Cennik urządzeń FUN-IV.13

Komentarze

Transkrypt

Cennik urządzeń FUN-IV.13
Cennik detaliczny urządzeń
do uzdatniania wody basenowej
i czyszczenia basenów
2013
FUNAM Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 2
52-407 Wrocław
Telefon:
Fax:
E-mail:
71 364 37 21
71 364 37 57
71 364 55 23
[email protected]
www.maytronics.pl
10.04.2013
0
Spis treści
Strona
Stacje pomiarowo-regulacyjne do basenów prywatnych
Akcesoria i części zapasowe stacji PoolManager i PoolRelax
Akcesoria i części zapasowe stacji WDPHRH i WDPHOS
Stacje pomiarowo-regulacyjne do basenów publicznych
Akcesoria i części zapasowe stacji Analyt 3 i Analyt 2
Akcesoria i części zapasowe stacji LDPRC, WDPHCL i LDPHCL
Pompy dozujące perystaltyczne VPERK/VPERN
Akcesoria i części zapasowe pomp perystaltycznych VPERK/VPERN
Pompy dozujące membranowe V i K
Akcesoria i części zapasowe pomp membranowych V i K
Fotometry kompaktowe PALINTEST
Fotometry kompaktowe LOVIBOND
Fotometry profesjonalne PALINTEST
Testery elektroniczne LOVIBOND
Elektrolizery do basenów prywatnych TRi, Ei oraz moduły TRiPh, TRiPro
Porównianie elektrolizerów TRi oraz Ei
Akcesoria i części zapasowe elektrolizerów
Odkurzacze basenowe Dolphin
Rodzaje szczotek odkurzaczy Dolphin
Osuszacze basenowe DRY
Akcesoria i części zapasowe osuszaczy DRY
1
2
4
4
5
8
8
9
9
10
10
14
15
16
16
17
18
18
19
22
23
24
Stacje pomiarowo-regulacyjne do basenów prywatnych
Dezynfekcja wody za pomocą chloru
Pomiar/regulacja pH i potencjału redoks
Stacja PoolManager Chlor
Kod
177100
Opis
PoolManager Chlor - nowa wersja stacji do pomiaru/regulacji wartości pH
oraz pomiaru potencjału redoks z dwoma pompami perystaltycznymi po
0,9 l/h. Przeznaczona do uzdatniania wody w wannach SPA i basenach o
3
objętości do 150 m . Wyposażona w ekran dotykowy z intuicyjnym menu.
Możliwa jest zmiana w trakcie eksploatacji jednego sposobu dezynfekcji na
drugi (z chloru na tlen) po zamontowaniu odpowiedniego zestawu
zamiennego. Stacja posiada możliwość sterowania przez PC i smartfon z
systemem Android. Dostarczana ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnomontażowymi. Gwarancja-2 lata.
Cena netto
Cena brutto
3 622 €
4 455,06 €
Cena netto
Cena brutto
2 636 €
3 242,28 €
Cena netto
Cena brutto
1 568 €
1 928,64 €
Stacja PoolRelax Chlor
Kod
173100
Opis
PoolRelax Chlor - stacja do pomiaru/regulacji wartości pH oraz potencjału
redoks z 2 pompami perystaltycznymi 0,9 l/h przy 1 barze. Przeznaczona
3
do uzdatniania wody w wannach SPA i basenach o objętości do 150 m .
Możliwa jest zmiana w trakcie eksploatacji jednego sposobu dezynfekcji na
drugi (z chloru na tlen) po zamontowaniu odpowiedniego zestawu
zamiennego. Dostarczana ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i
montażowymi. Gwarancja - 2 lata.
Stacja WDPHRH
Kod
WDPHRH
Opis
Stacja do pomiaru/regulacji wartości pH i potencjału redoks z pompami
membranowymi korektora pH i chloru o wydajności 10 l/h przy 3 barach.
Pompy są wyposażone w głowice z PVDF. Do wyboru regulacja
proporcjonalna częstotliwości impulsów dozujących (pompy impulsowe) lub
dwupołożeniowa On/Off. Ze względu na sterowanie impulsowe pomp stacja
umożliwia obsługę dużych jak i małych basenów (wanny SPA). Wyposażona
w naczynie pomiarowe na elektrody pH i redoksu. Całość zamontowana na
płycie 43x47 cm. Dostarczana ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i
montażowymi. Gwarancja - 2 lata.
2
Stacje pomiarowo-regulacyjne do basenów prywatnych
Dezynfekcja wody za pomocą aktywnego tlenu
Pomiar/regulacja pH + dozowanie aktywnego tlenu
Stacja PoolManager Tlen
Kod
177300
Opis
PoolManager Tlen - nowa wersja stacji do pomiaru/regulacji wartości pH
oraz dozowania aktywnego tlenu z 2 pompami perystaltycznymi 0,9 l/h i
6,0 l/h przy 1 barze. Przeznaczona do uzdatniania wody w wannach SPA i
3
basenach o objętości do 150 m . Wyposażona w ekran dotykowy z
intuicyjnym menu. Możliwa zmiana w trakcie eksploatacji jednego sposobu
dezynfekcji na drugi (z tlenu na chlor) po zamontowaniu odpowiedniego
zestawu zamiennego. Posiada możliwość sterowania przez PC i smartfon z
systemem Android. Dostarczana ze wszystkimi materiałami
eksploatacyjnymi i montażowymi. Gwarancja - 2 lata.
Cena netto
Cena brutto
3 466 €
4 263,18 €
Stacja PoolRelax Tlen
Kod
Opis
Cena netto
Cena brutto
173300
PoolRelax Tlen - stacja do pomiaru/regulacji wartości pH oraz dozowania
aktywnego tlenu z pompą perystaltyczną pH 0,9 l/h i pompą tlenu 6,0 l/h
przy 1 barze. Przeznaczona do uzdatniania wody w wannach SPA i
3
basenach o objętości do 150 m . Możliwa jest zmiana w trakcie eksploatacji
jednego sposobu dezynfekcji na drugi (z tlenu na chlor) po zamontowaniu
odpowiedniego zestawu zamiennego. Dostarczana ze wszystkimi
materiałami eksploatacyjnymi i montażowymi. Gwarancja - 2 lata.
2 636 €
3 242,28 €
Cena netto
Cena brutto
1 436 €
1 766,28 €
Stacja WDPHOS
Kod
WDPHOS
Opis
Stacja do pomiaru/regulacji wartości pH i dozowania aktywnego tlenu z
pompami membranowymi korektora pH o wydajności 10 l/h i aktywnego
tlenu o wydajności 4,0 l/h przy 3 barach. Do wyboru regulacja
proporcjonalna długości impulsów dozujących (czas dozowania) lub
dwupołożeniowa On/Off (do pH). Dozowanie tlenu możliwe codziennie lub w
wybrane dni tygodnia. Pompy są wyposażone w głowice i zawory z PVDF.
Stacja jest dostarczana ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i
montażowymi. Stacja zamontowana na płycie 43x47 cm. Gwarancja - 2 lata.
3
Akcesoria i części zapasowe
Stacje PoolManager i PoolRelax
Kod
176880
176700
172600
185301
185300
10800211
10800191
184843
186089
173901
173902
176950
176960
173301
173303
176301
176303
173906
173908
123041
171219
171233
171216
Opis
Oprogramowanie PM5 PC z interfejsem do sterowania stacją
PoolManager/Analyt za pomocą komputera.
PoolConnect - moduł PM$ GSM umożliwiający sterowanie stacją
PoolManager/Analyt za pomocą telefonu komórkowego.
PoolConnect - moduł GSM umożliwiający sterowanie stacją PoolRelax za
pomocą telefonu komórkowego.
Elektroda pH z przewodem 0,85 m.
Elektroda redoks z przewodem 0,85 m.
Roztwór buforowy pH 7,0.
Roztwór buforowy pH 9,0.
Roztwór buforowy 465 mV.
Płyn do czyszczenia elektrod.
Pompa perystaltyczna 0,9 l/h do PoolRelax
Pompa perystaltyczna 6,0 l/h do PoolRelax
Pompa perystaltyczna kompletna 0,9 l/h do PoolManager.
Pompa perystaltyczna kompletna 6,0 l/h do PoolManager.
Zestaw zamienny PoolRelax z tlenu na chlor.
Zestaw zamienny PoolRelax z chloru na tlen.
Zestaw zamienny PM4 PoolManager z tlenu na chlor.
Zestaw zamienny PM4 PoolManager z chloru na tlen.
Czujnik temperatury do PoolRelax z wtyczką BNC.
Filtr wstępny F10 wody pomiarowej do PoolRelax.
Filtr wstępny F20 wody pomiarowej do PoolManager/Analyt.
Wężyk dozujący pompy 0,9 l/h.
Wężyk dozujący pompy 3,3 l/h.
Wężyk dozujący pompy 6,0 l/h.
Cena netto
Cena brutto
693 €
852,39 €
681 €
837,63 €
681 €
837,63 €
122 €
122 €
5,10 €
5,10 €
10,72 €
10,72 €
330 €
330 €
377 €
377 €
440 €
230 €
409 €
214 €
56 €
57 €
176 €
20,61 €
20,61 €
20,61 €
150,06 €
150,06 €
6,27 €
6,27 €
13,19 €
13,19 €
405,90 €
405,90 €
463,71 €
463,71 €
541,20 €
282,90 €
503,07 €
263,22 €
68,88 €
70,11 €
216,48 €
25,35 €
25,35 €
25,35 €
NFILS/60
NPED4
Cena netto
164 €
43,20 €
113 €
119 €
5,10 €
5,10 €
8,90 €
10,72 €
101 €
Cena brutto
200,08 €
52,70 €
137,62 €
144,94 €
6,22 €
6,22 €
10,86 €
13,19 €
123,22 €
95 €
115,90 €
29,00 €
0,62 €
35,38 €
0,76 €
Akcesoria i części zapasowe
Stacje WDPHRH i WDPHOS
10800341
Kod
NPED4
NFILS/60
10800341
10800351
10800211
10800201
10800221
186089
LASP4/V4
07313191
07310621
05900010
'07310621
'07313191
Opis
Naczynie pomiarowe do montażu 2 elektrod z czujnikiem przepływu.
Filtr wody z wkładem 60 µm do połączenia z naczyniem NPED4.
Elektroda EPHS pH z przewodem 0,8 m i wtyczką BNC.
Elektroda ERHS redoks z przewodem 0,8 m i wtyczką BNC.
Roztwór buforowy pH 7,0.
Roztwór buforowy pH 4,0.
Roztwór buforowy 650 mV.
Płyn do czyszczenia elektrod.
Lanca ssąca 45 cm z zaworem stopowym i czujnikiem poziomu.
Lanca dozująca LINI-V zapobiegająca krystalizowaniu podchlorynu sodu.
Wykonana z PVDF i wyposażona w zawór kulowy 1/2" z PVC.
Zawór dozujący z PVDF 1/2" do przewodu PE 4x6 mm
Przewód dozujący tłoczny z PE 4x6 mm (cena za 1 m).
4
Stacje pomiarowo-regulacyjne do basenów publicznych
Linia Professional
Pomiar/regulacja pH i wolnego chloru + pomiar redoksu i temperatury
Stacja Analyt 3
Kod
Opis
Cena netto
Cena brutto
177800
ANALYT 3 - nowa wersja stacji do pomiaru/regulacji wartości pH i wolnego
chloru oraz pomiaru potencjału redoks i temperatury wody. Wyposażona
w ekran dotykowy z czytelnym menu w języku polskim. Do dozowania
można zastosować pompy o sterowaniu stałym (włącz/wyłącz) perystaltyczne lub membranowe, bądź też pompy membranowe o
sterowaniu impulsowym. Posiada dwa naczynia pomiarowe na elektrodę pH
i chloru. Całość zamontowana na płycie 63x55 cm. Dostarczana ze
wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i montażowymi. Posiada
możliwość sterowania przez PC i smartfon z systemem Android.
Gwarancja - 2 lata.
4 666 €
5 739,18 €
Cena netto
Cena brutto
2 990 €
3 677,70 €
Stacja LDPRC
PROMOCJA!
Przy zakupie stacji oferujemy
fotometr Palintest 3 (kod SPS003D)
w cenie 99 zł + 23% VAT
(patrz strona 14)
Kod
LDPRC
Opis
LDPRC - stacja do pomiaru/regulacji wartości pH i wolnego chloru oraz
pomiaru potencjału redoks i temperatury wody. Nie posiada pomp
dozujących. Posiada duże możliwości regulacyjne - do wyboru regulacja
proporcjonalna długości impulsów dozujących (czas dozowania) lub
częstotliwości impulsów dozujących (pompy impulsowe) oraz
dwupołożeniowa On/Off, dodatkowo z programowanym czasem dozowania i
postoju pompy. Do dozowania można zastosować pompy o sterowaniu
stałym (włącz/wyłącz) - perystaltyczne lub membranowe, bądź też pompy
membranowe o sterowaniu impulsowym. Posiada dwa naczynia pomiarowe
na elektrodę pH i chloru. Całość zamontowana na płycie 43x47 cm.
Dostarczana ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i montażowymi.
Gwarancja - 2 lata.
5
Stacje pomiarowo-regulacyjne do basenów publicznych
Linia Economy
Pomiar/regulacja pH i wolnego chloru
Stacje Analyt 2
Kod
177600
177610
Opis
ANALYT 2 - stacja do pomiaru/regulacji wartości pH i wolnego chloru oraz
pomiaru temperatury wody. Wyposażona w ekran dotykowy z czytelnym
menu w języku polskim. Do dozowania można zastosować pompy o
sterowaniu stałym (włącz/wyłącz) - perystaltyczne lub membranowe, bądź
też pompy membranowe o sterowaniu impulsowym. Posiada dwa naczynia
pomiarowe na elektrodę pH i chloru. Całość zamontowana na płycie 63x55
cm. Dostarczana ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i
montażowymi. Posiada możliwość sterowania przez PC i smartfon z
systemem Android. Gwarancja-2 lata.
POOLMANAGER PRO - stacja jak wyżej wyposażona dodatkowo w pompy
perystaltyczne korektora pH i chloru o wydajności 0,9 l/h przy 1 barze.
Przeznaczona do basenów hotelowych o objętości do 150 m 3.
Zamontowana na płycie 63x55 cm i wyposażona we wszystkie materiały
montażowe. Posiada możliwość sterowania przez PC i smartfon z
systemem Android. Gwarancja - 2 lata.
Cena netto
Cena brutto
4 002 €
4 922,46 €
4 481 €
5 511,63 €
Cena netto
Cena brutto
2 704 €
3 325,92 €
Stacja WDPHCL
PROMOCJA!
Przy zakupie stacji oferujemy
fotometr Palintest 3 (kod SPS003D)
w cenie 99 zł + 23% VAT
(patrz strona 14)
Kod
WDPHCL
Opis
Stacja do pomiaru/regulacji wartości pH i wolnego chloru z pompami
membranowymi korektora pH i chloru o wydajności 10 l/h przy 3 barach.
Pompy są wyposażone w głowice i zawory z PVDF. Posiada duże
możliwości regulacyjne - do wyboru regulacja proporcjonalna częstotliwości
impulsów dozujących (pompy impulsowe) lub dwupołożeniowa On/Off. Ze
względu na sterowanie impulsowe pomp stacja umożliwia obsługę dużych
jak i małych basenów (wanny SPA). Wyposażona w dwa naczynia
pomiarowe na elektrodę pH i chloru. Całość zamontowana na płycie 43x47
cm. Dostarczana ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i
montażowymi. Gwarancja - 2 lata.
6
Stacje pomiarowo-regulacyjne do basenów publicznych
Linia Economy
Pomiar/regulacja pH i wolnego chloru
Stacje LDPHCL
PROMOCJA!
Przy zakupie dowolnej
stacji oferujemy fotometr
Palintest 3 (kod SPS003D)
w cenie 99 zł + 23% VAT
(patrz strona 14)
LDPHCL
LDPHCL 11 / 66
Kod
LDPHCL11K / 66K
Opis
Stacja do pomiaru/regulacji wartości pH i wolnego chloru oraz pomiaru
temperatury wody. Nie posiada pomp dozujących. Menu stacji obsługiwane
jest za pomocą jednego wciskanego pokrętła. Posiada duże możliwości
regulacyjne - do wyboru regulacja proporcjonalna długości impulsów
dozujących (czas dozowania) lub częstotliwości impulsów dozujących
(pompy impulsowe) oraz dwupołożeniowa On/Off, dodatkowo z
LDPHCL
programowanym czasem dozowania i postoju pompy. Do dozowania można
zastosować pompy o sterowaniu stałym (włącz/wyłącz) - perystaltyczne lub
membranowe, bądź też pompy membranowe o sterowaniu impulsowym.
Posiada dwa naczynia pomiarowe na elektrodę pH i chloru. Całość
zamontowana na płycie 43x47 cm. Dostarczana ze wszystkimi materiałami
eksploatacyjnymi i montażowymi. Gwarancja - 2 lata.
Stacja jak LDPHCL, ale wyposażona w pompy do korektora pH i chloru o
wydajności 1 l/h przy 3 barach. Pompy mają układ płynnej reguacji
wydajności w zakresie 0% - 100%. Przeznaczona do uzdatniania wody
LDPHCL11
w wannach SPA i basenach o objętości do 100 m3. Całość zamontowana na
płycie 43x47 cm. Dostarczana ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi
i montażowymi. Gwarancja - 2 lata.
Stacja jak LDPHCL11, ale wyposażona dodatkowo w pompę koagulanta o
regulowanej w sposób ciągły wydajności w zakresie 10 - 80 ml/h.
LDPHCL11K Przeznaczona do uzdatniania wody w wannach SPA i basenach o objętości
3
do 100 m . Całość zamontowana na płycie 43x47 cm. Dostarczana ze
wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i montażowymi. Gwarancja 2 lata.
Stacja jak LDPHCL, ale wyposażona w pompy do korektora pH i chloru o
wydajności 6 l/h przy 1 barze. Pompy mają układ płynnej reguacji
wydajności w zakresie 0% - 100%. Przeznaczona do uzdatniania wody
LDPHCL66
w basenach o objętości do 300 m3. Całość zamontowana na płycie 43x47
cm. Dostarczana ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi
i montażowymi. Gwarancja - 2 lata.
Stacja jak LDPHCL66, ale wyposażona dodatkowo w pompę koagulanta o
regulowanej w sposób ciągły wydajności w zakresie 10 - 80 ml/h.
LDPHCL66K Przeznaczona do uzdatniania wody w basenach o objętości do 300 m 3.
Całość zamontowana na płycie 43x47 cm. Dostarczana ze wszystkimi
materiałami eksploatacyjnymi i montażowymi. Gwarancja - 2 lata.
Cena netto
Cena brutto
2 709 €
3 332,07 €
2 949 €
3 627,27 €
3 095 €
3 806,85 €
2 949 €
3 627,27 €
3 095 €
3 806,85 €
Dopłata do stacji wyposażonej w elektrodę chloru Pt-Ag do słonej wody.
Pompa perystaltyczna VPERN1-3 o wydajności 1 l/h przy 3 barach.
PBV
Precyzyjna regulacja wydajności w zakresie 0% - 100%.Wyposażona w
2118874FT zawór stopowy i dozujący oraz przewody dozujące 4x6 mm. Wężyk dozujący
z santoprenu (na życzenie z silikonu). Gwarancja - 2 lata.
Pompa perystaltyczna VPERN6-1 o wydajności 6 l/h przy 1 barze. i
PBV
Precyzyjna regulacja wydajności w zakresie 0% - 100%. Wyposażona w
2118974FT zawór stopowy i dozujący oraz przewody dozujące 4x6 mm. Wężyk dozujący
z santoprenu (na życzenie z silikonu). Gwarancja - 2 lata.
Pompa perystaltyczna wyłącznie do dozowania koagulanta. Wydajność
10 - 80 ml/h przy 3 barach. Precyzyjna regulacja wydajności poprzez
VPERK1-3 zmianę obrotów. Wyposażona w zawór stopowy, zawór dozujący oraz
przewody dozujące 4x6 mm. Wężyk dozujący z santoprenu (na życzenie z
silikonu). Gwarancja - 2 lata.
136 €
167,28 €
120 €
147,60 €
120 €
147,60 €
146 €
179,58 €
DS
7
Akcesoria i części zapasowe
Stacje Analyt 3 i Analyt 2
Kod
176880
176700
125100
185301
115020
115021
115010
185300
10800211
10800191
184843
186089
176950
176960
171219
171233
171216
123041
Opis
Oprogramowanie PM5 PC z interfejsem do sterowania stacją
PoolManager/Analyt za pomocą komputera.
PoolConnect - moduł PM$ GSM umożliwiający sterowanie stacją
PoolManager/Analyt za pomocą telefonu komórkowego.
Naczynie pomiarowe z elektrodami chloru (kompletne) PM4.
Elektroda pH z przewodem 0,85 m.
Elektroda chloru miedziana PMr.
Elektroda chloru srebrna do wody słonej
Elektroda chloru platynowa.
Elektroda redox z przewodem 0,85 m.
Roztwór buforowy pH 7,0.
Roztwór buforowy pH 9,0.
Roztwór buforowy 465 mV.
Płyn do czyszczenia elektrod.
Pompa perystaltyczna kompletna 0,9 l/h do PoolManager.
Pompa perystaltyczna kompletna 6,0 l/h do PoolManager.
Wężyk dozujący pompy 0,9 l/h.
Wężyk dozujący pompy 3,3 l/h.
Wężyk dozujący pompy 6,0 l/h.
Filtr wstępny F20 wody pomiarowej do PoolManager/Analyt.
Cena netto
Cena brutto
569 €
699,87 €
681 €
837,63 €
831 €
122 €
124 €
346 €
557 €
122 €
5,10 €
5,10 €
10,72 €
10,72 €
377 €
377 €
20,61 €
20,61 €
20,61 €
176 €
1 022,13 €
150,06 €
152,52 €
425,58 €
685,11 €
150,06 €
6,27 €
6,27 €
13,19 €
13,19 €
463,71 €
463,71 €
25,35 €
25,35 €
25,35 €
216,48 €
07313191
07310621
Cena netto
113 €
119 €
127 €
216 €
482 €
5,10 €
5,10 €
8,90 €
10,72 €
101 €
Cena brutto
138,74 €
146,12 €
156,46 €
265,68 €
593,35 €
6,27 €
6,27 €
10,94 €
13,19 €
123,98 €
95 €
116,60 €
29,00 €
0,62 €
35,67 €
0,77 €
136 €
167,28 €
Akcesoria i części zapasowe
Stacje LDPRC, WDPHCL i LDPHCL
10800341
Kod
10800341
10800351
10804101
ELE/A
10804111
10800211
10800201
10800221
186089
LASP4/V4
07313191
07310621
05900010
DS
Opis
Elektroda EPHS pH z przewodem 0,8 m i wtyczką BNC.
Elektroda ERHS redoks z przewodem 0,8 m i wtyczką BNC.
Elektroda ELE/R chloru miedziana.
Elektroda chloru srebrna - do słonej wody.
Elektroda ELE/P chloru platynowa.
Roztwór buforowy pH 7,0.
Roztwór buforowy pH 4,0.
Roztwór buforowy 650 mV.
Płyn do czyszczenia elektrod.
Lanca ssąca 45 cm z zaworem stopowym i czujnikiem poziomu.
Lanca dozująca LINI-V zapobiegająca krystalizowaniu podchlorynu sodu.
Wykonana z PVDF i wyposażona w zawór kulowy 1/2" z PVC.
Zawór dozujący z PVDF 1/2" do przewodu PE 4x6 mm
Przewód dozujący tłoczny z PE 4x6 mm (cena za 1 m).
Dopłata do stacji wyposażonej w elektrodę chloru Pt-Ag do słonej wody.
8
.
Pompy dozujące perystaltyczne
Dozowanie koagulanta
Sterowanie stałe (włącz/wyłącz)
Pompa VPERK1-3
Kod
Opis
Pompa perystaltyczna wyłącznie do dozowania koagulanta. Wydajność
10 - 80 ml/h przy 3 barach. Precyzyjna regulacja wydajności poprzez
VPERK1-3 zmianę obrotów. Wyposażona w zawór stopowy, zawór dozujący oraz
przewody dozujące 4x6 mm. Wężyk dozujący z santoprenu (na życzenie z
silikonu). Gwarancja - 2 lata.
Cena netto
Cena brutto
146 €
179,58 €
Cena netto
Cena brutto
120 €
147,60 €
120 €
147,60 €
120 €
147,60 €
Cena netto
8,05 €
2,80 €
11,31 €
11,31 €
11,31 €
18,86 €
39,60 €
Cena brutto
9,90 €
3,44 €
13,91 €
13,91 €
13,91 €
23,20 €
48,71 €
Dozowanie korektora pH i chloru
Sterowanie stałe (włącz/wyłącz)
Pompy VPERN
Nowa seria pomp oznaczona VPERN posiada zmieniony układ elektroniczny
zapewniający precyzyjną zmianę wydajności poprzez zmianę obrotów
pompy oraz możliwość zasilania napięciem w zakresie 90 – 260 V/50 Hz.
Kod
Opis
Pompa perystaltyczna VPERN1-3 o wydajności 1 l/h przy 3 barach.
PBV
Precyzyjna regulacja wydajności w zakresie 0% - 100%.Wyposażona w
2118874FT zawór stopowy i dozujący oraz przewody dozujące 4x6 mm. Wężyk dozujący
z santoprenu (na życzenie z silikonu). Gwarancja - 2 lata.
Pompa perystaltyczna VPERN4-3 o wydajności 4 l/h przy 3 barach.
PBV
Precyzyjna regulacja wydajności w zakresie 0% - 100%. Wyposażona w
4336574FT zawór stopowy i dozujący oraz przewody dozujące 4x6 mm. Wężyk dozujący
z santoprenu (na życzenie z silikonu). Gwarancja - 2 lata.
Pompa perystaltyczna VPERN6-1 o wydajności 6 l/h przy 1 barze. i
PBV
Precyzyjna regulacja wydajności w zakresie 0% - 100%. Wyposażona w
2118974FT zawór stopowy i dozujący oraz przewody dozujące 4x6 mm. Wężyk dozujący
z santoprenu (na życzenie z silikonu). Gwarancja - 2 lata.
Akcesoria i części zapasowe
Pompy VPERK/VPERN
Kod
0005902
2020037
RTU000120
RTU000130
RTU000110
RVPER
SVPER
Opis
Zawór dozujący 3/8"- 4x6 mm, PP/PVC/FPM do pomp VPER
Zawór zwrotny wargowy FPM do zaworu dozującego 0005902
Wężyk dozujący 1 l/h, D3,2x9,6 mm z santoprenu (na życzenie z silikonu).
Wężyk dozujący 3 l/h, D4,8x9,6 mm z santoprenu (na życzenie z silikonu).
Wężyk dozujący 4-6 l/h, D6,0x9,0 mm z santoprenu (na życzenie z silikonu).
Rolka dozująca kompletna
Silnik pompy perystaltycznej VPERK/VPERN
9
Pompy dozujące membranowe
Dozowanie koagulanta
Sterowanie stałe (włącz/wyłącz)
Pompa VCLG0503
Kod
Opis
Pompa membranowa przeznaczona wyłącznie do dozowania
koagulanta o wydajności 10 - 200 ml/h przy 5 barach. Regulacja
wydajności poprzez zmianę częstotliwości dozowania. Podzielnik 1/10.
VCLG0503
Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i
czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące 4x6 mm.
Gwarancja - 2 lata.
Cena netto
Cena brutto
301 €
370,48 €
Cena netto
Cena brutto
373 €
459,04 €
07310621
10802581
Cena netto
101 €
101 €
Cena brutto
123,98 €
123,98 €
95 €
116,60 €
29,00 €
0,62 €
14,40 €
35,67 €
0,77 €
17,71 €
Pompa KCL1802
Kod
KCL1802
Opis
Pompa membranowa o wydajności 2 l/h przy 18 barach. Regulacja
wydajności poprzez zmianę częstotliwości dozowania i długości skoku
membrany. Podzielnik 1/10. Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz
zawór stopowy z filtrem i czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące
4x6 mm. Gwarancja - 2 lata.
Akcesoria i części zapasowe
Pompy membranowe V i K
'07313191
Kod
Opis
LASP4/V4 Lanca ssąca 45 cm wyposażona w zawór stopowy i czujnik poziomu.
LASP4/V6 Lanca ssąca 60 cm wyposażona w zawór stopowy i czujnik poziomu.
Lanca dozująca LINIR-V zapobiegająca krystalizowaniu podchlorynu sodu.
07313191
Wykonana z PVDF. Wyposażona w zawór kulowy 1/2" z PVC.
07310621 Zawór dozujący z PVDF 1/2" do przewodu PE 4x6 mm.
05900010 Przewód dozujący tłoczny z PE 4x6 mm (cena za 1 m).
10802581 Konsola ścienna STK do montażu pomp KCL, KIS i KIC.
10
Pompy dozujące membranowe
Dozowanie korektora pH i chloru
Sterowanie stałe (włącz/wyłącz)
Pompy VCL
Kod
Cena netto
Cena brutto
278 €
342,43 €
VCL0706
Pompa membranowa o wydajności 6 l/h przy 7 barach. Regulacja
wydajności poprzez zmianę częstotliwości dozowania. Podzielnik 1/10.
Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i
czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące 4x6 mm.
Gwarancja - 2 lata.
278 €
342,43 €
VCL0310
Pompa membranowa o wydajności 10 l/h przy 3 barach. Regulacja
wydajności poprzez zmianę częstotliwości dozowania. Podzielnik 1/10.
Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i
czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące 4x6 mm.
Gwarancja - 2 lata.
278 €
342,43 €
VCL0217
Pompa membranowa o wydajności 17 l/h przy 2 barach. Regulacja
wydajności poprzez zmianę częstotliwości dozowania. Podzielnik 1/10.
Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i
czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące 4x6 mm.
Gwarancja - 2 lata.
354 €
435,42 €
Cena netto
Cena brutto
373 €
459,04 €
373 €
459,04 €
373 €
459,04 €
373 €
459,04 €
VCL0501
Opis
Pompa membranowa o wydajności 1 l/h przy 5 barach. Regulacja
wydajności poprzez zmianę częstotliwości dozowania. Podzielnik 1/10.
Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i
czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące 4x6 mm.
Gwarancja - 2 lata.
Pompy KCL
Kod
KCL1802
KCL1005
KCL0510
KCL0218
Opis
Pompa membranowa o wydajności 2 l/h przy 18 barach. Regulacja
wydajności poprzez zmianę częstotliwości dozowania i długości skoku
membrany. Podzielnik 1/10. Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz
zawór stopowy z filtrem i czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące
4x6 mm. Gwarancja - 2 lata.
Pompa membranowa o wydajności 5 l/h przy 10 barach. Regulacja
wydajności poprzez zmianę częstotliwości dozowania i długości skoku
membrany. Podzielnik 1/10. Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz
zawór stopowy z filtrem i czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące
4x6 mm. Gwarancja - 2 lata.
Pompa membranowa o wydajności 10 l/h przy 5 barach. Regulacja
wydajności poprzez zmianę częstotliwości dozowania i długości skoku
membrany. Podzielnik 1/10. Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz
zawór stopowy z filtrem i czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące
4x6 mm. Gwarancja - 2 lata.
Pompa membranowa o wydajności 18 l/h przy 2 barach. Regulacja
wydajności poprzez zmianę częstotliwości dozowania i długości skoku
membrany. Podzielnik 1/10. Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz
zawór stopowy z filtrem i czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące
4x6 mm. Gwarancja - 2 lata.
11
Pompy dozujące membranowe
Dozowanie korektora pH i chloru
Sterowanie impulsowe
Pompy VMSMF
Pompy VMSMF są pompami wielofunkcyjnymi z możliwością sterowania
za pomocą sygnału impulsowego lub sygnału analogowego 0/4 - 20 mA
z regulatora basenowego.
Możliwe jest także sterowanie stałe (włącz/wyłącz) oraz inne rodzaje
sterowań.
Kod
Cena netto
Cena brutto
356 €
438,37 €
356 €
438,37 €
356 €
438,37 €
433 €
532,84 €
Cena netto
Cena brutto
407 €
500,36 €
KIS1005
Pompa membranowa o wydajności 5 l/h przy 10 barach. Dodatkowa
regulacja wydajności poprzez zmianę długości skoku membrany.
Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i
czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące 4x6 mm.
Gwarancja - 2 lata.
407 €
500,61 €
KIS0510
Pompa membranowa o wydajności 10 l/h przy 5 barach. Dodatkowa
regulacja wydajności poprzez zmianę długości skoku membrany.
Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i
czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące 4x6 mm.
Gwarancja - 2 lata.
407 €
500,61 €
KIS0218
Pompa membranowa o wydajności 18 l/h przy 2 barach. Dodatkowo
regulacja wydajności poprzez zmianę długości skoku membrany.
Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i
czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące 4x6 mm.
Gwarancja - 2 lata.
407 €
500,61 €
VMSMF
0501
VMSMF
0706
VMSMF
0310
VMSMF
0217
Opis
Wielofunkcyjna pompa membranowa o wydajności 1 l/h przy 5 barach.
Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i
czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące 4x6 mm.
Gwarancja - 2 lata.
Wielofunkcyjna pompa membranowa o wydajności 6 l/h przy 7 barach.
Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i
czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące 4x6 mm.
Gwarancja - 2 lata.
Wielofunkcyjna pompa membranowa o wydajności 10 l/h przy 3 barach.
Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i
czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące 4x6 mm.
Gwarancja - 2 lata.
Wielofunkcyjna pompa membranowa o wydajności 17 l/h przy 2 barach.
Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i
czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące 4x6 mm.
Gwarancja - 2 lata.
Pompy KIS
Kod
KIS1802
Opis
Pompa membranowa o wydajności 2 l/h przy 18 barach. Dodatkowa
regulacja wydajności poprzez zmianę długości skoku membrany.
Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i
czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące 4x6 mm.
Gwarancja - 2 lata.
12
Pompy dozujące membranowe
Dozowanie korektora pH i chloru
Sterowanie sygnałem 0/4 - 20 mA
Pompy VMSMF
Pompy VMSMF są pompami wielofunkcyjnymi z możliwością sterowania
za pomocą sygnału impulsowego lub sygnału analogowego 0/4 - 20 mA
z regulatora basenowego.
Możliwe jest także sterowanie stałe (włącz/wyłącz) oraz inne rodzaje
sterowań.
Kod
Cena netto
Cena brutto
356 €
438,37 €
356 €
438,37 €
356 €
438,37 €
433 €
532,84 €
Cena netto
Cena brutto
407 €
500,36 €
KIC1005
Pompa membranowa o wydajności 5 l/h przy 10 barach. Dodatkowa
regulacja wydajności poprzez zmianę długości skoku membrany.
Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i
czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące 4x6 mm.
Gwarancja - 2 lata.
407 €
500,36 €
KIC0510
Pompa membranowa o wydajności 10 l/h przy 5 barach. Dodatkowa
regulacja wydajności poprzez zmianę długości skoku membrany.
Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i
czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące 4x6 mm.
Gwarancja - 2 lata.
407 €
500,36 €
KIC0218
Pompa membranowa o wydajności 18 l/h przy 2 barach. Dodatkowa
regulacja wydajności poprzez zmianę długości skoku membrany.
Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i
czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące 4x6 mm.
Gwarancja - 2 lata.
407 €
500,36 €
VMSMF
0501
VMSMF
0706
VMSMF
0310
VMSMF
0217
Opis
Wielofunkcyjna pompa membranowa o wydajności 1 l/h przy 5 barach.
Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i
czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące 4x6 mm.
Gwarancja - 2 lata.
Wielofunkcyjna pompa membranowa o wydajności 6 l/h przy 7 barach.
Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i
czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące 4x6 mm.
Gwarancja - 2 lata.
Wielofunkcyjna pompa membranowa o wydajności 10 l/h przy 3 barach.
Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i
czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące 4x6 mm.
Gwarancja - 2 lata.
Wielofunkcyjna pompa membranowa o wydajności 17 l/h przy 2 barach.
Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i
czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące 4x6 mm.
Gwarancja - 2 lata.
Pompy KIC
Kod
KIC1802
Opis
Pompa membranowa o wydajności 2 l/h przy 18 barach. Dodatkowa
regulacja wydajności poprzez zmianę długości skoku membrany.
Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i
czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące 4x6 mm.
Gwarancja - 2 lata.
13
Analiza wody PALINTEST
Fotometry do badania wody basenowej
Fotometry kompaktowe
Fotometry Pooltest 3 i 6
PROMOCJA!!
SPH
SPS
Kod
SPS003D
SPH003D
SPS006D
SPH006D
AP 130
AP 011
AP 031/1
AP 087
AP 188
AP 252
Opis
Najnowszy fotometr Pooltest 3 - pomiar odczynu pH, zawartości
wolnego/całkowitego chloru i kwasu cyjanurowego w wodzie. W torebce
fotometr, 2 szklane fiolki, szczoteczka i 4 mieszadełka oraz po 20 tabletek
każdego rodzaju. Gwarancja - 2 lata.
Najnowszy fotometr Pooltest 3 - pomiar odczynu pH, zawartości
wolnego/całkowitego chloru i kwasu cyjanurowego w wodzie.
W plastikowej walizce fotometr, 4 szklane fiolki, szczoteczka
i 4 mieszadełka oraz po 100 tabletek każdego rodzaju. Gwarancja - 2 lata.
Najnowszy fotometr Pooltest 6 - pomiar odczynu pH, zawartości
wolnego/całkowitego chloru, kwasu cyjanurowego, alkaliczności całkowitej,
twardości wapniowej i bromu. W torebce fotometr, 2 szklane fiolki,
szczoteczka i 4 mieszadełka oraz po 20 tabletek każdego rodzaju.
Gwarancja - 2 lata.
Najnowszy fotometr Pooltest 6 - pomiar odczynu pH, zawartości
wolnego/całkowitego chloru, kwasu cyjanurowego, alkaliczności całkowitej,
twardości wapniowej i bromu. W plastikowej walizce fotometr, 4 szklane
fiolki, szczoteczka i 4 mieszadełka oraz po 100 tabletek każdego rodzaju.
Gwarancja - 2 lata.
Tabletki zapasowe PHENOL RED do fotometru - karton 250 szt.
Do pomiaru odczynu pH wody.
Tabletki zapasowe CHLORINE/5 DPD Nr 1 do fotometru - karton 250 szt.
Do pomiaru zawartości wolnego chloru w wodzie.
Tabletki zapasowe CHLORINE/5 DPD Nr 3 do fotometru - karton 250 szt.
Do pomiaru zawartości całkowitego chloru w wodzie.
Tabletki zapasowe CYANURIC ACID do fotometru - karton 250 szt.
Do pomiaru zawartości kwasu cyjanurowego w wodzie.
Tabletki zapasowe ALKAPHOT do fotometru - karton 250 szt.
Do pomiaru alkaliczności całkowitej wody.
Tabletki zapasowe CALCICOL do fotometru - karton 250 szt.
Do pomiaru twardości wapniowej wody.
14
Cena netto
Cena brutto
305 €
375,15 €
335 €
412,05 €
399 €
490,77 €
445 €
547,35 €
15,00 €
18,45 €
15,00 €
18,45 €
15,00 €
18,45 €
45,30 €
55,72 €
75,00 €
92,25 €
87,00 €
107,01 €
Analiza wody LOVIBOND
Fotometry do badania wody basenowej
Fotometry kompaktowe
Fotometry MD100
Kod
278010
278060
278070
278080
511771BT
511051BT
511081BT
511221BT
511371BT
513211BT
515650
Opis
Fotometr MD100 3in1 - pomiar odczynu pH, zawartości
wolnego/całkowitego chloru i kwasu cyjanurowego w wodzie.
W plastikowej walizce fotometr, 3 szklane fiolki, szczoteczka i mieszadełko
oraz po 100 tabletek każdego rodzaju. Gwarancja - 2 lata.
Fotometr MD100 3in1 - pomiar odczynu pH, zawartości
wolnego/całkowitego chloru i alkaliczności całkowitej w wodzie.
W plastikowej walizce fotometr, 3 szklane fiolki, szczoteczka i mieszadełko
oraz po 100 tabletek każdego rodzaju. Gwarancja - 2 lata.
Fotometr MD100 4in1 - pomiar odczynu pH, zawartości
wolnego/całkowitego chloru, kwasu cyjanuroweg i alkaliczności całkowitej.
W plastikowej walizce fotometr, 3 szklane fiolki, szczoteczka i mieszadełko
oraz po 100 tabletek każdego rodzaju. Gwarancja - 2 lata.
Fotometr MD100 5in1 - pomiar odczynu pH, zawartości
wolnego/całkowitego chloru, kwasu cyjanurowego, alkaliczności całkowitej i
twardości wapniowej w wodzie. W plastikowej walizce fotometr,
3 szklane fiolki, szczoteczka i mieszadełko oraz po 100 tabletek każdego
rodzaju. Gwarancja - 2 lata.
Tabletki zapasowe PHENOL RED do fotometru - karton 250 szt.
Do pomiaru odczynu pH wody.
Tabletki zapasowe DPD Nr 1 do fotometru - karton 250 szt.
Do pomiaru zawartości wolnego chloru w wodzie.
Tabletki zapasowe DPD Nr 3 do fotometru - karton 250 szt.
Do pomiaru zawartości całkowitego chloru w wodzie po użyciu DPD Nr 1.
Tabletki zapasowe DPD No. 4 do fotometru - karton 250 szt.
Tylko do pomiaru zawatości całkowitego chloru w wodzie.
Tabletki zapasowe CYA-TEST do fotometru - karton 250 szt.
Do badania zawartości kwasu izocyjanurowego w wodzie.
Tabletki zapasowe ALKA-M do fotometru - karton 100 szt.
Do pomiaru alkaliczności całkowitej wody.
Tabletki zapasowe CALCCHECK do fotometru - karton 100 szt.
Do pomiaru twardości wapniowej wody.
15
Cena netto
Cena brutto
425 €
522,75 €
425 €
522,75 €
446 €
548,58 €
479 €
589,17 €
15,00 €
18,45 €
15,00 €
18,45 €
15,00 €
18,45 €
15,00 €
18,45 €
15,00 €
18,45 €
80,00 €
98,40 €
80,00 €
98,40 €
Analiza wody PALINTEST
Fotometry do badania wody basenowej
Fotometry profesjonalne
Fotometry Pooltest 9 Premium i Pooltest 25 Professional
PROMOCJA!!
Kod
SP 709E
SP 725E
AP 130
AP 011
AP 031/1
AP 087
AP 188
AP 252
Opis
Najpopularniejszy profesjonalny fotometr Pooltest 9 Premium - pomiar
odczynu pH, zawartości wolnego/całkowitego chloru, kwasu cyjanurowego,
alkaliczności całkowitej, twardości wapniowej, bromu, miedzi, żelaza i ozonu
w wodzie. W plastikowej walizce fotometr, 8 szklanych fiolek, szczoteczka i
4 mieszadełka oraz tabletki do wykonania łącznie 500 pomiarów.
Gwarancja - 2 lata
Fotometr Pooltest 25 Professional - do pomiarów jak wyżej oraz
dodatkowo glinu, amoniaku, chlorków, nadtlenku wodoru, manganu,
azotanów, fosforanów, siarczanów oraz soli w wodzie. W plastikowej walizce
fotometr, 8 szklanych fiolek, szczoteczka i 4 mieszadełka oraz tabletki do
wykonania łącznie 500 pomiarów. Gwarancja - 2 lata
Tabletki zapasowe PHENOL RED do fotometru - karton 250 szt.
Do pomiaru odczynu pH wody.
Tabletki zapasowe CHLORINE/5 DPD Nr 1 do fotometru- karton 250 szt. Do
pomiaru zawartości wolnego chloru w wodzie.
Tabletki zapasowe CHLORINE/5 DPD Nr 3 do fotometru - karton 250 szt.
Do pomiaru zawartości całkowitego chloru w wodzie.
Tabletki zapasowe CYANURIC ACID do fotometru - karton 250 szt.
Do pomiaru zawartości kwasu cyjanurowego w wodzie.
Tabletki zapasowe ALKAPHOT do fotometru - karton 250 szt.
Do pomiaru alkaliczności całkowitej wody.
Tabletki zapasowe CALCICOL do fotometru - karton 250 szt.
Do pomiaru twardości wapniowej wody.
Pozostałe tabletki na zapytanie.
Cena netto
Cena brutto
565 €
694,95 €
855 €
1 051,65 €
15,00 €
18,45 €
15,00 €
18,45 €
15,00 €
18,45 €
45,30 €
55,72 €
75,00 €
92,25 €
87,00 €
107,01 €
Cena netto
Cena brutto
182 €
223,86 €
213 €
261,99 €
186 €
228,78 €
Testery elektroniczne do badania wody basenowej
Testery Hand Held Meters
Testery SD 50 PH, SD 60 ORP, SD 90 Salt
Kod
194800
194801
194804
Opis
Tester Hand Held Meter SD 50 PH - do badania odczynu pH wody.
Dokładność pomiaru +/- 0,05 pH. Gwarancja - 2 lata.
Tester Hand Held Meter SD 60 ORP - do badania potencjału redoks w
wodzie. Dokładność pomiaru +/- 20 mV. Gwarancja - 2 lata.
Tester Hand Held Meter SD 90 Salt - do badania stężenia soli NaCl w
wodzie. Dokładność pomiaru +/- 0,1 g/l. Gwarancja - 2 lata.
16
Elektrolizery do basenów prywatnych
Linia Professional
3
Baseny o objętości do 50/75/100/150 m
Elektrolizery TRi
Moduły TRi Pro i TRi pH
Uchwyt elektrod
Kod
Moduł TRi Pro i TRi pH
Opis
Cena netto
Cena brutto
1 212 €
1 490,76 €
1 437 €
1 747 €
2 123 €
1 767,51 €
2 148,81 €
2 611,29 €
W197515
Moduł TRi Pro - przeznaczony do pomiaru i regulacji wartości pH
i potencjału redoks w każdym z powyższych elektrolizerów. Wyposażony w
elektrodę pH i redoks i pompę perystaltyczną pH o wydajności 1,8 l/h.
Błyskawiczny montaż uchwytu elektrod pH i redoks typu "Quick fix" na
rurociągach o średnicy 50/63 mm. Gwarancja - 2 lata.
543 €
667,89 €
W197525
Moduł TRi pH - przeznaczony do pomiaru i regulacji wartości pH
w każdym z powyższych elektrolizerów. Wyposażony w elektrodę pH i
pompę perystaltyczną pH o wydajności 1,8 l/h. Błyskawiczny montaż
uchwytu elektrody pH typu "Quick fix" na rurociagach o średnicy 50/63 mm.
Gwarancja - 2 lata.
627 €
771,21 €
3
W382500
W382510
W382530
W382540
Elektrolizer TRi10 przeznaczony jest do basenów o objętości do 50 m .
3
Zalecana ilość soli w wodzie 4 kg/m . Programator umożliwia nastawienie 2
okresów pracy na dobę. Posiada tryb "Boost" - 100% wytwarzania
chloruoraz tryb "Low" - 10% wytwarzania chloru przez 24 h. Wyposażony w
czujnik przepływu wody i samoczyszczącą celę chloru z regulowanym
okresem polaryzacji. Elektrody chloru wykonane z tytanu i pokryte
specjalnym stopem zapewniają wieloletnią pracę. Możliwość zastosowania
modułu TRi Pro i TRi pH (patrz niżej). W dostawie wszystkie materiały
montażowe. Gwarancja - 3 lata.
3
Elektrolizer TRi18 jak wyżej, ale przeznaczony do basenów do 75 m .
Elektrolizer TRi22 jak wyżej, ale przeznaczony do basenów do 100 m 3.
Elektrolizer TRi35 jak wyżej, ale przeznaczony do basenów do 150 m 3.
Linia Economy
Baseny o objętości do 50/75/100 m3
Elektrolizery Ei
Kod
Opis
Cena netto
Cena brutto
W383500
Elektrolizer Ei10 przeznaczony do basenów o objętości do 50 m3. Zalecana
3
ilość soli w wodzie 4 kg/m . Programator umożliwia nastawienie 2 okresów
pracy na dobę. Wyposażony w czujnik przepływu wody i samoczyszczącą
celę chloru z regulowanym okresem polaryzacji. Elektrody chloru wykonane
z tytanu i pokryte specjalnym stopem zapewniają wieloletnią pracę.
Błyskawiczny montaż celi chloru typu "Quick fix" na poziomych i pionowych
rurociągach o średnicy 50-63 mm. W dostawie wszystkie materiały
montażowe. Gwarancja - 2 lata.
969 €
1 191,87 €
W383510
W383520
Elektrolizer Ei17 jak wyżej, ale przeznaczony do basenów do 75 m3.
Elektrolizer Ei25 jak wyżej, ale przeznaczony do basenów do 100 m 3.
1 153 €
1 404 €
1 418,19 €
1 726,92 €
17
Porównanie elektrolizerów TRi oraz Ei
Specyfikacja
TRi
Objętość basenu
do 150 m
Ei
3
do 100 m
■
■
■
■
■
■
■
Dodatkowy moduł do automatycznej regulacji pH (TRi pH)
Dodatkowy moduł do automat. regulacji pH i redoksu (TRi Pro)
Możliwość zmiany polaryzacji elektrody (5 godz lub 2,5 godz)
Czujnik przepływu
Tryb LOW (niska wydajność wytwarzania chloru - przykrycie basenu)
Tryb BOOST (maksymalna wydajność wytwarzania chloru)
Timer z dwoma okresami pracy w ciągu doby
3
■
■
■
■
Cela szybkiego montażu "Quick fix"
■
Uchwyt szybkiego montażu elektrod pH i redoksu
Gwarancja na wszystkie elementy elektrolizera
3 lata
2 lata
Akcesoria i części zapasowe
Elektolizery Ei i TRi oraz moduły TRi Pro i TRi pH
Cela TRi
Cela Ei
Kod
W197401
W197412
W197432
W197442
W197172
Opis
Cela chloru kompletna do elektrolizera TRi10 .
Cela chloru kompletna do elektrolizera TRi18.
Cela chloru kompletna do elektrolizera TRi22 .
Cela chloru kompletna do elektrolizera TRi 25 .
Czujnik przepływu Sika VKL05M z przewodem 3,5 m i wtyczką.
Cena netto
239 €
279 €
359 €
459 €
85 €
Cena brutto
293,97 €
343,17 €
441,57 €
564,57 €
104,27 €
W197601
W197612
W197621
W197172
Cela chloru kompletna do elektrolizera Ei10 .
Cela chloru kompletna do elektrolizera Ei17 .
Cela chloru kompletna do elektrolizera Ei25 .
Czujnik przepływu Sika VKL05M z przewodem 3,5 m i wtyczką.
179 €
269 €
319 €
85 €
220,17 €
330,87 €
392,37 €
104,27 €
15,62 €
19,62 €
99 €
155 €
10,31 €
18,43 €
105 €
19,21 €
24,13 €
121,77 €
190,16 €
12,68 €
22,67 €
128,98 €
W500730
W500740
W013003A
W500770
W501211
W043420
W501191
Roztwór buforowy pH 7,5 (200 ml) do TRi pH i TRi Pro.
Roztwór buforowy redoks 700 mV (200 ml) do TRi Pro.
Elektroda pH Z35H1P z przew. 5 m i wtyczką BNC do TRi pH i TRi Pro.
Elektroda redoks Z35R1P-17 z przew. 5 m i wtyczką BNC do TRi Pro.
Wężyk dozujący pompy perystaltycznej bez złączek do TRi pH i TRi Pro.
Złączki do wężyka dozujacego pompy jak wyżej (2 szt).
Pompa perystaltyczna bez silnika do TRi pH i TRi Pro.
18
Odkurzacze basenowe prywatne
Rodzina Supreme
Baseny o długości 10 - 12 m
Dolphin Supreme M3
Stojak
Kod
99996033
Opis
Przeznaczony do basenów o długości do 10 m. Efektywnie czyści dno
i narożniki basenu. Technologia DIY - prosta konstrukcja ułatwia przeglądy
odkurzacza. Dostępny tylko ze szczotkami CB. Wyposażony w obrotnicę
przewodu, nowy zasilacz cyfrowy i stojak. Cykl czyszczenia-3 h. Masa-8,5
kg. Długość przewodu-18 m. Dokładność filtrowania-70 μm. Wydajność
3
pompy-16 m /h. Pobór mocy-100 W. Gwarancja-2 lata.
Cena netto
Cena brutto
763 €
938,49 €
Cena netto
Cena brutto
1 222 €
1 503,06 €
Cena netto
Cena brutto
1 545 €
1 900,35 €
Dolphin Supreme M4
Dostęp od góry i 3 rodzaje filtrów
Kod
99991013
Aktywna szczotka od dołu
Nowy zasilacz
Opis
Przeznaczony do basenów o długości do 12 m. Efektywnie czyści dno,
ściany i linię wodną basenu. Posiada wygodny dostęp do wkładów
filtracyjnych od góry oraz dodatkową aktywną szczotkę od dołu.
W standardzie dwa rodzaje filtrów: zgrubny i dokładny. Technologia DIY prosta konstrukcja ułatwia przeglądy odkurzacza. Wyposażony w szczotki
CB, obrotnicę przewodu, nowy zasilacz cyfrowy i wózek. Cykl czyszczenia2,5 h. Masa-10 kg. Długość przewodu-18 m. Dokładność filtrowania-50/100
µm. Wydajność pompy-17 m 3/godz. Pobór mocy-100 W. Gwarancja-3 lata.
Dolphin Supreme M5
Dostęp od góry i 3 rodzaje filtrów
Kod
99994103
Aktywna szczotka
Nowy zasilacz i pilot
Opis
Przeznaczony do basenów o długości do 12 m. Efektywnie czyści dno,
ściany i linię wodną basenu. Posiada wygodny dostęp do wkładów
filtracyjnych od góry oraz dodatkową aktywną szczotkę od dołu.
W standardzie dwa rodzaje filtrów: zgrubny i dokładny. Technologia DIY prosta konstrukcja ułatwia przeglądy odkurzacza. Wyposażony w szczotki
CB, obrotnicę przewodu, nowy zasilacz cyfrowy z pilotem i wózek. Cykl
czyszczenia-1,5/2,5/3,5 h. Masa-10,5 kg. Długość przewodu-18 m.
3
Dokładność filtrowania-50/100 µm. Wydajność pompy-17 m /godz. Pobór
mocy-200 W. Gwarancja-3 lata.
19
Odkurzacze basenowe publiczne
Rodzina Pro - Wave
Baseny o długości 15 - 60 m
Dolphin Wave 50
Czyszczenie powierzchni
Efektywne skanowanie
Kod
Obrotnica
Zasilacz
Opis
Cena netto
Cena brutto
9999026
Przeznaczony do basenów o długości do 15 m. Efektywnie czyści dno,
ściany i linię wodną basenu. Wymiana szczotek możliwa przez
użytkownika. Wyposażony w szczotki CB, obrotnicę przewodu, zasilacz
cyfrowy, 2 worki filtracyje 50/70 µm i wózek transportowy. Może być
stosowany na basenach z wypłyceniami. Cykl czyszczenia-4 h. Masa-9 kg.
3
Długość przewodu-24 m. Wydajność pompy-17 m /godz. Pobór mocy-180
W. Gwarancja-2 lata lub 3000 h pracy zespołu napędowego.
1 819 €
2 237,37 €
9999025
Odkurzacz jak wyżej, ale wyposażony w szczotkę WB.
1 848 €
2 273,04 €
Cena netto
Cena brutto
Przeznaczony do basenów o długości do 25 m. Efektywnie czyści dno,
schody, ściany i linię wodną. Posiada system żyroskopowy. Wymiana
szczotek możliwa przez użytkownika. Wyposażony w szczotki CB, obrotnicę
9999096Xprzewodu, zasilacz cyfrowy z pilotem, 7 worków filtracyjnych 50/70/100 µm i
EU
wózek transportowy. Cykl czyszczenia-4/6/8 h. Masa-13 kg. Długość
3
przewodu-30 m.Wydajność pompy-17 m /godz. Pobór mocy-180 W.
Gwarancja-2 lata lub 3000 h pracy zespołu napędowego.
2 444 €
3 006,12 €
9999095XOdkurzacz jak wyżej, ale wyposażony w szczotkę WB.
EU
2 474 €
3 043,02 €
Cena netto
Cena brutto
8 018 €
9 862,14 €
8 116 €
9 982,68 €
Dolphin Wave 100
Czyszczenie powierzchni
Skanowanie żyroskopowe
Kod
Obrotnica
Zasilacz z pilotem
Opis
Dolphin Wave 300 XL
Skanowanie żyroskopowe/czyszczenie dna
Kod
99997001
Dostęp do filtrów od góry
Panel sterujący MMI
Opis
Przeznaczony do basenów o długości 25 - 60 m. Efektywnie czyści dno w
basenach olimpijskich i wszelkiego typu basenach w parkach wodnych, w
tym posiadających plaże, wyspy i duże spadki dna. Lekki, prosty w obsłudze
z wygodnym dostępem do worków filtracyjnych od góry. Posiada system
żyroskopowy. Wyposażony w panel sterujący z pilotem, 6 worków
filtracyjnych 50/70/150 µm i wózek transportowy. Cykl czyszczenia-1-8 h.
3
Masa-25 kg. Długość przewodu-43 m. Wydajność pompy-40 m /godz. Pobór
mocy-324 W. Gwarancja-2 lata lub 3000 h pracy zespołu napędowego.
99997001Odkurzacz jak wyżej, ale wyposażony w przewód o długości 50 m.
50M
20
Odkurzacze basenowe publiczne
Rodzina Classic
Baseny o długości 25 - 50 m
Dolphin 3001
Nowy zasilacz
Kod
Opis
Cena netto
Cena brutto
9999023
Przeznaczony do basenów o długości do 25 m. Efektywnie czyści dno,
ściany i linię wodną basenu. Wyposażony w szczotki CB, obrotnicę
przewodu, nowy zasilacz cyfrowy i wózek transportowy. Może być
stosowany na basenach z wypłyceniami. Cykl czyszczenia-6 h. Masa-11 kg.
Długość przewodu-30 m. Dokładność filtrowania-50 µm. Wydajność pompy3
17 m /godz. Pobór mocy-150 W. Gwarancja-2 lata lub 3000 h pracy zespołu
napędowego.
1 819 €
2 237,37 €
9999022
Odkurzacz jak wyżej, ale wyposażony w szczotkę WB.
1 848 €
2 273,04 €
Dolphin Pro-X2
Nowy zasilacz i pilot
Kod
Opis
Cena netto
Cena brutto
9999093X
Przeznaczony do basenów o długości do 25 m. Efektywnie czyści dno,
schody, ściany i linię wodną. Posiada system żyroskopowy. Wymiana
szczotek możliwa przez użytkownika. Wyposażony w szczotki CB, obrotnicę
przewodu, zasilacz cyfrowy z pilotem i wózek transportowy.
Cykl czyszczenia-4/6/8 h. Masa-11 kg. Długość przewodu-30 m. Dokładność
3
filtrowania-50 µm. Wydajność pompy-17 m /godz. Pobór mocy -200 W.
Gwarancja-2 lata lub 3000 h pracy zespołu napędowego.
2 444 €
3 006,12 €
9999092X
Odkurzacz jak wyżej, ale wyposażony w szczotkę WB.
2 474 €
3 043,02 €
Cena netto
Cena brutto
5 104 €
6 277,92 €
5 133 €
6 313,59 €
Dolphin 2x2 Pro-Gyro
Nowy zasilacz i pilot
Kod
9999059
9999058
Opis
Przeznaczony do basenów o długości do 50 m. Efektywnie czyści dno,
ściany i linię wodną. Podwójna moc i dwa worki filtracyjne zapewniają
skuteczne i ekonomiczne utrzymanie czystości w dużych basenach. Posiada
system żyroskopowy. Wyposażony w szczotki CB, obrotnicę przewodu,
zasilacz z pilotem i wózek transportowy. Cykl czyszczenia-4/6/8 h. Masa-20
kg. Długość przewodu-40 m. Dokładność filtrowania-50 µm. Wydajność
pomp-32 m 3/godz. Pobór mocy-300 W. Gwarancja-2 lata lub 3000 h pracy
zespołu napędowego.
Odkurzacz jak wyżej, ale wyposażony w szczotkę WB.
21
Odkurzacze basenowe prywatne
Rodzina Hybrid
Baseny o długości do 10 m
Dolphin Hybrid RS1
Napęd hydro-elektryczny
Kod
9999501
Skanowanie
Czyszczenie dna
Wskaźnik LED
Łapacz liści
Opis
Przeznaczony do basenów o długości do 10 m. Odkurzacz hydrauliczny
napędzany energią przepływu wody obiegowej. Posiada prądnicę, która
zasila układ sterujący odkurzacza. Efektywnie czyści dno i narożniki
basenu. Technologia DIY - prosta konstrukcja ułatwia przeglądy odkurzacza.
Dostępny tylko ze szczotkami PVC. Wyposażony w wąż basenowy
10 x 1,17 m, adapter skimmera, zawór zwrotny i wskaźnik przepływu.
3
Wymagana wydajność pompy filtracyjnej 5 - 8 m /h.
Cykl czyszczenia 1 - 2 godz. Masa - 4,5 kg. Gwarancja-2 lata.
Cena netto
Cena brutto
415 €
510,45 €
Rodzaje szczotek odkurzaczy
Zdjęcie
Rodzaj
Opis
PVC
Szczotki PVC są przeznaczone do basenów pokrytych różnymi rodzajami
ceramiki i mozaiki, basenów wyłożonych folią, jak również wykonanych z
żywic poliestrowych i stali nierdzewnej.
CB
(Combi
Brush)
Szczotki CB są przeznaczone do basenów pokrytych różnymi rodzajami
ceramiki i mozaiki, basenów wyłożonych folią, jak również wykonanych z
żywic poliestrowych i stali nierdzewnej.
WB
(Wonder
Brush)
Szczotki WB są przeznaczone do basenów pokrytych
gładką ceramiką i mozaiką.
22
Osuszacze basenowe
Linia Professional
2
Baseny o powierzchni lustra wody do 120 m
Osuszacze DRY
DRY 300 Plastik i Silver
Kod
DRY 500 Plastik i Silver
Opis
DRY 800 i 1200 Metal
Cena netto
Cena brutto
1 974 €
2 428,02 €
2 380 €
2 927,40 €
2 615 €
3 216,45 €
2 919 €
3 590,37 €
3 470 €
4 268,10 €
3 864 €
4 752,72 €
2
Przeznaczony do basenów o powierzchni lustra wody do 60 - 90 m .
0
Wydajność osuszania 90 l/dobę przy 30 C i wilg. względnej 60%. Osuszacz
kondensacyjny. Obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej 3-krotnie
farbami antykorozyjnymi w kolorze białym lub srebrnym. Wbudowany
higrostat elektroniczny. Przystosowany do montażu na posadzce. Małe
zużycie energii i niski poziom hałasu. Wymiary - 1250x950x370 mm.
Masa - 96 kg. Gwarancja - 2 lata.
4 270 €
5 252,10 €
Przeznaczony do basenów o powierzchni lustra wody do 90 - 120 m2.
0
Wydajność osuszania 120 l/dobę przy 30 C i wilg. względnej 60%. Osuszacz
kondensacyjny. Obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej 3-krotnie
farbami antykorozyjnymi w kolorze srebrnym. Wbudowany higrostat
elektroniczny. Przystosowany do montażu na posadzce. Małe zużycie energii
i niski poziom hałasu. Wymiary - 1250x950x310 mm. Masa - 100 kg.
Gwarancja - 2 lata.
4 990 €
6 137,70 €
2
DRY 300
PLASTIK
DRY 300
METAL
DRY 300
SILVER
DRY 500
PLASTIK
DRY 500
METAL
DRY 500
SILVER
DRY 800
METAL
DRY 1200
METAL
Przeznaczony do basenów o powierzchni lustra wody do 30 m . Wydajność
0
osuszania 30 l/dobę przy 30 C i wilg. względnej 60%. Osuszacz
kondensacyjny. Obudowa wykonana z tworzywa na bazie żywic
epoksydowych w kolorze białym. Wbudowany higrostat mechaniczny.
Przystosowany do montażu naściennego. Małe zużycie energii i niski poziom
hałasu. Wymiary - 780x653x255 mm. Masa - 40 kg. Gwarancja - 2 lata.
Osuszacz jak wyżej, ale z obudową wykonaną z blachy stalowej malowanej
3-krotnie farbami antykorozyjnymi w kolorze białym lub srebrnym.
Wbudowany higrostat elektroniczny. Wymiary - 780x653x300 mm.
Masa - 50 kg.
Osuszacz jak wyżej, ale z obudową wykonaną ze stali nierdzewnej. Nie
powinien być stosowany na basenach z dezynfekcją wody za pomocą
środków chlorowych.
2
Przeznaczony do basenów o powierzchni lustra wody 30 - 60 m .
0
Wydajność osuszania 60 l/dobę przy 30 C i wilg. względnej 60%. Osuszacz
kondensacyjny. Obudowa wykonana z tworzywa na bazie żywic
epoksydowych w kolorze białym. Wbudowany higrostat mechaniczny.
Przystosowany do montażu naściennego. Małe zużycie energii i niski poziom
hałasu. Wymiary - 1245x653x255 mm. Masa - 60 kg. Gwarancja - 2 lata.
Osuszacz jak wyżej, ale z obudową wykonaną z blachy stalowej malowanej
3-krotnie farbami antykorozyjnymi w kolorze białym lub srebrnym.
Wbudowany higrostat elektroniczny. Wymiary - 1245x653x300 mm.
Masa - 77 kg.
Osuszacz jak wyżej, ale z obudową wykonaną ze stali nierdzewnej. Nie
powinien być stosowany na basenach z dezynfekcją wody za pomocą
środków chlorowych.
23
Akcesoria i części zapasowe
Osuszacze DRY
DRY E200
DRY P100
Kod
DRY E200
DRY P100
DRY 300v
DRY 500v
DRY 300s
DRY 500s
DRY 300p
DRY 500p
DRY J10
DRY 2SH
DRY 300/500v
DRY 300/500p
DRY 300s
Opis
Zdalnie sterowany higrostat i termostat (bezprzewodowy). Umożliwia
regulację wilgotności i temperatury w hali basenu z wykorzystaniem
poniższych nagrzewnic wodnych.
Zdalnie sterowany higrostat i termostat (bezprzewodowy) z bardzo
dokładnym pomiarem. Umożliwia regulację wilgotności i temperatury w hali
basenu z wykorzystaniem poniższych nagrzewnic wodnych.
Nagrzewnica wodna do osuszacza DRY 300.
Moc cieplna - 2000 W przy 900C/700C.
Nagrzewnica wodna do osuszacza DRY 500, 800 i 1200.
Moc cieplna - 4000 W przy 900C/700C.
Stojak na kółkach do montażu osuszacza DRY 300 na posadzce w hali
basenu.
Stojak na kółkach do montażu osuszacza DRY 500, 800 i 1200 na
posadzce w hali basenu.
Kanały z blachy stalowej ocynkowanej do montażu zaściennego osuszacza
DRY 300.
Kanały z blachy stalowej ocynkowanej do montażu zaściennego osuszacza
DRY 500, 800 i 1200.
Zapasowy higrostat mechaniczny do osuszaczy DRY 300/500 Plastik.
Zapasowy higrostat mechaniczny do osuszaczy DRY 300/500/800/1200
Metal i Silver.
24
Cena netto
Cena brutto
229 €
281,67 €
535 €
658,05 €
158 €
194,34 €
200 €
246,00 €
68 €
83,64 €
79 €
97,17 €
121 €
148,83 €
168 €
206,64 €
45 €
55,35 €
96 €
118,08 €

Podobne dokumenty