Sensys - Hettich

Komentarze

Transkrypt

Sensys - Hettich
Perfekcyjny zawias ze zintegrowanym
systemem cichego domykania: Sensys
2
Sensys
Perfekcyjny design i perfekcja w ruchu
Wyjątkowa praca - doznania pełne emocji
Sensys prezentuje najnowszą generację
zawiasów: ciche domykanie jest zintegrowane w zawiasie w niewidoczny sposób.
Innowacyjne rozwiązanie, które spełnia najwyższe wymagania stawiane komfortowi
i funkcjonalności. Wystarczy lekkie popchnięcie, aby drzwi zamknęły się równomiernie
i bezgłośnie. Niespotykanie duży samodociąg
od kąta otwarcia 35° sprawia, że zawias
Sensys gwarantuje niezwykłe doznania pełne
emocji. Drzwi będą zawsze domknięte.
Nawet w zakresie temperatur od +5 °C do
+40 °C zawiasy Sensys zachowują swoje
właściwości idealnego, cichego domykania.
Elegancki design
Zgodnie z wymaganiami, które stawiane są
kuchniom i meblom wysokiej jakości Sensys
urzeka nowoczesną i elegancką formą. Subtelne prowadzenie linii począwszy od puszki
i zaślepek aż po prowadniki nadaje zawiasowi nowoczesny, opływowy kształt. Wszystkie
krawędzie zawiasu i prowadnika idealnie ze
sobą harmonizują. Amortyzator Silent System został ukryty w zawiasie podobnie jak
zaczep ramienia zawiasu.
3
Sensys
Przemyślana technika, która przekonuje
4
Stworzony z myślą o komforcie użytkowania
Dzięki niewielkiej głębokości puszki Sensys
znajduje różnorodne zastosowanie, np. w przypadku cieńszych drzwi lub większych promieniach profili drzwiowych. Ponad to konstrukcja
zawiasu umożliwia zachowanie niewielkich
szczelin również przy grubych drzwiach.
Bezpośrednia regulacja umożliwia prostą
i szybką regulację głębokości. Specjalne zabezpieczenie zapobiega niezamierzonemu wykręceniu śruby regulującej nałożenie. Mimośród
w prowadniku pozwala na szybką regulację
wysokości.
Dzięki niewielkiej wysokości zabudowy Sensys
można bez problemu łączyć z szufladami
wewnętrznymi. Płaska konstrukcja zawiasu
pozwala na zachowanie niewielkich odstępów
pomiędzy ścianą boczną a szufladą.
Sensys to sprawdzona jakość zgodna ze
wszystkimi obowiązującymi normami - dla
idealnego efektu cichego domykania, długiej
żywotności oraz dużej stabilności. Wysokiej
jakości produkt, który spełnia najwyższe wymagania.
Montaż bez narzędzi
Montaż i demontaż zawiasu Sensys odbywa się szybko i prosto bez użycia narzędzi. Aby odpiąć zawias wystarczy lekko
nacisnąć ukryty zaczep ramienia zawiasu i w prosty, ergonomiczny sposób zdjąć go z prowadnika.
5
Sensys
Różnorodne możliwości zastosowania
Szeroki asortyment
Sensys to seria zawiasów dla wszystkich sytuacji montażowych, dzięki czemu możliwe jest wyposażenie w zawiasy
Sensys szafek o różnych konstrukcjach. Dzięki kompatybilności prowadników Sensys możliwe jest ponad to uzupełnienie
programu o zawiasy serii Intermat. Program zawiasów
6
Sensys przystosowany jest do różnego sposobu montażu
puszki zawiasu i prowadników.
W zależności od sposobu montażu puszkę zawiasu można
zamontować przy pomocy wkrętów, muf wciskanych lub też
bez użycia narzędzi (szybki montaż).
Prowadniki mogą być montowane przy pomocy
wkrętów, muf rozporowych, fabrycznie zamontowanych eurowkrętów lub też w oparciu o technikę
Hettich-Direkt.
7
Sensys
Zalety na pierwszy rzut oka
Wysokiej jakości system
cichego domykania Silent
System zintegrowany
w niewidoczny sposób
w ramieniu zawiasu
Elegancka zaślepka
dla puszki zawiasu
Ukryty zaczep ramienia zawiasu
Prosto, pewnie, bez kłopotu
8
Kompatybilność prowadnika
z zawiasami serii Intermat
Regulacja głębokości +3/-2 mm
z dokładnością co do milimetra
przy pomocy bezpośredniej
regulacji
Zintegrowana regulacja nałożenia ± 2 mm z ogranicznikiem dla
idealnego ustawienia szczeliny
Mimośrodowa regulacja wysokości
± 2 mm oszczędza czas
Idealnie dobrany design
zawiasu i prowadnika
Niewielka głębokość puszki:
12,8 mm
Montaż bez narzędzi
Wystarczy tylko lekko nacisnąć
i ramię zawiasu wpina się
w prowadnik.
Minimalny uskok drzwi
Niewielkie odstępy pozwalają
na optymalne wykorzystanie
przestrzeni przy pomocy szuflad wewnętrznych
Jedyny w swoim rodzaju duży
kąt samodociągu
Delikatne i równomierne domykanie już od kąta otwarcia 35°
Wąskie szczeliny
Tylko 4 mm przy drzwiach o
grubości 22 mm
9
Hettich i środowisko naturalne: działać odpowiedzialnie,
chronić aktywnie, myśleć innowacyjnie.
Firma Hettich przejmuje odpowiedzialność za świat, w którym żyjemy. Ta świadomość kształtuje nasze konsekwentne
zarządzanie środowiskiem. Już od wielu lat jest odpowiedzialny za to osobiście referent do spraw ochrony środowiska
dla całej grupy przedsiębiorstw. Dodatkowo dla każdego
zakładu produkcyjnego powołano komisje do spraw ochrony
środowiska. Przepisy prawne w tej kwestii postrzegamy jako
minimalne wymagania. Ponadto w najbardziej znaczących
siedzibach naszej firmy wdrażamy surowe wytyczne EMAS.
Stale pracujemy nad rozwiązaniami, które w przyszłości
pozwolą na jeszcze większą oszczędność surowców.
Standardy firmy Hettich dla składników produktów
Firma Hettich podkreśla swoje zaangażowanie poprzez przestrzeganie wewnętrznego standardu dotyczącego składników
produktów. Gwarantuje on, że każdy produkt – od produkcji
do utylizacji – spełnia wszystkie wymagania istotne dla środowiska naturalnego. Produkty firmy Hettich są produktami
trwałego użytku. Nasze standardy wybiegają w przyszłość
i stawiają duże wymagania, zapewniając przestrzeganie międzynarodowych przepisów. Tym samym tworzymy przesłanki
dla ogólnoświatowej sprzedaży mebli.
10
Zarządzanie środowiskiem przez firmę Hettich
Już w roku 1996 firma Hettich rozpoczęła wdrażanie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem zgodnie
z surowym rozporządzeniem EMAS (obecnie: rozporządzenie
EG nr 761/2001, uwzględniając EN ISO 14.001/2004). Osiągamy przez to nie tylko znaczny wzrost dokonań na rzecz
środowiska, ale również wysoki stopień bezpieczeństwa,
który przynosi korzyść również naszym klientom. Stąd też
wymagamy również od naszych dostawców dotrzymywania
wymaganych minimalnych standardów w zakresie środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia
oraz spraw socjalnych. Wyniki w zakresie grupy produktowej prowadnice i systemy szuflad osiągnięte w Kirchlengern
są przykładnym dowodem na duży stopień skuteczności
podjętych środków oraz na nasze niestrudzone starania, aby
za słowami podążały czyny:
Osiągnięte odciążenia środowiska naturalnego w latach
1997-2008:
Właściwe zużycie wody: 56 procent
Właściwe zużycie prądu: 21 procent
Właściwe zużycie ciepła: 84 procent
Właściwa emisja CO2: 29 procent
Sensys
Jakość spełniająca wszelkie wymagania
Jakość zawiasów ze zintegrowanym systemem cichego domykania podlega nieustannej kontroli. Pod uwagę brane są różnorodne
i indywidualne wymagania dotyczące jakości stawiane przez rynek i branże. Rysunki
poniżej przedstawiają niektóre z przeprowadzanych testów.
Kryteria jakości
·Test na wytrzymałość - 80.000
cykli
·Test na zamykanie z obciążeniem
4 kg
·Test na działanie sił poziomych
Obciążenie 40 N
·Test na działanie sił pionowych
Obciążenie 200 N
Test na wytrzymałość
Drzwi zostają obciążone określonym ciężarem
G, a następnie muszą
wytrzymać określoną
V erschleißtest
liczbę otwarć i zamknięć.
Test na zamykanie
Drzwi z dodatkowym, określonym obciążeniem
G otwierane są doZuschlagtest
kąta 30°, a następnie zamykane z tej pozycji siłą opadającego obciążenia.
F
G
G
Test na działanie sił poziomych
W przypadku tego testu, nazywanego również testem na rozciąganie, drzwi otwierane
są przy użyciu określonej siły F poza przewiÜberdehntest
dziany kąt otwarcia.
Test na działanie sił pionowych
W tym teście drzwi zostają obciążone okreV ertikaltest
ślonym ciężarem G, a następnie poddane
określonej liczbie cykli otwierania i zamykania.
F
F
G
11
Przegląd produktów Zawiasy puszkowe do szybkiego
montażu ze zintegrowanym cichym domykaniem Sensys
oraz asortyment uzupełniający Intermat
Informacje techniczne
Sensys 8645i
14 - 17
Kąt otwarcia 110°
Do drzwi o grubości do 22 mm
18 - 19
Sensys 8639i
Sensys 8639i W30
Kąt otwarcia 95°
Do drzwi o grubości do 28 mm
Kąt otwarcia 95°
Dla kąta korpusu 30°
20 - 21
22 - 23
Sensys 8639i W45
Sensys 8639i W90
Kąt otwarcia 95°
Dla kąta korpusu 45°
Kąt otwarcia 95°
Dla kąta korpusu 90°
24 - 25
26 - 27
12
Sensys 8638i
Intermat 9956
Kąt otwarcia 95°
Do drzwi z ramą aluminiową
Kąt otwarcia 165°
28 - 29
32 - 33
Intermat 9930
Prowadniki System 8099
Kąt otwarcia 50°/65°
do szafek narożnikowych z drzwiami składanymi
do zawiasów Sensys i Intermat
34 - 35
36 - 38
Akcesoria
39 - 41
Na zapytanie również bez opcji Silent System,
w połączeniu z zawiasami z cichym domykaniem.
13
Zawiasy puszkowe do szybkiego montażu ze zintegrowanym cichym domykaniem
Sensys
Informacje techniczne
Położenie drzwi
Drzwi nakładane
W tym przypadku drzwi położone są na
zewnątrz korpusu mebla. Na obu bokach
pozostają tylko nieznaczne wolne przestrzenie konieczne do prawidłowego otwierania
się drzwi. Alternatywnie można wykonać
pełne nałożenie drzwi (maks. 19 mm).
W tym przypadku należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości do sąsiadujących mebli/ściany. Zastosowanie znajdują tu
zawiasy proste (podstawa B = 12,5 mm).
Drzwi na przegrodę środkową
(nakładane)
W tym przypadku dwoje drzwi położonych jest na zewnątrz korpusu mebla
opierając się o jego przegrodę środkową.
Pomiędzy nimi pozostaje tylko niewielka
łączna szczelina, dzięki czemu nałożenie
drzwi jest zredukowane. Zastosowanie
znajdują tutaj zawiasy z wygięciem
ramienia (podstawa B = 3 mm).
Drzwi wpuszczane
W tym przypadku drzwi położone są
wewnątrz, pomiędzy ścianami bocznymi
korpusu mebla. Także tutaj konieczna jest
szczelina aby drzwi mogły się prawidłowo otwierać. Zastosowanie znajdują tutaj
zawiasy z dużym wygięciem ramienia
(podstawa B = - 4 mm).
Minimalna szczelina
Minimalna szczelina przy drzwiach
leżących na przegrodzie środkowej
Odległość puszki C
Odległość puszki C jest
wymiarem pomiędzy
krawędzią drzwi,
a krawędzią otworu pod
puszkę zawiasu. Im większą dobierzemy
odległość puszki C, tym mniejsze będzie
wychylenie drzwi, a tym samym minimalna szczelina konieczna do prawidłowego otwierania się drzwi.
Minimalna szczelina (nazywana również wychyleniem lub przejściem drzwi)
stanowi niezbędną wolną przestrzeń
pomiędzy drzwiami a bokami korpusu,
konieczną do prawidłowego otwierania
drzwi.
Wielkość minimalnej szczeliny zależna
jest od odległości puszki C, grubości
drzwi i rodzaju wybranego zawiasu.
Zaokrąglenia na krawędziach drzwi
zmniejszają wychylenie.
Wymagana minimalna szczelina podana jest w tabeli przy danym rodzaju
zawiasu.
2 x Minimalna
szczelina
Nałożenie (nałożenie drzwi)/podstawa
W przypadku drzwi leżących na przegrodzie środkowej łączna wartość
szczeliny pomiędzy drzwiami powinna
zostać tak dobrana, aby była co najmniej dwa razy większa niż wychylenie
drzwi. Wówczas drzwi otwierane mogą
być jednocześnie.
Ilość zawiasów przypadających na jedne drzwi:
Czynnikami decydującymi o ilości zawiasów na jedne drzwi
jest ich wysokość, szerokość, ciężar oraz materiał, z którego
zostały one wykonane.
Występujące w praktyce czynniki są różne w różnych
przypadkach. Dlatego też wymienione na rysunku ilości
zawiasów są tylko ilościami zalecanymi. W przypadkach
wątpliwych zaleca się próbny montaż zawiasów
lub zwiększenie ich liczby. Ze względu na stabilność drzwi
odległość X powinna być jak największa.
Nałożenie A
Podstawa B
Nałożenie drzwi oznacza odległość, o
jaką zewnętrzna krawędź drzwi wystaje
poza wewnętrzną krawędź boku korpusu.
Podstawa odnosi się do odległości wystawania puszki zawiasu we froncie drzwiowym przy dystansie prowadnika 0 mm.
min.
90 mm
Szerokość drzwi do 600
5
4
3
2
X
Minimalna
szczelina
Wysokości drzwi
do 2400
do 2000
do 1600
do 900
Minimalna
szczelina
(Wartości dla płyt wiórowych o grubości 19 mm i gęstości 750 kg/m3)
14
C
Ogólna zasada ustalenia dystansu
Dostępne są prowadniki o różnych dystansach
(0/1,5/3 oraz 5 mm). Wysokość prowadnika określa
dystans D. Dystans D wybity jest na każdym prowadniku. Większy dystans D zmniejsza nałożenie przy
drzwiach na przegrodę środkową oraz drzwiach
nakładanych. W przypadku drzwi wpuszczanych
większy dystans D zwiększa szczelinę drzwi.
Dla ustalenia wymaganego dystansu należy w pierw­
szej kolejności ustalić minimalną szczelinę dla danego
typu zawiasu na podstawie tabeli. Minimalna szczelina zależna jest od odległości puszki C i grubości
drzwi. Minimalne szczeliny można zmniejszyć poprzez
zwiększenie odległości puszki C i/lub zwiększenie
promienia zaokrąglenia krawędzi drzwi. Tabela minimalnych szczelin pokazuje również możliwe
połączenia grubości drzwi i odległości puszki C.
Ustalenie dystansu przy drzwiach nakładanych
Po określeniu minimalnej szczeliny należy odczytać
w tabeli dystansów wymagany dystans D dla wybranego nałożenia drzwi i wybranej odległości puszki C.
W idealnym przypadku dystans D określony na podstawie nałożenia drzwi i wymiaru C dostępny jest
jako prowadnik.
Przykład: Nałożenie = 16 mm i odległość puszki
C = 5 mm dają dystans D 1,5 mm. Dystans ten
dostępny jest jako prowadnik.
Jeśli ustalony dystans D odbiega od dystansu
dostępnego jako prowadnik, wówczas różnica zostaje
wyrównana przy pomocy śruby regulacyjnej na
ramieniu zawiasu.
Przykład: Nałożenie drzwi = 16 mm i odległość puszki
C = 4 mm dają dystans 0,5 mm. Nałożenie zostanie
skorygowane o - 0,5 mm przy zastosowaniu prowadnika z dystansem = 0 mm.
Odległość puszki Nałożenie mm
C mm
1011 12131415161718
Dystans D mm
3
5,54,53,52,51,50,5
4
6,55,54,53,52,51,50,5
5
7,56,55,54,53,52,51,50,5
6
8,57,56,55,54,53,52,51,50,5
Regulacja nałożenia
Regulacja głębokości
(-) (+)
Ustalenie dystansu przy drzwiach wpuszczanych
Przy ustaleniu dystansu prowadnika przy drzwiach
wpuszczanych za pomocą tabeli uwzględniana jest
automatycznie szczelina, która wykazana jest
w tabeli minimalnych szczelin jako minimalna szczelina zależna od odległości puszki C oraz grubości
drzwi.
Jeśli chcemy otrzymać szczelinę większą od
powyższej szczeliny minimalnej, wówczas należy
wybrać większy dystans prowadnika.
Przykład: Grubość drzwi = 19 mm, odległość puszki
C = 6 mm, dają zgodnie z tabelą dystans prowadnika
3 mm. Wynikająca z tego wymagana szczelina minimalna to 1 mm.
Jeśli zamiast tego wymagana będzie np. szczelina
3 mm, wówczas należy wybrać odpowiednio większy
o 2 mm dystans prowadnika. Czyli w tym przypadku
dystans 5 mm zamiast dystansu 3 mm.
Wartości pośrednie, które nie są dostępne jako dystanse prowadnika, realizowane są przy pomocy regulacji nałożenia zawiasu.
Odległość puszki Grubość drzwi mm
C mm
151617181920 21 22
Dystans D mm
30,1
0,4
0,9
1,6
4
0,30,50,60,81,01,31,72,3
5
1,31,41,61,82,02,32,63,1
6
2,32,42,62,83,03,23,63,9
Regulacja wysokości
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(+)
Obrót śruby w prawo:
Nałożenie drzwi zmniejsza się (-)
Obrót śruby w lewo:
Nałożenie drzwi zwiększa się (+)
Bezpośrednia, bezstopniowa
regulacja głębokości
Prowadnik krzyżakowy
z owalnymi otworami
pozwala na dokładne wyregulowanie wysokości drzwi.
Bezpośrednia, bezstopniowa
regulacja wysokości przy
pomocy śruby mimośrodowej.
15
Zawiasy puszkowe do szybkiego montażu ze zintegrowanym cichym domykaniem
Sensys
Informacje techniczne
Szybki montaż bez użycia narzędzi
Cechą wszystkich zawiasów Sensys jest ergonomiczna technika montażu. Zawiasy należy nałożyć na przednią część prowadnika . Lekkie
dociśnięcie ramienia zawiasu palcem spowoduje słyszalne zatrzaśnięcie mechanizmu ,
a tym samym zapięcie zawiasu na prowadniku.
Ramię zawiasu jest w tej chwili pewnie i stabilnie zamocowane w 5 punktach do boku korpusu. Proces montowania zawiasów na prowadniki
powinien odbywać się w kierunku z góry na dół.
Montaż
Demontaż zawiasów przeprowadza się
w odwrotnej kolejności (w kierunku z dołu do
góry). Lekkim naciśnięciem palca zwolnić zatrzask
, znajdujący się ze względów bezpieczeństwa
pod ramieniem zawiasu zatrzask, co spowoduje
odpięcie zawiasu od prowadnika.
W następnym kroku należy odsunąć ramię zawiasu od prowadnika , a następnie zdjąć drzwi .
Demontaż
1
2
1
c
k
lic
Szybki montaż Flash
Szybki montaż Flash, względnie demontaż,
odbywa się przy pomocy dostępnego w handlu
wkrętaka krzyżakowego PZ 2.
90°
Montaż
Demontaż
90°
16
Obrót wkrętem Flash o 90° powoduje pewne
rozparcie się mufy w drewnie. Umieszczony
symbol pokazuje, że zawias został zamocowany.
3
2
Fix - szybki montaż bez użycia narzędzi
Montaż bez użycia narzędzi zawiasów Sensys Fix, jak
również ich demontaż (który ze względów bezpieczeństwa powinien być przeprowadzony przy pomocy wkrętaka), przedstawiony został na poniższych rysunkach.
Montaż
Demontaż
17
Zawias puszkowy do szybkiego montażu ze zintegrowanym cichym domykaniem
Sensys 8645i
Kąt otwarcia 110°
110°
·Zawias automatyczny z techniką montażu na prowadnik typu „clip“, ze zintegrowanym cichym domykaniem
· Do drzwi o grubości 15 - 22 mm
· Średnica puszki 35 mm
· Zintegrowana regulacja nałożenia ± 2 mm
· Zintegrowana regulacja głębokości + 3 mm / – 2 mm
· Regulacja wysokości przy pomocy prowadnika
· Głębokość puszki 12,8 mm
Montaż puszki
Drzwi
nakładane
B 12,5
Drzwi na przegrodę
środkową
(nakładane)
B3
Drzwi
wpuszczane
B -4
j.op.
5,5
9 071 205
9 071 206
9 071 207
200
13
9 071 208
9 071 209
9 071 210
200
5,5
ø 10
9 071 211
9 071 212
9 071 213
200
9 071 220
9 071 221
9 071 222
200
9 071 214
9 071 215
9 071 216
200
9 071 223
9 071 224
9 071 225
200
9 071 226
9 071 227
9 071 228
200
9,5
9 071 229
9 071 230
9 071 231
200
ø8
9 071 238
9 071 239
9 071 240
200
9 071 232
9 071 233
9 071 234
200
6
9 071 241
9 071 242
9 071 243
200
12,8
9 071 244
9 071 245
9 071 246
200
6
9 071 247
9 071 248
9 071 249
200
9 071 220
9 071 221
9 071 222
200
9 071 250
9 071 251
9 071 252
200
C
Przykręcany:
TH 52
ø35
52
Wciskany:
TH 53
Szybki montaż Flash:
TH 54
Szybki montaż Fix:
THS 55
Z zamontowanymi
eurowkrętami:
TH 56
C
ø35
52
11
13
C
ø35
5,5
ø5
52
C
Przykręcany:
TB 52
Wciskany:
TB 53
Szybki montaż Flash:
TB 54
Szybki montaż Fix:
TB 55
ø35
6
12,8
C
ø35
45
6
Z zamontowanymi
eurowkrętami:
TB 56
9,5
45
13
C
ø35
9,5
45
ø5
C
Przykręcany:
TS 52
Wciskany:
TS 53
Szybki montaż Flash:
TS 54
Szybki montaż Fix:
THS 55
Z zamontowanymi
eurowkrętami:
TS 56
ø35
48
C
ø35
48
ø 10
C
ø35
48
12,8
6
ø5
Zaślepka na ramię zawiasu oraz zaślepka puszki zawiasu patrz akcesoria, strona 40
18
Odległość puszki Grubość drzwi mm
C mm
15 16171819 202122
inimalna szczelina na drzwi – Przy określaniu dystansu
M
uwzględnione poniżej wartości tabelaryczne odnoszą się do drzwi
o krawędziach z promieniem zaokrąglenia 0 mm
0,3 0,50,60,81,1 1,41,92,6
0,3 0,50,60,81,0 1,31,72,3
0,3 0,50,60,81,0 1,31,72,2
0,3 0,40,60,81,0 1,31,62,1
0,3 0,40,60,81,0 1,21,61,9
3
4
4,5
5
6
Uskok zawiasu H/
uskok drzwi T
przy dystansie
0 mm
i odległości
puszki 3 mm
Bok
H
72
Przy drzwiach o grubości np. 22 mm z zaokrąglonymi krawędziami zmniejsza się
minimalna szczelina:
Promień zaokrąglenia 1 mm: wartość tabelaryczna - 0,4 mm
Promień zaokrąglenia 3 mm: wartość tabelaryczna - 1,0 mm
Drzwi
T
PołożenieHT
drzwi
mmmm
Drzwi nakładane
25,0 8,5
Przegroda środkowa31,0
18,0
Drzwi wpuszczane38,0 25,0
Drzwi nakładane
Odległość puszki Nałożenie mm
C mm
1011 12131415161718
Dystans D
Bok
Nałożenie A
Drzwi
Szczelina F
Podstawa B
Odległość puszki C
Dystans D
Nałożenie A
Drzwi
Podstawa B
Odległość puszki C
Drzwi wpuszczane
Bok
5,54,53,52,51,50,5
6,55,54,53,52,51,50,5
7,06,05,04,03,02,01,0
7,56,55,54,53,52,51,50,5
8,57,56,55,54,53,52,51,50,5
Dystans D mm
3
4
4,5
5
6
5,54,53,52,51,50,5
6,55,54,53,52,51,50,5
7,06,05,04,03,02,01,0
7,56,55,54,53,52,51,50,5
8,57,56,55,54,53,52,51,50,5
Dystans D = C + B - A = Odległość puszki C + 3,0 mm - Nałożenie A
Odległość puszki Grubość drzwi mm
C mm
1516171819202122
Dystans D
Drzwi
Szczelina F
3
4
4,5
5
6
Odległość puszki Nałożenie mm
C mm
0,51,52,53,54,55,56,57,58,5
Bok
2 x Szczelina F
Dystans D mm
Dystans D = C + B - A = Odległość puszki C + 12,5 mm - Nałożenie A
Drzwi na przegrodę środkową
(nakładane)
Drzwi
Podstawa B
Odległość puszki C
Dystans D mm
30,1
0,4
0,9
1,6
4
0,30,50,60,81,01,31,72,3
4,5
0,81,01,11,31,51,82,22,7
5
1,31,41,61,82,02,32,63,1
6
2,32,42,62,83,03,23,63,9
Dystans D = C + B + F = Odległość puszki C - 4,0 mm + Szczelina F
Prowadniki, patrz strony 36 - 38
Informacje techniczne, patrz strony 14 - 17
19
Zawias puszkowy do szybkiego montażu ze zintegrowanym cichym domykaniem
Sensys 8639i
Kąt otwarcia 95°
95°
·Zawias automatyczny z techniką montażu na prowadnik typu „clip“,
ze zintegrowanym cichym domykaniem
· Do drzwi o grubości 15 - 28 mm
· Średnica puszki 35 mm
· Zintegrowana regulacja nałożenia ± 2 mm
· Zintegrowana regulacja głębokości + 3 mm / – 2 mm
· Regulacja wysokości przy pomocy prowadnika
· Głębokość puszki 12,8 mm
Montaż puszki
Drzwi
nakładane
B 12,5
Drzwi na przegrodę
środkową
(nakładane)
B3
Drzwi
wpuszczane
B -4
j.op.
5,5
9 084 995
9 084 996
9 084 997
200
13
9 084 998
9 084 999
9 085 000
200
5,5
ø 10
9 085 001
9 085 002
9 085 003
200
9 085 103
9 085 104
9 085 105
200
9 085 004
9 085 005
9 085 006
200
9 085 010
9 085 011
9 085 012
200
9 085 013
9 085 014
9 085 015
200
9,5
9 085 016
9 085 017
9 085 018
200
ø8
9 085 106
9 085 107
9 085 108
200
9 085 019
9 085 020
9 085 021
200
6
9 085 085
9 085 086
9 085 087
200
12,8
9 085 088
9 085 089
9 085 090
200
6
9 085 091
9 085 092
9 085 093
200
9 085 103
9 085 104
9 085 105
200
9 085 094
9 085 095
9 085 096
200
C
Przykręcany:
TH 52
ø35
52
Wciskany:
TH 53
Szybki montaż Flash:
TH 54
Szybki montaż Fix:
THS 55
Z zamontowanymi
eurowkrętami:
TH 56
C
ø35
52
11
13
C
ø35
5,5
ø5
52
C
Przykręcany:
TB 52
Wciskany:
TB 53
Szybki montaż Flash:
TB 54
Szybki montaż Fix:
TB 55
ø35
6
12,8
C
ø35
45
6
Z zamontowanymi
eurowkrętami:
TB 56
9,5
45
13
C
ø35
9,5
45
ø5
C
Przykręcany:
TS 52
Wciskany:
TS 53
Szybki montaż Flash:
TS 54
Szybki montaż Fix:
THS 55
Z zamontowanymi
eurowkrętami:
TS 56
ø35
48
C
ø35
48
ø 10
C
ø35
48
12,8
6
ø5
Zaślepka na ramię zawiasu oraz zaślepka puszki zawiasu patrz akcesoria, strona 40
20
Odległość puszki Grubość drzwi mm
C mm
15 16171819 2021222324 25262728
inimalna szczelina na drzwi – Przy określaniu dystansu uwzględnione poniżej wartoM
ści tabelaryczne odnoszą się do drzwi o krawędziach z promieniem zaokrąglenia 0 mm
0,3 0,50,60,81,1 1,41,92,63,44,3 5,26,17,07,9
0,3 0,50,60,81,0 1,31,72,33,03,8 4,75,56,47,3
0,3 0,50,60,81,0 1,31,72,22,93,6 4,55,36,27,0
0,3 0,40,60,81,0 1,31,62,12,73,4 4,25,05,96,7
0,3 0,40,60,81,0 1,21,61,92,43,1 3,84,65,46,3
3
4
4,5
5
6
Uskok zawiasu H/
uskok drzwi T
przy dystansie
0 mm
i odległości
puszki 3 mm
Bok
H
72
Przy drzwiach o grubości np. 22 mm z zaokrąglonymi krawędziami zmniejsza się minimalna szczelina:
Promień zaokrąglenia 1 mm: wartość tabelaryczna - 0,4 mm
Promień zaokrąglenia 3 mm: wartość tabelaryczna - 1,0 mm
Drzwi
T
PołożenieHT
drzwi
mmmm
Drzwi nakładane
25,0 7,5
Przegroda środkowa31,0
17,0
Drzwi wpuszczane38,0 24,0
Drzwi nakładane
Odległość puszki Nałożenie mm
C mm
1011 12131415161718
Dystans D
Bok
Nałożenie A
Drzwi
Szczelina F
Podstawa B
Odległość puszki C
Dystans D
Nałożenie A
Drzwi
Podstawa B
Odległość puszki C
Drzwi wpuszczane
Bok
5,54,53,52,51,50,5
6,55,54,53,52,51,50,5
7,06,05,04,03,02,01,0
7,56,55,54,53,52,51,50,5
8,57,56,55,54,53,52,51,50,5
Dystans D mm
3
4
4,5
5
6
5,54,53,52,51,50,5
6,55,54,53,52,51,50,5
7,06,05,04,03,02,01,0
7,56,55,54,53,52,51,50,5
8,57,56,55,54,53,52,51,50,5
Dystans D = C + B - A = Odległość puszki C + 3,0 mm - Nałożenie A
Odległość puszki Grubość drzwi mm
C mm
1516171819202122232425262728
Dystans D
Drzwi
Szczelina F
3
4
4,5
5
6
Odległość puszki Nałożenie mm
C mm
0,51,52,53,54,55,56,57,58,5
Bok
2 x Szczelina F
Dystans D mm
Dystans D = C + B - A = Odległość puszki C + 12,5 mm - Nałożenie A
Drzwi na przegrodę środkową
(nakładane)
Drzwi
Podstawa B
Odległość puszki C
Dystans D mm
3 0,10,40,91,62,43,34,25,16,06,9
4
0,30,50,60,81,01,31,72,33,03,84,75,56,47,3
4,5
0,81,01,11,31,51,82,22,73,44,15,05,86,77,5
5
1,31,41,61,82,02,32,63,13,74,45,26,06,97,7
6
2,32,42,62,83,03,23,63,94,45,15,86,67,48,3
Dystans D = C + B + F = Odległość puszki C - 4,0 mm + Szczelina F
Prowadniki, patrz strony 36 - 38
Informacje techniczne, patrz strony 14 - 17
21
Zawias puszkowy do szybkiego montażu ze zintegrowanym cichym domykaniem
Sensys 8639i W30
dla kąta korpusu 30°, kąt otwarcia 95°
W30
30
95
95
·Zawias automatyczny z techniką montażu na prowadnik typu „clip“,
ze zintegrowanym cichym domykaniem
· Do szafek narożnikowych i kątowych o kącie korpusu 30°
· Do drzwi o grubości 15 - 28 mm
· Średnica puszki 35 mm
· Zintegrowana regulacja nałożenia ± 2 mm
· Zintegrowana regulacja głębokości + 3 mm / – 2 mm
· Regulacja wysokości przy pomocy prowadnika
· Głębokość puszki 12,8 mm
Montaż puszki
Drzwi
nakładane
B2
Drzwi
wpuszczane
B -16
j.op.
5,5
9 085 166
9 085 167
200
13
9 085 171
9 085 172
200
5,5
ø 10
9 085 176
9 085 177
200
9 085 336
9 085 337
200
9 085 181
9 085 182
200
9 085 191
9 085 192
200
9 085 196
9 085 197
200
9,5
9 085 201
9 085 202
200
ø8
9 085 341
9 085 342
200
9 085 206
9 085 207
200
6
9 085 306
9 085 307
200
12,8
9 085 311
9 085 312
200
6
9 085 316
9 085 317
200
9 085 336
9 085 337
200
9 085 321
9 085 322
200
C
Przykręcany:
TH 52
ø35
52
Wciskany:
TH 53
Szybki montaż Flash:
TH 54
Szybki montaż Fix:
THS 55
Z zamontowanymi
eurowkrętami:
TH 56
C
ø35
52
11
13
C
ø35
5,5
ø5
52
C
Przykręcany:
TB 52
Wciskany:
TB 53
Szybki montaż Flash:
TB 54
Szybki montaż Fix:
TB 55
ø35
6
12,8
C
ø35
45
6
Z zamontowanymi
eurowkrętami:
TB 56
9,5
45
13
C
ø35
9,5
45
ø5
C
Przykręcany:
TS 52
Wciskany:
TS 53
Szybki montaż Flash:
TS 54
Szybki montaż Fix:
THS 55
Z zamontowanymi
eurowkrętami:
TS 56
ø35
48
C
ø35
48
ø 10
C
ø35
48
12,8
6
ø5
Zaślepka na ramię zawiasu oraz zaślepka puszki zawiasu patrz akcesoria, strona 40
22
Odległość puszki Grubość drzwi mm
C mm
1516171819202122232425262728
inimalna szczelina na drzwi – Przy określaniu dystansu uwzględnione poniżej wartoM
ści tabelaryczne odnoszą się do drzwi o krawędziach z promieniem zaokrąglenia 0 mm
1,21,41,61,82,12,32,62,93,23,53,84,14,54,8
1,11,31,51,71,92,12,42,62,93,23,53,84,24,5
1,01,21,41,61,82,02,32,52,83,13,43,74,14,4
0,91,11,31,51,71,92,22,42,73,03,33,63,94,2
0,81,01,21,41,61,82,02,22,52,73,03,33,63,9
3
4
4,5
5
6
Przy drzwiach o grubości np. 22 mm z zaokrąglonymi krawędziami zmniejsza się minimalna szczelina:
Promień zaokrąglenia 1 mm: wartość tabelaryczna - 0,4 mm
Promień zaokrąglenia 3 mm: wartość tabelaryczna - 1,0 mm
Obliczanie dystansu
Drzwi nakładane:
Dystans D = 0,87 x (C + B - A) = 0,87 x (Odległość puszki C + 2 mm - Nałożenie A)
Drzwi wpuszczane:
Dystans D = 0,87 x (C + B + F) = 0,87 x (Odległość puszki C - 16 mm + Szczelina F)
Drzwi nakładane
Wskazówka:
Na poniższym rysunku pokazane zostały
w skali 1:1 zawiasy wraz z dystansem
prowadników. Poprzez wrysowanie
żądanej odległości puszki C (3-6 mm)
można bezpośrednio określić nałożenie
drzwi, mierząc rzeczywiste odległości
od poszczególnych linii oznaczających
dystans prowadnika.
Jednocześnie odległość przedniej krawędzi korpusu od miejsca przecięcia się
poziomej linii X z wybraną linią oznaczającą dystans prowadnika określa
odległość rzędu otworów od krańcowej
krawędzi korpusu.
W przypadku drzwi wpuszczanych,
w zależności od grubości drzwi i odległości puszki C, należy uwzględnićcwartość minimalnej szczeliny podaną
w tabeli.
Drzwi wpuszczane
... Wewnętrzna strona boku korpusu przy D 5 mm
... przy D 3 mm
... Wewnętrzna
Korpusseitestrona
innenboku
beiDkorpusu
5 mmprzy D 5 mm
... przy D 1,5 mm
... przy D 0 mm
... przy
mm
bei DD33mm
... przy
1,5mm
mm
bei DD1,5
... przy
mm
bei DD00mm
LR 37
LR 28
LR 37
LR 28
F
A
30°
B
30°
B
C=
3 ..
.6
mm
19
Skala 1: 1
22
C=
3 ..
.6
mm
19
22
Prowadniki, patrz strony 36 - 38
Informacje techniczne, patrz strony 14 - 17
23
Zawias puszkowy do szybkiego montażu ze zintegrowanym cichym domykaniem
Sensys 8639i W45
dla kąta korpusu 45°, kąt otwarcia 95°
W45
·Zawias automatyczny z techniką montażu na prowadnik typu „clip“, ze zintegrowanym cichym domykaniem
· Do szafek narożnikowych i kątowych o kącie korpusu 30°
· Do drzwi o grubości 15 - 28 mm
· Średnica puszki 35 mm
· Zintegrowana regulacja nałożenia ± 2 mm
· Zintegrowana regulacja głębokości + 3 mm / – 2 mm
· Regulacja wysokości przy pomocy prowadnika
· Głębokość puszki 12,8 mm
Montaż puszki
Drzwi
nakładane
B -2
Drzwi
wpuszczane
B -25
j.op.
5,5
9 085 168
9 085 169
200
13
9 085 173
9 085 174
200
5,5
ø 10
9 085 178
9 085 179
200
9 085 338
9 085 339
200
9 085 183
9 085 184
200
9 085 193
9 085 194
200
9 085 198
9 085 199
200
9,5
9 085 203
9 085 204
200
ø8
9 085 343
9 085 344
200
9 085 208
9 085 209
200
6
9 085 308
9 085 309
200
12,8
9 085 313
9 085 314
200
6
9 085 318
9 085 319
200
9 085 338
9 085 339
200
9 085 323
9 085 324
200
C
Przykręcany:
TH 52
ø35
52
Wciskany:
TH 53
Szybki montaż Flash:
TH 54
Szybki montaż Fix:
THS 55
Z zamontowanymi
eurowkrętami:
TH 56
C
ø35
52
11
13
C
ø35
5,5
ø5
52
C
Przykręcany:
TB 52
Wciskany:
TB 53
Szybki montaż Flash:
TB 54
Szybki montaż Fix:
TB 55
ø35
6
12,8
C
ø35
45
6
Z zamontowanymi
eurowkrętami:
TB 56
9,5
45
13
C
ø35
9,5
45
ø5
C
Przykręcany:
TS 52
Wciskany:
TS 53
Szybki montaż Flash:
TS 54
Szybki montaż Fix:
THS 55
Z zamontowanymi
eurowkrętami:
TS 56
ø35
48
C
ø35
48
ø 10
C
ø35
48
12,8
6
ø5
Zaślepka na ramię zawiasu oraz zaślepka puszki zawiasu patrz akcesoria, strona 40
24
Odległość puszki Grubość drzwi mm
C mm
1516171819202122232425262728
inimalna szczelina na drzwi – Przy określaniu dystansu uwzględnione poniżej wartoM
ści tabelaryczne odnoszą się do drzwi o krawędziach z promieniem zaokrąglenia 0 mm
1,71,92,02,22,42,62,83,03,23,43,63,84,14,3
1,51,61,82,02,12,32,52,72,93,13,33,53,74,0
1,41,51,71,92,02,22,42,62,83,03,23,43,63,8
1,31,41,61,71,92,12,32,42,62,83,03,23,43,6
1,11,21,41,51,71,92,02,22,42,62,72,93,13,3
3
4
4,5
5
6
Przy drzwiach o grubości np. 22 mm z zaokrąglonymi krawędziami zmniejsza się minimalna szczelina:
Promień zaokrąglenia 1 mm: wartość tabelaryczna - 0,4 mm
Promień zaokrąglenia 3 mm: wartość tabelaryczna - 1,0 mm
Obliczanie dystansu
Drzwi nakładane:
Dystans D = 0,71 x (C + B - A) = 0,71 x (Odległość puszki C - 2 mm - Nałożenie A)
Drzwi wpuszczane:
Dystans D = 0,71 x (C + B + F) = 0,71 x (Odległość puszki C - 25 mm + Szczelina F)
Drzwi nakładane
Wskazówka:
Na poniższym rysunku pokazane zostały
w skali 1:1 zawiasy wraz z dystansem
prowadników. Poprzez wrysowanie
żądanej odległości puszki C (3-6 mm)
można bezpośrednio określić nałożenie
drzwi, mierząc rzeczywiste odległości
od poszczególnych linii oznaczających
dystans prowadnika.
Jednocześnie odległość przedniej krawędzi korpusu od miejsca przecięcia się
poziomej linii X z wybraną linią oznaczającą dystans prowadnika określa
odległość rzędu otworów od krańcowej
krawędzi korpusu.
W przypadku drzwi wpuszczanych,
w zależności od grubości drzwi i odległości puszki C, należy uwzględnićcwartość minimalnej szczeliny podaną
w tabeli.
Drzwi wpuszczane
... Wewnętrzna strona boku korpusu przy D 5 mm
... przy D 3 mm
... Wewnętrzna
Korpusseitestrona
innenboku
beiDkorpusu
5 mm przy D 5 mm
... przy D 1,5 mm
... przy D 0 mm
... przy
mm
bei DD33mm
...
1,5mm
mm
... przy
bei DD1,5
... przy
mm
bei DD00mm
LR 37
LR
LR37
37
LR 28
LR
LR28
28
A
F
B
45°
45°
C
=
B
.. 6
3.
Skala 1: 1
m
mmm
...66
3 . ..
=3
CC =
m
m
19
22
19
22
Prowadniki, patrz strony 36 - 38
Informacje techniczne, patrz strony 14 - 17
25
Zawias puszkowy do szybkiego montażu ze zintegrowanym cichym domykaniem
Sensys 8639i W90
dla kąta korpusu 90°, kąt otwarcia 95°
W90
·Zawias automatyczny z techniką montażu na prowadnik typu „clip“, ze zintegrowanym cichym domykaniem
· Do drzwi o grubości 15 - 28 mm
· Średnica puszki 35 mm
· Zintegrowana regulacja uskoku drzwi + 1 mm / - 2 mm
· Zintegrowana regulacja szczeliny + 3 mm / – 2 mm
· Regulacja wysokości przy pomocy prowadnika
· Głębokość puszki 12,8 mm
Montaż puszki
Drzwi
wpuszczane
B4
j.op.
5,5
9 085 170
200
13
9 085 175
200
5,5
ø 10
9 085 180
200
9 085 340
200
9 085 185
200
9 085 195
200
9 085 200
200
9,5
9 085 205
200
ø8
9 085 345
200
9 085 210
200
6
9 085 310
200
12,8
9 085 315
200
6
9 085 320
200
9 085 340
200
9 085 215
200
C
Przykręcany:
TH 52
ø35
52
Wciskany:
TH 53
Szybki montaż Flash:
TH 54
Szybki montaż Fix:
THS 55
Z zamontowanymi
eurowkrętami:
TH 56
C
ø35
52
11
13
C
ø35
5,5
ø5
52
C
Przykręcany:
TB 52
Wciskany:
TB 53
Szybki montaż Flash:
TB 54
Szybki montaż Fix:
TB 55
ø35
6
12,8
C
ø35
45
6
Z zamontowanymi
eurowkrętami:
TB 56
9,5
45
13
C
ø35
9,5
45
ø5
C
Przykręcany:
TS 52
Wciskany:
TS 53
Szybki montaż Flash:
TS 54
Szybki montaż Fix:
THS 55
Z zamontowanymi
eurowkrętami:
TS 56
ø35
48
C
ø35
48
ø 10
C
ø35
48
12,8
6
ø5
Zaślepka na ramię zawiasu oraz zaślepka puszki zawiasu patrz akcesoria, strona 40
26
Odległość puszki Grubość drzwi mm
C mm
1516171819202122232425262728
3
4
4,5
5
6
inimalna szczelina na drzwi – Przy określaniu dystansu uwzględnione poniżej wartoM
ści tabelaryczne odnoszą się do drzwi o krawędziach z promieniem zaokrąglenia 0 mm
0,30,50,60,81,11,41,92,63,44,35,26,17,07,9
0,30,50,60,81,01,31,72,33,03,84,75,56,47,3
0,30,50,60,81,01,31,72,22,93,64,55,36,27,0
0,30,40,60,81,01,31,62,12,73,44,25,05,96,7
0,30,40,60,81,01,21,61,92,43,13,84,65,46,3
Przy drzwiach o grubości np. 22 mm z zaokrąglonymi krawędziami zmniejsza się minimalna szczelina:
Promień zaokrąglenia 1 mm: wartość tabelaryczna - 0,4 mm
Promień zaokrąglenia 3 mm: wartość tabelaryczna - 1,0 mm
Ustalenie wymaganego dystansu prowadnika (D) oraz odstępu
rzędu nawierceń (X), których należy przestrzegać:
Ustalenie odległości wiercenia „X”
dla prowadników rzędu nawierceń LR 37 mm
Wymiary należy pobrać z rysunku w zależności od żądanego uskoku
drzwi (T), odległości puszki (C) oraz szczeliny (F).
Odległość puszki Szczelina mm
C mm
0,51,01,52,02,53,03,54,0
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
Dystans D = B - T = 4 mm - uskok drzwi T
(zalecany uskok drzwi wynosi 1 mm)
Późniejsza regulacja uskoku drzwi możliwa za pomocą śruby regulacyjnej.
35,034,534,033,533,032,532,031,5
34,534,033,533,032,532,031,531,0
34,033,533,032,532,031,531,030,5
33,533,032,532,031,531,030,530,0
33,032,532,031,531,030,530,029,5
32,532,031,531,030,530,029,529,0
32,031,531,030,530,029,529,028,5
Odstęp rzędu nawierceń X = 38,5 mm - odległość puszki C - szczelina F
(dla prowadników rzędu nawierceń LR 37)
Odstęp rzędu nawierceń X = 29,5 mm - odległość puszki C - szczelina F
(dla prowadników rzędu nawierceń LR 28)
Późniejsza regulacja szczeliny możliwa za pomocą elementu regulacyjnego.
Przykład położenia drzwi
LR 37
Bok
LR28
X
X
Dystans D
Uskok drzwi T
B
min. 85 mm
19 22
Drzwi
Skala 1: 1
Szczelina F
Odległość puszki C = 3…6 mm
Prowadniki, patrz strony 36 - 38
Informacje techniczne, patrz strony 14 - 17
27
Zawias do szybkiego montażu ze zintegrowanym cichym domykaniem
Sensys 8638i
do drzwi z ramą aluminiową, kąt otwarcia 95°
Ramka
alu
95°
·Zawias automatyczny z techniką montażu na prowadnik typu „clip“, ze zintegrowanym cichym domykaniem
· Do ramy aluminiowej 19 x 20 mm
· Zintegrowana regulacja nałożenia ± 2 mm
· Zintegrowana regulacja głębokości + 3 mm / – 2 mm
· Regulacja wysokości przy pomocy prowadnika
· Załączone 2 śruby mocujące puszkę zawiasu
Montaż puszki
Drzwi
nakładane
B 12,5
Drzwi na przegrodę środkową
(nakładane)
B3
Drzwi
wpuszczane
B -4
j.op.
Przykręcany:
TA 32
9 071 421
9 071 422
9 071 423
200
Zaślepka na ramię zawiasu patrz akcesoria, strona 40
28
Schemat frezowania:
Montaż:
15,5
+0,2
Uskok zawiasu H/
uskok drzwi T
przy dystansie
0 mm
ø7
7
Bok
H
15,5
16,5
72
28
Wkręty mocujące
(załączone)
95°
20
10
6
Drzwi
1
90°
42
max 2,5
max.
max.
2,5
19
W proponowanym przez nas profilu minimalna szczelina wynosi 1,6 mm
(3,2 mm w przypadku drzwi na przegrodę środkową). Nałożenie przy
dystansie 0 mm = 17 mm
Drzwi nakładane
PołożenieHT
drzwi
mmmm
Drzwi nakładane
25,0 8,0
Przegroda środkowa31,0
17,5
Drzwi wpuszczane38,0 24,5
Nałożenie mm
121314151617
Dystans D
Bok
T
Dystans
D mm
5,04,03,02,01,0 0
Nałożenie A
8639 Alu-Rahmen K16,5 geschlossen
Szczelina F
Drzwi na przegrodę środkową (nakładane)
Bok
Dystans D
Dystans D = 4,5 + B - A = 4,5 + 12,5 mm - Nałożenie A
Dystans
D mm
Nałożenie mm
01 2 3 4 5
7,56,5 5,5 4,5 3,5 2,5
Nałożenie A
8639 Alu-Rahmen K16,5 geschlossen
Dystans D = 4,5 + B - A = 4,5 + 3,0 mm - Nałożenie A
2 x Szczelina F
Drzwi wpuszczane
Bok
Szczelina F
Dystans D
Dystans
D mm
Szczelina mm
1,62345
2,12,53,5 4,55,5
Dystans D = 4,5 + B + F = 4,5 - 4,0 mm + Szczelina
Prowadniki, patrz strony 36 - 38
Informacje techniczne, patrz strony 14 - 17
29
Prowadnik Sensys
Różnorodność zastosowania
Zaleta kompatybilności
Prowadniki Sensys można również stosować w zawiasach
Intermat do szybkiego montażu. Dla producenta mebli,
a w szczególności dla producenta mebli kuchennych,
oznacza to oszczędność kosztów dzięki uproszczeniu
procesu produkcyjnego. Ten sam prowadnik może być
montowany w różnych rodzajach mebli dla różnych
segmentów cenowych.
Zróżnicowanie, polegające na doborze zawiasów do danej
serii mebli, następuje dopiero pod koniec produkcji.
30
Dla producenta mebli/kuchni oznacza to dodatkową
korzyść polegającą na dużej elastyczności. Dzięki nowemu
prowadnikowi można, w zależności od segmentu cenowego,
dokonać zróżnicowania pomiędzy opcjonalnym
a zintegrowanym systemem cichego domykania.
W trakcie procesu produkcyjnego można błyskawicznie
podnieść standard produkowanych mebli np. na potrzeby
akcji marketingowej. Dodatkowo program zawiasów Sensys
może zostać poszerzony o wszystkie sytuacje montażowe
występujące w serii zawiasów Intermat.
Sensys ze zintegrowanym
system cichego domykania
Silent System
Intermat z opcją
Silent System
Intermat bez
Silent System
31
Zawias puszkowy do szybkiego montażu
Intermat 9956
kąt otwarcia 165°
165°
·Zawias automatyczny z techniką montażu na prowadnik typu „clip“
·Amortyzator Silent System zaczepiany na zawias należy zamawiać oddzielnie,
patrz następna strona
· Do drzwi o grubości od 16 - 24 mm
· Średnica puszki 35 mm
· Optymalna wielkość szczeliny (szczelina „włosowa“)
· Zintegrowana regulacja nałożenia + 1 / – 2,5 mm
· Zintegrowana regulacja głębokości 4 mm
· Regulacja wysokości przy pomocy prowadnika
· Głębokość puszki 11,6 mm
Montaż puszki
Drzwi
nakładane
K 0  B 12,5
Drzwi na przegrodę środkową
(nakładane)
K 9,5  B 3
j.op.
5,5
9 084 697
9 084 698
100
13
9 084 701
9 084 702
100
5,5
ø 10
9 084 705
9 084 706
100
9 084 777
9 084 778
100
9 084 709
9 084 710
100
9 084 725
9 084 726
100
9 084 729
9 084 730
100
9,5
9 084 733
9 084 734
100
ø8
9 084 781
9 084 782
100
9 084 737
9 084 738
100
6
9 084 745
9 084 746
100
12,8
9 084 749
9 084 750
100
6
9 084 753
9 084 754
100
9 084 777
9 084 778
100
9 084 757
9 084 758
100
C
Przykręcany:
TH 52
ø35
52
Wciskany:
TH 53
Szybki montaż Flash:
TH 54
Szybki montaż Fix:
THS 55
Z zamontowanymi
eurowkrętami:
TH 56
C
ø35
52
11
13
C
ø35
5,5
ø5
52
C
Przykręcany:
TB 52
Wciskany:
TB 53
Szybki montaż Flash:
TB 54
Szybki montaż Fix:
TB 55
ø35
6
12,8
C
ø35
45
6
Z zamontowanymi
eurowkrętami:
TB 56
9,5
45
13
C
ø35
9,5
45
ø5
C
Przykręcany:
TS 52
Wciskany:
TS 53
Szybki montaż Flash:
TS 54
Szybki montaż Fix:
THS 55
Z zamontowanymi
eurowkrętami:
TS 56
ø35
48
C
ø35
48
ø 10
C
ø35
48
12,8
6
ø5
Zaślepka na ramię zawiasu oraz zaślepka puszki zawiasu patrz akcesoria, strona 40
32
Brak uskoku drzwi T
przy dystansie 0 mm,
wolna przestrzeń
na szuflady
Odległość puszki Grubość drzwi mm
C mm
161718192021222324
3
4
4,5
5
6
Minimalna szczelina na drzwi
000000000
000000000
000000000
000000000
000000004,5
H
66,5 / 82,5*
Bok
T
90°
Drzwi
PołożenieH (max)T (przy 90°)
drzwi
mmmm
Drzwi nakładane
58,5/66,0*-0,8
Przegroda środkowa 68,0/75,5* 8,7
*) z amortyzatorem Silent System
Drzwi nakładane
Odległość puszki Nałożenie mm
C mm
1011 12131415161718
Dystans D
Bok
Nałożenie A
Szczelina F
Drzwi
Podstawa B
Odległość puszki C
Odległość puszki Nałożenie mm
C mm
012345678
Dystans D
Bok
Nałożenie A
Drzwi
2 x Szczelina F
Dystans D mm
5,54,53,52,51,50,5
6,55,54,53,52,51,50,5
7,06,05,04,03,02,01,00,0
7,56,55,54,53,52,51,50,5
8,57,56,55,54,53,52,51,50,5
Dystans D = C + B - A = Odległość puszki C + 12,5 mm - Nałożenie A
Drzwi na przegrodę środkową
(nakładane)
Dystans D
3
4
4,5
5
6
Drzwi
Podstawa B
Odległość puszki C
3
4
4,5
5
6
Dystans D mm
6,05,04,03,02,01,00,0
7,06,05,04,03,02,01,00,0
7,56,55,54,53,52,51,50,5
8,07,06,05,04,03,02,01,00,0
9,08,07,06,05,04,03,02,01,0
Dystans D = C + B - A = Odległość puszki C + 3,0 mm - Nałożenie A
Amortyzator Silent System
zaczepiany na zawias
· Bezstopniowa regulacja siły domykania
poprzez śrubę regulacyjną
· Montaż i demontaż bez użycia narzędzi
· Możliwość montażu w gotowych meblach
· Dla 2 zawiasów wymagany tylko 1
amortyzator
Art. nr
j.op.
9 084 643
100
Instrukcja montażu patrz akcesoria, strona 40
Prowadniki, patrz strony 36 - 38
Informacje techniczne, patrz strony 14 - 17
33
Zawias puszkowy do szybkiego montażu do szafek narożnikowych z drzwiami składanymi
Intermat 9930
kąt otwarcia 50°/65°
·
·
·
·
·
·
·
Zawias automatyczny z techniką montażu na prowadnik typu „clip“
Średnica puszki 35 mm
Zintegrowana regulacja nałożenia, patrz rysunek
Zintegrowana regulacja głębokości, patrz rysunek
Regulacja ukośna + 9,5 mm / - 9,5 mm
Głębokość puszki 12,8 mm
Odległość puszki C do 6 mm
Montaż puszki
Szafka narożnikowa
j.op.
5,5
9 090 045
200
13
9 090 046
200
5,5
ø 10
9 090 047
200
9 090 053
100
9 090 101
200
9 090 048
200
9 090 049
200
9,5
9 090 050
200
ø8
9 090 057
100
9 090 102
200
6
9 090 051
200
12,8
9 090 058
200
6
9 090 062
200
9 090 053
100
9 090 103
200
C
Przykręcany:
TH 52
ø35
52
Wciskany:
TH 53
Szybki montaż Flash:
TH 54
Szybki montaż Fix:
THS 55
Z zamontowanymi
eurowkrętami:
TH 56
C
ø35
52
11
13
C
ø35
5,5
ø5
52
C
Przykręcany:
TB 52
Wciskany:
TB 53
Szybki montaż Flash:
TB 54
Szybki montaż Fix:
TB 55
ø35
6
12,8
C
ø35
45
6
Z zamontowanymi
eurowkrętami:
TB 56
9,5
45
13
C
ø35
9,5
45
ø5
C
Przykręcany:
TS 52
Wciskany:
TS 53
Szybki montaż Flash:
TS 54
Szybki montaż Fix:
THS 55
Z zamontowanymi
eurowkrętami:
TS 56
ø35
48
C
ø35
48
ø 10
C
ø35
48
12,8
6
ø5
Zaślepka na ramię zawiasu oraz zaślepka puszki zawiasu patrz akcesoria, strona 40
34
Cechy
· Wszystkie otwory pod puszkę zawiasu w jednych drzwiach
· Możliwa szczelina „włosowa“ pomiędzy elementami drzwi
· Brak konieczności wstępnego wyznaczania nawierceń puszki
· Jednakowa szerokość drzwi dla obu elementów
·Proste dopasowanie do grubości drzwi za pomocą regulacji
ukośnej
·Jednakowa odległość puszki po obu stronach drzwi
przylegających do korpusu
· Odstęp rzędu nawierceń w wolnych drzwiach 28 mm lub 37 mm
Cechy
· Identyczne elementy drzwiowe
· Brak konieczności wstępnego wyznaczania nawierceń puszki
·Proste dopasowanie do grubości drzwi za pomocą regulacji
ukośnej
·Odstęp rzędu nawierceń w drzwiach przylegających do
korpusu 32 mm lub 41 mm
Ustalenie szerokości drzwi:
Ustalenie szerokości drzwi:
Szerokość drzwi = szerokość korpusu – szczelina F – grubość drzwi
Szerokość drzwi = szerokość korpusu – szczelina F – grubość drzwi – 5 mm
Ustalenie wymaganego dystansu prowadnika (D):
w zależności od odległości puszki (C)
Ustalenie wymaganego dystansu prowadnika (D):
w zależności od odległości puszki (C)
Przy odległości puszki (C) = 4 ,5 mm: Dystans (D) = 0 mm
3,0 mm: Dystans (D) = 1,5 mm
Przy odległości puszki (C) = 4 ,5 mm: Dystans (D) = 0 mm
3,0 mm: Dystans (D) = 1,5 mm
Odbiegające odległości puszek mogą zostać wyrównane za
pomocą regulacji głębokości i regulacji ukośnej.
Odbiegające odległości puszek mogą zostać wyrównane za pomocą
regulacji głębokości i regulacji ukośnej.
Montaż do korpusu
np. zawias o dużym kącie otwarcia
Montaż do korpusu
np. zawias o dużym kącie otwarcia
Regulacja
ukośna
Regulacja ukośna
X *)
Regulacja
głębokości
Szczelina F
+3,0 -0,5
28/37 mm
Szczelina
„włosowa“
Regulacja
nałożenia
4 mm
Szczelina F
Szczelina
środkowa
5 mm
–3,0
Regulacja
nałożenia
+0,5
Regulacja głębokości
4 mm
50°
50°
50°
65°
Widoczne
„wolne“ drzwi
5
*) : X = 41 mm dla prowadnika LR 37
: X = 32 mm dla prowadnika LR 28
Szczelina F
Widoczne
„wolne“ drzwi
Szczelina F
65°
Prowadniki, patrz strony 36 - 38
Informacje techniczne, patrz strony 14 - 17
35
Prowadniki System 8099
do zawiasów Sensys i Intermat
MPL 8099
Artykuł
Prowadnik krzyżakowy
do przykręcania
·Mocowanie: wkręty do drewna
z łbem stożkowym ø 4,5 x 16 mm
·Rozstaw otworów: 32 mm
·Regulacja wysokości: ± 3 mm
·Średnica otworu: max. ø 2,5 mm
12
Odstęp
rzędu
mm
Dystans
28
28/37
37
Prowadnik krzyżakowy
z kołkami rozporowymi
·Mocowanie:
zamontowane kołki rozporowe
·Rozstaw otworów: 32 mm
·Regulacja wysokości: ± 2 mm
·Średnica otworu: ø 10 x 12 mm
28
Ø10
12
28/37
37
Prowadnik krzyżakowy
do przykręcania
·Mocowanie: zamontowane eurowkręty
·Rozstaw otworów: 32 mm
·Regulacja wysokości: ± 3 mm
·Średnica otworu: ø 5 x 12 mm
28
Ø5
12
28/37
37
Prowadnik krzyżakowy
do wciskania
·Mocowanie:
zamontowane kołki do wciskania
·Rozstaw otworów: 32 mm
·Regulacja wysokości: ± 2 mm
·Średnica otworu: ø 10 x 12 mm
12
Prowadnik krzyżakowy
z kołkami rozporowymi
·Mocowanie:
zamontowane kołki rozporowe
·Rozstaw otworów: 32 mm
·Regulacja wysokości: ± 2,5 mm
·Średnica otworu: ø 5 x 12 mm
Prowadnik krzyżakowy
„Hettich Direkt“ do przegród środkowych
·Mocowanie: kołki naprowadzające i asymetrycznie zamontowane wkręty do drewna
· Rozstaw otworów: 32 mm
· Regulacja wysokości: ± 2,5 mm
· Średnica otworu: ø 5 x 7,5 mm
36
37
Ø10
37
37
Ø5
12
Ø5
7,5
37
37
min.
15
37
Art. nr
j.op.
0,0
9 071 570
200
1,5
9 071 571
200
3,0
9 071 572
200
5,0
9 071 573
200
0,0
9 071 575
200
1,5
9 071 576
200
3,0
9 071 577
200
5,0
9 071 578
200
0,0
9 071 600
200
1,5
9 071 601
200
3,0
9 071 602
200
5,0
9 071 603
200
0,0
9 071 605
200
1,5
9 071 606
200
3,0
9 071 607
200
5,0
9 071 608
200
0,0
9 071 620
200
1,5
9 071 621
200
3,0
9 071 622
200
5,0
9 071 623
200
0,0
9 071 625
200
1,5
9 071 626
200
3,0
9 071 627
200
5,0
9 071 628
200
0,0
9 071 615
200
1,5
9 071 616
200
3,0
9 071 617
200
5,0
9 071 618
200
0,0
9 071 595
200
1,5
9 071 596
200
3,0
9 071 597
200
5,0
9 071 598
200
0,0
9 071 585
200
1,5
9 071 586
200
3,0
9 071 587
200
5,0
9 071 588
200
mm
Artykuł
20 x 32
0,5
 9,5
9 084 993
 200
3,0
11,0
9 084 994
 200
0,5
 9,5
9 084 991
 200
3,0
11,0
9 084 992
 200
0,0
 6,4
9 084 930
 200
4,5
10,9
9 084 931
 200
20
32
j.op.
mm
Łączna
Art. nr
wysokość
mm
ø10
Dystans
20 x 32
12
9,5
9,5
Prowadnik do konstrukcji ramowych System 8000
Do konstrukcji ramowych, z otworami
owalnymi ø 4 mm; rozstaw otworów
40 mm, brak możliwości stosowania
adapterów
·
Mocowanie:
wkręty do drewna z łbem stożkowym
płaskim
·
Średnica otworu: max ø 2,0 mm
·
Regulacja wysokości: ± 2 mm
·
Materiał: cynkowy odlew ciśnieniowy,
niklowany
32
Prowadnik liniowy
do wciskania
·Mocowanie: kołki do wciskania
·Średnica otworu: ø 10 mm x 12 mm
·Regulacja wysokości: ± 1,6 mm
·Materiał: cynkowy odlew ciśnieniowy
Dystans
Dystans
20
Prowadnik liniowy
do przykręcania
·Mocowanie:
wkręty do płyt wiórowych ø 3,5 mm
·Średnica otworu: max ø 2,0 mm
·Regulacja wysokości: ± 1,6 mm
·Materiał: cynkowy odlew ciśnieniowy
Odstęp
rzędu
mm
37
Prowadniki System 8099
z mimośrodową regulacją wysokości
do zawiasów Sensys i Intermat
MPL 8099
Artykuł
Prowadnik krzyżakowy
z regulacją mimośrodową
i kołkami rozporowymi
·Mocowanie: zamontowane kołki rozporowe
·Rozstaw otworów: 32 mm
·Regulacja wysokości: ± 2 mm
·Średnica otworu: ø 10 x 12 mm
Prowadnik krzyżakowy
z regulacją mimośrodową
i kołkami rozporowymi
·Mocowanie: zamontowane kołki rozporowe
·Rozstaw otworów: 32 mm
·Regulacja wysokości: ± 2 mm
·Średnica otworu: ø 5 x 12 mm
Prowadnik krzyżakowy
z regulacją mimośrodową, do przykręcania
·Mocowanie: zamontowane eurowkręty
·Rozstaw otworów: 32 mm
·Regulacja wysokości: ± 2 mm
·Średnica otworu: ø 5 x 12 mm
Ø10
12
Prowadnik krzyżakowy „Hettich Direkt“ z regulacją
mimośrodową do przegród środkowych
·Mocowanie: kołki naprowadzające i asymetrycznie zamontowane wkręty do drewna
·Rozstaw otworów: 32 mm
·Regulacja wysokości: ± 2,5 mm
·Średnica otworu: ø 5 x 7,5 mm
38
37
37
37
12
37
37
Art. nr
j.op.
0,0
9 071 660
200
1,5
9 071 661
200
3,0
9 071 662
200
5,0
9 071 663
200
0,0
9 071 655
200
1,5
9 071 656
200
3,0
9 071 657
200
5,0
9 071 658
200
0,0
9 071 665
200
1,5
9 071 666
200
3,0
9 071 667
200
5,0
9 071 668
200
0,0
9 071 670
200
1,5
9 071 671
200
3,0
9 071 672
200
5,0
9 071 673
200
0,0
9 071 680
200
1,5
9 071 681
200
3,0
9 071 682
200
5,0
9 071 683
200
0,0
9 071 650
200
1,5
9 071 651
200
3,0
9 071 652
200
5,0
9 071 653
200
1,5
9 071 687
200
3,0
9 071 688
200
5,0
9 071 689
200
1,5
9 071 697
200
3,0
9 071 698
200
5,0
9 071 699
200
mm
Ø5
12
37
37
12
37
37
Ø10
12
Ø5
7,5
Prowadnik liniowy
z regulacją mimośrodową, do przykręcania
·Mocowanie: wkręty do drewna z łbem
stożkowym płaskim ø 3,5 x 16 mm
·Rozstaw otworów: 32 mm
·Regulacja wysokości: ± 2 mm
·Średnica otworu: max ø 2,5 mm
Prowadnik liniowy
z regulacją mimośrodową, do wciskania
· Mocowanie: zamontowane kołki do wciskania
· Rozstaw otworów: 32 mm
· Regulacja wysokości: ± 2 mm
· Średnica otworu: ø 10 x 12 mm
Dystans
Ø5
Prowadnik krzyżakowy
z regulacją mimośrodową, do przykręcania
·Mocowanie: zamontowane eurowkręty
·Rozstaw otworów: 32 mm
·Regulacja wysokości: ± 2 mm
·Średnica otworu: max ø 2,5 mm
Prowadnik krzyżakowy
z regulacją mimośrodową, do wciskania
·Mocowanie: zamontowane
kołki do wciskania
·Rozstaw otworów: 32 mm
·Regulacja wysokości: ± 2 mm
·Średnica otworu: ø 10 x 12 mm
Odstęp
rzędu
mm
37
37
min.
15
37
20
32
20
20
Ø10
32
12
20
Akcesoria
do zawiasów Sensys i Intermat
Artykuł
Adapter równoległy
do prowadników krzyżakowych
·Materiał: cynkowy
odlew ciśnieniowy
·Wraz z wkrętami mocującymi
·Do zastosowania tylko
z prowadnikami System 9000 K
8 mm
12 mm
28/37
Dystans
X
mm
Łączna
Art. nr
wysokość
mm
j.op.
 8
11,8
9 072 231
200
12
15,8
9 072 232
200
22
25,8
9 072 233
200
 5°
 5
9 072 214 *)
200
10°
10
9 072 215
200
15°
15
9 072 216
200
20°
20
9 072 217
200
X
22 mm
Kątowe podkładki dystansowe
do prowadników krzyżakowych
·Materiał: cynkowy odlew
ciśnieniowy
5°
X
10°
28/37
15°
20°
*) Wyłącznie dystansowa podkładka kątowa 5° może być nakładana, to znaczy, że może zostać nałożona na inną dystansową podkładkę kątową.
39
Akcesoria
do zawiasów Sensys i Intermat
Sensys
Zaślepka na ramię zawiasu
· Stal niklowana
· Tylko do Sensys
Intermat
Zaślepka na ramię zawiasu
· Stal niklowana
· Do Intermat 9930
Zaślepka puszki zawiasu
· Stal niklowana
· Nie pasuje do Intermat 9956
Y
X
Wersja
Art. nr
j.op.
bez logo Hettich
9 082 612
200
z logo Hettich
9 082 774
200
Wersja
Art. nr
j.op.
bez logo Hettich
9 042 838
200
z logo Hettich
9 042 839
200
Y mm
Art. nr
j.op.
4,5
9 082 614
200
4,5
9 084 924
200
Wiercenie Grubość mm
Art. nr
j.op.
TH
1,8
9 072 980
200
TH
2,7
9 072 981
200
TB
1,8
9 072 982
200
TB
2,7
9 072 983
200
TS
1,8
9 072 980
200
TS
2,7
9 072 981
200
Rodzaj puszki
X mm
do TH52, TH53, TH54, TH56 68,2
TS52, TS53, TS54, TS56
do TB52, TB53, TB54, TB56
Podkładka pod puszkę zawiasu
· Do zmniejszenia głębokości
wiercenia w przypadku
cienkich drzwi lub z dużymi
zaokrągleniami profili
drzwiowych
· Podkładka pod puszkę zawiasu
umieszczana jest pomiędzy
drzwiami a puszką i zwiększa
odległość między nimi o swoją grubość
· Zastosowanie podkładki pod puszkę
zawiasu tylko dla TH52, TB52, TS52
· Montaż wkrętami do płyt wiórowych
ø3,5 x 20 mm (zamiast wkrętami ø3,5 x
16 mm stosowanymi do montażu samych
zawiasów) z łbem wpuszczanym do drzwi
płytowych
· Tworzywo sztuczne, przezroczyste
Ogranicznik kąta otwarcia
· Ogranicznik kąta otwarcia
(OKO) zmniejsza kąt otwarcia
· Do szafek posiadających
wystające elementy
lub szafek narożnikowych
w celu zapobiegania
uszkodzeniom frontu



· Kąt otwarcia 165° – przy

pomocy śruby regulacyjnej M5
x 12 mm można bezstopniowo
zmniejszyć kąt otwarcia
zawiasu do 130°
165°
130°
40
61,4
OKO
do zawiasu
Art. nr
j.op.
 110° na 85°
biały
8645i
9 071 468
200
 95° na 85°
grafitowo-czarny
8639i, 8639i W
9 071 469
200
 Alu 95° na 85°
grafitowo-czarny
8638i
9 071 470
200
 Śruba OKO
165° na 130°,
bezstopniowo
9956
9 084 925
200
Montaż ogranicznika kąta otwarcia do zawiasów Sensys
8645i, 110° > 85° oraz 8639i, 95° > 85°
Włożyć wkrętak w szczelinę ogranicznika
kąta otwarcia . Umieścić ogranicznik kąta
otwarcia przy pomocy wkrętaka pod dźwignią
. Wsunąć jak najdalej ogranicznik kąta
otwarcia . Powoli zamknąć zawias przy
jednoczesnym delikatnym przesunięciu
w stronę dźwigni . Ogranicznik kąta otwarcia
zazębia się wydając charakterystyczny odgłos
kliknięcia . Kąt otwarcia zawiasu został
ograniczony do 85°. Demontaż odbywa się
w odwrotnej kolejności.



110°
> 85°
85°
110° >
biały
signalweiss
95°>>85°
85°
95°
grafitowo-czarny
graphitschwarz


click
Montaż ogranicznika kąta otwarcia do zawiasów Sensys do ramek aluminiowych
8638i, 95° > 85°
Umieścić ogranicznik kąta otwarcia na nicie
. Nacisnąć ogranicznik kąta otwarcia w dół
. Ogranicznik kąta otwarcia zazębia się .
Zawias otwiera się teraz do kąta otwarcia 85° .
Demontaż
Umieścić końcówkę wkrętaka prostego
pomiędzy dźwignią a ogranicznikiem kąta
otwarcia i zdjąć ogranicznik z nitu .


95° > 85°
grafitowo-czarny
cli
ck


Montaż zaczepianego amortyzatora
Silent System do Intermat 9956
· Dla 2 zawiasów wymagany
tylko 1 amortyzator
Art. nr
j.op.
9 084 643
100
Amortyzator Silent System
nasunąć w środkowej części
zawiasu o dużym kącie otwarcia
i zaczepić lekko naciskając.

Demontaż polega na wyczepieniu
amortyzatora w tylnej części
zawiasu.
+
cli
ck
cli
ck
ck
cli
- +
41
-
1210-044_Sensys_1212_HPO/po
www.hettich.com

Podobne dokumenty