Agenda szkoleń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Komentarze

Transkrypt

Agenda szkoleń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Agenda szkoleń
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Gorzów Wlkp., 28 luty 2017 r., Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. 30 stycznia 29, pokój 78 – biuro
projektów
Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej
10:00 - 10:30
Rejestracja uczestników
10:30 - 11:15
Główne założenia do konkursu z Działania 7.1
12.00 - 11:30
Przerwa kawowa
11:30 -12:00
Kwalifikowalność wydatków
Nowe kryteria oraz omówienie błędów prowadzących do odrzucania wniosków
12:00 - 12:30
Pytania uczestników szkolenia
Gorzów Wlkp., 7 marca 2017 r., Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. 30 stycznia 29, pokój 78 – biuro
projektów
Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty
Działanie 7.4.1. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej projekty realizowane poza formułą ZIT
10:00 - 10:30
Rejestracja uczestników
10:30 - 11:00
Główne założenia do konkursu z Działania 7.3
11:00 - 12:00
Główne założenia do konkursu z Działania 7.4.1
12:00 - 12:15
Przerwa kawowa
12:15 - 12:45
Kwalifikowalność wydatków
Nowe kryteria oraz omówienie błędów prowadzących do odrzucania wniosków
12:45 - 13:15
Pytania uczestników szkolenia