zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komentarze

Transkrypt

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
INFORMACJE
GRANICE ZMIANY PLANU
NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
USTALENIA RYSUNKU PLANU:
SYMBOL IDENTYFIKACYJNY TERENU
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
KDD
KDW
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY
Bohdana BATOSZ
Katarzyna BONDEK
RYSUNEK PLANU

Podobne dokumenty