Ceny poniżej SPOT PKN na 25 stacjach w Polsce. Power MAX

Komentarze

Transkrypt

Ceny poniżej SPOT PKN na 25 stacjach w Polsce. Power MAX
LUTY – MARZEC 2016
Ceny poniżej
na 25 stacjach w Polsce
str. 8 – 9
Borys Szewczuk:
„Nie tracić nadziei i wierzyć
tylko w najlepsze”
Wywiad z dyrektorem firmy
„Beltranskonsalt”
str. 4 – 7
Przewozy towarowe
podsumowanie 11 miesięcy
Analiza przewozów towarowych
w transporcie drogowym
w Europie i Azji
str. 21
Pytania i odpowiedzi
dotyczące opłat za przejazd
drogami w systemie „Platon”
Specyfika działania systemu opłat
za przejazd rosyjskimi drogami
str. 24 – 25
Spis treści
Dziękujemy Wam................................................................................... 2
Polskie drogi z Е100. Teraz także А1!..................................................... 3
Polska i Rosja: decyzji nie ma, negocjacje trwają.................................. 3
Dyrektor firmy „Beltranskonsalt” Borys Szewczuk:
„Nie tracić nadziei i wierzyć tylko w najlepsze” .................................... 4
Jakość plus dobra cena: Power i Power Max w Polsce........................... 8
Е100 poleca w Europie........................................................................ 10
Nowe stawki za przejazd tunelem Mont-Blanc – Frejus Tunnel......... 11
Czytanie książki za kierownicą? Żaden problem!................................ 11
Promocja Е100 w Serbii – minus 0,02€ od ceny obowiązującej
na stacji!.............................................................................................. 12
Bezpłatna kontrola opon na stacji Power w Austrii............................. 13
Najświeższe wiadomości dotyczące systemu „Platon”........................ 13
Trasa z Е100. Amsterdam – Kowno z Е100......................................... 14
Zwrot akcyzy z Е100............................................................................ 16
Rozszerzenie sieci ulgowej w Austrii................................................... 17
Myjnia na kartę Е100 w Niemczech.................................................... 17
Eurowiniety na koncie użytkownika Е100........................................... 18
Drogi i tunele w Europie: nowy rok – nowe możliwości..................... 19
Porady gorącej linii Е100 .................................................................... 20
Dziękujemy Wam
Na przestrzeni kilku już lat firma Е100 przed
świętami Bożego Narodzenia organizuje
charytatywną akcję pomocy dzieciom,
których ojcowie pracujący jako kierowcy
ciężarówek, zginęli w wypadku. Tak też
było i w roku 2015. Przez dziesięć dni
trwania akcji setki kierowców i szefów
firm transportowych nabywało paliwo na
stacjach Power MAX w Rosji na kartę paliw
Е100, aby pomóc rodzinom, które pozostały
bez głównego żywiciela.
Z całą pewnością wkrótce opowiemy
Państwu o rodzinach, którym pomogliśmy
w tym roku.
Z 2015 w 2016: spojrzenie z Ukrainy.................................................. 20
Przewozy towarowe podsumowanie 11 miesięcy............................. 21
Start „Platona” oczami pracownicy Е100............................................. 22
Pytania i odpowiedzi dotyczące opłat za przejazd drogami
w systemie„Platon”.............................................................................. 24
Power Max w Rosji: zawsze dobra jakość paliwa................................ 26
«Автодорстрой»: plus 34 stacje w Tatarstanie................................... 28
Dni wolne od pracy-2016.................................................................... 30
Przegląd wiadomości.......................................................................... 31
Fundacja charytatywna „Nowe pokolenie” ma już 3 lata!................... 32
Dzień powszedni Klubu Pomocy........................................................ 34
2
Firma Е100
Polskie drogi z Е100.
Teraz także А1!
Od 7 stycznia kartą Е100 można zapłacić za przejazd
autostradą А1 (Gdańsk – Toruń – Łódź – Częstochowa –
Gliwice – Gorzyczki) w Polsce.
Autostrada stanowi część europejskiej drogi Е75 i łączy
centralną i północną część kraju. Ponadto szosa przecina
transeuropejski korytarz transportowy łączący Gdańsk
(Polska), Wiedeń (Austria) i Brno (Czechy).
Jak dokonywać płatności?
Aby zapłacić za przejazd
autostradą А1 wystarczy użyć
karty E100 w terminalach
znajdujących się na przejściach
granicznych (ich adresy i
współrzędne GPS dostępne są na
stronie www.e100.eu).
Polska i Rosja:
decyzji nie ma, negocjacje trwają
Delegacje Rosji i Polski nie doszły do porozumienia
w sprawie liczby zezwoleń dla przewoźników na
realizację przewozów i od 1 lutego transport ładunków
pomiędzy obydwoma krajami został wstrzymany.
Na podstawie porozumienia z 30 stycznia przewoźnicy,
którzy wjechali na teren Polski lub Rosji przed końcem
stycznia 2016 roku mogą wrócić do kraju rejestracji
pojazdu do 15 lutego włącznie, bez żadnych
ograniczeń i niezależnie od typu realizowanego
przewozu (dwustronny, tranzytowy lub na/z
terytorium państw trzecich).
Tymczasem rozmowy nadal trwają
i przewoźnicy obydwu państw mają nadzieję,
że sytuacja zostanie wkrótce unormowana.
Informacja przygotowana na dzień 1 lutego 2016 roku
na podstawie źródeł internetowych
3
Wywiad
Każda firma zajmująca się
przewozami towarowymi ma
swoją historię, ale rzadko która
osiągnęła takie wyżyny jak
brzeska firma „Beltranskonsalt”
i jej szef Borys Szewczuk. W
ciągu 15 lat ciężkiej i żmudnej
pracy w branży przewozów
towarowych firma zdobyła wiele
międzynarodowych, krajowych
oraz regionalnych wyróżnień.
„Beltranskonsalt” niejednokrotnie
otrzymywał prestiżowe nagrody
od Ministerstwa Transportu
Białorusi, BAMAP (Białoruskiego
Zrzeszenia Międzynarodowych
Przewoźników Drogowych),
posiada tytuł „Najlepszego
przedsiębiorstwa eksportowego”.
Sam Borys Szewczuk był
czterokrotnie okrzyknięty
najlepszym przedsiębiorcą
obwodu brzeskiego, otrzymał
tytuł „człowieka roku” za znaczący
wkład w społeczno-gospodarczy
rozwój regionu, a w roku 2012
na mocy dekretu prezydenta
Białorusi nagrodzony został
medalem „Za zasługi zawodowe”.
Dyrektor firmy „Beltranskonsalt” Borys Szewczuk:
4
„Nie tracić nadziei
i wierzyć tylko w najlepsze”
Wywiad
– Panie Borysie, proszę powiedzieć
jak rozpoczęła się historia firmy
„Beltranskonsalt” ?
nowej bazy produkcyjnej.
Oczywiście, jest to trudne,
kosztowne i czasochłonne, ale
przedsięwzięcie jest tego warte.
– W branży przewozowej działamy
już ponad 15 lat. Za dzień powstania
naszej firmy można uznać 5 września
2000 roku. Wtedy pracowało u nas
dziesięć osób i mieliśmy raptem trzy
samochody. Stopniowo, wraz ze
zwiększaniem floty, powiększała się też
kadra.
Projekt składa się z trzech części:
budynku administracyjnego,
centrum serwisowego i parkingu
na 70 pojazdów. Nowe place
pozwolą na systematyczne
uzupełnianie floty, rozszerzenie
wachlarza oferowanych przez nas
usług i stworzenie nowych miejsc
pracy.
Teraz w „Beltranskonsalcie” mamy
ponad 160 pracowników.
Szczerze mówiąc w ciągu tych lat
pracy bywało różnie, bo przewozy
towarowe pozostają działalnością
o podwyższonym ryzyku. Ale dzięki
doświadczeniu nabytemu w branży
z ufnością patrzymy w przyszłość.
Zostaliśmy przewoźnikiem celnym,
wozimy ładunki ponadnormatywne
i niebezpieczne. Większość
samochodów jest w stanie pomieścić
ładunki o wielkości do 100 metrów
sześciennych i wysokości do 3 metrów.
Ale najważniejsze co mamy – to ludzie.
Bez nich nie byłoby takiej firmy.
– Wiem, że mimo niełatwych
czasów budujecie nową bazę. Jak
Wam się to udaje uwzględniając
obecną sytuację gospodarczą?
– Rozrastamy się i rozwijamy. Właśnie
to było impulsem do tego, że w 2011
roku podjęliśmy decyzję o budowie
Już w zeszłym roku część obiektów
oddaliśmy do eksploatacji, a do
końca marca 2016 roku planujemy
całkowicie zakończyć budowę
i mamy nadzieję, że 2017 rok
będziemy witać już w nowym
miejscu.
– Proszę powiedzieć ile obecnie
pojazdów liczy flota pańskiej
firmy? Jakie są państwa
preferencje odnośnie marki
ciężarówek?
– Obecnie mamy 61 ciężarówek.
A preferencje odnośnie marki
rzeczywiście są – jest to DAF,
z którym współpracujemy od
wielu lat. To tak jak pierwsza miłość
(uśmiech). Nawiasem mówiąc
jesteśmy jedną z pierwszych
firm na Białorusi, która zaczęła
współpracować z DAFem. Z reguły
nasi koledzy użytkowali auta
Volvo, Scania, Mercedes. Kiedy
rejestrowaliśmy firmę, nabyliśmy od
naszego partnera trzy ciężarówki
DAF. Oczywiście, w związku
z tym, że nie pracowaliśmy nigdy
na tej marce samochodów,
podchodziliśmy do ciężarówek DAF
ostrożnie. Z czasem wątpliwości
się rozwiały. Powiem nawet więcej:
kierowcom bardzo spodobał
się DAF. Mówili wtedy i do tej
pory mówią, że DAF to najlepszy
samochód. Dlatego od roku
2000 przewozy realizujemy tylko
ciężarówkami DAF.
– A jak teraz najlepiej nabywać
samochody? Brać w leasing?
– Tu raczej nie ma jednej reguły.
Można kupić, wziąć w leasing lub
na kredyt w banku.
– Wiem, że jako jedni z
nielicznych realizujecie kursy na
dalekie odległości. Na ile jest to
opłacalne w naszych czasach?
– Nigdy nie baliśmy się dalekich
kursów. Stanowi to nasz atut.
Zasięg naszych przewozów
jest dość rozległy i z każdym
rokiem powiększa się o kolejne
nowe punkty przeznaczenia.
Główne nasze trasy na dzień
dzisiejszy przebiegają przez kraje
europejskie, takie jak Włochy,
Francja, Szwajcaria, Beneluks,
Niemcy, Dania, Węgry, Słowacja do
Rosji i Białorusi. Jeśli chodzi o Rosję,
to jest to Ural i jeszcze dalej.
5
– Biorąc pod uwagę swoje
doświadczenie jakie kierunki
przewozów poradziłby Pan obrać
początkującym przewoźnikom?
odbija się na białoruskiej branży
przewozowej. W zasadzie jest to
jedna z głównych przyczyn,
z powodu których nie powiększają
się nasze krajowe parki samochodów.
– Szczerze mówiąc przewozy
towarowe to nie jest zbyt wdzięczna
praca. Jest to codzienny trud
w warunkach stale zmieniających się
czynników, 24 godziny na dobę bez
weekendów i świąt. Ale jednocześnie
jest to ciekawa praca.
– Wiem, że pańscy kierowcy co
roku biorą udział w zawodach
kierowców ciężarówek. Proszę o
tym opowiedzieć.
Uważam, że na etapie początkowym
nie tylko w przewozach, ale
i w każdym innym biznesie ważne jest
powodzenie i zespół pracowników
oraz wybór dobrych partnerów.
– Jesteście członkiem
Białoruskiego Zrzeszenia
Przewoźników Drogowych. Proszę
powiedzieć jak teraz wygląda
sytuacja z zezwoleniami na
realizację przewozów do państw
Euroazjatyckiej Wspólnoty
Gospodarczej (3 państw)? Myśli
Pan, że zaspokojone są potrzeby
przewoźników w tym zakresie?
– Niestety, w tej kwestii niewiele
się zmieniło. Liczba zezwoleń się
nie zwiększa, co z kolei negatywnie
6
– Rzeczywiście każdego roku nasi
kierowcy biorą udział i zajmują
wysokie miejsca w konkursach
umiejętności zawodowych
na różnych poziomach –
zawody obwodowe, krajowe,
międzynarodowe. W różnych latach
26 ze 100 naszych kierowców
zostało nagrodzonych dyplomami
uznania Międzynarodowej Unii
Transportu Drogowego (IRU).
A to mówi samo za siebie. W końcu
dyplom uznania od IRU przyznawany
jest tylko raz i zasłużyć na niego
mogą tylko kierowcy, którzy
osiągnęli odpowiedni poziom
profesjonalizmu. A przede wszystkim
ci, których staż pracy w przewozach
międzynarodowych wynosi co
najmniej 20 lat i którzy mają
przejechany co najmniej 1 mln km
dróg i nie uczestniczyli w poważnych
wypadkach drogowych w ciągu
dwudziestu lat oraz nie popełnili
poważnych naruszeń przepisów
drogowych, celnych ani
administracyjnych w ciągu pięciu
ostatnich lat.
– A jakie ogólnie stosujecie kryteria
podczas doboru pracowników,
kierowców, partnerów?
– Powiem szczerze, że w ciągu całej
historii firmy ani razu nie dawaliśmy
ogłoszenia o naborze kierowców.
Mamy ludzkie podejście do
pracowników. Kierowca to
równoprawny członek zespołu.
A kryteria? Jest ich kilka: sumienne
podejście do pracy, pracowitość,
przyzwoitość i szacunek do kolegów.
Oczywiście, zwracamy uwagę na staż,
opinie poprzednich pracodawców.
To normalna praktyka w każdej firmie.
Mamy w firmie rodziny.
W „Beltranskonsalcie” są ludzie,
którzy po przepracowaniu kilku lat
przyprowadzają tu do pracy swoich
synów lub braci. Obecnie mamy ponad
dziesięć takich zespołów.
Co do partnerów sprawa jest nieco
trudniejsza. Dobre relacje partnerskie
wypracowuje się latami, weryfikują
Wywiad
PYTANIA ANKIETOWE:
Każdy poranek rozpoczynam od... podziękowania.
je wspólne zadania i umacniają
wspólne problemy. Mamy partnerów,
z którymi współpracujemy od
początku istnienia i pielęgnujemy
naszą współpracę.
– Czy według Pana panuje obecnie
kryzys w branży przewozowej?
– Oczywiście w ciągu ostatnich
kilku lat zaobserwować można
znaczne spadki i to nie tylko w
branży przewozowej. Uważam, że
są to raczej przejściowe trudności.
Jeżeli się zbyt dużo myśli o kryzysie
w swoim biznesie, to on przyjdzie.
A jeśli uznajemy, że jest to zjawisko
przejściowe i przemijające, zakasamy
rękawy do pracy, to wszystko będzie
dobrze.
– Na zakończenie czego chciałby
Pan życzyć swoim kolegom
przewoźnikom drogowym?
– Jak pokazuje doświadczenie, wśród
przewoźników nie ma konkurentów,
bo są to przede wszystkim partnerzy.
Dlatego wszystkim bez wyjątku życzę
zdrowia, sukcesu i niepoddawania
się. Wszystko przecież mija, a co
najważniejsze – nie można tracić
nadziei i trzeba wierzyć tylko
w najlepsze.
W dzieciństwie marzyłem... trudno powiedzieć o czym. Ale moi rodzice
opowiadali, że gdy byłem całkiem mały, dawali mi samochodzik i mogłem
się nim bawić godzinami. Nie wiem czy były to marzenia, ale proroctwo –
na pewno.
Po intensywnym dniu pracy pierwsze co robię, to... z przyjemnością jadę
do domu do swoich dzieci i żony.
Mam taką zasadę... żyć zgodnie ze swoim sumieniem.
Moje główne zasady życiowe... to dziesięć przykazań bożych.
W ludziach najbardziej cenię... brak obojętności i przyzwoitość.
Moje największe osiągnięcie... to firma i pracownicy.
Za ważny sukces uznaję... poczęcie dzieci.
Wolny czas... poświęcam swojej rodzinie.
Od wielu lat moim hobby jest... zbieranie grzybów i łowienie ryb.
W swoim czasie odmówiłem sobie... palenia papierosów. Obiecałem to
przyjacielowi na urodzinach i już 16 lat jestem wolny od tego nałogu.
Za największy problem w biznesie uważam... utratę wiary w siebie. Gdy
tylko człowiek zaczyna wątpić, szanse na sukces znikają.
Moja dewiza – ... zysk – przede wszystkim, ale dobre imię –
ponad zyskiem.
Rozmawiała główna redaktorka
«NewsE100» Nadzieżda Szyganowa
7
Jakość plus dobra cena:
Power i Power MAX
w Polsce
W związku ze spadkiem cen ropy na świecie w wielu krajach
obserwuje się tendencje do obniżania hurtowych cen
paliwa. Jednocześnie ceny detaliczne paliwa na stacjach
niejednokrotnie pozostają na poprzednim poziomie albo
Słupsk
obniżane są nie tak szybko, jak byłoby to wskazane.
E28
Firma Е100, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich
klientów, nieprzerwanie rozwija sieć stacji Power i Power MAX,
Koszalin hurtowych. Ceny
które realizują sprzedaż paliwa po cenach
paliw dla klientów Е100 na tych Karlino
stacjach obniżane są w takim
E28
Biały Bór
E75
PL1 – Petro Plus, 2/E30 Świebodzin – Słubice, Torzym, 1 km za miastem,
30 km do granicy z Niemcami, żółta, po lewej (52.316812 15.040698)
Świecie
A1
Brodnica
PL52 – TOTAL, 29 Świebodzin – Słubice,
przed Słubicami, 700 m
S7
Bydgoszcz od zjazdu z drogi nr 2, żółto-zielona, po
prawej (52.333772
Ostrołęka 14.598557)
Toruń – TOTAL, A18, Iłowa, 20km przed granicą z Niemcami, po lewej
10
PL174
Szczecin
Piła
(51.526285 15.209426)
PL52
E65
Gorzów
Wielkopolski
DK61
PL623 – Speed, A18, 1 km do przejścia granicznego
z Niemcami.
Ostrów Mazowiecka
Terminal celny południe, niebieska, po lewej (51.660598 14.764310)
E67
DK62 ul. Słowiańska 2, 59-900 Niegów
E75
PL669 – Citronex,
DK30,
Zgorzelec, czerwonoCieśle E77
czarna, po lewej (51.147317 15.027114)
E261
22
Słubice
Poznań
E30
E30
PL777 – Speed, DK27/12 68-200 Żary, ul. Piastowska 24, niebieska,
Sochaczew
Konin
po
lewej (51.653646A1 15.124678)
Warszawa
E30
Mostki
PL1 PL777
POWER MAX
Zielona
Góra
Żary
PL174
Zgorzelec
E261
Lubin
E36
E40
E67
Legnica
Bolesławiec
E67
Wrocław
E40
PL669
Siedlce
E30
E65
PL623
Olsztyn
POWER
Goleniów
DE
Suwa
E28
E65
E28
samym tempie, w jakim idzie w dół cena baryłki ropy na rynku
światowym.
Na stacjach sprzedawane jest wyłącznie dobrej jakości paliwo
o standardzie Euro-5 od głównych krajowych dostawców.
RU
Gdyniastacje Е100 wyróżnia dogodna lokalizacja
Ponadto
–
E28 Gdańsk
sieci Power i Power MAX obejmują główne drogi w Polsce
E28
Bartoszyce
7
stanowiące główne trasy transportowe. Stacje oferują
Kętrzyn
kierowcom dobrze rozwiniętą infrastrukturę (sklep,
parking,
Tczew
wygodne podjazdy dlaE77ciężarówek) oraz wysoką jakość obsługi.
E65
E30
E30
Góra KalwariaDK 2, żółta,
PL41 – Lotos, Woskrzenice Duże 21A, 21-500E77Biała50Podlaska,
72
po lewej (52.033809
23.269864)
Łódź
PL620 – OIL TRANSFER, DK8 Suwałki,
na wyjeździe z miasta wE372
kierunku
E67
Litwy, czarna, po lewejA1(54.127901 22.946811) S7
S8 Zduńska Wola
PL621 – Baltic
Trade, 81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 35,Radom
szara
(54.550782 18.456341) Piotrków
Trybunalski
PL624 – Julianus, DK94, 3 km od zjazdu z DK94 w kierunku Miłkowic,
stacja na terenie bazy paliwowej przy PKP, po prawej
E77
(51.251210 16.058868)
E75
Lublin
E371
Wałbrzych
E67
E40
Opole
PL625
– E100, DK29, 4 km od przejścia granicznego z Niemcami,
Częstochowa
Kielce
po prawej (52.307771 14.649907) S7
PL665
Strzelce
Opolskie– E100, DK92, m. Mostki, 10 km od Świebodzina na terenie stacji
Las Vegas, po lewej (52.262024 15.394662)
CH
8
PL667 – DAN-POL, DK94, Wilczy Las, 3 km od zjazdu z A4 w kierunku
Bolesławca, czarno-czerwono-żółta, po lewej
Luborzyca
Katowice
Е462
Е462
(51.268160
15.750999)
A4
E40
A1
94
Kraków
E40
Rzeszów
PL668 – DAN-POL, A18, Lipiany, 1,5 km od skrzyżowania
z A4, czarnoPilzno Wyżne
czerwono-żółta, po prawej (51.338617 15.630560)
E75
Bielsko-Biała
E371
E77
Przemy
LT
PL621
pl774
E28
Słupsk
E28
E28
Gdynia
Gdańsk
Koszalin
Karlino
Kętrzyn
Tczew
pl775
Biały Bór
pl768
Bartoszyce
E28
7
Suwałki
E77
E28
E65
Augustów
E75
Olsztyn
Goleniów
E28
-7 gr
PL620
RU
pl765
pl769
Szczecin
Świecie
Piła
S7
Gorzów
Wielkopolski
DK61
E261
pl625
Słubice
E30
E30
Mostki
Konin
E65
PL784
E30
E77
pl668
Łódź
Zgorzelec
Brzeziny
pl667
Zduńska Wola
S7
pl705
Wałbrzych
E67
E40
pl624
-7 gr
E372
Lublin
E373
Wrocław
E65
BY
Biała Podlaska
Góra Kalwaria
Radom
Piotrków
Trybunalski
E67
E40
50
pl766
E67
A1
E67
Legnica
Bolesławiec
E40
S8
Lubin
E36
Siedlce
72
E261
DE
pl41
E30
E30
PL676
Ostrów Mazowiecka
E67
Warszawa
Sochaczew
A1
PL762
PL776
-7 gr
E77
Cieśle
E30
Zielona
Góra
Niegów
DK62
E75
Poznań
65
Białystok
pl771
PL679
22
pl665
Ostrołęka
Toruń
E65
pl780
PL678
Brodnica
A1
Bydgoszcz
10
E67
-3 gr
Opole
-5 gr Częstochowa
E77
E75
E372
Chełm
E371
Kielce
S7
Strzelce Opolskie
E100 – najlepsze stacje w Polsce
ceny ponizej SPOT PKN
CH
A1
Zniżki aktualne do 29.02.2016
Katowice
Е462
E75
pl770
Е462
Bielsko-Biała
Kraków
-7
gr
Luborzyca
-7 gr
PL674
A4
E40
Pilzno
E40
94
Wyżne
Rzeszów
E371
Przemyśl
E77
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.euUA
PL674 – ICF, DK19 Wyżne, 60 km od przejścia granicznego w Barwinku
(49.929335 21.874405)
PL676 – AGROMEX, S8 ul. Swędzieniejewice 49, 98-161 Zapolice,
1 km od zjazdu z S8 w kierunku Zduńskiej Woli, po lewej
(51.563972 19.005491)
PL678 – Petral, DK61, Dyszobaba 62 A, 3 km przed miejscowością
Różan i skrzyżowaniem dróg DK60 i DK61, niebiesko-biała, po lewej
(52.911544 21.395725)
PL679 – Petral, DK62, Cieśle, 20 km przed Płockiem, niebiesko-biała, po
prawej (52.455317 19.976765)
PL705 – DK8 8, Wilczkowice 47, Jordanów Śląski. Czerwona po prawej
stronie (50.889431 16.865681)
PL762 – Mawex, ul. Obozowa 2, 62-800 Kalisz (51.742308 18.073855)
PL765 – PetroPS, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 40
(54.069931 18.777570)
PL766 – Grupa Pegaz, DK79, Góra Kalwaria, 1 km od skrzyżowania
z DK50, fioletowo-żółta, po lewej (51.967816 21.214360)
PL768 – Lomax, ul. 1 Brygady Legionów 9, 72-100 Goleniów
(53.558321 14.846213)
SK
PL769 – Lomax, ul. Przestrzenna 4, 70-800 Szczecin
(53.397001 14.618664)
PL770 – Na Skarpie, Czerwona 112, 43-300 Bielsko-Biała
(49.838179 19.071847)
PL771– JMW Oil, ul. Handlowa 15, 07-230 Niegów
(52.508621 21.401137)
PL774 – GT, ul. Szczecińska 55, 75-123 Koszalin
(54.179219 16.143498)
PL775 – Baltic Trade, ul. Rzęsna 3, 80-716 Gdańsk
(54.349090 18.707020)
PL776 – DAN-POL, ul. Kożuchowska 26, 68-100 Żagań
(51.624410, 15.349244)
PL780 – STAN-OIL, ul. Targowa 6, 07-410 Ostrołęka
(53.084304 21.590482)
PL784 – MMK Petrol, Zalesie 27a, 95-060 Brzeziny
(51.777161 19.77758)
9
Z kartą E100 po Europie
Е100 poleca w Europie
Niemcy DE15
Hiszpania ES20
CENA stycznia*
CENA stycznia*
DE15
ES20
0,772 €/l
Kierunek:
Holandia
DE15
0,603 €/l
AP-15
Całodobowa stacja
zlokalizowana na
autostradzie A352 w
pobliżu Hanoweru.
DE
Na stacji znajduje się bar
oraz sklep.
Kierunek:
Hiszpania
(Madryt)
ES20
Tudela
Ulgowa sieć stacji marki
ADS znajdująca się na
północy drogi A68 w
strefie przemysłowej
La Serna, Navarra w
pobliżu miasta Tudela.
A68
ES
DE15 – Hoyer, E00/A352/522 Friesenring 10 / Ecke Westfalenstraße,
BAB 352/2, 30853 Langenhagen
GPS 52.441389 9.722778
ES20 – ADS, Pol. Industrial La Serna, Navarra, 31500 Tudela
GPS 42.076261 -1.643094
Austria AT13
Dania DK32
CENA stycznia*
CENA stycznia*
AT13
DK32
0,766 €/л
Salzburg
DE
Piding
AT
A10
150
Anif
AT13
0,870 €/л
Frederikshavn
Kierunek:
Włochy
Kompleks paliwowy
zlokalizowany 10 km
od Salzburga na
autostradzie E55/A10
(w pobliżu m. Puch).
Stacja posiada myjnię
dla samochodów
ciężarowych.
E45
DK
Læsø Rende
Sæby
Syvsten
E45
AT13 – Austropetrol, E55/A10 EXIT 11 Urstein Nord 75, 5412 Puch
GPS 47.739439 13.083569
10
Kierunek:
miasto portowe
Frederikshavn
Stacja mieści się na
północy Danii na
autostradzie E45 w
pobliżu miasta Sæby.
Na terenie kompleksu
dostępny jest sklep.
DK32
DK32 – OK, road: 300 m from E45 Trafik Center Sæby Syd, 9300 Sæby city
GPS 57.312776 10.450188
*cena NETTO
Nowe stawki za przejazd tunelem
Mont-Blanc – Frejus Tunnel
Od 1 stycznia 2016 roku zmianie uległy stawki za przejazd
tunelem Mont-Blanc – Frejus Tunnel łączącym Chamonix
(Francja) i Courmayeur (Włochy). Na dzień dzisiejszy jest to
jedna z ważniejszych dróg w Alpach: jej dzienna przepustowość
wynosi ponad 5000 pojazdów.
Frejus Tunnel
koszt jednego przejazdu
dopłata za ładunki
niebezpieczne
Euro-2
Euro-3 – 6
268,10 € / 341,30 €
253,35 € / 322,60 €
137,50 €
130,00 €
Mont-Blanc*
Euro-2
Euro-3 – 6
koszt jednego przejazdu
-
253,35 € / 322,60 €
pojazdy ponadnormatywne «A»
(chłodnie)
-
130,00 €
Przejazd tunelem Mont-Blanc – Frejus Tunnel można
zamówić i opłacić za na dwa sposoby:
1. Wypełniając wniosek po zalogowaniu się na stronie Е100 lub dzwoniąc
pod numer telefonu ENG +49 89 89 60730; PL+49 89 89 60 73 73;
RU+49 89 89 60 73 17.
• W cenę wliczony jest 22% VAT
• * Uwaga: stawka wyliczona została dla pojazdów
o maksymalnej szerokości 2,55 m i maksymalnej
wysokości 4,05 m
2. Kontaktując się z opiekunem regionalnym Е100 w celu uzyskania
specjalnej karty do realizacji płatności za przejazd tunelem (zniżka 20%).
Czytanie książki za kierownicą? Żaden problem!
Telefon, jedzenie, picie za kierownicą od dawna są czynnikami
wpływającymi negatywnie na jazdę kierowców. Ale to, co robił pewien
zarejestrowany przez fotoradar kierowca, całkiem wykracza poza
zdroworozsądkowe myślenie…
Do zdarzenia doszło na niemieckiej autostradzie А1 Heiligenhafen –
Saarbrücken. Policja otrzymała zdjęcie z jednego z fotoradarów, który
zarejestrował przekroczenie prędkości przez ciężarówkę (zamiast
dozwolonych 80 km/h samochód jechał 89 km/h).
Jakież było zdziwienie funkcjonariuszy, gdy podczas analizowania
zdjęcia zauważyli, że kierowca był pochłonięty… czytaniem książki.
Zarejestrowany na zdjęciu mężczyzna jest Holendrem. W danej sprawie
zostały wszczęte dwa postępowania sądowe: jedno za przekroczenie
prędkości, drugie – za zamierzone „ograniczenie widoczności”
(bowiem brakuje w kodeksie administracyjnym artykułu za czytanie
książki). W rezultacie na kierowcę nałożona została kara
w wysokości 25 euro.
Materiał opracowany na podstawie auto.mail.ru
11
Promocja Е100 w Serbii –
minus 0,02 €
od ceny obowiązującej na stacji!
Od 1 lutego do 31 marca 2016 roku dla klientów E100 na
stacjach NIS Petrol oraz Gazprom w Serbii czeka specjalna
oferta. W przypadku zakupu oleju napędowego na kartę E100
przewoźnik otrzymuje zniżkę w wysokości 0,02 € od ceny
obowiązującej na stacji.
Promocja obowiązuje wszystkich klientów niezależnie od taryfy.
RS49
RS50
RS53
RS7
RS48
RS8
RS3
RS58
RS5
RS29
RS28
RS57
RS2
RS1
RS34
RS51
RS59
RS41
RS39
RS30
RS10
RS11
RS9
RS35
RS40
RS55
RS54
RS39 – E-763 Ibarski put bb, 32212
Preljina (43.912997 20.408252)
RS52
RS44 – Čibukovac bb, 36000
Kraljevo (43.721917 20.644770)
RS17
RS47
RS33
RS46
RS16 – E-75 AUTO PUT, 18000 Niš
(43.385611 21.807668)
RS44
RS45
RS43
RS5 – E-70 AUTO PUT, 22314
Krnješevci (44.878871 20.122597)
Serbia
RS56
RS42
RS31
RS23
RS16
RS19
RS49 – Beogradski put 223, 24000
Subotica (46.064923 19.681106)
RS58 – E-75 Bulevar A.Carnojevica
40a, 11000 Belgrade (44.821969
20.402813)
RS21
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.eu
12
Bezpłatna
kontrola opon
na stacji Power
w Austrii
DE
Kiefersfelden
171
E45
A12
Zell
171
AT9
AT
173
Endach
175
Do końca marca podczas tankowania paliwa na stacji AT9 sieci Power
w Austrii klienci Е100 mogą bezpłatnie skorzystać z usługi kontroli
stanu opon! Test nie zajmuje wiele czasu: wszystkie dane są od razu
odzwierciedlane. Usługę przeprowadza się za pomocą automatycznego
urządzenia laserowego zamontowanego przy wyjeździe z kompleksu,
co umożliwia uniknięcie awarii spowodowanej złym stanem opon,
zwiększenie terminu ich eksploatacji i poprawę bezpieczeństwa jazdy.
171
E45
Wörgl
173
AT9 – E45/A12 Inntaler Logistik Park GmbH, Endach 33, Kufstein
(47.565514 12.150329)
Najświeższe wiadomości
dotyczące systemu „Platon”
Kolejny raz
na temat mandatów
Prezydent Rosji podpisał ustawę zmniejszającą wysokość
mandatów dla właścicieli ciężarówek o masie powyżej
12 ton za nieuiszczenie opłaty za przejazd drogami.
Zgodnie z treścią dokumentu brak płatności karany
będzie mandatem w wysokości 5 tysięcy rubli
nakładanym na kierowcę, a w przypadku zarejestrowania
tego faktu przez kamerę – na właściciela pojazdu. Za
ponowne wykroczenie przewidziany jest mandat w
wysokości 10 tysięcy rubli (127,8 €).
Jednocześnie jeśli wykroczenie zostało zarejestrowane
kilkukrotnie w ciągu doby, właściciel zostanie pociągnięty
do odpowiedzialności tylko za pierwsze zarejestrowane
wykroczenie. Ustawa przewiduje również zatrzymanie
ciężarówki należącej do zagranicznego przewoźnika,
właściciela lub posiadacza – w celu zabezpieczenia
wpłaty kary.
Więcej punktów
Dla wygody użytkowników systemu „Platon” przy
wykupowaniu trasy liczba punktów pośrednich na trasie
przejazdu zwiększona została do dziesięciu.
Przypominamy, że wcześniej właściciele pojazdów
o masie przekraczającej 12 ton mogli wykupić trasę
wskazując jej początek i koniec z dokładnością do numeru
domu oraz do trzech punktów pośrednich.
13
Trasa z Е100
AMSTERDAM – KOWNO Z Е100
AMSTERDAM
Po porannym załadunku
towaru wyruszyłem w
trasę przebiegającą drogą
Е30. Jest to daleka droga,
ale ciekawa.
Przed granicą niemiecką można
się zatrzymać i zatankować
samochód na stacjach mаrki
Texaco, które wchodzą w skład
ulgowej sieci Е100. Kompleksy
paliwowe działają przez całą
dobę. Na stacjach skorzystać
można ze sklepu i parkingu.
AMSTERDAM
OPŁATY ZA PRZEJAZD
Z płatnościami za drogi nie ma najmniejszych problemów.
Karta paliwowa Е100 jest wielofunkcyjnym narzędziem
bardzo ułatwiającym życie przewoźnikowi drogowemu i
kierowcy, niezależnie od kraju, w którym się on znajduje.
Przed rejsem mój szef zamówił na swoim koncie
użytkownika eurowinietę umożliwiającą przejazd drogami
w Holandii i na Litwie. W Niemczech i Polsce będę
posługiwał się urządzeniem pokładowym. Zwykle za drogi
te płacę w trybie post-pay.
14
NIEMCY
Jadę autostradą А2. Droga jest dobra. Wzdłuż drogi
usytuowanych jest wiele stacji i praktycznie na
wszystkich z nich mogę zapłacić kartą Е100. Jest
tutaj i Hoyer, i Greenline, i Tankpool24. Każda ze
stacji oferuje dobrej jakości paliwo i wysoki poziom
obsługi klientów.
Hannover
Zajechałem na DEW1
marki Greenline. Tutaj
kartą paliwową Е100
zapłaciłem za myjnię.
Potsdam
Berlin
Granicę pokonuję
bez zatrzymywania
się. Most na Odrze
i witaj Polsko.
Na całej drodze przejazdu znajduje się
130 stacji sieci Е100. Trasa przebiega
przez cztery kraje: Holandię, Niemcy,
Polskę i Litwę.
Początek:
Amsterdam
Długość:
1590 km
Koniec:
Kowno
Czas przejazdu:
21 godzin
No i zakończyłem swoją trasę. Nie będę
głęboko chował karty paliwowej Е100 –
przede mną jeszcze wiele podróży!
KOWNO
LITWA
No i jestem na Litwie. Do Kowna trzeba jeszcze dojechać
100 km. Wzdłuż drogi często można spotkać stacje firmy
Lukoil. To największa w kraju sieć stacji, na których można
zawsze kupić dobrej jakości paliwo i dodatki do paliwa.
Mogą tu nabyć paliwo również klienci Е100.
Po drodze do Kowna jest jeszcze
jedna stacja Е100 Power MAX –
LT130. Można tu kupić bardzo
dobrej jakości paliwo, umyć
ciężarówkę i odpocząć w kawiarni.
Warszawa
Poznań
Łódź
POLSKA
Od granicy z Niemcami do Poznania autostrada А2
przechodzi w zwykłą dwupasmową drogę. Po
przejechaniu 4 km od granicy niemiecko-polskiej
skręcam na stację PL625. Należy ona do sieci E100
Power MAX. A to oznacza, że wszędzie tu można
znaleźć paliwo o standardzie Euro-5 po cenie
hurtowej. Tankuję samochód na kartę paliwową Е100.
KARTA PALIWOWA Е100 OFERUJE SZEREG UDOGODNIEŃ W TRASIE:
- sprawdzone stacje oferujące dobrej jakości paliwo
od solidnych partnerów;
- możliwość opłacenia płatnych dróg;
- możliwość korzystania z dodatkowych usług w trasie.
15
Zwrot akcyzy z Е100
Hiszpania
Gasóleo
Profesional
Spiesz się z nabywaniem paliwa na specjalne karty
Е100 Gasoleo Professional, aby dokonać zwrotu
akcyzy od paliwa z Hiszpanii!
Belgia
COMPANY
COM
CO
MP
PAN
ANY NAME
NAM
NA
ME
E
TRUCK
TR
T
RU
UC
CK
Kraj
Belgia
Francja
Włochy
Słowenia
Hiszpania
Warunki i terminy składania wniosków
Okres
zwrotu
Średnia wysokość stawki akcyzy
za litr ON
• Zwrot akcyzy możliwy jest tylko po rejestracji firmy i ciężarówek w
instytucjach państwowych Belgii. Е100 pomoże zarejestrować firmę
całkowicie bezpłatnie.
• Oferta obowiązuje do 31.03.2016.
• Wnioski mogą być składane za kwartał, pół roku, rok. Wystarczy wysłać
je na adres [email protected]
1–1,5 roku
€ 0.0763 (wysokość akcyzy ustalana jest co
miesiąc)
• Zwrot akcyzy możliwy jest za poprzednie 3 lata.
• Termin składania wniosku – dо 01.07.2016.
• Wnioski składane są raz na pół roku.
3–6
miesięcy
€ 0.0489 ( wysokość akcyzy ustalana jest co
pół roku)
2– 3 lata
€ 0,2166 ( wysokość akcyzy ustalana jest co
kwartał)
9 – 12
miesięcy
€ 0.09798 ( wysokość akcyzy ustalana jest co
miesiąc)
6 – 10
miesięcy
€ 0,040 (wysokość akcyzy zależy od regionu
Hiszpanii od 0,017 dо 0,048)
!
• Zwrot akcyzy możliwy jest w przypadku pojazdów z UE posiadających
europejską licencję.
• Termin składania wniosku za 2015 rok – dо 15.03.2016.
• Roczne stawki.
• Termin składania wniosku za 2015 rok – 15.03.2016.
• Tylko roczne wnioski.
!
• Zwrot akcyzy możliwy jest tylko po rejestracji firmy i ciężarówek w
instytucjach państwowych Hiszpanii. Rejestracja jest płatna.
Firma Е100 realizuje zwrot akcyzy za paliwo
z takich europejskich państw jak Belgia, Hiszpania,
Włochy, Francja i Słowenia. Dla przewoźników
jest to wspaniała możliwość ograniczenia
swoich wydatków. Zwrot akcyzy mogą otrzymać
tylko firmy zarejestrowane na terenie Unii
Europejskiej. Organy podatkowe przelewają akcyzę
bezpośrednio na rachunek bankowy firmy,
w imieniu której został złożony wniosek.
16
Bezpłatna rejestracja w celu zwrotu akcyzy
przedłużona została do 31 marca 2016 roku!
Warunki zwrotu akcyzy:
Rodzaj działalności firmy – „przewozy towarowe”.
Waga zatankowanych ciężarówek – co najmniej 7,5 tony.
Zwrot akcyzy realizowany jest tylko na podstawie oryginałów lub kopii
faktur z załączeniem wszystkich transakcji (rachunki nie są przyjmowane).
We wniosku o zwrot akcyzy trzeba wskazać dane dotyczące przebiegu
ciężarówki (kilometraż).
Rozszerzenie sieci
ulgowej w Austrii
Niedawno do ulgowej
sieci Е100 w Austrii
dołączył kolejny kompleks
paliwowy. Stacja AT26
zlokalizowana jest
na drodze A2
niedaleko zjazdu
z międzynarodowej
drogi Е59. Jest to stacja
samoobsługowa,
czynna przez całą dobę,
wyposażona w cztery
wygodne podjazdy dla
ciężarówek.
A23
Vienna
17
A23
E59
A21
AT26
Mödling
17
E59
АТ26 – A2/A23 Im Felberbrunn 4, 2340 Mödling
(48.074350 16.306258)
Myjnia na kartę Е100
w Niemczech
Podczas kursów do Europy kierowcy muszą dbać
o czystość ciężarówek. Właśnie dlatego w Niemczech
na kartę Е100 można skorzystać z myjni DEW1 marki
Greenline zlokalizowanej na autostradzie А2
w miasteczku Hohenwarsleben pomiędzy Berlinem
i Hanowerem.
DEW1
2
14
2
Hohenwarsleben
2
14
14
Magdeburg
DEW1 – A2 Hohenwarsleben, Hannoversche Str. 1
(52.175020 11.491710)
17
Eurowiniety
na koncie
użytkownika Е100
Ważne kwestie:
Na stronie firmy Е100 użytkownik
po zalogowaniu się ma możliwość
zamówienia i opłacenia eurowiniety.
Z usługi należy skorzystać, gdy trasa
przebiega przez teren jednego
z państw należących do strefy
E-vignette (Belgia, Dania, Luksemburg,
Holandia, Szwecja). Warto podkreślić,
że do przejazdu przez kilka państw
strefy Eurovignette wystarczy jedna
eurowinieta.
Dokładne daty terminu obowiązywania
winiety. Pierwszy i ostatni dzień
obowiązywania eurowiniety powinien
być zgodny z początkową i końcową datą
przebywania na terenie strefy obowiązywania
Eurovignette.
Opłata za przejazd uzależniona jest od klasy
Еurо i liczby osi pojazdu.
Kontrola posiadania eurowiniety odbywa się
automatycznie lub w trakcie przejazdu –
przez uprawnionych do tego urzędników.
Brak eurowiniety karany jest mandatem oraz
nakazem zapłaty odszkodowania
za uszkodzenie dróg.
1
2
3
4
18
Drogi i tunele w Europie:
nowy rok – nowe możliwości
Firma Е100 stale rozszerza usługi dodatkowe w zakresie
płatności za drogi i tunele za pomocą swoich kart paliwowych.
Zniżki na drogach Francji
i Hiszpanii!
Klienci firmy Е100 przy
dokonywaniu opłat za przejazd
francuskimi i hiszpańskimi
drogami otrzymują zniżkę od 2%
dо 13%. Jej wysokość zależy od:
- klasy Euro
- sumy opłaty za przejazd
- liczby urządzeń pokładowych,
które były użyte do opłaty za
przejazd w bieżącym miesiącu.
Wysokość zniżki może
doprecyzować opiekun
regionalny.
Francja, Hiszpania, Portugalia, Belgia
Za przejazd drogami we Francji, Hiszpanii, Portugalii oraz
tunelem Liefkenshoek w Belgii zapłacić można w trybie postpay za pomocą jednego z urządzeń – Telepass lub Viaxxess.
Koszt
aktywacji
Miesięczna opłata
abonamentowa
Telepas
10 €
2€
Viaxxess
–
2€
Viaxxess SAT
–
3€
Viaxxess SAT Manager
–
6,4 €
Rodzaj
urządzenia
Rodzaj
urządzenia
Konto
użytkownika
Opłata za drogi
w Hiszpanii, Francji,
Portugalii i Belgii
Zdalna
aktualizacja*
Geolokalizacja**
Viaxxess
+
+
–
+
–
–
–
–
Viaxxess SAT
+
+
+
–
Viaxxess SAT Manager
+
+
+
+
* Możliwość zdalnej zmiany danych
dotyczących pojazdu w urządzeniu
(numer rejestracyjny pojazdu, liczba osi,
klasa Euro).
** Śledzenie pojazdów w czasie
rzeczywistym po zalogowaniu się
na koncie użytkownika Viaxxess SAT
Manager.
Niemcy
Od niedawna dla klientów Е100 posługujących
się urządzeniami Viaxxess dostępna jest
możliwość dokonania opłaty za przejazd
tunelem Herrentunnel w Niemczech. Jest on
częścią szosy Bundesstrasse 75 łączącej Lubekę
z Travemünde.
Cena za skorzystanie z tunelu zależy od liczby
osi i wysokości pojazdu. Za daną usługę nie
obowiązuje zwrot VAT.
Klasa
Pojazd
Rodzaj
Wysokość
Liczba osi
Koszt
B
ciężarówka
powyżej 130 cm
2
2,27 €
C
ciężarówka
powyżej 130 cm
3
6,05 €
D
ciężarówka z przyczepą
powyżej 130 cm
4 i więcej
9,66 €
19
Porady gorącej linii Е100
Pracownicy gorącej linii Е100 posiadają odpowiedzi na wszystkie pytania
zadawane przez naszych klientów. A ponieważ część pytań dotyczy jak zawsze
kwestii tankowania pojazdów w Europie Zachodniej, w tym miesiącu stałą rubrykę
gorącej linii poświęcamy właśnie temu zagadnieniu.
Stacje samoobsługowe
Aby uzyskać możliwość tankowania pojazdu
na stacjach samoobsługowych w Europie
Zachodniej, klient musi na swoim koncie
w panelu użytkownika w zakładce „Karty”
(kolumna „Kontrola”) wprowadzić numer
swojego telefonu komórkowego. Poza klientem
numer telefonu może wprowadzić opiekun
regionalny, ale tylko na wniosek samego
klienta. Pracownicy gorącej linii nie są do tego
uprawnieni.
Po aktywacji tej funkcji podczas każdej
transakcji przeprowadzanej w Europie
Zachodniej na kartę Е100 na wskazany numer
będzie przychodziło powiadomienie SMS
o dokonywanej transakcji.
Należy więc zawczasu zadbać o przypisanie
numeru telefonu do karty, ponieważ bez tego
transakcje na stacjach samoobsługowych nie
będą możliwe.
Tryb online
W przypadku przestawiania karty paliw w tryb
online (E100 Security) w krajach europejskich szereg
usług będzie niedostępny. Przede wszystkim klienci
firmy nie będą mogli nabyć paliwa w Szwecji (sieć
Preem), Rumunii, na Węgrzech, Słowenii (sieć MOL)
oraz w Niemczech (sieć Tankpool24) i Czechach (sieć
Papoil). Ponadto kartą Е100 w trybie online kierowca
nie będzie mógł zapłacić za drogi na Węgrzech, w
Rumunii i na Słowenii. Należy wziąć to pod uwagę
wyjeżdżając w trasę do państw UE.
Tryb offline
W celu przyspieszenia procesu aktualizacji danych
dotyczących uzupełnienia konta klienta na własnych
terminalach sieci Е100 działających w trybie offline
(oprócz kart z aktywnym trybem zabezpieczającym)
należy zadzwonić na gorącą linię i poprosić o ręczną
aktualizację informacji na terminalu. Pozwoli to
kierowcy na korzystanie z karty paliw, w przypadku
dodatniego salda, już kilka minut po aktualizacji.
Telefony
na gorącą linię:
Rosja:
+7 925 172 28 38 (24 h)
8 800 7777 100 (Pn. – Pt.) free
Białoruś:
+375293330100 (24 h)
Polska:
+48 669 300 100 (24 h)
Ukraina:
08 00309 100 (Pn. – Pt.) free
+380 44 3921 443 (24 h)
Kazachstan: +7 727 3 507 568
8-800-070-2035
Litwa: +370 5 2111 881
SMS Center:
+375447447100
Gorąca linia Е100 –
wszelka pomoc
w dzień i w nocy!
Z 2015 w 2016: spojrzenie z Ukrainy
Na początku roku „News E100” poprosiło Prezesa Rady Regionu członków AsMAP
(Ukraińskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych) obwodu
czernichowskiego, czerkaskiego, kirowogradzkiego oraz Dyrektora prywatnej spółki
akcyjnej „Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Transportowe 2302” Walerego Szumskiego
o podzielenie się opinią na temat wyników ubiegłego roku i planami na nowy 2016 rok.
2015
Podsumowując wyniki 2015 roku trzeba powiedzieć, że dla
międzynarodowych przewozów drogowych był to rok trudny.
Wiele czynników destabilizowało pracę, a konkretnie: absolutnie
niekontrolowana, nieprzewidywalna dewaluacja waluty krajowej,
niewystarczająca ilość zezwoleń na przewóz towarów, co w rezultacie
uniemożliwiło realizację przewozów do wielu państw. Tak więc spośród
46 państw, z którymi mamy dwustronne umowy o międzynarodowych
przewozach drogowych, w przypadku 22 pojawiły się problemy. Ale
jednocześnie 2015 rok przyniósł nam nowe doświadczenia, nowych
klientów i osiągnięcia zawodowe. I, mimo kryzysu finansowego, udało
nam się utrzymać, dalej rozwijać i nawet osiągnąć sukces. A przy okazji
takie wydarzenia, jak na przykład, konkurs umiejętności zawodowych,
przeprowadzany latem przez AsMAP w Czerkasach, jednoczą
przewoźników. To ważne.
20
2016
Do 2016 roku mamy wyłącznie pozytywne
nastawienie, czujemy chęć rozwoju, parcia do
przodu i wiary tylko w najlepsze. Mamy nadzieję na
reformy zmierzające do poprawy sytuacji w branży.
Ale, oczywiście, w pierwszej kolejności liczymy
na siebie, na rzetelnych, przyzwoitych klientów
i partnerów, takich jak Е100, którzy w każdych
warunkach ulepszają pracę międzynarodowych
przewoźników drogowych.
Życzę wszystkim pracującym w tej branży dobrego
zdrowia, dostatku, pomyślności. W biznesie –
sukcesów, finansowej stabilizacji, a w rodzinie –
szczęścia, zgody, radości i harmonii.
Przewozy towarowe
podsumowanie 11 miesięcy
Miniony rok 2015 nie był łatwym rokiem dla działalności jaką są
przewozy towarowe. Kryzys gospodarczy, napływ uchodźców –
wszystko to negatywnie odbijało się na pracy przewoźników.
Dynamika samochodowych przewozów towarowych z UE
do Białorusi (road EU-BY), 2014/15 r., tony
350000
Jednocześnie udział towarów zgłoszonych do przewozu (49%)
w stosunku do ofert transportowych (51%) w porównaniu
z analogicznym okresem roku 2014 był większy o 1%.
300000
I nawet charakterystyczny dla tego okresu spadek przewozów nie był
aż tak duży, jak w latach ubiegłych (lata 2013, 2014 – minus 5%,
2015 r. – minus 3%).
150000
W listopadzie poprzedniego roku rynek europejskich przewozów
towarowych zredukował się o 11%, co stanowi najgorszy wynik
ostatnich kilku lat. Jednak okres przedświąteczny, w którym wzrosła
aktywność klientów i dostawców usług transportowych pozwoliły na
wzrost wyników w grudniu o całe 15%. Dzięki temu ostatni miesiąc
roku zakończył się wzrostem liczby frachtów.
0
250000
200000
2015
2014
100000
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
50000
Nieznaczny wzrost eksportu towarów z
państw europejskich odnotowano również
w kierunku państw WNP, głównie Białorusi.
Tak więc w ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku
przyrost wyniósł +10,8%, ale od sierpnia
2015 roku wskaźnik ten gwałtownie spada.
Dynamika samochodowych przewozów towarowych z UE
do Kazachstanu (road EU-KZ), 2014/15 r., tony
70000
60000
50000
40000
30000
2015
2014
20000
10000
Eksport towarów transportem samochodowym w
Kazachstanie w ciągu 11 miesięcy uplasował się na
poziomie -1,4% i od listopada tendencje roczne ze
wzrostowych przekształciły się w spadkowe.
grudzień
listopad
październik
wrzesień
lipiec
sierpień
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
0
Od stycznia do listopada 2015 roku obroty Rosji w handlu
zagranicznym zmniejszyły się o 33,8% i wyniosły 484,4 miliarda
dolarów. Przewozy eksportowe realizowane z Rosji zmalały o 31,6%,
а importowe – o 37,5%. Z danych Rosyjskiej Agencji Statystycznej
wynika, że łączna ilość przewozów zmalała o około 7,6%.
Największy spadek odnotowuje się w imporcie towarów z państw Unii
Europejskiej do Białorusi i Rosji, na co największy wpływ miały przyjęte
w UE i Rosji sankcje międzynarodowe. Istotne straty odnotowuje się w
transporcie pomiędzy Rosją, a Polską (-41%), Litwą (-38,3%), Niemcami
(-23,7%), Finlandią (-25,3%), Węgrami (-80,7%), Holandią (-40,4%),
Włochami (-37,2%), Belgią (-68,7%) i Hiszpanią (-22%).
Dynamika samochodowych przewozów towarowych z UE
do Rosji (road EU-RU), 2014/15 r., tony
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
2015
2014
600000
400000
200000
Łącznie w ciągu 11 miesięcy 2015 roku międzynarodowe przewozy
drogowe w Europie w porównaniu z rokiem 2014 odnotowały
wzrost o dwa procenty. Według ekspertów, mimo trwającego spadku
gospodarczego, tendencje wzrostowe w branży przewozowej będą się
utrzymywać.
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
0
Materiał opracowany na podstawie źródeł internetowych
21
Start „Platona”
oczami pracownicy Е100
„Dziękujemy, że Pani nam pomaga.
Bez Pani jeszcze kilka godzin
próbowalibyśmy wykupić trasę” –
niejednokrotnie słyszała od kierowców
Olga Matrosowa – pracownica firmy
Е100 dyżurująca przez tydzień na
granicy białorusko-rosyjskiej
w miejscowości Krasnaja Gorka.
Od 15 listopada, chcąc pomóc przewoźnikom
i kierowcom, E100 zorganizowało dyżury
swoich pracowników na najczęściej
uczęszczanych odcinkach dróg.
„Jeszcze przed startem systemu ilość telefonów
napływających każdego dnia na gorącą linię
Е100 uświadomiła nam, że przewoźnicy i ich
kierowcy potrzebują pomocy przy rejestracji
w systemie oraz przy wykupie bądź też
anulowaniu wykupionej trasy. Wszystko
dodatkowo utrudniały usterki w działaniu
strony internetowej systemu poboru opłat za
przejazd – opowiada Olga Matrosowa. – Mnie,
jako specjaliście ds. opłat za przejazd drogami,
powierzono odcinek w centrum wsparcia
informacyjnego użytkowników na granicy
białorusko-rosyjskiej w Krasnej Gorce. Dyżur
rozpoczęłam już dzień przed uruchomieniem
systemu.”
Z relacji Olgi wynika, że już na drugi dzień wieść
o tym, że w pobliżu terminala dyżuruje kobieta,
która pomaga w wykupieniu trasy, rozeszła się
wśród wszystkich kierowców. Przyjeżdżający
kierowcy ciężarówek od razu szukali Olgi
z Е100.
„Moim głównym zadaniem było pomaganie w
wykupowaniu trasy na terminalach za pomocą
karty paliwowej Е100. Ale rozumiałam, że
trasę muszą wykupić nie tylko klienci E100,
ale również inni kierowcy ciężarówek. Dlatego
każdego ranka po przyjeździe na przejście
22
graniczne stawałam obok terminala i
pomagałam wszystkim kierowcom” –
podkreśla pracownica Е100.
Jak zauważyła Olga, w pierwszych
dniach w pobliżu centrum wsparcia
informacyjnego użytkowników na
parkingu i wzdłuż dróg parkowało
ponad 200 ciężarówek, których
kierowcy gromadzili się wokół
terminali próbując wykupić trasę,
pomagając sobie nawzajem i
porozumiewając się w różnych
językach.
„Z reguły główny problem stanowiła
nieznajomość języka (terminal działał
tylko w języku rosyjskim – przyp. autora).
Mimo, że klawiatura posiadała łacińską
czcionkę, nazwę kraju trzeba było
wprowadzić po rosyjsku. Niektórzy
kierowcy po prostu nie wiedzieli jak pisze
się „Польша” lub na przykład „Словения”.
Taki sam problem był z adresami
początkowego i końcowego punktu
trasy. Przy czym dane te trzeba było nie
tylko wprowadzić, ale także wybrać
z listy. Jeżeli zamiast tego kierowcy po
prostu naciskali opcję „Dalej”, terminal
komunikował błąd” – podkreśla Olga.
Pracownica Е100 wskazuje jeszcze
na jeden problem, który stanowiła
rejestracja ciężarówek. Tutaj istotne
było jakie litery (rosyjskie czy łacińskie)
zastosowano podczas rejestracji
ciężarówki oraz wprowadzone
dane – numer pojazdu i dowodu
rejestracyjnego. Trzeba było je wpisać
ze wszystkimi odstępami i myślnikami.
Ponadto co drugi kierowca nie wiedział
jaki numer rejestracyjny ma wprowadzić
i wpisywał numer pojazdu.
„Jak się okazało problemem
dla niektórych kierowców była
nieznajomość adresu rozładunku i
zaznaczona trasa prowadziła ich na
przykład do obwodu saratowskiego
zamiast moskiewskiego” – informuje
Olga.
– Zdarzało się też, że kierowcy jako punkt
startowy wpisywali punkt dokonania
płatności. W moim przypadku była to
Krasnaja Gorka. Ale przecież punkt ten nie
znajduje się bezpośrednio na granicy, więc
za ten krótki nieopłacony odcinek drogi
mogli w każdej chwili dostać karę.
W rozmowie Olga opowiedziała także o
innych trudnościach.
„Przede wszystkim pomagałam
prawidłowo wprowadzać wszelkie
dane oraz wykupować trasę za pomocą
karty E100. Z tym środkiem płatniczym
problemów praktycznie nie było. Znalazło
się zaledwie kilku kierowców z Czech i
Polski, których szefowie nie potwierdzili
na stronie na koncie użytkownika faktu
opłacenia „Platona” kartą E100 (nie
zaznaczyli go w filtrze). Było też kilka osób
ze zbyt niskim saldem na karcie paliwowej.
Wszystkie te problemy w ciągu 5 – 10 minut
pomagali mi stwierdzić specjaliści gorącej
linii Е100. Kierowcy kontaktowali się wtedy
ze swoimi szefami i szybko rozwiązywali
wszystkie te problemy” – opowiada Olga.
jej numeru na terminalu, opłacić ją za
pomocą karty Е100 i mogli kontynuować
przejazd.
„Z całą pewnością mogę powiedzieć, że
kolejki byłyby jeszcze większe, gdyby nie
wygodny wariant wykupu trasy przez
konto użytkownika w systemie „Platon”
za pomocą karty Е100. Dzięki temu
kierowcy nie musieli tracić czasu na
zatrzymywanie się przy terminalach oraz
mogli uniknąć niepotrzebnych kolejek”, –
podsumowała Olga.
W ciągu tygodnia spędzonego na
Krasnej Gorce pracownica Е100
pomogła prawidłowo wprowadzić
i wykupić trasę kilku tysiącom
kierowców z Polski, Białorusi,
Słowacji, Czech, Macedonii oraz
Serbii.
„Jedną z głównych zasad działania grupy
firm Е100 jest udzielanie wszechstronnej
pomocy i sprawne przekazywanie informacji
przewoźnikom. Dlatego nawet w najbardziej
niestandardowych sytuacjach pracownicy
firmy zawsze kierują się tą właśnie zasadą” –
dodała na zakończenie Olga.
Rozmawiała Nadzieżda Szyganowa
Fotografie z archiwumЕ100
oraz dostępnych źródeł internetowych
Zgodnie z relacją pracownicy Е100
najłatwiej mieli kierowcy, których
szefowie zarezerwowali wykup trasy
wcześniej internetowo na koncie
użytkownika.
W takim przypadku kierowca musiał tylko
wybrać zarezerwowaną trasę na podstawie
23
Pytania i odpowiedzi
dotyczące opłat za przejazd
drogami w systemie„Platon”
Saldo i konto użytkownika
Jak postąpić, jeśli klient ma minusowe saldo na
koncie użytkownika systemu „Platon” lub środki
nie zaliczają się na koncie „Platona”, albo doszło
do nieprawidłowego ściągnięcia środków
(podwójnego ) przy dokonywaniu płatności za
pomocą urządzenia?
We wszystkich tych przypadkach należy zwracać
się bezpośrednio do pracowników systemu „Platon”
na adres elektroniczny [email protected] W piśmie
należy zawrzeć informacje o sobie (nazwę firmy, adres
poczty elektronicznej, PIN) oraz w miarę możliwości
załączyć zeskanowane dokumenty lub print screeny
potwierdzające nieprawidłowe ściągnięcie lub
zaliczenie środków na koncie.
Płatność kartą Е100
Jak dokonuje się płatności za przejazd drogami
w Rosji kartą Е100?
W celu przeprowadzenia opłaty za przejazd w systemie
„Platon” poprzez terminal lub konto użytkownika
systemu należy obowiązkowo na koncie użytkownika
Е100 skorzystać z filtru zezwalającego „Drogi FR
Platon”. Dwa kolejne warunki – to dodatni stan
konta i prawidłowy numer CVC karty (trzykrotne
nieprawidłowe wprowadzenie numeru CVC powoduje
automatyczną blokadę karty).
Kary
Ile wynosi kara za nieuiszczenie opłaty za
przejazd drogami w systemie „Platon”?
Zgodnie z uchwałą nr 378-ФЗ obowiązującą
od 14 grudnia 2015 roku, kara za nieuiszczenie opłat
za przejazd drogami w systemie „Platon” zarówno dla
osób fizycznych, jak i prawnych wynosi 5000 rubli.
Za ponowne wykroczenie kara wynosić będzie już
10 000 rubli. Jednocześnie w ciągu jednego dnia na
ciężarówkę może zostać nałożona tylko jedna kara
24
W bieżącym numerze
publikujemy
najczęściej zadawane
pytania dotyczące
systemu opłat za
przejazd drogami
w Rosji „Platon”.
(czyli, jeśli brak wpłaty został zarejestrowany przez
system stacjonarnej kontroli lub system kontroli mobilnej
trzykrotnie pierwszego dnia i jeden raz drugiego dnia, to
do zapłaty przyjdą dwa mandaty – po jednym za każdy
dzień).
Szczegóły dotyczące wykupu trasy
Czy można zmienić dane (na przykład numer
pojazdu) dla wykupionej karty trasy?
Niestety, w takim przypadku danych nie można zmienić.
Wykupioną trasę należy anulować i utworzyć nową.
Jak anulować wykupioną trasę?
Anulować opłaconą trasę można następująco:
1) na koncie użytkownika systemu „Platon” w
odpowiednim dziale („Wykup trasy”);
2) pisząc prośbę o anulowanie karty (dla
niezarejestrowanych użytkowników – na adres
elektroniczny [email protected], dla zarejestrowanych –
w dziale „Zgłoszenia”);
3) anulować w terminale samoobsługowym;
4) zwrócić się do centrum wsparcia informacyjnego
użytkowników.
Co zrobić, gdy po naciśnięciu klawisza
„Zarezerwować” „Opłać trasę” na koncie
użytkownika „Platona” znikają wszystkie
wprowadzone dane?
Trzeba będzie jeszcze raz zamówić wykupowaną trasę.
Jest to błąd techniczny, który wkrótce powinien zostać
wyeliminowany.
Pytania dotyczące kwestii granicznych
Czy służby celne mogą przeprowadzać kontrolę
opłat za przejazd drogami w Rosji?
Obecnie służby celne nie posiadają uprawnień
do kontroli opłat za przejazd drogami w systemie
„Platon” i ich żądania potwierdzenia wykupu trasy są
nieuprawnione.
Jak wprowadzić dane dla wykupowanej trasy, gdy
terminal nie mieści się przy samej granicy, tylko 30
kilometrów od niej (Krasnyj (przejście graniczne
Krasnaja Gorka), Siewsk (przejście Trojebortnoje).
Czy można dojechać do terminala bez zapłaty?
W przypadku, gdy terminal samoobsługowy nie znajduje się na
samej granicy (trzeba do niego jeszcze dojechać płatną drogą),
należy wykupić przez Internet odcinek trasy prowadzący do
terminala poprzez konto użytkownika w systemie „Platon” lub
wykupić jednorazowy przejazd (jeżeli klient nie jest jeszcze
zarejestrowany).
Czy urządzenie pokładowe można wywieźć poza
granice kraju?
Brak jakichkolwiek zakazów dotyczących wywozu urządzenia
pokładowego poza granice Federacji Rosyjskiej.
Leasing i „Platon”
Jak zarejestrować pojazd będący w leasingu?
W celu rejestracji pojazdu będącego w leasingu niezbędna jest
umowa leasingu. Rejestrując samochód będący w leasingu
w systemie „Platon” i wybierając odpowiednią formę płatności,
należy dodać umowę leasingu. W przeciwnym wypadku dane
pojazdu zostaną usunięte z konta użytkownika. Dodanie
umowy leasingu dla zarejestrowanego pojazdu możliwe jest
tylko w punkcie obsługi klientów.
Dokumenty i pełnomocnictwa
Czy trzeba tłumaczyć dokumenty potrzebne do
rejestracji na język rosyjski? Czy muszą one być
poświadczone notarialnie?
Zgodnie z Konwencją o pomocy prawnej i stosunkach
prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych
(22.01.1993) dokumenty sporządzone lub poświadczone
przez instytucję lub specjalnie upoważnioną do tego osobę i
opatrzone pieczęcią są akceptowane na terytoriach państw,
które przyjęły Konwencję bez specjalnego poświadczania.
Należycie poświadczone dokumenty przedłożone przez
zagranicznego właściciela samochodu w języku rosyjskim,
a także dokumenty dwujęzyczne (zawierające język rosyjski)
nie wymagają dodatkowego tłumaczenia na język rosyjski.
Do czego potrzebne jest pełnomocnictwo do
reprezentowania interesów firmy dla kierowców
i przedstawicieli firmy?
Takie pełnomocnictwo niezbędne jest do otrzymania
urządzenia w punkcie obsługi systemu „Platon”, w celu
rejestracji lub uzupełnienia danych rejestracyjnych firmy, do
napisania wniosku o zwrot pieniędzy za niewykorzystaną
a wykupioną trasę i t.p. Formularz pełnomocnictwa można
pobrać w formacie PDF ze strony www.platon.ru.
Ładunki niebezpieczne
Czy istnieje funkcja planowania trasy dla pojazdów
przewożących ładunki niebezpieczne?
Na dzień dzisiejszy nie ma takiej funkcji w systemie „Platon”.
Kierowca powinien sam wytyczyć trasę uwzględniając
wymogi, którym podlegają samochody przewożące ładunki
niebezpieczne. W tym celu użytkownicy mogą dzielić
trasę na kilka odcinków (wypełniać kilka kart trasy), a także
wykorzystywać możliwość wyboru punktów pośrednich
podczas tworzenia trasy.
Kwestie dotyczące rejestracji
Czy można zmienić dane już zarejestrowanego
pojazdu (na przykład po rezygnacji z leasingu,
zmianie numeru)?
Dane dotyczące ciężarówki lub firmy można zmienić tylko
w punkcie wsparcia informacyjnego użytkowników.
Czy trzeba się ponownie rejestrować, jeśli klient
zarejestrował się jako osoba fizyczna, a nie prawna?
Jeśli klient zarejestrował się jako osoba fizyczna, nie musi się
ponownie rejestrować.
Czy można zarejestrować pojazd z krótkim
numerem VIN?
Taki pojazd można zarejestrować tylko w punkcie obsługi
klientów systemu „Platon”.
25
Power MAX w Rosji:
zawsze dobra
jakość paliwa
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.eu
-25ºC 34,80
-25ºC 34,80
RU2846
RU2847
-20ºC 34,49
RU2823
-20ºC 34,49
-32ºC 35,49
RU526
-20ºC 34,49
-32ºC 35,49
RU279
-20ºC 34,49
RU2824
-20ºC 34,49
-32ºC 35,49
RU2855
M1
-22ºC 35,00
-20ºC 34,49
M4
RU1819
-20ºC 34,49
-32ºC 35,49
RU1060
RU2279
M2
25,00
RU280
-20ºC 34,49
-32ºC 35,49
M7
-15ºC 35,00
RU2280
E101
RU539
25,00
-20ºC 34,49
-32ºC 35,49
-22ºC 35,00
-22ºC 35,00
RU2294
RU2293
-26ºC 35,20
RU1955
RU1805
-32ºC 35,49
-22ºC 35,40
RU2252
M4
RU1505
-32ºC 35,20
RU1500
-32ºC 35,40
26
Ceny podane na 01.02.2016
Firma Е100 oferuje swoim
klientom w Rosji szeroką
sieć stacji Power MAX, na
której można nabyć dobrej
jakości paliwo od głównych
producentów. Paliwo
sprzedawane na stacjach
dowożone jest bezpośrednio
z zakładów petrochemicznych
i jest regularnie kontrolowane
przez grupę kontrolną Е100.
Zadbaj o swój samochód –
tankuj z Е100!
Sieć Е100 Power MAX – to:
paliwo o standardzie
Euro-5
hurtowe ceny
paliwo zimowe
o temperaturze
blokady zimnego
filtra do minus 20°С
wysokiej jakości
obsługa i dobrze
rozwinięta
infrastruktura stacji
RU279 – «222», E30/M1 Moskwa – Brześć, 454 km, biało-czerwononiebieska, z lewej
RU1805 – «Евро5», M13 Briańsk – Homel, 179 km, szara,
po prawej
RU280 – «222», E30/M1 Moskwa – Brześć, 454 km, biało-czerwononiebieska, z prawej
RU1955 – «Савала», m. Żerdewka, ul. Dorożnaja 7Е
RU526 – «Стиль», E30/M1 Moskwa – Brześć, 408 km, wieś Jermaki,
niebiesko-pomarańczowa, po prawej
RU2252 – «АЗС», E105/M2 Moskwa – Charykow, 634km,
miejsc. Jakowlewo, biało-niebieska, po lewej
RU539 – E100, E30/M1 Moskwa – Brześć, 408 km, wieś Jermaki,
zielona, po lewej
RU2279 – Tula Petrol, E115/M4 Moskwa – Woroneż, 179 km,
miejsc. Terebusz, czerwono-szara, po lewej
RU1060 – «ДИАЛ», E30/M1 Moskwa – Brześć, 387 km, wieś Diwasy,
zielono-biała, po lewej (za hangarem)
RU2280 – Tula Petrol, E115/M4 Moskwa – Woroneż, 179 km,
miejsc. Terebusz, czerwono-szara, po prawej
RU2823 – «ДТК», E30/M1 Moskwa – Mińsk, 181 km, Rejon Gagariński,
biało-niebieska, po lewej
RU2293 – «АЛЬФА – НЕФТЬ», E115/M4 Moskwa – Woroneż,
464 km, miejsc. Kniaziewo, biało-żółta, po prawej
RU2824 – «ДТК», E30/M1 Moskwa – Mińsk, 181 km, Rejon Gagariński,
biało-niebieska, po prawej
RU2294 – «АЛЬФА – НЕФТЬ», E115/M4 Moskwa – Woroneż,
466 km, miejsc. Kniaziewo, biało-żółta, po lewej
RU2855 – «ДИАЛ», E30/M1 Mińsk – Moskwa, 387 km, miejsc. Diwasy,
zielona, po prawej
RU1500 – «АЗС», P185 Bełgorod – Pawłowsk, 166 km, przy wjeździe
do m. Alieksiejewka, obwód bełgorodzki, biało-czerwona, po prawej
RU1505 – «ТЕНК», obwód belgorodzki, Rejon Szebekiński,
miejsc. Ustinka, na granicy z Ukrainą (przejście graniczne
Szczebekino – Wołczańsk), pomarańczowo-zielona, po prawej
RU2547 – «M5», E30/M5 Samara – Ufa, 1276 km, czerwono-szara,
po lewej
RU2846 – E22/M7 Moskwa – Niżnij Nowogród, 344 km,
wieś Czyczeriewo, czerwono-biała, po lewej
RU2847 – E22/M7 Moskwa – Niżnij Nowogród, 354 km,
wieś Tałaszmanowo, czerwono-biała, po prawej
27
«Автодорстрой»: plus 34 stacje
w Tatarstanie
RU2515
Do ulgowej sieci Е100 w Tatarstanie dołączyły 34 stacje znanej marki
«Автодорстрой». Firma jest jednym z głównych sprzedawców
paliw i olejów na rynku Tatarstanu. Wśród przewoźników firma
znana jest z europejskiej jakości sprzedawanego paliwa i wysokiego
poziomu obsługi na stacjach. Są to cechy wyróżniające stacje
spośród innych tego typu firm działających w branży.
RU2877
RU2299
RU2311
RU2873
RU2871
Казань
RU2300
RU2872
М7
RU2874
RU2302
RU2310 RU2301
М7
RU2878
RU2299 – Е22/Р242 E22/P242 Kazań – Perm, 17 km, wieś Wysokaja
Gora, biało-czerwona, po prawej (55.897481, 49.285868)
RU2300 – Е22/М7 E22/M7 Niżnij Nowgorod – Kazań, 817 km, białoczerwona, po prawej (55.874785, 49.274630)
RU2301 – Е22/М7 E22/M7 m. Kazań, ul. Mamadyski Trakt, białoczerwona (55.800749, 49.254039)
RU2302 – Е22/М7 E22/M7 Kazań – Perm, 1 km, m. Kazań, zjazd
z obwodnicy, biało-czerwona, po lewej (55.800264, 49.323388)
RU2303 – E017/M7 Jełabuga – Nabierieżnyje Czełny, przy wjeździe do
miasta Nabierieżnyje Czełny, biało-czerwona, po prawej
(55.682422, 52.278824)
RU2304 – E017/M7 Nabierieżnyje Czełny – Ufa, wieś Sidorowka,
Prospekt Kazański, biało-czerwona, po prawej (55.668016, 52.303184)
RU2305 – E017/M7 Nabierieżnyje Czełny – Ufa, zjazd w stronę wsi
Jużnaja Surowka, biało-czerwona, po prawej (55.654579, 52.347454)
RU2306 – E017/M7 Nabierieżnyje Czełny – Ufa, Prospekt Kazański 253,
biało-czerwona (55.701254, 52.379548)
RU2307 – E22/M7 Kazań – Jełabuga, wieś Jakowlewo, biało-czerwona,
po prawej (55.710021, 51.572976)
RU2308 – E017/M7 Nabierieżnyje Czełny – Menzelińsk, skręt do wsi
Tatarstan, biało-czerwona, po prawej (55.650639, 52.609545)
RU2309 – E30/M5 Penza – Toliatti, m. Żygulewsk, Szosa Moskiewska 4,
po lewej, niebiesko-biała (53.418979, 49.480650)
RU2310 – P239 Kazań – Almietiewsk, m. Kazań, prospekt Pobiedy 69,
biało-czerwona (55.760560, 49.218242)
RU2311 – P239 Kazań – Almietiewsk, m. Kazań, ul. Amirchana, białoczerwona (55.842474, 49.135945)
RU2515 – A295 Wołżsk – Kazań, wieś Wasilewo, biało-czerwona,
po prawej (55.870908, 48.673935)
RU2871 – E22/M7 Niżnij Nowgorod – Kazań, m. Kazań, Szosa
Gorkowska, 49w, biało-czerwona (55.827080, 49.019169)
RU2872 – E22/M7 Niżnij Nowgorod – Kazań, m. Kazań,ul. Adela Kutuja,
104а, biało-czerwona (55.781785, 49.191007)
RU2873 – E22/M7 Niżnij Nowgorod – Kazań, m. Kazań, ul. Worowskogo,
67, biało-czerwona (55.843886, 49.094616)
RU2874 – E22/M7 Niżnij Nowgorod – Kazań, m. Kazań, ul. Kłary Cetkin,
23, biało-czerwona (55.798178, 49.056206)
RU2875 – E22/M7 Niżnij Nowgorod – Kazań, m. Kazań, ul. Tułskaja, 57,
biało-czerwona (55.733157, 49.136184)
RU2876 – E22/M7 Niżnij Nowgorod – Kazań, m. Kazań, ul. Obnorskogo,
30, biało-czerwona (55.862300, 49.030907)
RU2877 – А295 Joszkar-Oła – Kazań, m. Zelenodolsk, skrzyżowanie ul.
Oktiabrska oraz ul. Sportywna, biało-czerwona (55.847315, 48.533419)
RU2878 – Р239 Kazań – Czystopol, 41 km, w. Derżawino, białoczerwona, po lewej (55.541236, 49.547640)
28
RU2879
Буинск
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.eu
RU2879 – Р241 Kazań – Uljanowsk, m. Buinsk, ul. Objezdnaja, 1b,
biało-zielona (54.976381, 48.314287)
RU2880 – E22/M7 Kazań – Nabierieżnyje Czełny, m. Nabierieżnyje
Czełny, Prospekt Czulman, 75, biało-czerwona
(55.755519, 52.394469)
RU2881 – E22/M7 Kazań – Nabierieżnyje Czełny, m. Nabierieżnyje
Czełny, Prospekt Musy Dżalila, 17, biało-czerwona
(55.675338, 52.282119)
RU2882 – E22/M7 Kazań – Nabierieżnyje Czełny, m. Nabierieżnyje
Czełny, Nabieireżnoczelninski Prospekt, 21w, biało-czerwona
(55.704916, 52.346283)
RU2883 – E22/M7 Kazań – Nabierieżnyje Czełny, m. Nabierieżnyje
Czełny, Nabieireżnoczelninski Prospekt, 66, biało-czerwona
(55.717567, 52.373335)
RU2884 – E22/M7 Kazań – Nabierieżnyje Czełny, m. Nabierieżnyje
Czełny, ul. Techniczna, 11, biało-czerwona (55.724393, 52.439441)
RU2885 – Nabierieżnyje Czełny – Mendeleewsk, m. Mendeleewsk,
ul. Kausarii Zakirowoj, 1, biało-czerwona (55.889678, 52.318452)
RU2886 – Nabierieżnyje Czełny – Niżnekamsk, w. Bolszoe Afanasowo,
biało-czerwona, po prawej (55.594797, 51.785859)
RU2885
Менделеевск
RU2890
RU2891
RU2307
Нижнекамск
RU2888
RU2306
RU2308
RU2881
RU2887
RU2892
RU2884
RU2883
RU2303
М7
М7
М7
RU2880
Набережные
Челны
RU2889
RU2882
RU2304
RU2305
RU2886
RU2894
RU2896
RU2895
RU2905
RU2902
RU2904
RU2906
Тольятти
RU2901
RU2897
RU2898
E30
Альметьевск
RU2903
E30
RU2309
RU2899
Самара
RU2900
RU2893
Бугульма
RU2887 – Nabierieżnyje Czełny – Niżnekamsk, m. Niżnekamsk,
ul. Studenczeskaja, 44, biało-czerwona (55.627987, 51.788650)
RU2888 – Nabierieżnyje Czełny – Niżnekamsk, m. Niżnekamsk,
ul. Wachitowa, 3, biało-czerwona (55.641645, 51.850254)
RU2889 – Nabierieżnyje Czełny – Niżnekamsk, wejście do m.
Niżnekamsk, biało-czerwona, po prawej (55.615080, 51.968583)
RU2890 – E22/M7 Kazań – Nabierieżnyje Czełny, m. Ełabuga,
ul. Baki Urmancze, 21, biało-czerwona (55.777513, 52.024526)
RU2891 – E22/M7 Kazań – Nabierieżnyje Czełny, m. Ełabuga,
Szosa Okrużna, 15, biało-czerwona (55.765023, 51.997775)
RU2892 – Р239 Kazań – Czistopol, m. Czistopol, ul. Lewitana, 48к,
biało-czerwona (55.357680, 50.620141)
RU2893 – Р239 Almetjewsk – Bugulma, m. Bugulma, ul. Lenina, 76,
biało-czerwona (54.538489, 52.806466)
RU2894 – Nabierieżnyje Czełny – Almetjewsk, m. Zainsk,
ul. Promyszlenaja, 1а, biało-czerwona (55.295683, 52.007934)
RU2895 – Nabierieżnyje Czełny – Almetjewsk, m. Zainsk, ul.Tawlina, 34,
biało-czerwona (55.297466, 51.990138)
RU2896 – Nabierieżnyje Czełny – Almetjewsk, w. Sarmanowo,
ul. Profsojuznaja, 17, biało-czerwona (55.260958, 52.589194)
RU2897 – Nabierieżnyje Czełny – Almetjewsk, m. Almetjewsk,
ul. Bazowaja, 9а, biało-czerwona (54.889561, 52.290781)
RU2898 – Nabierieżnyje Czełny – Almetjewsk, m. Almetjewsk,
ul. Sowetskaja, 186b, biało-czerwona (54.912623, 52.317380)
RU2899 – Almetjewsk – Aznakajewo, m. Aznakajewo, skrzyżowanie
ul. Hasanszynoj i ul. Neftianikow, biało-czerwona (54.857596, 53.072157)
RU2900 – Almetjewsk – Aznakajewo, m. Aznakajewo, ul. Musy Dżalila,
45а, biało-czerwona (54.862417, 53.110836)
RU2901 – E30/M5 Penza – Toljatti, m. Toljatti, ul. Szosejanaj, 31, białoczerwona (53.557047, 49.503100)
RU2902 – E30/M5 Penza – Toljatti, m. Toljatti, ul. Borkowskaja, 64, białoczerwona (53.550035, 49.282840)
RU2903 – E30/M5 Penza – Toljatti, m. Toljatti, ul. Komsomolskaja, 86k,
biało-czerwona (53.515176, 49.441705)
RU2904 – E30/M5 Penza – Toljatti, m. Toljatti, Szosa Obwodna, 1b, białoczerwona (53.577424, 49.400718)
RU2905 – E30/M5 Penza – Toljatti, m. Toljatti, Szosa Obwodna, 50, białoczerwona (53.578028, 49.400627)
RU2906 – E30/M5 Penza – Toljatti, m. Toljatti, Szosa Obwodna, 90, białoczerwona (53.569176, 49.477235)
29
30
KRAJ
RU
BY
UA
KZ
EE
LT
LV
BE
AT
BG
HU
DE
GR
DK
RO
ES
PL
SK
SL
CZ
FR
IT
LU
PT
NL
TR
HR
SE
8
19
3
15
28, 31
2, 25
11, 27 – 28
16
22 – 23
7–8
7–8
8
7 – 8, 21 – 23
22 – 23
1–8
7–8
1–8
1, 4, 7
1, 6
1
1
1
1, 6
1
1
1
1, 6
1
1, 2
1, 6
1
1, 6
1, 2
1
1
1, 6
1
1
1
1, 29, 30
1, 6
1, 6
MARZEC
LUTY
STYCZEŃ
5
2, 5
17, 20
1, 2, 5, 30
12
1, 2
4
2, 5
4, 5, 27
5
4, 5
5
5
2, 4, 25
15, 30
7 – 10, 23
15
10, 13
5
1
KWIECIEŃ
5
13, 24
1
1
1, 3, 23
1, 8
1, 2
1, 8
1, 8
1
1, 13, 24
1
13, 24
19
1, 30
1, 21
5, 15
22
1, 20
15
15
29
15
15
15
15
24
29 – 30
SIERPIEŃ
15
15
5, 6
14
5
21
6
5–6
LIPIEC
23
3, 10
25
3
3
24
19, 28
13
CZERWIEC
1, 3, 24
1
1
1, 6, 24
2 – 3, 9
9 – 10
1, 9
2, 9
MAJ
1, 15
6, 22
31
29
5
31
28
12
23
3
28
26
12
WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK
DDN
NII WOLNE
DNI
W
WOOLLN
NE OD
NE
OD PRACY
PRAACY
PR
ACCYY – 2016
20
201166
1, 11
1
1
1
1
1, 11
1
1
1
1, 11
1, 11
15 – 16
1
1
4
7
25 – 26
25 – 26
24 – 26
8, 24 – 26
24 – 26
24 – 26
24 – 26
25 – 26
24 – 25
25 – 26
6, 8, 25
25 – 26
24 – 26
25 – 26
24 – 26
25
8, 25
25 – 26
1, 8, 25
25
6, 8, 24 – 26
24 – 26
LISTOPAD GRUDZIEŃ
RU
BY
UA
KZ
ES
LT
LV
BE
AT
BG
HU
GE
GR
DK
RO
ES
PL
SK
SL
CZ
FR
IT
LU
PT
NL
TR
HR
SE
KRAJ
Przegląd wiadomości
Ukraina.
Określony został wykaz przejść granicznych
wskazanych do przewozu tranzytem ładunków
z Rosji do Białorusi
Rząd określił listę punktów odprawy celnej na
granicy z Rosją wyznaczonych do przewozów
tranzytowych towarów:
komunikacja samochodowa (Prosianoje,
Taniuszewka, Plietynowka, Goptowka, Wielikaja
Pisariewka, Junakowka, Jekaterinowka,
Baczewsk, Griemiacz, Sieńkowka);
komunikacja kolejowa (Lantratowka, Topoli,
Kazaczia Łopań, Ziernowoje).
Ponadto określone zostały przejścia graniczne do
realizacji przewozów tranzytowych na granicy
ukraińsko-białoruskiej:
komunikacja samochodowa (Domanowo,
Sieńkowka, Nowe Jariłowicze, Sławutycz,
Wystupowicze, Gorodiszcze, Dolsk, Puliemiec)
komunikacja kolejowa (Niedanczycze,
Szczors, Gornostajewka, Udrick, Zabołotie,
Wystupowicze).
Rosja.
Zmiany dla posiadaczy karnetów TIR
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników
Drogowych poinformowało przewoźników, że
od 1 stycznia 2016 roku termin obowiązywania
karnetów TIR wydłużony został z 60 do 75 dni
od daty wydania karnetu. Dla pozostałych
posiadaczy dokumentu, którzy otrzymali karnety
TIR przed nowym rokiem ustalony termin
(30 dniowy) może zostać przedłużony na
podstawie wniosku.
Ponadto od 22 stycznia obowiązuje
rozporządzenie rosyjskiej Federalnej Służby
Celnej, w której zwiększona została liczba
punktów kontroli celnej z zastosowaniem
karnetów TIR. Obecnie jest to
45 samochodowych przejść granicznych.
Litwa.
W kraju wprowadzono opłaty drogowe dla
rosyjskich przewoźników
Od 21 grudnia rosyjskich przewoźników
obowiązuje na Litwie opłata za przejazd
drogami. Litewski rząd podjął taką decyzję
po wprowadzeniu przez Rosję 15 listopada
opłat za przejazd drogami w systemie „Platon”.
Przypominamy, że wcześniej pomiędzy
obydwoma krajami zawarte było porozumienie
o braku takich opłat dla przewoźników. Pozostali
zagraniczni przewoźnicy uiszczają opłaty za
przejazd drogami na Litwie od 2005 roku.
Konin dla ciężarówek 5 kategorii (pojazdy
ponadnormatywne). Cena za kilometr
wzrośnie o 20 groszy do 3,60 zł za 1 km. Koszt
przejazdu 106-kilometrem odcinka А2 Nowy
Tomyśl – Świecko nie ulegnie zmianie.
Rosja.
Nowy przepis dotyczący zniżek dla kierowców
łamiących przepisy
Od 1 stycznia w Rosji zaczął obowiązywać
przepis, zgodnie z którym kierowcy mają
prawo do uiszczenia tylko połowy kary za
złamanie przepisów drogowych. Zniżkę
można uzyskać, jeśli kara zostanie opłacona
w ciągu 20 dni od daty wystawienia mandatu.
Jednocześnie ze zniżki nie mogą skorzystać
ci kierowcy, którzy prowadzili samochód w
stanie nietrzeźwym, przekroczyli prędkość
więcej niż raz w roku lub spowodowali
wypadek z ofiarami.
Ulga nie dotyczy kierowców, którzy
spowodowali poważne wykroczenia
(przejazd na niedozwolonym świetle,
przekroczenie prędkości o ponad 40 km,
wyjazd na przeciwległy pas ruchu i inne).
Białoruś.
W kraju wprowadzona zostanie
elektroniczna kolejka na 15 przejściach
granicznych
Do końca 2018 roku na Białorusi planowane
jest wdrożenie systemu elektronicznej
rezerwacji kolejki na 15 przejściach
granicznych.
Wcześniej – dо 29 lutego 2016 roku – kolejka
elektroniczna powinna zadziałać na przejściu
Brześć – Terespol, dо 31 grudnia 2016
roku – Nowaja Rudnia – Wystupowicze na
granicy białorusko-ukraińskiej, dо 31 grudnia
2017 roku – Domaczewo – Słowatycze,
Grigorowszczina – Paternieki, Nowa Huta –
Nowe Jaryłowicze, Bieniakonie – Salcininkai,
Berestowica – Bobrowniki, Bruzgi – Kuźnica,
Kotłowka – Lavoriskes i Privałka – Raigardas;
dо 31 grudnia 2018 roku – Kozłowicze –
Kukuryki, Mokrany – Domanowo, Piesczatka –
Połowce, Urbany – Silene, Kamienny Ług –
Miedininkai.
Prawdopodobnie rezerwacja będzie
kosztowała (z danych na dzień 25.01.2016 )
210 000 białoruskich rubli, czyli 10,29 €.
Armenia.
Nowe ograniczenia wagowe przy przewozie
ładunków podzielnych i niepodzielnych
Polska.
Od wiosny na А2 wzrośnie opłata za przejazd dla
ponadnormatywnych środków transportu
Rząd Armenii 21 grudnia przyjął poprawki
do ustawy „O drogach samochodowych”
regulujące kwestie transportu ładunków
ciężkich po terenie kraju.
Od 1 marca 2016 roku zmianie ulegnie koszt
przejazdu autostradą А2 Nowy Tomyśl –
Zmiany przewidują zakaz przewozu
ładunków podzielnych o masie
przekraczającej 40 ton oraz przejazdu
ciężarówek, w których nacisk na jedną z osi
pojazdu przekracza 11,5 tony.
Wyjątek stanowią niepodzielne ładunki
ciężkie oraz transportowane samochody,
których przewóz możliwy jest tylko
w przypadku posiadania specjalnego
zezwolenia wcześniej uzgodnioną trasą.
Wysokość opłaty będzie wynosiła
100 tysięcy dram (192 €).
Białoruś.
Na granicy z Polską działa zmodernizowane
przejście graniczne Piesczatka – Połowce
W środę 23 grudnia na granicy
polsko-białoruskiej otwarte zostało
zmodernizowane przejście graniczne
Piesczatka – Połowce. Teraz system
automatycznie sczytujący wjazd pojazdów
znacznie skróci czas przekraczania granicy.
Obecnie średnia przepustowość przejścia
wynosi do 50 ciężarówek na dobę.
Ukraina.
W 2015 roku przewozy drogowe w kraju
zmniejszyły się o 11%
Ukraińskie firmy transportowe przewiozły
w 2015 roku o 10,6% ładunków mniej, niż w
roku 2014 – dо 601 mln ton. W tym spadek
przewozów zrealizowanych koleją wyniósł
9,4% – dо 350 mln ton. Firmy realizujące
przewozy samochodowe przewiozły
147,3 miliony ton ładunków, czyli o 18,2%
mniej, niż w roku 2014. Tymczasem ukraiński
transport morski i rzeczny zwiększył
przewozy o 8,4% – do 6,4 milionów ton.
Praca przewozowa wszystkich
przewoźników łącznie zmalała o 6% –
dо 315,3 miliarda tonokilometrów.
Białoruś.
W przypadku dostawy ładunków
niebezpiecznych niezbędna jest umowa
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
przewoźnika
4 stycznia rząd przyjął zmiany do Kodeksu
o wykroczeniach administracyjnych.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami
od 1 stycznia 2016 roku za przewóz
ładunków niebezpiecznych bez ważnej
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przewoźnika będą nakładane kary.
Na podstawie zasobów internetowych
31
E100 pomaga
W styczniu fundacja
charytatywna „Nowe
pokolenie” skończyła trzy
lata. Mimo młodego wieku
jej pracownicy zdążyli już
uszczęśliwić wiele dzieci.
W dniu urodzin najczęściej
podsumowuje się wyniki.
Dlatego też „NewsE100”
poprosiło o wywiad czarującą
szefową fundacji Jelienę
Zacharową.
Fundacja charytatywna
„Nowe pokolenie” ma już 3 lata!
– Pani Jelieno, przede wszystkim z okazji
urodzin pragnę życzyć „Nowemu pokoleniu”
i wszystkim osobom biorącym aktywny
udział w życiu fundacji realizacji wszystkich
planów!
– Bardzo dziękuję! Oczywiście, bardzo miło
jest wiedzieć, że nasza praca nie idzie na
marne. Już czwarty rok staramy się pomagać
wszystkim, którzy tego potrzebują.
32
programów charytatywnych było
ponad 150 dzieciaków. Jak dotychczas
kontynuowaliśmy współpracę z
wieloma szkołami, szpitalami i innymi
organizacjami. Wśród nich byli nasi dawni
podopieczni: Brzeski Dziecięcy Szpital
Obwodowy, Stowarzyszenie Publiczne
„Serce dzieciom” , Stowarzyszenie
„Dzieci w potrzebie”, Centrum „Tonus”,
Wieloprofilowe Centrum Dzieci i
Młodzieży oraz szkoły średnie nr 2, 9, 15,
Gimnazjum nr 1 i wiele innych.
– Wiele osób już wie o tych szlachetnych
działaniach, którymi zajmuje się fundacja.
Proszę powiedzieć, jaki dla „Nowego
pokolenia” był rok 2015?
– Jaką pomoc fundacja wyświadczyła w
ubiegłym roku chorym dzieciom?
– Rok był bardzo owocny. W czasie
jego trwania uczestnikami naszych
– Jak wiecie zawsze dużą uwagę
poświęcamy chorym dzieciom. Jako
E100 pomaga
jeden z pierwszych pomocą objęliśmy
oddział reanimacyjny Brzeskiego
Dziecięcego Szpitala Obwodowego,
który zaopatrujemy w mieszanki dla
wcześniaków. A Stowarzyszeniu „Serce
dzieciom” podarowaliśmy system
przeciwodleżynowy .
Ponadto pomagaliśmy indywidualnie
ciężko chorym dzieciom – takim jak
Anton Kutinow i Ksenia Goregliad oraz
rodzinom Kazirackich, Onisikowych i
Wietrowych.
– A co udało się Wam zrobić w
ramach kolejnego programu fundacji
ukierunkowanego na niesienie
pomocy osieroconym dzieciom oraz
dzieciom, którymi rodzice się nie
zajmują?
– W ramach tego programu „Nowe
pokolenie” wspiera Brzeskie Centrum
Społeczno Pedagogiczne, żabinkowską
i pińską szkołę ogólnokształcącą
z internatem, kobryńską wioskę
dziecięcą oraz dywiński Dom Dziecka.
W ubiegłym roku, na przykład,
zbudowaliśmy plac zabaw w Centrum
Społeczno Pedagogicznym i zajęliśmy
się jego zazielenieniem. Bez uwagi
nie pozostawiliśmy również dzieci z
Pińska. Mamy nadzieję, że ucieszyły
ich wycieczki do Mira i Nieświeża oraz
przedświąteczna wycieczka do Puszczy
Białowieskiej. A dla dzieci z dywińskiego
domu dziecka przed nowym rokiem
szkolnym i pierwszymi jesiennymi
chłodami kupiliśmy obuwie i ciepłą
odzież.
– Pani Jelieno, a co „Nowemu
pokoleniu” udało się zrobić dla
dzieci z ubogich rodzin?
– W 2015 roku naszymi
podopiecznymi zostały dzieci
z kilku rodzin – Tarasiuków,
Wasiuków, Bosaków, Kazirackich
i Budów oraz 9 rodzin dzieci
uczących się w Gimnazjum nr
1. Kupiliśmy im ciepłą odzież i
obuwie. Ponad 60 dzieci przy
wsparciu finansowym fundacji
mogło wyjechać podczas
letnich wakacji do na obóz
zdrowotny. A wychowankowie
Wieloprofilowego Centrum na
przestrzeni całego roku bezpłatnie
chodzili na basen.
– Wiemy, że „Nowe pokolenie”
przez wszystkie te lata
wykazywało wiele inicjatywy
w niesieniu pomocy dzieciom
utalentowanym. Jakiej pomocy
udzieliliście takim dzieciom
w roku 2015?
– Tak, uważamy, że wsparcie i
rozwój dzieci uzdolnionych, to
priorytetowe zadanie każdego
społeczeństwa. Dlatego nasza
fundacja na wszelkie sposoby
pomaga dzieciom wykazującym
się zarówno w nauce, jak i w
sporcie. Przykładowo, z naszą
pomocą Gimnazjum nr 1 mogło
zrealizować wiele programów.
Uczący się w nim młodzi
utalentowani programiści przy
wsparciu „Nowego pokolenia”
wyjeżdżali na olimpiady.
I tradycyjnie najlepsi uczniowie tej
szkoły, dzięki fundacji, otrzymali
stypendium zasłużonego
pedagoga placówki – Władimira
Łazariewicza Stajeckiego.
Oczywiście, „Nowe pokolenie”
pomaga też dzieciom
posiadającym talenty sportowe.
Fundacja regularnie występuje
jako sponsor wyjazdów na różne
zawody i turnieje w innych
miastach oraz krajach, a także
pomaga młodym sportowcom
z Basebollowo – Softbollowego
Klubu „Brzeskie Żubry”, którzy już
wielokrotnie wykazywali się na
zawodach świetnymi wynikami.
– Pani Jelieno, na zakończenie
proszę powiedzieć czy jest,
według Pani, jakaś „recepta”,
która mogłaby dla zwykłego
człowieka pragnącego pomóc,
stanowić wskazówkę do
działania?
– Dobre pytanie. Na pewno nie
ma na to konkretnej recepty. Jeśli
ktoś ma chęci i kocha dzieci, może
uczynić dla nich ten świat lepszym.
Mamy nadzieję, że będziemy
dobrym przykładem dla wielu
organizacji oraz natchnieniem dla
nich do czynienia dobra.
Rozmawiała Jekaterina Poliakowa
33
Klub Pomocy
Dzień
powszedni
Klubu Pomocy
Pożar bezpośrednio na granicy
Przewoźnicy Е100 wiedzą jak
cenny jest czas, dlatego też
cenią sobie pomoc, której
udziela im Klub. Właśnie sprawne
działanie Klubu w rozwiązywaniu
problemów związanych
z dokumentami, częściami
zamiennymi, naprawami,
sprawami technicznymi zawsze
pomaga dotrzymać terminów
dostawy towarów.
201 zgłoszeń
34
Na początku miesiąca jednej z polskich firm transportowych
przydarzyła się nieprzyjemna sytuacja: jedna z firmowych ciężarówek
zapaliła się podczas realizowania kursu na granicy polsko-białoruskiej
na przejściu granicznym Bruzgi-Kuźnica. Przybyli na miejsce strażacy
ugasili ogień, jednakże ciężarówka z częściami zamiennymi do
samochodów zdążyła się już spalić. Szefostwo firmy zwróciło się do
Klubu o pomoc w przygotowywaniu dokumentów, na podstawie
których można byłoby odzyskać to, co zostało z samochodu
w celu uzyskania odszkodowania. W ciągu doby pracownik Klubu
zebrał wszystkie niezbędne papiery i zorganizował transport wraku
ciężarówki do Polski.
Nocna ochrona
Klub Pomocy gotowy jest przyjść z pomocą swoim klientom
w najbardziej niestandardowych sytuacjach. Tak też było w ubiegłym
miesiącu, gdy niedaleko granicy łotewsko-rosyjskiej polskiemu
kierowcy zepsuła się ciężarówka. Samochód stał praktycznie w lesie
i nie było skąd uzyskać pomocy, a więc kierowca zadzwonił do
swojego szefa, a ten zwrócił się do Klubu z prośbą o zorganizowanie
ochrony, aby nic się nie stało ani z kierowcą, ani z ładunkiem. W ciągu
godziny z Pskowa wyjechał na miejsce zdarzenia pracownik Klubu,
który całą noc wraz z kierowcą pilnował samochodu. Rano dojechał
Klub Pomocy
do nich znajomy kierowca z niezbędnymi częściami
zamiennymi. Już w porze obiadowej kierowca mógł
dalej kontynuować kurs.
Niepomyślna wyprawa do sklepu
Podczas realizacji kursu kierowca litewskiej ciężarówki
zatrzymał się na poboczu przy jednej z rosyjskich stacji
paliw, aby wstąpić do sklepu. Po powrocie okazało
się, że samochód stoczył się do rowu i przewrócił na
bok. Aby ciężarówka mogła jechać dalej, trzeba było
ją rozładować, wyciągnąć z rowu i następnie znowu
załadować. Pracownik Klubu, do którego zwrócił się po
pomoc szef firmy, zorganizował rozładunek samochodu.
Cała akcja pomocnicza zajęła niewiele ponad dobę.
Polska pomoc dla białoruskiego kierowcy
Niedaleko Krakowa w ciężarówce należącej do
firmy transportowej z Białorusi przestał działać układ
chłodzenia. Z pomocą kierowcy przyszedł Klub Pomocy.
Część niezbędną do naprawy auta znaleziono w ciągu
kilku godzin. Po uzgodnieniu ceny z szefem firmy
część została dostarczona na miejsce awarii i sprawnie
wymieniona.
Jak wezwać pomoc Klubu
Kierunek wschodni
Zadzwonić na gorącą linię pod nr
+375 296 911 000 [24h]
Wysłać SMS
Uwaga! SMS musi zawerać 4 pozycje:
• nazwę firmy i miasto
• numer rejestracyjny pojazdu i markę
• telefon kierowcy
• lokalizację kierowcy i rodzaj niezbędnej pomocy
35
Kontakty
Polska
E100 Polska
• ul. Pory 78/9,
02-757 Warszawa
+ 48 22 441 98 00
+ 48 22 441 98 16 fax
• Al. Jana Pawła II 78,
00-175 Warszawa
+48 22 536 10 94
[email protected]
Rosja
E100 Vostok
Moskwa, 140000,
ul. Wasilisy Kozhinoj 1 (centrum
biznesowe «Park Pobedy», 21 piętro)
+ 7 499 500 2 881
+7 926 000 9 777
[email protected]
Smolensk, 214025,
ul. Normandija-Nieman 35 (biuro 305),
+7 481 253 51 00
[email protected]
Estonia
Reklama
E100 Baltia OÜ
Väike-Paala, 1
11415, Tallinn
+372 622 58 75, +372 622 58 76 fax
[email protected]
Litwa
Klaipėda, Turgaus a. 23
Vilnius, Saltoniškių g. 34A
+370 607 38 766
+370 608 10 302
[email protected]
Białoruś
Minsk, ul. Tolbuchina 2, biuro 415
+375 17 336 10 00
+375 17 336 10 04
[email protected]
Ukraina
ul. Mezhigorskaya 43, Kijów
+38 044 229 16 65 fax
+38 067 364 61 00
+38 067 325 01 00
[email protected]
Łotwa
GRUPA FIRM WEA
PRZEWOZY TOWAROWE I LOGISTYKA
Europa, Rosja, Kazachstan, Chiny, kraje Azji
USŁUGI SKŁADOWANIA
magazynowanie, przepakowywanie, przeładunki, konsolidacja ładunków
SERWIS POJAZDÓW
Stacja obsługi technicznej, myjnia samochodowa, warsztat lakierniczy
OBSŁUGA CELNA
Rīga, Grēdu iela 4a-1.1
+371 20256677, +371 27638485
[email protected]
Mołdawia
+373 69 14 94 64
+373 22 53 79 46 fax
[email protected]
Słowacja
+421 91 83 63 102
+421 54 78 81 771
+48 69 103 51 64
[email protected]
Kazachstan
+7 701 994 44 00
[email protected]
Turcja
+ 90 212 856 02 14
[email protected]
Gorące linie
Graniczna 25, Koroszczyn, 21-550 Terespol, Polska
DE +49 5232-9998 20 [email protected]
BY +375 162 29-70-80 [email protected]
PL +48 83 344-80-90 [email protected]
KZ +7 727 255-90-60 [email protected]
+375 447 447 100 (tylko SMS)
+7 925 172 28 38 (RUS)
+48 669 300 100 (PL)
+375 293 330 100 (BY)
08 00 309 100, +380 44 3921 443 (UA)
+7 727 3 507 568 (KZ)
8-800-070-2035 (KZ)
+370 5 2111 881 (LT)
Klub Pomocy
+375 296 911 000
Call Center
8 800 7777 100 (RUS)

Podobne dokumenty