18.01.2015 kariera wody

Komentarze

Transkrypt

18.01.2015 kariera wody
18.01.2015
KARIERA WODY
Odkrywajmy karierę, jaką Pan Bóg przewidział dla wody w
historii świata i ludzkości. Dziękujmy Jezusowi, że zechciał
wstąpić w wody Jordanu i uświęcić źródło, które stało się
zapowiedzią wody obmywającej nas z grzechu pierworodnego
i czyniącej nas dziećmi Bożymi.
Święto Chrztu Pańskiego zakończyło okres Bożego
Narodzenia. Liturgia tego dnia pozwoliła nam patrzeć na
dorosłego Jezusa, który staje nad Jordanem przed Janem
Chrzcicielem i prosi go o chrzest pokuty. Nad Jordanem otwiera się niebo, a Bóg Ojciec
namaszcza Jezusa Duchem Świętym i ogłasza światu, że to Jego umiłowany Syn. Gdyby
szukać pewnej analogii obrazów, można by porównać tę scenę do sytuacji, w której Pan
Jezus przychodzi dzisiaj do kościoła i staje wraz z innymi
osobami w kolejce do konfesjonału. W wodach Jordanu
Zbawiciel pokazał światu, że choć sam wolny jest od wszelkiego
grzechu, równocześnie solidaryzuje się z grzesznikami i gotów
jest wziąć na siebie ciężar ich win.
Dwa szczególne dni
Niedziela Chrztu Pańskiego i Wigilia Paschalna to dwie daty w
ciągu roku liturgicznego, gdy nasze myśli biegną ku chrzcielnicy.
Pierwsze święto zapowiada drugie. Jezus chce nas wszystkich
poprowadzić znad Jordanu do krynicy paschalnej kąpieli. Dziś
możemy dziękować Bogu za źródło chrzcielne, a w Noc
Zmartwychwstania Pana Jezusa, za dar nowego życia w Chrzcie
Świętym.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Msze Święte w najbliższych dniach:
19 i 20 stycznia (poniedziałek i wtorek) o 700 ;
Pozostałe dni tygodnia o 815
2. Biuro parafialne czynne do końca stycznia po każdej Eucharystii.
3. Dziękuję za złożone ofiary niedzielę gospodarczą. Zebraliśmy 2120 zł
4. Woda święcona znajduje się na stoliku przy konfesjonale (proszę przynieść ze sobą
pojemnik).
5. Zapraszam do czytania prasy katolickiej – Przewodnika Katolickiego
6. Za tydzień przekażemy dziesięcinę składki na Radio Emaus
7. Dziś początek Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan i dnia Migranta.
8. Plan kolędy na najbliższe dni poniżej, a cały na stronie parafialnej www.parafialusowko.pl
i w gablocie. Bardzo się cieszę, że mogę gościć w Waszych domach z błogosławieństwem
Bożym.
Plan Odwiedzin Duszpasterskich – Kolędy
18.01.2015; Niedz; 1500 ; Rozalin Biały – ul. Nagietka i Tulipana
19.01.2015; Pon; 1630 ; Rozalin Biały – ul. Niezapominajki
i Rozalin Żółty – ul. Storczyka
20.01.2015; Wt; 1630; Rozalin – ul. Lawendy, Storczyka, Piwonii, Begonii
21.01.2015; Śr; 1000; ; Rozalin ul. Hiacynta 34-40 i 21 - 1str prawa
22.01.2015; Czw; 1630; ; Rozalin ul. Hiacynta 32 – 2 str. lewa
23.01.2015; Pt; 1630 ; ul. Tarnowska od ronda do Szantowej, ul. Kaperska,
24.01.2015; Sob; 1000 ; ul. Jankowicka od Jankowic
25.01.2015; Niedz; 1500 ; ul. Niezapominajki 39-9
26.01.2015; Pon; 1630 ; ul. Lazurowa od ul. Tarnowskiej ul. Okrętowa ul. Fregatowa
4 – 6.02.2015 odwiedziny duszpasterskie przełożone po wcześniejszym uzgodnieniu
Wszystkim solenizantom i jubilatom wszystkiego, co piękne i dobre
oraz łask potrzebnych do życia i zbawienia
Intencje 18.01 – 06.02.2015
NIEDZIELA, 18.01.2015;
830 1) Sławomira Leśniewskiego (30 rśm) Witolda, Jerzego Leśniewskich i Janinę Zawisza
2) Henryka Szymanowskiego (4 r.śm i im) od żony z rodziną i Roberta Łuczaka (8 r.śm)
od mamy i siostry z rodziną i Krystynę Wiciak
1000 1) śp. Jakuba Śmieszalskiego od Węców z Poznania
2) śp. Marianny Lemańskiej ( 9 r.śm. im) Marianny i Feliksa i zmarłych: Janusza
Lemańskiego, Feliksa i Władysławy Lemańskich, Katarzyny i Józefa Kokot, Ireny,
Leona i Marka Nowaków, Haliny Matuszewskiej, Benedykta Brygiera, Franciszki
Franciszka Seges, Anny Życkiej i za zmarłych z rodziny Łukasiewiczów i z rodz. Świątków
1130 w intencji 6 lat Urszuli i Wojciecha
PONIEDZIAŁEK, 19.01.2015; 700
WTOREK 20.01.2015; 700
ŚRODA 21.01.2015; 815
CZWARTEK, 22.01.2015 815
PIĄTEK, 23.01.2015, 815
SOBOTA, 24.01.2015, 1630 śp. Agnieszki, Stanisławy, Jana, Mariana, Mieczysława Stefana
Smierzchalskich, Anny, Antoniego, Czesława Ignacego Perdon, Ireneusza Rury, Edwarda
Jabłońskiego, Jakuba Śmieszalskiego, Adasia Ignasiaka i zm z rodz. Michalskich i Perdon
NIEDZIELA, 25.01.2015;
830 śp. Zofię Klorek (1 r.śm) od męża i dzieci
1000 1) z okazji dnia Babci i Dziadka śp. Czesławę, Władysławy Kwiatkowskich
od wnuczki Marleny z rodziną i wnuka Roberta z żoną
2) z okazji 95 urodzin Kazimiery Kaczmarek
3) w intencji roczku Hani o bł. Boże dla niej i całej rodziny
1130 1) śp. Jakuba Smieszalskiego od sąsiadów Budziaków
2) śp. Jadwigę Dolańską (1 r.śm) od córki
PONIEDZIAŁEK, 26.01.2015; 700
WTOREK 27.01.2015; 700
ŚRODA 28.01.2015; 815
CZWARTEK, 29.01.2015 815
PIĄTEK, 30.01.2015, 815
SOBOTA, 31.01.2015, 1630 w intencji ks. kanonika Ignacego Karge z okazji imienin o zdrowie,
Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej
NIEDZIELA, 01.02.2015;
830 w intencji członków Wspólnoty Żywego Różańca o zdrowie, błogosławieństwo
Boże, Opiekę matki Najświętszej, a dla Zmarłych o dar życia wiecznego
1000 w intencji Wiktorii w dniu urodzin z podziękowaniem i prośba o dalsze łaski
1130 śp. Walentego (40 r.śm) Weronikę Przewoźnych; Józefę Stefańską, Sebastiana i
Małgorzatę Góreckich , Janusza Ludwikowskiego
PONIEDZIAŁEK, 02.02.2015; 700
WTOREK 03.02.01.2015; 700
ŚRODA 04.02.2015; 815 śp. Leokadię Kroll (3 r.śm) i zm z rodziny
CZWARTEK, 05.02.2015 815
PIĄTEK, 06.02.2015, 1830
Woda wybrana
Pan Bóg wybrał wodę przez siebie stworzoną, by posłużyć się nią w dziejach zbawienia, aby
wyrażała laskę Chrztu Świętego. Jedna z formuł poświęcenia wody przed chrztem pomaga
nam zrozumieć, jaką karierę zrobiła woda. Na początku Duch Boży unosił się nad wodami, aby
już wtedy woda nabrała mocy uświęcania. W czasie potopu woda stała się obrazem odrodzenia dała kres występkom i początek cnotom. Synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza
Czerwonego - naród wyzwolony z niewoli faraona stał się obrazem przyszłej społeczności
ochrzczonych. Jezus przyjął chrzest pokuty od Jana Chrzciciela w wodach Jordanu - tam Jezus
został namaszczony Duchem Świętym. Na krzyżu z przebitego boku Jezusa wypłynęła krew i
woda. Tam zrodziły się sakramenty Kościoła.
Woda naszego chrztu
Spotkaliśmy się z wodą w godzinie naszego chrztu. Jak mówi św. Paweł, zostaliśmy wówczas
zanurzeni w Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. W czasie chrztu używa się wody, która
została do tego celu poświęcona.
Chrzcielnica
Miejscem przechowywania wody chrzcielnej jest chrzcielnica. Powinna znajdować się w
każdym kościele parafialnym i w miarę możliwości przy niej powinno udzielać się chrztu.
Nierzadko zdarza się, że chrzcielnica jest „liturgicznym meblem", z którego nikt nie korzysta.
Przy wejściu do świątyni rozglądamy się za kropielnicą, by móc ręką zanurzoną w wodzie
święconej uczynić na swym ciele znak krzyża. Jest to bardzo prosta forma odnowienia
przymierza chrzcielnego i warto bardzo świadomie czynić te gesty. Wchodząc do kościoła,
wspominamy moment, gdy zostaliśmy włączeni w Kościół. Prosimy Boga, by usunął z naszego
serca to, co przeszkadza nam w pełnym spotkaniu się z Nim w domu modlitwy.
Podczas odbywających się w tych dniach odwiedzin duszpasterskich posługujemy się wodą
święconą. Kapłan błogosławi nasze mieszkania kropiąc nas i nasze domy poświęconą wodą.
Kropielnica
Starą tradycją katolickich domów było zawieszanie kropielniczki z wodą święconą przy
drzwiach wejściowych. Podobnie jak w świątyni, ten zwyczaj pomagał domownikom i gościom
żyć prawdą, że rodzina to domowy Kościół oraz że w codzienności życia objawia się Bóg.
Według opinii wielu specjalistów, woda pitna będzie niedługo najcenniejszą rzeczą na świecie!
Kiedyś, będąc dzieckiem, chodziłem po wodę do studni. Wyjeżdżając na obozy wędrowne, piłem
wodę z potoków, w których znajdywałem później zatopione opony od ciągnika. Dziś
odkręcamy kurek, kupujemy hektolitry wody źródlanej i nie uświadamiamy sobie, jak wielu
ludzi nie ma dostępu do wody pitnej.
Chciałbym zachęcić do korzystania z kropielnicy w naszej Kaplicy, a także by pojawiały się w
naszych domach, a także byśmy z okazji Objawienia Pańskiego kropili nasze włości. Woda
święcona zawsze będzie w odpowiednim pojemniku z tyłu kaplicy by zabrać ją do swoich
domów.
Woda – jak często towarzyszy mi w moim życiu ….