„Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”.

Komentarze

Transkrypt

„Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”.
Szkolenia wyjazdowe „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”.
realizator
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach
Zaproszenie do udziału w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej Szkolenia są organizowane w ramach projektu innowacyjnego
„Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”.
Ich tematyka związana jest z funkcjonowaniem i zarządzaniem podmiotami
ekonomii społecznej.
Proponujemy Państwu udział w szkoleniu w jednym z ośmiu terminów.
Zajęcia będą miały przede wszystkim formę warsztatową. Poprowadzą je trenerzy
z Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” z Cieszyna – Pan Mariusz
Andrukiewicz i Pan Dariusz Bożek (szkolenie), Pani Laura Majboroda-Andrukiewicz
(seminaria) oraz przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego i/lub Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Dokładny terminarz, ramowe programy
oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod adresem:
http://pi.rops-katowice.pl/rozpoczynamy-rekrutacje-na-szkolenia-i-seminaria-szkoleniowe-wramach-projektu-efektywna-i-skuteczna-przedsiebiorczosc-spoleczna/