Odpady posortowane wg rodzaju należy dostarczyć we własnym

Komentarze

Transkrypt

Odpady posortowane wg rodzaju należy dostarczyć we własnym
Od 1 września 2013r. utworzono na terenie Gminy Rypin Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się na
terenie Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
„RYPIN” Sp. z o.o. Puszcza Miejska 24.
Zadaniem PSZOK jest przyjmowanie wymienionych poniżej odpadów
dostarczonych
przez
mieszkańców
po
okazaniu
dokumentu
potwierdzającego jego zamieszkanie na terenie gminy Rypin (np. umowa
najmu, dowód osobisty, potwierdzenie dokonywania opłat za odbiór
odpadów komunalnych).
Przyjmowane rodzaje odpadów komunalnych:
 papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne,
opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz
opakowania wielomateriałowe,
 szkło oraz opakowania ze szkła,
 odpady zielone,
 przeterminowane leki,
 chemikalia
 zużyte baterie i akumulatory,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 odpady budowlane i rozbiórkowe nie pochodzące z prowadzonej
działalności gospodarczej
 zużyte opony nie pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej
 popiół, tekstylia i odzież,
Odpady posortowane wg rodzaju należy dostarczyć
we własnym zakresie.
HARMONOGRAM PRACY PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH III Kwartał 2014 r.
lipiec
N
sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt So
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
N
Pn Wt Śr Cz Pt So
5
12 3 4 5
19 10 11 12
26 17 18 19
24 25 26
31
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
wrzesień
N
Pn Wt Śr Cz Pt So
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
- dni przyjmowania odpadów przez PSZOK
GODZINY PRZYJMOWANIA ODPADÓW
przez Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
„RYPIN” Sp. z o.o. Puszcza Miejska 24 w ramach PSZOK:
PN-PT: GODZ. 7.00 – 15.00
SOBOTY: GODZ. 7.00 – 14.00

Podobne dokumenty