Plan pracy na rok szkolny 2015/2016

Komentarze

Transkrypt

Plan pracy na rok szkolny 2015/2016
Plan pracy na rok szkolny 2015/2016
W naszej szkole od kilku lat działa Mały Samorząd Uczniowski klas I-III. Spełnia
on zadania dostosowane do potrzeb oraz specyfiki rozwojowej uczniów. Reprezentuje
całą społeczność uczniowską z klas I–III i każdego ucznia indywidualnie. Współpracuje
z dyrekcją,
nauczycielami,
rodzicami,
kołami
zainteresowań,
świetlicą
szkolną,
Samorządem Uczniowskim klas IV–VI oraz środowiskiem lokalnym.
Poprzez działalność w samorządzie, nasi uczniowie już od najmłodszych lat
kształtują swoją osobowość i uczą się odpowiedzialności, aktywności, umiejętności
współpracy w zespole, wrażliwości na potrzeby innych, angażują się w życie społeczne.
Głównym celem działania MSU jest zintegrowanie uczniów klas młodszych wokół
wspólnie
zorganizowanych
przedsięwzięć:
imprez
szkolnych,
konkursów,
akcji
dobroczynnych, imprez sportowych, zbiórek charytatywnych, imprez okolicznościowych,
itp.
Miesiąc
Wrzesień
Zadania do zrealizowania
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016.
Klasowe wybory reprezentantów do Małego Samorządu Uczniowskiego.
Spotkanie organizacyjne.
30.09 – Dzień Chłopaka. Wybór w każdej klasie SUPER CHŁOPAKA
Ogłoszenie całorocznego konkursu „Najładniejszy zeszyt”.
Październik
1. 02.10 –„STOP PRZEMOCY” – Międzynarodowy Dzień bez Przemocy.
Zadania:

Klasy I – wystawa – „Zabawy z rówieśnikami” – praca plastyczna

Klasy II – wystawa – „STOP PRZEMOCY” – plakaty

Klasy III – konkurs + wystawa – Projekt medalu „Nie stosuję
przemocy”.
2. 02.10 – Światowy Dzień Uśmiechu – wykonanie znaczków
z uśmiechem. Zakładamy kolor żółty.
3. Dzień Edukacji Narodowej – konkursy:

Klasy I – Laurka dla mojego nauczyciela - praca plastyczna

Klasy II – „Nauczyciel w oczach dziecka” – praca plastyczna

Klasy III – wiersz „Mój nauczyciel”
4. Jesienne krajobrazy - wystawa o tematyce jesiennej.
5. Baw się razem z nami – zajęcia integracyjne dla uczniów klas I.
Listopad
21.11 – Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień – wybór w każdej klasie
ucznia – kandydata do otrzymania tytułu „Życzliwej”/
„Życzliwego 2015”.
25.11 – Dzień Pluszowego Misia – prezentacja misiów przyniesionych przez
dzieci. Zadanie dla chętnych:

Portret mojego pluszowego przyjaciela.
30.11. – Zabawy andrzejkowe (klasy II–III).
Grudzień
04.12 – Zawitaj do nas, drogi Mikołaju! – mikołajki (przynosimy
mikołajkowe czapki).
Dar serca - Przeprowadzenie zbiórki słodyczy dla dzieci z rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
14.12 W świątecznym nastroju – wystawa prac:
Styczeń

Klasy I – Kolorowe łańcuchy.

Klasy II – Kartka świąteczna.

Klasy III – Plakat „Zwyczaje świąteczne w różnych krajach”.
07.01 – Karnawałowe pląsy – bale w klasach I–III.
08.01 –„Zimowe zabawy”– wydanie ulotek promujących zdrowe
i bezpieczne ferie zimowe.
11.01. – WOŚP – współpraca z Samorządem Uczniowskim klas IV–VI-
przeprowadzenie kwesty w klasach I–III.
Luty
08.0. – Dzień Bezpiecznego Internetu – „NIE cyberprzemocy” – zadania
do wykonania na poziomach.
12.02 – „Serduszko do serduszka mruga” – Walentynki
19.02 –Święto Patrona:

Wystawa plakatów pt. „Podróż w Kosmos””

„Lecimy w Kosmos” – wykonanie rakiety

„Nasz patron – Mikołaj Kopernik” – wydzieranka

Wyjście do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze
22.02 – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – organizacja
konkursu przy współpracy z biblioteką szkolną
Marzec
08.03 – Wielkie i małe kobietki - Dzień Kobiet. Wybór w każdej klasie
SUPER DZIEWCZYNY
18.03 – Las i jego skarby – VI międzyszkolny konkurs wiedzy o lesie dla
klas 2
21.03 – Światowy Dzień Lasu , Pierwszy dzień wiosny - Powitanie wiosny
na kolorowo
21.03 – Z nutą wiosenno–świąteczną. Wystawa wielkanocnych kartek,
pisanek, palm wielkanocnych i kwiatów wiosennych
przygotowanych przez uczniów.
Wizyta zajączka wielkanocnego.
Kwiecień
07.04 – Światowy Dzień Zdrowia – zadania na poziomach
11–15.04 – „Kwiecień z matematyką” – III Wiosenny Szkolny Konkurs
Matematyczny (z podziałem na poziomy)
02.04 – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – zorganizowanie akcji
wśród uczniów klas I–III pt. „Książki do biblioteki damy, bo do
czytania zachęcamy” mającej na celu wzbogacenie zbiorów
biblioteki szkolnej
22.04. – Międzynarodowy Dzień Ziemi – konkurs plastyczny pt. „Ziemia –
nasz dom” (współudział w realizacji programu „Nie pal przy mnie,
proszę”)
25.04 – Światowy Dzień Książki – współpraca z biblioteką szkolną
Konkursy:

Klasy I - Ilustracja do ulubionej książki

Klasy II – Projekt okładki ulubionej książki

Klasy III – Literacka zgaduj – zgadula – konkurs wiedzy
Baw się razem z nami – imprezy integracyjno–sportowe dla klas I–III.
Maj
Majowe Święta Narodowe
19.05 – Dzień Dobrych Uczynków
22.05 – „Dzień Praw Zwierząt” – akcja charytatywna - współpraca
z Klubem Wolontariusza klas IV – VI
26.05 – Dzień Matki
Czerwiec
01.06 - Międzynarodowy Dzień Dziecka
15.06 - Nasi mistrzowie – osiągnięcia uczniów
Finał konkursu „Najładniejszy zeszyt”
20.06 - „Poradnik wakacyjny” – wydanie ulotek promujących zdrowy
i bezpieczny wypoczynek
23.06 – Dzień Ojca
Podsumowanie działalności Małego Samorządu Uczniowskiego.
Cały rok
Konkurs dla uczniów klas I – III – „Najładniejszy zeszyt” (rozstrzygnięcie
czerwiec 2016r.)
Współpraca z Samorządem Uczniowskim klas IV–VI.
Współpraca z redakcją gazetki szkolnej.
Prowadzenie gabloty ściennej oraz zamieszczanie informacji na stronie
internetowej szkoły.
Opiekun MSU – Irena Rogaczewska, Katarzyna Fijałkowska