Copiague - Long Island Division

Komentarze

Transkrypt

Copiague - Long Island Division
Szkoła w Copiague
Podwoje szkoły, która zaistniała przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w
Copiague, zostały otwarte dzięki staraniom ówczesnego polskiego księdza Mariana Bicza pierwszego duchowego opiekuna szkoły oraz p. Mirosławę Rostkowską - pierwszą dyrektorkę
placówki, p. Lucynę i Jakuba Składanek, p. Mirandę i Jana Zimnochów, p. Stefanię i Tadeusza
Mikuckich oraz p. Elżbietę i Jana Stasiaków. Życzliwym proboszczem parafii był wówczas ks.
Edward Sullivan.
Na początku swej działalności szkoła zarejestrowała około 30 uczniów. Obecnie na sobotnie
zajęcia w klasach od 1 do 8 uczęszcza 300 uczniów. Do 17 osób powiększyło się również grono
pedagogiczne, którym w latach 1990-1994 kierowała Katarzyna Arciszewska, a następnie do
roku 1999 – Jolanta Szulc. Obecną dyrektorką szkoły jest Marzena Regucka.
Polska Szkoła zawsze znajdowała oparcie w duszpasterzach z parafii Our Lady of the
Assumption w Copiague. Z ważniejszych faktów w historii istnienia Polskiej Szkoły należy
wymienić: uroczystość pożegnania pierwszych absolwentów w 1996 r., wprowadzenie
ceremoniału ślubowania klasy pierwszej w 2000 roku, nadanie szkole imienia poety Zbigniewa
Herberta w 2001 r. oraz zarejestrowanie szkoły w stanowym departamencie edukacji i
otrzymanie statusu niezależnej organizacji edukacyjnej w 2005 r.
W lutym 2010 roku został otwarty nowy oddział szkoły przy 1721 Great Neck Rd. w Copiague,
w którym prowadzone sa programy edukacyjne dla dzieci w wieku 3-5 lat oraz taniec towarzyski
dla dzieci i dorosłych prowadzony przez Josep Pałka’s Dance Studio. We wrześniu 2010 roku po
raz pierwszy w historii szkoły, zajęcia rozpoczeła klasa licealna.
Stronia internetowa: http://www.polskaszkolacopiagueli.org/
Kalendarz imprez to:
18 maja 2013 zakonczenie roku szkolnego
23 listopada 2013 jubileusz 25-lecia szkoly

Podobne dokumenty