Harmonogram szkolenia - Czyste powietrze nad Wisłą

Komentarze

Transkrypt

Harmonogram szkolenia - Czyste powietrze nad Wisłą
Harmonogram szkolenia
realizowanego w ramach projektu pt. ”Czyste powietrze na Wisłą”
Do godz. 9.00 - Przyjazd uczestników, rejestracja, serwis kawowy
9.00 - 9.15 - Przywitanie uczestników, przedstawienie trenerów, informacje o celach projektu
9.15 - 13.15 - I Moduł - szkoleniowy (3 godziny)
9.15 - 9.45 - Zmiany klimatyczne – prawdziwe zagrożenie?
9.45 - 10.15 - Międzynarodowe i krajowe narzędzia walki ze zmianami klimatu (Konwencja
Klimatyczna, Protokół z Kioto, Dyrektywy Unii Europejskiej, plany gospodarki niskoemisyjnej)
10.15 - 10.45 - Społeczeństwo/konsumenci a zmiany klimatyczne
10.45 - 11.00 - Przerwa kawowa
11.00 - 11.45 - Możliwości redukcji indywidualnych emisji gazów cieplarnianych w obszarze
konsumpcji
11.45 - 13.00 - Rola edukatorów ekologicznych (NGO, nauczyciele) w podnoszeniu świadomości na
temat zmian klimatycznych
13.00 - 13.30 - Przerwa obiadowa
13.30 - 17.00 - II Moduł - warsztatowy (3 godziny)
13.30 - 15.30 - Opracowanie założeń przykładowego konkursu/projektu/akcji promocyjnej
dotyczących ograniczenia emisji z konsumpcji
15.30 - 15.45 - Przerwa kawowa
15.45 -16.30 - Prezentacje, dyskusja moderowana, case studies
16.30 - 17.00 - Podsumowanie i zakończenie

Podobne dokumenty