System rurowy JACOB

Komentarze

Transkrypt

System rurowy JACOB
System rurowy
JACOB
Zakres prezentacji
1.
2.
3.
Przedstawienie firmy Jacob (największy producent w Europie)
Zakres produkcji
1. Sposoby łączenia elementów
2. Obejmy zaciskowe
1. Złączka typu Quick Connect
2. Wykonania materiałowe uszczelek
3. Elementy podstawowe
1. Ustalanie długości elementów przy montażu
4. Przesypy i rozdzielacze dwudrogowe
5. Obrotowe rozdzielacze wielodrogowe
6. Elementy żeliwne dla surowców bardzo wycierających
7. Elementy odprowadzające ładunki elektryczne
Przykładowe instalacje
Przedstawienie firmy JACOB
Firma Fr. Jacob Söhne GmbH &Co
została założona w 1924 r. i jest
obecnie największym producentem
systemów rurowych w Europie.
Największy magazyn elementów
gotowych w Europie 5100 m2
Widok firmy Jacob Söhne GmbH
Nowoczesny automat do produkcji rur pozwala
na produkcję rur ze spawem laserowym
Elementy wykonane ze stali węglowej
są malowane proszkowo wg RAL 7032 (w standardzie).
Nowoczesna linia
malowania proszkowego
Zakres produkcji
System rurowy firmy Jacob znajduje szerokie zastosowanie w instalacjach
przesypowych surowców sypkich oraz w instalacjach odpylania.
Składają się z tysięcy elementów produkowanych w zakresie średnic od 60 do 630 mm.
Produkowane są one ze stali węglowej malowanej, ocynkowanej lub emaliowanej
oraz ze stali nierdzewnej (AISI 304 lub 316Ti) o grubości ścianek 1, 2 lub 3 mm.
Wszystkie elementy produkowane są z odpowiednią wywijką i łączone są na
specjalne obejmy lub przy większych średnicach na luźne kołnierze.
Sposób łączenia poszczególnych elementów
Wszystkie elementy
są funkcjonalnie
skatalogowane,
a katalog w wersji
książkowej lub na
płycie DVD (wraz
z rysunkami) i
cennikiem można
otrzymać
w Proorganice.
Sposoby łączenia elementów
Elementy rurowe łączone są za pomocą
obejm zaciskowych lub za pomocą kołnierzy
luźnych.
Obejmy zaciskowe mogą być zakładane bez
uszczelnienia, z uszczelnieniem masą uszczelniającą
lub z uszczelką elastyczną.
Łączenie elementów za
pomocą obejm z masą uszczelniającą
Łączenie elementów za
pomocą obejm z uszczelką
Sposób montażu uszczelki
Łączenie elementów za pomocą
kołnierzy luźnych
Podstawowy sposób łączenia elementów:
- szybkość montażu
- łatwość czyszczenia
- szczelność
- powtarzalność
- trwałość i niezawodność
Obejmy zaciskowe
Obejmy zaciskowe produkowane są w zakresie
średnic 60 - 630 mm, w trzech wielkościach
(dla 1, 2 i 3 mm grubości ścianki) oraz w dwóch
wykonaniach materiałowych - ze stali
węglowej ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej
Produkowane są dla różnych sposobów
uszczelnienia:
- z masą uszczelniającą dla elementów
rzadko demontowanych
- z uszczelką elastyczną
Przekrój przez połączenie
z uszczelką elastyczną wykonaną z
NBR, (Perbunan)
Silikon (SI)
Viton (FKM)
Keltan (EPDM)
– od - 30 C do + 100 C
– od - 60 C do + 250 C
– od - 15 C do + 120 C
– od - 30 C do + 120 C
Przekrój przez połączenie
z uszczelką z PTFE
Obejma umożliwia montaż elementów
o grubości 3 mm typowymi uszczelkami
Z NBR lub Silikonu
Obejma typu Quick Connect
Obejma typu Quick Connect jest to szybkozłączka za pomocą
której można skrócić czas montażu instalacji o ok. 50%
( w stosunku do obejm tradycyjnych).
Obejma ta składa się z ręcznego zacisku oraz śruby dociskowej
zamocowanej przegubowo za pomocą której można dodatkowo
docisnąć uszczelnienie (instalacja wytrzymuje do 3 bar nadciśnienia
wybuchowego).
Wykonania materiałowe uszczelek
NBR
Kolor jasnoszary, zakres temperatur od - 20 do 120C
Odporny na: olej, tłuszcz, benzynę, ropę naftową, częściowo
również na rozpuszczalniki
Mało odporny na: parę wodną, chlorowane węglowodory
SI (Silikon)
Kolor beżowy, przeznaczony do kontaktu z żywnością, dobra
odporność na starzenie i zmienne warunki pogodowe,
zakres temperatur od - 60 do 200C
Odporny na: organiczne oleje i tłuszcze, roztwory soli, ozon,
zimną wodę, częściowo także na rozpuszczalniki
Mało odporny na: oleje napędowe, benzynę, benzol
EPDM (Keltan)
Kolor czarny, zakres temperatur od - 20C do 120C, dobra odporność
na starzenie i zmienne warunki pogodowe
Odporny na: wodę, parę wodną, kwasy, alkalia, ozon, częściowo
odporny także na rozpuszczalniki takie jak aceton i keton
metylenowo-etylenowy (MEK).
Mało odporny na: oleje mineralne, tłuszcze, paliwa silnikowe
FPM (Viton)
Kolor brązowoczerwony, zakres temperatur od - 20C do 120C
Odporny na: olej, tłuszcz, kwasy, alkalia, benzynę, benzol, ozon,
wiele rozpuszczalników, bardzo wysoka odporność na chemikalia
i starzenie.
Mało odporny na parę wodną, aceton, keton metylenowo-etylenowy.
Elementy podstawowe
System rurowy składa się z elementów podstawowych oraz urządzeń mechanicznych
np. z napędem pneumatycznym lub elektrycznym
Elementy podstawowe systemu to:
Rury
– produkowane w długościach 50, 100,
200, 500, 1000, 2000 mm
Trójniki – produkowane są jako jednowymiarowe
i zwężkowe o kątach 30, 45, 90
Łuki
– produkowane są o promieniach
R=1D (90), R=2D (30, 45, 90)
oraz R=5D (90),
Segmenty – produkowane są o kątach 5, 15,
30 i 45
Wzierniki – produkowane są w zakresie średnic
100 – 250 mm i długościach 200 i 250 mm
Rewizje – produkowane są w dwóch wykonaniach
w zależności od potrzeb i średnicy
Szybry
– przeznaczone są zarówno dla regulowania
strugi surowca jak i odpylanego powietrza
Przepustnice – produkowane są w zakresie średnic
80-300 mm z uszczelnieniem, oraz w zakresie
80-400 mm bez uszczelnienia.
Przepustnice z kołnierzami płaskimi, mogą
być produkowane do średnicy 800 mm.
Ustalanie długości elementów przy montażu
Dla wygody i ułatwienia montażu produkowane
są elementy teleskopowe, które można
wysuwać ( w ustalonym zakresie), tak aby
dopasować długość rury do istniejącej
zabudowy.
E-rury (elementy wsuwane ) produkowane są
o długościach 500 mm i 1000 mm.
Rury standardowe ( normalne ) produkowane
są o długościach od 50 do 2000 mm.
Zasada działania rur teleskopowych
Przesypy i rozdzielacze dwudrogowe
Podstawowymi urządzeniami służącymi do rozdziału surowca na poszczególne kierunki
są przesypy i rozdzielacze dwudrogowe.
Przesypy produkowane są w dwóch odmianach (z uszczelnieniem wewnętrznym oraz
z osłoną wewnętrzną) i posiadają kąty rozwarcia 50 lub 60.
Rozdzielacze dwudrogowe posiadają kąt rozwarcia 60 lub 45.
Przesyp dwudrogowy
z uszczelnieniem wewnętrznym.
Zasadę działania przesypu dwudrogowego
z osłoną wewnętrzną pokazuje niniejsza
animacja
Rozdzielacz dwudrogowy
z dodatkowym doszczelnieniem wału.
Przesypy wykonywane są jako przestawiane ręcznie, z napędem za pomocą siłownika
pneumatycznego (cylindrycznego i obrotowego), oraz za pomocą napędu elektrycznego.
Mogą być wyposażone w czujniki sygnalizujące położenie przesypu.
Przesypy mogą służyć do rozdziału
surowca na jeden lub drugi kierunek,
bądź do podziału surowca jednocześnie
trochę na jeden trochę na drugi kierunek.
Przesypy budowane są jako
symetryczne i niesymetryczne.
Napęd z siłownikiem pneumatycznym
cylindrycznym lub obrotowym stosowany
jest w zależności od lokalnej zabudowy.
Obrotowe rozdzielacze wielodrogowe
Największymi urządzeniami produkowanymi przez
firmę Jacob są wielodrogowe obrotowe rozdzielacze
surowców.
Produkowane są z kątem wysypu 45 i 60 oraz w zakresie
od 4 do 20 wylotów z jednego zasypu.
Produkowane są w zakresie następujących średnic
w zależności od typu od 80 do 200 mm, lub od 100 do 300 mm.
Elementy żeliwne dla surowców
bardzo wycierających
Dla bardzo wycierających surowców stosuje się
elementy żeliwne o grubości ścianki 7,5 mm.
Są one dopasowane do całego systemu rur
i łuków tak aby można było zastąpić łuk stalowy
łukiem żeliwnym.
Elementy żeliwne produkowane
są dla następujących średnic
DN 120, DN 150, DN 200,
DN 250 i DN 300 mm.
Na komplet elementów składają
się:
- segmenty o kącie 5, 15, 30 i 45
- rury o długości równej średnicy
Elementy odprowadzające
ładunki elektrostatyczne
Ucho do odprowadzania ładunków
elektrostatycznych
Wiele instalacji transportu pneumatycznego
lub instalacji odpylania powinno być
wyposażonych w elementy odprowadzające
ładunki elektrostatyczne.
Do elementów systemów rurowych mogą być
przyspawane ucha służące do odprowadzenia
ładunków elektrostatycznych.
Ucha te łączy się ze sobą przewodem.
Przewód łączący
Nowością są mostki służące
do dodatkowego połączenia
Elementów i odprowadzenia
ładunków elektrostatycznych
Element z przyspawanym uchem
do odprowadzenia ładunków.
Mostek służący do odprowadzenia
ładunków elektrostatycznych
Przykładowe instalacje
Instalacja przesypowa mąki
( zdjęcia instalacji w trakcie budowy ).
Instalacja
przesypowa
ryżu
Instalacja przesypowa cukru
Przykładowe instalacje odpylania linii
produkcyjnej.
Przykładowe instalacje przesypowe
z przesypami dwudrogowymi oraz
wielodrogowymi obrotowymi
rozdzielaczami surowców sypkich.
Udział w targach
01-755 Warszawa, ul. Krasińskiego 69
tel.: 022-32 60 350, fax: 022-32 60 351
www.proorganika.com.pl
e-mail: [email protected]
Prezentacja jest własnością firmy Proorganika S.A. i nie może być kopiowana (w całości lub części), powielana, zmieniana ani wykorzystywana
do jakichkolwiek innych celów.

Podobne dokumenty