ABC dEZyNfEKCjI SKóRy - Ecolab

Komentarze

Transkrypt

ABC dEZyNfEKCjI SKóRy - Ecolab
ABC dezynfekcji skóry
W TROSCE O SKUTECZNE
ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM
Healthcare
dezynfekcji skóry
Prawidłowa dezynfekcja skóry przed zabiegami inwazyjnymi odgrywa ważną rolę
w profilaktyce zakażeń oraz chorób skóry.
Skuteczność dezynfekcji zależy od:
rodzaju preparatu dezynfekcyjnego, techniki dezynfekcji, czasu działania środka
chemicznego zastosowanego na skórę oraz przestrzegania zaleceń dotyczących
przygotowania do dezynfekcji¹.
BUDOWA SKÓRY
Skóra (łac. cutis, gr. derma) jest narządem pokrywającym i osłaniającym ustrój.
Ogólna powierzchnia skóry u człowieka wynosi 1,5-2 m², a grubość wynosi 1,5-5 mm.
Skóra składa się z trzech warstw (licząc od zewnątrz):
■■ naskórek (łac. epidermis) – warstwa zewnętrzna pełniąca funkcję ochronną, która posiada barwnik – melaninę, nadającą włosom i skórze barwę. Naskórek dzieli się na 4 lub
5 warstw w zależności od grubości. Są to:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
EPIDERMIS
warstwa rogowa (łac. stratum corneum), która dzieli się na warstwę zbitą (łac.
stratum compactum) i warstwę rogowaciejącą (łac. stratum disjunctum)
warstwa jasna (łac. stratum lucidum) – tylko w miejscach, gdzie skóra jest gruba –
na podeszwach stóp, zwłaszcza na piętach i wewnętrznej stronie dłoni
warstwa ziarnista (łac. stratum granulosum)
warstwa kolczysta (łac. stratum spinosum)
warstwa podstawna (łac. stratum basale)
DERMIS
■■ skóra właściwa (łac. dermis, cutis vera) – warstwa środkowa, zawiera receptory, naczynia krwionośne, nerwy oraz gruczoły, np. potowe, a także korzenie włosów, jest to
warstwa odżywcza i wspierająca (ma od 1 do 3 mm grubości)
■■ tkanka podskórna (łac. hypodermis, tela subcutanea) – warstwa najgłębsza, zbudowana z tkanki łącznej właściwej luźnej; zawiera komórki tłuszczowe, izoluje przed nagłymi
zmianami temperatury.
HYPODERMIS
rys.1. Budowa skóry
Funkcje skóry
Skóra spełnia wiele funkcji ochronnych: przed zakażeniem bakteriami, grzybami, wirusami,
przed czynnikami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi i promieniowaniem świetlnym,
oraz zapewnia niezmienne warunki dla środowiska wewnętrznego organizmu (homeostazę).
Poza tym skóra odpowiada za percepcję ciepła, bólu, dotyku, ekspresyjną w wyrażaniu stanów emocjonalnych, resorpcyjną oraz bierze udział w magazynowaniu i przemianie materii.
Skóra w okolicy otworów naturalnych (usta, nozdrza, odbyt, pochwa itp.) przechodzi w błony
śluzowe. U człowieka najcieńsza jest na powiekach, natomiast najgrubsza jest na pięcie.
FLORA FIZJOLOGICZNA SKÓRY
Skład flory fizjologicznej człowieka jest zmienny i zależy, z jednej strony, od wydolności układu
odpornościowego, z drugiej zaś od środowiska, w którym przebywa (np. szpital – już po kilku
dniach pobytu na oddziale jego własne szczepy są zastępowane szczepami szpitalnymi).
Do drobnoustrojów występujących na skórze zdrowego człowieka należą: Staphylococcus epidermidis, Streptococcus (szczepy z grupy viridans), Corynebacterium species, Propionibacterium acnes, Candida, Clostridium perfringens, Acinetobacter, Moraxella species i okresowo
również Staphylococcus areus. 40% ludzi jest nosicielami przejściowymi, natomiast 20% nigdy
nimi nie będzie.2
2
1
mgr Maria Ciuruś „Dezynfekcja skóry i błon śluzowych przed zabiegami inwazyjnymi”, Zakażenia 2/2009
DLACZEGO DEZYNFEKCJA JEST NIEZBĘDNA?
Skóra jest barierą chroniącą organizm przed wnikaniem mikroorganizmów (bakterie, grzyby,
wirusy) do ciała. Nawet zwykle nieszkodliwe mikroorganizmy mikroflory fizjologicznej mogą doprowadzić do zakażeń endogennych, jeśli dostaną się do krwioobiegu.
Flora fizjologiczna skóry może być źródłem zakażenia miejsca operowanego – na skutek niewłaściwej dezynfekcji pola operacyjnego lub w wyniku wcześniejszego skolonizowania pacjenta
np. przez szczepy MRSA, drobnoustroje przedostaną się ze skóry do miejsca cięcia / rany
(materiały stosowane do obłożenia pola operacyjnego, serwety i fartuchy nie stanowią dostatecznej bariery dla drobnoustrojów). Prawdopodobieństwo zakażenia rany jest tym większe,
im więcej bakterii będzie obecnych w miejscu cięcia.3 Przed zabiegami medycznymi, w trakcie
których naruszona zostaje skóra pacjenta, niezbędna jest dezynfekcja skóry. Dezynfekcja ma
na celu możliwie najsilniejszą redukcję zarówno napływowej, jak i fizjologicznej mikroflory skóry
(bakterie i grzyby). Dezynfekcja służy przygotowaniu do zabiegów medycznych, np. operacji,
iniekcji, punkcji.
JAKIE WYMOGI POWINIEN SPEŁNIAĆ PREPARAT
DEZYNFEKCYJNY?
1. Szybkie działanie
Czynnik czasu jest szczególnie ważny w przypadku iniekcji i punkcji. Czas działania wymagany
w praktyce medycznej to 15 sekund. Konieczne są więc preparaty o szybkim i pewnym działaniu. Mogą to być zarówno preparaty bezbarwne, jak i barwiące dezynfekowany obszar skóry.
Tylko preparaty alkoholowe gwarantują jednocześnie szybkie działanie, szybkie schnięcie oraz
dodatkowe odtłuszczanie skóry. W porównaniu z innymi substancjami (np. jodowymi) preparaty
alkoholowe charakteryzują się wyjątkowo szybkim działaniem już od 15 do 30 sekund.
2. Długotrwały efekt (działanie przedłużone - remanentne)
W trakcie dłuższych zabiegów chirurgicznych (np. operacji) decydującym czynnikiem jest dobre długotrwałe działanie preparatu dezynfekcyjnego. Aby osiągnąć długotrwałe działanie,
niezbędne jest wykorzystanie efektu synergistycznego poprzez połączenie różnych rodzajów
alkoholi. Tylko wtedy redukcja zagrożeń związanych z zakażeniami podczas długich zabiegów
chirurgicznych jest skuteczna.
3. Szerokie spektrum działania
Szerokie spektrum działania w stosunku do wszystkich mikroorganizmów występujących na
skórze jest decydujące do pewnej i skutecznej dezynfekcji preparatem aktywnym wobec bakterii i grzybów. Dodatkowym wyzwaniem dla dezynfekcji jest obecnie wciąż wzrastająca liczba
infekcji wywołanych przez MRSA – gronkowca złocistego opornego na metycylinę. Preparaty
dezynfekcyjne Ecolab radzą sobie i z tym zagrożeniem.
4. Dobra tolerancja przez skórę
Organizmu człowieka nie powinno się niepotrzebnie obciążać poprzez dezynfekcję nieodpowiednimi preparatami. Posiadające wysoką skuteczność preparaty do antyseptyki skóry mają
zwalczać mikroorganizmy, natomiast „makroorganizmu”, jakim jest człowiek, nie wolno zbędnie
obciążać, zwłaszcza przed operacjami chirurgicznymi. Wymogiem dla preparatów dezynfekcyjnych jest więc odpowiedni skład – tylko tyle substancji czynnej, ile konieczne jest dla uzyskania
bezpieczeństwa i niezawodnego działania oraz możliwie jak najmniej obciążenia dla ludzkiego
organizmu. Alkohole nie pozostawiają pozostałości na skórze, stąd nie występują żadne działania uboczne, gojenie się ran przebiega bez zakłóceń.
5. Preparat musi być wolny od przetrwalników
Jednym z wymogów Instytutu Roberta Kocha jest preparat wolny od przetrwalników. Alkohole
nie unieczynniają przetrwalników bakterii. Z tego też względu brak występowania przetrwalników w stosowanych preparatach dezynfekcyjnych jest szczególnie ważny. Preparaty Ecolab
Skinsept pur, Skinsept color oraz Spitaderm zawierają nadtlenek wodoru. Ten chroniony patentem dodatek powoduje autosterylność produktów. Dzięki temu nawet w razie przypadkowego
skażenia preparatu lub po przelaniu go z dużych pojemników do małych – co jest słuszne ze
względów ekologicznych i ekonomicznych – gwarantowany jest ponowny brak przetrwalników
po upływie 8 godzin od momentu ewentualnego skażenia. Tym samym spełnione są wymogi
Instytutu Roberta Kocha odnośnie autosterylności środków antyseptycznych.
prof. dr hab. Antoni Cieniała, lek.med. Ryszard Jan Mądry, dr med. Ryszard Mądry „Zapobieganie
kontaminacji pola operacyjnego”, Zakażenia 1-2/2002
2,3
3
dezynfekcji skóry
NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY STOSOWANIU
PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI SKÓRY?
Odpowiedni preparat dezynfekcyjny należy stosować odpowiednio do stopnia ryzyka infekcyjnego oraz powierzchni i rodzaju skóry. Dezynfekcję skóry należy dostosować także do zabiegu,
przed którym jest ona przeprowadzana – inaczej dezynfekuje się skórę pacjenta przed zabiegiem chirurgicznym, a inaczej przed iniekcją. Przeprowadzając dezynfekcję należy więc zwrócić
uwagę na poniższe wskazówki.
1. Różne przeznaczenie – różny czas działania
Skuteczna dezynfekcja skóry przed iniekcjami powinna być bardzo krótka, trwać 15 sekund.
Najlepiej, gdy stosowane są preparaty alkoholowe natryskiwane na skórę. Odkażone miejsce
powinno być suche w momencie iniekcji. W przypadku dezynfekcji innych niż przed iniekcjami,
ale części ciała o małej zawartości gruczołów łojowych w skórze, czas odkażania może zostać
wydłużony co najmniej do 1 minuty – np. w przypadku punkcji stawów, jam ciała i narządów,
a także przed innymi niewielkimi zabiegami chirurgicznymi.4
DGHM (Niemieckie Towarzystwo ds. Higieny i Mikrobiologii) rekomenduje dezynfekcję skóry
w czasie 1 minuty. Dezynfekcję przed punkcjami i operacjami należy przeprowadzić co najmniej
2 razy. Dodatkowo wprowadza się rozróżnienie pomiędzy punkcjami naczyń obwodowych,
jak również iniekcjami śródskórnymi, podskórnymi i domięśniowymi oraz „innymi” rodzajami
punkcji (np. stawów i jam ciała). Do ostatniego zastosowania wymagany jest czas działania
2 x 2,5 minuty. Dokładne zalecenia dotyczące czasu działania przedstawia tabela poniżej.
2. Działanie w zależności od rodzaju skóry
Wytyczna Instytutu Roberta Kocha stawia warunek różnych czasów działania w zależności od
rodzaju dezynfekowanej skóry. Wyniki opracowań odnośnie antyseptyki skóry dowodzą, że zasiedlenie mikroflory na powierzchni skóry różni się bardzo pod względem topograficznym, zarówno jakościowo jak i ilościowo.
Tak więc, skóra bogata w gruczoły łojowe lub mieszki włosowe (np. głowy, okolic powyżej mostka, okolic pomiędzy łopatkami) wymaga dłuższej dezynfekcji, niekiedy nawet powyżej 10 minut,
aby redukcja drobnoustrojów stałych była istotna. Przez cały okres dezynfekcji skóra powinna
być w widoczny sposób zwilżona odpowiednim preparatem.5
Te wyniki uwzględniono również przy formułowaniu wytycznej Niemieckiego Towarzystwa ds.
Higieny i Mikrobiologii (DGHM) dotyczącej dezynfekcji skóry po przebadaniu aktywności preparatów w różnych zastosowaniach i na różnych rodzajach skóry (rys.2).
rys.2. Obszary skóry najbardziej bogate
w gruczoły łojowe
Zalecenie dotyczące czasu działania wg DGHM (Niemieckie Towarzystwo ds. Higieny
i Mikrobiologii):
4
Zastosowanie w przypadku skóry
ubogiej w gruczoły łojowe:
Zalecany czas dezynfekcji
Przed iniekcjami i punkcjami
15 sekund
Przed punkcjami stawów, jam ciała
2 x 2,5 minuty
Przed zabiegami operacyjnymi
1 minuta
Zastosowanie w przypadku skóry
z dużą ilością gruczołów łojowych:
Zalecany czas dezynfekcji
Przed wszystkimi zabiegami
10 minut
4,5,7
Wykład prof. S. Tyskiego „Profilaktyka i zwalczanie zakażeń szpitalnych” na XIII Ogólnopolskim
Sympozjum Kierowniczej Kadry Medycznej, 6-7.11.2008, Warszawa
3. Właściwy sposób przeprowadzenia dezynfekcji – nanoszenie środka dezynfekcyjne go przez spryskanie lub sterylny kompres
W przypadku dezynfekcji skóry przed prostymi iniekcjami zalecane jest naniesienie preparatu
dezynfekcyjnego poprzez spryskanie fragmentu skóry przeznaczonej do zdezynfekowania.
Natomiast przed punkcjami oraz operacjami zaleca się dezynfekcję z użyciem sterylnego tamponu. Tamponem nasączonym środkiem dezynfekcyjnym należy wykonywać na skórze koliste
ruchy promieniście od środka na zewnątrz tak, aby warstwa preparatu pozostawała na skórze
do wyschnięcia.
Przygotowane pole operacyjne musi być wystarczająco duże, aby w razie konieczności można
było rozszerzyć cięcie lub wykonać nowe, czy też założyć dreny. Zasięg odkażania skóry należy
też uzależnić od stanu skóry (np. oparzenia) oraz miejsca operacji (np. twarz).6
Dzień przed planowaną operacją zalecane jest przeprowadzenie kąpieli lub mycie całego ciała
pacjenta z wykorzystaniem specjalnego preparatu myjącego o działaniu dezynfekcyjnym (również aktywnym wobec MRSA), aby zmniejszyć liczbę drobnoustrojów bytujących na skórze pacjenta - zaleca się mycie ciała środkiem z dodatkiem chlorheksydyny lub preparatem myjącym
o właściwościach mikrobójczych.
Skórę owłosioną trudniej zdezynfekować niż skórę wolną od włosów, a ponadto pozostawione włosy w okolicach linii cięcia mogą dostawać się do rany i hamować proces gojenia. Jeśli
konieczne jest usunięcie owłosienia z danego obszaru skóry, to należy wykonać to możliwie
bezpośrednio przed operacją. Podyktowane jest to tym, że w trakcie usuwania owłosienia mogą
powstać mikrouszkodzenia skóry, które sprzyjają osiedlaniu się na skórze mikroorganizmów
chorobotwórczych.
Obecnie zaleca się strzyżenie włosów pacjenta maszynką elektryczną lub stosowanie środków
depilujących. Nie stosuje się natomiast golenia skóry.
4. Stosowanie odpowiedniego preparatu – bezbarwnego lub barwionego
Jednym z podstawowych wymogów stawianych preparatom do dezynfekcji skóry jest wyraźne
oznakowanie pola zabiegowego poprzez barwione preparaty dezynfekcyjne. Tak więc, do oznaczania miejsca operowanego i sąsiadującego obszaru, stosuje się barwne preparaty antyseptyczne natryskiwane lub nanoszone jałowymi tamponami, promieniście od środka na zewnątrz
tak, aby warstwa preparatu pozostawała na skórze do wyschnięcia. Niekiedy stosowane jest kilkakrotne nakładanie preparatu, aż do osiągnięcia zalecanego przez wytwórcę czasu działania.
Opatrunki, serwety i folie operacyjne mogą być nakładane na skórę dopiero po całkowitym
wyschnięciu preparatu. Również używanie urządzeń elektrycznych jest dopuszczalne po wyschnięciu preparatu, jest to szczególnie ważne w przypadku roztworów alkoholowych (środki
łatwopalne).7
rys.3. Zalecany sposób dezynfekcji pola operacyjnego
Istota dezynfekcji skóry - podsumowanie
1. Szybkie działanie, szybkie schnięcie oraz jednoczesne odtłuszczanie skóry (3w1)
dzięki substancji czynnej, jaką jest alkohol.
2. Dobre długotrwałe (remanentne) działanie preparatu – obniżenie ryzyka infekcji.
3. Szerokie spektrum działania: aktywność wobec bakterii (także MRSA) oraz grzybów i wirusów.
4. Dobra tolerancja przez skórę, brak zakłóceń w trakcie gojenia się ran dzięki alkoholowej substancji czynnej.
5. Preparat wolny od przetrwalników - patent europejski: dodatek nadtlenku wodoru
zapewnia autosterylność preparatu.
6. Różne czasy działania w zależności od zastosowania.
7. Dezynfekcja w zależności od rodzaju skóry - zróżnicowane występowanie mikroorganizmów na różnych partiach skóry wymaga zróżnicowania w stosowaniu.
8. Właściwy sposób przeprowadzenia dezynfekcji - nanoszenie środka dezynfekcyjnego poprzez spryskanie skóry przed iniekcjami oraz zastosowanie tamponów
przed punkcjami i operacjami.
9. Barwne oznaczenie pola operacyjnego - dobrze widoczne zabarwienie skóry przy
jednoczesnej optymalnej zmywalności.
prof. dr hab. Antoni Cieniała, lek.med. Ryszard Jan Mądry, dr med. Ryszard Mądry „Zapobieganie
kontaminacji pola operacyjnego”, Zakażenia 1-2/2002
6
Należy zaznaczyć, że barwniki stosowane w preparatach do dezynfekcji skóry
muszą być łatwe do zmycia ze skóry
pacjenta czy podłóg. Zgodnie z tym
zaleceniem preparat Skinsept color zawiera rozpuszczalne w wodzie barwniki
w optymalnej proporcji, które przebadano i dopuszczono do obrotu na takich
samych zasadach jak leki. Oznacza to
dobre zabarwienie skóry, przy jednoczesnej łatwej zmywalności.
5
dezynfekcji skóry
W TROSCE O CZŁOWIEKA
Celem dezynfekcji skóry jest troska o bezpieczeństwo pacjenta i personelu medycznego. Głównym zadaniem i wyzwaniem dla środków do dezynfekcji skóry jest zapobieganie zakażeniom miejsca wkłucia/cięcia skóry, zakażeniom przenoszonym przez krew,
zakażeniom układu nerwowego, stawów i jam ciała. Nienaruszona skóra stanowi bowiem
naturalną, fizyczną barierę, nieprzenikliwą dla mikroorganizmów.
Natomiast zabiegi inwazyjne, w tym wkłucia do naczyń krwionośnych (celem pobrania krwi
na badania diagnostyczne lub podanie leku) czy wkłucia domięśniowe oraz podskórne,
wiążą się z dużym ryzykiem zakażenia i z tego powodu wymagana jest dezynfekcja skóry
przed ich wykonaniem.
Preparaty Ecolab to produkty odpowiednie do każdego rodzaju dezynfekcji. Zapewniają
skuteczną, szybką i bezpieczną dezynfekcję skóry. Właściwości naszych antyseptyków
przekładają się na korzyści personelu medycznego i pacjentów.
DLACZEGO NALEŻY DEZYNFEKOWAĆ SKÓRĘ PREPARATEM
ALKOHOLOWYM?
Alkohole zapewniają:
▪▪ Brak pozostałości na skórze
▪▪ Brak wzajemnych oddziaływań z innymi preparatami lub materiałami
▪▪ Brak obciążenia dla pacjenta poprzez dodatkowe substancje czynne (np. jod, fenol
i jego pochodne, rtęć, czwartorzędowe związki amoniowe - QAV)
▪▪ Jednoczesne odtłuszczenie skóry – dodatkowe zastosowanie innego preparatu nie
jest już konieczne (celowe użycie preparatu zawierającego alkohol benzylowy - etanol,
propanol słabo odtłuszczają skórę)
▪▪ Szybkie działanie
▪▪ Szybkie schnięcie
Obszar zastosowań
Sposób postępowania
Preparat
Dezynfekcja skóry przed
operacjami i punkcjami
Nierozcieńczony roztwór preparatu nanieść
przy pomocy sterylnego tamponu na skórę,
rozprowadzić po powierzchni skóry, odczekać
1 minutę aż do wyschnięcia.
Przy zagrożeniu wirusem HBV przedłużyć czas
działania do 2 minut powtórnie nanosząc preparat na skórę. Czynność należy powtórzyć.
Skinsept pur
Skinsept color
Skórę poddać działaniu preparatu w czasie
1 minuty.
Spitaderm
Partię skóry spryskać przed wkłuciem i odczekać 15 sekund.
Przy zagrożeniu wirusem HBV przedłużyć czas
działania do 2 minut powtórnie spryskując
skórę.
Skinsept pur
Skinsept color
Skórę poddać działaniu preparatu w czasie
15 sekund.
Spitaderm
Po kąpieli w dniu poprzedzającym zabieg
lekko wilgotną skórę całego ciała przemyć
preparatem zużywając 25 ml roztworu.
Zwrócić szczególną uwagę na okolice pępka,
pach, pachwin i krocza. Całe ciało spłukać dokładnie wodą i wysuszyć czystym ręcznikiem.
Opisaną procedurę powtórzyć w dniu zabiegu.
Hydrex S
Dezynfekcja skóry przed
iniekcjami, pobieraniem
krwi, szczepieniami, akupunkturą
Dezynfekcja skóry całego
ciała pacjenta przygotowywanego do operacji
lub zabiegu chirurgicznego
6
OMÓWIENIE PRODUKTÓW DO DEZYNFEKCJI SKÓRY
Preparaty Ecolab przeznaczone do dezynfekcji skóry spełniają wszystkie wymogi stawiane
preparatom dezynfekcyjnym. Są to produkty złożone, zawierające substancje czynne
o udowodnionej skuteczności klinicznej.
Preparaty te są skuteczne przeciwko występującym na skórze bakteriom (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybom oraz wirusom: Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno.
Skinsept pur i Skinsept color to najwyższy poziom jakości dezynfekcji skóry.
Właściwości
Korzyści
Szeroki zakres działania wobec mikroorganizmów, występujących na powierzchni skóry:
bakterii (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA)
oraz grzybów i wirusów (HBV, HIV, Herpes, Rota,
Adeno)
Pewne odkażanie skóry we wszystkich zakresach i przy wszystkich wskazaniach
Szybkie unieszkodliwienie mikroorganizmów krótki czas działania
Stosowanie oszczędzające czas i odpowiadające praktycznym potrzebom
Alkohole jako substancje czynne:
▪▪ Skuteczna dezynfekcja o przedłużonym
czasie działania
▪▪ Brak pozostałości na skórze
▪▪
▪▪
Odtłuszczanie skóry
▪▪
▪▪
Szybkie schnięcie preparatu
▪▪
▪▪
Nie zawiera jodu
▪▪
▪▪
Wysokie bezpieczeństwo, również w przypadku dłuższych operacji
Bardzo dobra tolerancja przez skórę,
niezakłócone gojenie się ran, zadowolenie
pacjentów
Oszczędność czasu pracy poprzez
zastosowanie połączonej techniki „2w1” –
jednoczesna dezynfekcja i odtłuszczanie
Skraca czas przygotowania pola operacyjnego, bezpośrednie nakładanie sterylnych
folii operacyjnych i ich dobre przyleganie
Zastosowanie również w przypadku
pacjentów uczulonych na działanie jodu,
w położnictwie i ginekologii
Autosterylność (Patent Europejski nr 0016319)
Możliwość przelewania z ekonomicznych
dużych opakowań (kanistrów) do poręcznych
butelek.
Preparaty spełniają wymogi odnośnie braku
przetrwalników w środkach do dezynfekcji
skóry – także wtedy, gdy jest przelewany do
mniejszych pojemników
Kraniki ułatwiające przelewanie oraz pompki
dozujące, poręczne butelki, opakowania ze
spryskiwaczem
Proste użycie, optymalna forma dozowania dla
każdego zakresu stosowania
Numer pozwolenia MZ na dopuszczenie do
obrotu:
Skinsept pur – 10728/M/96
Skinsept color – 10729/M/96
Przebadane klinicznie i deramatologicznie
W ofercie Ecolab znajduje się również preparat do dezynfekcji skóry całego ciała pacjenta przygotowywanego do operacji lub zabiegu chirurgicznego - Hydrex S. To preparat
na bazie chlorheksydyny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, inaktywuje wirusy
HBV i HIV.
7
NASZE PREPARATY DO DEZYNFEKCJI SKÓRY DOSTĘPNE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH OPAKOWANIACH:
Produkt
Skinsept pur
(bezbarwny)
Skład, dopuszczenie do obrotu
100 g preparatu zawiera:
Substancje czynne:
46 g etanolu (96% zdenaturowany),
27 g alkoholu izopropylowego,
1 g alkoholu benzylowego.
Substancje pomocnicze:
nadtlenek wodoru,
woda oczyszczona.
Pozwolenie MZ na dopuszczenie do obrotu
nr 10728/M/96.
Skinsept color
(barwiony)
100 g preparatu zawiera:
Substancje czynne:
46 g etanolu (96% zdenaturowany),
27 g alkoholu izopropylowego,
1 g alkoholu benzylowego.
Substancje pomocnicze:
nadtlenek wodoru,
barwniki E 110 oraz E 124,
woda oczyszczona.
Pozwolenie MZ na dopuszczenie do obrotu
nr 10729/M/96.
Spitaderm
100 g preparatu zawiera:
Substancje czynne:
70 g izopropanolu, 0,5 g diglukonianu,
chlorheksydyny, 1,5 g 30% roztworu
nadtlenku wodoru.
Substancje pomocnicze:
makrogolo-6-glicerolu kaprylokapronian,
substancja zapachowa 70/0676,
woda oczyszczona.
Opakowanie
jednostkowe
Opakowanie
zbiorcze
Symbol
Butelka 350 ml
z atomizerem
24 but. x 350 ml
3005350
Butelka 1 l
12 but. x 1 l
3005360
Kanister 5 l
1 kan. x 5 l
3005370
Butelka 350 ml
z atomizerem
24 but. x 350 ml
3005320
Butelka 1 l
12 but. x 1 l
3005330
Kanister 5 l
1 kan. x 5 l
3005340
Butelka 500 ml
24 but. x 500 ml
3006020
Kanister 5 l
1 kan. x 5 l
3006030
Butelka 500 ml
12 but. x 500 ml
3044170
Pozwolenie MZ na dopuszczenie do obrotu
nr 13042.
Hydrex S
100 g preparatu zawiera:
Substancje czynne:
diglukonian chlorheksydyny – 3,876 g.
Substancje pomocnicze:
tlenek dialkiloaminowy, czerwień
koszenilowa, glicerol, alkohol
etylowy skażony 95% (3,1 g),
hydroksyetyloceluloza, woda oczyszczona,
substancja zapachowa.
Pozwolenie MZ na dopuszczenie do obrotu
nr 12029/M/01.
Ecolab Healthcare Europe
Clean. Safe. Healthy
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen
Ecolab Sp. z o.o.
ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków
www.ecolab.pl

Podobne dokumenty