rejestrator cyfrowy introx in-45xx,46xx 960h

Komentarze

Transkrypt

rejestrator cyfrowy introx in-45xx,46xx 960h
INSTRUKCJA
UŻYTKOWNIKA
IN-960H-H45xx IN-960H-960H-H46xx
Dystrybucja
Janex International Sp. z o.o.
ul. Płomyka 2
02-490 Warszawa
Tel.: 22 863-63-53 Fax: 22 863-74-23
Wszelkie prawa zastrzeżone © Janex International Sp. z o.o.
UWAGA
Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji bez zgody Janex International Sp. z o.o. jest
zabronione i będzie traktowane, jako naruszenie praw autorskich.
Rysunki zawarte w niniejszej instrukcji zamieszczono wyłącznie w celach ilustracyjnych, mogą różnić się od
aktualnie stosowanych urządzeń.
Autorzy i dystrybutor sprzętu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne pomyłki i błędy niniejszej instrukcji.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian sprzętowych bez konieczności informowania
użytkowników.
OSTRZEŻENIA
Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania rejestratora, dokładnie się zapoznaj i ściśle przestrzegaj
instrukcji zawartych w sformułowanych poniżej ostrzeżeniach:
Zanim rozpoczniesz użytkowanie sprzętu
1 Aby uniknąć porażenia prądem, przed instalacją, przenoszeniem, otwarciem obudowy itp. odłącz
zasilanie rejestratora. Wszystkie urządzenia zasilane z sieci energetycznej należy podłączać do gniazd
z bolcem uziemiającym.
2 Zapewnij taki sposób podłączenia rejestratora do sieci, aby można było w łatwy sposób go odłączać.
3 Nie używaj rejestratora w miejscach narażonych na zalanie i wysokie zawilgocenie.
4 Plastikowe torby będące częścią opakowania trzymaj z dala od dzieci – ryzyko uduszenia.
Warunki środowiskowe poprawnej pracy urządzenia
1 Rejestrator może pracować w temperaturach z zakresu 5˚C ~ 40˚C; przy wilgotności względnej 10% ~
80%.
2 Rejestrator należy umieścić w miejscu nienarażonym na wstrząsy i drgania.
3 Aby uniknąć ryzyka przegrzania sprzętu, zapewnij swobodny przepływ powietrza wokół obudowy
rejestratora.
4 Aby uniknąć ryzyka utraty danych z dysków twardych, umieść rejestrator z dala od źródeł pola
magnetycznego.
5 W przypadku montażu w niestandardowych szafach, rejestrator należy umieścić na płaskiej poziomej
powierzchni, z zachowaniem następujących odległości minimalnych: 60cm od podłogi, 50cm od sufitu,
20cm wolnej przestrzenie z boków i z tyłu.
Bezpieczne użytkowanie rejestratora
1 Przed otwarciem obudowy rejestratora, odłącz zasilacz od rejestratora.
2 Nie umieszczaj rejestratora w miejscach bezpośrednio narażonych na działanie promieni słonecznych ani
w pobliżu źródeł ciepła.
3 W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego – wymień go na nowy.
4 Używaj kabli ekranowanych i gniazd z uziemieniem.
5 Nie dotykaj zasilacza sieciowego. Nawet po odłączeniu od prądu istnieje ryzyko porażenia.
6 Nie stawiaj na obudowie rejestratora żadnych ciężkich przedmiotów.
7 Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w otworach wentylacyjnych obudowy ani w ich bezpośrednim
sąsiedztwie.
8 Zapewnij odpowiednią ilość miejsca na okablowanie urządzeń współpracujących.
9 Wszelkie naprawy, modyfikacje i przeróbki mogą być wykonywane jedynie przez przeszkolony personel
serwisowy. Do rozbudowy można używać wyłącznie części rekomendowanych przez producenta.
10 Niepoprawne zaprogramowanie rejestratora może skutkować niewłaściwą pracą urządzenia.
11 Rejestrator należy wyłączać tylko w sposób opisany w instrukcji.
Postępowanie z bateriami litowymi
1 Baterie wymieniaj ściśle według zaleceń zawartych w instrukcji. Użycie niewłaściwych baterii grozi
eksplozją.
2 Zużyte baterie należy składować w wyznaczonych miejscach.
Symbole graficzne stosowane w instrukcji:
Ryzyko utraty zdrowia lub uszkodzenia sprzętu
Możliwość utraty zdrowia lub uszkodzenia sprzętu
Ostrzeżenia odnośnie użytkowania urządzenia
Informacje odnośnie użytkowania urządzenia
1
Instrukcja obsługi i użytkowania
SPIS TREŚCI
Wstęp………………………………………………………………………………………. 3
Instalacja i podłączenia .......................................................................................... 5
Narzędzia obsługi i programowania .................................................................... 11
Przygotowanie rejestratora do pracy .................................................................. 15
Obsługa urządzenia .............................................................................................. 17
Ustawienia……………………………………………………………………………….. 34
2
Instrukcja obsługi i użytkowania
Wstęp
Główne cechy rejestratorów serii IN-960H-H45xx oraz IN-960H-960H-H46xx
Krótka informacja o produkcie
Rejestrator służy do podglądu i zapisu obrazów z 16, 8 lub 4 kamer. Rejestratory nagrywają cyfrowy obraz w
zaprogramowanym trybie pracy. Obrazy mogą być wyświetlane “na żywo” oraz odtwarzane z dysku.
Dla wygody użytkowania, urządzenie można obsługiwać za pomocą klawiszy na panelu czołowym, za pomocą
pilota lub myszy. Rejestrator można również obsługiwać i programować przez sieć LAN/WAN. Maksymalne
prędkości zapisu sięgają wartości 400 klatek/sek.
Główne różnice pomiędzy rejestratorami IN-960H-H45xx, a IN-960H-960H-H46xx
OPIS
DVD
Wyjścia przelotowe
Wyjście TV
Wejścia alrmowe
Wyjścia
Pilot
Panel przedni
Budowa
IN-960H-H45xx
Brak
Brak
Tak
4/4/4
[1 NC/NO]
14 przycisków
14 przycisków
Mała obudowa
IN-960H-960H-H46xx
Tak
Tak
Tak
8 / 16
[1 NC/NO] [0/1/3 TTL]
30 przycisków
28 przycisków
Szafa 19”
Zawartość opakowania
Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie niżej wymienione elementy:






Pilot
Płyta CD (Program VMS, program PDA Viewer)
2 szt. baterii AAA 1.5V
Zasilacz 12VDC
Szybka instrukcja
Uchwyty montażowe Rack (tylko dla IN-960H-H46xx)
Właściwości



















Algorytm kompresji H.264
Rejestracja 16 kanałów video do 400 kl./sek @ 960H
Rejestracja 16 kanałów audio
1 wyjście TV
Możliwość podłączenia 2 dysków dla IN-960H-H45xx i 3 dysków dla IN-960H-H46xx
Możliwość podłączenia macierzy sieciowej iSCSI
Nagrywanie przedalarmowe.
Hexaplex – jednoczesne podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Podgląd przez sieć IP,
Zdalna konfiguracja, Zdalna archiwizacja
Maski Prywatności
Zoom cyfrowy
Ukrywanie kanałów
Zmiana konfiguracji oraz archiwizacja przez sieć IP za pomocą przeglądarki IE lub programu
VMS
15 użytkowników z różnymi uprawnieniami i dowolną nazwą przez sieć jednocześnie
Opcjonalnie możliwość obsługi za pomocą myszy USB
15x14 pola detekcji
Wbudowana nagrywarka DVD-RW do archiwizacji w serii IN-960H-H46xx
Podgląd na PDA
2 porty USB 2.0 do aktualizacji i archiwizacji
Port eSATA do szybkiej archiwizacji
3
Instrukcja obsługi i użytkowania







Port POS do obsługi drukarek fiskalnych, kontroli dostępu lub wag samochodowych przez
RS232
Wyjście HDMI 1080P
Możliwość dołączenia wyniesionej klawiatury
Łatwe sterowanie i zarządzanie kamerami szybkoobrotowymi przez sieć IP - zmiana ustawień
menu, presety, trasy, itp.
Możliwość sterowania wyjściem przekaźnikowym przez sieć IP
Dwukierunkowa komunikacja audio przez sieć
NTP, DST, DDNS, DHCP
4
Instrukcja obsługi i użytkowania
Instalacja i podłączenia
Nazwy i funkcje elementów rejestratorów IN-960H-H45xx
Panel czołowy rejestratorów IN-960H-H45xx składa się z serii klawiszy sterujących i dwóch portów USB.
Wejścia i wyjścia urządzeń umieszczono z tyłu obudowy.
Panel przedni rejestratora IN-960H-H45xx
Panel tylny rejestratora IN-960H-H4504
Panel tylny rejestratora IN-960H-H4508
Panel tylny rejestratora IN-960H-H4516
5
Instrukcja obsługi i użytkowania
Nazwy i funkcje elementów rejestratorów IN-960H-H46xx
Panel czołowy rejestratorów IN-960H-H46xx składa się z serii klawiszy sterujących i dwóch portów USB.
Wejścia i wyjścia urządzeń umieszczono z tyłu obudowy.
Panel przedni rejestratora IN-960H-H46xx
Panel tylny rejestratora IN-960H-H4608
Panel tylny rejestratora IN-960H-H4616
Lp.
1
2
3
4
5
6
Nazwa
Złącza TB
TV OUT
AUDIO OUT
HDMI
VGA OUT
Ethernet
7
CONFIG
8
9
10
11
12
13
e-SATA
CAMERA IN
Wentylator
DC12V
AUDIO IN
LOOP OUT
Opis
RS-485 / Wejścia i Wyjścia alarmowe / POS
Wyjście video BNC do podłączenia dodatkowego monitora
Wyjście audio (liniowe) RCA
Wyjście monitorowe HDMI
Wyjście VGA D-SUB 15P
RJ-45 do podłączenia sieci komputerowej
NTSC/PAL Wybór systemu wideo
HD/XGA Wybór rozdzielczości
Złącze do podłączenia zewnętrznego dysku
Wejścia kamer BNC
Wentylator rejestratora
Złącze zasilania
Wejścia audio (liniowe) RCA
Wyjścia przelotowe sygnału wideo
6
Instrukcja obsługi i użytkowania
Instalacja i podłączenia
[Schemat blokowy podłączeń rejestratora IN-960H-H4516]
[Schemat blokowy podłączeń rejestratora IN-960H-H4616]
Podłączane urządzenie
1
2
3
4
5
6
7
Kamery
Audio
Przełącznik CONFIG
Monitor CCTV
Monitor VGA / LCD
HDMI Monitor
LOOP
Zaciski rejestratora
Wejścia “Camera IN”
Wejścia i wyjście audio
Ustaw standard PAL oraz wybierz rozdzielczość
Wyjście TV-OUT
Wyjście VGA-OUT
Wyjście HDMI
Wyjścia przelotowe do innych systemów np. krosownica
7
Instrukcja obsługi i użytkowania
 Ustawienia przełączników
Switch 1
Switch 2
1. Wszystkie kamery muszą pracować w tym samym standardzie (NTSC lub PAL); nie można
stosować jednocześnie obydwu standardów.
2. Standard obrazu (NTSC/PAL) ustala się ustawiając przełącznik CONFIG z tyłu rejestratora.
3. Przełącznikiem CONFIG ustawia się również rozdzielczość.
Inne urządzenia zewnętrzne
Podłącz kabel magistrali PTZ, wejścia i wyjścia audio, sieć komputerową, czujniki alarmowe:
Urządzenie
Zaciski/gniazdo
1
Monitor SPOT (BNC)
SPOT
2
Mikrofony / Głośnik
Audio Input / Audio Output
3
Kabel LAN
Ethernet
4
Magistrala PTZ
DIO (Digital Input/Output)
5
Czujniki/wyjścia alarmowe
DIO (Digital Input/Output)
6
Pulpit sterujący/POS
DIO (Digital Input/Output)
1) Monitor SPOT
Monitor pomocniczy (Spot) podłącz do wyjścia TV.
2) Audio In/Out
W zależności od modelu, mamy do dyspozycji odpowiednio [ 4 / 8 / 16 ] wejść liniowych i 1 wyjście liniowe audio.
3) Blok zacisków
[Blok zacisków TB w rejestratorach IN-960H-45xx]
8
Instrukcja obsługi i użytkowania
[Blok zacisków TB w rejestratorach IN-960H-4608]
[Blok zacisków TB w rejestratorach IN-960H-4616]
Zaciski do podłączenia POS / PTZ / Czujników / Przekaźnika / TTL i opis funkcji poszczególnych zacisków
umieszczono z tyłu obudowy. Ilość zacisków zależy od modelu urządzenia.
4) Kamery PTZ
Magistralę PTZ: TRX+ (OUT), TRX- (OUT) i GND podłączamy do odpowiednich zacisków bloku z tyłu
rejestratora
Nie podłączenie zacisku GND może spowodować wadliwe działanie kamer PTZ.
5) Wejścia alarmowe/Przekaźnik/Tranzystory
Wejścia czujników i wyjście alarmowe wyprowadzono na bloku zacisków. Konfiguracja zależy od modelu
rejestratora.
(1) Wejścia alarmowe
Wejścia czujników należy podłączyć do odpowiedniego zacisku S1 ~ S16 i GND.
Wejścia można przyporządkować do dowolnych kamer.
Wejścia alarmowe mogą działać w trybie Normalnie Zwarte (NC) lub Normalnie Otwarte (NO).
Więcej informacji znajdziesz w {Menu}  {Ustawienia}  {Kamera}  {Źródło zdarzenia} 
{Typ wejścia}
NC: Normalnie zwarte; rozwarcie = kryterium alarmowe
NO: Normalnie rozwarte; zwarcie = kryterium alarmowe
(2) Wyjście przekaźnikowe
1) Wyjście do podłączenia zewnętrznych urządzeń sygnalizujących stany alarmowe (sygnalizatory
akustyczne, optyczne itp.).
Wyjścia przekaźnikowe umieszczono na bloku zacisków.
9
Instrukcja obsługi i użytkowania
Pracę przekaźnika można zaprogramować, jako Normalnie Zwarty (NC) lub Normalnie Otwarty
(NO). Więcej informacji znajdziesz w {Menu}  {Ustawienia}  {Kamera}  {Źródło zdarzenia}
 {Przekaź.}.
NC: Normalnie zwarty; rozwierany w fazie alarmu
NO: Normalnie rozwarty; zwierany w fazie alarmu
(3) Wyjścia tranzystorowe
1) Dodatkowo możemy podłączyć wyjścia tranzystorowe. Stan niski (0V) lub wysoki (5V)
2)
Podłącz wyjścia tranzystorowe do zacisków DO1 / DO2 / DO3
W zależności od typu stosowanych urządzeń, może zaistnieć konieczność
doprowadzenia oddzielnego zasilania.
10
Instrukcja obsługi i użytkowania
Narzędzia obsługi i programowania
Rejestratory IN-960H-H45xx oraz IN-960H-H46xx obsługuje się za pomocą przycisków panelu czołowego,
pilota i myszy.
Panel czołowy rejestratorów IN-960H-H45xx
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Nazwa
Etykieta
Port USB
Odtwarzanie wstecz/Szybko wstecz
Poklatkowo wstecz
Pause
Poklatkowo do przodu
Odtwarzanie
MENU
ESC
Kierunek i wybór
Zasilanie
Dioda zasilania
Dioda rejestracji
Opis
Producent urządzenia
Port USB do podłączenia myszy lub pamięci przenośnej
Odtwarzanie wstecz/Przewijanie (w trybie odtwarzania)
Poklatkowe odtwarzanie wstecz (w trybie odtwarzania)
Pauza (w trybie odtwarzania)
Odtwarzanie poklatkowe (w trybie odtwarzania)
Odtwarzanie/Szybko w przód (w trybie odtwarzania)
Menu rejestratora
Wyjście z menu / przejście do wyższego poziomu menu
Umożliwiają poruszanie się i wybór opcji
Załączanie i wyłączanie urządzenia
Wskaźnik zasilania
Wyświetla aktywność dysku
Pilot dla serii IN-960H-H45xx
ESC
Wyjście z bieżącego menu
MENU
Menu rejestratora
MODE
Wybór trybu wyświetlania
WYBÓR
Wybór zaznaczonej
włączenie sekwencji
funkcji
KIERUNEK
Wybór funkcji z menu lub zmiana
podziału kamer
Odtwarzanie
wstecz
Odtwarzanie wstecz
Odtwarzanie
Odtwarzanie
Poklatkowo
wstecz
Poklatkowe odtwarzanie wstecz
Pause
Pauza
Poklatkowo
do przodu
Odtwarzanie poklatkowe
11
lub
Instrukcja obsługi i użytkowania
Panel czołowy rejestratorów IN-960H-H46xx
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Nazwa
Etykieta
Napęd
Wysuń
Odtwarzanie wstecz/Szybko wstecz
RELAY
Poklatkowo wstecz
INFO
Pause
LOCK
Poklatkowo do przodu
LOG
Odtwarzanie do przodu / Szybko
PLAY
ESC
Port USB
Zasilanie
Dioda zasilania
Kierunek i wybór
MENU
SEARCH
BACKUP
CAPTURE
PTZ
SPOT
Klawisze numeryczne
Dioda błędu
Dioda alarmu
Dioda sieci
Dioda rejestracji
Opis
Producent urządzenia
Nagrywarka DVD
Wysuwa płytę z napędu DVD
Odtwarzanie wstecz/Przewijanie (w trybie odtwarzania)
Sterowanie przekaźnikiem (w trybie podglądu)
Poklatkowe odtwarzanie wstecz (w trybie odtwarzania)
Podgląd konfiguracji urządzenia i konfiguracji wyświetlania
(w trybie podglądu)
Pauza (w trybie odtwarzania)
Blokada (w trybie podglądu)
Odtwarzanie poklatkowe (w trybie odtwarzania)
Pamięć zdarzeń (w trybie podglądu)
Odtwarzanie/Szybko w przód (w trybie odtwarzania)
Wejście do odtwarzania (w trybie podglądu)
Wyjście z menu / przejście do wyższego poziomu menu
Port USB do podłączenia myszy lub pamięci przenośnej
Załączanie i wyłączanie urządzenia
Wskaźnik zasilania
Umożliwiają poruszanie się i wybór opcji
Menu rejestratora
Wyszukiwanie nagrań
Kopiowanie nagrań
Robi zdjęcie wyświetlanego materiału i zapisuje je na USB
Sterowanie PTZ
Sterowanie monitorami dodatkowymi
Wybór kanału, wprowadzanie liczb
Wyświetla błędne stany dysku lub wentylacji
Wyświetla stan detekcji alarmu
Wyświetla aktywne połączenia
Wyświetla aktywność dysku
12
Instrukcja obsługi i użytkowania
Pilot dla serii IN-960H-H46XX
A. Obsługa podstawowa
POWER
RECORD
POWER
RECOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
COPY
ID
0
MENU
1
~
0
ID
Wył / Zał rejestrator
Włącza i wyłącza nagrywanie wszystkich kamer
Numer
Wprowadzanie liczb
ID
Ustawianie ID pilota
ESC
B. Klawisze obsługi i programowania
RELAY
MENU
Menu rejestratora
ESC
Wyjście z bieżącego menu, powrót
o poziom wyżej
SEARCH
Wyszukiwanie nagrań
WYBÓR
Wybór kategorii, tryb sekwencyjny
COPY
Kopiowanie nagrań
P Z
Sterowanie PTZ
SEARCH
STATUS
LOCK
DOWN
UP
LOG
PLAY
PTZ
NAWIGACJA
DOWN/
UP
Nawigacja w menu, wybór trybu
podziału ekranu
Sterowanie prędkością/głośnością
C. Klawisze wyszukiwania (tryb odtwarzania)
PLAY
LOG
LOCK
STATUS
RELAY
Odtwarzanie / szybko
Do przodu / szybko w przód
Poklatkowo
Poklatkowo do przodu
Pauza
Pauza
Poklatkowo wstecz
Poklatkowo wstecz
Wstecz / Szybko
Odtwarzanie do tyłu / szybko wstecz
D. Inne funkcje (tryb podglądu)
PLAY
LOG
LOCK
STATUS
RELAY
PLAY
Odtwarzanie nagrań
LOG
Przeglądanie pamięci zdarzeń
LOCK
Blokowanie rejestratora
STATUS
Wyświetlanie informacji systemowych, zmiana ustawień wyświetlania
RELAY
Stan i sterowanie wyjściem przekaźnikowym
13
Instrukcja obsługi i użytkowania
※ Ustawianie adresu ID pilota
Przykład: Ustawienie ID na 1
Naciśnij [ID], wprowadź 2-cyfrowy ID pilota, naciśnij jeszcze raz [ID].
,
,
Aby sterować jednym pilotem rejestratory o różnych numerach ID, zaprogramuj ID pilota
na 999.
Mysz
Rejestrator można również obsługiwać za pomocą myszy USB. Jeśli mysz jest podłączona, na ekranie
wyświetlany jest kursor myszy (patrz rysunek w Tabeli poniżej).
※ Funkcje obsługiwane przy pomocy myszy.
Kliknięcie prawym klawiszem
Tryb podglądu/Przejście z trybu odtwarzania do menu
podglądu / otwarcie/zamknięcie menu odtwarzania
Wyświetlenie listy opcji danego menu (w oknie menu)
Kliknięcie lewym klawiszem
Wybór menu.
Podwójne kliknięcie lewym
Wybór menu.
Kliknięcie lewym klawiszem +
przeciągnięcie
Przeniesienie okna.
14
Instrukcja obsługi i użytkowania
Przygotowanie rejestratora do pracy
Zalecane dyski twarde
Typ
Rozmiar
Pojemność
Bufor
Obroty
SATA I, II
3.5“ 1, 2 płaski
Do 2TB
Ponad 8MB
Ponad 7200
Instalacja dysków w rejestratorach serii IN-960H-H45xx oraz IN-960H-H46xx
1) 1) Odkręć wkręty mocujące górę obudowy. Zdejmij ją.
1) Rejestrator należy wyłączyć w sposób normalny i odłączyć zasilacz
sieciowy.
2) Przed instalacją dysku, dotknij uziemionego metalu lub załóż opaskę
uziemiającą aby odprowadzić ew. ładunki elektrostatyczne (wyładowanie elektrostatyczne może spowodować uszkodzenie dysku).
3) Po zainstalowaniu dysku – przed włączeniem zasilania – załóż górę
obudowy.
2) Odkręć i wyjmij blachę mocowania HDD.
3) Przykręć dysk (dyski) do blachy kątowych
IN-960H-H46xx
4) Przykręć dysk (dyski) oraz nagrywarkę do blachy mocującej
15
Instrukcja obsługi i użytkowania
IN-960H-H46xx
IN-960H-H45xx
5) Przykręć blachę mocującą (IN-960H-46xx) lub dyski do podstawy
rejestratora (IN-960H-45xx)
5) Podłącz kabel zasilania i kabel danych do dysku. Dotyczy tylko IN-960HH46xx.
Włączenie rejestratora
Podłącz zasilacz, który sprzedawany jest w komplecie z rejestratorem i naciśnij przycisk zasilania na
przednim panelu rejestratora.
16
Instrukcja obsługi i użytkowania
Obsługa urządzenia
Przeglądanie informacji systemowych i ustawienia wyświetlania
Audio/Stan nagrywania/Nazwy kamer/Wskaźnik połączenia/Data i godzina są wyświetlane na ekranie głównym.
[Ekran główny]
Elementy i symbole wyświetlane na ekranie
Kamera niepodłączona lub obraz został ukryty.
Audio aktywne.
Audio wyciszone.
Nazwa kamery
Nazwa kamery
Data/Godzina
Bieżąca data i godzina
Detekcja ruchu
Nagrywanie
zdarzeń
Alarm z wejścia
Detekcja audio
Detekcja tekstu
Nagrywanie obrazu
Tryb nagrywania
Nagrywanie audio
Nagrywanie tekstu
Utrata Sygnału
Kamera niepodłączona (brak sygnału wizji).
17
Instrukcja obsługi i użytkowania
※ Pasek zarządzania ※
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pełny ekran
Podział 2x2
Podział 3x3
Podział 4x4
Powiększenie
Sekwencja
Data I czas
Stan dysku
Odtwarzanie
Włączanie i wyłączanie rejestratora
Włączanie
1) Po podłączeniu zasilacza i kabla sieciowego, naciśnij klawisz Power.
2) Po uruchomieniu rejestratora, na ekranie pojawią się obrazy z podłączonych kamer.
Wyłączanie
※ Fabryczne hasło administrator to “00000.”
※ Aby zmienić hasło, przejdź do {Ustawienia}  {System}  {Użytkownicy}  {Zmień.}.
1) Naciśnij klawisz Power (na pilocie lub obudowie).
2) W oknie wprowadzania hasła podaj hasło (za pomocą klawiszy numerycznych i klawiszy strzałek).
3) Po podaniu poprawnego hasła rozlega się 20-sekundowy dźwięk ostrzegawczy, a następnie rejestrator
wyłącza się.
Logowanie
Konta użytkowników, dostęp do funkcji
Użytkownicy rejestratora dzielą się na administratora lokalnego i użytkowników ogólnych.
Administrator lokalny ma dostęp do wszystkich funkcji.
Administrator lokalny ma dostęp do wszystkich funkcji: Wył/Zał zasilanie, Ustawienia,
Admin.
Podgląd i Odtwarzanie.
Użytkownicy
Można zdefiniować do 14 użytkowników. Dla każdego użytkownika można oddzielnie
zdefiniować prawo dostępu do wybranych funkcji systemowych.
Aby zdefiniować opcje dostępu, wejdź do { Menu}  {Ustawienia}  {System}
{Użytkownicy}.
※ Funkcje programowane dla poszczególnych użytkowników
Podgląd na żywo przez sieć
Odtwarzanie (Pobieranie danych)
Pozwala na podgląd przez sieć w trybie “na żywo”
Pozwala na odtwarzanie i pobieranie nagrań przez sieć
Kopiowanie
Kopiowanie nagrań lokalnie
Ustawienia
Programowanie, Harmonogramy, System, Nośniki, NTP,
Ustawienia zaawansowane, Kamery PTZ, Sieć, Ustawienia
Kamer/TV
Kontrola PTZ
Zdalna aktualizacja
Sterowanie kamerami PTZ
Zdalna aktualizacja firmware przez sieć
Hasło
Wymuszenie wprowadzenia hasła
Włącz kanał
Podgląd przez wybranych kamer
18
Instrukcja obsługi i użytkowania
Logowanie
Aby wyświetlić okno menu, naciśnij prawy klawisz myszy lub klawisz [MENU] (panel przedni).
[Okno Menu]
Aby wejść do menu rejestratora, należy się zalogować. Poniżej przedstawiamy fabryczne
nastawy haseł logowania:
[ Admin : 00000 ]
[ User1 : 1111111 ] [ User2 : 2222222 ] [ User3 : 3333333 ] [ User4 : 4444444 ] itd.
[Okno logowania]
1) W trybie podglądu na żywo wybierz {Menu}  {Zaloguj}. Pojawia się okno logowania .
2) Ustaw żądanego użytkownika/administratora w polu Użytkownik i wprowadź hasło, korzystając z klawiszy
wyświetlonej z boku okna klawiatury.
Wylogowanie
Po wylogowaniu się nie można wejść do menu.
W trybie podglądu na żywo wybierz {Menu}  {Wyloguj}.
Podgląd na żywo





Podziały ekranu i sekwencje obrazów
Grupowanie kamer
Monitor pomocniczy (Spot) tylko IN-46XX
Wejście do menu
Sterowanie PTZ
Po uruchomieniu, rejestrator automatycznie przechodzi do trybu podglądu na żywo. Na ekranie pojawia się
podział na [16/8/4] – w zależności od ustawień. W przypadku rejestratorów 16-kanałowych, dostępne są tryby
podziału na 1, 4, 9 i 16. Dla każdego trybu (prócz 16) podziału można uruchomić sekwencyjne zmiany obrazów.
Podziały ekranu i automatyczne sekwencje
●●●
Pełny ekran (16 grup)
1 2 3
19
16
Instrukcja obsługi i użytkowania
Naciśnij klawisz trybu pełnoekranowego.
Aby wyświetlić żądaną kamerę, wprowadź jej numer za pomocą klawiszy numerycznych.
Podział na 4 (4 grupy)
1
2
5
6
9
10
13
14
3
4
7
8
11
12
15
16
9 10
Naciśnij klawisz podziału na 4.
Podział na 9 (2 grupy)
1
2
3
8
4
5
6
11 12 13
7
8
9
14 15 16
Naciśnij klawisz podziału na 9.
1 2 3 4
5 6 7 8
9 101112
13141516
Podział na 16 (1 grupa)
Naciśnij klawisz podziału na 16.
※ Aby wyświetlić obraz z wybranej kamery na całym ekranie, dwukrotnie kliknij na ramce wybranej
kamery(w trybie podziału 4/9/16). Ponowne podwójne kliknięcie (w dowolnej części ekranu) spowoduje
powrót do ostatnio używanego trybu podziału.
※Tryby dodatkowe uruchamiamy, gdy naciśniemy dwukrotnie podział:
- Na panelu przednim lub na sterowniku należy numer kamery, aby wyświetlić ją w większym oknie.
- Mając do dyspozycji myszkę klikamy dwukrotnie na wybranej kamerze, aby wyświtlić ją w większym
oknie.
- Sekwencja przełącza kolejno kamery na dużym oknie.
※ Automatyczne sekwencje
 Automatyczna sekwencja służy do wyświetlania kolejnych ekranów podziałów (w trybach 1/4/9) lub
kolejnych kamer (tryb dodatkowym). Aby ustawić sekwencje, wybierz {Menu}  {Różne} 
{Ustawienia wyświetlania}{Głóona/Dodatkowa Sekwencja} – określ czas wyświetlania (aby można
było określić czas, do rejestratora muszą być podłączone kamery).
 Uruchomienie sekwencji następuje po wybraniu przycisku wyboru lub kliknięciu lewym przyciskiem
myszy na strzałce.
Menu w trybie podglądu
Dostęp do wszystkich funkcji sterowania rejestratorem odbywa się poprzez Menu.
1) Naciśnij klawisz Menu lub kliknij prawym klawiszem myszy. Na ekranie pojawi się menu.
2) Za pomocą klawiszy strzałek i wyboru lub myszy wybierz żądaną pozycję z listy.
3) Aby wyłączyć menu, naciśnij ESC lub kliknij prawym klawiszem myszy.
Wyszukiwanie nagrań
Tryby wyszukiwania
Aby wejść do trybu wyszukiwania z poziomu podglądu na żywo, wybierz {Menu}  {Szukaj}.
20
Instrukcja obsługi i użytkowania
[Menu wyszukiwania]
Menu wyszukiwania
Dostępne są 4 tryby odtwarzania nagrań:
A. Wg. kalendarza
Wyszukiwanie wg kalendarza pozwala na odnalezienie nagrań według [Roku/Miesiąca/Dnia/Godziny/
Minut] rejestracji, w wybranym trybie: [Z wielu kamer/Z wielu godzin/Z wielu dni] oraz [Det.Ruchu/Czujnik/
Audio]. Wybór opcji “wg. Kalendarza” powoduje wyświetlenie ekranu wyszukiwania.
B. Pójdź do ostatniego
Przeglądanie najświeższych (ostatnio zarejestrowanych) nagrań w trybie podziału ekranu. Po wybraniu tej
opcji rejestrator przechodzi w tryb odtwarzania.
C. Pójdź do pierwszego
Przeglądanie najstarszych (najdawniej zarejestrowanych) nagrań w trybie podziału ekranu. Po wybraniu tej
opcji rejestrator przechodzi w tryb odtwarzania.
D. Do ostatniego odtwarzania
Odtwarzanie ostatnio przeglądanego materiału.
※ Tryby „Pójdź do pierwszego” i „Pójdź do ostatniego” są dostępne tylko w trybie
{Z wielu kamer}
Wyszukiwanie według kalendarza
Ekran wyszukiwania
W trybie podglądu na żywo, wybierz {Menu}  {Szukaj}  {Wg.Kalendarza}.
[Ekran wyszukiwania]
21
Instrukcja obsługi i użytkowania
Wybór Roku/Miesiąca/Dnia
Wybierz żądany [Rok/Miesiąc/Dzień]. Kolor trójkąta w lewym górnym rogu pola dnia/godziny określa rodzaj
zapisanych w danym dniu danych.
Katalogi nagrań
1) Po każdej zmianie czasu systemowego rejestratora w {Menu}  {Ustawienia}  {Czas}  {Data & Czas},
tworzony jest nowy katalog nagrań. Nagrania utworzone przed zmianą czasu są wyróżniane kolorem
błękitnym.
2) Wybór nagrania wyświetlanego w kolorze błękitnym powoduje wyświetlenie okna wyboru, w którym
możemy wybrać odpowiedni katalog nagrań sprzed zmiany czasu.
※ Wyszukiwanie z listy plików działa tylko w trybie wielokanałowym.
Bieżący
Stary_X
Obrazy nagrane zgodnie z bieżącymi ustawieniami czasu systemowego
Obrazy zapisane przed zmianą czasu systemowego
Zdarzenia
Pole służy do wyszukiwania zdarzeń wybranego typu. Wybierz [Wszystko/Det. ruchu/Czujnik/Audio/Tekst/Obiekt].
Tryb Multi - Z wielu kamer
Tryb służy do jednoczesnego odtwarzania zapisu z wielu kamer.
1) Za pomocą klawiszy strzałek i wyboru, wybierz Rok/Miesiąc/Dzień w oknie kalendarza.
2) W dolnej części okna pojawiają się paski wskazujące tryb zapisu wykonanego dla danych przedziałów
czasowych:
Zielony
Nagrania wykonane w trybie ciągłym.
Czerwony
Nagania po detekcji ruchu.
Żółty
Nagrania po detekcji dźwięku
3) Za pomocą klawiszy strzałek lub klawiszy numerycznych, przejdź do żądanej godziny i naciśnij klawisz
Wyboru.
4) Po wybraniu godziny, na dole pojawiają się paski minut (kolory – jak wyżej).
5) Przejdź za pomocą klawiszy strzałek lub klawiszy numerycznych do żądanego punktu i naciśnij klawisz
Wyboru. Rozpocznie się odtwarzanie materiału.
Tryb Multi - Z wielu godzin
Rejestrator pozwala na porównanie nagrań jednej kamery w różnym czasie (o różnych porach dnia). Służy do
tego tryb „Z wielu godzin”).
1)
2)
3)
4)
5)
Wejdź do trybu „Z wielu godzin”.
Wybierz żądany dzień.
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz godzinę startu i kamerę.
Zapis zostanie przedstawiony w postaci paska minutowego.
Za pomocą klawiszy strzałek i klawiszy numerycznych wybierz żądany moment czasowy. Naciśnij klawisz
Start, aby odtworzyć nagrania.
※ Wyświetlane zostaną nagrania z zakresu 16 godzin.
Z wielu dni
Rejestrator pozwala na porównanie nagrań jednej kamery w różnych dniach. Służy do tego tryb „Z wielu dni”.
1) Za pomocą klawiszy strzałek i Select, wybierz Rok/Miesiąc/Dzień w oknie kalendarza.
2) Wyświetlona zostanie lista nagrań dla wybranego zakresu.
3) Za pomocą klawiszy strzałek wybierz czas startu i kamerę.
4) Naciśnij klawisz Start, aby odtworzyć nagrania.
22
Instrukcja obsługi i użytkowania
Odtwarzanie
Istnieje 6 sposobów odtwarzania nagrań:
 Odtwarzanie wg kalendarza (nagrania z wybranego dnia i godziny)
Wybierz {Odtwarza..} w {Menu}  {Szukaj}  {Wg.Kalendarza} .
 Odtwarzanie ostatnio zarejestrowanego materiału
Wybierz {Menu}  {Szukaj}  {Pójdź do ostatniego}.
 Odtwarzanie najstarszych nagrań
Wybierz {Menu}  {Szukaj}  { Pójdź do pierwszego}.
 Odtwarzanie ostatnio przeglądanych nagrań
Wybierz {Menu}  {Szukaj}  {Do ostat. odtwarzania}.
 Odtwarzanie po z zdarzeniach POS
Wybierz {Menu}  {Szukaj}  {Wyszukaj POS}.
 Odtwarzanie nagrań powiązanych z zapisami rejestru zdarzeń
Po wejściu do {Menu}  {Różne}  {Pamięć zdarzeń}, wybierz żądane zdarzenie z listy lub kliknij
dwukrotnie na zdarzeniu.
[Ekran odtwarzania]
Odtwarzanie i prędkość odtwarzania
1) W trybie odtwarzania korzystamy z opisanych poniżej klawiszy ekranowych.
2) Po dojściu do końca danych, rejestrator automatycznie przechodzi do odtwarzania materiału z kolejnej
strefy czasu (funkcja działa tylko w trybie odtwarzania wielokanałowego; można odtwarzać materiał
23
Instrukcja obsługi i użytkowania
zarówno do przodu, jak i wstecz).
3) Za pomocą klawiszy
(ⅹ32) / (ⅹ300).
regulujemy prędkość odtwarzania: (ⅹ1) / (ⅹ2) / (ⅹ4) / (ⅹ8) / (ⅹ16) /
[Pasek stanu i sterowania odtwarzaniem]
Opis klawiszy odtwarzania
Klawisz
Nazwa
Opis
Zmiana trybu wyświetlania
Naciśnij dowolny podział, aby zmienić tryb wyświetlania
Odtwarzanie/ Szybko do przodu
Poklatkowo do przodu
Naciśnij 1 raz – Odtwarzanie do przodu (ⅹ1)
Naciśnij 2 razy – Szybko w przód(ⅹ2)
Naciśnij 3 razy – Szybko w przód (ⅹ4)
…..
Naciśnij 4 razy – Szybko w przód (ⅹ300)
Naciśnij jeszcze raz – powrót do trybu x1 (z trybu x300)
Odtwarzanie do przodu klatka-po-klatce
Pauza
Pauza
Pauza
Poklatkowo wstecz
Odtwarzanie wstecz klatka-po-klatce
Pauza
Odtwarzanie wstecz /
Szybko wstecz
Naciśnij 1 raz – Odtwarzanie wstecz (ⅹ1)
Naciśnij 2 razy – Szybko wstecz (ⅹ2)
Naciśnij 3 razy – Szybko wstecz (ⅹ4)
…
Naciśnij 4 razy – Szybko wstecz (ⅹ3o0)
Naciśnij jeszcze raz – powrót do trybu x1 (z trybu x300)
LIVE
Powrót do trybu podglądu
Pasek stanu – informacja graficzna o stanie nagrań.
Kliknięcie prawym klawiszem myszy lub naciśnięcie klawisza menu w trybie odtwarzania wyświetla {Menu
odtwarzania}:
[Menu odtwarzania]
Szukanie zaawansowane
Opcja pozwala na szybkie odnalezienie obrazów z zarejestrowanym ruchem dla wybranej kamery.
1) Wejdź do opcji Szukania zaawansowanego i wybierz żądaną kamerę.
2) Rejestrator przełączy się w tryb jednokanałowy, na ekranie pojawi się poniższe okno:
24
Instrukcja obsługi i użytkowania
[Okno przeszukiwania]
3) Aby anulować wyszukiwanie naciśnij Anuluj.
Wg. kalendarza
Wejście do wyszukiwania {Menu}  {Szukaj}  {Wg. kalendarza}
Z wielu godzin
Tryb „Z wielu godzin” służy do porównywania zapisu wybranej kamery dla różnych przedziałów czasu rejestracji.
Najświeższe nagrania pojawiają się w dolnej części ekranu.
Z wielu dni
Tryb „Z wielu dni” służy do porównywania zapisu wybranej kamery dla różnych dni rejestracji.
Najświeższe nagrania pojawiają się w dolnej części ekranu.
Odtwarzanie klatka po klatce
Tryb „Odtw. Klatka po klatce” wyświetla obraz z kamery w trybie podziału pokazując każdą kolejną klatkę w
następnym okienku.
Zdarzenie
Odtwarzanie nagrań według wybranego typu zdarzeń [Wszystko/Det.Ruch./Czujnik/Audio]
Audio
Wyłączenie dźwięku.
Archiwizacja
Archiwizacja pozwala na zapisanie wybranych obrazów na CD/ Nośnik zewnętrzny.
Archiwizacja
Zdjęcie
Zapis obrazów na DVD/ Nośnik zewnętrzny.
Zapisanie obrazu stopklatki na nośnik zewnętrzny.
Archiwizacja
Zapisane obrazy można archiwizować na płytach CD / DVD oraz na nośnikach zewnętrznych (CD, DVD, HDD,
Flash itp.) podłączonych do jednego z portów USB 2.0. Archiwizację można wykonać z poziomu trybów:
podglądu na żywo, wyszukiwania nagrań, odtwarzania oraz podczas przeglądania rejestru zdarzeń.
Archiwizacja z poziomu podglądu na żywo
1) Wybierz {Menu}  {Archiwizacja}  {Archiwizacja}. Na ekranie pojawi się okno archiwizacji.
2) Przedział czasu archiwizacji jest ustawiany domyślnie na ostatnie 5 minut przed wybraniem polecenia
archiwizacji.
3) Wybrane zostają wszystkie kamery, dla których istnieje zapis w wybranym przedziale czasowym.
Jednakże dostępny wybór kamer zależy od trybu podziału ekranowego: można wybrać tylko kamery
dostępne w aktualnym trybie wyświetlania.
4) Resztę procedur opisano w sekcji {Archiwizacja}  {Proces archiwizacji} (następna strona).
Archiwizacja z poziomu wyszukiwania
1) Wybierz {Menu}  {Szukaj}  {Wg.kalendarza}.
2) Kliknij prawym klawiszem myszy lub naciśnij klawisz {MENU}.
3) Start czasu archiwizacji jest ustawiany domyślnie na wybrany w oknie wyszukiwania rok/miesiąc/dzień/
godzinę/minuty; koniec archiwum – na ostatnią minutę/sekundę zapisanych dla danej godziny danych.
4) Wybrane zostają wszystkie kamery, dla których istnieje zapis w wybranym przedziale czasowym.
5) Resztę procedur opisano w sekcji {Archiwizacja}  {Proces archiwizacji} (następna strona).
Archiwizacja z poziomu rejestru zdarzeń
25
Instrukcja obsługi i użytkowania
Wybierz w {Menu}  {Różne}  {Rejestr zdarzeń} dzień i zdarzenie z rejestru.
Kliknij prawym klawiszem myszy lub naciśnij klawisz {MENU}.
Przedział czasu archiwizacji jest ustawiany domyślnie na ostatnie 5 minut przed wybranym zdarzeniem.
Wybrane zostają wszystkie kamery, dla których istnieje zapis w wybranym przedziale czasowym.
Jednakże, jeśli zdarzenie dotyczy konkretnej kamery – zostanie wybrana tylko ta kamera.
5) Resztę procedur opisano w sekcji {Archiwizacja}  {Proces archiwizacji} (następna strona).
1)
2)
3)
4)
Archiwizacja w trybie odtwarzania
1) Wybierz {Menu}  {Archiwizacja}. Odtwarzanie zostanie zatrzymane.
2) Przedział czasu archiwizacji jest ustawiany domyślnie na ostatnie 5 minut przed wybraniem polecenia
archiwizacji.
3) Wybrane zostają wszystkie kamery, dla których istnieje zapis w wybranym przedziale czasowym.
Jednakże dostępny wybór kamer zależy od trybu podziału ekranowego: można wybrać tylko kamery
dostępne w aktualnym trybie wyświetlania.
4) Resztę procedur opisano w sekcji {Archiwizacja}  {Proces archiwizacji} (następna strona).
Proces archiwizacji
[Okno archiwizacji]
1) W lewym górnym rogu okna umieszczony jest przycisk wyboru nośnika archiwum. Z prawej strony
wyświetlona jest informacja o aktualnie wybranym nośniku.
2) Po wybraniu urządzenia wyświetlone zostają informacje o wolnym miejscu, pojemności nośnika,
rozmiarze tworzonego pliku archiwum i nazwie katalogu, w którym zostaną zapisane pliki.
3) Jak widać na rysunku powyżej, nazwa katalogu zawiera daty, godziny minuty i sekundy początku i końca
archiwizowanych nagrań. Ostatnie 2 cyfry zależą od liczby folderów nośnika archiwum.
4) Jeśli nie wybrano żadnego nośnika archiwum, nie można ustawić czasów archiwum i numerów kamer.
5) Czasy początku i końca archiwum można zmieniać (po wybraniu nośnika). Czas początku nagrania (lewe
pole) nie może być późniejszy niż czas końca.
6) Zmiana wartości Rok/Miesiąc/Dzień/Godzina/Minuty/Sekundy, potwierdzona naciśnięciem klawisza
[Select] skutkuje wyświetleniem nowego rozmiaru i nazwy katalogu. Jeśli nie wybrano żadnej kamery –
czasów nie da się zmienić.
26
Instrukcja obsługi i użytkowania
※ Kamerę do archiwizacji można wybrać tylko wtedy, gdy istnieją dla niej nagrania w wybranym przedziale czasu.
7) Jeśli rozmiar tworzonego archiwum jest większy, niż ilość wolnego miejsca, rozmiar ten jest wyświetlany:
w żółtym prostokącie (jeśli urządzenie umożliwia wykonanie kilku nagrań) lub czerwonym (jeśli wykonanie
kilku nagrań jest niemożliwe).
Jeśli nośnik przeznaczony do nagrania archiwum jest niesformatowany, a rozmiar
tworzonego archiwum wyświetlony na żółto, po uruchomieniu archiwizacji klawiszem
(Start) pojawia się pytanie o skasowanie zawartości nośnika. Wybranie [Tak] powoduje
skasowanie wszystkich danych zawartych na nośniku.
8) Naciśnij klawisz Start. Pojawia się prośba o potwierdzenie.
※ Wybierz [Tak] aby rozpocząć proces archiwizacji lub [Nie] – by anulować proces. Aby wybrać
inny nośnik, naciśnij klawisz [Anuluj].
9)
Wybierz {Tak} aby rozpocząć archiwizację.
Zdjęcie
Funkcja “Zdjęcie” pozwala na zapisanie bieżąco wyświetlanego obrazu kamery (w trybach podglądu na żywo,
odtwarzania, wyszukiwania i rejestru zdarzeń) w pliku JPG.
1) Aby zgrać bieżąco wyświetlany obraz, wybierz {Menu}  {Archiwizacja}  {Zdjęcie} – w trybie
podglądu na żywo lub podczas odtwarzania nagrań.
2) W trakcie przeglądania archiwum z nośnika USB2.0, plik JPG jest zapisywany na tym samym nośniku.
3) Jeśli nośnik USB jest niepodłączony lub podłączone jest kilka nośników, pojawi się okno wyboru nośnika.
4) Jeśli wybranym urządzeniem jest nagrywarka, pojawi się pytanie o potwierdzenie zapisu.
Archiwizacja zdarzeń
Funkcja umożliwia archiwizację zdarzeń systemowych w postaci pliku tekstowego.
1) Wybierz {Menu}  {Archiwizacja}  {Archiwizacja zdarzeń} I ustaw parametry archiwizacji
[Okno archiwizacji zdarzeń]
27
Instrukcja obsługi i użytkowania
Archiwizacja ustawień
Funkcja umożliwia stworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych.
1) Wybierz {Menu}  {Archiwizacja}  {Archiwizacja ustawień} i ustaw parametry archiwizacji.
[Okno archiwizacji ustawień]
Sterowanie kamerami PTZ
Warunki niezbędne do sterowania kamerami PTZ
1) Kamera PTZ musi być podłączona do rejestratora – patrz {2-3-2 Inne urządzenia zewnętrzne} 
{4) Kamery PTZ}.
2) Wybierz {Menu}  {Ustawienia}  {Parametry}  {PTZ} lub naciśnij przycisk PTZ na przednim panelu
rejestratora. Sprawdź również, czy zaprogramowane są właściwie parametry PTZ
Tryb sterowania PTZ
1) W trybie podglądu na żywo wybierz {Menu}  { PTZ }, lub naciśnij klawisz PTZ na panelu rejestratora.
2) Pojawia się okno sterowania PTZ. Okno może być wyświetlane w trybie „Min.” (podstawowe przyciski) lub
„Max.” (wszystkie przyciski):
[Tryby wyświetlania okna sterowania PTZ (Max. – po lewej / Min. – z prawej)]
28
Instrukcja obsługi i użytkowania
Kanał sterowanej kamery PTZ jest wyróżniony żółtą ramką.
3)
Kontrola PTZ
A.
Kamera
1) Wybierz przycisk z numerem kamery. Można wybrać tylko kamery z aktywną funkcją PTZ.
2) Wybierz kamerę z listy aktywnych kamer.
B.
Prędkość
Regulacja prędkości poruszania kamery.
C.
Trasa
※ Więcej informacji w sekcji opisu {Menu}  {Ustawienia}  {Parametry}  {PTZ} 
{Trasa}.
1) Wybierz [Wł.] / [Wył]. Jeśli wybrałeś [Wł.], możesz wybrać żądaną trasę: [Trasa 1] lub [Trasa 2].
2) Dla każdej trasy można zdefiniować do 8 pozycji presetów.
3) W zakładce Trasa w {Menu}  {PTZ}, możesz ustawić Trasa 1/ Trasa 2 lub [Wył.].
D.
Strzałki pionowe / poziome
Strzałki służą do przemieszczania kamery.
E.
Zoom
Do ustawiania zbliżenia służą klawisze {Oddal / Zbliż}.
F.
Ostrość
Do regulacji ostrości służą klawisze {Daleko / Blisko}.
G. Przesłona
Do regulacji przesłony służą klawisze {Otwórz / Zamknij}.
H.
Pozycja {Ust.}
Pozycja określa zdefiniowane położenie kamery i ustawienia zoom oraz ostrości.
Z pozycji korzystamy celem szybkiego ustawienia kamery w zdefiniowanej pozycji.
1)
2)
3)
4)
I.
Umieść kamerę w żądanym położeniu, ustaw Zoom i ostrość.
Wybierz numer pozycji 1-255 – naciśnij klawisz {Zapisz i wyjdź}
Naciśnij klawisz {Ust.} aby zapamiętać pozycję pod wybranym numerem presetu.
Aby zdefiniować kolejne pozycje, wykonaj kroki ①-③. Możesz zdefiniować od 1 do 255 pozycji.
Preset {Wyw.}
1) Wybierz numer pozycji – naciśnij klawisz { Zapisz i wyjdź }.
2) Naciśnięcie klawisza {Wyw.} ustawia kamerę w zaprogramowanej pozycji presetu.
J.
Czas pozycji startowej
Jeśli przez określony w tym miejscu czas nie będą wysyłane komendy sterujące, kamera automatycznie
powróci do pozycji zdefiniowanej przez pozycję nr 1 (pozycja 1 jest pozycją główną).
1) Wybierz {Czas pozycji startowej} za pomocą klawiszy strzałek i wyboru.
2) Wybierz {Wył./1 MIN/5 MIN/10 MIN/Użytkownik (1-60)} za pomocą klawiszy strzałek i wyboru.
K.
Menu
Wybranie klawisza Menu włącza menu kamery PTZ.
29
Instrukcja obsługi i użytkowania
Różne
Informacje o systemie
1) W trybie podglądu na żywo wybierz {Menu}  {Różne}{Informacje o systemie}.
2) Na ekranie pojawi się okno informacji systemowych.
[Okno informacji systemowych]
ID jest numerem identyfikacyjnym (1~99, 255) rejestratora. Na pilocie należy ustawić
taki sam numer ID.
Pamięć zdarzeń
Rejestratory IN-960H-4XXX prowadzą rejestr zdarzeń związanych z obsługą, Zał/Wył zasilania, wejść do menu
i połączeń sieciowych.
1) W trybie podglądu na żywo, wybierz, {Menu}  {Różne}  {Pamięć zdarzeń}, pojawi się okno rejestru.
2) W polu kalendarza wybierz (Rok/Miesiąc/Dzień) – za pomocą klawiszy strzałek i Select.
3) Nawigacja w oknie podglądu odbywa się za pomocą klawiszy strzałek.
4) Będąc w polu listy zdarzeń, możesz zmienić bieżąco wyświetlaną godzinę (przydatne do odtwarzania
i archiwizacji). Kliknij prawym klawiszem myszy lub naciśnij klawisz {Menu} i wybierz godzinę, która cię
interesuje.
30
Instrukcja obsługi i użytkowania
[Rejestr zdarzeń]
Typy zdarzeń
Normalne
WYŁ/ZAŁ zasilania, błędy kopiowania/archiwizacji, wejścia/wyjścia z menu nastaw,
odtwarzanie i inne podstawowe operacje.
Zdarzenia
Zapisy związane z rejestracją, w tym: detekcja ruchu, pobudzenia wejść alarmowych.
Sieć
Obsługa przez sieć: logowania, wylogowania, podgląd na żywo
Błędy
Usterki systemowe, w tym: zaniki sygnałów wizji, błędy komunikacji sieciowej.
Wszystko
Wszystkie zdarzenia systemowe
Rejestr zdarzeń po zmianie czasu
Po każdej zmianie czasu następują również zmiany w rejestrze zdarzeń. Dni, w których wykonano zmianę daty są wyróżniane niebieskim trójkątem (pozostałe – czerwonym). Aby
przeglądać rejestr, wybierz dzień z czerwonym trójkątem. Wybranie dnia z niebieskim trójkątem
powoduje wyświetlenie listy zmian daty.
31
Instrukcja obsługi i użytkowania
Kontrola
1) W trybie podglądu na żywo, wybierz {Menu}  {Różne}  {Kontrola}
2) Na zakładce Audio można wybrać tor audio, który chcemy słyszeć lub całkowicie wyciszyć.
[Wybór kanału audio]
3) Na zakładce Przekaź. można aktywować poszczególne wyjścia przekaźnikowe.
4) Na zakładce Tekst określamy, na których kamerach ma być aktywna funkcja POS.
5) Na zakładce Spot ustawiamy tryb działania dodatkowego monitora.
Ustawienia wyświetlania
1) W trybie podglądu na żywo wybierz {Menu}  {Różne}  {Ustawienia wyświetlania}.
[Okno ustawień wyświetlania]
32
Instrukcja obsługi i użytkowania
W tym oknie możemy włączyć lub wyłączyć takie rzeczy jak: Opisy kamer, Pasek narzędzi, Dźwięk
klawiszy, Linie ramek, Wygaszacz i czasy sekwencji dla poszczególnych monitorów.
Grupowanie kamer
Funkcja grupowania kamer pozwala na ułożenie kamer w dowolnej kolejności dla trybów podziału ekranu. W
trybie podziału kamer naciśnij na wybranej kamerze lewym przyciskiem myszy i trzymając przycisk
przeciągnij ją w nowe okno.
33
Instrukcja obsługi i użytkowania
Ustawienia
Czas
※ Opis funkcji
1. Serwer czasu
1) Synchronizacja z serwerem NTP
Czas systemowy synchronizowany co godzinę z serwerem NTP (niezbędne jest połączenie z Internetem).
A. Ustawienie automatyczne
Zostanie wybrany najbliższy serwer sieciowy. W przypadku braku łączności, rejestrator próbuje
połączyć się z kolejnym serwerem.
B. Ustawienie ręczne
Adres innego DVR lub PC można wprowadzić ręcznie. Jeśli połączenie z serwerem nie powiedzie
się, rejestrator zwróci stosowną informację i zapisze zdarzenie w rejestrze zdarzeń. Rejestrator
będzie pracował zgodnie z wbudowanym zegarem.
2) Synchronizacja z rejestratorem pełniącym funkcję serwera czasu.
Wybrany rejestrator może pracować, jako serwer czasu dla pozostałych rejestratorów w sieci. Czas jest
synchronizowany co godzinę. Każda zmiana czasu na rejestratorze- serwerze będzie skutkowała takimi
samymi zmianami na rejestratorach-klientach.
Ponieważ sygnały synchronizujące nie przechodzą przez bramy i routery, serwer i klient muszą
pracować w tej samej podsieci.
2. Czas letni
Ustawienia czasu letniego traktowane są niezależnie od ustawień synchronizacji czasu (należy zatem
wyłączyć obsługę czasu letniego w przypadku korzystania z serwerów NTP, które obsługują zmianę czasu
zima/lato).
3. Ręczne ustawienie daty i godziny
Czas systemowy można również ustawić ręcznie. Jednakże, w przypadku korzystania z serwera NTP
w zakładce Data&Godzina można podejrzeć aktualny czas, lecz nie można go zmieniać.
Wejdź do {Menu}  {Ustawienia}  {Czas} aby zaprogramować parametry synchronizacji.
Serwer czasu
[Synchronizacja czasu]
34
Instrukcja obsługi i użytkowania
A.
Serwer czasu
Wył.
NTP
Serwer czasu nie jest używany.
Synchronizacja czasu z serwerem NTP.
B. NTP
Ustawienia w polu {NTP} są dostępne, gdy {Serwer czasu} jest ustawiony na „NTP”.
C.
Typ serwera
1) Wejdź do pola {Typ serwera} za pomocą klawiszy strzałek i przycisku wyboru.
2) Wybierz typ serwera.
D.
1)
2)
3)
Adres Serwera
Wybierz { Adres Serwera } za pomocą klawiszy strzałek i Select.
Za pomocą klawiszy strzałek i Select wybierz URL serwera.
Adres IP można wprowadzić tylko wówczas, gdy typ serwera jest ustawiony na DVR lub PC.
Data i godzina
[Data i godzina]
A.
Data i Czas
Datę i godzinę można zmienić tylko wówczas, gdy została wyłączona
synchronizacja z serwerem czasu
Data i godzina programowane są w formacie Rok/Mies./Dzień, Godz./Min./Sek.
1) Za pomocą klawiszy strzałek i Select, przejdź do jednego z pól [Rok/Mies./Dzień, Godz./Min./Sek.]
i naciśnij klawisz Select.
2) Wybierz za pomocą klawiszy strzałek żądaną wartość i zatwierdź klawiszem [Select].
B. Sposób wyświetlania daty
Wybierz sposób wyświetlania daty: [Dzień/Miesiąc/Rok] / [Miesiąc/Dzień/Rok] / [Rok/Miesiąc/Dzień].
35
Instrukcja obsługi i użytkowania
Strefa czasowa
[Zakładka stref czasowych]
C.
Strefa czasowa
Wejdź na {1. Strefa czasowa} i naciśnij przycisk Wyboru.
Wybierz z listy żądaną strefę czasową (dla Polski GMT +1).
D.
Czas letni
Za pomocą klawiszy strzałek i Select, Wybierz {2. Czas letni}.
Wł./Wył. za pomocą klawiszy strzałek i wyboru, aby włączyć/wyłączyć czas letni.
[Ustawienia momentu przełączenia]
E.
Początek
Za pomocą klawiszy strzałek i Select, Wybierz {Początek}.
Za pomocą klawiszy strzałek i Select wybierz regułę startu czasu letniego.
F.
Koniec
Za pomocą klawiszy strzałek i Select, Wybierz {Koniec}.
Za pomocą klawiszy strzałek i Select wybierz regułę końca czasu letniego.
36
Instrukcja obsługi i użytkowania
※ Aby pola {Początek} i {Koniec} działały wg reguł tygodniowych, ustaw Dzień na 0.
※ Po zmianie nastaw czasu letniego, istniejące dotychczas dane (rejestr zdarzeń
i nagrania) będą przedstawiane z przedrostkiem “OLD_”.
Automatyczny restart
[Ustawienia automatycznego restartu]
A.
Automatyczny restart
Wejdź na {1. Automatyczny restart} i naciśnij przycisk Wyboru.
Włącz lub wyłącz żądaną funkcję.
B.
Czas (godzina)
Za pomocą klawiszy strzałek i przycisku Wyboru ustaw godzinę.
C.
Powtórz
Za pomocą klawiszy strzałek i przycisku Wyboru ustaw jak często ma się restartować urządzenie.
37
Instrukcja obsługi i użytkowania
Kamera
[Ustawienia Parametrów systemu]
Kamera
1)
2)
3)
4)
5)
6)
W trybie poglądu na żywo wybierz {Menu}  {Ustawienia}  { Kamera}  { Kamera}.
W kolumnie Podłącz. aktywujemy wejścia rejestratora.
W kolumnie Nazwa wprowadzamy nazwę kamery. Maksymalnie 20 znaków.
W kolumnie Maska ustawiamy obszary prywatności, które mają być niewidoczne.
W kolumnie Dostosuj regulujemy Jasność/Kontrast/Kolor/Nasycenie/Wyostrzenie oraz położenie kamery.
W kolumnie Wejścia możemy aktywować wejście alarmowe.
※ Kamery ustawione, jako niepodłączone nie będą wyświetlane ani
nagrywane, nawet jeśli obraz jest fizycznie obecny na wejściu.
.
PTZ
Ustaw parametry podłączonych do rejestratora kamer PTZ. Wejdź do {Menu}  {Ustawienia}  { Parametry}
 {PTZ}.
38
Instrukcja obsługi i użytkowania
[Okno PTZ]
Kamera
Protokół
Kamera ID
Prędkość bit.
Czas
Trasa
Numer kamery 1 ~ 16
Protokół komunikacji kamery PTZ
Adres (ID) kamery PTZ
Prędkość komunikacji (sprawdź w instrukcji kamery)
Czas pozostawania kamery w pozycji presetu. Dotyczy funkcji patrolowania (5 ~60
sekund)
Programowanie tras patrolowania (Trasa 1 i Trasa 2)
Protokół PTZ
Protokół PTZ oznacza sposób komunikacji między rejestratorem a kamerą PTZ. Sprawdź w instrukcji kamery,
jakie protokoły są przez nią obsługiwane.
1) W oknie PTZ, używając klawiszy strzałek i Select przejdź do pola definicji protokołu PTZ żądanej
kamery.
[Lista protokołów PTZ]
39
Instrukcja obsługi i użytkowania
2) Wybierz z listy – używając klawiszy strzałek i wyboru – żądany protokół.
Kamera ID
Adres ID służy do identyfikacji kamer podłączonych do magistrali PTZ..
※ Fizycznie ustawiony w kamerze numer ID oraz ID ustawiony w rejestratorze muszą
być identyczne.
※ Sposób ustawiania fizycznego adresu ID zależy od typu kamery PTZ.
Sprawdź w instrukcji kamery.
1) Wejdź do pola Kamera ID żądanej kamery – za pomocą klawiszy strzałek i Select.
2) W oknie wyboru – używając klawiszy strzałek i Select – wybierz żądany numer ID kamery.
Prędkość transmisji
Wartość określa prędkość przesyłania komend sterujących po magistrali PTZ.
※ Prędkość ustawiona w rejestratorze i w kamerze muszą być identyczne.
※ Sposób określania prędkości w kamerze znajdziesz w instrukcji kamery.
1) Wejdź do pola definicji prędkości żądanej kamery – za pomocą klawiszy strzałek i Select.
2) W oknie wyboru – używając klawiszy strzałek i Select – wybierz żądaną prędkość
Czas pozostawania w presecie
Jest to czas, przez który kamera pozostaje w pozycji każdego presetu w trakcie przechodzenia trasy patrolowej
(wybierz wartość od 5 do 60 sekund).
1) Wejdź do pola czasu dla żądanej kamery – za pomocą klawiszy strzałek i Select.
2) Używając klawiszy strzałek i klawisza [Select], ustaw żądaną wartość.
Trasa
Trasy służą do automatycznego przemieszczania kamery PTZ pomiędzy wybranymi presetami.
1) Wybierz numer trasy, którą chcesz zaprogramować. Rejestratory pozwalają na zdefiniowanie dwóch
tras patrolowych, do 8 pozycji w każdej trasie.
2) Ustaw punkty trasy.
[Okno ustawień trasy]
40
Instrukcja obsługi i użytkowania
POS
Ustaw parametry podłączonych do rejestratora urządzeń POS. Wejdź do {Menu}  {Ustawienia} 
{ Kamera}  {POS}. Przed wybraniem profilu należy go najpierw ustawić.
Źródło zdarzenia
Ustaw parametry dla zdarzeń alarmowych. Wejdź do {Menu}  {Ustawienia}  { Parametry}
zdarzenia}.
 {Źródło
[Okno Źródło zdarzeń]
Obszar detekcji
Funkcja pozwala na zdefiniowanie obszarów wrażliwych na ruch.
1) Po wybraniu edycji obszaru na całym ekranie pojawi się obraz z wybranej kamery.
2) Ekran podzielony jest na pola detekcji.
41
Instrukcja obsługi i użytkowania
[Wybór maski detekcji]
4) Przesuń żółty kwadrat w wybrane miejsce ekranu (planowany narożnik obszaru detekcji)
i naciśnij klawisz wyboru.
5) Za pomocą klawiszy strzałek oznacz obszar detekcji. Brązowe prostokąty znikną..
6) Naciśnij klawisz wyboru.
7) Aby zaznaczyć kolejny obszar, powtórz ④-⑤.
8) Wyjście z ekranu definiowania maski – naciśnij klawisz ESC lub prawy klawisz myszy.
Sposób definiowania maski detekcji
※ Klawisz [Menu] przełącz stan wybranego obszaru.
Czułość detekcji
Wybierz poziom czułości za pomocą klawiszy strzałek i wyboru. Dostępne wartości: {Bardzo niska} /
{Niska} / {Średnia} / {Wysoka} / {Bardzo wysoka}.
Ustawianie czułości detekcji
Poziomy czułości określają wielkość obszaru w którym zachodzą zmiany, niezbędną do powstania kryterium detekcji. Im wyższa czułość, tym mniejsze zmiany będą
wykrywane. Ustawienie wysokiej czułości pomaga wykrywać szybko poruszające
się obiekty.
Czułość dźwięku
Wybierz poziom czułości za pomocą klawiszy strzałek i wyboru. Dostępne wartości: {Bardzo niska} /
{Niska} / {Średnia} / {Wysoka} / {Bardzo wysoka}.
Ustawianie czułości dźwięku
Poziomy czułości określają reakcje na dźwięki poszczególnych kanałów audio. Im
wyższa czułość, tym cichsze dźwięki będą wykrywane.
Typ wejścia
W tym menu definiujemy parametry pracy wejść alarmowych rejestratora. Wykrycie stanu alarmowego na
wejściu uruchamia rejestrację w trybie detekcji alarmu.
1) Wybierz numer wejścia.
2) Wybierz typ działania.
NC(normalnie zwarte): Zwarte do masy; rozwarcie stanowi kryterium alarmu
NO(normalnie otwarte): Rozwarte; zwarcie do masy stanowi kryterium alarmu
42
Instrukcja obsługi i użytkowania
EOL (10 kΩ)
W tym menu definiujemy parametry pracy wejść alarmowych rejestratora. Wykrycie zakończenia linii
alarmowej daje większe bezpieczeństwo
A. Przekaźnik
Ustaw parametry wyjścia przekaźnikowego. Wejdź do {Menu}  {Ustawienia}  { Parametry}
 {Przek}.
[Okno ustawień przekaźników]
Typ przekaźnika
Funkcja pozwala na zdefiniowanie typu wyjścia alarmowego.
1) Wybierz numer wyjścia.
2) Wybierz typ działania.
NC(normalnie zwarte): Zwarte do masy; rozwarcie stanowi kryterium alarmu
NO(normalnie otwarte): Rozwarte; zwarcie do masy stanowi kryterium alarmu
Rejestracja
[Okno ustawień reakcji systemu]
43
Instrukcja obsługi i użytkowania
Nagrywanie w zdarzeniu
Typ rejestracji
Ruch
Wejście
Dźwięk
Tekst
Szukaj tekst
Opis
Po wykryciu ruchu zostanie aktywowana rejestracja.
Po naruszeniu wejścia zostanie aktywowana rejestracja.
Po detekcji dźwięku zostanie aktywowana rejestracja.
Po wykryciu tekstu zostanie aktywowana rejestracja.
Po wykryciu zdefiniowanego tekstu zostanie aktywowana rejestracja.
Nagrywanie
Ustaw parametry rejestracji. Wejdź do {Menu}  {Ustawienia}  { Rejestracja}  {Rejestracja}.
[Okno Nagrywania]
Rozdzielczość
Ustaw rozdzielczość dla poszczególnych kamer.
Rozdzielczość PAL
CIF
D1
960H
352ⅹ288
704ⅹ576
960ⅹ576
Jakość
Ustal jakość zapisu obrazów z poszczególnych kamer. Wybierz spośród pięciu dostępnych poziomów:
{Bardzo niska} / {Niska} / {Średnia} / {Wysoka} / {Bardzo wysoka}.
※ Im wyższa jakość, tym więcej miejsca na dysku zajmują nagrania.
Szybkość nagrywania
Ustalamy ilość rejestrowanych klatek na sekundę.
Normalna
W zdarzeniu
Prędkość nagrywania normalnego i w trybie ciągłym
Prędkość nagrywania po wykryciu alarmu.
Audio
Nagrywanie dźwięków razem z obrazem
44
Instrukcja obsługi i użytkowania
Tekst
Nagrywanie tekstu razem z obrazem
Sygnalizacja alarmu
W tym miejscu definiujemy reakcję rejestratora na zdarzenia alarmowe. Po wykryciu alarmu system może
załączyć Buzzer, ustawić głowicę w wybranej pozycji, wysłać e-mail, aktywować wyjście przekaźnikowe,
wyświetlić kamerę na dodatkowym lub głównym monitorze.
[Okno definiowania reakcji na alarm]
Czas zdarzenia
Aktywacja rejestracji przed zdarzeniem doda do materiału alarmowego 5 sekund nagrania.
Po zdarzeniu możemy ustawić 5 / 10 / 15 / 20 / 60 / 150 / 300 sekund.
[Okno definiowania czasu]
45
Instrukcja obsługi i użytkowania
Pamięć
Można określić, które zdarzenia będą zapisywane w pamięci zdarzeń.
[Okno Pamięci]
Harmonogram
Używany jest do definiowania – z dokładnością godzinową – trybu pracy rejestratora. Dla każdej godziny każdego
dnia tygodnia wybieramy jeden z 4 uprzednio zdefiniowanych Profili.
[Ekran harmonogramu]
Wejście do menu Profilii
1) Wybierz {Menu}  {Ustawienia}  {Profile}.
2) Pojawi się okno harmonogramu.
Programowanie Profilii
46
Instrukcja obsługi i użytkowania
(1) Ustawienie jednakowych danych (od kursora w prawo)
1) Wybierz dzień i godzinę – za pomocą klawiszy strzałek.
2) Wybierz numer profilu:
a) Naciśnij klawisz wyboru (lub podwójnie kliknij lewym klawiszem myszy), aby zaznaczyć tylko
bieżąco wybraną komórkę.
b) Naciśnij klawisz Menu (lub kliknij prawym klawiszem myszy) – aby zaznaczyć bieżąco wybraną
komórkę i wszystkie komórki na prawo od niej.
3) W oknie wyboru ustaw żądany numer profilu – za pomocą klawiszy strzałek i wyboru.
(2) Ustawienie jednakowych danych (od kursora w dół)
1) Za pomocą klawiszy strzałek ustaw się w polu godziny (szczytowy wiersz tabeli).
2) Wybierz numer profilu:
a) Naciśnij klawisz Select (lub podwójnie kliknij lewym klawiszem myszy), aby zaznaczyć tylko
bieżąco wybraną kolumnę.
b) Naciśnij klawisz Menu (lub kliknij prawym klawiszem myszy) – aby zaznaczyć bieżąco wybraną
kolumnę i wszystkie kolumny na prawo od niej.
3) W oknie wyboru ustaw żądany numer profilu – za pomocą klawiszy strzałek i Select.
(3) Definiowanie dni świątecznych
W tym miejscu definiujemy dni świąteczne (dni, w których będzie obowiązywał harmonogram ustawiony
dla Świąt, niezależnie od rzeczywistego dnia tygodnia).
[Dni wolne od pracy]
Kalendarz
Zdefiniowane dni świąteczne są wyróżniane czerwoną zakładką.
Lista dni świątecznych
 Na liście pokazane są wszystkie zdefiniowane dni świąteczne.
 Na jednej stronie mieści się do 15 dni świątecznych, pozostałe – na kolejnych stronach listy.
 {Nr} określa numer kolejny dnia świątecznego (w rosnącej kolejności według daty).
 {Data} określa datę dnia świątecznego.
1) W menu {Harmonogram} wybierz {Menu}  {Święta}.
2) W oknie {Dni wolne od pracy} wybierz za pomocą klawiszy strzałek i Select datę i naciśnij klawisz Select.
3) Po zaprogramowaniu dni wolnych od pracy, naciśnij klawisz [Zapisz]. Następnie naciśnij [Select].
Nośniki
Wybierz {Menu}  {Ustawienia}  {Nośniki}
Po dokonaniu zmian, zapisz je – naciśnij klawisz Zapis.
Inicjalizacja: inicjalizuje dysk do pracy.
Zapis: Zapis dokonanych zmian.
Wyjście: Pojawia się pytanie o zapis.
47
Instrukcja obsługi i użytkowania
[Ekran nośników lokalnych]
Maksymalny czas zapisu
Funkcja pozwala na określenie maksymalnego czasu przechowywania zapisanych obrazów. Przykładowo, jeśli
ustawimy 30 dni – wszystkie nagrania starsze niż 30 dni będą automatycznie kasowane.
Nadpisywanie HDD
Wybierz stan parametru Nadpisywanie HDD {Wł./Wył.}.
W przypadku całkowitego zapełnienia dysku, najstarsze dane będą sukcesywnie zamieniane przez dane najnowsze (nagrywanie “w kółko”).
Po całkowitym zapełnieniu dysku, nagrywanie zostanie zatrzymane.
Wł.
Wył.
Zarządzanie nośnikami
Nośniki lokalne mogą należeć do jednej z trzech kategorii: {HDD Zapis}, {Archiwiz.} i {Nowy}.
A. Funkcje zarządzania nośnikami
Przez nośniki lokalne rozumiemy wewnętrzne dyski twarde oraz wszystkie nośniki podłączone do portów
USB.
Nowy
W rejestratorach, wstępnie wszystkie nośniki zostają przydzielone do kategorii “Nowy”. Każdy nośnik
należący do kategorii “Nowy” można następnie zadeklarować jako nośnik do zapisu danych (tylko dyski
twarde) lub archiwizacji (wszystkie nośniki).
Inic. zapis
Inc. archiw.
Przydziela wybranym nośnikom funkcję zapisu danych.
Przydziela wybranym nośnikom funkcję archiwizacji.
Co najmniej jeden nośnik musi zostać przydzielony do kategorii “HDD Zapis”.
W przeciwnym razie, nie będzie możliwe rejestrowanie obrazów z kamer.
HDD Zapis
Nośnikami do zapisu danych zarządzamy z poziomu zakładki „HDD Zapis”. Dla tego typu nośników
możliwe jest 5 operacji (w zależności od stanu logicznego nośnika, niektóre operacje są niedostępne):
48
Instrukcja obsługi i użytkowania
Nowy
Przywraca wybrany nośnik do stanu “Nowy”. Po wykonaniu tej komendy, nośnik
zostaje przesunięty do zakładki {Nowy}.
Formatowanie
Formatuje wybrany nośnik.
※ Powyższe komendy można wykonać tylko wówczas, gdy fizycznym stanem
nośnika jest Healthy (OK) lub Warning (ostrzeżenie). Jeśli dysk jest w stanie
awarii (Fault), nie można wykonywać na nim żadnych operacji.
Archiwiz.
Nośniki przeznaczone do archiwizacji danych obsługujemy z poziomu zakładki „Archiwiz.”. Nośniki te nie
mogą służyć do bieżącej rejestracji obrazów, zapisujemy na nich pliki tworzone w procesie archiwizacji
już nagranych danych. Z poziomu zakładki „Archiwiz.” można wykonać tylko komendę {Nowy}.
W zależności od typu nośnika, niektóre można zadeklarować tylko jako {HDD
Zapis} lub {Archiwiz.}.
(1)
Informacje o nośnikach lokalnych
Model
Model nośnika.
Seria
Numer seryjny nośnika.
Lokalizacja
Fizyczna lokalizacja.
Rozm.(W/C)
Pojemność nośnika (W: wolna przestrzeń; C: pojemność całkowita)
Status(SW/HW)
Status nośnika (SW: programowy; HW: sprzętowy)
※ Rejestrator rozróżnia 3 statusy programowe:
Active
Nośnik podłączony i aktywny.
Połączony
Nośnik podłączony, nieaktywny.
Rozłączony
Nośnik niepodłączony.
※Rejestrator rozróżnia 3 statusy sprzętowe:
Healthy
Nośnik podłączony i funkcjonuje poprawnie.
Warning
Nośnik podłączony, wykryto błąd. W takim przypadku na nośniku nie można
zapisywać danych.
Fault
Nośnik uszkodzony. Nie można zapisywać danych.
B. Dodawanie nośników lokalnych
1. Stan Fault: Nośnik jest fizycznie uszkodzony, nie można na nim wykonywać żadnych operacji
programowych ani zapisu danych.
2. Stan Warning: Na nośniku wykryto błąd, który prawdopodobnie można usunąć za pomocą
funkcji programowych rejestratora. W przypadku nie podjęcia żadnych działań zapobiegawczych, dalsza eksploatacja nośnika grozi jego trwałym uszkodzeniem (spowoduje przejście w
stan Fault). W przypadku wykrycia stanu Warning, zaleca się zarchiwizowanie całej zawartości
nośnika i jego wymianę na nowy.
3. Wykrycie stanu Warning lub Fault sygnalizowane jest stosownym komunikatem w lewej górnej
części ekranu.
49
Instrukcja obsługi i użytkowania
1)
2)
3)
4)
5)
Otwórz obudowę i zainstaluj nowy dysk (podłącz kabel zasilania i kabel danych).
Zamknij obudowę, włącz zasilanie i poczekaj na uruchomienie rejestratora.
Wybierz {Menu}  {Ustawienia}  {Nośniki} za pomocą klawiszy strzałek i Select.
Nowo zainstalowany dysk pojawi się w zakładce {Nowy} lub {iSCSI}.
Wybierz dysk za pomocą klawiszy strzałek i Select i zainicjuj go jako {HDD Zapis} lub {Archiwum}.
Poniżej przedstawiono procedurę inicjalizacji jako HDD Zapis.:
※ Wybór {Inic.-zapis} lub {Inic.-archiw.} powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych
wcześniej na nośniku.
※ Nie odłączaj nośników w trakcie wykonywania komend {Inic.-zapis} oraz {Inic.-archiw.}
(mogłoby to spowodować kłopoty z późniejszą instalacją nośnika).
※ Aby użyć zewnętrznego nośnika do aktualizacji program rejestratora, przygotuj nośnik:
w zakładce {Nowy} okna {Ustawienia} {Nośniki} {Lokalne nośniki danych} wykonaj komendę
{Inic.-archiw.}.
※ Każdy nośnik USB podłączony do rejestratora po raz pierwszy pojawi się w zakładce
{Nowy}. Dlatego, po podłączeniu nowego nośnika do portu USB, należy wykonać komendę
{Inic.-archiw.} przed przystąpieniem do archiwizacji. Przy kolejnym użyciu tego samego
nośnika, będzie się on pojawiał w zakładce {Archiwiz.}.
C. Nawigacja w menu {Lokalne nośniki danych}
1) W menu Nośnik wybierz {HDD Zapis}, {Archiwiz.} i {Nowy} – za pomocą klawiszy strzałek.
2) Jeśli w danej zakładce na liście wyświetlony jest nośnik, można go wybrać przy pomocy klawiszy
strzałek.
3) Wybierz nośnik – naciśnij klawisz Select. Pojawi się menu dostępnych funkcji.
4) Wybierz za pomocą klawiszy strzałek i Select żądaną komendę menu.
D. Formatowanie dysku HDD Zapis
1) Wybierz żądany dysk w {Menu}  {Ustawienia}  {Nośniki}
[Formatowanie nośnika]
2) Teraz możesz wybrać jedną spośród opcji: [Nowy/Formatowanie]. Wybierz Format aby rozpocząć
proces formatowania dysku.
50
Instrukcja obsługi i użytkowania
[Postęp formatowania nośnika]
Formatowania może trwać przez dłuższy okres czasu.
3) Po zakończeniu formatowania, wybierz ponownie dany dysk i ustaw go w tryb Połączony.
4) Formatowanie zostało zakończone.
Sieć
W menu Sieć ustalamy parametry połączenia z siecią LAN/WAN. {Menu}  {Ustawienia}  {Sieć}
Adres IP
1) TCP/IP
W przypadku sieci ze stałym adresem IP oraz sieci lokalnych, zaznacz TCP/IP i wprowadź potrzebne
parametry. Jeśli w sieci aktywny jest serwer DHCP, zaznacz pole DHCP.
[Ekran ustawień parametrów sieci]
51
Instrukcja obsługi i użytkowania
1) Wybierz {Adres} w {Menu}  {Ustawienia}  {Sieć}.
2) Wybierz {TCP/IP}.
3) Po zdefiniowaniu Adresu IP, Maski podsieci, Bramy domyślnej, Preferowanego i Alternatywnego DNS,
zapisz zmiany – klawisz {Zapisz}.
DDNS
DDNS (Dynamic Domain Name System) pozwala na zdalny dostęp do urządzeń pracujących w sieciach ze
zmiennym publicznym adresem IP. Urządzenie jest widziane pod nazwą domeny zarejestrowaną w serwisie
DDNS, serwis zaś przydziela nazwie domeny bieżący adres IP urządzenia. Rejestratory IN-H4316 / IN-H4216
mają wbudowaną funkcję obsługi DDNS
[Zakładka DDNS]
Wybierz {DDNS} w {Menu}  {Ustawienia}  {Sieć}.
Po zdefiniowaniu parametrów (adres hosta, hasło, adres IP i port serwera lub – w przypadku Dyndns: nazwę
hosta, ID i hasło), zapisz zmiany – klawisz {Zapisz}.
※ Wejdź do (http://www.cctvuser.com ), zarejestruj domenę i nadaj unikalną nazwę.
※ Fabrycznie ustawionym adresem IP serwera DDNS jest 211.117.45.25.
※ Fabrycznie numer portu serwera DDNS jest ustawiony na 9100.
Port
Ustal numery portów sieciowych, przez które będzie realizowana komunikacja z rejestratorem.
Fabryczne wartości 2000~2007 zostały wybrane przypadkowo. Ustal porty w taki sposób, aby nie były blokowane
przez firewall czy router. Port Web Server jest używany do dostępu do rejestratora z poziomu przeglądarki www.
W przypadku używania innej wartości niż 80, w pasku adresu przeglądarki należy podać nazwę domeny
rejestratora (lub adres IP), znak dwukropka [:] i numer portu (bez spacji).
52
Instrukcja obsługi i użytkowania
[Zakładka Port]
Wybierz {Port} w {Menu}  {Ustawienia}  {Sieć}.
Po zdefiniowaniu parametrów, zapisz zmiany – klawisz {Zapisz}.
Można również aktywować usługę UPnP, która znacznie ułatwia konfigurację sieci. Jeżeli rejestrator podłączony
jest do rutera, który obsługuje tą funkcję to nie trzeba programować na nim przekierowania portów.
E-mail
W zakładce E-mail ustalamy adres, na który będą przesyłane powiadomienia e-mail o wystąpieniu zdarzeń
alarmowych.
Aby powiadomienia e-mail były wysyłane, skonfiguruj {E-mail} w {Menu}  {Ustawienia}  {Rejestracja}  { Alarm}.
[Zakładka E-mail]
53
Instrukcja obsługi i użytkowania
Wybierz {Menu}  {Ustawienia}  {Sieć}  {E-mail}.
Po zdefiniowaniu parametrów, zapisz zmiany – klawisz {Zapisz}.
Pasmo
W zakładce Pasmo można ustalić jakość przesyłanego obrazu przez sieć oraz ograniczyć przepustowość sieci.
[Zakładka Pasmo]
Wybierz {Menu}  {Ustawienia}  {Sieć}  {Pasmo}.
Po zdefiniowaniu parametrów, zapisz zmiany – klawisz {Zapisz}.
Rozdzielczość obrazu
Jakość obrazu
Ograniczenie pasma
Kodowanie
CIF / D1 / 960H
Zmieniając jakość obrazu regulujemy również zajętość cieci. Im
wyższa jakość, tym potrzebna jest większa przepustowość.
Ograniczenie pasma można ustawić pomiędzy 40 ~ 4000kbps.
Ustaw Wył. jeśli nie chcesz ograniczać pasma.
Ustawienie sposobu wysyłania obrazu przez sieć
54
Instrukcja obsługi i użytkowania
iSCSI
W zakładce iSCSI można dodać jedną macierz sieciową na której rejestrator będzie zapisywał dane..
[Zakładka iSCSI]
Wybierz {Menu}  {Ustawienia}  {Sieć}  {iSCSI}.
Po zdefiniowaniu parametrów, zapisz zmiany – klawisz {Zapisz}.
System
W {Menu}  {Ustawienia}  {System} konfigurujemy następujące parametry rejestratora:
1. Nazwa rejestratora
2. ID dla pilota
3. ID dla klawiatury
4. Użytkownicy
5. Aktualizacja
6. Ustawienia fabryczne
7. RS232C Port
8. Reakcja na alarm
9. Czas trwania alarmu
10. Czas wyjścia z menu
11. Język
Nadanie unikalnej nazwy
Identyfikator wykorzystywany do sterowania kilku rejestratorów za
pomocą jednego pilotem
Identyfikator wykorzystywany do sterowania rejestratora za pomocą
pulpitu
Dodawanie, kasowanie i definiowanie uprawnień użytkowników
Aktualizacja oprogramowania firmware rejestratora
Przywrócenie fabrycznych nastaw parametrów rejestratora
Tryb działania portu RS232C
Definiowanie sposobów sygnalizowania stanów alarmowych
Czas trwania sygnalizacji alarmów
Czas bezczynności, po którym rejestrator wychodzi z menu i powraca do trybu podglądu na żywo
Język interfejsu obsługi
System
1) Wybierz zakładkę System w {Menu}  {Ustawienia}.
2) Pojawia się ekran ustawień systemowych.
55
Instrukcja obsługi i użytkowania
[Ekran ustawień systemowych]
Nazwa rejestratora
Wejdź do {Menu}  {Ustawienia}  {System}  {Nazwa rejestratora}.
Wprowadź za pomocą klawiszy strzałek i Select żądaną nazwę rejestratora (do 20 znaków).
ID dla pilota
W przypadku używania wielu rejestratorów w jednym miejscu, wprowadź ID pilota, który będzie służył do
sterowania tym rejestratorem. (Tylko seria IN-960H-46xx ma pilot z obsługą ID)
Rejestrator odbiera tylko sygnały pilota o zgodnym numerze ID:
Wejdź do {Menu}  {Ustawienia}  {System}  {ID dla pilota}.
Wprowadź ID za pomocą klawiszy strzałek i Select (dozwolone są numery z zakresu 0~99)
Jeśli nie pamiętasz numeru ID rejestratora, aby uruchomić rejestrator – ustaw ID pilota na
999. Po uruchomieniu ustaw takie same numery ID dla pilota i rejestratora.
※Programowanie numeru ID na pilocie (Przykładowo: ID ustawiony jako „3”)
1) Naciśnij klawisz {ID} na pilocie.
2) Naciśnij kolejno klawisze {0} i {3} (dwucyfrowy numer ID).
3) Ponownie naciśnij klawisz {ID} pilota.
4) ID pilota został ustawiony na „3”.
ID dla klawiatury
Wejdź do {Menu}  {Ustawienia}  {System}   {ID dla klawiatury}.
Wprowadź za pomocą klawiszy strzałek i Select numer ID dla klawiatury (z zakresu 1~255).
56
Instrukcja obsługi i użytkowania
Użytkownicy
Dodawanie, usuwanie i edycja uprawnień użytkowników.
(1) Edycja użytkowników
1) Wejdź do {Menu}  {Ustawienia}  {System}  {Użytkownicy}  {Zmień}.
2) Wybierz użytkownika – za pomocą klawiszy strzałek i Select.
3) Wybierz zakres uprawnień użytkownika.
[Okno definicji uprawnień użytkowników]
(2) Dodawanie użytkowników
1) Wejdź do {Menu}  {Ustawienia}  {System}  {Użytkownicy}  {Dodaj}.
2) Wprowadź nazwę (ID) i hasło użytkownika. Można zdefiniować max 4 użytkowników (nazwa i hasło
mogą składać się z 30 znaków)
3) Po zdefiniowaniu nazwy i hasła użytkownika, wybierz zakres jego uprawnień.
(3) Kasowanie użytkowników
1) Wejdź do {Menu}  {Ustawienia}  {System}  {Użytkownicy}  {Skasuj}.
2) Wybierz za pomocą klawiszy strzałek i Select użytkownika, którego chcesz usunąć.
Aktualizacja
Oprogramowanie rejestratora można aktualizować z nośników zewnętrznych i przenośnych (port USB).
1) Skopiuj plik aktualizacyjny do folderu głównego na danym nośniku.
1) Po skopiowaniu pliku na komputerze PC, użyj funkcji “Bezpieczne usuwanie
sprzętu” przed wyjęciem nośnika z portu USB komputera. W przeciwnym wypadku rejestrator może nie rozpoznać pliku aktualizacji.
2) Aktualizacja nie będzie możliwa, jeżeli w rejestratorze nie zainstalowano dysku
twardego.
Odłączenie nośnika USB w trakcie aktualizacji może spowodować uszkodzenie
rejestratora.
2) Podłącz nośnik z plikiem aktualizacyjnym do portu USB z przodu rejestratora.
3) Wejdź do {Menu}  {Ustawienia}  {System}  { Aktualizacja}
4) Wybierz {Firmware}. Na ekranie pojawi się informacja o dostępnych plikach aktualizacyjnych:
57
Instrukcja obsługi i użytkowania
.
[Lista plików z aktualizacjami]
5) Po wybraniu pliku, na ekranie pojawi się zestawienie:
[Okno postępu aktualizacji]
※ Nie jest możliwa aktualizacja “wstecz” (do niższej wersji).
※ W ciągu 15 sekund na ekranie pojawi się informacja o aktualizacji.
6) Sprawdź wyświetlane informacje i wybierz {Tak} by rozpocząć aktualizację. Wybierz {Nie} aby
powrócić do menu {System} bez aktualizacji.
7) Po zakończeniu aktualizacji, rejestrator wyłączy się.
8) Rejestrator uruchomi się automatycznie. Aktualizacja została zakończona.
9) Sprawdź wersję programu w {Menu}  {Różne}  {DVR Info}.
Ustawienia
1) Wejdź do {Menu}  {Ustawienia}  {System}  {Aktualizacja}.
2) Wybierz {Ustawienia}. Na ekranie pojawi się informacja o dostępnych plikach aktualizacyjnych
Wybierz {Tak} aby przywrócić fabryczne nastawy rejestratora.
58
Instrukcja obsługi i użytkowania
.
[Lista plików z ustawieniami]
3)
Po wybraniu pliku, na ekranie pojawi się zestawienie:
[ Okno postępu aktualizacji]
Wszystkie ustawienia rejestratora zostaną zmienione nieodwracalnie..
Ustawienia fabryczne
3) Wejdź do {Menu}  {Ustawienia}  {System}  {Ustawienia fabryczne}.
4) Wybierz {Tak} aby przywrócić fabryczne nastawy rejestratora.
Wszystkie ustawienia rejestratora powrócą do nastaw fabrycznych.
Klawiatura / Port POS
1) Wejdź do {Menu}  {Ustawienia}  {System}  {Klawiatura/Port POS}.
2) Wybierz z listy (za pomocą strzałek) rodzaj urządzenia podłączonego do portu i naciśnij klawisz Select.
Reakcja na alarm
Alarm jest sygnalizowany w przypadku zdarzeń alarmowych: [Detekcja alarmowa, Detekcja ruchu, Detekcja
dźwięku] oraz zdarzeń systemowych: [Zanik wizji/ HDD pełny / Usterka wentylatora/ Usterka HDD / Ostrzeżenie
HDD]. Wybierz sposoby sygnalizacji alarmowej spośród: [WYŁ/Buzzer/ E-mail/ Przekaźnik/ Sprawdź system].
1) Wejdź do {Menu}  {Ustawienia}  {System}  {Reakcja na alarm}.
2) Wybierz [WYŁ/Buzzer/E-mail/Przekaźnik/Pełny ekran]. Zaznacz żądane opcje.
[Reakcja na alarm]
59
Instrukcja obsługi i użytkowania
Czas trwania alarmu
Dotyczy detekcji alarmu, zdarzeń i pozostałych alarmów technicznych
1) Wejdź do {Menu}  {Ustawienia}  {System}  {Czas trwania alarmu}.
2) W oknie wyboru ustaw za pomocą klawiszy strzałek i wyboru czas alarmu lub jako monostabilny.
Czas wyjścia z menu
W przypadku, gdy przez określony czas menu systemowe nie będzie używane (nie zostanie wciśnięty żaden
klawisz na panelu czołowym, pilocie ani myszy), rejestrator może automatycznie wyjść z menu i powrócić do trybu podglądu na żywo.
1)
Przejdź do {Menu}  {Ustawienia}  {System}  {Czas wyjścia z menu}.
W oknie wyboru ustaw za pomocą klawiszy strzałek i Select czas, po którym będzie następowało
automatyczne wyjście z menu.
Wył.
1/2/3 MIN
Użytkownik
1-60
2)
3)
Automatyczne wychodzenie z menu nieaktywne.
※ Aby wyjść z menu, naciśnij klawisz [ESC].
Automatyczne wychodzenie z menu po upłynięciu ustawionego czasu.
Ręczne wprowadzenie żądanego czasu.
※ Ustawienia w sekundach, w zakresie 1 ~ 60 minut.
Po wybraniu opcji „Użytkownik 1-60”, wyświetla się okno wprowadzania wartości liczbowej.
Wprowadź żądaną liczbę i zatwierdź klawiszem [Zapisz&Wyjdź].
Język
Funkcja służy do wyboru języka interfejsu ekranowego rejestratora (OSD).
[Okno wyboru języka]
1)
2)
Przejdź do {Menu}  {Ustawienia}  {System}  {Język}.
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz żądany język interfejsu i naciśnij klawisz wyboru.
60
Instrukcja obsługi i użytkowania
DODATEK
Zalecane dyski twarde
Typ
Rozmiar
Pojemność
Bufor
RPM
SATA I, II
3.5“ 1, 2 płaski
Do 3TB
Ponad 8MB
Ponad 7200
Obsługiwane Protokoły PTZ
Lp.
Producent
1
A.D.
2
CHOU
ULTRA_7
ULTRA_8
COHU3925
3
Dongyang
Dongyang
4
DYNACOLOR
DSCP
Model
Protokół
SENSORMATIC
COHU
DRX-500
DY-255
DSCP
5
EYE VIEW
EYE VIEW
EYE VIEW
6
FINE SYSTEM
CRR-1600i/s
CRR-1600i/s
7
GE
GE
GE_KARATEL
8
GSP
GSP
CYBERSCAN_1
9
HITRON
FASTRAX2
FASTRAX2
10
HONEYWELL
SCANDOME2
HSDN-251
11
LG
LG
12
MIKAMI
MIKAMI
LG_MULTIX,
LG_OLD
MIKAMI
13
ORIENTAL
ORX-1000
ORX-1000
14
PANASONIC
WVCS854
WVCS854
15
PELCO
PELCO
16
PHILIPS
PHILIPS
PELCO – D
PELCO - P
PHILIPS
17
PROLINE
PROLINE
PROLINE_UK
18
RIFATRON
RIFATRON-1
RIFATRON
19
SAMSUNG TECHWIN
SAMSUNG
20
SUNJIN
SUNJIN
SPD-1600
SCC641
SUNJIN
21
VICON
VICON
VICON
22
YOKO
YOKO
YOKO
Zalecane urządzenia USB2.0
Typ urządzenia USB2.0
Memory Stick
2.5’’ Przenośny dysk USB
CD
DVD
Nośnik
Flash
HDD
CD R, R/W
DVD +R, +R/W
61
System plików
FAT32
FAT32
ISO9660
ISO9660
Instrukcja obsługi i użytkowania

Podobne dokumenty