źródło ciepła
4. Zawór równoważący STAD
5. Kocioł gazowy naścienny
6. Zawór nadmiarowo-upustowy Hydrolux zainstalowany między
rurociągiem zasilającym a powrotnym do zapewnienia
minimalnego przepływu przez pompę
7. TA-COMPACT-P: niezależny od ciśnienia zawór równoważący
i regulacyjny jako ogranicznik przepływu
8. Grzejnikowy zawór odcinający Regutec
Informacje ogólne
— Skład medium przenoszącego ciepło powinien odpowiadać
VDI wytyczna 2035, dotyczącej zapobiegania uszkodzeniom
i tworzeniu się kamienia w systemach centralnego
ogrzewania wodnego. W przypadku instalacji przemysłowych
lub ogrzewania zdalnego należy przestrzegać instrukcji
VdTUV 1466/AGFW, 5/15. Oleje mineralne względnie
jakiekolwiek smary zawierające oleje mineralne zawarte w
medium prowadzą najczęściej do uszkodzenia uszczelnień
EPDM.
W przypadku stosowania bezazotynowych środków
zapobiegających zamarzaniu i korozji na bazie glikolu
etylenowego należy sprawdzić w dokumentacji producenta
odpowiednie dane, w szczególności dotyczące koncentracji
poszczególnych dodatków.
4
— Korpus zaworu termostatycznego pasuje do wszystkich
głowic termostatycznych i siłowników IMI Heimeier.
Optymalne dopasowanie do siebie poszczególnych
elementów zapewnia maksimum bezpieczeństwa. W
przypadku zastosowania siłownika innego producenta
należy pamiętać by siła nacisku w obszarze zamykania była
dopasowana do korpusów z miękkim uszczelnieniem grzybka.
Dane techniczne
Wykres DN 10 (3/8”) do DN 20 (3/4”), zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną
xp
DN 10 (3/8”)
DN 15 (1/2”)
DN 20 (3/4”)
2K
30
300
20
200
10
100
5
50
3
30
2
20
1
10
0,5
5
0,3
3
0,2
2
0,1
1
2000
10
20 30
ª [kg/h]
Głowica z
zaworem
termostatycznym
1K –
50
100
Kv
Różnica regulacyjna [K]
200 300 500
1000
Kvs
Δp [mbar]
Δp [kPa]
DN 10, 15, 20
Dop. ciśnienie różnicowe,
przy którym zawór jest
jeszcze zamknięty Δp [bar]
1,0
1,5
2,0
kątowy
prosty
osiowy
0,38
0,38
0,38
0,59
0,59
0,59
0,79
0,79
0,79
2,00
2,00
2,50
1,50
2,00
2,50
1,50
1,50
2,00
Głowica
termostatyczna
EMO T-TM/NC
EMOtec/NC
EMO 1/3
EMO EIB/LON
EMO T/NO
EMOtec/NO
1,00
3,50
3,50
Kv/Kvs = m3/h przy spadku ciśnienia 1 bar.
5
IMI HEIMEIER / Głowice termostatyczne i zawory grzejnikowe / CALYPSO
Produkty
SW2*)
H1
Kątowy
d2
l5
SW*1
l3
l4
)
D
SW1*
SW2*)
)
H2
DN
D
d2
l3
l4
l5
H1
Kv [xp]
1K/2K
Kvs
10
15
20
Rp3/8
Rp1/2
Rp3/4
R3/8
R1/2
R3/4
24
26
30
49
53
63
20
23
26
24
23,5
21,5
0,38 / 0,79
0,38 / 0,79
0,38 / 0,79
2,00
2,00
2,50
DN
D
d2
l1
l2
H2
Kv [xp]
1K/2K
Kvs
10
15
20
Rp3/8
Rp1/2
Rp3/4
R3/8
R1/2
R3/4
50
55
65
76
83
97
22,5
22,5
22,5
0,38 / 0,79
0,38 / 0,79
0,38 / 0,79
1,50
2,00
2,50
EAN
Nr artykułu
3441-01.000
3441-02.000
3441-03.000
Prosty
D
d2
l1
l2
EAN
Nr artykułu
3442-01.000
3442-02.000
3442-03.000
22,0 DN 10
23,5 DN 15
26,0 DN 20
SW2*)
d2
D
H1
*)
SW1
l3
Osiowy
DN
D
d2
l3
l4
H1
Kv [xp]
1K/2K
Kvs
EAN
Nr artykułu
10
15
20
Rp3/8
Rp1/2
Rp3/4
R3/8
R1/2
R3/4
24,5
26
30
50
53
63
34,5
34,5
34,5
0,38 / 0,79
0,38 / 0,79
0,38 / 0,79
1,50
1,50
2,00
4024052178711
4024052178810
3440-01.000
3440-02.000
3440-03.000
l4
*) SW1: DN 10 = 22 mm, DN 15 = 27 mm, DN 20 = 32 mm
SW2: DN 10 = 27 mm, DN 15 = 30 mm, DN 20 = 37 mm
Wymiary H1 i H2 odnoszą się do powierzchni nośnej głowicy termostatycznej lub siłownika.
Kvs = m3/h przepływ przy spadku ciśnienia 1 bar oraz przy całkowicie otwartym zaworze.
Kv [xp] max. 1 K / 2 K = m3/h przy spadku ciśnienia 1 bar z głowicą termostatyczną.
6
Akcesoria
Przyrząd montażowy
komplet z walizką, kluczem nasadowym
i uszczelkami zapasowymi, do wymiany
głowic zaworowych bez opróżniania
instalacji centralnego ogrzewania
(dla DN 10 do DN 20).
EAN
Nr artykułu
Przyrząd montażowy
Uszczelki zapasowe
4024052298914
4024052299010
9721-00.000
9721-00.514
Ø Rury
DN
EAN
Nr artykułu
12
14
15
16
18
10 (3/8”)
15 (1/2”)
15 (1/2”)
15 (1/2”)
20 (3/4”)
4024052174614
4024052174713
4024052175017
4024052175116
4024052175215
2201-12.351
2201-14.351
2201-15.351
2201-16.351
2201-18.351
Ø Rury
L
EAN
Nr artykułu
12
15
16
18
25,0
26,0
26,3
26,8
4024052127016
4024052127917
4024052128419
4024052128815
1300-12.170
1300-15.170
1300-16.170
1300-18.170
L
EAN
Nr artykułu
26
4024052308415
1321-12.083
Ø Rury
EAN
Nr artykułu
12
14
15
16
18
4024052214211
4024052214310
4024052214617
4024052214914
4024052215218
3831-12.351
3831-14.351
3831-15.351
3831-16.351
3831-18.351
Ø Rury
EAN
Nr artykułu
15
16
18
4024052515851
4024052516056
1313-15.351
1313-16.351
1313-18.351
Złączka zaciskowa
dla rur z tworzyw sztucznych.
Łączenie gwintem zewnętrznym G3/4.
Mosiądz, niklowany.
Ø Rury
EAN
Nr artykułu
12x1,1
14x2
16x1,5
16x2
17x2
18x2
20x2
4024052136018
4024052134618
4024052136117
4024052134816
4024052134915
4024052135110
4024052135318
1315-12.351
1311-14.351
1315-16.351
1311-16.351
1311-17.351
1311-18.351
1311-20.351
Złączka zaciskowa
do rur wielowarstwowych.
Na gwint zewnętrzny G3/4.
Mosiądz, niklowany.
Ø Rury
Nr artykułu
14x2
16x2
18x2
1331-14.351
1331-16.351
1331-18.351
Złączka zaciskowa gwintowana
do rur miedzianych lub ze stali
cienkościennej.
Gwint zewnętrzny Rp3/8—Rp3/4.
Złącze metal na metal.
Mosiądz, niklowany.
W przypadku rur o grubości ścianki
0,8-1 mm należy zastosować tulejki
rozporowe. Należy przestrzegać zaleceń
producenta rur.
Tulejka rozporowa
do rur miedzianych lub ze stali
cienkościennej o grubości ścianki 1 mm.
Mosiądz.
Złączka wkrętna redukcyjna
do złączy zaciskowych do rur z tworzyw
sztucznych, miedzi, stali cienkościennej
lub rur zespolonych.
Mosiądz, niklowany.
Złączka zaciskowa
do miedzi lub stali cienkościennej.
Łączenie gwintem zewnętrznym G3/4.
Złącze metal na metal.
Mosiądz, niklowany.
W przypadku grubości ścianki rury
0,8-1 mm należy zastosować tulejki
rozporowe. Należy stosować się do
wskazówek producenta rur.
Złączka zaciskowa
do rur miedzianych lub ze stali.
Złącze na gwint zewnętrzny G3/4.
Miękkie uszczelnienie.
Mosiądz, niklowany.
G3/4 x R1/2
7
IMI HEIMEIER / Głowice termostatyczne i zawory grzejnikowe / CALYPSO
Głowica termostatyczna K
z wbudowanym czujnikiem.
Pokrętło ze skalą, białe RAL 9016.
Dwa klipsy ograniczające.
Więcej informacji o głowicach
termostatycznych, patrz broszura
„Głowice termostatyczne”.
Głowica termostatyczna K
z czujnikiem wyniesionym.
Długość kapilary – 2 m.
Pokrętło ze skalą, białe RAL 9016.
Dwa klipsy ograniczające.
Więcej informacji o głowicach
termostatycznych, patrz broszura
„Głowice termostatyczne”.
Głowica termostatyczna DX
z wbudowanym czujnikiem.
Skala nastaw od 1 do 5.
Pokrętło ze skalą, białe RAL 9016.
Więcej informacji o głowicach
termostatycznych, patrz broszura
„Głowice termostatyczne”.
Głowica termostatyczna S
z wbudowanym czujnikiem.
Pokrętło ze skalą, białe RAL 9016.
Więcej informacji o głowicach
termostatycznych, patrz broszura
„Głowice termostatyczne S”.
Głowica termostatyczna B
wzmocniona, do miejsc
ogólnodostępnych.
Bezstopniowa regulacja temperatury bez
zdejmowania obudowy wykonywana za
pomocą specjalnego klucza.
Granica wytrzymałości na zginanie
1000 N.
Obudowa w kolorze białym RAL 9016.
Więcej informacji o głowicach
termostatycznych, patrz broszura
„Głowice termostatyczne”.
Głowica termostatyczna F
z wbudowanym czujnikiem i nastawnikiem
zdalnym.
Długość kapilary – 2 m.
Skala nastaw od 1 do 5.
Pokrętło ze skalą, białe RAL 9016.
Więcej informacji o głowicach
termostatycznych, patrz broszura
„Głowice termostatyczne”.
Zakres
nastaw
6°C – 28°C
6°C – 28°C
Skala nastaw
od 1 do 5
Skala nastaw
z wartościami
temperatury
Zakres
nastaw
6°C – 28°C
6°C – 28°C
Skala nastaw
od 1 do 5
Skala nastaw
z wartościami
temperatury
EAN
Nr artykułu
4024052248711
6000-00.500
4024052561612
6000-00.600
EAN
Nr artykułu
4024052260515
6002-00.500
4024052561810
6002-00.600
Zakres nastaw
EAN
Nr artykułu
6°C – 28°C
4024052494026
6700-00.500
Zakres
nastaw
6-28°C
16-28°C
Skala nastaw
od 1 do 5.
Skala nastaw
od 2 do 5.
EAN
Nr artykułu
4024052906512
6853-00.500
4024052918218
6853-32.500
Zakres nastaw
EAN
Nr artykułu
8°C – 26°C
4024052188512
2500-00.500
Zakres nastaw
EAN
Nr artykułu
0°C – 27°C
4024052191017
2802-00.500
Inne akcesoria patrz katalog “Akcesoria i części zamienne do zaworów termostatycznych”
Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz wykresy w tym dokumencie mogą być zmienione przez
IMI Hydronic Engineering bez wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze
informacje o naszych produktach prosimy o wizytę na stronie www.imi-hydronic.pl.
PL Calypso 09.2014

Podobne dokumenty