Agenda szkoleń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Komentarze

Transkrypt

Agenda szkoleń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Agenda szkoleń
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Zielona Góra, 6 marca 2017 r., ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna
Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty
Działanie 7.4.1. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej
- projekty realizowane poza formułą ZIT
9:30 - 10:00
Rejestracja uczestników
10:00 - 10:30
Główne założenia do konkursu z Działania 7.3
10:30 - 11:00 Główne założenia do konkursu z Działania 7.4.1
11:00 - 11:15
Przerwa kawowa
11:15 - 12:00
Kwalifikowalność wydatków
Nowe kryteria oraz omówienie błędów prowadzących do odrzucania wniosków
12:00 - 12:30
Pytania uczestników szkolenia

Podobne dokumenty