Znajdź właściwe rozwiązanie-program profilaktyki palenia tytoniu

Komentarze

Transkrypt

Znajdź właściwe rozwiązanie-program profilaktyki palenia tytoniu
Znajdź właściwe rozwiązanie-program profilaktyki palenia tytoniu
Od kilku lat w naszej szkole realizujemy program profilaktyki palenia tytoniu
„Znajdź właściwe rozwiązanie”, który jest przeznaczony dla uczniów starszych klas
szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Ma on na celu zapobieganie paleniu tytoniu
przez młodzież szkolną. W bieżącym
roku szkolnym klasy od 4 do 6 szkoły
podstawowej oraz II i III gimnazjum
uczestniczyły w wykładzie „Palenie nie
jest
modne” poprowadzonym
przez
panią dr n. med. Agatę Wolską –
Adamczyk.
szczegółowo
Pani
doktor
odniosła
bardzo
się
do
szkodliwych skutków zdrowotnych tego
nałogu
oraz
wyjaśniła,
Za bezinteresowną
na
pomoc
czym
w
polega
uzależnienie
kształtowaniu
od
e-papierosów.
prawidłowych
postaw
prozdrowotnych Pani Doktor została uhonorowana tytułem Przyjaciela Szkoły.
Klasy I gimnazjum z kolei uczestniczyły w zajęciach warsztatowych
przygotowanych i poprowadzonych przez nauczyciela biologii i pielęgniarkę szkolną.
Podczas zajęć zwrócono uwagę na przyczyny palenia papierosów, składniki dymu
tytoniowego m. in. nikotynę, tlenek węgla i substancje smoliste oraz na korzyści
wynikające z niepalenia. Ćwiczono również ważną umiejętność odmawiania
w sytuacjach
nacisku
grupowego
oraz
uczono
prawidłowego
oddychania.
W realizację programu włączono również uczniów działających w kole PCK.
Ich zadaniem było przygotowanie plakatów
z
zakresu
profilaktyki
oraz rozdawanie
zebrania
z
antynikotynowej
ulotek tematycznych podczas
rodzicami.
m.in. o skutkach
Ulotki
informowały
biernego
palenia
oraz szkodliwości palenia papierosów w czasie
ciąży.
i
Przypominały
palenie
również,
papierosów
w
że
sprzedaż
miejscach,
gdzie
obowiązuje zakaz podlega przepisom prawa i normom społecznym.
Mamy nadzieję, że podjęte działania będą sprzyjały ukształtowaniu u naszych
wychowanków postawy dumy z niepalenia oraz odpowiedzialności za własne
zdrowie.
Aneta Michalczyk-koordynator programu