Katalog LV 90 2007 PL

Komentarze

Transkrypt

Katalog LV 90 2007 PL
Urządzenia
kontrolno-sterownicze
7/2
Urządzenia do zarządzania i sterowania
pracą silników SIMOCODE 3UF
Urządzenia do zarządzania i sterowania
pracą silników SIMOCODE pro 3UF7
Moduły logiczne LOGO!
7/8
LOGO! Modular
rozdz.11 LOGO! Power
7/10
7/12
7/13
7/14
7/15
7/16
7/17
7/18
7/19
7/21
Przekaźniki czasowe 3RP, 7PV
Przekaźniki czasowe 3RP15
w obudowie przemysłowej 22,5 mm
Przekaźniki czasowe 3RP20, 45 mm
Przekaźniki czasowe 3RP15, 3RP20
- akcesoria
Przekaźniki czasowe 7PV do montażu
na drzwiach rozdzielnicy
Przekaźniki kontrolne
Przekaźniki kontrolne 3UG do kontrolowania wielkości elektrycznych i innych
Kontrola sieci
Kontrola napięcia
Kontrola cos ϕ
Kontrola izolacji w sieciach z izolowanym
punktem zerowym
Kontrola prędkości obrotowej
Kontrola poziomu napełnienia
Przekaźniki do kontroli temperatury
3RS10, 3RS11
Przekaźniki z regulacją analogową
Przekaźniki z regulacją cyfrową
wg DIN 3440
Termistorowe zabezpieczenie silnika 3RN1
z termistorowymi czujnikami termicznymi
Wyłączniki bezpieczeństwa 3TK28
7/23
7/24
z elektronicznymi obwodami zezwalającymi
z obwodami zezwalającymi wyposażonymi
w stycznik pomocniczy
z przekaźnikowymi obwodami zezwalającymi
7/25
Przekładniki interfejsowe
Przekładniki interfejsowe 3RS17
Katalog skrócony LV90 PL · 2007
Sterowniczy
obwód elektryczny
Główny obwód elektryczny
Poziom automatyki
L1
L2
L3
SIMOCODE pro
Panel operatorski
Kabel systemowy
Moduł przekładników
prądowych
Jednostka podstawowa
Sterowanie zdalne/lokalne
Ochrona + kontrola
(przeciążenie, termistor,
zwarcie doziemne ...)
Sterowanie
(w tym kontrola + blokady)
Komunikacja
(dane eksploatacyjne, serwisowe
i diagnostyczne + komendy sterujące)
Moduł sprzęgający
Do szeregowego podłączenia modułu przekładników prądowych
do interfejsu systemowego, w przypadku pomiaru napięcia
w sieciach z izolowanym punktem zerowym.
3UF7 150-1AA00-0
3UF7 150-1AA00-0
3UF7 200-1AA00-0
Panel operatorski z wyświetlaczem
dla systemu SIMOCODE pro V2)
3UF7 210-1AA00-0
3UF7 210-1AA00-0
Do zabudowy na drzwiach rozdzielnicy lub na płycie czołowej,
do podłączenia do jednostki podstawowej 2,
7 diod LED służących do wskazywania statusu oraz dające się
dowolnie przyporządkować przyciski ręcznego sterowania;
wyświetlanie w wielu językach np. zmierzonych wartości,
informacji o statusie lub też komunikatów o błędach
1) Możliwe tylko z jednostką podstawową 2, wersja produktu E02 lub wyższa (od kwietnia 2005).
2) Możliwe tylko z jednostką podstawową 2, wersja produktu E03 lub wyższa (od grudnia 2006).
Moduły logiczne LOGO!
LOGO! Modular
„ Dane potrzebne do doboru i złożenia zamówienia
Wykonanie
Nr zamówieniowy
PKG*
Przybliżona
waga
jednostk.
opakowania
kg
LOGO! Modular - warianty podstawowe z wyświetlaczem1)
6ED1 052-1HB00-0BA5
Moduł logiczny LOGO! 24
Napięcie zasilania DC 24 V
8 wejść cyfrowych DC 24 V, z czego 2 z możliwością wykorzystania jako analogowe
(od 0 do 10 V),
4 wyjścia cyfrowe DC 24 V, 0,3 A
6ED1 052-1CC00-0BA5
1 szt.
0,191
Moduł logiczny LOGO! 12/24RC
Napięcie zasilania DC 12/24 V
8 wejść cyfrowych DC 12/24 V, z czego 2 z możliwością wykorzystania
jako analogowe (od 0 do 10 V),
4 wyjścia przekaźnikowe 10 A, zintegrowany wyłącznik czasowy
6ED1 052-1MD00-0BA5
1 szt.
0,228
Moduł logiczny LOGO! 24RC
Napięcie zasilania AC/DC 24 V
8 wejść cyfrowych AC/DC 24 V,
4 wyjścia przekaźnikowe 10 A, zintegrowany wyłącznik czasowy
6ED1 052-1HB00-0BA5
1 szt.
0,231
Moduł logiczny LOGO! 230RC
Napięcie zasilania AC/DC 115/230 V
8 wejść cyfrowych AC/DC 115/230 V,
4 wyjścia przekaźnikowe 10 A, zintegrowany wyłącznik czasowy
6ED1 052-1FB00-0BA5
1 szt.
0,232
Moduł logiczny LOGO! 24o
Napięcie zasilania DC 24 V
8 wejść cyfrowych DC 24 V, z czego 2 z możliwością wykorzystania
jako analogowe (od 0 do 10 V),
4 wyjścia cyfrowe DC 24 V, 0,3 A
6ED1 052-2CC00-0BA5
1 szt.
0,175
Moduł logiczny LOGO! 12/24RCo
Napięcie zasilania DC 12/24 V
8 wejść cyfrowych DC 12/24 V, z czego 2 z możliwością wykorzystania jako analogowe (od 0 do 10 V), 4 wyjścia przekaźnikowe 10 A, zintegrowany wyłącznik czasowy
6ED1 052-2MD00-0BA5
1 szt.
0,213
Moduł logiczny LOGO! 24RCo
Napięcie zasilania AC/DC 24 V
8 wejść cyfrowych AC/DC 24 V,
4 wyjścia przekaźnikowe 10 A, zintegrowany wyłącznik czasowy
6ED1 052-2HB00-0BA5
1 szt.
0,220
Moduł logiczny LOGO! 230RCo
Napięcie zasilania AC/DC 115/230 V
8 wejść cyfrowych AC/DC 115/230 V,
4 wyjścia przekaźnikowe 10 A, zintegrowany wyłącznik czasowy
6ED1 052-2FB00-0BA5
1 szt.
0,217
LOGO! DM8 24
Napięcie zasilania DC 24 V
4 wejścia cyfrowe DC 24 V,
4 wyjścia cyfrowe DC 24 V, 0,3 A
6ED1 055-1CB00-0BA0
1 szt.
0,122
LOGO! DM16 24
Napięcie zasilania DC 24 V
8 wejść cyfrowych DC 24 V,
8 wyjść cyfrowych DC 24 V, 0,3 A
6ED1 055-1CB10-0BA0
1 szt.
0,122
LOGO! DM8 12/24R
Napięcie zasilania DC 12/24 V
4 wejścia cyfrowe DC 12/24 V,
4 wyjścia przekaźnikowe 5 A
6ED1 055-1MB00-0BA1
1 szt.
0,157
LOGO! DM8 24R
Napięcie zasilania AC/DC 24 V
4 wejścia cyfrowe AC/DC 24 V,
4 wyjścia przekaźnikowe 5 A
6ED1 055-1HB00-0BA0
1 szt.
0,158
LOGO! DM16 24R
Napięcie zasilania DC 24 V
8 wejść cyfrowych DC 24 V,
8 wyjść przekaźnikowych 5 A
6ED1 055-1NB10-0BA0
1 szt.
0,159
LOGO! DM8 230R
Napięcie zasilania AC/DC 115/230 V
4 wejścia cyfrowe AC/DC 115/230 V,
4 wyjścia przekaźnikowe 5 A
6ED1 055-1FB00-0BA1
1 szt.
0,159
LOGO! DM16 230R
Napięcie zasilania AC/DC 115/230 V
8 wejść cyfrowych AC/DC 115/230 V,
8 wyjść przekaźnikowych 5 A
6ED1 055-1FB10-0BA0
1 szt.
0,159
LOGO! AM2
Napięcie zasilania DC 12/24 V
2 wejścia analogowe od 0 do 10 V lub od 0 do 20 mA, rozdzielczość 10-bitowa,
6ED1 055-1MA00-0BA0
1 szt.
0,119
LOGO! AM2 PT 100
Napięcie zasilania DC 12/24 V
2 wejścia analogowe Pt100
Zakres temperatur: -50 do 200°C,
6ED1 055-1MD00-0BA0
1 szt.
0,120
LOGO! AM2 AQ
Napięcie zasilania DC 24 V, 2 wyjścia analogowe od 0 do 10 V
6ED1 055-1MM00-0BA0
1 szt.
0,120
LOGO! Modular - warianty bez wyświetlacza i klawiatury1)
6ED1 052-2FB00-0BA5
7
LOGO! Modular - moduły rozszerzające
6ED1 055-1CB00-0BA0
1) Możliwość kojarzenia 130 bloków funkcyjnych z rozszerzaniem modułowym
*Można zamówić tę ilość lub jej wielokrotność.
Inne wersje i urządzenia - patrz A&D Mall.
7/8
Katalog skrócony LV90 PL · 2007
Moduły logiczne LOGO!
LOGO! Modular
Wykonanie
Nr zamówieniowy
PKG*
Przybliżona
waga
jednostk.
opakowania
kg
Moduły komunikacyjne
Moduł komunikacyjny LOGO! CM EIB KNX
do podłączenia do EIB, napięcie zasilania DC 24 V
6BK1 700-0BA00-0AA1
1 szt.
0,107
Moduł AS-Interface do LOGO!
moduł AS-I typu slave, napięcie zasilania DC 24 V
3RK1 400-0CE10-0AA2
1 szt.
0,107
• napięcie łączeniowe 24 V
6ED1 057-4CA00-0AA0
1 szt.
0,160
• napięcie łączeniowe 230 V
6ED1 057-4EA00-0AA0
1 szt.
0,160
3RK1 400-0CE10-0AA2
LOGO! Contact
LOGO! Contact
moduł do bezpośredniego załączania (cichego)
odbiorników rezystancyjnych do 20 A i silników do 4 kW
6ED1 057-4CA00-0AA0
Zasilacze LOGO!Power - patrz rozdział 11
„ Akcesoria
Wykonanie
Nr zamówieniowy
PKG*
Przybliżona
waga
jednostk.
opakowania
kg
Podręcznik LOGO!
w języku
• niemieckim
6ED1 050-1AA00-0AE6
1 szt.
0,450
• angielskim
6ED1 050-1AA00-0BE6
1 szt.
0,401
• francuskim
6ED1 050-1AA00-0CE6
1 szt.
0,400
• hiszpańskim
6ED1 050-1AA00-0DE6
1 szt.
0,406
• włoskim
6ED1 050-1AA00-0EE6
1 szt.
0,402
6ED1 056-5CA00-0BA0
1 szt.
0,004
LOGO! Soft Comfort V5.0
do programowania na PC, w kilku językach
współpracuje z systemem Windows 98 SE, Linux, MAC OSX; na CD-ROM
• tworzenie programów łączeniowych w planie funkcyjnym (FUP) lub planie kontaktowym (KOP)
• testowanie, symulowanie, test online i archiwizacja programów łączeniowych
• profesjonalna dokumentacja dzięki szerokim funkcjom komentarzy i drukowania.
6ED1 058-0BA01-0YA0
1 szt.
0,101
LOGO! Soft Comfort Upgrade
6ED1 058-0CA01-0YE0
1 szt.
0,098
6ED1 057-1AA00-0BA0
1 szt.
0,159
• niemieckim
6ED1 057-3BA00-0AA4
1 szt.
2,200
• angielskim
6ED1 057-3BA00-0BA4
1 szt.
2,200
• niemieckim
6ED1 057-3AA01-0AA0
1 szt.
2,200
• angielskim
6ED1 057-3AA01-0BA0
1 szt.
2,340
Karta pamięci LOGO!
do kopiowania, z ochroną know-how
z V1.0 na 5.0
Kabel PC LOGO!
do przesyłania programów między LOGO! a PC
LOGO! News Box, 12/24 V
zawiera LOGO! 12/24RC, kabel PC LOGO!, LOGO! Soft Comfort,
podręcznik, porady i wskazówki, śrubokręt, materiały informacyjne, w języku
LOGO! News Box, 230 V
zawiera LOGO! 230RC, kabel PC LOGO!, LOGO! Soft Comfort,
podręcznik, porady i wskazówki, śrubokręt, materiały informacyjne, w języku
** W celu uzyskania informacji dotyczącej polskiej wersji językowej podręcznika
prosimy o kontakt z najbliższym biurem regionalnym Siemens sp. z o.o.
*Można zamówić tę ilość lub jej wielokrotność.
Inne wersje i urządzenia - patrz A&D Mall.
Katalog skrócony LV90 PL · 2007
7/9
7
• polskim**
Przekaźniki czasowe 3RP, 7PV
Przekaźniki czasowe 3RP15 w obudowie
przemysłowej 22,5 mm
„ Dane potrzebne do doboru i złożenia zamówienia
Elektroniczne przekaźniki czasowe o uniwersalnych możliwościach stosowania w systemach sterowania i budowie maszyn, z
• 1 lub 2 stykami przełącznymi
Wykonanie
• pojedynczymi lub przełączanymi zakresami czasowymi
• wyświetlaniem stanów łączeniowych na wskaźnikach LED
• wskaźnikiem napięcia LED
Zakres czasowy t Znamionowe napięcie
regulowany
zasilania Us
przełącznikiem
obrotowym
AC 50/60 Hz
DC
V
V
Złącze śrubowe
Zaciski
sprężynowe
Nr zamówieniowy
Nr zamówieniowy.
PKG*
Przybliżona
waga
jednostk.
opakowania
kg
Przekaźniki czasowe 3RP15 05, wielofunkcyjne, 15 zakresów czasowych
Nastawianie funkcji odbywa się za pomocą przełącznika obrotowego. Za pomocą wkładanych etykiet przekaźnik czasowy 3RP15 05 można
ustawić czytelnie i jednoznacznie dla różnych funkcji. Odpowiednie etykiety są dostępne jako akcesoria dodatkowe. Na zaciskach A i B musi
występować takie samo napięcie.1)
z diodą LED i:
1 stykiem CO
8 funkcjami
3RP15 05-1B...
2 stykami CO
16 funkcjami
2 stykami CO
z wymuszonym
prowadzeniem,
złoconymi
elektrolitycznie.
8 funkcji 4)5)
0,05 ... 1 s
0,15 ... 3 s
0,5 ... 10 s
1,5 ... 30 s
0,05 ... 1 min
5 ... 100 s
0,15 ... 3 min
0,5 ... 10 min
1,5 ... 30 min
0,05 ... 1 h
5 ... 100 min
0,15 ... 3 h
0,5 ... 10 h
1,5 ... 30 h
5 ... 100 h
∞2)
-
12
3RP15 05-1AA40
--
1 szt.
0,125
24/100 ... 127
24
3RP15 05-1AQ30
3RP15 05-2AQ30
1 szt.
0,140
24/200 ... 240
24
3RP15 05-1AP30
3RP15 05-2AP30
1 szt.
0,141
24 ... 2403)
24 ... 2403)
3RP15 05-1AW30
3RP15 05-2AW30
1 szt.
0,136
24/100 ... 127
24
3RP15 05-1BQ30
3RP15 05-2BQ30
1 szt.
0,162
24/200 ... 240
24
3RP15 05-1BP30
3RP15 05-2BP30
1 szt.
0,161
24 ... 2403)
24 ... 2403)
3RP15 05-1BW30
3RP15 05-2BW30
1 szt.
0,168
400 ... 440
-
3RP15 05-1BT20
--
1 szt.
0,169
24 ... 240
24 ... 240
3RP15 05-1RW30
3RP15 05-2RW30
1 szt.
0,169
0,108
Przekaźniki czasowe 3RP15 1, z opóźnionym załączaniem, 1 zakres czasowy
z diodą LED i:
1 stykiem CO
0,5 ... 10 s
1,5 ... 30 s
5 ... 100 s
24/100 ... 127
24
3RP15 11-1AQ30
3RP15 11-2AQ30
1 szt.
24/200 ... 240
24
3RP15 11-1AP30
3RP15 11-2AP30
1 szt.
0,108
24/100 ... 127
24
3RP15 12-1AQ30
3RP15 12-2AQ30
1 szt.
0,107
24/200 ... 240
24
3RP15 12-1AP30
3RP15 12-2AP30
1 szt.
0,104
24/100 ... 127
24
3RP15 13-1AQ30
3RP15 13-2AQ30
1 szt.
0,107
24/200 ... 240
24
3RP15 13-1AP30
3RP15 13-2AP30
1 szt.
0,108
24/100 ... 127
24/200 ... 240
24
24
3RP15 25-1AQ30
3RP15 25-2AQ30
1 szt.
0,109
3RP15 25-1AP30
3RP15 25-2AP30
1 szt.
0,104
42 ... 48/60
42 ... 48/
606)
24
3RP15 25-1BR30
--
1 szt.
0,152
3RP15 25-1BQ30
3RP15 25-2BQ30
1 szt.
0,152
3RP15 25-1BP30
3RP15 25-2BP30
1 szt.
0,155
3RP15 25-1BW30
3RP15 25-2BW30
1 szt.
0,159
3RP15 1.-1A...
Przekaźniki czasowe 3RP15 25, z opóźnionym załączaniem,
15 zakresów czasowych
z diodą LED i:
7
1 stykiem CO
2 stykami CO
3RP15 25.1A...
0,05 ... 1 s
0,15 ... 3 s
0,5 ... 10 s
1,5 ... 30 s
0,05 ... 1 min
5 ... 100 s
0,15 ... 3 min
0,5 ... 10 min
1,5 ... 30 min
0,05 ... 1 h
5 ... 100 min
0,15 ... 3 h
0,5 ... 10 h
1,5 ... 30 h
5 ... 100 h
∞2)
24/100 ... 127
24/200 ... 2406) 24
24 ... 240
24 ... 2403)
Przekaźniki czasowe 3RP15 27, zwłoczne, wersja dwuprzewodowa,
4 zakresy czasowe
z 1 stykiem NO
(półprzewodnik)
0,05 ... 1 s
0,2 ... 4 s
1,5 ... 30 s
12 ... 240 s
24 ... 66
24...666)
3RP15 27-1EC30
3RP15 27-2EC30
1 szt.
0,099
90 ... 240
90...2403)
3RP15 27-1EM30
3RP15 27-2EM30
1 szt.
0,100
3RP15 27-1E...
1) Funkcje - patrz zestaw etykiet 3RP19 01-0.
2) W pozycji ∞ czas nie jest odmierzany. Do celów testowych (funkcja
ON/OFF) w instalacji. Zasilany przekaźnik jest stale włączony lub stale
wyłączony - w zależności od nastawionej funkcji.
3) Zakres roboczy od 0,7 do 1,1 x Us.
4) Wymuszone prowadzenie: styk NC i NO nigdy nie są razem zwarte.
Zapewniona jest odległość między stykami >= 0,5 mm, minimalne parametry łączeniowe: 12 V, 3 mA.
5) Styki przełączne są uruchamiane jednocześnie. Dzięki temu można wybrać 8 funkcji (bez gwiazda-trójkąt, bez styku bezwłocznego).
6) Zakres roboczy od 0,8 do 1,1 x Us.
*Można zamówić tę ilość lub jej wielokrotność.
Inne wersje i urządzenia - patrz A&D Mall.
7/10
Katalog skrócony LV90 PL · 2007
Przekaźniki czasowe 3RP, 7PV
Przekaźniki czasowe 3RP15 w obudowie
przemysłowej 22,5 mm
Elektroniczne przekaźniki czasowe o uniwersalnych możliwościach stosowania w systemach sterowania i budowie maszyn, z
• 1 lub 2 stykami przełącznymi
Wykonanie
• pojedynczymi lub przełączanymi zakresami czasowymi
• wyświetlaniem stanów łączeniowych na wskaźnikach LED
• wskaźnikiem napięcia LED
Zakres czasowy t Znamionowe napięcie
regulowany
zasilania Us
przełącznikiem
obrotowym
AC 50/60 Hz
DC
V
V
Złącze śrubowe
Zaciski
sprężynowe
Nr zamówieniowy
Nr zamówieniowy
PKG*
Przybliżona
waga
jednostk.
opakowania
kg
Przekaźniki czasowe 3RP15 3, z opóźnionym odpadaniem, z napięciem
pomocniczym, 1 zakres czasowy
z diodą LED i:
1 stykiem CO
0,5 ... 10 s
Na zaciskach A
1,5 ... 30 s
i B musi być takie
samo napięcie.
5 ... 100 s
24/100 ... 127
24
3RP15 31-1AQ30
3RP15 31-2AQ30
1 szt.
24/200 ... 240
24
3RP15 31-1AP30
3RP15 31-2AP30
1 szt.
0,140
24/100 ... 127
24
3RP15 32-1AQ30
3RP15 32-2AQ30
1 szt.
0,138
24/200 ... 240
24
3RP15 32-1AP30
3RP15 32-2AP30
1 szt.
0,139
24/100 ... 127
24
3RP15 33-1AQ30
3RP15 33-2AQ30
1 szt.
0,139
24/200 ... 240
24
3RP15 33-1AP30
3RP15 33-2AP30
1 szt.
0,140
0,116
0,140
3RP15 3.-1A...
Przekaźniki czasowe 3RP15 40, z opóźnionym odpadaniem, bez napięcia
pomocniczego, 7 zakresów czasowych1)
z diodą LED i:
1 stykiem CO
2 stykami CO
0,05 ... 1 s
0,15 ... 3 s
0,3 ... 6 s
0,5 ... 10 s
1,5 ... 30 s
3 ... 60 s
5 ... 100 s
3RP15 40-1.A...
24
242)
3RP15 40-1AB30
3RP15 40-2AB30
1 szt.
100 ... 127
100...1273)
3RP15 40-1AJ30
3RP15 40-2AJ30
1 szt.
0,119
200 ... 240
200...2403)
3RP15 40-1AN30
3RP15 40-2AN30
1 szt.
0,120
24
242)
3RP15 40-1BB30
3RP15 40-2BB30
1 szt.
0,159
100 ... 127
100...1273)
3RP15 40-1BJ30
3RP15 40-2BJ30
1 szt.
0,161
200 ... 240
200...2403)
3RP15 40-1BN30
3RP15 40-2BN30
1 szt.
0,161
Przekaźniki czasowe 3RP15 55, z generatorem impulsów, 15 zakresów czasowych
z diodą LED i:
1 stykiem CO
3RP15 55-1A...
0,05 ... 1 s
0,15 ... 3 s
0,5 ... 10 s
1,5 ... 30 s
0,05 ... 1 min
5 ... 100 s
0,15 ... 3 min
0,5 ... 10 min
1,5 ... 30 min
0,05 ... 1 h
5 ... 100 min
0,15 ... 3 h
0,5 ... 10 h
1,5 ... 30 h
5 ... 100 h
∞4)
42 ... 48/60
42...48/ 605)
3RP15 55-1AR30
3RP15 55-2AR30
1 szt.
0,111
24/100 ... 127
24
3RP15 55-1AQ30
3RP15 55-2AQ30
1 szt.
0,111
24/200 ... 240
24
3RP15 55-1AP30
3RP15 55-2AP30
1 szt.
0,111
3 styki NO 3)
(o wspólnym
potencjale
wyprowadzonym
na zacisk 17)
gwiazda-trójkąt
1...20 s,
zwłoka czasowa
30...600 s
7
Przekaźniki czasowe 3RP15 60, z funkcją gwiazda-trójkąt, przerwa
łączeniowa 50 ms, zwłoka czasowa, 1 zakres czasowy
24/100 ... 127
24
3RP15 60-1SQ30
3RP15 60-2SP30
1 szt.
0,172
24/200 ... 240
24
3RP15 60-1SP30
--
1 szt.
0,175
3RP15 60-1S...
Przekaźniki czasowe 3RP15 7, z funkcją gwiazda-trójkąt6), przerwa
łączeniowa 50 ms, zwłoka czasowa, 1 zakres czasowy
1 styk NO
bezzwłoczny
1 styk NO
zwłoczny
(o wspólnym
potencjale
wyprowadzonym
na zacisk 17)
gwiazda-trójkąt
1...20 s
24/100 ... 127
24
3RP15 74-1NQ30
3RP15 74-2NP30
1 szt.
0,113
24/200 ... 240
24
3RP15 74-1NP30
3RP15 74-2NM20
1 szt.
0,113
200 ... 240/
-
3RP15 74-1NM20
--
1 szt.
0,113
24/100 ... 127
24
3RP15 76-1NQ30
3RP15 76-2NQ30
1 szt.
0,112
24/200 ... 240
24
3RP15 76-1NP30
3RP15 76-2NP30
1 szt.
0,113
200 ... 240/
380 ...440
-
3RP15 76-1NM20
3RP15 76-2NM20
1 szt.
0,113
380 ...440
zwłoka czasowa
3...60 s
3RP15 7.-1N...
1) Pozycja styków wyjściowych w momencie dostawy urządzenia nie jest
zdefiniowana (przekaźnik bistabilny). Jednorazowe podłączenie napięcia
sterowniczego prowadzi do zmiany położenia styków na właściwe.
2) Zakres roboczy od 0,7 do 1,25 x Us.
3) Zakres roboczy od 0,85 do 1,1 x Us.
4) W pozycji ∞ czas nie jest odmierzany. Do celów testowych (funkcja
ON/OFF) w instalacji. Przy "nieskończonym" czasie pauzy łączeniowej
przekaźnik jest stale wyłączony. Przy "nieskończonym" czasie impulsu
przekaźnik jest stale załączony.
5) Zakres roboczy od 0,8 do 1,1 x Us.
6) Przykład łączeniowy - patrz schematy.
*Można zamówić tę ilość lub jej wielokrotność.
Inne wersje i urządzenia - patrz A&D Mall.
Katalog skrócony LV90 PL · 2007
7/11
Przekaźniki czasowe 3RP, 7PV
Przekaźniki czasowe 3RP20 w obudowie
przemysłowej 45 mm
„ Dane potrzebne do doboru i złożenia zamówienia
Odpowiednie etykiety są dostępne jako akcesoria dodatkowe.
Na zaciskach A i B musi występować ten sam potencjał.
Wielofunkcyjność
Funkcje można przełączać za pomocą przełącznika obrotowego 1)
Za pomocą wkładanych etykiet przekaźnik czasowy 3RP20 05
można nastawić czytelnie i jednoznacznie dla różnych funkcji.
Wykonanie
Zakres
czasowy t
Znamionowe napięcie zasilania Us
Złącze śrubowe
Zaciski
sprężynowe
AC 50-60 Hz
DC
Nr zamówieniowy
Nr zamówieniowy
V
V
PKG*
Przybliżona
waga
jednostk.
opakowania
kg
Przekaźniki czasowe 3RP20 05, wielofunkcyjne, 15 zakresów
czasowych
z diodą LED i:
1 stykiem CO
8 funkcjami 1)2)
z diodą LED i:
2 stykami CO
16 funkcjami1)
3RP20 05-1BW30
0,05 ... 1 s
0,15 ... 3 s
0,5 ... 10 s
1,5 ... 30 s
0,05 ... 1 min
5 ... 100 s
0,15 ... 3 min
0,5 ... 10 min
1,5 ... 30 min
0,05 ... 1 h
5 ... 100 min
0,15 ... 3 h
0,5 ... 10 h
1,5 ... 30 h
5 ... 100 h
∞3)
24/100 ... 127
24
3RP20 05-1AQ30
3RP20 05-2AQ30
1 szt.
0,118
24/200 ... 240
24
3RP20 05-1AP30
3RP20 05-2AP30
1 szt.
0,119
3RP20 05-1BW30
3RP20 05-2BW30
1 szt.
0,128
24 ...
2404)
24 ...
2405)
Przekaźniki czasowe 3RP20 25, zwłoczne,15 zakresów czasowych
z diodą LED i 1
zestykiem
przełącznym 2)
3RP20 25-1AP30
0,05 ... 1 s
0,15 ... 3 s
0,5 ... 10 s
1,5 ... 30 s
0,05 ... 1 min
5 ... 100 s
0,15 ... 3 min
0,5 ... 10 min
1,5 ... 30 min
0,05 ... 1 h
5 ... 100 min
0,15 ... 3 h
0,5 ... 10 h
1,5 ... 30 h
5 ... 100 h
∞3)
24/100 ... 127
24
3RP20 25-1AQ30
3RP20 25-2AQ30
1 szt.
0,106
24/200 ... 240
24
3RP20 25-1AP30
3RP20 25-2AP30
1 szt.
0,106
1) Funkcje - patrz zestaw etykiet 3RP19 01-0..
7
2) Urządzenia z bezpieczną separacją galwaniczną.
3) W pozycji ∞ czas nie jest odmierzany. Do celów testowych (funkcja
ON/OFF) w instalacji. Zasilany przekaźnik jest stale załączony lub stale
wyłączony - w zależności od nastawionej funkcji.
4) Zakres roboczy od 0,8 do 1,1 x Us.
5) Zakres roboczy od 0,7 do 1,1 x Us.
*Można zamówić tę ilość lub jej wielokrotność.
Inne wersje i urządzenia - patrz A&D Mall.
7/12
Katalog skrócony LV90 PL · 2007
Przekaźniki czasowe 3RP, 7PV
Przekaźniki czasowe 3RP15, 3RP20
Akcesoria
„ Dane potrzebne do doboru i złożenia zamówienia
Wykonanie
Funkcja
Oznacze- Zastosowanie
nie
literowe
Nr zamówieniowy
PKG*
Przybliżona
waga
jednostk.
opakowania
kg
Zestaw etykiet
Akcesoria dodatkowe do przekaźników wielofunkcyjnych (nie jest częścią dostawy)
Zestaw umożliwia opisanie przekaźnika z nastawioną funkcją w języku niemieckim
i angielskim.
Zestaw etykiet
(1 szt.)
z 8 funkcjami
Zestaw etykiet
(1 szt.)
z 16 funkcjami
o działaniu zwłocznym
A
opóźnienie opadania z napięciem
pomocniczym
B
opóźnienie zadziałania i opadania
z napięciem pomocniczym
C
migający, zaczynają od przerwy
D
wytwarzający impuls po załączeniu
E
wytwarzający impuls po wyłączeniu
z napięciem pomocniczym
F
impulsowy z napięciem pomocniczym
G
dodatkowy o działaniu zwłocznym
z napięciem pomocniczym
H
o działaniu zwłocznym
A
opóźnienie opadania z napięciem
pomocniczym
B
opóźnienie zadziałania i opadania
z napięciem pomocniczym
C
migający, zaczynając od przerwy
D
wytwarzający impuls po załączeniu
E
wytwarzający impuls po wyłączeniu
z napięciem pomocniczym
F
impulsowy z napięciem pomocniczym
G
dodatkowy o działaniu zwłocznym
z napięciem pomocniczym
i przełączający bezzwłocznie
H•
3RP15, 3RP20
z 1 stykiem CO
i 3RP15 05.RW30
3RP19 01-0A
5 szt.
0,003
3RP15, 3RP20
z 2 stykami CO
3RP19 01-0B
5 szt.
0,006
3RT19 00-1SB20
340 szt.
22,000
opóźnienie opadania z napięciem pomoc- A•
niczym i przełączający bezzwłocznie
migający, zaczynając od przerwy
i przełączający bezzwłocznie
B•
C•
D•
wytwarzający impuls po załączeniu
i przełączający bezzwłocznie
E•
wytwarzający impuls po wyłączeniu
z napięciem pomocniczym
i przełączający bezzwłocznie
F•
impulsowy z napięciem pomocniczym
i przełączający bezzwłocznie
G•
funkcja gwiazda-trójkąt
*d
7
opóźnienie zadziałania i opadania
z napięciem pomocniczym
i przełączający bezzwłocznie
Etykiety bez opisów
Etykiety bez opisów, 20 mm x 7 mm, kolor pastelowy turkus1)
Pokrywa i łącznik wtykowy do 3RP15
Łącznik wtykowy
do mocowania śrubowego
3RP15
3RP19 03
10 szt.
0,002
Pokrywa do plombowania
do zabezpieczania przed przestawieniem pokręteł
3RP15
3RP19 02
5 szt.
0,004
1) Komputerowy system do indywidualnego umieszczania napisów na etykietach urządzeń można nabyć w firmie murrplastik Systemtechnik GmbH.
*Można zamówić tę ilość lub jej wielokrotność.
Inne wersje i urządzenia - patrz A&D Mall.
Katalog skrócony LV90 PL · 2007
7/13
Przekaźniki czasowe 3RP, 7PV
Przekaźniki czasowe 7PV do montażu
na drzwiach rozdzielnicy
„ Dane potrzebne do doboru i złożenia zamówienia
Wykonanie
Zakres czasowy t
Znamionowe napięcie
zasilania Us
AC 50 ... 60 Hz
DC
V
V
Nr zamówieniowy
PKG*
Przybliżona
waga
jednostk.
opakowania
kg
Przekaźniki czasowe 3PV33 4B, wielofunkcyjne, regulowane cyfrowo, 11 zakresów
czasowych
ze wskaźnikiem LED, 1 stykiem CO 0,01 s ... 9999 h
• opóźnione załączanie
• opóźnienie odpadania z napięciem pomocniczym1)
• migający, zaczynając od impulsu
• migający, zaczynając od przerwy
• wytwarzający impuls po załączeniu
• impulsowy
7PV33 48-2AX34
24/110 ... 240
24
7PV33 48-2AX34
1 szt.
0,133
Nastawione parametry pozostają
niezmienione przy zaniku napięcia;
Upływ czasu nie jest
zapamiętywany2)
1) Funkcja ta jest wyzwalana impulsowo, tzn. nowy sygnał startowy podany
na zacisk B w czasie trwania cyklu zeruje odliczany czas.
2) Możliwość przyłączenia do zacisku B1 równoległego obciążenia!
„ Akcesoria
Wykonanie
Funkcja
Nr zamówieniowy
PKG*
Przybliżona
waga
jednostk.
opakowania
kg
Podstawy wtykowe
Gniazdo wtykowe
11-biegunowa podstawa wtykowa z tylnym
przyłączem
7PX99 21
1 szt.
0,049
11-biegunowa podstawa mocowana zatrzaskowo
na szynie TH 35 bądź do zabudowy na płycie
aparatowej
LZX:MT78750
1 szt.
0,063
7
7PX9 921
LZX:MT78750
*Można zamówić tę ilość lub jej wielokrotność.
Inne wersje i urządzenia - patrz A&D Mall.
7/14
Katalog skrócony LV90 PL · 2007
Przekaźniki kontrolne
Przekaźniki kontrolne 3UG do kontrolowania wielkości elektrycznych i innych
Kontrola sieci
„ Dane potrzebne do doboru i złożenia zamówienia
Histereza
Kontrola Kontrola Opóźnienie Opóźnienie Wykona- Znamionowe
podnanadnazałączenia zadziałania nie styków napięcie zasil.
pięciowa pięciowa
pomocni- Us
czych
s
s
--
--
Przyłącze śrubowe
Zaciski
sprężynowe
PKG*
Przybliżona
waga
jednostk.
opakowania
(CO - przemienne)
V
Nr zamówieniowy
1
3UG45 11-1AN20
3UG45 11-2AN20
1 szt.
0,147
3UG45 11-1BN20
3UG45 11-2BN20
1 szt.
0,147
3UG45 11-1AP20
3UG45 11-2AP20
1 szt.
0,147
3UG45 11-1BP20
3UG45 11-2BP20
1 szt.
0,147
3UG45 11-1AQ20
3UG45 11-2AQ20
1 szt.
0,147
3UG45 11-1BQ20
3UG45 11-2BQ20
1 szt.
0,147
3UG45 12-1AR20
3UG45 12-2AR20
1 szt.
0,147
3UG45 12-1BR20
3UG45 12-2BR20
1 szt.
0,147
3UG45 13-1BR20
3UG45 13-2BR20
1 szt.
0,147
3UG46 14-1BR20
3UG46 14-2BR20
1 szt.
0,147
3UG46 15-1CR20
3UG46 15-2CR20
1 szt.
0,147
3UG46 16-1CR20
3UG46 16-2CR20
1 szt.
0,147
3UG46 17-1CR20
3UG46 17-2CR20
1 szt.
0,147
3UG46 18-1CR20
3UG46 18-2CR20
1 szt.
0,147
kg
Kontrola kolejności faz
Funkcja Auto-RESET
--
Nie
Nie
AC 160 … 260
2
1
AC 320 … 500
2
1
AC 420 … 690
2
Kontrola kolejności, obecności i symetrii faz
Funkcja Auto-RESET, tryb prądu spoczynkowego, próg asymetrii 10%
--
Nie
Nie
--
--
1
AC 160 … 690
2
Kontrola kolejności, obecności i symetrii faz i kontrola podnapięciowa
Analogowa regulacja, funkcja Auto-RESET, tryb prądu spoczynkowego, stały próg
asymetrii 20 %
5 % nast.
wart.
Tak
Nie
--
0,1 … 20
2
AC 160 … 690
Cyfrowa regulacja, funkcja Auto-RESET lub ręczny RESET, tryb prądu roboczego
i spoczynkowego, próg asymetrii 5 ... 20 %
regulacja
1 ... 20 V
Tak
Nie
0,1 ... 20
0,1 … 20
2
AC 160 … 690
Kontrola kolejności i obecności faz, kontrola nad- i podnapięciowa
Cyfrowa regulacja, funkcja Auto-RESET lub ręczny RESET, tryb prądu roboczego
i spoczynkowego,
regulacja
1 ... 20 V
Tak
Tak
--
0,1 … 201) 21)
AC 160 … 690
Kontrola kolejności i obecności faz, kontrola ciągłości przewodu N,
kontrola nad- i podnapięciowa
regulacja
1 ... 20 V
Tak
Tak
--
0,1 … 201) 21)
AC 160 … 690
7
Cyfrowa regulacja, funkcja Auto-RESET lub ręczny RESET, tryb prądu roboczego
i spoczynkowego,
Automatyczna korekta kierunku wirowania przy nieprawidłowej kolejności
faz, kontrola obecności faz, symetrii faz, kontrola nad- i podnapięciowa
Cyfrowa regulacja, funkcja Auto-RESET lub ręczny RESET, tryb prądu roboczego
i spoczynkowego, próg asymetrii 5...20 %
regulacja
1 ... 20 V
Tak
Tak
--
0,1 … 20
22)
AC 160 … 690
Automatyczna korekta kierunku wirowania przy nieprawidłowej kolejności
faz, kontrola obecności faz, symetrii faz, braku ciągłości przewodu N,
kontrola nad- i podnapięciowa
Cyfrowa regulacja, funkcja Auto-RESET lub ręczny RESET, tryb prądu roboczego
i spoczynkowego, próg asymetrii 5...20 %
regulacja
1 ... 20 V
Tak
Tak
--
0,1 … 20
22)
AC 160 … 690
1) Po 1 styku CO i po jednym czasie opóźnienia zadziałania dla Umin i Umax.
2) Po 1 styku CO na błąd sieci i na korektę kolejności faz.
*Można zamówić tę ilość lub jej wielokrotność.
Inne wersje i urządzenia - patrz A&D Mall.
Katalog skrócony LV90 PL · 2007
7/15
Przekaźniki kontrolne
Przekaźniki kontrolne 3UG do kontrolowania wielkości elektrycznych i innych
Kontrola napięcia
Kontrola prądu
„ Dane potrzebne do doboru i złożenia zamówienia
Zakres pomiarowy
Histereza
Znamionowe
napięcie zasil. Us
V
V
V
Przyłącze śrubowe
Zaciski
sprężynowe
Nr zamówieniowy
Nr zamówieniowy
PKG*
Przybliżona
waga
jednostk.
opakowania
kg
Własne zasilanie bez napięcia pomocniczego, opóźnienie włączania
i wyzwalania regulowane oddzielnie 0,1 ... 20 s
Cyfrowa regulacja, wyświetlacz LCD, funkcja RESET
autom. lub ręczny, tryb prądu roboczego i spoczynkowego,
1 styk CO (przełączny)
AC/DC 17 … 275
0,1...150
AC/DC 17 … 275
3UG46 33-1AL30
3UG46 33-2AL30
1 szt.
0,147
3UG46 31-1AA30
3UG46 31-2AA30
1 szt.
0,147
3UG46 32-1AA30
3UG46 32-2AA30
1 szt.
0,147
3UG46 31-1AW30
3UG46 31-2AW30
1 szt.
0,147
3UG46 32-1AW30
3UG46 32-2AW30
1 szt.
0,147
Przyłącze śrubowe
Zaciski
sprężynowe
Nr zamówieniowy
Nr zamówieniowy
Zewnętrzne zasilanie napięciem pomocniczym, regulowane opóźnienie
wyzwalania 0,1 ... 20s
Cyfrowa regulacja, wyświetlacz LCD, funkcja RESET
autom. lub ręczny, tryb prądu roboczego i spoczynkowego,
1 styk CO (przełączny)
AC/DC 0,1 … 60
0,1...30
AC/DC 10 … 600
0,1...300
AC/DC 24
AC/DC 0,1 … 60
0,1...30
AC/DC 10 … 600
0,1...300
Zakres pomiarowy
Histereza
Znamionowe
napięcie zasil. Us
mA/A
mA/A
V
AC/DC 24 … 240
PKG*
Przybliżona
waga
jednostk.
opakowania
kg
Kontrola pod- i nadprądowa, opóźnienie załączania i wyzwalania
regulowane oddzielnie 0,1 ... 20 s
Cyfrowa regulacja, wyświetlacz LCD, funkcja RESET
autom. lub ręczny, tryb prądu roboczego i spoczynkowego,
1 styk CO (przełączny)
AC/DC 3 … 500 mA 0,1 ... 250 mA
AC/DC 24
3UG46 21-1AA30
3UG46 21-2AA30
1 szt.
0,147
AC/DC 0,05 … 10 A 0,01 ... 5 A
AC/DC 24
3UG46 22-1AA30
3UG46 22-2AA30
1 szt.
0,147
AC/DC 3 … 500 mA 0,1 ... 250 mA
AC/DC 24 … 240
3UG46 21-1AW30
3UG46 21-2AW30
1 szt.
0,147
AC/DC 0,05 … 10 A 0,01 ... 5 A
AC/DC 24 … 240
3UG46 22-1AW30
3UG46 22-2AW30
1 szt.
0,147
„ Akcesoria
Nr zamówieniowy
PKG*
7
Zastosowanie Wykonanie
Przybliżona
waga
jednostk.
opakowania
kg
Etykiety bez opisów
Etykiety bez opisów, 20 mm x 7 mm, kolor
pastelowy turkus1)
3RT19 00-1SB20
340 szt.
22,000
Pokrywa i łącznik wtykowy do 3RP15
3UG45,
3UG46
Łącznik wtykowy
do mocowania za pomocą śrub
3RP19 03
10 szt.
0,002
3UG45,
3UG46
Pokrywa plombowana
do zabezpieczania przed przestawieniem
pokręteł
3RP19 02
5 szt.
0,004
1) Komputerowy system do indywidualnego umieszczania napisów na etykietach urządzeń można nabyć w firmie murrplastik Systemtechnik GmbH.
*Można zamówić tę ilość lub jej wielokrotność.
Inne wersje i urządzenia - patrz A&D Mall.
7/16
Katalog skrócony LV90 PL · 2007
Przekaźniki kontrolne
Przekaźniki kontrolne 3UG do kontrolowania wielkości elektrycznych i innych
Kontrola cos ϕ
Kontrola izolacji w sieciach z izolowanym punktem zerowym
„ Dane potrzebne do doboru i złożenia zamówienia
Wykonanie
Zakres pomiarowy
Znamionowe napięcie
zasil. Us
Przyłącze śrubowe PKG*
Przybliżona
waga
jednostk.
opakowania
Nr zamówieniowy
kg
AC 50/60 Hz / DC
V
Kontrola cos ϕ
(obciążenie siln.) 1- i 3-faz.
Napięcie mierzone =
napięcie zasilające sterowania
cos ϕ
Napięcie przewodu
zewnętrznego
0,1 ... 0,99
AC 3 x 230
3UG30 14-1BL60
1 szt.
0,311
AC 3 x 400
3UG30 14-1BP60
1 szt.
0,308
AC 3 x 480
3UG30 14-1BR60
1 szt.
0,355
AC 3 x 575
3UG30 14-1BS60
1 szt.
0,350
AC 115 / 230
Górna i dolna wartość progowa
regulowane oddzielnie
1 styk CO, 2 diody LED
Kontrola izolacji w sieciach z izolowanym punktem zerowym
Do sieci prądu przemiennego
10 ... 110 kΩ
3UG30 81-1AK20
1 szt.
0,327
(sieci IT)
(2 zakresy pomiarowe) AC/DC 24 ... 240
3UG30 81-1AW30
1 szt.
0,242
Do sieci prądu stałego
10 ... 110 kΩ
3UG30 82-1AW30
1 szt.
0,233
1 styk CO, 3 diody LED
(2 zakresy pomiarowe)
3UG32 08-1A
1 szt.
0,010
1 styk CO, 2 diody LED
7
Plombowana, przezroczysta pokrywa.
AC/DC 24 ... 240
*Można zamówić tę ilość lub jej wielokrotność.
Inne wersje i urządzenia - patrz A&D Mall.
Katalog skrócony LV90 PL · 2007
7/17
Przekaźniki kontrolne
Przekaźniki kontrolne 3UG do kontrolowania wielkości elektrycznych i innych
Kontrola poziomu napełnienia
Kontrola prędkości obrotowej
„ Dane potrzebne do doboru i złożenia zamówienia
Wykonanie
Czułość
Znamionowe napięcie
zasil. Us
Przyłącze śrubowe PKG*
Przybliżona
waga
jednostk.
opakowania
kg
AC 50/60 Hz
AC 50/60 Hz
kΩ
V
Nr zamówieniowy
5 ... 100
24
3UG35 01-1AC20
1 szt.
0,143
regulowana
potencjometrem
120
3UG35 01-1AG20
1 szt.
0,142
230
3UG35 01-1AL20
1 szt.
0,139
• Do 2-punktowej regulacji poziomu w izolacyjnym zbiorni- 3-biegunowe
ku. Po jednej elektrodzie do kontroli wartości min. i max.
oraz wspólna elektroda odniesienia.
3UG32 07-3A
1 szt.
0,254
• Zastosowanie: sygnalizacja alarmowa przy przepełnieniu 2-biegunowe
lub zbyt niskim poziomie oraz 2-stopniowa regulacja
poziomu, gdy przewodzący zbiornik służy jako elektroda
odniesienia
3UG32 07-2A
1 szt.
0,230
• Dzięki niewielkiej ilości zajmowanego miejsca przy mon- 2-biegunowe
tażu bocznym idealna do małych zbiorników i rur, do kontroli wypływu i poziomu lub ostrzegania przy dostaniu się
wody do obudowy.
3UG32 07-2B
1 szt.
0,128
• Jako elektroda "Max." do bocznego montażu lub sygnali- 1-biegunowe
zacji alarmowej w przewodzących zbiornikach lub rurach.
3UG32 07-1B
1 szt.
0,122
• Na duże szybkości przepływu.
1-biegunowe
3UG32 07-1C
1 szt.
0,144
Znamionowe napięcie
zasil. Us
Przyłącze śrubowe PKG*
Przybliżona
waga
jednostk.
opakowania
V
Nr zamówieniowy
kg
AC 24
Kontrola poziomu napełnienia (ciecze przewodzące)
Kontrola dopływu lub
odpływu (UNDER/OVER)
z wyłącznikiem, z regulacją
1 styk przełączny, 2 diody LED
Sondy do kontroli poziomu
Kabel przyłączeniowy PVC: 3 x 0,5 mm2, 2 m lang
Elektroda druciana, długość 500 mm,
Z izolacją teflonową (PTFE),
Króciec wkręcany: klucz 22, gwint calowy R 3/8
maks. temperatura pracy: 90 °C,
maks. ciśnienie pracy: 10 bar
3UG32 07-3A
Elektroda kabłąkowa o długości 500 mm do montażu
bocznego, Z izolacją teflonową (PTFE),
Króciec wkręcany: klucz 22, gwint calowy R 3/8
Maks. temperatura pracy: 90 °C,
max. ciśnienie pracy 10 bar
3UG32 07-2B
3UG32 07-1C
Wykonanie
Zakres pomiarowy
7
AC 50/60 Hz / DC
Kontrola prędkości obrotowej (przekroczenie w dół)
Zakres pomiarowy z pamięcią lub
bez pamięci
Bocznikowanie rozruchowe
0,3 ... 30 s
0,1 ... 600 min-1
3UG30 51-1AC20
1 szt.
0,273
(4 zakresy pomiarowe) AC 120
3UG30 51-1AG20
1 szt.
0,274
AC 230
3UG30 51-1AL20
1 szt.
0,272
DC 24 1)
3UG30 51-1AC40
1 szt.
0,161
Separacja galwaniczna
AC: tak
DC: nie
1 styk CO (przełączny), 2 diody
LED
1) Obwód sterowniczy napięcia zasilającego oraz obwód pomiarowy nie są
od siebie odseparowane galwanicznie.
*Można zamówić tę ilość lub jej wielokrotność.
Inne wersje i urządzenia - patrz A&D Mall.
7/18
Katalog skrócony LV90 PL · 2007
Przekaźniki kontrolne
Przekaźniki do kontroli temperatury 3RS10, 3RS11
Przekaźniki z regulacją analogową
Przekaźniki z regulacją cyfrową wg DIN 3440
„ Dane potrzebne do doboru i złożenia zamówienia
Urządzenia analizujące o regulacji analogowej z jedną lub
dwoma wartościami progowymi
• 1 wartość progowa i 1 Histereza od 2 do 20%
Czujnik
Funkcja
• 2 wartości progowe i 1 Histereza od 2 do 20%
i 1 stała Histereza 5%.
• Dokładności ustawienia ±5 % jest wystarczająca.
Zakres
pomiarowy
Znamionowe
napięcie zasil. Us
Przyłącze śrubowe
Zaciski
sprężynowe
AC 50-60 Hz
Nr zamówieniowy
Nr zamówieniowy
°C
V
PKG*
Przybliżona
waga
jednostk.
opakowania
kg
Z regulacją analogową, 1 wartość progowa, tryb prądu spoczynkowego;
bez pamięci; 1 styk NO + 1 styk NC
PT100 (czujnik
rezystancyjny)
Przekroczenie
w górę
- 50 … + 50
AC/DC 24
AC 110/230
3RS10 00-1CD00
3RS10 00-1CK00
3RS10 00-2CD00
3RS10 00-2CK00
1 szt.
1 szt.
0,150
0,190
0 … + 200
AC/DC 24
AC 110/230
3RS10 00-1CD20
3RS10 00-1CK20
3RS10 00-2CD20
3RS10 00-2CK20
1 szt.
1 szt.
0,145
0,186
- 50 … + 50
AC/DC 24
AC 110/230
3RS10 10-1CD00
3RS10 10-1CK00
---
1 szt.
1 szt.
0,150
0,186
0 … + 200
AC/DC 24
AC 110/230
3RS10 10-1CD20
3RS10 10-1CK20
---
1 szt.
1 szt.
0,150
0,191
Typ J
Przekro(termoelement) czenie
w górę
0 … + 600
AC/DC 24
AC 110/230
3RS11 00-1CD30
3RS11 00-1CK30
---
1 szt.
1 szt.
0,149
0,190
Typ K
Przekro(termoelement) czenie
w górę
0 … + 600
AC/DC 24
AC 110/230
3RS11 01-1CD30
3RS11 01-1CK30
---
1 szt.
1 szt.
0,150
0,190
+ 500 … + 1.000
AC/DC 24
AC 110/230
3RS11 01-1CD40
3RS11 01-1CK40
---
1 szt.
1 szt.
0,150
0,190
Przekroczenie
w dół
3RS10 00-1CD10
Z regulacją analogową do ostrzegania i wyłączania (2 wartości progowe),
z przełączaniem tryb pracy dla prądu roboczego lub spoczynkowego,
bez pamięci; 1 styk NO + 1 styk CO
Przekroczenie
w górę
Przekroczenie
w dół
- 50 … + 50
AC/DC 24
AC/DC 24 … 240
3RS10 20-1DD00
3RS10 20-1DW00
---
1 szt.
1 szt.
0,166
0,175
0 … + 200
AC/DC 24
AC/DC 24 … 240
3RS10 20-1DD20
3RS10 20-1DW20
-3RS10 20-2DW20
1 szt.
1 szt.
0,166
0,175
-50 … + 50
AC/DC 24
AC//DC 24 … 240
3RS10 30-1DD00
3RS10 30-1DW00
---
1 szt.
1 szt.
0,165
0,174
0 … + 200
AC/DC 24
AC/DC 24 … 240
3RS10 30-1DD20
3RS10 30-1DW20
3RS10 30-2DD20
--
1 szt.
1 szt.
0,163
0,173
3RS11 21-1DD40
Urządzenia analizujące o regulacji cyfrowej z kontrolą czujników.
Można nastawiać następujące parametry:
• rodzaj czujnika
• 2 wartości progowe, ϑ1, ϑ2
• 1 histereza; działa na obie wartości progowe (0 ... 99 K)
Czujnik
•
•
•
•
czas opóźnienia; działa na obie wartości progowe (0 ... 999 s)
przełączanie: trybu prądu roboczego/spoczynkowego
resetowanie ręczne/zdalne
funkcja: przekroczenie w górę, przekroczenie w dół
lub kontrola okna
Zakres pomiarowy Znamionowe
(wartość graniczna napięcie zasil. Us
zakresu pomiarowego zależy od
rodzaju czujników)
AC 50-60 Hz
Przyłącze śrubowe
Zaciski
sprężynowe
Nr zamówieniowy
Nr zamówieniowy
PKG*
V
Przybliżona
waga
jednostk.
opakowania
kg
"Czujnik temperatury" wg DIN 3440, z regulacją cyfrową,
2 wartości progowe, szerokość zabudowy 45 mm, 1 styk CO + 1 styk CO + 1 styk NO,
funkcja pamięci możliwa za pomocą zewnętrznego mostka.
Nastawione parametry pozostają niezmienione w przypadku zaniku napięcia.
PT100/1000; KTY83/84; NTC - 50 … + 500 °C
(czujnik rezystancyjny)1)
AC/DC 24
AC/DC 24 … 240
3RS10 40-1GD50
3RS10 40-1GW50
3RS10 40-2GD50
3RS10 40-2GW50
1 szt.
1 szt.
0,317
0,329
- 50 … + 932 °F
AC/DC 24
AC/DC 24 … 240
3RS20 40-1GD50
3RS20 40-1GW50
3RS20 40-2GD50
3RS20 40-2GW50
1 szt.
1 szt.
0,189
0,186
- 99 … + 999 °C
AC/DC 24
AC/DC 24 … 240
3RS11 40-1GD60
3RS11 40-1GW60
3RS11 40-2GD60
3RS11 40-2GW60
1 szt.
1 szt.
0,318
0,329
- 99 … + 1830 °F
AC/DC 24
AC/DC 24 … 240
3RS21 40-1GD60
3RS21 40-1GW60
3RS21 40-2GD60
3RS21 40-2GW60
1 szt.
1 szt.
0,317
0,317
TYP J, K, T, E, N
(termoelement)
3RS10 40-1GD50
"Ogranicznik temperatury" i "czujnik temperatury" wg DIN 3440, z regulacją
cyfrową, 2 wartości progowe, szerokość zabudowy 45 mm, 1 styk CO + 1 styk
CO + 1 styk NO, stan wyzwolenia i nastawione parametry pozostają niezmienione
w przypadku zaniku napięcia.
PT100/1000; KTY83/84; NTC - 50 … + 750 °C
(czujnik rezystancyjny)1)
AC/DC 24
AC/DC 24 … 240
3RS10 42-1GD70
3RS10 42-1GW70
3RS10 42-2GD70
3RS10 42-2GW70
1 szt.
1 szt.
0,317
0,331
TYP J, K, T, E, N, R, S, B - 99 … +1.800 °C
(termoelement)
AC/DC 24
AC/DC 24 … 240
3RS11 42-1GD80
3RS11 42-1GW80
3RS11 42-2GD80
3RS11 42-2GW80
1 szt.
1 szt.
0,318
0,329
1) NTC-Typ: B57227-K333-A1 (100 °C: 1,8 kΩ; 25 °C: 32,762 kΩ).
*Można zamówić tę ilość lub jej wielokrotność.
Inne wersje i urządzenia - patrz A&D Mall.
Katalog skrócony LV90 PL · 2007
7/19
7
PT100 (czujnik
rezystancyjny)
Przekaźniki kontrolne
Termistorowe zabezpieczenie silnika 3 RN1
Z termistorowymi czujnikami termicznymi
„ Dane potrzebne do doboru i złożenia zamówienia
Termistorowe zabezpieczenie silnika (PTC typ A)
• Wersja monostabilna pracująca w trybie prądu spoczynkowego, wyzwalanie przy zaniku napięcia zasilającego sterowania.
RESET
Wykonanie styków
• 3RN10 13-.BW01: wersja bistabilna, brak wyzwalania
przy zaniku napięcia zasilającego sterowania.
• Wszystkie urządzenia z wyjątkiem AC/DC 24 V posiadają
separację galwaniczną.
Znamionowe napięcie zasil. Us 50/60 Hz
Przyłącze śrubowe
Zaciski sprężynowe PKG*
Nr zamówieniowy
Nr zamówieniowy
V
Przybliżona
waga
jednostk.
opakowania
kg
Kompaktowe urządzenia analizujące, szerokość zabudowy 22,5 mm, z 1 diodą LED
Zacisk A1 jest zmostkowany z masą styku CO
Auto
1 CO
AC/DC 24
AC 110
AC 230
3RN10 00-1AB00
3RN10 00-1AG00
3RN10 00-1AM00
3RN10 00-2AB00
3RN10 00-2AG00
3RN10 00-2AM00
1 szt.
1 szt.
1 szt.
0,114
0,157
0,156
Standardowe urządzenia analizujące, szerokość zabudowy 22,5 mm, z 2 diodami LED
Auto
3RN10 13-1BB00
Ręczny/zdalny1)
1 NO + 1 NC
AC/DC 24
AC 110
AC 230
AC/DC 24 … 240
3RN10 10-1CB00
3RN10 10-1CG00
3RN10 10-1CM00
3RN10 10-1CW00
3RN10 10-2CB00
3RN10 10-2CG00
3RN10 10-2CM00
3RN10 10-2CW00
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
0,134
0,174
0,175
0,146
2 CO
AC/DC 24
AC 110
DC 230
3RN10 10-1BB00
3RN10 10-1BG00
3RN10 10-1BM00
3RN10 10-2BB00
3RN10 10-2BG00
3RN10 10-2BM00
1 szt.
1 szt.
1 szt.
0,162
0,213
0,213
2 CO pozłacane
elektrolitycznie
AC/DC 24
3RN10 10-1GB00
3RN10 10-2GB00
1 szt.
0,154
1 NO + 1 NC
AC/DC 24
AC 110/230
3RN10 11-1CB00
3RN10 11-1CK00
3RN10 11-2CB00
3RN10 11-2CK00
1 szt.
0,147
1 szt.
0,188
2 CO
AC/DC 24
AC 110
AC 230
3RN10 11-1BB00
3RN10 11-1BG00
3RN10 11-1BM00
3RN10 11-2BB00
3RN10 11-2BG00
3RN10 11-2BM00
1 szt.
1 szt.
1 szt.
0,163
0,214
0,212
2 CO pozłacane
elektrolitycznie
AC/DC 24
3RN10 11-1GB00
3RN10 11-2GB00
1 szt.
0,165
AC/DC 24
AC 110/230
3RN10 12-1CB00
3RN10 12-1CK00
3RN10 12-2CB00
3RN10 12-2CK00
1 szt.
1 szt.
0,148
0,188
Wykrywanie zwarć w obwodzie czujnika
Ręczny/zdalny1)
3RN10 13-1BW01
Odporny na zanik napięcia
Ręczny/auto/zdalny
1 NO + 1 NC
Odporny na zanik napięcia, wykrywanie zwarcia w obwodzie czujnika
Ręczny/auto/zdalny
2 CO
AC/DC 24
AC 110
AC 230
3RN10 12-1BB00
3RN10 12-1BG00
3RN10 12-1BM00
3RN10 12-2BB00
3RN10 12-2BG00
3RN10 12-2BM00
1 szt.
1 szt.
1 szt.
0,164
0,214
0,216
2 CO pozłacane
elektrolitycznie
AC/DC 24
3RN10 12-1GB00
3RN10 12-2GB00
1 szt.
0,155
Odporny na zanik napięcia, wykrywanie i wskazywanie zwarć i brak ciągłości
przewodów w obwodzie czujnika. Przyłącze śrubowe z bezpieczną separacją.
7
Ręczny/auto/zdalny
2 CO
AC/DC 24
AC/DC 24 … 240
3RN10 13-1BB00
3RN10 13-1BW10
3RN10 13-2BB00
3RN10 13-2BW00
1 szt.
1 szt.
0,160
0,172
2 CO pozłacane
elektrolitycznie
AC/DC 24 … 240
3RN10 13-1GW10
3RN10 13-2GW00
1 szt.
0,168
3RN10 22-1DW00
3RN10 22-2DW00
1 szt.
0,173
3RN10 62-1CW00
3RN10 62-2CW00
1 szt.
0,296
3RN10 13-1BW01
3RN10 13-2BW01
1 szt.
0,169
Nr zamówieniowy
PKG*
Przybliżona
waga
jednostk.
opakowania
Urządzenia analizujące dla 2 obwodów czujnikowe, ostrzeganie i wyłączanie,
szerokość zabudowy 22,5 mm, z 3 diodami LED
Przycisk Test/RESET, odporny na zanik napięcia
Ręczny/auto/zdalny
1 NO + 1 CO
AC/DC 24 … 240
Urządzenia analizujące dla 6 obwodów czujnikowe, ochrona wielu silników,
szerokość zabudowy 45 mm, z 8 diodami LED
Przycisk Test/RESET, odporny na zanik napięcia
Ręczny/auto/zdalny
1 NO + 1 NC
AC/DC 24 … 240
Bistabilne urządzenie analizujące, szerokość konstrukcyjna 22,5 mm, z 8 diodami LED
Przycisk Test/RESET, odporny na zanik napięcia, wykrywanie i wskazywanie zwarcia i braku ciągłości przewodów w obwodzie czujnika
Ręczny/auto/zdalny
2 CO
AC/DC 24 … 240
1) Resetowanie możliwe przyciskiem RESET lub przez zdjęcie napięcia zasil. ster.
Wykonanie
Dla typu
kg
Akcesoria
Łączniki wtykowe do mocowania śrubami
3RN1,
dla każdej standardowej obudowy 22,5 mm lub 45 3RS1
mm potrzebne są 2 sztuki.
3RP19 03
10 szt.
0,002
Etykiety do opisywania urządzeń puste,
20 mm x 7 mm, kolor pastelowy turkus
3RT19 00-1SB20
340 szt. 22,000
*Można zamówić tę ilość lub jej wielokrotność.
Inne wersje i urządzenia - patrz A&D Mall.
7/20
Katalog skrócony LV90 PL · 2007
Przekaźniki bezpieczeństwa 3TK28
z elektronicznymi obwodami zezwalającymi
z obwodami zezwalającymi wyposażonymi w stycznik
„ Dane potrzebne do doboru i złożenia zamówienia
Znamionowe napięcia sterowania Us DC 24 V i AC 50/60 Hz, 115, 230 V
Obwód
zezwalający,
bezpotencjałowy
Obwód
zezwalający,
elektroniczny
Obwód
sygnalizacyjny
Możliwa
kategoria
wg
EN 954-1
kate- kate- kate- kategoria goria goria goria
stop 0 stop 1 stop 0 stop 1
Znamionowe
napięcie
zasilania Us
Przyłącze śrubowe
Zaciski
sprężynowe
Nr zamówieniowy.
Nr zamówieniowy.
PKG*
V
Przybliżona
waga
jednostk.
opakowania
kg
Elektroniczne przekaźniki bezpieczeństwa do zatrzymania awaryjnego
i drzwi ochronnych
Urządzenie główne
--
--
21)
--
--
3
DC 24
3TK28 40-1BB40
3TK28 40-2BB40
1 szt.
0,180
--
4
DC 24
3TK28 41-1BB40
3TK28 41-2BB40
1 szt.
0,166
--
4
DC 24
Urządzenie standardowe
--
--
22)
--
Urządzenie standardowe tv
--
--
1
1, A3)
3TK28 42-1BB41
3TK28 42-2BB41
1 szt.
0,168
1, B3)
3TK28 42-1BB42
3TK28 42-2BB42
1 szt.
0,166
1, C3)
3TK28 42-1BB44
3TK28 42-2BB44
1 szt.
0,166
3TK28 45-1BB41
3TK28 45-2BB41
1 szt.
0,400
3TK28 45-1BB42
3TK28 45-2BB42
1 szt.
0,400
3TK28 45-1BB40
3TK28 45-2BB40
1 szt.
0,415
DC 24
3TK28 50-1BB40
3TK28 50-2BB40
1 szt.
0,819
AC 115
3TK28 50-1AJ20
3TK28 50-2AJ20
1 szt.
0,765
AC 230
3TK28 50-1AL20
3TK28 50-2AL20
1 szt.
0,770
DC 24
3TK28 51-1BB40
3TK28 51-2BB40
1 szt.
0,821
AC 115
3TK28 51-1AJ20
3TK28 51-2AJ20
1 szt.
0,770
AC 230
3TK28 51-1AL20
3TK28 51-2AL20
1 szt.
0,767
DC 24
3TK28 52-1BB40
3TK28 52-2BB40
1 szt.
0,919
AC 230
3TK28 52-1AL20
3TK28 52-2AL20
1 szt.
0,870
Urządzenie wielofunkcyjne
1
1
1
1, A3)
3)
1
1
1
1, B
2
--
2
--
1HL4)
4
DC 24
Elektroniczne przekaźniki bezpieczeństwa ze stycznikami pomocniczymi do zatrzymania awaryjnego i drzwi ochronnych
Urządzenie główne
3
-
-
-
-
3
Urządzenie główne
2
-
-
-
1 NC
3
3TK28 50
6
-
-
-
1 NC
3
Urządzenie główne
3
3TK28 51
-
12)
-
-
4
DC 24
3TK28 53-1BB40
3TK28 53-2BB40
1 szt.
0,714
1 NC
odpowiada DC 24
urządzeniu
głównemu
3TK28 56-1BB40
3TK28 56-2BB40
1 szt.
0,785
-
odpowiada DC 24
urządzeniu
głównemu
3TK28 57-1BB41
3TK28 57-2BB41
1 szt.
0,682
3TK28 57-1BB42
3TK28 57-2BB42
1 szt.
0,679
3TK28 57-1BB44
3TK28 57-2BB44
1 szt.
0,650
Urządzenie rozszerzające5)
6
-
1
-
Urządzenie rozszerzające tv5)
-
3, A
1
-
3, B
3, C
3TK28 52
1) Wyjścia są bezpieczne tylko w połączeniu z zewnętrznymi członami
czynnymi o stykach z wymuszonym prowadzeniem.
2) Nadaje się do elektronicznego wejścia czujnikowego.
3) tv = z opóźnieniem opadania
A = 0,05 ... 3 s,
B = 0,5 ... 30 s,
C = 5 ... 300 s.
4) Obwód zezwalający może być używany jako obwód sygnalizacyjny.
5) Do poszerzenia styków urządzeń standardowych i podstawowych 3KT28
41, 3TK28 42, 3TK28 45, 3TK 28 50, 3TK28 51, 3TK28 52, 3TK28 53.
* Można zamówić tę ilość lub jej wielokrotność.
Inne wersje i urządzenia - patrz A&D Mall.
Katalog skrócony LV90 PL · 2007
7/21
7
Urządzenie główne
Przekaźniki bezpieczeństwa 3TK28
z przekaźnikowymi obwodami zezwalającymi
„ Dane potrzebne do doboru i złożenia zamówienia
Znamionowe napięcia sterowania Us DC 24 V i AC 50/60 Hz, 24 115, 230 V
Styki zezwa- Styki sygna- Możliwa
lające
lizacyjne
kategoria
wg EN 954-1
Znamionowe
napięcie
zasilania Us
Przyłącze śrubowe
Zaciski
sprężynowe
V
Nr zamówieniowy.
Nr zamówieniowy.
PKG*
Przybliżona
waga
jednostk.
opakowania
kg
Jednostki podstawowe zatrzymania awaryjnego oraz drzwi ochronne
rozruch automatyczny
3 NO
1 NC
B, 1, 2
AC/DC 24
3TK28 21-1CB30
3TK28 21-2CB30
1 szt.
0,276
2 NO
--
B, 1, 2, 3, 4
AC/DC 24
3TK28 22-1CB30
3TK28 22-2CB30
1 szt.
0,271
B, 1, 2, 3, 4
AC/DC 24
3TK28 23-1CB30
3TK28 23-2CB30
1 szt.
0,271
rozruch kontrolowany
2 NO
--
rozruch automatyczny
2 NO
3TK28 21 do
3TK28 24
z przyłączem śrubowym
--
B, 1, 2
AC/DC 24
3TK28 24-1CB30
3TK28 24-2CB30
1 szt.
0,254
DC 24
3TK28 24-1BB40
3TK28 24-2BB40
1 szt.
0,249
AC 115
3TK28 24-1AJ20
3TK28 24-2AJ20
1 szt.
0,294
AC 230
3TK28 24-1AL20
3TK28 24-2AL20
1 szt.
0,288
DC 24
3TK28 25-1BB40
3TK28 25-2BB40
1 szt.
0,423
AC 24
3TK28 25-1AB20
3TK28 25-2AB20
1 szt.
0,421
AC 115
3TK28 25-1AJ20
3TK28 25-2AJ20
1 szt.
0,519
AC 230
3TK28 25-1AL20
3TK28 25-2AL20
1 szt.
0,516
rozruch automatyczny/rozruch kontrolowany
3 NO
2 NC
B, 1, 2, 3, 4
rozruch kontrolowany
z opóźnionym opadaniem, tv = 0,5 ... 30 s
3TK28 25
2 NO + 2 NO 1 NC
B, 1, 2, 3, 41)
z przyłączem śrubowym
DC 24
3TK28 27-1BB40
3TK28 27-2BB40
1 szt.
0,497
AC 24
3TK28 27-1AB20
3TK28 27-2AB20
1 szt.
0,496
AC 115
3TK28 27-1AJ20
3TK28 27-2AJ20
1 szt.
0,650
AC 230
3TK28 27-1AL20
3TK28 27-2AL20
1 szt.
0,650
rozruch kontrolowany
z opóźnionym opadaniem, tv = 0,05 ... 3 s
2 NO + 2 NO 1 NC
B, 1, 2, 3, 41)
7
rozruch automatyczny
3TK28 27 i
3TK28 28
z opóźnionym opadaniem, tv = 0,5 ... 30 s
z przyłączem śrubowym
2 NO + 2 NO 1 NC
B, 1, 2, 3, 41)
DC 24
3TK28 27-1BB41
3TK28 27-2BB41
1 szt.
0,495
AC 24
3TK28 27-1AB21
3TK28 27-2AB21
1 szt.
0,499
AC 115
3TK28 27-1AJ21
3TK28 27-2AJ21
1 szt.
0,650
AC 230
3TK28 27-1AL21
3TK28 27-2AL21
1 szt.
0,650
DC 24
3TK28 28-1BB40
3TK28 28-2BB40
1 szt.
0,496
AC 24
3TK28 28-1AB20
3TK28 28-2AB20
1 szt.
0,500
AC 115
3TK28 28-1AJ20
3TK28 28-2AJ20
1 szt.
0,650
AC 230
3TK28 28-1AL20
3TK28 28-2AL20
1 szt.
0,650
rozruch automatyczny
z opóźnionym opadaniem, tv = 0,05 ... 3 s
2 NO + 2 NO 1 NC
B, 1, 2, 3, 41)
DC 24
3TK28 28-1BB41
3TK28 28-2BB41
1 szt.
0,499
AC 24
3TK28 28-1AB21
3TK28 28-2AB21
1 szt.
0,501
AC 115
3TK28 28-1AJ21
3TK28 28-2AJ21
1 szt.
0,657
AC 230
3TK28 28-1AL21
3TK28 28-2AL21
1 szt.
0,650
3TK28 30-1CB30
3TK28 30-2CB30
1 szt.
0,267
3TK28 30-1AJ20
3TK28 30-2AJ20
1 szt.
0,306
3TK28 30-1AL20
3TK28 30-2AL20
1 szt.
0,306
DC 24
3TK28 34-1BB40
3TK28 34-2BB40
1 szt.
0,432
AC 24
3TK28 34-1AB20
3TK28 34-2AB20
1 szt.
0,424
AC 115
3TK28 34-1AJ20
3TK28 34-2AJ20
1 szt.
0,519
AC 230
3TK28 34-1AL20
3TK28 34-2AL20
1 szt.
0,519
DC 24
3TK28 35-1BB40
3TK28 35-2AB20
1 szt.
0,495
Urządzenia rozszerzające
do poszerzania styków wyłączników bezpieczeństwa
(do podłączania do urządzenia głównego potrzebny jest 1 styk
zezwalający urządzenia głównego)
4 NO
-
jak urządzenie AC/DC 24
główne
AC 115
AC 230
3TK28 30
Urządzenia do sterowania prasami
do stosowania w prasach tłocznikach
Oburęczne urządzenie sterujące, dwukanałowe
2 NO
2 NC
4
Urządzenie do kontroli drogi przejścia.
3TK28 34, 3TK28 35
3 NO
1 NC
Opakowania wielokrotne - patrz załącznik
1) Dotyczy tylko bezzwłocznych styków zezwalających
7/22
Katalog skrócony LV90 PL · 2007
* Można zamówić tę ilość lub jej wielokrotność.
Inne wersje i urządzenia - patrz A&D Mall.
Przekaźniki sprzęgające
Przekaźniki sprzęgające 3RS17
„ Dane potrzebne do doboru i złożenia zamówienia
Wszystkie przekaźniki z wyjątkiem biernych przekaźników
z pojedynczym złączem są wyposażone w jedną żółtą diodę LED
wskazującą stan obecności napięcia.
Wejście
Wyjście
SzeroNapięcie
kość
zasilania Us
konstrukcyjna
mm
Separacja
galwaniczna
Przyłącze śrubowe
Zaciski
sprężynowe
Nr zamówieniowy
Nr zamówieniowy
PKG*
Przybliżona
waga
jednostk.
opakowania
kg
V
Przekaźniki z pojedynczym złączem, aktywne
0 ... 10 V
0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V
6,2
AC/DC 24
2 kanały
3RS17 00-1AD00
3RS17 00-2AD00
1 szt.
0,053
0 ... 20 mA
6,2
AC/DC 24
2 kanały
3RS17 00-1CD00
3RS17 00-2CD00
1 szt.
0,052
4 ... 20 mA
6,2
AC/DC 24
2 kanały
3RS17 00-1DD00
3RS17 00-2DD00
1 szt.
0,052
0 ... 10 V
6,2
AC/DC 24
2 kanały
3RS17 02-1AD00
3RS17 02-2AD00
1 szt.
0,052
0 ... 20 mA
6,2
AC/DC 24
2 kanały
3RS17 02-1CD00
3RS17 02-2CD00
1 szt.
0,052
4 ... 20 mA
6,2
AC/DC 24
2 kanały
3RS17 02-1DD00
3RS17 02-2DD00
1 szt.
0,052
0 ... 10 V
6,2
AC/DC 24
2 kanały
3RS17 03-1AD00
3RS17 03-2AD00
1 szt.
0,052
0 ... 20 mA
6,2
AC/DC 24
2 kanały
3RS17 03-1CD00
3RS17 03-2CD00
1 szt.
0,052
4 ... 20 mA
6,2
AC/DC 24
2 kanały
3RS17 03-1DD00
3RS17 03-2DD00
1 szt.
0,053
Przekaźniki wielozakresowe, przełączane, aktywne
0 ... 10 V,
0 ... 20 mA,
4 ... 20 mA,
przełączany
0 ... 10 V,
0 ... 20 mA,
4 ... 20 mA,
przełączany
0 ... 10 V,
0 ... 20 mA,
4 ... 20 mA,
przełączany
0 ... 50 Hz,
0 ... 100 Hz,
0 ... 1 kHz,
0 ... 10 kHz,
przełączany
6,2
AC/DC 24
2 kanały
3RS17 05-1FD00
3RS17 05-2FD00
1 szt.
0,053
17,5
AC/DC 24 … 240 3 kanały
3RS17 05-1FW00
3RS17 05-2FW00
1 szt.
0,090
6,2
AC/DC 24
2 kanały
3RS17 05-1KD00
3RS17 05-2KD00
1 szt.
0,053
17,5
AC/DC 24 … 240 3 kanały
3RS17 05-1KW00
3RS17 05-2KW00
1 szt.
0,099
Przekaźniki uniwersalne, przełączane, czynne, z 16 zakresami
wejściowymi i 3 zakresami wyjściowymi
0 ... 10 V,
0 ... 20 mA,
4 ... 20 mA,
przełączany
17,5
AC/DC 24
2 kanały
3RS17 06-1FD00
3RS17 06-2FD00
1 szt.
0,082
3 kanały
3RS17 06-1FE00
3RS17 06-2FE00
1 szt.
0,082
AC/DC 24 … 240 3 kanały
3RS17 06-1FW00
3RS17 06-2FW00
1 szt.
0,090
2 kanały
3RS17 25-1FD00
3RS17 25-2FD00
1 szt.
0,085
AC/DC 24 … 240 3 kanały
3RS17 25-1FW00
3RS17 25-2FW00
1 szt.
0,102
Przyłącze śrubowe
Zaciski
sprężynowe
PKG*
Przybliżona
waga
jednostk.
opakowania
Dane zamówieniowe
Dane zamówieniowe
7
0 ... 60 mV,
0 ... 100 mV,
0 ... 300 mV,
0 ... 500 mV,
0 ... 1 V,
0 ... 2 V,
0 ... 5 V,
0 ... 10 V,
0 ... 20 V,
2 ... 10 V,
0 ... 5 mA,
0 ... 10 mA,
0 ... 20 mA,
4 ... 20 mA,
+/-5 mA,
+/-20 mA,
przełączany
Przekaźniki wielozakresowe, przełączane, aktywne, z przełącznikiem
trybów ręczny-automatyczny i pojedynczym potencjometrem jako
ręczny nadajnik sygnału analogowego
0 ... 10 V,
0 ... 20 mA,
4 ... 20 mA,
przełączany
0 ... 10 V,
0 ... 20 mA,
4 ... 20 mA,
przełączany
17,5
AC/DC 24
Wejście
Wyjście
SzeroLiczba kanałów
kość
konstrukcyjna
Separacja
galwaniczna
kg
mm
Przekaźniki z pojedynczym złączem, bierne
0/4 ... 20 mA
0/4 ... 20 mA
6,2
1
2 kanały
3RS17 20-1ET00
3RS17 20-2ET00
1 szt.
0,049
12,5
1
2 kanały
3RS17 21-1ET00
3RS17 21-2ET00
1 szt.
0,059
2
2 kanały
3RS17 22-1ET00
3RS17 22-2ET00
1 szt.
0,070
* Można zamówić tę ilość lub jej wielokrotność.
Inne wersje i urządzenia - patrz A&D Mall.
Katalog skrócony LV90 PL · 2007
7/23
Przekaźniki sprzęgające
7
Notatki
7/24
Katalog skrócony LV90 PL · 2007

Podobne dokumenty