certyfikat kompetencji zawodowych - Profit

Komentarze

Transkrypt

certyfikat kompetencji zawodowych - Profit
..........
Bn
-~
-
Wspólnota
--
Europejska
Nazwa i adres jednostki certyfikujacej:
PL
INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
03-301 Warszawa, ul. Jagiellonska 80
CERTYFIKAT
KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
W MI~DZYNARODOWYM
Nr
,
TRANSPORCIE DROGOWYM OSOB
0OO53/F3/08
Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzesnia2001r. o transporcie
drogowym (Di.D. z 2007 r. Nr 125, poz. 874) stwierdza s.ie,ze:
imie, nazwisko:
Wojciech Cyganik
data i miejsce urodzenia:
zdal(a) egzamin (dnia
23 pazdziernika
Chrzanów
1982
) wzaktesie wykonywania
26 stycznia 2008
,--,
miedzynarodowego transportu drogowego osób pojazdami samochodowymi.
Niniejszy certyfikat stanowi dowód kompetencji zawodowych, zgodnie z art. 10 ust. 1
dyrektywy Rady nr 96/26/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie dostepu do zawodu
przewoznika drogowego transportu rzeczy i przewoznika drogowego transportu osób
oraz wzajemnego uznawania dyplomów, swiadectw i innych dokumentów potwierdzajacych
posiadanie kwalifikacji, majacych na celu umozliwienie im korzystania z prawa swobody
przedsiebiorczosci w dziedzinie transportu krajowego i miedzynarodowego.
Wystawiono w:
WARSZAWA
dnia:
06 lutego 2008
Kierownik jednostki
certyfikujacej
~...
(podpis)

Podobne dokumenty