Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Komentarze

Transkrypt

Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Numer: 12/2013
Data dodania: 28.06.2013
Zarząd LUXIMA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy LUXIMA S.A. powołało na nową 3-letnią wspólną kadencję Radę
Nadzorczą w składzie:
-
Łukasz Bartczak - Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Bindas - Członek Rady Nadzorczej,
Adam Gbiorczyk - Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Mamrowicz - Członek Rady Nadzorczej,
Robert Mikulski - Członek Rady Nadzorczej.
W załączeniu Emitent przekazuje informacje nt. powołanych osób nadzorujących.
Szczegółowa podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect"

Podobne dokumenty