Informacja o połączeniu spółek TPA Horwath Horodko Audit Sp. z

Komentarze

Transkrypt

Informacja o połączeniu spółek TPA Horwath Horodko Audit Sp. z
Informacja o połączeniu spółek TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o.,
TPA Horwath Sztuba Kaczmarek Sp. z o.o.
i TPA Horwath Accounting Sp. z o.o.
Uprzejmie informujemy, że decyzją Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2016 na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych nastąpiło połączenie przez przeniesienie całego majątku spółek:
1. TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o.
2. TPA Horwath Sztuba Kaczmarek Sp. z o.o.
3. TPA Horwath Accounting Sp. z o.o.
Nowa spółka funkcjonować będzie pod nazwą TPA Horwath Sp. z o.o. do czasu jej
przekształcenia w spółkę komandytową (będzie to drugi etap wdrażanego planu). Spółka ta
wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki połączonych spółek oraz z mocy prawa stała się
stroną wszystkich stosunków prawnych, których stroną były ww. podmioty.
Połączenie spółek pozostaje bez wpływu na ważność umów i nie powoduje konieczności
dokonywania jakichkolwiek zmian ich treści.
Wszelkie pisma, faktury, rachunki i inne dokumenty wystawiane przez dotychczasowych
kontrahentów połączonych spółek powinny, począwszy od 10 czerwca 2016, zawierać
następujące dane:
TPA Horwath Sp. z o.o., ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań
NIP: 7781432033
REGON: 300184858
KRS: 0000245198.
Numery kont bankowych pozostają bez zmian.
Krzysztof Horodko
Partner Zarządzający
Krzysztof Kaczmarek
Partner Zarządzający
Wojciech Sztuba
Partner Zarządzający
TPA Horwath Sp. z o.o.
Członek Crowe Horwath International
ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań
Tel.: +48 61 63 00 500 | Fax: +48 61 63 00 502
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Tel.: +48 22 64 79 700 | Fax: +48 22 64 79 701
al. Korfantego 141 B, 40-154 Katowice
Tel: +48 32 73 20 000 | Fax: +48 32 73 20 002
[email protected], www.tpa-horwath.pl
NIP 7781432033 | REGON 300184858 | Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000245198 | Kapitał zakładowy 981 500,00 złotych opłacony w całości
Albania | Austria | Bułgaria | Chorwacja | Czechy | Polska | Rumunia | Serbia | Słowa cja | Słowenia | W ęgry