Jaworzno, dnia 17 grudnia 2016 r

Komentarze

Transkrypt

Jaworzno, dnia 17 grudnia 2016 r
Jaworzno, dnia 17 grudnia 2016 r.
ZK-ZKB.5531.72.2016
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
w Jaworznie
Pani, Pan
Dyrektor, Prezes, Komendant
wg rozdzielnika
W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 17.12.2016 r. Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 06:00 dnia 18.12.2016 r.
do godz. 24:00 dnia 18.12.2016 r. przewiduje się wystąpienie słabych opadów
marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.
Skutki: śliskość na drogach, utrudnienia komunikacyjne.
Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się
przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń
należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Telefon - 61 - 81 - 890;

Fax. - 61 - 81 - 891

Podobne dokumenty