informacja z otwarcia ofert

Komentarze

Transkrypt

informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Znak sprawy: SLZP-270-51/2016
“Zakup odzieży i obuwia dla personelu medycznego”
Termin składania ofert 15.07.2016 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert 15.07.2016 r. godz. 10:30
Kryteria oceny ofert:
cena brutto C- 95 %
termin dostawy przedmiotu zamówienia (w dniach roboczych) T – 5%
Wykonawca
Lp.
2
1
1 CARIMA-BIS
Barbara Staśto-Kseń
ul. Bodzentyńska 56
25-308 Kielce
2 MEDIBUT Zakład Produkcyjny
Cena oferty (brutto)
Termin dostawy
3
4
Część 1: 16.377,45 zł Część 1: 7 dni roboczych
Część 2: 12.742,80 zł Część 2: 7 dni roboczych
Część 1: -----
Część 1: ----
ul. Gen. J. Dąbrowskiego 45
93-177 Łódź
ANDROPOL S.A.
ul. Krakowska 83
34-120 Andrychów
Część 2: 14.764,43zł
Część 2: 7 dni roboczych
Część 2: ----
Część 2: ----
Produkcja Obuwia Zdrowotnego
SANTANA 2 Wiesława Samsel
ul. Słoneczna 5
05-504 Złotokłos
MEDIBIAL
Spółdzielnia Inwalidów
Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6
15-111 Białystok
ŚWIT Zakład Produkcji Pościeli
Izabela Wintoniak
ul. Błotna 5B
65-133 Zielona Góra
REWA
Wiesław Rewers
ul. Kolumba 5
70-035 Szczecin
F.H.P. ŚWIAT DZIECKA
Janusz Kowalski
ul. Kielecka 76
26-600 Radom
Część 1: ----
Część 1: ----
s.c Janusz Brudz, Anna Krystosik-Brudz
3
4
5
6
7
8
Część 1: 22.135,70 zł Część 1: 7 dni roboczych
Część 2: 14.464,80 zł Część 2: 7 dni roboczych
Część 1: 22.859,55 zł Część 1: 7 dni roboczych
Część 2: ----
Część 2: ----
Część 1: 14.218,80 zł Część 1: 7 dni roboczych
Część 2: ----
Część 2: ----
Część 1: 20.940,75 zł Część 1: 7 dni roboczych
Część 2: 20.491,80 zł Część 2: 7 dni roboczych
Część 1: ----
Część 1: ----
Część 2: 11.020,80 zł Część 2: 5 dni roboczych
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Grupa 1: 20.024,40 zł (brutto)
Grupa 2: 14.764,43 zł (brutto)

Podobne dokumenty