Konkurs wojewódzki pod hasłem: „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”

Komentarze

Transkrypt

Konkurs wojewódzki pod hasłem: „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”
Konkurs wojewódzki pod hasłem:
„Palić, nie palić – oto jest pytanie?”
Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu
– Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.
Współorganizatorzy to: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum
Onkologii w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej – Oddział Terenowy
w Poznaniu.
konkursu
Adresatami
są
uczniowie
klas
V
szkół
podstawowych
Celem konkursu jest:

promowanie mody na niepalenie wśród uczniów
szkół podstawowych,

uświadomienie uczniom negatywnych skutków
palenia tytoniu.
Zadaniem uczestników konkursu jest:

zaprojektowanie i wykonanie graffiti związanego tematycznie z pozytywnymi
aspektami niepalenia lub negatywnymi skutkami palenia tytoniu,

wyrażanie własnych przemyśleń i spostrzeżeń w formie graficznej na temat
pozytywnych aspektów niepalenia tytoniu i negatywnych aspektów palenia,
Konkurs składa się z 4 etapów: klasowego, szkolnego, powiatowego, wojewódzkiego
Więcej informacji na stronie: http://wsse-poznan.pl/category/promocja-zdrowia/konkursy/
Wszystkim uczestnikom z klas piątych życzymy
wspaniałych pomysłów oraz POWODZENIA.
Szkolny koordynator konkursu
Agnieszka Jarek - Kopczyk