Nr2 - zsonr16kielce

Komentarze

Transkrypt

Nr2 - zsonr16kielce
GŁOS
GIMNAZJALISTÓW
SAMORZĄD UCZNIOWSKI GIMNAZJUM NR 16 W KIELCACH
R O K
I ,
N U M E R
2
1 7
UWOLNIJ KSIĄŻKĘ
W TYM
NUMERZE:
O CZYM MARZĄ
NASI
NAUCZYCIELE ?
2
Wycieczka kl. 1d
do Kurozwęk
2
Poznajcie klasę 1e
5
Recenzje książek
i filmu
i filmów
6
7
Sport
i konkursy
8
Klasa 3d
10
11
Dodatek
Z życia SP 32
12
Bookcrossing to nowoczesna
i
oryginalna
forma
upowszechniania czytelnictwa.
Główną ideą ruchu bookcrossing
jest celowe przekazywanie książek
lub pozostawianie ich w takich
miejscach, by znalazca mógł je
przeczytać i przekazać dalej. Jest
to uwalnianie książki. Uwalniać
książki można także w naszej
szkole. Oznakowane książki są
uwalnianie przez cały rok szkolny.
Książki należy przynosić do
sekretariatu lub
biblioteki
szkolnej, gdzie zostaną oznaczone
kartą
bookcrossingu
organizowanego w naszej szkole.
Każda osoba (uczeń, nauczyciel,
pracownik szkoł y, rodzic)
zainteresowana przeczytaniem
książki może ją zabrać do domu,
przeczytać, a następnie przynieść
do szkoły i zostawić innym na
półce do ponownego przeczytania.
Dbamy o wszystkie „uwalniane”
książki!
G R U D N I A
2 0 1 4
R .
MIKOŁAJKI
W dniu 5 grudnia w naszej szkole
obchodziliśmy mikołajki.
Gimnazjaliści przyszli do szkoły
w czapkach św. Mikołaja.
Na korytarzu można było spotkać także
śnieżynki.
Chłopcy
z klasy 3a
w stroju świętego Mikołaja, wraz
z towarzyszącymi im śnieżynkami
(dziewczynkami z klasy 3a), w ramach
akcji samorządu wręczali podarunki
młodszym koleżankom i kolegom
ze szkoły podstawo wej. Klasy
gimnazjalne organizowały mikołajki
klasowe. W tym dniu panowała
w naszej szkole niezapomniane,
serdeczna atmosfera.
Red.
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W NASZEJ SZKOLE
Dnia 10 listopada 2014 r.
w naszej szkolnej sali
teatralnej odbył się program
artystyczny z okazji Święta
Niepodległości. Byli obecni
przedstawiciele klas oraz
nasza pani dyrektor. Apel
r o z p o c z ą ł
s i ę
odśpiewaniem h ymnu
Polski, który miał nam
przypomnieć o naszym
patriotyzmie. Po Mazurku
Dąbrowskiego zostały
przypomniane dzieje naszej
Ojczyzny. Podkreślono
bohaterską postawę
Polaków, którzy walczyli
o niepodległość.
Program
został
przygotowan y bardzo
profesjonalnie i należą się
brawa osobom, które brały
udział w zorganizowaniu
tego przedsięwzięcia.
Dodatkowo uczniowie
naszego gimnazjum w tym
dniu nosili odświętne, biało
-czerwone kokardki, które
miały być symbolicznym
znakiem pamięci o Święcie
Niepodległości. Apel,
przygotowana przez
samorząd
tablica
pamiątkowa oraz kokardki
z pewnością nadały powagi
szkolnym obchodom
narodowego święta
i zapewne każdy obecny
w tym dniu w szkole mógł
to poczuć.
Dominika Zarzycka
STR.
2
DO II ETAPU
KONKURSÓW
WOJEWÓDZKICH
DLA
GIMNAZJALISTÓW
ZAKWALIFIKOWALI
SIĘ:
JĘZYK POLSKI
Julia Fidor
Dawid Gąszcz
JĘZYK ANGIELSKI
Dominika Zarzycka
Katarzyna Jarocka
Sylwia Pietrajtis
Natalia Zych
Monika Długosz
Wiktor Wdowin
JĘZYK NIEMIECKI
Emilia Ścisłowicz
Cezary Wegenko
HISTORIA
Bartosz Borowski
Patryk Wacek
BIOLOGIA
Magdalena Góral
Katarzyna Jarocka
MATEMATYKA
Mateusz Zielonka
Julia Fidor
GEOGRAFIA
Alan Rębiś
Jakub Fura
CHEMIA
Patrycja Ławik
Wiktoria Nowak
Natalia Gawron
Weronika Styczeń
Natalia Zych
Katarzyna Kowalska
FIZYKA
Magdalena Ślusarek
Alan Rębiś
Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
GŁOS
GIMNAZJALISTÓW
O CZYM MARZĄ NASI NAUCZYCIELE ?
WYWIAD Z PANIĄ WICEDYREKTOR MGR MAŁGORZATĄ NOWACKĄ
P a ni w i c ed y r e kto r
mgr Małgorzata Nowacka
pracuje
w
szkole
na Barwinku od jej
otwarcia. Jako wymagająca
i ceniona nauczycielka
wprowadziła wiele pokoleń
mi e s z ka ń c ó w n a s z e g o
osiedla
i
miasta
w
niezwykły
świat
literatury. Swoim uczniom
pokazuje piękno ojczystego
języka i zachęca do dbania
o
poprawność
jego
stosowania. Od pięciu lat
pełni funkcję wicedyrektora
naszej szkoły.
Jak długo pełni pani funkcję
wicedyrektora naszej
szkoły?
Funkcję wicedyrektora pełnię
5 lat.
Co sprawia pani najwięcej
radości, a co smuci podczas
pełnienia obowiązków?
Najwięcej radości sprawiają
mi sukcesy uczniów
w
k o n k u r s a c h
przedmiotowych oraz
z a wo d a c h s p o r t o w y c h .
Natomiast smuci mnie
zacho wania ucznió w,
niezgodne z normami, które
obowiązują w szkole.
Dlaczego wybrała pani
zawód nauczyciela języka
polskiego?
Zawsze chciałam uczyć
dzieci, a język ojczysty
i poprawność jego stosowania
powinny być ważne dla
każdego z nas.
Co
mogłaby
pani
powiedzieć uczniom, którzy
nie lubią tego przedmiotu?
Warto w życiu podejmować
próby poznania nawet „tego,
czego, w naszym pojęciu, nie
lubimy”.
Czy podzieli się pani z nami
swoimi marzeniami?
Lubię podróże i w najbliższej
przyszłości chciałab ym
spędzić
wakacje
na Karaibach.
Co uważa pani za swój
największy
sukces
zawodowy?
Chyba to, że spotkani
po latach uczniowie miło
wspominają czas, który
spędziliśmy
razem
i pamiętają wiadomości,
któ re p rz ys wo ili so b i e
na lekcjach języka polskiego.
Jak lubi pani spędzać wolny
czas ?
Dużo czytam. Lubię podróże
oraz gimnastykę Qigong.
Jakie książki lub filmy lubi
pani najbardziej?
Powieści obyczajowe,
a z filmów - thrillery.
W pochmurne dni zaś lubię
komedie romantyczne,
ponieważ poprawiają humor.
Co chciałaby pani przekazać
uczniom naszej szkoły?
Aby pamiętali
o tym,
że jesteśmy Polakami i mamy
bogatą historię, z której
powinniśmy być dumni. Aby
dbali o czystość ojczystego
języka, bo „język – świadczy
o nas”.
Dziękujemy za rozmowę.
Julia Fidor
Damian Malarczyk
Wiktor Prokopiuk
WYCIECZKA DO KUROZWĘK
26 września bieżącego
roku klasy: 1a, 1b, 1d oraz 1e
u c z e s t n i c z y ł y
w wycieczce integracyjnej
do pałacu w Kurozwękach.
C e l e m w yj a z d u b y ł a
integracja i zapoznanie się
uczniów z klas pierwszych
gimnazjum.
Zebraliśmy się przed
szkołą i wyjechaliśmy
o godzinie 10.30. Droga
bardzo szybko nam minęła.
Dotarliśmy do celu
o godzinie 11.30.
Gdy przyjechaliśmy na
miejsce, w Kurozwękach
zaczęło świecić słońce.
Pogoda była wspaniała. Pani
w y c h o w a w c z y n i
powiedziała,
że
przywieźliśmy z Kielc
słońce.
Na początku poszliśmy
zwiedzić pałac. Oprowadzała
nas pani przewodnik, która
chętnie opowiadała różne
ciekawostki.
Dzięki
opowieściom dowiedzieliśmy
się bardzo dużo rzeczy
o zabytku. Pałac zrobił na nas
o g r o m n e wr a ż e n i e . P o
skończeniu zwiedzania
mieliśmy wolny czas, podczas
którego integrowaliśmy się
z rówieśnikami.
W przerwie oglądaliśmy
mini zoo, robiliśmy sobie
zdjęcia na bizonie oraz
huśtaliśmy się na huśtawkach.
Sprawiło nam to dużo frajdy.
Poszliśmy
również
do labiryntu z kukurydzy.
Bardzo łatwo się w nim zgubić.
Nadeszła pora na drugie
śniadanie. Każdy był głodny,
więc wspólnie zamówiliśmy
pizzę. Bardzo nam smakowała.
Tak nadszedł koniec
wycieczki. Byliśmy smutki
z tego powodu, ponieważ nasza
wyprawa była bardzo udana.
Z niechęcią wsiedliśmy
do autokarów i pojechaliśmy
do Kielc.
To była najlepsze
wycieczka, jaką można by
sobie wymarzyć. Doskonale się
bawiliśmy i na pewno udało się
nam zintegrować.
Kinga Czekaj
klasa 1d
ROK
I,
NUMER
2
STR.
3
Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
C.K. Norwid
Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 16 w Kielcach
składa najserdeczniejsze życzenia, radosnego
przeżywania Świąt Bożego Narodzenia, ciepła
i rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole,
życzliwości oraz wszelkiej pomyślności i dobra.
Niech przy magicznym zapachu świątecznego
drzewka i dźwiękach kolęd wszyscy przeżyją
piękne chwile bożonarodzeniowej bliskości.
Nadchodzący Nowy Rok 2015 niech będzie
czasem spokoju, spełnienia
wszystkich marzeń oraz optymizmu i satysfakcji.
JAK OBCHODZIMY
BOŻE NARODZENIE ?
o ubóstwie Świętej Rodziny
i symbolizuje miejsce
narodzin Jezusa - stajenkę.
Po wieczerzy praktykuje się
różne zwyczaje, np. dawanie
resztek jedzenia zwierzętom,
co miało sprawić, że zaczną
m ó w i ć . . . .
Prezenty - po kolacji
wigilijnej pod choinkę
przynosi
prezenty
św. Mikołaj, Aniołek lub
Gwiazdor. Niegrzeczne
dzieci dostają rózgi.
.
Kolęda - powszechnie znana
pieśń bożonarodzeniowa oraz
noworoczna, która nawiązuje
do tradycji chrześcijańskiej.
Pasterka - msza o północy,
kończąca wieczór wigilijny.
Upamiętnia przybycie
pasterzy do Betlejem.
Julia Fidor
Źródło: www.spiewajmy.duszki.pl
Źródło: www. zapasy.olsztyn.pl
Święta Bożego Narodzenia
to
prawdopodobnie
najbardziej oczekiwany okres
w roku. Oto kilka zwyczajów
związanych z obchodami
t y c h
ś w i ą t :
Wigilia - wieczór wigilijny
jest najważniejszym
wieczorem w roku. Słowo
wigilia oznacza "czuwanie".
Rodziny zbierają się przy
wspólnym stole, by zjeść 12
potraw symbolizujących
a p o s t o ł ó w .
Wolne miejsce przy stole miejsce przeznaczone dla
przygodnego gościa.
Wyrażamy tym również
pamięć o bliskich, którzy nie
mogą spędzić z nami świąt.
Pierwsza Gwiazda - do
kolacji zawsze zasiadano po
ukazaniu się jej na niebie
na pamiątkę Gwiazdy
B e t l e j e m s k i e j .
Łamanie się opłatkiem zwyczaj uczy, by dzielić się
nawet ostatnim kawałkiem
c h l e b a . . . .
S ian ko - p rz yp o mina
ROK
I,
NUMER
2
STR.
4
Czym jest agresja i jak sobie z nią radzić ?
WYWIAD Z PANIĄ PEDAGOG NA TEMAT AGRESJI W NASZEJ SZKOLE
Agresja to zachowanie
zmierzające do wyładowania
niezadowolenia lub gniewu
na osobach lub rzeczach, to
wroga, agresywna, napastliwa
postawa wobec kogoś. Agresja
może być fizyczna lub słowna.
Co można zrobić ze swoją
złością gdy nas dopada?
1. Rozmowa z osobą, która okaże
zrozumienie dla przeżywanych uczuć.
2. Uczenie się zachowań asertywnych
(wyrażanie próśb, oczekiwań, uczuć
nieprzyjemnych tj. złość, zakłopotanie).
3. Spokojne miejsce w domu, w którym
siedzimy i pozbywamy się złości,
np. fotel złości, kącik złości
4. Karta złości trzymana w jakimś
miejscu pokoju i wyciągana, gdy czujemy
dużą złość (może być to duży szary
papier). Tę kartę można podrzeć, zmiąć
itp.
5. Rysunek złości- narysowanie swej
złości (przelanie uczuć na papier)
w formie luźnych bazgrołów lub scenerii
– druga wersja: narysowanie, jak można
się tej złości pozbyć, co może w tym
pomóc.
6. Słuchanie spokojnej, relaksacyjnej
muzyki.
7. Spacer, bieganie.
8. Głębokie oddechy.
9. Odliczanie od 10 do 1.
10. Przyjemne wyobrażenia, np. zjawisk
natury – morze, góry, miejsce lub
sytuacja, w której było nam dobrze,
wyobrażanie sobie spokojnych reakcji
i zachowań na to, co nas złości).
11.Prognozowanie: co mogę stracić
wybuchając, krzycząc itp.
12. Myślowe przewidywanie
konsekwencji swych zachowań np.,
że kogoś obrażę, zrobię mu krzywdę itp.
Czy w szkole ma pani dużo
zgłoszeń o agresji wobec siebie?
Ilość zgłoszeń o agresji jest średnia.
W których grupach wiekowych
występuje częściej?
Najczęściej występuje w klasach 4-6.
Czy zależy to od płci?
Chłopcy bardziej znęcają się
fizycznie, a dziewczynki słownie,
najczęściej to plotki i przezywanie się
wzajemnie.
Czy są jakieś znane czynniki
wzbudzające agresję u uczniów?
Tak naprawdę to można powiedzieć,
że agresja rodzi agresję.
Czy na zachowanie agresywne ma
wpływ rodzina?
Rodzina ma bardzo duży wpływ.
Jak zwalczać agresję?
Szkolny program edukacji
antynikotynowej
„Znajdź właściwe rozwiązanie”.
Od listopada do kwietnia w naszym
gimnazjum będzie realizowany
Szkolny program edukacji
antynikotynowej „Znajdź właściwe
rozwiązanie”. Jego cele to:
 Ks zt ał to wa n i e p ro zd ro wo t n ej
postawy wobec palenia papierosów.
 Sprawdzenie i zweryfikowanie
wiedzy uczniów na temat palenia
papierosów, szkodliwości dymu
tytoniowego.
 Zniechęcenie uczniów do sięgania
po papierosy.
 Zwiększenie świadomości na temat
zagrożeń płynących z czynnego
i biernego palenia tytoniu.
 Kształtowanie postaw asertywnych
związanych z unikaniem czynnego
i biernego palenia tytoniu.
 Kształtowanie umiejętności dbania
o zdrowie własne i swoich bliskich.
W ramach realizacji programu
w listopadzie i grudniu podczas zajęć
z wychowawcami
rozmawialiśmy
o szkodliwości palenia nikotyny.
Wkrótce gimnazjaliści będą mogli
wziąć udział w:
Szkolnym Konkursie Plastycznym:
Papierosom powiedz: Nie!
Szkolnym Konkursie Informatycznym:
Palenie tytoniu szkodzi zdrowiu!
Najczęściej wysyła się dzieci na
specjalne terapie.
Kiedy było więcej agresji, obecnie
czy we wcześniejszych latach i czy
obecne warunki życia uczniów mają
wpływ na takie zachowanie?
Poziom agresji jest taki sam. Wpływ
na takie zachowanie mają: Internet,
telewizja i inne środki masowego
przekazu.
Dziękujemy za rozmowę.
Wiktoria Wasilewska
Emilia Zych
(Przygotujemy prezentacje
multimedialne.)
Szkolnym Konkursie Literackim
Literatura
w służbie edukacji
antynikotynowej.
Zostanie również przygotowany
program artystyczny:
Papierosom powiedz: Nie!
Red.
VETO VOBEC
UZALEŻNIEŃ
Uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 32 w Kielcach w ramach
profilaktyki agresji i przemocy
w szkole wzięli udział w konkursie
plastycznym „Veto wobec
uzależnień”. Dziewczęta i chłopcy
z klas IV – VI wykonali piękne
plakaty konkursowe, które zostały
wyeksponowane przy pokoju
nauczycielskim.
Jury konkursu
przyznało I miejsce Bartoszowi
Szewczykowi (klasa 4b) i Alanowi
Dziwoszowi (klasa 4b). Aleksandra
Wieczorek (kl. 5b) i Nadia Zagdan
(kl. 6b) zajęły II miejsce.
Red.
ROK
I,
NUMER
2
STR.
5
Klasa 1E
Klasa 1e liczy 26 osób, w tym
13 dziewczyn i tyle samo chłopaków.
Wychowawczynią naszej klasy jest
pani mgr Małgorzata Malanowicz,
która uczy języka angielskiego.
Chociaż znamy się od września,
jesteśmy ze sobą bardzo zżyci.
Wszyscy uczniowie chodzili do tej
samej szkoły podstawowej, więc nie
jesteśmy sobie zupełnie obcy. Podczas
lekcji i przerw mają miejsce różne,
zabawne sytuacje. Lubimy się śmiać
i żartować. Dużo śmiesznych zdarzeń
ma miejsce na lekcjach chemii. Mamy
do siebie duży dystans i poczucie
humoru. Chociaż różnimy się od
siebie, umiemy się dogadać i jesteśmy
zgodni, dlatego lubimy wspólnie
chodzić na wycieczki, czy do kina.
Ostatnio zorganizowaliśmy andrzejki
klasowe, podczas których czas umilały
nam wróżby przygotowane przez
uczniów naszej klasy. W dniu
4 grudnia, podczas zajęć
z wychowawczynią odbyły się
mikołajki. Wszyscy uczniowie
przyszli w czapkach Mikołajów
i innych świątecznych ozdobach.
Panowała wtedy przyjazna atmosfery
i uczniowie naszej klasy dobrze się
bawili. Każdy uczeń miał za zadanie
przygotować dla wylosowanego przez
siebie kolegi prezent.
Mikołajki klasowe
Podsumowując, możemy
stwierdzić, że bardzo lubimy naszą
klasę i nie zamieniłybyśmy jej na
żadną inną.
Laura Pasiowiec
Julia Rokosz
Dominika Sobczyk
Andrzejki klasowe
Lista klasy 1e
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Jakub Adamczyk
Iga Dziwosz
Dominik Jabr
Ola Janic
Julia Józefik
Piotr Kamiński
Julia Kot
Agnieszka Kowalska
Jakub Kozak
Bartek Lawrenc
Ala Łata
Wiktor Morelli
Klaudia Nosek
Igor Olejarczyk
Laura Pasiowiec
Hubert Rabiej
Julia Rokosz
Dominika Sobczyk
Mateusz Sokołowski
Julia Starzyńska
Łukasz Szkaradowski
Ala Szpak
Igor Szulczyk
Nikodem Trzcina
Patryk Węgrzyn
Magda Wrzecionowska
ROK
I,
NUMER
2
STR.
6
WARTO PRZECZYTAĆ
Suzanne Collins to amerykańska
pisarka, która zasłynęła na świecie
napisanym przez siebie cyklem
powieściowym o podziemnym świecie
pt. „The Underland Chronicles”. Jej
trylogia „Igrzyska śmierci” także
zdobyła uznanie w wielu krajach, stając
się prawdziwym bestsellerem i przez
wiele tygodni utrzymywała się
na listach najpopularniejszych książek
„The New York Timesa”, zdobywając
świetne recenzje. Trylogia ta opowiada
nam historię Katniss, nastoletniej
mieszkanki Dwunastego Dystryktu,
który znajduje się w państwie Panem.
Igrzyska Śmierci, tom I
Bohaterką i zarazem narratorką jest
szesnastoletnia Katniss Everdeen, która
mieszka z matką i siostrą w 12.
Dystrykcie. Po śmierci ojca to ona
zostaje głową rodziny. Poluje, opiekuje
się rodziną. Pewnego dnia zostaje przez
los zmuszona do wzięcia udziału
w Głodowych Igrzyskach - gry,
z której tylko 1 z 24 osób ujdzie
z
życiem.mmmmmmmm
"Dwunasty Dystrykt. Tu możesz
b e z p ie c z n i e u mr z e ć z g ł o d u . "
m m m m m m m m ~ K a t n i s s
"Jak miałabym mu dziękować
w takich okolicznościach? Raczej nie
uwierzyłby w moją szczerość, skoro
jednocześnie próbowałabym poderżnąć
mu
gardło."
~Katniss
"Cieszę się, że znalazłaś to, co ze mnie
z o s t a ł o . "
~ P e e t a
W p ierścien iu og n ia , to m II
W tej części Katniss i Peeta odbywają
obowiązkowe Tournee Zwycięzców,
kiedy dowiadują się o fali zamieszek,
do których przyczynił się ich zuchwały
czyn. W ludziach obudziła się iskra
nadziei - skoro dwójka ludzi może
zmienić 74-letnią tradycję igrzysk, to
co może zrobić cały lud?
W t l e t r wa j ą p r z y g o t o wa n i a
do rocznicowych, 75. igrzysk, które
przyb iorą zaskakujący obrót...
Bo Kapitol jest zły. I Kapitol pragnie
zemsty....mmmmmmmmm
"Katniss Everdeen, dziewczyna, która
igra z ogniem, wznieciła iskrę, a ta, nie
ugaszona w porę, podpali całe Panem."
~ P r e z y d e n t
S n o w .
"Wszyscy powinniśmy byli umrzeć,
tak byłoby najlepiej." ~ Finnick
K o s o g ł o s ,
t o m
I I I
Katniss Everdeen wraz z matką
i siostrą mieszka w Trzynastce legendarnym podziemnym dystrykcie,
który rzekomo zniszczono za bunt. Ale
niep o słu sze ńst wo s ię szerz y...
Dystrykty mają potężną broń - Katniss,
ich Kosogłosa, symbol oporu. Jednak
Kapitol ma również asa w rękawie przetrzymują i torturują Peetę, a każde
działanie buntowników odbija się
na nim. Czy Katniss pozwoli
krzywdzić ukochanego?
"Po Dwunastym Dystrykcie nie
pozostało niemal nic." ~ Katniss
"Nazywam się Katniss Everdeen. Mam
siedemnaście lat. Pochodzę
z Dwunastego Dystryktu.
Ucze st n icz ył a m w G ł o d o wyc h
Igrzyskach. Uciekłam. Kapitol mnie
nienawidzi. Peeta trafił do niewoli.
Żyje. Jest zdrajcą, ale żyje. Muszę go
ocalić przed śmiercią…" ~Katniss
Julia Fidor
Źródło fotografii: www.mediarodzina.pl
Źródło: .hungergames-fans.blog.pl
KOSOGŁOS
Część 1 – recenzja filmu
Katniss Everdeen mieszka
w legendarnym Trzynastym
Dystrykcie, który przetrwał zemstę
Kapitolu. Dziewczyna mimo
początkowej niechęci, zgadza się
być symbolem rebelii przeciw
niesprawiedliwej władzy
prezydenta Snowa, czyli tytułowym
„kosogłosem”. Jest to już trzecia
część trylogii pod tytułem:
”Igrzyska Śmierci”. W filmie
najistotniejsza nie jest sama walka,
a to, jak pokazują ją ci, którzy
władają mediami. Choć rebelianci
walczą z Kapitolem, posługują się
tymi sami metodami, co ich
wrogowie. Wszystkie części
przedstawiają nasz świat, w którym
ważną rolę odgrywają media, tylko
bardziej przekoloryzowany. Katniss
otrzymuje nową rolę - ma stanąć na
czele rebelii, która chce obalić
władzę i walczyć o wolność. Nie
jest jednak żołnierzem, ale
symbolem wykorzystywanym przez
przywódców rebeliantów. Przez
większą część filmu oglądamy
okrutną wojnę prowadzoną przez
dwa wrogie ośrodki propagandy.
Jennifer Lawrence znakomicie
pokazała wahania i wątpliwości
granej przez siebie bohaterki. Przez
to Katniss jest wiarygodna
i z wielką przyjemnością ogląda się
jej próby podporządkowania się
ekipie prezydent Coin (prezydent
Trzynastego Dystryktu). Często
działalność jej motywowana nie jest
wcale wielkimi ideałami wolności
i demokracji, ale czysto prywatnymi
rozterkami głównej bohaterki. Walka
toczy się o wolność, demokrację, przy
czym ogromna ilość mieszkańców
Panem ginie.
Naszym zdaniem film porusza
bardzo istotne sprawy i wartości
w życiu. Jest to film, który
z pewnością spodoba się nie tylko
młodzieży, ale również osoby dorosłe
znajdą coś dla siebie. Trzyma
w napięciu i zarazem wzrusza. Dzięki
świetnej grze aktorów
oraz wciągającej akcji możemy
poczuć, jakbyśmy to my byli
w środku tej bitwy. Warto pójść
do kina, nie zawiedziecie się
na pewno.
Nasza ocena: 10/10

Julia Rokosz
Źródło: www.stopklatka.pl
Źródło: .www.film.onet.pl
Laura Pasiowiec
ROK
I,
NUMER
2
STR.
SUKCESY NASZYCH SPORTOWCÓW
Ostatnio nasza szkolna
drużyna koszykówki rozegrała
dwa mecze: z Gimnazjum nr 23
i Gimnazjum nr 9. W obu
spotkaniach liczba punktów
pozwoliła nam objąć
prowadzenie i przyczyniła się
do wygranej. Nasze koszykarki
wykazały się dużą determinacją
i zaangażowaniem. Mimo, że
gra była zacięta, a szanse
wyrównane dziewczyny nie
poddały się. Zapewne jest to
zasługa
treningów
i wymagającej trenerki. Przed
nimi ostatni mecz z Gimnazjum
nr 4. Mam nadzieję, że
umiejętności drużyny
i zamiłowanie do sportu pozwolą
jej zdobyć Mistrzostwo Kielc
oraz dadzą jej szansę na udział
w zawodach wojewódzkich.
Natalia Zych
8
WYNIKI KONKURSU
TRADYCYJNA OZDOBA
ŚWIĄTECZNA
I miejsce
Łukasz Gibowski (klasa 3d)
II miejsce
Adriana Dychała (klasa 1d)
Natalia Siudak (klasa 3d)
III miejsce
Wiktor Kofroń (klasa 3c)
Gratulujemy !
POMÓŻMY PANU TOMASZOWI ZWYCIĘŻYĆ !
płyty artystów z autografami,
medale oraz kolacje z zawodnikami.
14 grudnia odbył się mecz Polska
kontra Reprezentacja PGNiG
Superligi. Całkowity dochód z tego
widowiska został przeznaczony na
leczenie trenera. Dodatkowo
podczas meczu Vive z Nielbą
(13.12) podobnie jak z Kadettenem
można było wrzucać do specjalnej
skarbony wybraną kwotę, dostając
w zamian drobny gadżet klubowy.
W sprzedaży dostępne były również
cegiełki za 20zł (małe zdjęcie), 50zł
(duże zdjęcie) oraz 100 zł (duże
zdjęcie z autografami).
Uruchomiono specjalne konto,
na które można wpłacać pieniądze.
Numer konta: 51 1140 2017 0000
4402 1262 0110. W tytule przelewu
należy wpisać „Dla Tomka”.
Warto od wiedzić stronę
internetową: www.dlatomka.pl,
gdzie znajdują się informacje
o podjęty działaniach w ramach
pomocy.
Tomasz Strząbała chce żyć
i walczy z chorobą. Ma 48 lat
i dwoje dzieci oraz wiele sukcesów
sp o rto wyc h d o o sią g n ięcia.
Pomóżmy mu. Jest tak wiele
sposobów, aby włączyć się do akcji.
Nie bądźmy obojętni.
Weronika Styczeń
W dniu 19 listopada 2014 r. w naszym
gimnazjum odbył się Wewnątrzszkolny
Konkurs Polonistyczny W ŚWIECIE
„SYZYFOWYCH PRAC” STEFANA
ŻEROMSKIEGO W 150. ROCZNICĘ
URODZIN PISARZA. Celem konkursu było
rozwijanie literackich pasji młodzieży,
wzbudzanie zainteresowania powieścią
„Syzyfowe prace” i twórczością Stefana
Żeromskiego oraz zachęcanie uczniów
do czytania.
Wyniki konkursu:
Zuzanna Antos (klasa 1b) – I miejsce
Kinga Czekaj (klasa 1d) – II miejsce
Źródło: .www. tpp.poniatowa.pl
SUKCESY GIMNAZJALISTÓW
Źródło: www.empik.com
Tomasz Strząbała od półtora
roku zmaga się z nowotworem
złośliwym układu krwiotwórczego.
Najskuteczniejszą formą leczenia
jest terapia CRd, która stosowana
jest w Stanach Zjednoczonych.
Przynosi ona 64% szans
na wyzdrowienie. Koszt takiej
terapii wynosi ponad 1000000
złotych .
Każdy może włączyć się do akcji
pomocy trenerowi. Zrobiło to już
wielu ludzi, sportowców, klubów
sportowych oraz uczniowie naszej
szkoły.
Na przerwach obok pokoju
nauczycielskiego zbierane były
pieniądze. Zbiórka została
przeprowadzana podczas Turnieju
Mikołajkowego organizowanego
w naszej szkole. Po zakończeniu
akcji wszystkie zebrane fundusze
przekazano na pomoc panu
Tomaszowi.
Zbiórki na rzecz trenera zostały
już przeprowadzone m.in. w Mielcu,
Kwidzynie, czy Malborku, a także
podczas meczu Vive z Kadettenem.
1 grudnia rozpoczęła się licytacje
przedmiotów na allegro. Można
b yło nab yć m.i n. ko szul ki
reprezentacji Polski, Chorwacji, czy
Hiszpanii z autografami, koszulkę
R. Lewandowskiego z podpisami,
KLASA 3D
Hej, nazywam się Ula Borek. Bardzo
lubię podróże. Wolny czas zawsze Siemka, nazywam się Łukasz Bera.
spędzam aktywnie, np. jeżdżąc Przeważnie słucham polskiej muzyki
na rowerze.
rockowej z lat 80-90. Głównie punkowe
klimaty. Lubię grać na perkusji
i interesuję się jazdą na rowerze.
Hejka! Jestem Łukasz
Gibowski. Lubię grać
na pianinie oraz jeździć
na nartach.
Mam na imię Julia i mam 15 lat, chodzę
do klasy 3D gimnazjum. Lubię każdy
rodzaj muzyki i wiele filmów, a moim
ulubionym artystą jest Justin Bieber.
Interesuję się też sportem,
a w szczególności piłką ręczną.
Nazywam się Szymon Dąbrowski.
Do moich głównych zainteresowań
należy pisarstwo i komentowanie.
W przyszłości mam też zamiar nauczyć
się grać na gitarze.
Cześć!
Nazywam się Wiktoria Michalecka
i jestem uczennicą klasy 3d. Uwielbiam
słodycze, każdego rodzaju filmy,
muzykę oraz książki kryminalne
i przygodowe. Kocham zwierzęta
od konia po myszkę. Jeżdżę na rowerze,
rolkach i pływam. Nienawidzę kłamców
(i wielu innych rzeczy…). Jestem
uczennicą piątkową i sumienną. Jako
przyjaciółka? Musicie zapytać moich
przyjaciół.
Siemka. Ja jestem Damian Malarczyk.
Interesuję się sportem. Uwielbiam
jeździć na rowerze, a w wolnych
chwilach słuchać muzyki.
Szymon
Pacholec - lubi
taniec.
Filip Bielecki
Nazywam sie Julia Borek. Interesuje się
żużlem oraz tańcem. Od lat kibicuję
Apatorowi Toruń.
Hej, jestem Iga Dziewięcka. W wolnym
czasie bardzo lubię chodzić na siłownię
i słuchać disco polo. W wolnym czasie
robię różne rzeczy. Moje hobby to
zbieranie wszelkiego rodzaju słoików.
Hej, nazywam się Magda Góral.
W wolnym czasie bardzo lubię uprawiać
sport, słuchać zespołu Linkin Park
i czytać książki. Jestem także
wolontariuszką w schronisku
w Dyminach.
Hej. Jestem Kasia Mularczyk. Moją
pasją jest jazda konna. W wolnym czasie
słucham muzyki, przede wszystkim
zespołu Green Day i AC/DC.
Hej, jestem
Monika. Od
pewnego czasu
zajmuję się
modelingiem.
Bardzo lubię
podróżować
oraz gotować.
Siema. Jestem Filip.
W wolnym czasie
lubię grać w piłkę
nożną i siatkową,
a w zimie jeździć
na nartach. Uwielbiam
także słuchać reggae
i spotykać się ze
znajomymi.
H e j !
Nazywam się Wiktor Prokopiuk.
W wolnym czasie lubię słuchać muzyki
(Hip-Hop, RnB, Reggae). Gram
zawodowo w piłkę nożna w klubie
Polonia Białogon Kielce.
Cześć. Nazywam się
Patrycja Skiba. W wolnym czasie lubię
spotykać się ze znajomymi i robić dużo
ciekawych rzeczy.
Hej, nazywam się Kasia
Szostak. Bardzo lubię chodzić na mecze
Korony Kielce i Vive Tauron Kielce,
a w wolnym czasie jeździć na rowerze.
Mam na imię
Natalia. Chodzę do 3 klasy gimnazjum.
Lubię muzykę, mój ulubiony zespól to
One Direction. Trenuję koszykówkę,
a także interesuje się piłką nożną
i ręczną.
Nazywam się Konrad Siwek. Mam
prawie 16 lat. Chodzę do Gimnazjum nr
16 w Kielcach. Lubię pływać, jeździć
na rowerze i na nartach. W wolnych
chwilach wychodzę z psem na spacer
lub gram w gry komputerowe.
Hej, jestem Weronika Styczeń. Bardzo
lubię jeździć na łyżwach i jestem fanką
Korony Kielce!
Nazywam się Kamil Pięta. Mam 15 lat.
Jestem uczniem 3 klasy gimnazjum.
Interesuję się elektroniką komputerową,
sportem oraz historią Polski. Nie mam
swojego ulubionego typu muzyki,
słucham tego, co wpadnie mi w ucho.
W wolnym czasie lubię jeździć
rowerem, trenować boks i grać w piłkę
siatkową.
Yo, jestem Wiktor
Wąchała. W wo lnych chwilach
uprawiam sport. Oprócz tego interesuję
się muzyką.
Hej, nazywam się Ola Wiącek.
W wolnym czasie lubię uprawiać sport
oraz spotykać się z znajomymi.
Nazywam się Natalia Wojda. Lubię
spędzać czas ze znajomymi, słuchać
muzyki i jeździć na rowerze.
Hej nazywam się Ania Śmiglarska.
W wolnym czasie słucham muzyki
i uprawiam sport.
Jan Jamioł
Zebrała Magdalena Góral.
Piotr "Kirian"
Zarzycki.
Niepoprawny
ch uli ga n,
ulubieniec
nauczycieli,
nieugięty artysta
tworzący sztukę
spontaniczną z magicznymi oczami.
Żeby opisać, co lubię, nie
starczyłoby miejsca.
ROK
I,
NUMER
2
STR.
11
DODATEK
Z ŻYCIA SP 32 W KIELCACH
WYCIECZKA KLASY 5B
DO CENTRUM PRZYGOTOWAŃ DO MISJI ZAGRANICZNYCH
W dniu 7 listopada 2014 r.
uczniowie z klasy 5d wraz
z wychowawczynią - panią
mgr Ewą Wieczorek, w ramach
wycieczki klasowej, gościli
w Centrum P rzygoto wań
do Misji Zagranicznych im. gen.
broni Władysława Sikorskiego
w Kielcach . D ziewczęta
i chłopcy zostali zaproszeni
do centrum przez ojca jednego
z uczniów - pana mjr. Andrzeja
Szostaka.
Wizyta dzieci rozpoczęła się
od zwiedzenia Sali Tradycji.
Uczniowie mogli zobaczyć
najnowocześniejsze
umundurowanie i wyposażenie
żołnierzy, broń strzelecką oraz
pokaz statyczny pojazdów
wo j sk o w ych , sp ec ja l n ych
między innymi HMMWV,
Topola 3 i Star Saperski 944.
Uczniom bardzo podobał się
śmigłowiec Mi 24.
Ce lem wycieczk i b yło
zachęcenie uczniów do udziału
w
uroczystościach
patriotycznych
oraz
kształtowanie świadomości
historycznej i patriotycznej
młodych Polaków.
Red.
Zdjęcia: mjr Andrzej Szostak
Źródło: .www. magia-swiat.web21.pl
Znajdziesz nas w zakładce
Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 16
na stronie: www.zsonr16kielce.pl
„GŁOS GIMAZJALISTY” (DWUMIESIĘCZNIK)
Gazetka Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum nr 16
w Kielcach
Redaktor naczelny: Julia Fidor, Magdalena Góral
Redakcja numeru: Kinga Czekaj, Damian
Malarczyk, Laura Pasiowiec, Wiktor Prokopiuk,
Julia Rokosz, Dominika Sobczyk, Weronika
Styczeń, Wiktoria Wasilewska, Dominika
Zarzycka, Emilia Zych, Natalia Zych.
Zachęcamy do przesyłania:
 własnych artykułów, recenzji i sprawozdań,
 wierszy, opowiadań i innych form
twórczości artystycznej,
 ciekawych informacji i zdjęć z życia szkoły .
Czekamy na sugestie, propozycje z Waszej
strony.
Adres do korespondencji:
[email protected]
Następny numer w lutym 2015 r.
HUMOR SZKOLNY
Nasza nauczycielka mówi sama
do siebie. Wasza też?
- Nie, nasza myśli, że jej
słuchamy!
Na lekcji biologii nauczycielka
przestrzega dzieci:
- Pamiętajcie, że nie wolno
całować kotków ani piesków, bo
od tego mogą się przenosić
groźne zarazki. A może ktoś
z was ma na to przykład?
Zgłasza się Jasio:
- Ja mam, proszę pani. Moja
ciocia całowała raz kotka.
- I co?
- No i zdechł.
Z zeszytów i klasówek:
Gdzie powstają leukocyty i
jakie są ich funkcje ?
Leukocyty powstają w tętnicach
i są bakteriobójcze.
Opisz budowę skóry.
Skórę dzielimy na: właściwą,
niewłaściwą i obojętną…
Górale robią kierpce z własnej
skóry.
Dokonaj podziału układu
nerwowego.
Układ nerwowy dzielimy na:
mieszany, czynny i bierny.
Na globusie wyróżniamy
południki, północniki i całe
nocniki.
Od czasów Kopernika Ziemia
krąży wokół Słońca.
Układ rozrodczy według
uczniów:
Łożysko:
Łożysko jest w samochodzie
i rowerze,
Łożysko podczas porodu lekarz
musi wyjąć z organizmu matki.
Jajowody:
Jajowody to dwa kawałki
długości 10 do 12 cm.
Zygota:
Zygota to zapłodniona komórka
jądrowa.
Jądra:
Jądra są parzystymi narządami
żeńskimi.
Menstruacja:
Menstruacja to cykl
menstruacyjny trwający 28 dni.
Imięsłów – jak sama nazwa
wskazuje – słowo oznaczające
imię, no! Imię słów, czyli
np. mamy imięsłów jest Gienia,
tatusia imięsłów jest Czesław,
B i t w a
p o d a twój, Wojtusiu, imięsłów jest
Grunwaldem odbyła Grzego rz, bo tak mas z
się w 1982 roku. Ten w metryce.
ZŁOTE
MYŚLI
SIOSTRY
BASEN
nasz multipleks (...)
wtedy nazywał się Siostra Basen - bohaterka serialu
„Daleko od noszy” kreowana przez
„Grunwald” i tam Hannę Śleszyńską.
odbyła się ta bitwa.
Z jednej strony biło się
ZOMO i milicja,
ŚCIĄGA
a z drugiej ludność
Z MATEMATYKI
patriotyczna. Co? Jacy
Krzyżacy? Aaa... No
to może być, bo część
lud zi
wyc ho d ziła
z kościoła, to można
p o w i e d z i e ć
„Krzyżacy”. ZOMO
z a a t a k o w a ł o
od obuwniczego.(...)
A co cię obchodzi, co
na malował
jakiś
Mateńko, jak twoja
rodzona mateńka była
na miejscu i widziała
całe zajście?!

Podobne dokumenty