Wszystkich, którym leŜy na sercu poszukiwanie róŜnych dróg do

Komentarze

Transkrypt

Wszystkich, którym leŜy na sercu poszukiwanie róŜnych dróg do
„Wychowanie bez błędów jest mitem.
Nic takiego nie istnieje. I nie tylko nie istnieje, ale wręcz nie powinno istnieć.
Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego.
Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem. Przeciwnie. Dzieci mają prawo do odpowiedzialnych
rodziców. Przyznawanie się do błędów albo niewiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony
rodziców. Powinno ono zarazem być uzupełniane przez dąŜenie do naprawiania błędów
oraz poszukiwania odpowiedzi.”
J.G.Woititz
Wszystkich, którym leŜy na sercu poszukiwanie róŜnych dróg do dialogu z drugim
człowiekiem a szczególnie ze swoim dzieckiem zachęcam do wzięcia udziału w organizowanych
w naszej szkole otwartych spotkaniach dla Rodziców.
Spotkania odbywać się będą w ŚRODY o godz. 17.30 w Sali nr 8. Zachęcam do zapoznania
się z harmonogramem i wspólnego spotkania – s. Kinga śelazko SP
1.
ZAGADNIENIE
TERMIN
Jak pomóc dziecku w nauce?
rozbudzenie motywacji
zadania domowe
co warto wiedzieć o specyficznych
trudnościach w uczeniu się czytania i pisania
– paradoksy dysleksji
29.09.10
WARSZTATY SZKOŁY DLA RODZICÓW
I WYCHOWAWCÓW
„Jak mówić, Ŝeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać,
Ŝeby dzieci do nas mówiły”
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Gdy „łagodny baranek” staje się „kozłem ofiarnym”
– problem ze zbyt grzecznym dzieckiem.
Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami?
niskim poczuciem własnej wartości,
uczuciem złości
agresją i impulsywnością
Dylematy dorastania- jak zrozumieć i wesprzeć
nastolatka w chwili, gdy przestaje być dzieckiem
a staje się dorosłym.
Jak pomóc sobie i innym radzić ze stresem?
stres a lęk
bezpieczne techniki relaksacyjne
Jak towarzyszyć i wspierać osobę w chwilach
cierpienia i smutku?
róŜne oblicza depresji wśród dzieci
i młodzieŜy
Jak rozpoznać Ŝe mój syn/ córka ma kontakt ze
środkami psychotropowymi - szczególnie
narkotykami
10 sposobów, aby nie sięgali po alkohol
Jak zadbać o siebie w świecie rodzinnych relacji?
20.10.10
27.10.10
03.11.10
10.11.10
17.11.10
24.11.10
01.12.10
15.12.10.
05.01.11.
23.02.11.
16.03.11.
06.03.11.
11.05.11
08.06.11.