Prasa to najlepszy nośnik reklamy

Komentarze

Transkrypt

Prasa to najlepszy nośnik reklamy
Prasa to najlepszy nośnik reklamy
(poniedziałek, 28 sierpień 2006) - Nadesłał Michał Walczyński
Aż 13 mld zł, wart jest rynek reklam w Polsce. Z tego około 50 % zajmują reklamy telewizyjne (dane z
2005 roku), w dużej mierze jest to spowodowane zaniżaniem cen przez państwową TVP.
Rynek reklam telewizyjnych opanowały prawie zupełnie TVP, Polsat i TVN otrzymujących 85 % wpływów
z tego tytułu. Jednak co ciekawe z badań przeprowadzonych przez Starcom Media Vest Group wynika, że
aż 57 % odbiorców przeszkadzają reklamy emitowane w telewizji, w odróżnieniu od innych nośników
informacji takich jak internet, radio, magazyny i gazety, bilboardy odpowiednio 5%, 4%, 3%
ankietowanych. Co więcej im bardziej widz ceni dany program tym bardziej irytują go reklamy
emitowane w jego trakcie. Inaczej rzecz się ma w przypadku reklam drukowanych w tygodnikach i
gazetach, gdzie atrakcyjny tekst sprzyja lepszemu zapamiętywaniu przez czytelnika reklam znajdujących
się w jego pobliżu. Wynika z tego, iż reklamy umieszczane w prasie są bardziej skuteczne od tych
emitowanych w telewizji, przy tym są kilkakrotnie tańsze. Przy ograniczonych budżetach promocyjnych
organów samorządowych prasa wydaje się więc wymarzonym środkiem na dotarcie do potencjalnych
odbiorców. źródło: tygodnik WPROST
http://www.dobrepraktyki.silesia.org.pl - Dobre praktyki
Powered by Mambo
Generated: 8 March, 2017, 17:34