Aneks nr 8

Komentarze

Transkrypt

Aneks nr 8
Aneks nr 8 do Prospektu emisyjnego TRAS INTUR Spółka Akcyjna
Wobec zbycia przez Prezesa Zarządu Jana Mazura 100.000 akcji Emitenta, do treści Prospektu
wprowadza się następujące zmiany:
Aktualizacja Nr 1
str. 53 Pkt 17.2.1 Dokument Rejestracyjny
Było:
Jan Mazur – Prezes Zarządu posiada bezpośrednio 570.541 akcji Tras Intur S.A., co stanowi 4,43% udziałów w głosach na
WZA i kapitale Emitenta; Jan Mazur nie posiada opcji na akcje Emitenta.
Paweł Puszczyński – Członek Zarządu nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta.
Jacek Gołębiowski – Członek Zarządu nie posiada akcji ani opcji na akcji Emitenta.
Wiktor Strach – Członek Zarządu nie posiada ani akcji ani opcji na akcje Emitenta.
Jest:
Jan Mazur – Prezes Zarządu posiada bezpośrednio 470.541 akcji Tras Intur S.A., co stanowi 3,71% udziałów w głosach na
WZ i kapitale Emitenta; Jan Mazur nie posiada opcji na akcje Emitenta.
Paweł Puszczyński – Członek Zarządu nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta.
Jacek Gołębiowski – Członek Zarządu nie posiada akcji ani opcji na akcji Emitenta.
Wiktor Strach – Członek Zarządu nie posiada ani akcji ani opcji na akcje Emitenta.
1

Podobne dokumenty