Biuletyn nr 1/2012

Komentarze

Transkrypt

Biuletyn nr 1/2012
Doskonalenie umiejętności społecznych niezbędnych
w kontakcie z pacjentem i jego rodziną
warsztaty dla pielęgniarek i położnych
Terapia bólu ostrego u dorosłych
kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i porodu
kurs specjalistyczny dla położnych
Leczenie ran
kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
Nowe strategie i kierunki w szczepieniach ochronnych
kurs doskonalący dla pielęgniarek, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu
kursu specjalistycznego w zakresie szczepień ochronnych przed 2003 rokiem

Podobne dokumenty