Bruksela, 29 stycznia 2013 r. Posłowie do Parlamentu

Komentarze

Transkrypt

Bruksela, 29 stycznia 2013 r. Posłowie do Parlamentu
Bruksela, 29 stycznia 2013 r.
Posłowie do Parlamentu Europejskiego:
Danuta Jazłowiecka
Elżbieta Łukacijewska
Wojciech Olejniczak
Czesław Siekierski
Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 6 marca 2013 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli
odbędzie się konferencja pt. „Regionalne aspekty polskiej strategii Go China”. Gospodarzami tego
wydarzenia są polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego: Wiceprzewodniczący Parlamentu
Europejskiego Jacek Protasiewicz, członkowie Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. Relacji z
ChRL: Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Łukacijewska, Wojciech Olejniczak oraz Czesław Siekierski, we
współpracy z województwami: łódzkim, mazowieckim, podkarpackim oraz świętokrzyskim.
Celem konferencji jest zaprezentowanie potencjału polskich regionów i pogłębianie współpracy
gospodarczej z chińskimi partnerami. Wydarzenie ma posłużyć przede wszystkim zareklamowaniu
zaangażowanych regionów w oczach potencjalnych chińskich inwestorów poprzez przedstawienie
realnych możliwości lokowania w nich inwestycji zagranicznych, a także prezentacja oferty handlowej
regionów. Jako punkt odniesienia ma służyć nowa strategia Ministerstwa Gospodarki znana pod
nazwą "Go China".
Uczestnicy spotkania - dyplomaci z Misji Chińskiej przy UE oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy
UE, reprezentanci Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, polskich regionów i miast,
sektora biznesu z Polski i Chin, przedstawiciele świata akademickiego - podejmą dyskusję na temat
pogłębiania współpracy bilateralnej szczególnie w aspekcie regionalnym.
Uwzględniając zarówno temat konferencji, jak i rosnącą wagę relacji gospodarczych pomiędzy Polską
a Chinami, bylibyśmy zaszczyceni mogąc gościć Pana podczas wydarzenia. Jesteśmy przekonani, że
dzięki prezentacji oferty handlowo-inwestycyjnej wybranych regionów, konferencja otworzy owocną
platformę dla biznesowych kontaktów polsko-chińskich.
RSVP do 20 lutego 2013 r. na adres [email protected]