tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Komentarze

Transkrypt

tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie
QUIZ
WIEDZY
O
TYTONIU
1. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi działania informacyjno-edukacyjne promujące
modę na niepalenie.
□ tak
□ nie
2. Światowy Dzień Bez Tytoniu obchodzimy co roku 30 maja.
□ tak
□ nie
3. Światowy Dzień Rzucania Palenia obchodzimy co roku w drugi czwartek listopada
□ tak
□ nie
4. Wprowadzony w Polsce Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu ma
na celu walkę z zagrożeniami zdrowia spowodowanymi paleniem tytoniu.
□ tak
□ nie
5. Kobieta paląca tytoń w ciąży powoduje, że jej dziecko nie otrzymuje wystarczającej ilości
tlenu, niezbędnego do prawidłowego rozwoju.
□ tak
□ nie
6. Zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach: zakładów pracy,
obiektów kultury i wypoczynku, na przystankach komunikacji publicznej.
□ tak
□ nie
7. Palenie tytoniu w szkołach nie jest całkowicie zabronione.
□ tak
□ nie
8. Palenie papierosa przez kierowcę podczas jazdy samochodem, powoduje rozproszenie jego
uwagi i dekoncentrację, które mogą stać się przyczyną wypadku.
□ tak
□ nie
9. Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami podlega karze grzywny do 500 zł
□ tak
□ nie
10. Za nie umieszczenie informacji o zakazie palenia właściciel lub zarządzając może zostać
ukarany karą grzywny do 2000 zł
□ tak
□ nie