Poddębice

Komentarze

Transkrypt

Poddębice
Presentation of solar energy collectors and Presentation
of solar energy collectors and
biomass in a municipal heating system
Poddębice municipality‐ location
Poddębice municipality
•
16 000 citizens
16
000 citizens of the
of the whole municipality
(8 000 citizens of Poddębice) •
Area: 224 km2 Why „Poddębice – The City of Sun”?
Zoo Safari
Beach Soccer
I project– termomodernization of housing estate „Północ
Północ” 2002 ‐ 2005
Scope of investment:
•
Liquidation of three coal‐fired heating sources
•
Construction of gas‐boiler‐room ‐ power 3,36 MW, •
Modernization of heat centres
•
Modernization of heat
of heat distribution networks‐
networks four‐wire
four wire networks produced
networks produced in
technology of preinsolated tubes – total length 1572 mb,
•
Realization of solar installation of tatal collector’s area: 1 287 m2,
•
Termomodernization of 23 liveable
of 23 liveable buildings
•
Modernization of internal installation of central heating
•
Exchange of 73 units of exterior doors
•
Warm‐up of exterior walls – total area 18 796 m2,
•
Exchange of window carpentry ‐ total area 6 276 m2.
Pictures of facilities
of facilities before modernization :
Carbon boiler‐
room
Investment funding sources:
Investment funding
Funding source
Estblishmnet of of Communal
of Communal
Services Sp. z o. o. in Poddębice
Housing co
co‐‐operative
„Lokatorsko‐‐Własnościowa” „Lokatorsko
in Poddębice
National Fund for Environmental Protection and Water Management
1 470 000
0,00
Provincial Fund for Fund for
Environmental Protection and Water Management in Lodz
776 540
1 014 466
Eco‐‐Fund Eco
Fund Foundation
Foundation in Warsaw
970 950
1 803 180
Self investments means
302 033
3 194 634
3 519 523
519 523
6 012 280
6 012 280
Total
Total:
Task in total:
total:
9 531 803
Housing estate „Północ” after modernization
Kotłownia
gazowa
Gas boiler room
Gas boiler‐room
Inspection station
Heating
H
ti
networks
k
Findings:
energetic, economical, ecological
ti
i l
l i l
Heat
consumtion
in GJ
Heating power
of a source
in MW
Average
g
consumtion
inGJ/m2 p.u.
Average
g heating
g
cost
2
zł/m p.u.
Before
modernization
(2002)
6,8
28.233
0,393
2,13
After
Modernization
(2005)
3 36
3,36
20 291
20.291
0 269
0,269
1 82
1,82
Type of pollution
Unit
Previous
a ue
value
Current
a ue
value
Absolute
cchange
a ge
Relative
cchange
a ge (%)
Sulfur dioxide
t/yeat
29,30
0,00
29,30
100,00
Carbon dioxide
t/year
7 555,00
1 241,45
6 313,55
83,57
Dusts
t/year
33,40
0,00
33,40
100,00
Nitrogen oxides
t/year
8,99
0,81
8,18
90,99
M
Cz aj
er
w
ie
c
Li
pi
ec
Si
er
p
W ie ń
rz
e
P a s ie
ń
źd
zie
rn
ik
Li
st
op
ad
G
ru
dz
ie
ń
Lu
ty
M
ar
z
Kw ec
ie
ci
eń
St
yc
ze
ń
kWh m
m-c
Uzysk energii w 2005 r.
60
50
40
30
20
10
0
II project – Modernization of heating system and termomodernization of buildings in the area of Poddębice
2006 – 2008 Investment scope:
est e t scope:
Termomodernization: •
12 apartment
p
buildings, g ,
•
13 apartment buildings in Housing Cooperative,
•
7 public buildings,
•
2 apartment buildings which are owned by commune.
•
Modernization of two
of two boiler‐rooms
boiler rooms (near Cicha Street –
(near Cicha Street carbon one one
and near Zielona street – gas one) in biomass boiler‐room.
•
Moedrnization of heating network – lenght 3, 5 km,
•
Installation of 325 solar collectors – total surface: 580m2.
Investment funding sources:
Estblishmnet of Communal Services Sp. z o. o. in Poddębice
+
Housing Communities
Housing co‐
co‐operative
„Lokatorsko‐‐
„Lokatorsko
Własnościowa” in Poddębice
National Fund for National
Fund for
Environmental Protection and Water Management
‐
‐
317 687 317
687
70 000
Provincial Fund for Environmental Protection and Water Management
in Lodz
‐
‐
2 903 000
Eco‐‐Fund Eco
Fund Foundation
Fund Foundation
1 647 746
1 647 746
1 522 000
522 000
3 474 472
3 474
BISE – kredyt z premią
termomoderniz..
termomoderniz
1 935 013
1 195 553 1 316 124
(premia 531 253)
(premia z BGK 398 538)
(premia z BISE 329 031)
812 510
1 153 466
1 084 429
4 395 269
3 871 019
9 165 712
Funding source
Self investments means
Total:
17 432 000
Poddębbice
municipality
i i li
Pictures of facilities before modernization :
… and after modernization:
Boiler‐room powered by straw‐briquette
Process of straw‐briquette production
Ecological aims of of project:
of project
Unit
Previous value
Current value
Absolute
change
Relative
change (%)
Sufur dioxide
SO2
Mg
6,9
0,6
6,3
91,7
Carbon oxide
Mg
39,2
0,01
39,2
100,0
Carbon dioxide
Mg
2 460
41,0
2 419,0
98,0
Nitrogen oxides
Mg
1,5
1,3
0,2
14,5
Dusts
Mg
4,4
0,2
4,2
96,3
Type of pollution
Installations on the buildingg in municipality
p y of Poddębice
Instalacja solarna o powierzchni
135 m2 na budynku Internatu
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Instalacja solarna na Szpitalu Powiatowym o powierzchni 268 m2
Łączna powierzchnia kolektorów słonecznych w Poddębicach
Ilość w sztukach
Powierzchnia w m2
Osiedle „Północ”
715
1 287
Osiedle „Południe”
325
580
SSzpital Powiatowy
p ta o ato y
149
9
268
68
Internat ZSP
78
135
1 267
2 270
Usytuowanie instalacji
Razem
Solar installations on private
on private houses
Preparation for a realization of next renewable energy source
Geotermal bore-hole
Depth: 2093 meters
Expected parameters:
-temperature: about 63 st. C,
- efficiency about 190 m3/h,
/h
- mineralization 8-13g/dm3.
Expected
E
t d use purposes:
-heating,
- therapeutic,
- recreation.
Thank you for your
for your attention!
We invite you to visit us!!
Andrzej Peraj
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21 99-200 Poddębice
tel. 43 678-25-80, fax. 43 678-39-95
www.gmina.poddebice.pl
g
p
p
e-mail: [email protected]
Włodzimierz Krajewski – Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul.Targowa 2, 99-200 Poddębice
tel. 43 678-47-75
e-mail: [email protected]
@ pp

Podobne dokumenty