Załącznik nr 2 KRYTERIA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 2 KRYTERIA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
Załącznik nr 2
KRYTERIA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH
Komisja brać będzie pod uwagę następujące kryteria:
a) przyczynianie się do szerzenia dobrego imienia Uniwersytetu Gdanskiego w Polsce
i na swiecie (np.: organizowanie konferencji, seminariow, badan naukowych,
wydawanie publikacji, popularyzacja nauki itd.).
b) zgodnosc zgłoszonego projektu z programem badawczo-rozwojowym Wydziału.
c) wspołpraca z innymi organizacjami oraz innymi osrodkami akademickimi w Polsce
i na swiecie.
d) skala organizowanego przedsięwzięcia (liczba członkow koła biorących udział
w projekcie, projekt ogolnopolski).
e) poparcie projektu przez władze uczelni (honorowy patronat rektora, opinia
opiekuna koła, itd.).
f) umiejętnosc pozyskiwania dodatkowych funduszy (sponsorzy, instytucje itd.).
g) racjonalne dysponowanie przyznanymi wczesniej srodkami. Rozliczanie się z nich
w wyznaczonym terminie.
h) poprawnie napisany projekt oraz preliminarz.
W związku z ograniczonym budżetem, jakim dysponuje Komisja, przede
wszystkim promowane i refundowane są koszta poniesione z tytułu:
a) uczestnictwa
w
konferencjach
(tj.:
opłaty
konferencyjne,
przejazdy,
zakwaterowanie), samodzielnej organizacji konferencji bądz innej imprezy
mającej wydzwięk ogolnopolski, bądz międzynarodowy (np. druk plakatow
lub ulotek, wynajem sali, zakwaterowanie gosci).
b) prowadzenia badan naukowych przyczyniających się do rozwoju polskiej nauki
oraz sławiących dobre imię naszego Uniwersytetu.
c) prowadzenia nieodpłatnych działan, ktore mają na celu niesienie pomocy
studentom
a takze innym osobom bez statusu studenta (np. prowadzenie roznego rodzaju
poradni, fundacji, szkolenia itd.).
d) zakupu pomocy naukowych (tylko takich, ktorych nie mozna wypozyczyc oraz
nie ma w zasobach uniwersyteckich).
Komisja nie będzie przyznawać środków finansowych na:
a) usługi cateringowe,
b) wyzywienie,
c) wynagrodzenia dla prelegentow,
d) przedmioty, ktorych zakup wg komisji jest nieuzasadniony,
e) przedsięwzięcia, ktore z załozenia nie mają charakteru dydaktyczno-naukowego.