Wydajne i równomierne przetrząsanie

Komentarze

Transkrypt

Wydajne i równomierne przetrząsanie
Przetrząsacze
Accord
Wydajne i równomierne
przetrząsanie
Kverneland Taarup
Solidna i bezobsługowa budowa
Hermetycznie zamknięte przekładnie
pracy w trudnych warunkach, gdyż nie są one
Pr ze k ł adni e
ka r uze l e
elementem konstrukcyjnym ramy głównej.
w przetrząsaczach Kverneland Taarup są
W ten sposób wyeliminowano przenoszenie
hermetycznie zamknięte. Przekładnie
poprzez przekładnie dodatkowych obciążeń .
zamknięte różnią się od otwartych przekładni,
Ponadto
tym, że nie występują w nich straty smaru, nie
Kverneland Taarup po obu stronach jest
wnikają zanieczyszczenia oraz nie występuje
w yposa żony
zużycie przez ścieranie, co w konsekwencji
Smarowanie przekładni karuzel odbywa się
prowadzi
kosz tów
w zależności od typu przetrząsacza. Gama
eksploatacyjnych maszyny. Wytrzymałe
przekładni CompactLine pracuje w smarze
przekładnie karuzel przystosowane są do
stałym natomiast ProLine w kąpieli olejowej.
do
nap ę dz aj ą c e
z wi ę kszenia
napęd
w
w
pr zetr z ąsaczach
po dwójne
ł oż yska.
Przekładnia redukcyjna do składania małych
pokosów na noc. Dzięki czemu pokos nie
nasiąknie rosą (opcja).
» Brak przenoszenia dodatkowych
obciążeń.
Wydłużona żywotność przekładni!
» Odporność na korozję.
Zanieczyszczenia oraz woda nie
dostają się do przekładni nawet, jeśli
myjemy myjką ciśnieniową!
» Ciągłe smarowanie.
Mniejsze zużywanie się elementów!
» Wygoda w codziennej konserwacji
CompactLine – tylko jedna kalamitka
ProLine – kąpiel olejowa
» Ochrona środowiska.
Hermetyczna budowa to brak
wycieków oraz wydostawania się
smaru na zewnątrz!
8 łopatek na dysku
2
Rama przetrząsaczy Kverneland wykonana
Średnica zwojów palców Kverneland Taarup
Smarowane punkty przegubowe mają dużą
z dwóch zespawanych profili ceowych jest
jest największa spośród wszystkich palców
średnicę, co zapewnia im szczególnie
wyjątkowo solidna i przystosowana do
oferowanych na rynku. Daje to im większą
wysoką trwałość i niezawodność.
przenoszenia dużych obciążeń. Wbudowane
odporność na pękanie.
w ramę mostki wzmacniające, zapobiegają
ewentualnemu skręcaniu profili.
2 łopatki na dysku
Płynna praca z tłumikami drgań
Aby uzyskać równomierne rozrzucenie
zielonki rama przetrząsacza nie powinna
wychylać się w płaszczyźnie poziomej. Żeby
temu zaradzić Kverneland Taarup oferuje dwa
tłumiki drgań jako wyposażenie standardowe
do wszystkich modeli.
Praca z tłumikami drgań Kverneland Taarup
Są one zbudowane z elementów metalowych
oraz sprężynowych, które utrzymują maszynę
w prawidłowej pozycji podczas pracy na polu
oraz jazdy po drodze. Dodatkowo na łąkach
po łożonych
na
terenach
gór zystych
zapobiegają one, aby przetrząsacz nie
zsuwał się pod ciągnik, kiedy praca odbywa
się jadąc w dół.
Praca bez tłumików drgań
2
3
3
1
1
2
Regulacja nachylenia karuzeli
Nachylenie karuzeli zmienia kąt rozrzutu. Określa ono, jak daleko do
Produkcja wysokiej jakości paszy jest możliwa dzięki możliwości
tyłu wyrzucany jest pokos. Przetrząsacze Kverneland Taarup
zmiany nachylenia karuzel. Trzy stopniowa regulacja pozwala na
posiadają trzy stopniową regulację kąta rozrzutu. Większy kąt
znalezienie optymalnego ustawienia celem dostosowania się do
nachylenia względem powierzchni pola zapewnia większy stopień
zmiennych warunków pracy.
odwrócenia pokosu a co za tym idzie szybsze schnięcie.
3
Kverneland Taarup 8446 – 8452 – 8460
Mały przetrząsacz a spora wydajność
Małe zapotrzebowanie mocy
Prawie bezobsługowe
W segmencie mniejszych przetrząsaczy karuzelowych Kverneland
Przekładnie karuzel przetrząsaczy CompactLine wyposażone są
Taarup oferuje 3 modele maszyn w szerokościach roboczych 4,6; 5,2;
w tylko jedną smarowniczkę pozwalając szybko i sprawnie dokonać
i 6,05 m. Są to idealne przetrząsacze dla małych i średnich
codziennej konserwacji. Warto zwrócić tu także uwagę na średnicę
gospodarstw. Wytrzymała i jednocześnie zwarta budowa tych
talerza karuzeli, która wynosi 500 mm zapewniając ramionom
przetrząsaczy powstała z myślą o dużej wydajności i małym
przetrząsającym stabilne mocowanie.
zapotrzebowaniu mocy.
Kverneland Taarup 8460 z sześcioma karuzelami i szerokością
roboczą 6,05 m pomimo swojej kompaktowej budowie charakteryzuje
się bardzo dużą wydajnością.
Kverneland Taarup 8452
to najpopularniejszy model
na polskim rynku.
6
Wytrzymałe przekładnie
Przetrząsanie wzdłuż granicy pola
Dodatkowe koło kopiujące
Przekładnia przykręcona jest do ramy od
W celu uniknięcia wyrzucania przetrząsanego
W celu zapewnienia lepszego kopiowania
spodu, co oznacza, że nie stanowi ona
materiału poza obszar pola do pierwszego
terenu wszystkie zawieszane przetrząsacze
elementu konstrukcyjnego ramy i nie jest
pr zejazdu
wszystkie
można wyposażyć w montowane do ramy
jednocześnie przegubem. Gwarantuje to
przetrząsacze posiadają centralną regulację
zaczepowej dodatkowe koło podporowo-
dużą wytrzymałość i długą żywotność.
do pozycji skośnej.
kopiujące.
br zegowego
Kverneland Taarup 8055 – 8068 – 8076 - 8090
Przetrząsacze spełniające wszystkie wymagania
ProLine – przetrząsacze dla profesjonalistów
przetrząsacza oraz równomiernie roztrząśnięty pokos. Wytrzymała
konstrukcja oraz przekładnie ProLine w kąpieli olejowej sprawiają, że
Przetrząsacze Kverneland Taarup 8055, 8068, 8076 i 8090 to
maszyny te są niezawodne, trwałe i charakteryzują się wysoką
wysokiej jakości maszyny dostępne w szerokości roboczej 5,5; 6,8;
dzienną wydajnością.
7,6 i 9m. Wszystkie cztery maszyny posiadają trzypunktowy układ
zawieszenia oraz tłumiki drgań zapewniające stabilne prowadzenie
Hydrauliczna regulacja do przetrząsania wzdłuż granicy pola
Transport
Opcjonalnie każdy z zawieszanych przetrząsaczy może zostać wyposażony w hydrauliczną
Przetrząsacze Kverneland Taarup są
regulację do pracy skośnej wzdłuż krawędzi pola. Dzięki czemu przestawić maszynę skośnie
hydraulicznie składane z pozycji roboczej do
pod odpowiednim kątem będzie można w dowolnym miejscu na polu.
transportowej zachowując kompaktowe
wymiary na drodze.
Kverneland Taarup 8076
o szerokości roboczej 7,6 m
7
Kverneland Taarup 8076 C – 8090 C – 80110 C – 85140 C
Tam gdzie stawia się na wydajność!!!
Pomimo swoich dużych wymiarów wszystkie przetrząsacze z ramą
Prosta i szybka obsługa
transportową charakteryzują się prostą obsługą i małym
Dzięki przekładniom ProLine w kąpieli olejowej oraz hydraulicznemu
zapotrzebowaniem na moc. Aby wyeliminować wyrzucanie masy
sterowaniu wszystkich funkcji, maszyny są wygodne i łatwe
poza obszar przetrząsania przetrząsacze zostały seryjnie
w codziennej obsłudze.
wyposażone w hydrauliczną regulację do pracy wzdłuż linii brzegowej.
Kverneland Taarup 8076 C w transporcie
Dzięki ciąganej konstrukcji i hydraulicznie
opuszczanym na czas transportu kołom do
współpracy z przetrząsaczem o szerokości
7,6 lub 9 m zaczepić można dużo mniejszy
ciągnik.
6
Zabezpieczenie
pr zed
zgubieniem
złamanego palca
Aby złamany palec nie dostał się do prasy
z nożami tnącymi lub z kiszonką do wozu
paszowego,
należy
go
odpowiednio
zabezpieczyć. Takie zabezpieczenie może
być na życzenie dostarczone do każdego
przetrząsacza firmy Kverneland Taarup.
Przednie koło kopiujące
Dokładne oraz niezależne względem ciągnika kopiowanie
terenu zapewnione jest dzięki przedniemu kołu
kopiującemu. Dodatkowo przednie koło posiada regulację
wysokości, aby dopasować maszynę do aktualnych
warunków a tym samym uzyskać najlepszą jakość paszy.
Kverneland Taarup 85140 C to najwyższa wydajność
Kverneland Taarup 85140 C jest największym 10 karuzelowym przetrząsaczem. Szerokość robocza 13,3 m czyni
największe pola małymi. Przetrząsacz ten zaprojektowany jest do gospodarstw z dużym areałem użytków zielonych
oraz do nieustannej eksploatacji w firmach usługowych. Dziesięć karuzel z siedmioma ramionami każde rozciągnięte
na ponad 13 m szerokości pozwala przetrząsnąć 4 szerokości 3,2 lub 3,6 m kosiarki w jednym przejeździe.
Na czas transportu drogowego cała konstrukcja jest stabilnie osadzona ramie transportowej, co sprawia, że
przetrząsacz może współpracować z ciągnikiem małej mocy.
7
1.60/1.80 m 2.00/2.10 m
2.40 m
2.80 m
3.00 m
3.20/3.30 m
4.00 m
Model 8446
Model 8452 (T)
Model 8055
Model 8460
Jedną
z
tajemnic
t r wa ł e g o
napędu
w przetrząsaczach Kverneland Taarup jest to, że
Model 8068
w punktach składania napęd poprowadzony jest
poprzez szerokokątny wał kardana, dzięki czemu
Model 8076
Model 8076 C
przypadkowe włączenie WOM w pozycji
transportowej nie uszkodzi napędu.
Model 8583 T
Model 8090
Model 8090C
Model 80110 C
Model 85111 T
Model 85140 C
Model
8446
8452
8452 T
8460
8055
8068
8076
8076 C
8583 T
8090
8090 C
80110 C
85111 T
85140 C
Wymiary i masa
Szerokość robocza (m)
4.60
5.2
5.20
6.05
5.5
6.8
7.6
7.6
8.3
9
9
11
11
13,3
Szerokość w pozycji roboczej (m)
4.90
4.90
5.40
6.30
5.80
7.13
7.98
7.98
8.63
9.33
9.33
11.32
11.32
13.65
Szerokość transportowa (m)
2.85
2.84
2.89
2.87
2.93
2.98
2.98
2.98
2.90
2.98
2.98
2.98
2.98
2.98
Długość transportowa (m)
1.90
2.16
2.12
2.54
2.00
2.17
2.37
2.37
5.60
2.17
2.17
5.95
7.25
5.95
Wysokość po odstawieniu (m)
2.44
2.64
2.64
2.80
3.35
3.58
3.85
3.85
1.20
3.45
3.45
3.30
1.30
3.30
Masa całkowita (kg)
500
530
410
670
640
830
890
890
850
1100
1400
1620
1090
2300
Zawieszenie
3-punktowy zaczep
●
●
―
●
●
●
●
―
―
●
―
―
―
―
Belka polowa
―
―
●
―
―
―
―
―
●
―
―
―
●
―
2-punktowy zaczep
―
―
―
―
―
―
―
●
―
―
●
●
―
●
Amortyzatory drgań
●
●
―
●
●
●
●
―
―
●
―
―
―
―
Liczba karuzel
4
4
4
6
4
6
6
6
6
8
8
8
8
10
Liczba ramion na karuzeli
6
6
6
5
7
6
7
7
7
6
6
7
7
7
Mocowanie palców OptiSet
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Karuzele
Zab. palców przed zgubieniem
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
3-stopniowy przestaw kąta rozrzutu
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Compact
Compact
Compact
Compact
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
mechaniczna
●
●
―
●
●
●
●
―
●
●
―
―
―
―
hydrauliczna
o
o
―
o
o
o
o
●
o
o
●
●
●
●
Rodzaj przekładni
Centralna regulacja kół do pracy na skraju pola
Ogumienie/ osie
Ogumienie (pod karuzelami)
8
16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8
Ogumienie (po środku maszyny)
―
―
―
―
―
―
―
10,0x75-15
―
―
―
10,0x75-15
Przednie koło podporowe
o
o
―
o
o
o
o
●
―
o
●
―
―
―
Tablice ostrzegawcze
o
o
o
o
o
o
o
―
―
―
―
―
―
―
Tablice ostrzegawcze z oświetleniem
o
o
o
o
o
o
o
●
●
●
●
●
●
●
● = Standard
o = Opcja
10,0x75-15 10,0x75-15
― = Niedostępne
Dane zawarte w tym katalogu mogą uledz zmianie bez uprzeniego zawiadomienia. W celu uzyskania ścisłych informacji prosimy o kontakt z dealerem.
Kverneland Taarup 8583 T – 85111 T
Połączenie dużej szerokości roboczej
z niskim zapotrzebowaniem mocy
Duży przetrząsacz do małych ciągników
Bogate wyposażenie
Obydwa ciągane modele przetrząsaczy
Ciągane przetrząsacze Kverneland Taarup
karuzelowych są maszynami dla rolników,
8583 T i 85111 T dysponują wyposażeniem,
którzy dysponując ciągnikiem o małej mocy i
które spełnia wszelkie potrzeby; przekładnie
niewielkim udźwigu potrzebują maszyny o
w kąpieli olejowej, bardzo duże wymiary
dużej szerokości roboczej.
palców zgrabiających, dysków karuzeli oraz
konstrukcja wytrzymałej prostokątnej ramy.
Do pracy koła przetrząsaczy są skrętne.
Jednakże w pochyłym terenie można je
ustawić w pozycji zablokowanej.
» 1
» 2
Tylne koła są zablokowane, przez co podczas
Hydrauliczne
przejazdów transportowych przetrząsacz
w pr zetr ząsaczach Kverneland Taarup
transportowej w roboczą bez konieczności
porusza się za ciągnikiem tak jak jednoosiowa
8583 T oraz 85111 T umożliwia szybkie
wysiadania z ciągnika.
przyczepa.
» 3
składanie
p r ze st aw i e ni e
m as z y ny
z
p oz yc ji
9
Kverneland Group
Kverneland Group to najbardziej rozwijająca się
międzynarodowa firma, która jest producentem
i dystrybutorem maszyn rolniczych.
Mocny nacisk kładziony na innowację pozwala nam uzyskać unikalną
i szeroką gamę produktów wysokiej jakości. Kverneland oferuje obszerny
pakiet odpowiednich systemów i rozwiązań dla profesjonalnego rolnika.
Oferta Kverneland zawiera maszyny i urządzenia do uprawy ziemi, siewu,
nawożenia, opryskiwania oraz zbioru zielonki.
Gama produktów
Maszyny Kverneland zostały zaprojektowane z myślą o pracy
w najcięższych warunkach glebowych, dzień po dniu, rok po roku.
Szeroka gama produktów zawiera maszyny i urządzenia
do orki, kultywacji, siewu, nawożenia, opryskiwania oraz zbioru zielonki
i podawania pasz.
Kverneland Group Polska Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Kręta 87
tel.: 56 651-30-53
fax: 56 621-90-99
http://pl.kvernelandgroup.com/
Kverneland Group na Facebooku, Twitterze i YouTube
www.facebook.com
www.twitter.com/kverland_pl
www.youtube.com/kvernelandgrp

Podobne dokumenty