Technik rachunkowości

Komentarze

Transkrypt

Technik rachunkowości
Technik rachunkowości
Semestr
I
II
1
Podstawy ekonomii
5
2
2
Technika biurowa
5
3
3
Statystyka
2
2
4
Zasady rachunkowości
5
5
Marketing
3
2
6
Elementy prawa
3
2
7
Przedsiębiorcy
8
Rachunkowość
9
Finanse
10 Język obcy zawodowy
3
III
3
3
10
11
11
2
6
6
3
2
11 Kultura zawodu
12 Pracownia ekonomicznoinformatyczna
13 Wychowanie fizyczne
IV
2
2
2
4
4
2
2

Podobne dokumenty