Wieści z Julkowego Przedszkola nr 3(29)/2008

Komentarze

Transkrypt

Wieści z Julkowego Przedszkola nr 3(29)/2008
Data wydania: styczeń, luty
Rok 2008, Numer 3 (29)
Rola dziadków w życiu
wnuków
Kontakt dziadkowie
wnuczęta...
Pamiętajmy...
Być wspaniałą Babcią i
super Dziadkiem to:
Apel do Rodziców
Podziękowania
Informacje
Opracowanie biuletynu:
teksty - nauczycielki grupy I:
Gabriela Chwalczuk
Urszula Zieniewicz
opracowanie komputerowe:
Elżbieta Szostakiewicz
Drodzy Rodzice niedawno minęły uroczyście
obchodzone w naszym przedszkolu Święto
Babci
i Dziadka, chcemy się z Wami podzielić
spostrzeżeniami dotyczącymi roli dziadków
w wychowaniu wnuków.
Szczególnym dniem w kalendarzu uroczystości przedszkolnych jest Dzień Babci i Dziadka.
Tradycja obchodzenia tych dni jest niedawna a przecież na pewno każdy zgodzi się z opinią,
że dawniej jak i dziś Babcia i Dziadek są gotowi poświęcić swój czas, troskę, cierpliwość i
serce ukochanym wnuczętom. Nie trzeba nikomu udowadniać, że wspaniali dziadkowie są nie
do zastąpienia. To właśnie dzięki Nim już od najmłodszych lat wnuczęta uczą się dostrzegać
różne potrzeby innych ludzi, uczą się szacunku i tolerancji dla innych. Dziadkowie prawie
zawsze wiedzą, co to znaczy wychowywać cierpliwie i z uśmiechem, rozmawiać spokojnie i
jasno, żartować, bawić się i uszczęśliwiać swoje wnuki.
Dziecko wie, że zabiegani i zapracowani rodzice nie mają czasu na wysłuchanie ich, a
dziadkowie - zawsze znajdą czas, wysłuchają, pocieszą, doradzą, po prostu interesują się ich
problemami.
Badania psychologów wskazują, że najbardziej pozytywny stosunek do osób starszych mają
dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.
W stosunku do wnuków dziadkowie i babcie deklarują miłość równie silną jak do własnych
dzieci, choć kochają je „trochę inaczej". Odmienność tej miłości łączy się z jednej strony ze
świadomością wartości życia i ciągłości rodziny, którą wnuki zapewniają. Z drugiej strony
dziadkowie nie są obciążeni odpowiedzialnością rodzicielską, która spada na rodziców. W
rezultacie miłość do wnuków jest bardziej świadoma, a stosunek do nich łagodniejszy niż do
własnych dzieci
„Nikt nie jest w stanie
zapewnić dzieciom tego
co mogą im dostarczyć
dziadkowie. Oni obsypują
pyłem gwiazd życie
swoich wnucząt."
A. Haley
„Doskonała miłość
przychodzi czasem
dopiero wraz
z narodzinami wnuka."
 Wiedzieć, że dziecko to ktoś ważny.
 Umieć rozpoznawać „prawdziwe" potrzeby swoich wnucząt.
 Nie mieć obsesji nieszczęść i wypadków.
 Zaufać placówkom takich jak przedszkola, w których ich wnuczęta znajdą dobrą opiekę.
 Być na bieżąco ze sprawami wnucząt, by lepiej rozumieć ich świat i móc z nimi ciekawiej
rozmawiać.
 Nie narzekać i cieszyć się z każdej chwili spędzonej z wnuczętami.
 Po prostu „Być"
 Dzieci dziękują Rodzicom, którzy umożliwili Babciom i Dziadkom udział
w uroczystościach przedszkolnych zorganizowanych dla nich przez dzieci.
 Rodzicom dziękujemy za aktywny udział w grupowych choinkach
noworocznych i przygotowanie poczęstunku dla dzieci.
 Dzieci dziękują Rodzicom za przygotowanie pięknych strojów na bal
karnawałowy.

Podobne dokumenty