paciorek - Studnie Głębinowe

Komentarze

Transkrypt

paciorek - Studnie Głębinowe
Jan i Andrzej
PACIOREK
FIRMA WIERTNICZA
2
Nasza oferta
3
Statystyka, wykonanych usług w 2008.r.
4, 5
Statystyka, działalności firmy
6
Rekordy
7
Metody wiercenia
8
Studnia abisyńska
9
Obudowa studni wierconej
10, 11
Mapa geologiczna
12, 13
Likwidacja studni głębinowej
14
Woda dla mieszkańców miasta
15
Pozwolenia na studnie głębinową
16
Rodzaje filtrów
PACIOREK
Historia
Jan i Andrzej
Spis treści
17, 18
19
Osprzęt do pomp głębinowych
20
Zasilanie pomp
21
Moduły zabezpieczające pompę
22
Imprezy sponsorowane
23
Galeria
24
FIRMA WIERTNICZA
Pompy głębinowe
1
PACIOREK Jan i Andrzej
FIRMA WIERTNICZA
2
Historia
Nasza firma jest firmą o charakterze rodzinnym i została założona w 1973 roku.
Na przestrzeni lat udało nam się pozyskać zaufanie klientów oraz solidną markę na rynku.
Obecnie należymy do jednej z największych firm w Polsce i możemy poszczycić się tym, że do tej pory
wywierciliśmy 1200 studni głębinowych i ponad 400 abisyńskich. Średnia głębokość wszystkich studni to
58,4 metry, a najgłębszy odwiert wiercony przez nas to 226 metrów metodą udarową.
Dzięki bogatemu doświadczeniu zawodowemu oraz nowoczesnemu systemowi robienia odwiertów
gwarantujemy Państwu najlepszą jakość świadczonych usług. Kompleksowo służymy pomocą począwszy
od wywiadu geologicznego, a skończywszy na uruchomieniu całości inwestycji.
Wiercenie Studni Głębinowych do 300m metodą udarową.
Wiercenie Studni Głębinowych do 500m metodą płuczkową.
PACIOREK
Nasza oferta obejmuje następujący zakres usług:
• odwierty inżynieryjne
• odwierty instalacyjne
• odwierty próbne
• odwierty badawczo-geologiczne
• studnie abisyńskie (pod gospodarstwa domowe, działki, domki letniskowe itp.)
• renowacja i rekonstrukcja studni
• likwidacja i demontaż studni głębinowych
• nietypowe usługi wiertnicze.
• plany geologiczne
• odwadnianie terenów
• pompy ciepła - otwory geotermalne.
• wymiana i wyciąganie pomp.
• wykonywanie obudów studni.
• fundamentowanie obiektów na studniach (pale).
• wykonywanie piezometrów.
Jan i Andrzej
Nasza oferta
oferta dodatkowa:
rodzaj i dobór filtrów
rodzaj i usytuowanie pomp
próbne pompowanie i ich interpretacja
obliczenia parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej
obliczenia depresji w studni
Ze względu na przeznaczenie wyróżnia się studnie:
• eksploatacyjne (pobór wody do celów pitnych i gospodarczych)
• inżynierskie (w tym: fundamentowe, odwodnieniowe i in.)
• obserwacyjne (badawcze)
Ze względu na sposób wykonania wyróżnia się studnie:
• kopane (szybowe)
• wiercone
• abisyńskie – wykonane przeważnie niewielkiej średnicy rur i głębokości,
Ze względu na konstrukcję wyróżnia się studnie:
• obudowane
• nieobudowane
Ze względu na obecność filtra wyróżnia się studnie:
• filtrowe
• bezfiltrowe
FIRMA WIERTNICZA
3
PACIOREK Jan i Andrzej
Statystyka, liczba wykonanych usług w 2008.r.
1. studnie głębinowe
43
2. studnie abisyńskie
22
3. likwidacja studni gł.
9
4. odwierty badawcze (głównie dla celów sprawdzenia pokładów żwirowych)
7
5. usługi nietypowe:
- odwierty pod pole (most)
12
- odwierty pod hale
8
6. odwierty pod pompy ciepła
4
7. wymiana pomp głębinowych
34
Z badań wynika że 38% naszych usługobiorców to rolnicy ( sady, szkółki drzew, ogrodnictwo itp.)
FIRMA WIERTNICZA
Z badań wynika że 62% naszych usługobiorców to zakłady przemysłowe
(wodaciągi, ciepłownie, szpitale, szkoły, żwirownie, leśnictwo itp.)
Wymiana pomp głębinowych.
Prace przy studni abisyńskiej.
4
PACIOREK
Pompowanie próbne
Jan i Andrzej
Statystyka, liczba wykonanych usług w 2008.r.
Odwiert próbny metodą płuczkową
Budowa studni głębinowej
Likwidacja studni głębinowych
FIRMA WIERTNICZA
Prace wykonywane w hali firmowej
5
PACIOREK Jan i Andrzej
Statystyki
liczba studni głębinowych
300
250
200
150
100
50
73r
2
250
75r
4
80r
6
85r
9
90r
95r
7
5
00r
9
05r
15
07r rok kalendarzowy
28
liczba pracowników
głębokość [m]
200
150
100
50
30
czas wykonania
FIRMA WIERTNICZA
1-2
6
2-3
3-4
4-7
7-8
8-12
1973
12-14
14-18
18-22
tygodnie
2007
Najstarsze studnie działające do dziś mają 35 lat i nadal prosperują.
Średnia wydajność studni głębinowych, które wywierciliśmy to 36m3/h, Parametr ten rośnie, jest to
spowodowane tym, że Klienci stawiają coraz to większe wymagania oraz z roku na rok dysponujemy
większym doświadczeniem zawodowym, mamy coraz to lepszy sprzęt oraz dokładniejsze urządzenia
pomiarowe i mapy.
Nasze rekordy (najwydajniejsze studnie):
1. głębokość studni 18m - wydajność 150m3/h co na dobę daje 3600 ton wody miejscowości Łabiszyn,
woj. Kujawsko-Pomorskie.
2. głębokość studni 55m - wydajność 210m3/h co daje 4940 ton wody miejscowości Gąski, woj.
Kujawsko-Pomorskie.
PACIOREK
Co siódma nasza studnia ma więcej niż 30 lat a co trzecia działająca studnia 20 lat
i ten wynik ciągle się poprawia.
Jan i Andrzej
Nasze rekordy
3. głębokość studni 47m - studnia artezyjska (samowypływ) - wydajność 360m3/h co na dobę daje 8640
ton wody miejscowości Łódź.
4. głębokość studni 186m - wydajność 165m3/h co na dobę daje 4060 ton na dobę miejscowości Poznań.
Najgłębsza studnia 226 metrów, która znajduje się koło Brodnicy z której pozyskuje się znakomitej jakości
wodę.
Najdłuższy filtr dł. 26m śr. 350mm, waga 1750 kg.
Długość drutu który został zużyty do jego budowy to 2400 metrów.
FIRMA WIERTNICZA
Na mapie znajdują się przybliżone ilości wywierconych studni przez naszą firme od roku 1973 do 2008.
7
PACIOREK Jan i Andrzej
FIRMA WIERTNICZA
8
Rodzaje filtrów
Metoda płuczkowa - System płuczkowy jest przez dużą liczbę ludzi postrzegany jako
nowoczesny, jednak został on wymyślony już w 1886 roku i doskonale nadaje sie do odwiertów
geotermalnych lub w poszukiwaniu ropy naftowej, gazu itp. W przypadku budowy studni
głębinowej nie sprawdza się zbyt dobrze. Wiertło, które schodzi bardzo szybko w dół dzięki
wodzie przepływającej przez głowicę, a następnie przewodami wiertniczymi, aż do wiertła
zaklejając w dużym stopniu warstwę wodonośną, więc ciężko jest określić dokładnie rodzaj
poszczególnych kopalin równiez pomyłka następuje w określeniu piasku suchego lub mokrego.
Efekty widać po zakończeniu wiercenia gdzie wydajność jest mniejsza nawet o 45% niż
w przypadku metody udarowej, a żywotność studni jest bardzo rozbieżna waha się w granicach
od 2 miesięcy do 5-6 lat, a w niektórych przypadkach nie działa w ogóle zaraz po uruchomieniu.
Metoda obrotowo-udarowa - Jest to metoda najpewniejsza i najbardziej opłacalna. Dzięki
100% wydajności i długoletniemu działaniu system ten jest bezkonkurencyjny w przypadku
budowy studni głębinowej. metoda ta pozwala na zbadanie co do 5 cm każdej warstwy kopalin.
Wynik pomiarów i badań kopalin jest bardzo precyzyjny i dokładny. Odwiert jest prowadzony
w sposób ciągłego rurowania, więc nie ma pomyłki w uchwyceniu odpowieniej warstwy
wodonośnej oraz określeniu tego czy piasek jest suchy czy mokry. bardzo istotne jest to, że nie
używa sie żadnych środków chemicznych. Odwiert taki prowadzony jest naturalnie co wpływa na
krystaliczną jakosc wody. Ostatnim etapem wykonania takiej studni jest wpuszczanie filtra
zabezpieczonego obsybką z piasku szlachetnego o odpowiedniej granulacji co automatycznie
wydłuża żywotność studni o 10 lat. Jedyną wadą tego systemu jest długotrwały czas wykonania
oraz bardzo duży wkład pracy w przeliczeniu na jeden metr odwiertu. Do zbudowania
przykładowej 100 metrowej studni potrzeba od 1 do 2 miesięcy. Żywotnośc takiej studni osiąga
często czas dwóch pokoleń.
PACIOREK
Powstają w wyniku wiercenia specjalistycznym sprzętem o o małej średnicy rur które muszą być użyte przy
budowie takiej studni. Do którego nie używa się sprzętu hydraulicznego następnie osadza się filtr
z przedłużeniem do samej góry gdzie na powierzchni znajduje się pompa ssąca (hydrofor) wydajność takiej
studni mieści się w przedziale od 3 do 4m 3/h co na dobę daje około 80m3. ponieważ są ujmowane wody
gruntowe i powierzchniowe studnia takiego typu nie mają więcej niż od 5 od 25 metrów głębokości dlatego
koszt takiej studni jest bardzo mały więc mają one zastosowanie na działkach letniskowych, domkach
jednorodzinnych, kampingach itp.
Jan i Andrzej
Studnie abisyńskie
FIRMA WIERTNICZA
9
276,40 276,80 245,80 258,10
Legenda:
FIRMA WIERTNICZA
A - obudowa studni z polimerobetonu
B - izolacja abizol R + G
C - przejście szczelne
D - klamry złazowe zamontowane na stałe
E - właz stal ø600 typ „WAŁCZ” zamykany na kłódkę
F - żelbetonowa pokrywa studni
G - rura wywiewna
H - siatka nylonowa oczta ø1mm
I - schodki z kostki brukowej
J - podsypka żwirowa
K - skrzynka pośrednia
L - płyta chodnikowa 50 x 50 x 7cm
M - wgłębienie 40 x 40 x 10cm
N - beton B-75
10
12,30 226,40 247,80 244,80 228,40 211,40 181,40
DNO STUDNI
DÓŁ FILTRA
GÓRA FILTRA
RZĘDNA SONDY SUCHOBIEGU
RZĘDNA SOND WYŁĄCZ
RZĘDNA SOND WŁACZ
RZĘDNA WLOTU POMPY
DEPRESJA [m]
S-1
DN 450
ø80mm
ø100mm
ø100mm
ø25mm
PE 25
ø25mm
ø160/÷10bar
ø15mm
DN 80 STAL NIERDZ.
DN 100mm
DN 80/DN 100mm
STATYCZNE ZW. WODY
DYNAMICZNE ZW. WODY
WYDAJNOŚĆ [m3/h]
42,5
RZĘDNA NASYPU
NR STUDNI
S-1
RZĘDNA TERENU
OZNACZENIE:
GŁOWICA STUDNI STAL NIERDZEWNA
WODOMIERZ STUDZIENNY DN 80 typ
ZAWÓR ZWROTNY typ 402
PRZEPUSTNICA Z DŹWIGNIĄ RĘCZNĄ
ZAWÓR KULKOWY
RURKA DEPRESYJNA
ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY
MANOMETR TARCZOWY
ZAWÓR CZERPALNY
RUROCIĄG TŁOCZONY W STUDNI
RURA ZE STALI NIERDZEWNEJ
REDUKCJA DN 80/DN 100 STAL NIERDZ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DANE TECHNICZNE STUDNI
PACIOREK Jan i Andrzej
Obudowa studni wierconej
176,40
Jan i Andrzej
PACIOREK
Obiekt: Studnia S1 Planta - obudowa studni wierconej
FIRMA WIERTNICZA
PROJEKT BUDOWLANY
ujęcia wody Planta wraz z obiektami towarzyszącymi
w miejscowości Planta obręb Tęcza, gmina Iwaniska
11
12
FIRMA WIERTNICZA
PACIOREK Jan i Andrzej
Jan i Andrzej
PACIOREK
FIRMA WIERTNICZA
13
PACIOREK Jan i Andrzej
FIRMA WIERTNICZA
14
Likwidacja studni głębinowej
Likwidacja studni głębinowej to tak naprawde operacja, która polega na usunięciu wszystkich elementów
takiej studni, czyli:
- urządzeń elektrycznych
- pompy
- rur osłonowych
- filtrów
- obudowy studni
Jest to bardzo skomplikowana operacja, gdyż istnieje wielkie ryzyko zerwania rur osłonowych i filtrów
dodatkowo zniszczonych przez korozje i upływ czasu. Jako ciekawostkę można podać fakt, że
niejednokrotnie trzeba użyć siły której wartość nawet dochodzi do 1000 ton.
Gdy wszystko zostaje usunięte odwiert zasypuje się taką samą strukturą kopalin jakie znajdowały się przed
dokonaniem odwiertu.
Ujęcie wody oparte jest na 6 studniach głębinowych usytuowanych w pobliżu stacji uzdatniania wody.
Pięć z nich zlokalizowanych jest na terenach wykorzystanych rolniczo, a jedna na terenie stacji uzdatniania.
Woda ze studni pobierana jest za pomocą pomp głębinowych i podawana na aeratory, gdzie ulega
napowietrzaniu. Następnie przepływa przez poziome zamknięte filtry piaskowe, w których następuje proces
odżelaziania i odmanganiania.
Uzdatniona woda dopływa do zbiorników terenowych, które mają za zadanie magazynowanie i wyrównanie
rozbiorów wody w ciągu doby. Następnie pompy tłoczą wodę do miejskiej sieci wodociągowej.
Pompy te wyposażone są w urządzenia do płynnej regulacji pracy silników co w efekcie daje odbiorcom
komfort poboru wody pod stałym ciśnieniem i znacząco wpływa na oszczędność energii elektrycznej.
Miejska sieć wodociągowa poddawana jest stałej modernizacji po przez wymianę uszkodzonych odcinków
sieci a przede wszystkim armatury. Obecnie długość sieci wodociągowej wynosi 48,2 km. W wodę
zaopatrzonych jest około 25 500 tys. mieszkańców
PACIOREK
Pobierana woda wymaga uzdatnienia w zakresie redukcji żelaza i manganu pod względem
bakteriologicznym nie budzi zastrzeżeń.
Jan i Andrzej
Woda dla miasta
FIRMA WIERTNICZA
15
PACIOREK Jan i Andrzej
Pozwolenie na studnie głębinową
Wykonanie studni głębinowej (wierconej) regulują przepisy dwóch ustaw: Prawa Wodnego oraz
Prawa Górniczego i Geologicznego.
Sześcioosobowa rodzina zużywa na dobę nie więcej niż 1,5m3 wody, a to nie przekracza wyznaczonych
przez prawo maksymalnych wartości poboru wody. Jeśli zapotrzebowanie jest większe lub woda ma być
czerpana z większej głębokości, potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne. Aby je uzyskać, trzeba
opracować dokumentację - tak zwany operat wodnoprawny. Może go wykonać hydrogeolog lub projektant
zajmujący się instalacjami: wodną i kanalizacyjną.
Co mówią ustawy?
Według Prawa Wodnego właściciel gruntu może bez specjalnego zezwolenia (zwanego pozwoleniem
wodnoprawnym) korzystać z wód znajdujących się na jego posesji, jeśli pobór wody nie przekracza
5m3/dobę, a wydajność pomp czerpiących wodę ze studni nie jest większa niż 0,5m/h. Jest to tak zwane
zwykłe korzystanie z wody. Głębokość studni wierconej - rozumiana jako głębokość odwiertu, a nie
głębokość zwierciadłą wody - nie może przekroczyć 30m.
Według Prawa Górniczego i Geologicznego do wykonania studni wierconej jest konieczne:
- opracowanie projektu odwiertu studni,
- zatwierdzenie projektu przez wojewodę (decyzja),
- wykonanie odwiertu studni,
- opracowanie wynikowej dokumentacji hydrogeologicznej odwierconej studni,
- zatwierdzenie dokumentacji przez właściwy organ administracji - geologicznej (decyzja) oraz
zarejestrowanie studni, czyli otrzymanie dla niej karty rejestracyjnej.
- dokumentacja wynikowa studni jest bardzo ważnym opracowaniem, istotnym z punktu widzenia doboru
pompy oraz projektu urządzeń do uzdatniania wody.
Dokumentacja wynikowa studni określa trzy podstawowe parametry studni:
- dopuszczalną wydajność studni,
- poziom zwierciadła statycznego wody,
- depresję.
Zatwierdzonej wartości depresji, podobnie jak wydajności, nie wolno nam przekraczać.
FIRMA WIERTNICZA
Zgodnie z Prawem Górniczym i Geologicznym.
16
Wszystkie opisane powyżej czynności - związane z opracowaniem dokumentacji studni i nadzorem nad jej
odwierceniem - może wykonać tylko uprawniony specjalista-hydrogeolog, ale my musimy to od niego
wyegzekwować, a trzeba wiedzieć, czego żądać. Na naszym rynku wiele jest firm, które nie przestrzegają
tych procedur - wykonują studnie bez opracowania ich projektu i dokumentacji wynikowej. Pamiętajmy
jednak, że to na naszej działce będzie studnia i to od nas może kiedyś ktoś zażądać okazania dokumentów
studni. Cała ta żmudna procedura nie jest po to, by utrudniać nam życie, lecz kontrolować zasoby wodne
naszego kraju oraz w przypadku kontroli móc okazać należyte dokumenty.
FIRMA WIERTNICZA
Filtry stalowe dzielimy na zamkowe i tracone
PACIOREK
Filtr jest sercem studni głębinowej dzięki, któremu możliwe jest pobieranie wody w dowolnych ilościach.
Głównie składa się z materiałów takich jak stal, stal nierdzewna, rur o różnych średnicach, siatki, drutu, drutu
miedzianego itp. Jednak największe znaczenie ma wielkość, długość i średnica filtru oraz dokładne
i precyzyjne osadzenie go w odpowiednim miejscu oraz zastosowanie dobrze dobranej granulacji piasku
szlachetnego (obsypka), dzięki któremu żywotność studni może być nawet o 40% dłuższa z tego względu
wyróżniamy nastepujące filtry.
Jan i Andrzej
Rodzaje filtrów
17
średnica
wewnętrzna
[mm]
średnica
zewnętrzna
[mm]
Waga
[kg/m]
Wytrzymałość
na zgniatanie
[atm]
Studnie płytkie i średnie:
45
100
124
150
175
197
222
247
298
378
476
575
730
780
60,3
114,3
139,7
168,3
193,7
219,1
244,5
273,1
323,9
406,4
508,0
609,6
762,0
812,0
3
5
6
8
11
13
16
18
24
34
53
62
73
79
90
14
8
9
11
13
9
10
10
9
10
6
3
2,5
Studnie średnie i głębokie
100
124
150
175
197
222
247
298
114,3
139,7
168,3
193,7
219,1
244,5
273,1
323,9
6
8
11
13
18
22
27
35
54
49
43
50
58
42
46
39
Studnie głębokie i otwory geotermalne
PACIOREK Jan i Andrzej
FIRMA WIERTNICZA
18
Rodzaje filtrów
114,3
139,7
168,3
219,1
244,5
273,1
339,7
129,0
154,0
182,3
233,1
258,5
287,1
353,1
21
26
35
51
56
69
92
239
150
143
122
97
100
94
Przeznaczenie i przykłady zastosowań.
Nasze pompy głębinowe są powszechnie stosowane w wodociągach na terenie całego kraju zarówno
w ujęciach wodnych dużych miast jak i ujęciach indywidualnych. Stosuje się je także powszechnie
w budownictwie do prac odwadniających np. tam gdzie głębokie wykopy wymagają utrzymania niskiego
poziomu wody podskórnej. Nasze pompy są używane również w kopalniach gdzie są eksploatowane
w ekstremalnych warunkach. Wiele naszych pomp pracuje także na pustyniach Syrii i Jordanii, gdzie pompują
wodę z dużych głębokości i w bardzo trudnych warunkach.
PACIOREK
Informacje ogólne.
Pompy głębinowe są przeznaczone do tłoczenia wody pitnej uzdatnionej, surowej, morskiej oraz wód
mineralnych i termalnych nie zawierających domieszek ścierających (zawartość piasku maksymalnie 50 ÷ 100
g/m3 w zależności od typu pompy). Pompy montuje się m.in. w wierconych otworach studziennych ze znaną
charakterystyką położenia dynamicznego (w czasie pompowania) lustra wody w zależności od ilości
pompowanej wody w czasie. Pompy głębinowe służą także do obniżania poziomu wody zaskórnej (m.in.
w kopalniach odkrywkowych).
Jan i Andrzej
Pompy głębinowe
Konstrukcja
Pompy głębinowe są pompami wielostopniowymi, budowanymi w układzie szeregowym. Pompę montuje
się bezpośrednio na silniku głębinowym, stąd określenie agregat pompowy. Agregat pompowy jest
montowany w układzie pionowym. W dolnej części znajduje się głębinowy (zatapialny) silnik elektryczny,
a w górnej głębinowa pompa wirowa. Bezpośrednio na silniku montowany jest korpus ssawny
zabezpieczający sitem wlotowym, dalej poszczególne stopnie pompy składające się z korpusu i osadzonej
w nim kierownicy oraz wirnika promieniowego lub diagonalnego. Zakończeniem pompy jest korpus zaworu
zwrotnego i korpus końcowy umożliwiający połączenie agregatu z rurociągiem tłocznym za pomocą kryz
(kołnierzy) lub połączenia gwintowanego. Układ wirujący pompy łączony jest z wałem silnika za pomocą
sprzęgła. Właściwe położenie wirnika w obudowie stopnia i kierownicy uzyskuje się poprzez tuleje
dystansowe. Układ wirujący jest łożyskowany w panewkach stalowo - gumowych. Korpusy (stopnie pompy)
łączy się z zależności od typu pompy.
FIRMA WIERTNICZA
19
PACIOREK Jan i Andrzej
Osprzęt do pomp głębinowych
Połączenia hermetyczne kabin podwodnych wraz z kablami.
W zależności od oczekiwań klienta co do wymaganej długości kabla, mocy silnika oraz napięcia zasilania
dobierzemy właściwy kabel i połączymy z odcinkiem kabla, w który wyposażona jest fabrycznie pompa. Na
wykonane połączenia udzielamy gwarancji.
Moduł sterowniczo-zabezpieczający M913
do pomp 3-fazowych o mocach silnika 0,75-7,5 kW
Funkcje sterownicze:
Sterowanie pompą w zależnosci od poziomu lustra wody w studni. Współpraca z sondami lub pływakamiwymiennie. Urządzenie wyposażone jest fabrycznie w sondy.
Sterownia pompą w zależności od poziomu lustra wody w zbiorniku, do którego pompujemy.
Współpraca z sondami lub pływakami - wymiennie. Urządzenie wyposażone jest fabrycznie w sondy.
Sterowanie pompą w zależności od ciśnienia wody w zbiorniku, do którego pompujemy. Współpraca
z dowolnym wyłącznikiem cisnieniowym, również jednofazowym niezależnie od poboru prądu przez
pompę. Większość dostępnych wyłączników ma ograniczony zakres wykorzystania do 10A. Przy współpracy
z modułem M931 przez wyłącznik ciśnieniowy nie płynie prąd roboczy tylko sterowniczy.
W zależności od potrzeb wszystkie powyższe funkcje mogą być wyłączane lub włączane selektywnie
Woltomierz z cyfrowym wyświetlaczem pokazujący aktualne napiecie prądu w sieci zasilającej.
Amperomierz z cyfrowym wyświetlaczem pokazujący aktualnypobór prądu przez pracującą pompę.
Dostosowanie parametrów pracy modułu do konkretnej pompy. Możliwość przeprogramowania
urządzenia przy zmianie pompy na inną o innych parametrach prądu.
FIRMA WIERTNICZA
Funkcje zabezpieczające
20
Zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika pompy. Funkcja automatycznej próby restartu po 60 minutach
od wyłączenia. Możliwość wcześniejszego restartu za pomocą sterowania ręcznego.
Zabezpieczenie przed suchobiegiem. Moduł wyposażony jest w sondy do kontroli lustra wody w studni.
Jeżeli sondy nie zostaną zainstalowane moduł posiada wczytaną informację o parametrach pracy przy
prawidłowym przepływie. W momencie zmiany parametrów pracy przy wystąpieniu suchobiegu moduł
wyłączy pompę sygnalizując wystąpienie suchobiegu. Próba automatycznego restartu następuje po 30
minutach od wyłączenia urządzenia.
Zabezpieczenie przed zanikiem fazy w sieci zasilającej (przed modułem). W razie wystąpienia zaniku
fazy urządzenie automatyczne wyłącza pompę. Ponowne włączenie pompy następuje po przywróceniu
zasilania restarcie w trybie sterowania ręcznego.
Zabezpieczenie przed zanikaniem fazy na odcinku za modułem a pompą. Po przekroczeniu dopuszczalnego
poboru prądu urządzenie wyłącza dopływ prądu do pompy. Próba automatycznego restartu nastąpi po 30
minutach.
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napieciem w sieci >450V. Po awaryjnym wyłączeniu zasilania próba
automatycznego restartu nastąpi po 5 minutach.
Zabezpieczenie przed zbyt niskim napieciem w sieci <350V. Po awaryjnym wyłączeniu zasilania próba
automatycznego restartu nastąpi po 5 minutach.
Zabezpieczenie przed zwarciem.
Wszyscy, którzy instalują pompy i użytkują pompy doskonale wiedzą jak fatalne mogą być dla pompy
skutki nie zainstalowania właściwych zabezpieczeń. Moduł 931 ułatwia sterowanie pompą i w pełni
zabezpiecza ją przed możliwymi problemami zewnętrznymi.
Przemienniki częstotliwości służące zasilaniu pomp
Takie rozwiązanie umożliwia uzyskanie stałego, zadanego ciśnienia wody niezależnie od wielkości rozbioru.
Ci którzy użytkowali tradycyjne zestawy hydroforowe wiedzą, żeciśnienie w kranach nie jest stałe
i w zależności od ilości jednocześnie otwartych kranów może się gwałtownie zmieniać
(wzrastać przy zmniejszeniu liczby odbiorców, maleć przy zwiekszeniu liczby odbiorców).
Z zasady działania tradycyjnego wyłącznika ciśnieniowego wynika, że zawsze istnieje różnica ciśnień,
przy której pompa sie wyłącza, i przy którym się wyłącza. Najczęściej są to 2-3 atm co jest wielkością
bardzo odczuwalną przy używaniu wody. Przemiennik częstotliwości eliminuje ten problem.
Ciśnienie wody jest stałe nizależnie od rozbioru wody. Ponadto przemienniki częstotliwości spełniają
wiekszośc funkcji zabezpieczających pompę. Zabezpieczają przed przeciążeniem, przed zanikiem fazy,
przed suchobiegiem. Inną bardzo ważną zaletą przemienników częstotliwości jest poważna oszczędność
zużycia prądu.
PACIOREK
Przemiennik częstotliwości poprzez przekształcenie częstotliwości zasilającego pompę prądu w zalezności
od potrzeb zwieksza lub zmniejsza obroty silnika tym samym zmieniając parametry hydrauliczne pompy.
Jan i Andrzej
Przemienniki częstotliwości - zasilanie pomp
W tardycyjnych rozwiązaniach każdorazowo po uruchomieniu pompa uzyskuje swoje maksymalne
parametry pracy niezależnie od tego, czy w danej chwili jest taka potrzeba. Przy tym rozwiązaniu większość
energii jest tracona.
Jeden z czołowych producentów przemienników częstotliwości stosowanych w pompach przeprowadził
test, którego wyniki obrazują wielkość oszczędności przy stosowaniu tych urządzeń. Testowano pompę
z silnikiem 1,1kW przy zadanym ciśnieniu 30 m słupa wody.
FIRMA WIERTNICZA
21
PACIOREK Jan i Andrzej
Wyłączniki silnikowe i rozłączniki
Wyłączniki silnikowe serii MP
SCHRACK
Bez dobezpieczenia do 4A przy 400V AC,
> 4A z max. dobezpieczeniem 100A gl.
Wyzwalacz termiczny i magnetyczny
Zaciski i akcesoria kompatybilne z wyłącznikami
nadmiaroprądowymi, różnicoprądowymi,
rozłącznikami szeregowymi.
Zdalne sterowanie za pomocą modułu FSA
ZAKRES
PRĄDÓW
2-polowy
ZAKRES
PRĄDÓW
2-polowy
0,10 - 0,16 A
0,16 - 0,25 A
0,25 - 0,40 A
0,40 - 0,63 A
0,63 - 1,0 A
1,0 - 1,6 A
1,6 - 2,5 A
2,5 - 4,0 A
4,0 - 6,3 A
6,3 - 10,0 A
10,0 - 16,0 A
16,0 - 25,0 A
25,0 - 40,0 A
0,10 - 0,16 A
0,16 - 0,25 A
0,25 - 0,40 A
0,40 - 0,63 A
0,63 - 1,0 A
1,0 - 1,6 A
1,6 - 2,5 A
2,5 - 4,0 A
4,0 - 6,3 A
6,3 - 10,0 A
10,0 - 16,0 A
16,0 - 25,0 A
25,0 - 40,0 A
Wyłączniki różnicoprądowe
FIRMA WIERTNICZA
Wyłączniki różnicoprądowe 25-100A typu BCF0
22
SCHRACK
Wskaźnik położenia styków, wskaźnik wyzwolenia
Czułe na prądy sinusoidalne (TYP AC),
sinusoidalne i stałe pulsujące (TYP A)
Dowolna pozycja montażu
Strona zasilania dowolna
Wyłącznik 4-biegunowy może być zastosowany w jako 3-biegunowy
(wykorzystujemy zaciski 1-2, 3-4, 5-6) lub 2-biegunowy (1-2, 5-6)
Nasza firma sfinansowała wiercenie studni głębinowych dla klubu Hermes Radłowo oraz trzecioligowego
klubu KS. Notecianka Pakość. Angażujemy się również w sponsorowaniu imprez sportowych,
w szczególności wspieramy zawody STRONG MAN do lat 23 na terenie Polski.
Jan i Andrzej
Imprezy sponsorowane
PACIOREK
FIRMA WIERTNICZA
23
24
FIRMA WIERTNICZA
PACIOREK Jan i Andrzej
Galeria
woj. kujawsko-pomorskie
Grudziądz
Bydgoszcz
Toruń
PAKOŚĆ
Inowrocław
Włocławek
ul. B
arci
ńsk
a
PAKOŚĆ
ska
kier. Inowrocław
ja
oła
Mik
ul.
ul.
Jan
kow
ska
ul. Radłow
251 droga
ga
255 dro
Jan Paciorek - 601-368-470
Andrzej Paciorek - 697-550-966
adresy:
ul. Mikołaja 9,
ul. Jankowska 22A,
88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, Polska
tel./fax (052) 35-18-702
www.studnie.org.pl
www.studnie.pl

Podobne dokumenty