Historia

Komentarze

Transkrypt

Historia
budowa i remont
Dom państwa Zielińskich po zmianie pokrycia dachu
BEZPIECZNY I ZDROWY
AKCJA SPECJALNA
WYDAWNICTWA MURATOR
To już finał naszej akcji pokazującej, jak usunąć eternitowe pokrycie zgodnie z prawem.
Nadszedł czas na „wręczenie” jednej z trzech
równorzędnych nagród. Nasz laureat otrzymał kompleksową wymianę pokrycia dachu.
Pokazujemy, jak przebiegały prace – zdjęcie płyt azbestowych oraz pokrycie dachu
nowym zdrowym materiałem.
Patroni honorowi
Partnerzy
Historia
pod pewnym dachem
Bywało różnie – wojny, wesela, narodziny dzieci, pogrzeby
– mury 110-letniego domu, przechodzącego z pokolenia
na pokolenie, pamiętają niejedno. Od dwóch lat
toczyły się tu rozmowy o konieczności wymiany
eternitowego pokrycia dachu. Los zafundował
gospodarzom nowy, zdrowy dach na następny wiek...
Tekst Anna Okołowska
Zdjęcia Jarosław Sosiński
W
Patroni medialni
112
murator 10
2006
ronki, nieduża miejscowość niedaleko
Poznania, 110-letni
dom na skraju Puszczy
Noteckiej i gospodarze czekający z tortem na ekipę, która zdejmie z ich domu
azbest. Właśnie minęło 20 lat od ułożenia eternitu na dachu. – Wystarczy
– gospodarz krótko podsumowuje ten
czas i patrzy na czekającą w paletach
dachówkę Braas – celtycką w kolorze
ceglanym. Rodzina jednomyślnie wybrała ją na nowe pokrycie domu.
– Kiedyś na dachu była karpiówka, ale
wymieniono ją na jedyny dostępny materiał w latach 80. – eternit. Nikomu wtedy
nie przyszło do głowy, jakie to może mieć
konsekwencje – opowiada pan Paweł.
Czerwono-granatowe napisy „Azbest
– demontaż, transport, utylizacja”
na samochodzie wjeżdżającym na
podwórko to dla państwa Zielińskich
czytelny znak, że dobiegł końca ich
20-letni etap życia pod eternitem.
Zanim zmieniono stare
na nowe
Konsekwencją decyzji o wymianie
pokrycia było przeprowadzenie prac
naprawczych więźby, a także zmieniających wygląd dachu. Oto one:
• Wymiana czterech krokwi szczytowych i dwóch krokwi przy lukarnach.
Najczęściej wymiany wymagają te elementy więźby, które znajdują się pod
nieszczelnym pokryciem – przy lukarnach, na szczytach. Przeciekająca
woda zatrzymuje się na krokwiach,
doprowadzając do gnicia drewna.
budowa i remont
KOSZTY POKRYCIA DACHU WE WRONKACH
Tak wyglądał dom przed remontem dachu
Materiały do prac przygotowawczych
Cena jednostkowa
Koszt całkowity [zł]
Krawędziak (12 x12 cm) na murłatę
734,29 zł/m3
183
Krawędziak (14 x 14 cm) na słup i miecz
734,29 zł/m3
49 + 41
Krawędziak (8 x 16 cm) na krokwie długości 7,8 m i 6 m
734,29 zł/m3
585 + 677
Beton B15 na wieniec ganku
220,29 zł/m3
344
Cegła klinkierowa pełna (25 x 12 x 6,5 cm) do przemurowania
kominów
3,25 zł/szt.
166
Cegła klinkierowa do kominów
1,57 zł/szt.
538
Beton komórkowy (24 x 59 x 24 cm) do nadbudowy ganku
5,78 zł/szt.
70
Zaprawa do klinkieru
24,08 zł/worek 25 kg
722
Razem materiały przygotowawcze
fot. Mirosława Zielińska
Materiały
około 3380
Materiały pokryciowe
Cena jednostkowa
Koszt [zł]
Membrana wysokoparoprzepuszczalna Divoroll Pro
4,65 zł/m2
1163
Kontrłaty (25 x 60 cm)
819,51 zł/m3
410
Łaty (60 x 40 cm)
870,89 zł/m3
2073
Dachówka celtycka w kolorze ceglanym 10 szt./m2
26,40 zł/m2 dachu
6125
Dachówka szczytowa celtycka w kolorze ceglanym wcięcie
8,8 cm lewa i prawa
19,28 zł/szt.
1928
Razem materiały pokryciowe
około 11 700
Materiały dodatkowe
Cena jednostkowa
Koszt [zł]
Gąsiory ok. 2,5 szt./m
12,57 zł/szt.
629
Obróbki komina – taśma Wakaflex 2 + listwa do taśmy
Wakaflex 2
68,32 zł/m
820
Kosz aluminiowy + uszczelka z gąbki + klamra do mocowania 53,80 zł/m
koszy (6 szt./m)
350
Zabezpieczenia przeciwśnieżne
– płotek przeciwśnieżny 3 m
– dachówka do płotka
– uchwyt do płotka
– klamra do łączenia płotków
4504
112,05 zł/szt.
71,79 zł/szt.
29,39 zł/szt.
2,36 zł/szt.
Ława kominiarska duża 88 cm + dachówka pod stopień
(2 szt.) + łuk do ławy (2 szt.)
Ława kominiarska mała 42 cm + dachówka pod stopień
(2 szt.) + łuk do ławy (2 szt.)
Dachówka pod stopień + stopień kominiarski
300,81 zł/kpl
Pas nadrynnowy
18,30 zł/m
623
Rynny ciemnobrązowe Braas StabiCor 4 m
16,86 zł/m
574
Rury spustowe Braas StabiCor 4 m
20,91 zł/m
335
Obejmy wkręcane
15,05 zł/szt.
181
Haki nakrokwiowe
11,08 zł/szt.
543
Wyłaz dachowy z kołnierzem uniwersalnym (wymiar
wewnętrzny 465 x 520 mm)
435,80 zł/szt.
436
Okno dachowe Braas Smart 2 (78 x 118 cm) + kołnierz
1317,90 zł/szt.
2636
1724
240,23 zł/kpl
139,93 zł/kpl
Razem materiały dodatkowe
około 12 960
RAZEM (materiały)
około 28 040
Robocizna
Rodzaje prac
Koszt [zł]
Usunięcie azbestu z 220 m2 dachu
3139**
Naprawa więźby (wymiana 4 krokwi szczytowych i 2 przy lukarnach, murłaty, słupa
i miecza)
1300
Przemurowanie kominów
1179
Wykonanie konstrukcji dachu nad gankiem
1000
Prace dekarskie (pokrycie 244 m2 dachu, montaż okien i wyłazu, wykonanie obróbek)
9760
RAZEM (robocizna)
około 16 380
*ceny robocizny i materiałów użytych do prac przygotowawczych zawierają 7% VAT, a materiałów pokryciowych
– 22% VAT. Uwzględniono tylko ceny materiałów podstawowych – pominięto koszt materiałów pomocniczych,
na przykład gwoździ, klamer
**razem z wywiezieniem i utylizacją zdjętego pokrycia
Zanim ekipa usuwająca azbest przebrała się
w kombinezony, Mirka – siostra gospodarza
– poczęstowała słodkim domem „Bez Azbestu”.
To ona namówiła brata do wysłania konkursowej pracy
• Wymiana spróchniałej murłaty, słupa
i uzupełnienie brakujących mieczy.
• Wykonanie wstępnego krycia. Na
dachu położono membranę wysokoparoprzepuszczalną Divoroll Pro
o paroprzepuszczalności – 1500 g/m2/
/24 godziny.
• Wydłużenie okapu. Jest konieczne,
ponieważ właściciel planuje w przyszłości ocieplenie domu.
• Demontaż lukarny i zamontowanie
dwóch okien dachowych Braas
Smart 2.
• Wypoziomowanie dachu. Stare krokwie były ugięte. Nierówności zniwelowano podczas montowania łat.
• Zmiana daszku ganku na dwuspadowy. Do nowego dachu domu nie pasowałby płaski daszek nad gankiem.
Jury konkursu zaproponowało panu
Pawłowi wprowadzenie takiej zmiany.
Gospodarz zamówił projekt konstrukcji dachowej u miejscowego architekta.
Po otrzymaniu pozwolenia na budowę
prace mogły ruszyć z miejsca.
murator 10
2006
113
budowa i remont
Usuwanie azbestu
Dach domu państwa Zielińskich ma około 220 m2. Trzeba było z niego zdjąć blisko 4 tony eternitu...
1. Prace przygotowawcze zaczęto od
oznakowania blisko 3-metrowej strefy
zagrożenia azbestem wokół domu
2. Wszystkie otwory okienne i drzwiowe zostały uszczelnione...
4. Pracownicy firmy usuwającej azbest ubrali się w kombinezony ochronne,
maski jednorazowego użytku, rękawice. Musieli jeszcze mieć pasy ochronne
i liny asekuracyjne, ponieważ pracowali na wysokości
7. Odcięcie główek gwoździ pozwala
na odspojenie ich bez kruszenia
i uwalniania pyłu azbestowego
114
murator 10
2006
5. Dla członków ekipy jest jedna droga
na dach – po drabinie. Przechodząc
przez dom, wnosiliby na butach
azbestowe włókna
8. Eternit przez cały czas trwania prac musi być regularnie zraszany
wodą – wtedy nie pyli i włókna azbestu nie unoszą się w powietrzu
3. ...a na ziemi, przy domu rozłożono pas
folii. To konieczne zabezpieczenia przed
rozprzestrzenianiem się włókien azbestu
6. Do prac demontażowych używali
ręcznych narzędzi
9. Odspojone gąsiory i...
budowa i remont
10. ...płyty ostrożnie podawano z rąk
do rąk
11. Metr kwadratowy eternitu
waży 16 kg, dlatego trudno
przetransportować go na ziemię
12. Duże płyty były spuszczane z dachu
na linie. Dzięki temu nie połamały się
i nie pokruszyły
13. Małe zdemontowane elementy
pakowano w foliowe worki
WŁAŚCICIEL FIRMY CARO
usuwającej azbest na terenie całej Polski,
Roman Kulik
emontaż płyt azbestowych u państwa
Zielińskich trwał zaledwie kilka godzin.
Ta rodzina ma już dobry dach nad głową.
Szybkie usunięcie azbestu nie jest problemem
dla koncesjonowanej, profesjonalnej firmy.
Jednak akcja przeprowadzona wspólnie
z „Muratorem” nie tylko wskazała, jak można się pozbyć eternitu
zgodnie z prawem, ale ukazała też dramatyczną sytuację tysięcy
rodzin, których nie stać na usunięcie azbestu. Dowiodła, że ze
strony państwa niezbędne są wręcz systemowe rozwiązania.
D
14. Duże płyty eternitowe owijano
dokładnie folią
15. Wszystkie pakunki muszą być
szczelnie zamknięte i...
16. ...oznakowane trwałymi etykietami,
17. Skrzynię ładunkową samochodu oczyszczoną z ostrych elementów
które nie ulegną zniszczeniu pod wpływem wyłożono folią. To dodatkowe zabezpieczenia, które mają chronić pakunki
niekorzystnych warunków atmosferycznych z azbestem przed uszkodzeniem
18. Ostatni etap prac – uprzątnięcie
terenu. Folia została zwinięta
i spakowana tak jak azbestowe odpady
Prenumerujesz – zyskujesz
szczegóły s. 26
budowa i remont
Prace przygotowawcze
Przed ułożeniem nowego pokrycia trzeba było przemurować kominy, naprawić więźbę, zrobić konstrukcję
pod daszek ganku i wykonać wstępne krycie. Prace przygotowawcze zajęły aż sześć i pół dnia.
1. Zabezpieczenie przed deszczem. Po usunięciu eternitu
więźbę przykryto plandeką. Była ona odsłaniana tylko na czas
przeprowadzanych prac
3. Zanim zostały wymurowane nowe
kominy, kominiarz musiał przeczyścić
przewody kominowe
6. Murłatę przybito do belki stropowej
116
murator 10
2006
2. Rozbiórka kominów. Niektóre części kominów były tak zniszczone,
że do ich rozbiórki nie trzeba było używać żadnych narzędzi
4. Naprawa więźby. Stara murłata była zniszczona przez korniki,
przekrzywiona i zapadnięta. Po zamocowaniu nowej murłaty krokwie podcięto
o kilka centymetrów, ponieważ trzeba je było do niej dopasować
5. Nową murłatę wypoziomowano
za pomocą sznurka traserskiego
7. Przegniłą szczytową krokiew trzeba było wymienić na nową
budowa i remont
8. Z drugiej strony domu także trzeba było wymienić
szczytową krokiew
9. Nowe krokwie wypoziomowano
i połączono złączami ciesielskimi
10. Przegniłe części krokwi,
na których montowana była
lukarna, usunięto
WYKONAWCA
właściciel firmy dekarskiej Konstanty Łogwin
P
race prowadzone były w trudnych
warunkach atmosferycznych – część
robót wykonywano podczas deszczu, przy
rozłożonych na więźbie plandekach. Samo
przygotowanie dachu pod nowe pokrycie
pochłonęło aż 80% czasu poświęconego
na roboty. Pozostałe 20% to położenie dachówki i wykonanie
obróbek. Prace trwały osiem dni. Przy sprzyjającej pogodzie
zapewne zostałyby zakończone dwa dni wcześniej.
11. Zniszczone fragmenty starych krokwi
trzeba było wyciąć. Nowe krokwie przykręcono śrubami do pozostałych elementów
13. Teraz można było wstawić nowy
słup i...
12. Kolejny etap naprawy więźby
to wymiana słupa. Najpierw należy
go podnieść („podlewarować”)
14. ...połączyć go z płatwią za
pomocą złącza ciesielskiego...
15. ...a następnie zamontować miecz
murator 10
2006
117
budowa i remont
16. Konstrukcja pod daszek ganku. Na dachu ganku
zamontowano deskowanie, w którym wykonany będzie wieniec
17. Po ułożeniu w szalunku zbrojenia z prętów i strzemion...
18. ...ułożono beton B20
19. Następny etap to wykonanie więźby pod daszek ganku – zastosowano układ
krokwiowy na murłatach. Rozstaw krokwi na daszku to 80 cm. Daszek połączono
z konstrukcją dachu zgodnie z projektem budowlanym
20. Wstępne krycie. Trójwarstwową wysokoparoprzepuszczalną
membranę Braas Divoroll Pro dostosowaną do poddaszy użytkowych
zamocowano zszywkami do krokwi
21. Na membranie zaznaczona jest linia wyznaczająca szerokość zakładu.
Każdy kolejny pas układa się na 10-centymetrowy zakład
118
murator 10
2006
budowa i remont
22. Po ułożeniu membrany do krokwi przybito kontrłaty o przekroju
2,4 x 6 cm, następnie umocowano do nich łaty o przekroju 4 x 6 cm
23. Jeden rząd cegieł ze ściany szczytowej musiał zostać zdjęty. Dzięki
temu można było przedłużyć łaty za ścianą szczytową. Właściciele chcieli
wysunąć dach poza ścianę szczytową. Nie zmieniając ustawienia krokwi,
można to było zrobić, przedłużając łaty o 25 cm
24. Łaty na dachu rozmieszczono w rozstawie 33,5 cm. Odległość między
łatami zależy od kąta nachylenia dachu i długości krokwi. Dla dachówek
Braas może wynosić 31,2-34,5 cm
25. Przed układaniem pokrycia dach musiał być wypoziomowany, ponieważ
stare krokwie były ugięte. Wszystkie nierówności niwelowano przez
zastosowanie podkładek pod łaty
26. Nowe kominy wymurowano powyżej
poziomu dachu z cegły klinkierowej
120
murator 10
2006
27. Kominy zafugowano i...
28. ...zabezpieczono, żeby deszcz nie wypłukał
fug
budowa i remont
Nowe pokrycie
fot. Mirosława Zielińska
1. Dachówkę przywiezioną w paletach
rozładowano na podwórku państwa Zielińskich.
Rozfoliowano ją dopiero przed układaniem
2. Obróbki okapu. Haki nakrokwiowe,
które miały być przymocowane do dwóch
nadbitych desek, najpierw należało odpowiednio
dogiąć za pomocą doginarki do haków
4. Pas nadrynnowy mocuje się za pomocą
specjalnej spinki do montażu
5. Na rynnę zamontowano pas nadrynnowy z PCW,
6. Najpierw ułożono dachówki szczytowe
wyłożono folię i założono grzebień okapu z kratką
po stronie zewnętrznej budynku. Wszystkie
wentylacyjną zapewniający odpowiedni przekrój wlotu przykręcono do łaty
powietrza pod pokrycie (wylot będzie w kalenicy)
7. Następnie ułożono pozostałe rzędy dachówek. Co piątą dachówkę w
rzędzie mocowano klamerką. Dachówki mocuje się przy dużym nachyleniu
połaci (powyżej 65°) i tam, gdzie występują silne wiatry lub duże opady
śniegu
122
murator 10
2006
3. Rynny PCW Braas StabiCor montowane są
ze spadkiem około 3 mm na jednym metrze
8. Na wysokości drugiego rzędu dachówek nad okapem założono
aluminiowe dachówki do mocowania zabezpieczeń przeciwśnieżnych.
Na dachówkę nałożono uchwyt...
budowa i remont
9. ...a następnie płotek. Płotki połączono
ze sobą za pomocą specjalnych klamerek
na dole i na górze
10. Do dachówki pod stopień...
11. ...przymocowano łuk...
DORADCA TECHNICZNY
firmy Braas Marek Podeszwa
D
12. ...a następnie zamontowano ławy
kominiarskie. Dzięki odpowiedniemu
rozmieszczeniu ław i stopni kominiarskich
łatwo będzie przemieszczać się między
kominami
14. Kosz z ryflowanej blachy ułożono
z 10-centymetrowym zakładem...
om państwa Zielińskich jest przykładem,
że po eternicie można położyć dachówkę�
cementową. Dotyczy to przede wszystkim domów,
które kiedyś były kryte dachówką i mają więźbę w
dobrym stanie. Więźba takich dachów jest dostosowana do cięższego pokrycia niż eternit (pozwala na
to rozstaw krokwi i ich przekroje). Oczywiście należy się liczyć z koniecznością wymiany jej przegniłych, zmurszałych elementów. Zmieniając
pokrycie dachu państwa Zielińskich, wykorzystano cały system dachowy firmy Braas – od folii wstępnego krycia poprzez dachówki i system
rynnowy po okna. Możliwość wykorzystania wszystkich niezbędnych
akcesoriów z jednego źródła to bez wątpienia bardzo duże ułatwienie
przy wymianie pokrycia dachu.
15. ...ustawiono w jednej linii...
13. Kosz. Przed zamontowaniem
kosza wykonanego z ryflowanej
blachy aluminiowej grubości
0,6 mm zagięto jego boczny profil
16. ...i przymocowano klamerkami do łat.
Dzięki zastosowaniu klamerki unika się
dziurawienia blachy
Prenumerujesz – zyskujesz
szczegóły s. 26
budowa i remont
17. Nad narożnikiem wewnętrznym rynny
kosz musi być odpowiednio docięty nożycami
do blachy
18. Wzdłuż bocznych krawędzi kosza
przyklejono impregnowane gąbki uszczelniające
20. ...mocowano je do łat zaczepem klamrowym. Przycięty brzeg
dachówki opiera się na gąbce
22. Membranę przymocowano do ościeżnicy
okna
124
murator 10
2006
19. Po docięciu dachówek, które mają wchodzić
na kosz, i podcięciu ich nosków...
21. Montaż okna. Do boków ościeżnicy okna i do kontrłat
przykręcono kątowniki montażowe i wycięto otwór w membranie
wysokoparoprzepuszczalnej Braas Divoroll Pro
23. Kołnierz uszczelniający przestrzeń
pomiędzy pokryciem a oknem został
dostosowany do wymiaru okna i wysokości
pokrycia
24. Od strony drogi został zamontowany wyłaz
uniwersalny ze zintegrowanym kołnierzem.
Dzięki temu nie trzeba było robić obróbek
blacharskich
budowa i remont
25. Dachówki wentylacyjne założono po to, żeby
udrożnić kanał wentylacyjny utworzony przez kontrłaty.
Umieszczono je przed i za wyłazem oraz przed i za
oknami połaciowymi, a także przed kominem – tam
gdzie blokowany jest kanał wentylacyjny
26. Obróbki komina. Do uszczelnienia komina
wykorzystano taśmę Wakaflex 2 z polizobutylenu wzmocnionego taśmą aluminiową. Raz uformowana taśma nie
zmienia kształtu. Jest ona naklejona z jednej strony na
dachówkę, a z drugiej strony na komin
27. Na taśmę Wakaflex założono listwę aluminiową.
Przymocowuje się ją do komina za pomocą wkrętów.
Połączenie pomiędzy górną krawędzią listwy a kominem musi być uszczelnione silikonem dekarskim
WŁAŚCICIEL DOMU
Paweł Zieliński
N
28. Kalenica. Po ułożeniu połaci
z jednej i z drugiej strony na metalowych wspornikach przymocowano łatę
kalenicową
iesamowite jest to, że przy tylu konkursowych zgłoszeniach (1333!) udało się nam
wygrać. Jest to dla nas wielkie przeżycie. Zresztą
chyba nie tylko dla nas. Znajomi, sąsiedzi, rodzina
pilotowali przebieg robót – regularnie pytali, jak
postępują prace.
Nawet teraz, kiedy patrzę na nowy dach, trudno mi uwierzyć w to, co
się stało. Ta wygrana jest dla nas bodźcem do zewnętrznego remontu
naszego domu. Może już wkrótce uda się nam go ocieplić i wymienić
okna, oczywiście nie zmieniając dawnej architektury domu.
30. Na rozpoczęcie i zakończenie kalenicy
zamontowanto denko gąsiora
31. Następnie do kalenicy przykręcono śrubami
gąsiory za pośrednictwem klamer
O konstrukcji dachu domu państwa Zielińskich pisaliśmy w „Muratorze” nr 8/06 na s. 144
126
murator 10
2006
29. Na łacie kalenicowej ułożono taśmę
Braas Vent umożliwiającą wylot powietrza z kanału wentylacyjnego pod pokryciem wykonaną z aluminium w kolorze
dopasowanym do pokrycia
32. Na koniec zamontowano rury spustowe
z PCW – z systemu rynnowego Braas StabiCor

Podobne dokumenty