Dzienny Biuletyn Rady Gospodarczej

Komentarze

Transkrypt

Dzienny Biuletyn Rady Gospodarczej
Dzienny Biuletyn Rady Gospodarczej – 16 listopada 2011 r.
Rynki: Utrzymujące się pogorszenie nastrojów globalnych z powodu obaw o wypłacalność peryferyjnych
krajów strefy euro wpłynęło wczoraj na dalsze obniżenie kursu EUR-USD, do 1,35. Nadal silnie rosły
rentowności obligacji Włoch i Hiszpanii - rentowność 10-letnich obligacji hiszpańskich podskoczyła do 6,3%,
włoskie utrzymały się powyżej 7%. Gorsze od oczekiwań dane o inflacji w Polsce i obniżenie przez Moody's
perspektywy dla sektora bankowego nie wpłynęły znacząco na notowania PLN, jednak cały czas utrzymuje
się presja deprecjacyjna z powodu ogólnego wzrostu awersji do ryzyka. Złoty na poziomie 4,43/EUR
i 3,27/USD. Główne indeksy giełdowe w Europie odbiły dziś rano po spadkach we wtorek. Kursy Wall Street
nieznacznie wzrosły po dobrych danych z amerykańskiej gospodarki (DJIA +0,1%). Dziś rano rentowność
obligacji włoskich spadła poniżej 7% po interwencji EBC, który zakupił włoskie i hiszpańskie obligacje
na rynku wtórnym.
Giełdy:
Waluty:
1
Obligacje:
UE: Pod naciskiem pozostałych komisarzy, komisarz ds. rynku wewnętrznego Michel Barnier wstrzymał
publikację propozycji KE ograniczających działalność agencji ratingowych. Krytyce poddano pomysł zakazu
oceny krajowych papierów dłużnych w czasie kryzysu. Wśród rozwiązań pojawia się prawo wglądu
regulatora w metody analityczne agencji.
2
Dziś odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla gabinetu premiera Grecji L. Papademosa.
Po uzyskaniu poparcia powstanie rząd tymczasowy, który będzie rządził do przedterminowych wyborów
zaplanowanych na luty. Greccy konserwatyści odrzucili wczoraj żądanie KE, by zobowiązali się na piśmie
do przestrzegania warunków porozumienia o pomocy finansowej. Do piątku w obu izbach włoskiego
parlamentu mają się odbyć głosowania nad wotum zaufania dla rządu M. Montiego.
Poniedziałkowa rezolucja niemieckiej partii CDU niesie silne przesłanie potrzeby renegocjacji traktatu
z Lizbony. Wśród propozycji pojawia się wyznaczanie „nadzorcy budżetowego” każdemu z państw strefy
euro łamiącemu zasady paktu stabilności i wzrostu. Sugeruje się też wzmocnienie pozycji przewodniczącego
KE przez bezpośrednie wybory a także powołanie drugiej izby parlamentu reprezentującej państwa
członkowskie i posiadającej inicjatywę ustawodawczą.
Dane: Inflacja CPI przyspieszyła w październiku znacząco - do 4,3% r/r z 3,9% we wrześniu, podczas gdy
rynek oczekiwał 4%. Wzrost PKB strefy euro wyniósł w III kw. 2011 r. 0,2% q/q, zgodnie z oczekiwaniami
i tyle samo, co w poprzednim kwartale. Przyczyniła się do tego głównie gospodarka Niemiec oraz
nieznaczne odbicie we Francji - PKB Francji zaskoczył pozytywnie, rosnąc o 0,4%. Rozczarował natomiast
niemiecki indeks instytutu ZEW, obrazujący nastroje analityków i inwestorów niemieckich: spadł
w listopadzie do -55,2 pkt. z -48,3 pkt., poziomu najniższego od października 2008 r. Sprzedaż detaliczna
w USA wzrosła w październiku o 0,5% m/m, poprzednio wzrost wyniósł 1% a rynek spodziewał się 0,3%.
Dane te oddalają ryzyko recesji i pokazują, że gospodarka USA jest w lepszej kondycji niż europejska.
Współpraca: Departament Analiz Strategicznych KPRM
3

Podobne dokumenty