Konferencje zorgranizowane w latach 2002-2007

Komentarze

Transkrypt

Konferencje zorgranizowane w latach 2002-2007
Konferencje naukowe organizowane w latach 2002-2007
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2002 ROK
Data
Nazwa wydarzenia
Jednostka/Koło Naukowe
25-27 sierpnia
Картина мира и человека в литературе и мысли
русской эмиграции
Katedra Rosjoznawstwa UJ
2003 ROK
Data
12-13 grudnia
Nazwa wydarzenia
Kultura i naród a procesy globalizacji
Jednostka/Koło Naukowe
Instytut Studiów Regionalnych UJ
2004 ROK
Data
Nazwa wydarzenia
Jednostka/Koło Naukowe
30 listopada
USA vs. Europe: Conflict vs. Collaboration Instytut Amerykanistyki I Studiów Polonijnych UJ
2005 ROK
Data
grudzień
Nazwa wydarzenia
Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie
Jednostka/Koło Naukowe
Instytut Studiów Regionalnych UJ
2007 ROK
Data
Nazwa wydarzenia
Jednostka/Koło Naukowe
22-23 maja
Tożsamość narodowa w społeczeństwie multietnicznym.
Historia-kultura-język-literatura-media Macedonii
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodwych UJ
1
25-27 maja
U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms and Practice
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ
21-23 września
Czas i trwanie idei politycznych i prawnych
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodwych UJ, Wydział Prawa i
Administracji UJ
październik
Tożsamość kulturoznawstwa
Seminarium „Ukraina po wyborach. Stabilny rząd czy
kolejny kryzys?
Instytut Studiów Regionalnych UJ
INPiSM UJ, Koło Naukowe Stosunków
Międzynarodowych UJ
Doświadczenia demokracji w Ameryce Łacińskiej Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ
12 października
19-20 października
21-24 października
6-8 listopada
16 listopada
International Conference: European Constitution and
National Constitutions
U źródeł totalitaryzmów wieku
Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa
Ukraińców
INPiSM UJ, Krakowska Szkoła Wyższa
WSMiP UJ, INPiSM UJ
Katedra Ukrainoznawstwa UJ
5 grudnia
Debata „Wybory 2007"
INPiSM UJ, IDiKS UJ, Instytut Politologii Akademii
Pedagogicznej w Krakowie, Krakowska Szkoła
Wyższa
10 grudnia
Kim jesteś politologu?
INPiSM Koło Nauk Politycznych UJ
2