karcie informacyjnej

Komentarze

Transkrypt

karcie informacyjnej
Shell Alvania WR
Najwyższej jakości, odporne na działanie wody
smary z dodatkami EP (extreme pressure)
Zagęszczacz
Konsystencja
wg NLGI
mydło
litowowapniowe
0, 1 i 2
Zakres
temp. pracy
Lepkość oleju
bazowego
-20°C
40°C
100°C
do
160,0
15,5
+130°C
mm2/s
mm2/s
Dodatki
EP
Odporność
na wodę
9
œœœ
Shell Alvania WR 1 i WR 2 są najwyższej jakości smarami ogólnego
przeznaczenia zawierającymi w swojej formulacji mineralny olej bazowy o
wysokim wskaźniku lepkości i hydroksystearynian litowo-wapniowy jako
zagęszczacz. Zawierają dodatki EP (extrme pressure), przeciw zużyciowe,
antyutleniacze i dodatki przeciw korozyjne, wpływające na poprawę
parametrów eksploatacyjnych smaru w najróżniejszych zastosowaniach.
Zastosowanie
Alvania WR 0
Układy centralnego smarowania.
Przekładnie półotwarte, gdzie problemem
jest duża wilgotność.
Alvania WR 1
Układy centralnego smarowania.
Łożyska toczne i ślizgowe pracujące pod
dużym/szokowym obciążeniem, w wysokich
temperaturach i w obecności wody.
z Przedłużona żywotność w
podwyższonych temperaturach
Wydłużone okresy pomiędzy kolejnymi
przesmarowaniami, zmniejszające czas
przestoju.
z Dobra separacja oleju
Efektywne smarowanie i niezawodna
praca.
z Wolne od ołowiu i azotynów
Zapewniając bezpieczeństwo użycia.
Zakres temperatur pracy
Łożyska toczne i ślizgowe pracujące pod
dużym/szokowym obciążeniem, w wysokich
temperaturach i w obecności wody.
Zaleca się stosowanie smarów Shell Alvania
WR do smarowania wysoko obciążonych
łożysk pracujących z maksymalnymi
prędkościami w zakresie temperatur od 20°C do 130°C (krótkotrwale do 140°C).
Zalety eksploatacyjne
Zdrowie i bezpieczeństwo
z Wysoka stabilność mechaniczna
nawet w warunkach wibracji
Utrzymanie konsystencji przez długie
okresy czasu, nawet w warunkach
wibracji.
Smary Shell Alvania WR nie stwarzają
zagrożenia dla zdrowia, jeśli używa się ich w
odpowiedni sposób oraz przy zachowaniu
higieny.
Alvania WR 2
z Doskonałe zabezpieczenie przed korozją
Efektywna ochrona antykorozyjna
wszystkich przesmarowanych części.
Data weryfikacji: 25/09/2002
Strona 1 z 2
Typowe własności fizyczne
Shell Alvania
Konsystencja wg NLGI
WR 0
WR 1
WR 2
0
1
2
jasno brązowa
Barwa
Rodzaj zagęszczacza
litowo/ wapniowy
Typ oleju bazowego
mineralny
Lepkość kinematyczna
oleju bazowego
w 40°C
mm2/s
w 100°C
mm2/s
(IP 71/ASTM-D445)
Temperatura płynięcia
(IP 132/ASTM-D566-76)
160,0
15,5
°C
Penetracja po ugniataniu
w 25°C
0.1mm
(IP 50/ASTM-D217)
Pompowalność na duże odległości
170
170
180
370
325
267
dobra
dobra
słaba
Charakterystyka ta jest typowa dla obecnej produkcji.
Data weryfikacji: 25/09/2002
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty