cerapurmaxx

Komentarze

Transkrypt

cerapurmaxx
Pomoce projektowe
CERAPURMAXX
Gazowy kocioł kondensacyjny wiszący
ZBR 65-2 A
ZBR 98-2 A
Moc cieplna od 14 kW do 98 kW
Spis treści
Spis treści
1. Schematy instalacji...................................................4
1.1 Schemat instalacji 1: obieg grzewczy
instalacji podłogowej bez zmieszania,
sprzęgło hydrauliczne...........................................4
1.2 Schemat instalacji 2: jeden obieg grzewczy
bez zmieszania, sprzęgło hydrauliczne..................6
1.3 Schemat instalacji 3: jeden obieg
grzewczy ze zmieszaniem, obieg c.w.u.,
sprzęgło hydrauliczne...........................................8
1.4 Schemat instalacji 4: obieg grzewczy bez
zmieszania, obieg grzewczy ze zmieszaniem,
sprzęgło hydrauliczne.........................................10
1.5 Schemat instalacji 5: dwa obiegi grzewcze
ze zmieszaniem, jeden obieg c.w.u.,
sprzęgło hydrauliczne.........................................12
1.6 Schemat instalacji 6: obieg grzewczy
bez zmieszania, dwa obiegi grzewcze
ze zmieszaniem, sprzęgło hydrauliczne...............14
1.7 Schemat instalacji 7: obieg grzewczy
bez zmieszania, trzy obiegi grzewcze
ze zmieszaniem, sprzęgło hydrauliczne...............16
1.8 Schemat instalacji 8: dwa obiegi grzewcze
ze zmieszaniem, dwa obiegi c.w.u.,
sprzęgło hydrauliczne.........................................18
1.9 Schemat instalacji 9: kaskada kotłów,
obieg grzewczy bez zmieszania, obieg c.w.u.,
sprzęgło hydrauliczne.........................................20
2. Dane techniczne......................................................22
2.1 Wymiary i odległości minimalne......................... 23
2.2 Wymiary montażowe CerapurMaxx.....................25
2.3 Parametry do ustalenia liczby nakładu
instalacji wg DIN 4701-10....................................26
2.4
Parametry CerapurMaxx......................................26
3. Budowa urządzenia.................................................29
4. Opis produktu......................................................... 30
4.1 Typ konstrukcji i moc..........................................30
4.2
Możliwości zastosowania....................................30
4.3 Cechy i szczególne rozwiązania techniczne.........30
4.4
Opis.................................................................... 30
5 Wskazówki projektowe
i dobór urządzenia grzewczego...............................32
5.1
Warunki pracy.....................................................32
5.2 Ważne komponenty hydrauliczne instalacji.........32
5.3
Odpływ kondensatu............................................37
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
5.4
5.5
5.6
Urządzenie do podnoszenia kondensatu
- osprzęt nr 1620.................................................38
Urządzenie do neutralizacji - osprzęt nr 1606.....39
Urządzenie do neutralizacji - osprzęt nr 1605.....40
6. Układ regulacji instalacji ogrzewczej......................41
6.1 Pomoc przy wyborze regulatora..........................41
6.2 Przegląd funkcji regulatorów
sterowanych magistralą BUS...............................42
6.3
Regulator pokojowy.............................................43
6.4
Regulatory pogodowe.........................................44
6.5 Moduły do regulacji.............................................47
6.6 Moduły zdalnego sterowania...............................51
6.7 Osprzęt do regulacji............................................52
7. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej..................55
7.1
Ogólne.................................................................55
7.2 Zasobniki c.w.u. typoszeregu SK…......................60
7.2.1 SK 160/200-5 ZB.................................................60
7.2.2 SK 300/400-5 ZB.................................................63
7.2.3 SK 500-4 ZB........................................................66
8. Osprzęt instalacyjny................................................69
8.1
Osprzęty przyłączeniowe....................................69
8.2 Zestawy przezbrojeniowe na inny gaz.................71
8.3
Pozostałe osprzęty..............................................72
8.4 Zestaw przyłączeniowy L...L4..............................73
8.5 Sprzęgło hydrauliczne HW 50/HW 90
dla kotłów kondensacyjnych i konwekcjonalnych
Junkers o nominalnej mocy cieplnej
do 105/170 kW (ΔT = 20 K w obiegu wtórnym).....75
9. Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego...........79
9.1 Wskazówki projektowe – przegląd
instalacji odprowadzenia spalin dla kotłów
CerapurMaxx ZBR 65/98-2 A...............................79
9.2
Ogólne.................................................................80
9.3
Warunki montażowe............................................81
9.4
Wskazówki projektowe
– rozmieszczenie otworów rewizyjnych
(zgodnie z przepisami niemieckimi ZIV)..............83
9.5 Wskazówki projektowe – odprowadzenie
spalin przez przewód spalinowy
w szachcie/kominie.............................................84
9.6 Wskazówki projektowe – odprowadzanie
spalin z jednego kotła.........................................86
9.7
LAS....................................................................100
9.8 Przegląd rysunków – osprzęt spalinowy...........101
1
Spis treści
9.9
Parametry techniczne spalin gazowych
kotłów kondensacyjnych CerapurMaxx
podłączenie do LAS...........................................106
9.10 Parametry techniczne spalin Junkers gazowych
kotłów kondensacyjnych CerapurMaxx do
przyłączenia do przewodu spalinowego
niezależnego producenta..................................107
Uwaga: Ze względu na rozwój oferty Junkers, przed
zaplanowaniem systemu grzewczego, sprawdź
dostępność poszczególnych elementów w aktualnym
cenniku Junkers.
2
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Spis treści
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
3
1 l Schematy instalacji
1.
Schematy instalacji
Poniższe przykłady przedstawiają możliwe podłączenia hydrauliczne gazowego kotła kondensacyjnego CerapurMaxx.
Pytania dotyczące dalszych możliwości budowy instalacji
1.1
oraz pomocy projektowych proszę kierować do
Robert Bosch Sp. z o.o. dział Junkers
( adres na stronie końcowej).
Schemat instalacji 1: obieg grzewczy instalacji podłogowej bez zmieszania, sprzęgło hydrauliczne
Układ hydrauliczny z regulacją (schemat podstawowy)
FW 120
3
CUx
IPM 1
1
3
TB
T
T
P
VF
AF
HP
CerapurMaxx
ZBR 65/98-2 A
6720646235-01.1O
Rys. 1
AF
CUx
FW 120
HP
IPM 1
P
TB
VF
1
3
4
Czujnik temperatury zewnętrznej
Sterownik kotła
Regulator pogodowy
Pompa obiegu grzewczego (obieg pierwotny)
Moduł do sterowania jednego obiegu
grzewczego
Pompa obiegu grzewczego (obieg wtórny)
Ogranicznik temperatury maksymalnej
Wspólny czujnik temperatury zasilania
Pozycja modułu: na kotle
Pozycja modułu: na ścianie
Komponenty instalacji ogrzewczej
• Gazowy kocioł kondensacyjny CerapurMaxx
• Jeden obieg ogrzewania podłogowego bez zmieszania
• Regulacja pogodowa
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Schematy instalacji l 1
Wskazówki
• Zasadniczo zalecamy zastosowanie sprzęgła hydraulicznego, aby umożliwić pewne przenoszenie wymaganej mocy grzewczej
• Preferowane są regulatory pogodowe FW ... ze względu na wysokie wykorzystanie ciepła kondensacji
• Ustalić pojemność wodną instalacji i wybrać odpowiednie naczynie wzbiorcze ( strona 35)
• Przewidzieć zainstalowanie mechanicznego ogranicznika temperatury maksymalnej (TB 1) zgodnie z zaleceniami producenta instalacji ogrzewania podłogowego
Opis działania
Obieg grzewczy instalacji ogrzewania podłogowego bez
zmieszania ze sprzęgłem hydraulicznym regulowany jest
przez regulator pogodowy FW 120. Do tego wymagany
jest moduł do sterowania 1 obiegu grzewczego IPM 1.
Komunikacja między sterownikiem kotła, regulatorem
i modułem przełączania obciążenia następuje poprzez
2-przewodową magistralę BUS.
Regulator nadaje się do zamontowania na ścianie w kotłowni lub w mieszkaniu. Przy montażu w mieszkaniu
możliwa jest korekta temperatury pomieszczenia.
Specyfikacja
Typ
Nazwa
Numer katalogowy
Gazowy kocioł kondensacyjny
ZBR 65-2 A 23
CerapurMaxx Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny E
7 746 901 246
ZBR 98-2 A 23
CerapurMaxx Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny E
7 746 901 247
Zestaw
przyłączeniowy TL1
Zestaw przyłączeniowy dla kotła pojedynczego ze stojakiem montażowym
7 746 900 838
Zespół pompowy
Grupa przyłączeniowa pompy włącznie z pompą modulującą
7 746 901 192
Nr 1600
Grupa bezpieczeństwa kotła G 1½
8 718 576 603
Nr 1602
Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego dla zasilania i powrotu
obiegu grzewczego, forma przelotowa, G 1½
8 718 576 604
Nr 1603
Zestaw napełniająco-spustowy G 1½
8 718 576 602
MAG …
( strona 70)
HW 50
Sprzęgło hydrauliczne
7 719 001 780
HW 90
Sprzęgło hydrauliczne
7 719 002 304
AG 2 RH
Grupa pompowa dla obiegu grzewczego bez
zmieszania, z wysokowydajną pompą elektroniczną
8 718 577 436
Regulator pogodowy
7 738 110 544
FB 100
Obsługa zdalna
7 719 002 941
IPM 1
Moduł do sterowania jednego obiegu grzewczego
7 719 002 994
TB 1
Ogranicznik temperatury maksymalnej
7 719 002 255
Osprzęt przyłączeniowy
Regulatory
FW 120
Osprzęt dla regulatorów
Pozostały osprzęt
Nr 1620
Pompa kondensatu
80 695 080
Nr 1605
Zbiornik neutralizacyjny włącznie
z granulatem neutralizacyjnym
8 718 576 749
Nr 1606
Zbiornik neutralizacyjny włącznie z pompą
kondensatu i z granulatem neutralizacyjnym
8 718 577 421
Nr 1607
Granulat neutralizacyjny
7 115 120
Osprzęt spalinowy
( rozdział 9 od strony 79)
Tab. 1
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
5
1 l Schematy instalacji
1.2
Schemat instalacji 2: jeden obieg grzewczy bez zmieszania, sprzęgło hydrauliczne
Układ hydrauliczny z regulacją (schemat podstawowy)
FW 120
3
CUx
IPM 1
1
T
3
T
P
VF
AF
HP
CerapurMaxx
ZBR 65/98-2 A
Rys. 2
AF
CUx
FW 120
HP
IPM 1
P
VF
1
3
6
Czujnik temperatury zewnętrznej
Sterownik kotła
Regulator pogodowy
Pompa obiegu grzewczego (obieg pierwotny)
Moduł do sterowania jednego obiegu
grzewczego
Pompa obiegu grzewczego (obieg wtórny)
Wspólny czujnik temperatury zasilania
Pozycja modułu: na kotle
Pozycja modułu: na ścianie
Komponenty instalacji ogrzewczej
• Gazowy kocioł kondensacyjny CerapurMaxx
• Obieg grzewczy bez zmieszania
• Regulacja pogodowa
Wskazówki
• Zasadniczo zalecamy zastosowanie sprzęgła hydraulicznego, aby umożliwić pewne przenoszenie wymaganej mocy grzewczej
• Preferowane są regulatory pogodowe FW ... ze względu na wysokie wykorzystanie ciepła kondensacji
• Ustalić pojemność wodną instalacji i wybrać
odpowiednie naczynie wzbiorcze ( strona 35)
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Schematy instalacji l 1
Opis działania
Obieg grzewczy bez zmieszania ze sprzęgłem hydraulicznym regulowany jest przez regulator pogodowy FW 120.
Do tego wymagany jest moduł do sterowania 1 obiegu
grzewczego IPM 1. Komunikacja między sterownikiem
kotła, regulatorem i modułem IPM1 następuje poprzez
2-przewodową magistralę BUS.
Regulator nadaje się do zamontowania na ścianie w kotłowni lub w mieszkaniu. Przy montażu w mieszkaniu
możliwa jest korekta temperatury pomieszczenia.
Specyfikacja
Typ
Nazwa
Numer katalogowy
Gazowy kocioł kondensacyjny
ZBR 65-2 A 23
CerapurMaxx Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny E
7 746 901 246
ZBR 98-2 A 23
CerapurMaxx Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny E
7 746 901 247
Zestaw
przyłączeniowy TL1
Zestaw przyłączeniowy dla kotła pojedynczego ze stojakiem montażowym
7 746 900 838
Zespół pompowy
Grupa przyłączeniowa pompy włącznie z pompą modulującą
7 746 901 192
Nr 1600
Grupa bezpieczeństwa kotła G 1½
8 718 576 603
Nr 1602
Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego dla zasilania
i powrotu obiegu grzewczego, forma przelotowa, G 1½
8 718 576 604
Nr 1603
Zestaw napełniająco-spustowy G 1½
8 718 576 602
MAG …
( strona 70)
HW 50
Sprzęgło hydrauliczne
7 719 001 780
HW 90
Sprzęgło hydrauliczne
7 719 002 304
AG 2 RH
Grupa pompowa dla obiegu grzewczego bez
zmieszania, z wysokowydajną pompą elektroniczną
8 718 577 436
Regulator pogodowy
7 738 110 544
FB 100
Obsługa zdalna
7 719 002 941
IPM 1
Moduł do sterowania jednego obiegu grzewczego
7 719 002 994
Osprzęt przyłączeniowy
Regulatory
FW 120
Osprzęt dla regulatorów
Pozostały osprzęt
Nr 1620
Pompa kondensatu
Nr 1605
Zbiornik neutralizacyjny włącznie z granulatem neutralizacyjnym
8 718 576 749
80 695 080
Nr 1606
Zbiornik neutralizacyjny włącznie z pompą
kondensatu i z granulatem neutralizacyjnym
8 718 577 421
Nr 1607
Granulat neutralizacyjny
7 115 120
Osprzęt spalinowy
( rozdział 9 od strony 79)
Tab. 2
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
7
1 l Schematy instalacji
1.3
Schemat instalacji 3: jeden obieg grzewczy ze zmieszaniem, obieg c.w.u., sprzęgło hydrauliczne
Układ hydrauliczny z regulacją (schemat podstawowy)
FW 120
3
CUx
IPM 2
1
3
TB
MF
T
LP
VF
T
M
P
M
AF
ZP
HP
SF
WS
CerapurMaxx
ZBR 65/98-2 A
6720646235-03.1O
Rys. 3
AF
CUx
FW 120
HP
IPM 2
LP
M
MF
P
SF
TB
VF
WS
ZP
1
3
8
Czujnik temperatury zewnętrznej
Sterownik kotła
Regulator pogodowy
Pompa obiegu grzewczego (obieg pierwotny)
Moduł do sterowania dwóch obiegów grzewczych
Pompa ładująca zasobnik
Zawór mieszający 3-drogowy
Czujnik temperatury obiegu zaworu mieszającego
Pompa obiegu grzewczego (obieg wtórny)
Czujnik temperatury zasobnika c.w.u.
Ogranicznik temperatury maksymalnej
Wspólny czujnik temperatury zasilania
Zasobnik c.w.u. SK ..., SE ...
Pompa cyrkulacyjna
Pozycja modułu: na kotle
Pozycja modułu: na ścianie
Komponenty instalacji ogrzewczej
• Gazowy kocioł kondensacyjny CerapurMaxx
• Obieg grzewczy ze zmieszaniem
• Zasobnik c.w.u.
• Regulacja pogodowa
Wskazówki
• Zasadniczo zalecamy zastosowanie sprzęgła
hydraulicznego, aby umożliwić pewne przenoszenie
wymaganej mocy grzewczej
• Preferowane są regulatory pogodowe FW ... ze względu na wysokie wykorzystanie ciepła kondensacji
• Ustalić pojemność wodną instalacji i wybrać
odpowiednie naczynie wzbiorcze ( strona 35)
• Przewidzieć zainstalowanie mechanicznego ogranicznika temperatury maksymalnej (TB 1) zgodnie z zaleceniami producenta instalacji ogrzewania podłogowego
• Zainstalować grupę bezpieczeństwa na wejściu wody
zimnej do zasobnika c.w.u.
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Schematy instalacji l 1
Opis działania
Obieg grzewczy ze zmieszaniem ze sprzęgłem i przygotowanie c.w.u. regulowane są przez regulator pogodowy
FW 100. Do tego wymagany jest moduł do sterowania
1 obiegu grzewczego IPM 2. Komunikacja między
sterownikiem kotła, regulatorem i modułem IPM2
następuje poprzez 2-przewodową magistralę BUS.
Regulator nadaje się do zamontowania na ścianie w kotłowni lub w mieszkaniu. Przy montażu w mieszkaniu
możliwa jest korekta temperatury pomieszczenia.
Specyfikacja
Typ
Nazwa
Numer katalogowy
Gazowy kocioł kondensacyjny
ZBR 65-2 A 23
CerapurMaxx Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny E
7 746 901 246
ZBR 98-2 A 23
CerapurMaxx Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny E
7 746 901 247
Zestaw
przyłączeniowy TL1
Zestaw przyłączeniowy dla kotła pojedynczego ze stojakiem montażowym
7 746 900 838
Zespół pompowy
Grupa przyłączeniowa pompy włącznie
z pompą modulującą
7 746 901 192
Nr 1600
Grupa bezpieczeństwa kotła G 1½
8 718 576 603
Nr 1602
Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego dla
zasilania i powrotu obiegu grzewczego, forma
przelotowa, G 1½
8 718 576 604
Nr 1603
Zestaw napełniająco-spustowy G 1½
8 718 576 602
MAG …
( strona 70)
HW 50
Sprzęgło hydrauliczne
7 719 001 780
HW 90
Sprzęgło hydrauliczne
7 719 002 304
AG 2-1
Grupa pompowa z trójstopniową pompą
7 719 001 557
AG 3 RH
Grupa pompowa dla obiegu grzewczego ze zmieszaniem,
z wysokowydajną pompą elektroniczną, zaworem mieszającym i siłownikiem
8 718 577 437
AG 4-1
Rozdzielacz ogrzewania dla dwóch obiegów grzewczych
7 719 001 632
Osprzęt przyłączeniowy
Zasobnik c.w.u.
( rozdzial 7 od strony 55)
Regulatory
FW 120
Regulator pogodowy
7 738 110 544
FB 100
Obsługa zdalna
7 719 002 941
IPM 2
Moduł do sterowania dwóch obiegów grzewczych
7 719 002 995
TB 1
Ogranicznik temperatury maksymalnej
7 719 002 255
Osprzęt dla regulatorów
Pozostały osprzęt
Nr 1620
Pompa kondensatu
Nr 1605
Zbiornik neutralizacyjny włącznie z granulatem neutralizacyjnym
8 718 576 749
80 695 080
Nr 1606
Zbiornik neutralizacyjny włącznie
z pompą kondensatu i z granulatem neutralizacyjnym
8 718 577 421
Nr 1607
Granulat neutralizacyjny
7 115 120
Osprzęt spalinowy
( rozdział 9 od strony 79)
Tab. 3
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
9
1 l Schematy instalacji
1.4Schemat instalacji 4: obieg grzewczy bez zmieszania, obieg grzewczy ze zmieszaniem,
sprzęgło hydrauliczne
Układ hydrauliczny z regulacją (schemat podstawowy)
FW 200
3
CUx
IPM 2
1
3
TB
MF
T
T
T
T
P1
M
VF
P2
M
AF
HP
CerapurMaxx
ZBR 65/98-2 A
6720646235-04.1O
Rys. 4
AF
CUx
FW 200
HP
IPM 2
M
MF
P1,2
TB
VF
1
3
10
Czujnik temperatury zewnętrznej
Sterownik kotła
Regulator pogodowy
Pompa obiegu grzewczego (obieg pierwotny)
Moduł do sterowania dwóch obiegów
grzewczych
Zawór mieszający 3-drogowy
Czujnik temperatury obiegu zaworu
mieszającego
Pompa obiegu grzewczego (obieg wtórny)
Ogranicznik temperatury maksymalnej
Wspólny czujnik temperatury zasilania
Pozycja modułu: na kotle
Pozycja modułu: na ścianie
Komponenty instalacji ogrzewczej
• Gazowy kocioł kondensacyjny CerapurMaxx
• Obieg grzewczy bez zmieszania
• Obieg grzewczy ze zmieszaniem
• Regulacja pogodowa
Wskazówki
• Zasadniczo zalecamy zastosowanie sprzęgła hydraulicznego, aby umożliwić pewne przenoszenie
wymaganej mocy grzewczej
• Preferowane są regulatory pogodowe FW ... ze względu na wysokie wykorzystanie ciepła kondensacji
• Ustalić pojemność wodną instalacji i wybrać
odpowiednie naczynie wzbiorcze ( strona 35)
• Przewidzieć zainstalowanie mechanicznego ogranicznika temperatury maksymalnej (TB 1) zgodnie z zaleceniami producenta instalacji ogrzewania podłogowego
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Schematy instalacji l 1
Opis działania
Obiegi grzewcze regulowane są przez regulator pogodowy FW 200. Do tego wymagany jest moduł do sterowania 2 obiegów grzewczych IPM 2. Komunikacja między
sterownikiem kotła, regulatorem i modułem następuje
poprzez 2-przewodową magistralę BUS.
Regulator nadaje się do zamontowania na ścianie w kotłowni lub w mieszkaniu. Przy montażu w mieszkaniu
możliwa jest korekta temperatury pomieszczenia.
Specyfikacja
Typ
Nazwa
Numer katalogowy
Gazowy kocioł kondensacyjny
ZBR 65-2 A 23
CerapurMaxx Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny E
7 746 901 246
ZBR 98-2 A 23
CerapurMaxx Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny E
7 746 901 247
Osprzęt przyłączeniowy
Zestaw
przyłączeniowy TL1
Zestaw przyłączeniowy dla kotła pojedynczego ze stojakiem montażowym
7 746 900 838
Zespół pompowy
Grupa przyłączeniowa pompy włącznie z pompą modulującą
7 746 901 192
Nr 1600
Grupa bezpieczeństwa kotła G 1½
8 718 576 603
Nr 1602
Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego dla zasilania
i powrotu obiegu grzewczego, forma przelotowa, G 1½
8 718 576 604
Nr 1603
Zestaw napełniająco-spustowy G 1½
8 718 576 602
MAG …
( strona 70)
HW 50
Sprzęgło hydrauliczne
7 719 001 780
HW 90
Sprzęgło hydrauliczne
7 719 002 304
AG 2 RH
Grupa pompowa dla obiegu grzewczego bez zmieszania,
z wysokowydajną pompą elektroniczną
8 718 577 436
AG 3 RH
Grupa pompowa dla obiegu grzewczego ze zmieszaniem,
z wysokowydajną pompą elektroniczną, zaworem mieszającym i siłownikiem
8 718 577 437
AG 4-1
Rozdzielacz ogrzewania dla dwóch obiegów grzewczych
7 719 001 632
Regulator pogodowy
7 719 002 933
Regulatory
FW 200
Osprzęt dla regulatorów
FB 100
Obsługa zdalna
7 719 002 941
IPM 2
Moduł do sterowania dwóch obiegów grzewczych
7 719 002 995
TB 1
Ogranicznik temperatury maksymalnej
7 719 002 255
Pozostały osprzęt
Nr 1620
Pompa kondensatu
Nr 1605
Zbiornik neutralizacyjny włącznie z granulatem neutralizacyjnym
8 718 576 749
80 695 080
Nr 1606
Zbiornik neutralizacyjny włącznie z pompą kondensatu
i z granulatem neutralizacyjnym
8 718 577 421
Nr 1607
Granulat neutralizacyjny
7 115 120
Osprzęt spalinowy
( rozdział 9 od strony 79)
Tab. 4
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
11
1 l Schematy instalacji
1.5
Schemat instalacji 5: dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem, jeden obieg c.w.u., sprzęgło hydrauliczne
Układ hydrauliczny z regulacją (schemat podstawowy)
FW 200
3
CUx
IPM 1
1
IPM 2
3
3
TB1
MF1
T
LP
VF
T
TB2
MF2
T
M
P1
M1
T
M
P2
M2
AF
ZP
HP
SF
WS
CerapurMaxx
ZBR 65/98-2 A
6720646235-05.1O
Rys. 5
AF
CUx
FW 200
HP
IPM 1
IPM 2
LP
M1,2
MF1,2
P1,2
SF
TB1,2
VF
WS
ZP
1
3
12
Czujnik temperatury zewnętrznej
Sterownik kotła
Regulator pogodowy
Pompa obiegu grzewczego (obieg pierwotny)
Moduł do sterowania jednego obiegu
grzewczego
Moduł do sterowania dwóch obiegów
grzewczych
Pompa ładująca zasobnik
Zawór mieszający 3-drogowy
Czujnik temperatury obiegu zaworu
mieszającego
Pompa obiegu grzewczego (obieg wtórny)
Czujnik temperatury zasobnika c.w.u.
Ogranicznik temperatury maksymalnej
Wspólny czujnik temperatury zasilania
Zasobnik c.w.u. SK ..., SE ...
Pompa cyrkulacyjna
Pozycja modułu: na kotle
Pozycja modułu: na ścianie
Komponenty instalacji ogrzewczej
• Gazowy kocioł kondensacyjny CerapurMaxx
• Dwa obiegi grzewcze bez zmieszania
• Zasobnik c.w.u.
• Regulacja pogodowa
Wskazówki
• Zasadniczo zalecamy zastosowanie sprzęgła hydraulicznego, aby umożliwić pewne przenoszenie wymaganej mocy grzewczej
• Preferowane są regulatory pogodowe FW ... ze względu na wysokie wykorzystanie ciepła kondensacji
• Ustalić pojemność wodną instalacji i wybrać
odpowiednie naczynie wzbiorcze ( strona 35)
• Przewidzieć zainstalowanie mechanicznego ogranicznika temperatury maksymalnej (TB 1) zgodnie z zaleceniami producenta instalacji ogrzewania podłogowego
• Zainstalować grupę bezpieczeństwa na wejściu wody
zimnej do zasobnika c.w.u.
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Schematy instalacji l 1
Opis działania
Obiegi grzewcze regulowane są przez regulator
pogodowy FW 200. Do tego nieodzowne są moduły
do sterowania obiegów grzewczych IPM 1 i IPM 2.
Komunikacja między sterownikiem kotła, regulatorem
i modułami IPM1 i IPM2 następuje poprzez 2-przewodową magistralę BUS.
Regulator nadaje się do zamontowania na ścianie w kotłowni lub w mieszkaniu. Przy montażu w mieszkaniu
możliwa jest korekta temperatury pomieszczenia.
Specyfikacja
Typ
Nazwa
Numer katalogowy
Gazowy kocioł kondensacyjny
ZBR 65-2 A 23
CerapurMaxx Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny E
7 746 901 246
ZBR 98-2 A 23
CerapurMaxx Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny E
7 746 901 247
Zestaw
przyłączeniowy TL1
Zestaw przyłączeniowy dla kotła pojedynczego ze stojakiem montażowym
7 746 900 838
Zespół pompowy
Grupa przyłączeniowa pompy włącznie z pompą modulującą
7 746 901 192
Nr 1600
Grupa bezpieczeństwa kotła G 1½
8 718 576 603
Nr 1602
Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego dla zasilania
i powrotu obiegu grzewczego, forma przelotowa, G 1½
8 718 576 604
Nr 1603
Zestaw napełniająco-spustowy G 1½
8 718 576 602
MAG …
( strona 70)
HW 50
Sprzęgło hydrauliczne
7 719 001 780
HW 90
Sprzęgło hydrauliczne
7 719 002 304
AG 2-1
Grupa pompowa z trójstopniową pompą
7 719 001 557
AG 3 RH
Grupa pompowa dla obiegu grzewczego ze zmieszaniem,
z wysokowydajną pompą elektroniczną, zaworem mieszającym i siłownikiem
8 718 577 437
AG 9-1
Rozdzielacz ogrzewania dla trzech obiegów grzewczych
7 719 001 633
Osprzęt przyłączeniowy
Zasobnik c.w.u.
( rozdzial 7 od strony 55)
Regulatory
FW 200
Regulator pogodowy
7 719 002 933
FB 100
Obsługa zdalna
7 719 002 941
IPM 1
Moduł do sterowania jednego obiegu grzewczego
7 719 002 994
IPM 2
Moduł do sterowania dwóch obiegów grzewczych
7 719 002 995
TB 1
Ogranicznik temperatury maksymalnej
7 719 002 255
Osprzęt dla regulatorów
Pozostały osprzęt
Nr 1620
Pompa kondensatu
80 695 080
Nr 1605
Zbiornik neutralizacyjny włącznie z granulatem neutralizacyjnym
8 718 576 749
Nr 1606
Zbiornik neutralizacyjny włącznie z pompą kondensatu
i z granulatem neutralizacyjnym
8 718 577 421
Nr 1607
Granulat neutralizacyjny
7 115 120
Osprzęt spalinowy
( rozdział 9 od strony 79)
Tab. 5
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
13
1 l Schematy instalacji
1.6Schemat instalacji 6: obieg grzewczy bez zmieszania, dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem,
sprzęgło hydrauliczne
Układ hydrauliczny z regulacją (schemat podstawowy)
FW 200
3
CUx
IPM 2
1
IPM 1 FB 100
3
3
3
TB2
MF2
T
T
T
T
T
P1
M
VF
TB3
MF3
P2
M2
T
M
P3
M3
AF
HP
CerapurMaxx
ZBR 65/98-2 A
6720646235-06.1O
Rys. 6
AF
CUx
FB 100
FW 200
HP
IPM 1
IPM 2
M2,3
MF2,3
P1...3
TB2,3
VF
1
3
14
Czujnik temperatury zewnętrznej
Sterownik kotła
Obsługa zdalna
Regulator pogodowy
Pompa obiegu grzewczego (obieg pierwotny)
Moduł do sterowania jednego obiegu
grzewczego
Moduł do sterowania dwóch obiegów
grzewczych
Zawór mieszający 3-drogowy
Czujnik temperatury obiegu zaworu
mieszającego
Pompa obiegu grzewczego (obieg wtórny)
Ogranicznik temperatury maksymalnej
Wspólny czujnik temperatury zasilania
Pozycja modułu: na kotle
Pozycja modułu: na ścianie
Komponenty instalacji ogrzewczej
• Gazowy kocioł kondensacyjny CerapurMaxx
• Obieg grzewczy bez zmieszania
• Dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem
• Regulacja pogodowa
Wskazówki
• Zasadniczo zalecamy zastosowanie sprzęgła
hydraulicznego, aby umożliwić pewne przenoszenie
wymaganej mocy grzewczej
• Preferowane są regulatory pogodowe FW ... ze względu na wysokie wykorzystanie ciepła kondensacji
• Ustalić pojemność wodną instalacji i wybrać
odpowiednie naczynie wzbiorcze ( strona 35)
• Przewidzieć zainstalowanie mechanicznego ogranicznika temperatury maksymalnej (TB 1) zgodnie z zaleceniami producenta instalacji ogrzewania podłogowego
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Schematy instalacji l 1
Opis działania
Obiegi grzewcze regulowane są przez regulator
pogodowy FW 200. Do tego nieodzowne są moduły
do sterowania obiegów grzewczych IPM 1 i IPM 2.
Komunikacja między sterownikiem kotła, regulatorem
i modułami IPM1 i IPM2 następuje poprzez
2-przewodową magistralę BUS.
Regulator nadaje się do zamontowania na ścianie w kotłowni lub w mieszkaniu. Przy montażu w mieszkaniu
możliwa jest korekta temperatury pomieszczenia.
Dla trzeciego obiegu grzewczego wymagany jest moduł
obsługi zdalnej FB 100.
Specyfikacja
Typ
Nazwa
Numer katalogowy
Gazowy kocioł kondensacyjny
ZBR 65-2 A 23
CerapurMaxx Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny E
7 746 901 246
ZBR 98-2 A 23
CerapurMaxx Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny E
7 746 901 247
Osprzęt przyłączeniowy
Zestaw
przyłączeniowy TL1
Zestaw przyłączeniowy dla kotła pojedynczego ze stojakiem montażowym
7 746 900 838
Zespół pompowy
Grupa przyłączeniowa pompy włącznie z pompą modulującą
7 746 901 192
Nr 1600
Grupa bezpieczeństwa kotła G 1½
8 718 576 603
Nr 1602
Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego dla zasilania i powrotu
obiegu grzewczego, forma przelotowa, G 1½
8 718 576 604
Nr 1603
Zestaw napełniająco-spustowy G 1½
8 718 576 602
MAG …
( strona 70)
HW 50
Sprzęgło hydrauliczne
7 719 001 780
HW 90
Sprzęgło hydrauliczne
7 719 002 304
AG 2 RH
Grupa pompowa dla obiegu grzewczego bez zmieszania,
z wysokowydajną pompą elektroniczną
8 718 577 436
AG 3 RH
Grupa pompowa dla obiegu grzewczego ze zmieszaniem, z wysokowydajną pompą
elektroniczną, zaworem mieszającym i siłownikiem
8 718 577 437
AG 9-1
Rozdzielacz ogrzewania dla trzech obiegów grzewczych
7 719 001 633
Regulator pogodowy
7 719 002 933
Regulatory
FW 200
Osprzęt dla regulatorów
FB 100
Obsługa zdalna
7 719 002 941
IPM 1
Moduł do sterowania jednego obiegu grzewczego
7 719 002 994
IPM 2
Moduł do sterowania dwóch obiegów grzewczych
7 719 002 995
TB 1
Ogranicznik temperatury maksymalnej
7 719 002 255
Pozostały osprzęt
Nr 1620
Pompa kondensatu
Nr 1605
Zbiornik neutralizacyjny włącznie z granulatem neutralizacyjnym
8 718 576 749
80 695 080
Nr 1606
Zbiornik neutralizacyjny włącznie z pompą kondensatu
i z granulatem neutralizacyjnym
8 718 577 421
Nr 1607
Granulat neutralizacyjny
7 115 120
Osprzęt spalinowy
( rozdział 9 od strony 79)
Tab. 6
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
15
1 l Schematy instalacji
1.7Schemat instalacji 7: obieg grzewczy bez zmieszania, trzy obiegi grzewcze ze zmieszaniem,
sprzęgło hydrauliczne
Układ hydrauliczny z regulacją (schemat podstawowy)
FW 200
3
CUx
IPM 2
1
FB 100 IPM 2 FB 100
3
3
3
3
TB2
MF2
T
T
T
T
T
P1
M
VF
TB3
MF3
P2
M2
T
TB4
MF4
T
M
P3
M3
T
M
P4
M4
AF
HP
CerapurMaxx
ZBR 65/98-2 A
6720646235-07.1O
Rys. 7
AF
CUx
FB 100
FW 200
HP
IPM 2
M2...4
MF2...4
P1,4
TB2...4
VF
1
3
16
Czujnik temperatury zewnętrznej
Sterownik kotła
Obsługa zdalna
Regulator pogodowy
Pompa obiegu grzewczego (obieg pierwotny)
Moduł do sterowania dwóch obiegów grzewczych
Zawór mieszający 3-drogowy
Czujnik temperatury obiegu zaworu mieszającego
Pompa obiegu grzewczego (obieg wtórny)
Ogranicznik temperatury maksymalnej
Wspólny czujnik temperatury zasilania
Pozycja modułu: na kotle
Pozycja modułu: na ścianie
Komponenty instalacji ogrzewczej
• Gazowy kocioł kondensacyjny CerapurMaxx
• Obieg grzewczy bez zmieszania
• Trzy obiegi grzewcze ze zmieszaniem
• Regulacja pogodowa
Wskazówki
• Zasadniczo zalecamy zastosowanie sprzęgła
hydraulicznego, aby umożliwić pewne przenoszenie
wymaganej mocy grzewczej
• Preferowane są regulatory pogodowe FW ... ze względu na wysokie wykorzystanie ciepła kondensacji
• Ustalić pojemność wodną instalacji i wybrać
odpowiednie naczynie wzbiorcze ( strona 35)
• Przewidzieć zainstalowanie mechanicznego ogranicznika temperatury maksymalnej (TB 1) zgodnie z zaleceniami producenta instalacji ogrzewania podłogowego
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Schematy instalacji l 1
Opis działania
Obiegi grzewcze regulowane są przez regulator pogodowy
FW 200. Do tego konieczne jest zastosowanie dwóch modułów do sterowania dwóch obiegów grzewczych IPM 2.
Komunikacja między sterownikiem kotła, regulatorem
i modułami IPM2 następuje poprzez 2-przewodową
magistralę BUS.
Regulator nadaje się do zamontowania na ścianie w kotłowni lub w mieszkaniu. Przy montażu w mieszkaniu
możliwa jest korekta temperatury pomieszczenia.
Dla trzeciego i czwartego obiegu grzewczego wymagany
jest każdorazowo moduł obsługi zdalnej FB 100.
Specyfikacja
Typ
Nazwa
Numer katalogowy
Gazowy kocioł kondensacyjny
ZBR 65-2 A 23
CerapurMaxx Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny E
7 746 901 246
ZBR 98-2 A 23
CerapurMaxx Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny E
7 746 901 247
Osprzęt przyłączeniowy
Zestaw
przyłączeniowy TL1
Zestaw przyłączeniowy dla kotła pojedynczego ze stojakiem montażowym
7 746 900 838
Zespół pompowy
Grupa przyłączeniowa pompy włącznie z pompą modulującą
7 746 901 192
Nr 1600
Grupa bezpieczeństwa kotła G 1½
8 718 576 603
Nr 1602
Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego dla zasilania
i powrotu obiegu grzewczego, forma przelotowa, G 1½
8 718 576 604
Nr 1603
Zestaw napełniająco-spustowy G 1½
8 718 576 602
MAG …
( strona 70)
HW 50
Sprzęgło hydrauliczne
7 719 001 780
HW 90
Sprzęgło hydrauliczne
7 719 002 304
AG 2 RH
Grupa pompowa dla obiegu grzewczego bez zmieszania,
z wysokowydajną pompą elektroniczną
8 718 577 436
AG 3 RH
Grupa pompowa dla obiegu grzewczego ze zmieszaniem, z wysokowydajną pompą
elektroniczną, zaworem mieszającym i siłownikiem
8 718 577 437
Regulator pogodowy
7 719 002 933
Regulatory
FW 200
Osprzęt dla regulatorów
FB 100
Obsługa zdalna
7 719 002 941
IPM 2
Moduł do sterowania dwóch obiegów grzewczych
7 719 002 995
TB 1
Ogranicznik temperatury maksymalnej
7 719 002 255
Pozostały osprzęt
Nr 1620
Pompa kondensatu
Nr 1605
Zbiornik neutralizacyjny włącznie z granulatem neutralizacyjnym
8 718 576 749
80 695 080
Nr 1606
Zbiornik neutralizacyjny włącznie z pompą kondensatu
i z granulatem neutralizacyjnym
8 718 577 421
Nr 1607
Granulat neutralizacyjny
7 115 120
Osprzęt spalinowy
( rozdział 9 od strony 79)
Tab. 7
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
17
1 l Schematy instalacji
1.8
Schemat instalacji 8: dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem, dwa obiegi c.w.u., sprzęgło hydrauliczne
Układ hydrauliczny z regulacją (schemat podstawowy)
FW 500
3
CUx
IPM 2
1
IPM 2
3
3
TB1
MF1
T
LP1
VF
LP2
T
TB2
MF2
T
M
P1
M1
T
M
P2
M2
AF
ZP
ZP
SF
WS
HP
SF
WS
CerapurMaxx
ZBR 65/98-2 A
6720646235-08.1O
Rys. 8
AF
CUx
FW 500
HP
IPM 2
LP1,2
M1,2
MF1,2
P1,2
SF
TB1,2
VF
WS
ZP
1
3
18
Czujnik temperatury zewnętrznej
Sterownik kotła
Regulator pogodowy
Pompa obiegu grzewczego (obieg pierwotny)
Moduł do sterowania dwóch obiegów grzewczych
Pompa ładująca zasobnik
Zawór mieszający 3-drogowy
Czujnik temperatury obiegu zaworu mieszającego
Pompa obiegu grzewczego (obieg wtórny)
Czujnik temperatury zasobnika c.w.u.
Ogranicznik temperatury maksymalnej
Wspólny czujnik temperatury zasilania
Zasobnik c.w.u. SK ..., SE ...
Pompa cyrkulacyjna
Pozycja modułu: na kotle
Pozycja modułu: na ścianie
Komponenty instalacji ogrzewczej
• Gazowy kocioł kondensacyjny CerapurMaxx
• Dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem
• Dwa obiegi c.w.u.
• Regulacja pogodowa
Wskazówki
• Zasadniczo zalecamy zastosowanie sprzęgła
hydraulicznego, aby umożliwić pewne przenoszenie
wymaganej mocy grzewczej
• Preferowane są regulatory pogodowe FW ... ze względu na wysokie wykorzystanie ciepła kondensacji
• Ustalić pojemność wodną instalacji i wybrać
odpowiednie naczynie wzbiorcze ( strona 35)
• Przewidzieć zainstalowanie mechanicznego ogranicznika temperatury maksymalnej (TB 1) zgodnie z zaleceniami producenta instalacji ogrzewania podłogowego
• Zainstalować grupę bezpieczeństwa na wejściu wody
zimnej do zasobnika c.w.u.
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Schematy instalacji l 1
Opis działania
Obiegi grzewcze regulowane są przez regulator pogodowy FW 500. Do tego konieczne jest zastosowanie dwóch
modułów do sterowania dwóch obiegów grzewczych
IPM 2. Komunikacja między sterownikiem kotła,
regulatorem i modułami przełączania obciążenia
następuje poprzez 2-przewodową magistralę BUS.
Regulator nadaje się do zamontowania na ścianie
w kotłowni lub w mieszkaniu. Przy montażu w mieszkaniu możliwa jest korekta temperatury pomieszczenia.
Specyfikacja
Typ
Nazwa
Numer katalogowy
Gazowy kocioł kondensacyjny
ZBR 65-2 A 23
CerapurMaxx Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny E
7 746 901 246
ZBR 98-2 A 23
CerapurMaxx Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny E
7 746 901 247
Osprzęt przyłączeniowy
Zestaw
przyłączeniowy TL1
Zestaw przyłączeniowy dla kotła pojedynczego ze stojakiem montażowym
7 746 900 838
Zespół pompowy
Grupa przyłączeniowa pompy włącznie z pompą modulującą
7 746 901 192
Nr 1600
Grupa bezpieczeństwa kotła G 1½
8 718 576 603
Nr 1602
Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego dla zasilania
i powrotu obiegu grzewczego, forma przelotowa, G 1½
8 718 576 604
Nr 1603
Zestaw napełniająco-spustowy G 1½
8 718 576 602
MAG …
( strona 70)
HW 50
Sprzęgło hydrauliczne
7 719 001 780
HW 90
Sprzęgło hydrauliczne
7 719 002 304
AG 2-1
Grupa pompowa z trójstopniową pompą
7 719 001 557
AG 3 RH
Grupa pompowa dla obiegu grzewczego ze zmieszaniem, z wysokowydajną pompą
elektroniczną, zaworem mieszającym i siłownikiem
8 718 577 437
Zasobnik c.w.u.
( rozdzial 7 od strony 55)
Regulatory
FW 500
Regulator pogodowy
7 719 002 957
Osprzęt dla regulatorów
FB 100
Obsługa zdalna
7 719 002 941
IPM 2
Moduł do sterowania dwóch obiegów grzewczych
7 719 002 995
TB 1
Ogranicznik temperatury maksymalnej
7 719 002 255
Pozostały osprzęt
Nr 1620
Pompa kondensatu
80 695 080
Nr 1605
Zbiornik neutralizacyjny włącznie z granulatem neutralizacyjnym
8 718 576 749
Nr 1606
Zbiornik neutralizacyjny włącznie z pompą kondensatu
i z granulatem neutralizacyjnym
8 718 577 421
Nr 1607
Granulat neutralizacyjny
7 115 120
Osprzęt spalinowy
( rozdział 9 od strony 79)
Tab.8
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
19
1 l Schematy instalacji
1.9
Schemat instalacji 9: kaskada kotłów, obieg grzewczy bez zmieszania, obieg c.w.u., sprzęgło hydrauliczne
Układ hydrauliczny z regulacją (schemat podstawowy)
FW 200
3
ICM
3
IPM 2
CUx
3
1
CUx
1
AF
T
T
P
LP
VF
ZP
HP
SF
WS
CerapurMaxx
ZBR 65/98-2 A
HP
CerapurMaxx
ZBR 65/98-2 A
6720646235-09.1O
Rys. 9
AF
CUx
FW 200
HP
ICM
IPM 2
LP
P
SF
VF
WS
ZP
1
3
Czujnik temperatury zewnętrznej
Sterownik kotła
Regulator pogodowy
Pompa obiegu grzewczego (obieg pierwotny)
Moduł przełączania kaskady
Moduł do sterowania dwóch obiegów
grzewczych
Pompa ładująca zasobnik
Pompa obiegu grzewczego (obieg wtórny)
Czujnik temperatury zasobnika c.w.u.
Wspólny czujnik temperatury zasilania
Zasobnik c.w.u.SK ..., SE ...
Pompa cyrkulacyjna
Pozycja modułu: na kotle
Pozycja modułu: na ścianie
Odprowadzenie spalin odbywa się
w nadciśnieniu, osobno dla każdego kotła.
Kaskada spalinowa możliwa jest jako
rozwiązanie podciśnieniowe.
20
Komponenty instalacji ogrzewczej
• Dwa gazowe kotły kondensacyjne CerapurMaxx
• Obieg grzewczy bez zmieszania
• Jeden obieg c.w.u.
• Regulacja pogodowa
• Moduł przełączania kaskady
Wskazówki
• Zastosowanie sprzęgła hydraulicznego jest konieczne,
aby umożliwić pewne przenoszenie wymaganej mocy
grzewczej
• Preferowane są regulatory pogodowe FW ... ze względu na wysokie wykorzystanie ciepła kondensacji
• Ustalić pojemność wodną instalacji i wybrać
odpowiednie naczynie wzbiorcze ( strona 35)
• Zainstalować grupę bezpieczeństwa na wejściu wody
zimnej do zasobnika c.w.u.
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Schematy instalacji l 1
Opis działania
Kaskada kotłów, obieg grzewczy bez zmieszania i obieg
c.w.u. regulowane są przez regulator pogodowy FW 200
w połączeniu z kaskadowym modułem sterującym ICM.
Do tego wymagany jest moduł do sterowania obiegu
grzewczego IPM 2. Komunikacja między sterownikiem
kotła, regulatorem i modułami IPM2 następuje poprzez
2-przewodową magistralę BUS.
Regulator nadaje się do zamontowania na ścianie w kotłowni lub w mieszkaniu. Przy montażu w mieszkaniu
możliwa jest korekta temperatury pomieszczenia.
Specyfikacja
Typ
Nazwa
Numer katalogowy
Gazowy kocioł kondensacyjny
ZBR 65-2 A 23
CerapurMaxx Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny E
7 746 901 246
ZBR 98-2 A 23
CerapurMaxx Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny E
7 746 901 247
Osprzęt przyłączeniowy
Zestaw
przyłączeniowy TL2
Zestaw przyłączeniowy dla kaskady dwóch kotłów, ze stojakiem montażowym
7 746 900 832
Zespół pompowy
Grupa przyłączeniowa pompy włącznie z pompą modulującą
7 746 901 192
Nr 1600
Grupa bezpieczeństwa kotła G 1½
8 718 576 603
Nr 1602
Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego dla zasilania
i powrotu obiegu grzewczego, forma przelotowa, G 1½
8 718 576 604
Nr 1603
Zestaw napełniająco-spustowy G 1½
8 718 576 602
MAG …
( strona 70)
HW 90
Sprzęgło hydrauliczne
7 719 002 304
AG 2-1
Grupa pompowa z trójstopniową pompą
7 719 001 557
AG 2 RH
Grupa pompowa dla obiegu grzewczego bez zmieszania,
z wysokowydajną pompą elektroniczną
8 718 577 436
AG 4-1
Rozdzielacz ogrzewania dla dwóch obiegów grzewczych
7 719 001 632
Zasobnik c.w.u.
( rozdzial 7 od strony 55)
Regulatory
FW 200
Regulator pogodowy
7 719 002 933
ICM
Moduł przełączania kaskady
7 719 002 950
Osprzęt dla regulatorów
FB 100
Obsługa zdalna
7 719 002 941
IPM 2
Moduł do sterowania dwóch obiegów grzewczych
7 719 002 995
TB 1
Ogranicznik temperatury maksymalnej
7 719 002 255
Pozostały osprzęt
Nr 1620
Pompa kondensatu
80 695 080
Nr 1605
Zbiornik neutralizacyjny włącznie z granulatem neutralizacyjnym
8 718 576 749
Nr 1606
Zbiornik neutralizacyjny włącznie z pompą kondensatu
i z granulatem neutralizacyjnym
8 718 577 421
Nr 1607
Granulat neutralizacyjny
7 115 120
Osprzęt spalinowy
( rozdział 9 od strony 79)
Tab.9
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
21
2 l Dane techniczne
2.
Dane techniczne
Jednostka
ZBR 65-2 A
ZBR 98-2 A
Znamionowe obciążenie cieplne dla gazu ziemnego E
kW
14,6 - 62,0
19,3 - 95
Nominalna moc cieplna 80/60°C
kW
14,2 - 60,4
18,6 - 92,1
Nominalna moc cieplna 50/30°C
kW
15,6 - 65,0
20,5 - 98,0
m3/h
6,52
9,85
Przepływ gazu dla E (GZ 50)
Sprawność kotła przy mocy maksymalnej 80/60°C
%
97,0
97,0
Sprawność kotła przy mocy maksymalnej 50/30°C
%
107,0
107,0
Sprawność znormalizowana dla parametrów 75/60°C
%
106,0
107,0
Sprawność znormalizowana dla parametrów 40/30°C
%
110,0
110,0
Straty postojowe
%
0,05
0,1
Maksymalna wysokość montażowa
m
1200
1200
Kategoria kotła (rodzaj gazu)
-
PL II2E3P
Ciśnienie gazu na przyłączu
mbar
17 - 25 (dla E) / 37 (dla LPG)
Obieg wody grzejnej
Temperatura wody w kotle
˚C
30 - 90
Ciśnienie dyspozycyjne przy ΔT = 20 K
mbar
150
300
Opór hydrauliczny przy ΔT = 20 K
mbar
150
01)
Maksymalne ciśnienie robocze gazowego kotła kondensacyjnego
Pojemność wymiennika ciepła w obiegu grzewczym
bar
l
4 bar
5
5
Przyłącza rurowe
Przyłącze gazu
Przyłącze wody grzejnej
Przyłącze kondensatu
-
Rp 1
-
G 1½
mm
Ø 32
Parametry spalin
Ilość kondensatu dla gazu ziemnego E, 40/30°C
l/h
7,3
11,0
Masowy przepływ spalin - obciążenie pełne
g/s
27,9
42,2
Przepływ masowy spalin - obciążenie częściowe
g/s
6
8,6
Temperatura spalin 80/60°C, obciążenie pełne / obciążenie częściowe
˚C
66 / 55
75 / 57
Temperatura spalin 50/30°C, obciążenie pełne / obciążenie częściowe
˚C
45 / 34
50 / 36
Zawartość CO2, obciążenie pełne, gaz ziemny E
%
9,3
9,3
Emisja CO przy warunkach znormalizowanych, 75/60°C
mg/kWh
8
23
Emisja NOx przy warunkach znormalizowanych, 75/60°C
mg/kWh
28
41
Pa
127
220
Spręż dyspozycyjny wentylatora
2)
Przyłącze spalin
Grupa wartości spalin dla LAS
-
II6 (G61)
Ø system spalinowy zależny od powietrza w pomieszczeniu
mm
100
Ø system spalinowy niezależny od powietrza w pomieszczeniu
mm
100/150 (rura koncentryczna)
-
B23, C13x, C33x, C43x, C53x, C83x, C93x
System odprowadzania spalin
Typ konstrukcyjny dla DE, AT, CH, PL
Dane elektryczne
Napięcie zasilające/częstotliwość
Stopień ochrony elektrycznej
Pobór mocy elektrycznej, obciążenie pełne/obciążenie częściowe
V/Hz
230/50
-
IPX4D (X0D; B23)
W
76/20
150/26
Wymiary i masa kotła
Wysokość / szerokość / głębokość
Masa
mm
9803) / 520 / 465
kg
71
Tab. 10 Dane techniczne
1)
2)
3)
Wymagany jest montaż sprzęgła hydraulicznego po grupie przyłączeniowej pompy
Wł. z przepustem ściennym i dachowym
Bez zestawu pompowego
22
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Dane techniczne l 2
2.1
Wymiary i odległości minimalne
6 720 614 084-10.1RS
Rys. 10 Wymiary i przyłącza bez grupy przyłączeniowej
AB
AAK/LAK
AKO
Gas K
VK
RK
Blacha osłonowa
Przyłącze spalin/zasysu powietrza Ø 100/150 mm
Wypływ kondensatu (Ø zewnątrz 32 mm)
Przyłącze gazowe (Rp 1 gwint wewnętrzny)
Zasilanie z kotła grzewczego (G 1½, nakrętka kołpakowa z gwintem wewnętrznym)
Powrót do kotła grzewczego (G 1½, nakrętka kołpakowa z gwintem wewnętrznym)
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
23
2 l Dane techniczne
2
Rys. 11 Wymiary i przyłącza z grupą przyłączeniową
AB
Blacha osłonowa
AAK/LAK
Przyłącze spalin/zasysu powietrza Ø 100/150 mm
AKO
Wypływ kondensatu (Ø zewnątrz 32 mm)
Gas K/Gas A Przyłącze gazowe (Rp 1 gwint wewnętrzny)
VK
Zasilanie z kotła grzewczego (G 1½, nakrętka kołpakowa z gwintem wewnętrznym)
RK
Powrót do kotła grzewczego (G 1½, nakrętka kołpakowa z gwintem wewnętrznym)
VA
Zasilanie - grupa przyłączeniowa (G 1½, gwint zewnętrzny, uszczelnienie powierzchniowe)
RA
Powrót - grupa przyłączeniowa (G 1½, gwint zewnętrzny, uszczelnienie powierzchniowe)
24
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Dane techniczne l 2
Dlatego możliwy jest montaż w niszy w ścianie lub szafie.
Przy układzie kaskadowym kotły mogą być zawieszone
bezpośrednio obok siebie ( strona 73).
Do celów konserwacyjnych wymagany jest minimalny
odstęp z przodu 1 m.
5,2 %
K
1
210
≥ 100
2.2
Wymiary montażowe CerapurMaxx
Ponieważ wszystkie możliwe czynności w zakresie obsługi i konserwacji mogą być dokonywane od przodu, to
gazowy kocioł kondensacyjny CerapurMaxx może być zamontowany bez minimalnych odstępów od ścian z boku.
S
980
158
≥0
471
520
≥0
6 720 614 087-01.2O
Rys. 12 Odprowadzanie spalin
1 Trójnik 90° z otworem rewizyjnym (Ø 100/150 mm
lub Ø 100 mm)
K Wielkość przejścia przez ścianę
S Grubość ściany
S [cm]
K [mm]
Ø 100
Ø 100/150
15 - 24
130
180
24 - 33
135
185
33 - 42
140
190
42 - 50
145
195
Tab. 11
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
25
2 l Dane techniczne
2.3
Parametry do ustalenia liczby nakładu instalacji wg DIN 4701-10
W trybie niezależnym od powietrza w pomieszczeniu (RLU) kotła CerapurMaxx otrzymuje się znaczne ulepszenia
przy ocenie instalacji wg DIN 4701-10. Liczba nakładu instalacji spada przez to znacznie.
Moc
[kW]
Obciążenie
[kW]
Znamionowa
moc cieplna Qn
50/30
[kW]
Znamionowa
moc cieplna Qn
80/60
[kW]
Sprawność
kotła η100%
[%]
Strata utrzymania w gotowości
qB, 70
[%]
ZBR 65-2 A
65
14,0 - 62,0
65,0
60,4
97,0
0,05
ZBR 98-2 A
98
19,3- 95,0
98,0
92,1
97,0
0,06
Gazowy kocioł
kondensacyjny
CerapurMaxx
Tab. 12 Parametry do ustalenia liczby nakładu instalacji wg DIN 4701-10
2.4
Parametry CerapurMaxx
2.4.1
Kryteria doboru pompy obiegu grzewczego
Wielkość
Jednostka
ZBR 65-2 A
ZBR 98-2 A
Minimalnie wymagany przepływ przy ΔT = 20 K
l/h
2800
4250
Przepływ maksymalny
l/h
5700
5700
mbar
ok. 145
ok. 315
Strata ciśnienia przez kocioł kondensacyjny
przy wymaganym przepływie przy ΔT = 20 K
∆p [mbar]
Tab. 13 Wybór pompy
.
V [l/h]
Rys. 13 Charakterystyka oporu hydraulicznego
1 Znamionowy punkt pracy dla minimalnego przepływu
ZBR 98-2 A
2 Znamionowy punkt pracy dla minimalnego przepływu
ZBR 65-2 A
∆pStrata ciśnienia gazowego kotła kondensacyjnego
Strumień objętości
26
Pompa obiegu grzewczego przy żądanym
przepływie musi zapewnić wysokość podnoszenia, która będzie większa o co najmniej
200 mbar niż strata ciśnienia gazowego kotła
kondensacyjnego. Pompa UPER 25-80 z zestawu przyłączeniowego spełnia to wymaganie.
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Dane techniczne l 2
H [m]
9
8
7
6
5
4
3
2
1
a
0
0
0,5
1,0
b
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
6720619379-05.1O
5,0
.
V [m3/h]
Rys. 14 Dyspozycyjna wysokość podnoszenia CerapurMaxx ZBR 65/98-2 A z pompą UPER 25-80 (osprzęt)
H Dyspozycyjna wysokość podnoszenia
Strumień objętości
a Dyspozycyjna wysokość podnoszenia przy małym
obciążeniu
b Dyspozycyjna wysokość podnoszenia przy obciążeniu
pełnym
H [m]
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
0
0,5
1,0
1,5
2,0
6720619379-07.1O
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
.
V [m3/h]
Rys. 15 Charakterystyka straty ciśnienia wymiennika ciepła
H Dyspozycyjna wysokość podnoszenia
Strumień objętości
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
27
2 l Dane techniczne
115
103,6
113
101,8
111
100,0
109
98,2
107
96,4
105
94,6
103
92,8
101
91,0
99
89,2
97
87,4
95
20
30
40
50
60
70
80
ϑ [°C]
ηK(Hs) [%]
ηK(Hi) [%]
2.4.2 Sprawność kotła
Sprawność kotła określa stosunek mocy znamionowej do znamionowego obciążenia cieplnego.
Sprawność przestawiona jest w zależności od średniej temperatury wody w kotle.
85,6
6720619379-08.1O
Rys. 16 Sprawność kotła w zależności od średniej temperatury wody w kotle
ȠK(Hi)
Sprawność kotła w odniesieniu do wartości
opałowej Hi przy obciążeniu pełnym 100%
ȠK(Hs)
ϑ
Sprawność kotła w odniesieniu do ciepła
spalania Hs przy obciążeniu pełnym 100%
Średnia temperatura wody w kotle
2.4.3 Sprawność kotła i temperatura spalin
Temperatura spalin to temperatura mierzona w rurze spalinowej (na wylocie spalin z kotła). Sprawność przestawiona
jest w zależności od znamionowego obciążenia kotła.
80
112
100,9
110
99,1
60
108
97,3
50
106
95,5
40
30
b
104
c
102
d
93,7
91,9
20
100
90,1
10
98
88,3
96
86,5
0
20
40
60
80
.
QK [%]
100
ηK(Hs) [%]
ϑA [°C]
70
ηK(Hi) [%]
a
6720619379-09.1O
Rys. 17 Sprawność kotła i temperatura spalin w zależności od znamionowego obciążenia cieplnego
A
B
C
D
K
28
Sprawność kotła ȠK przy 40/30°C
Sprawność kotła ȠK przy 75/60°C
Temperatura spalin ϑA przy 75/60°C
Temperatura spalin ϑA przy 40/30°C
Znamionowe obciążenie cieplne
ȠK(Hi)
ȠK(Hs)
ϑA
Sprawność kotła w odniesieniu do wartości
opałowej Hi przy obciążeniu pełnym 100%
Sprawność kotła w odniesieniu do ciepła
spalania Hs przy obciążeniu pełnym 100%
Temperatura spalin
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Budowa urządzenia l 3
3.
Budowa urządzenia
3
4
5
6
7
8
9
10
1
11
2
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
22
23
6 720 646 235-10.1O
Rys. 18 Budowa urządzenia
1 Odpowietrznik automatyczny
2 Klamry zatrzaskowe (4×)
3 Koncentryczna kształtka przyłączeniowa
(100/150 mm)
4 Adapter podstawowy odprowadzenie
spalin/doprowadzenie powietrza
5 Tabliczka znamionowa
6 Króciec pomiarowy spalin
7 Króciec pomiarowy powietrza do spalania
8 Rura zasysu powietrza wentylatora
ze zwężką Venturiego
9Wentylator
10Armatura gazowa
11Palnik
12Wziernik
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
13Elektroda kontrolna (jonizacyjna)
14Czujnik temperatury na zasilaniu
15Elektroda żarowa
16Czujnik temperatury bezpieczeństwa
17Czujnik ciśnienia
18Wymiennik ciepła
19Czujnik temperatury powrotu
20Miejsce wtykowe dla modułu nadciśnieniowego
spalin (tutaj bez zastosowania)
21Wtyczka kodująca
22Moduł obsługowy ze zintegrowanym automatem
palnikowym
23Pokrywa przyłączy elektrycznych
24Półka na instrukcje obsługi
29
4 l Opis produktu
4.
Opis produktu
4.1
Typ konstrukcji i moc
CerapurMaxx to naścienny gazowy kocioł kondensacyjny,
dopuszczony zgodnie z dyrektywą o urządzeniach gazowych 90/396/EWG przy uwzględnieniu EN 483, EN 437
i EN 677. Kocioł przystosowany jest do gazu ziemnego
zgodnie z normą PN EN 437. Przy pomocy zestawu
przezbrojeniowego na inny rodzaj gazu (osprzęt) może
on zostać przezbrojony na gaz płynny propan.
Kocioł CerapurMaxx ZBR dostępny jest w wersjach
o mocy 65 kW i 98 kW.
4.2
Możliwości zastosowania
Gazowy kocioł kondensacyjny CerapurMaxx ZBR 65/98-2 A
przeznaczony jest do ogrzewania i przygotowania c.w.u
w domach jedno i wielorodzinnych jak również w zakładach pracy i w przemyśle.
Dla przygotowania c.w.u. kocioł CerapurMaxx może być
połączony z zasobnikami c.w.u. Junkers SK ...
4.2.1 Układy kaskadowe
Kotły CerapurMaxx ZBR 65/98-2A można łączyć w układy
kaskadowe (pod względem hydraulicznym i sterowania):
• Z regulatorem FW200 i modułem ICM do 4 kotłów
• Z regulatorem FW500 i 4 modułami ICM do 16 kotłów
Należy stosować indywidualne odprowadzenie spalin
przewodem spalinowym (powietrzno-spalinowym) od
każdego kotła.
Nie można stosować zbiorczego systemu spalinowego
nadciśnieniowego.
4.3
Wymiennik ciepła z aluminium
• Wymiennik ciepła z powlekaną powierzchnią rur żeberkowych dla wysokiej sprawności, długa żywotność
i prosta konserwacja
• Wysokowydajne przenoszenie ciepła na najmniejszej
powierzchni przez dodatkowy ruch wirowy wody
grzejnej w rurach żeberkowych
• Kompaktowe wymiary przy dużej mocy kotła
4.4Opis
Gazowy kocioł kondensacyjny CerapurMaxx minimalizuje
całkowite koszty pracy przez optymalne wykorzystanie
energii.
Kocioł jest wyposażony w wysokowydajny wymiennik
ciepła z rur żeberkowych ze specjalnego, odpornego
na korozję stopu aluminiowo-krzemowego. Wymiennik
ciepła ma ekstremalnie dużą powierzchnię tak, że możliwe jest optymalne przenoszenie ciepła. Ta miliony razy
sprawdzana koncepcja powoduje ze względu na silne
wychłodzenie gazów spalinowych całoroczne wykorzystanie ciepła kondensacji z maksymalną sprawnością
normatywną do 110%.
Gazowy kocioł kondensacyjny CerapurMaxx wyposażony
jest również w ceramiczny palnik powierzchniowy z pełnym mieszaniem wstępnym, który pracuje z modulacją
w zakresie od 20% do 100%.
Kotły kondensacyjne dostarczane są bez zintegrowanej
pompy. Pompy z regulowaną mocą dostępne są jako
osprzęt. Pozwala to na realizację prostych układów hydraulicznych bez minimalnego strumienia objętościowego.
Cechy i szczególne rozwiązania techniczne
Wysoka sprawność normatywna
• Kocioł CerapurMaxx posiada sprawność normatywną
106% (ZBR 65-2 A) lub 107% (ZBR 98-2 A)
przy 75/60°C i 110% przy 40/30°C
Efektywny tryb grzewczy
• Optymalne wykorzystanie energii i mniej uruchomień
palnika poprzez modulujący palnik, zakres mocy od
20% do 100%
• Wysokowydajny wymiennik ciepła dla całorocznego
trybu kondensacyjnego
• Modulujący palnik gazowy z mieszaniem wstępnym
z regulacją zbiorczą gazu i powietrza
• Modulujący, z regulowaną mocą, tryb pracy pompy
przy wszystkich mocach kotłów (pompa jako osprzęt)
30
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Opis produktu l 4
Zapłon
W odróżnieniu do tradycyjnych kotłów grzewczych
z iskrowym zapłonem elektrycznym lub płomieniem
zapalającym kocioł CerapurMaxx pracuje z zapłonową
elektrodą żarową.
Układ kontroli
Jeżeli palnik nie zapala się lub płomień gaśnie, automat
palnikowy nie dostaje komunikatu o płomieniu z elektrody nadzorującej.
Automat palnikowy przerywa wtedy od razu dopływ gazu
do armatury gazowej. Następnie zezwala on jeszcze na
cztery próby zapłonu, zanim wyłączy palnik, zablokuje
dalsze próby startu i zgłosi usterkę.
Przebieg regulacji
W zależności od temperatury zewnętrznej i krzywej
grzewczej układ regulacyjny oblicza wartość zadaną dla
temperatury zasilania. Wartość ta przekazywana jest na
automat palnikowy, który porównuje ją z temperaturą
zasilania zmierzoną na czujniku temperatury zasilania.
Jeżeli porównanie to wykaże różnice, tak zwane odchylenie regulacyjne, to moc zostaje dostosowana przy
pomocy modulującego palnika.
6 720 646 235-11.1O
Rys. 19 CerapurMaxx
Zespół łączący gazowo-powietrzny
W gazowych kotłach kondensacyjnych CerapurMaxx
zespół gazowo-powietrzny składa się z wentylatora,
armatury gazowej i zwężki Venturiego. Urządzenia
zamontowane są bezpośrednio na palniku. Zależnie od
prędkości obrotowej wentylatora i powodowanej przez
nią strumienia objętości w dyszy Venturiego powstaje
zdefiniowane podciśnienie. Poprzez to podciśnienie
dozowana jest wymagana ilość gazu. Gaz i powietrze do
spalania mieszają się całkowicie w wentylatorze.
Wynikiem regulacji zespołu gazowo-powietrznego jest
zawartość CO2 w spalinach o stałej wysokości przez cały
zakres modulacji palnika.
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
31
5 l Wskazówki projektowe i dobór urządzenia grzewczego
5.
Wskazówki projektowe i dobór urządzenia grzewczego
5.1
Warunki pracy
Tab. 14 przedstawia zestawienie warunków, które muszą być spełnione zależnie od obszaru zastosowania
i miejscowych specyficznych warunków instalacji.
Warunki pracy CerapurMaxx (warunki zachowania gwarancji!)
Strumień objętości
wody w kotle K
Minimalna
temperatura wody
w kotle [°C]
Przerwa w pracy
(zupełne
wyłączenie kotła
grzewczego)
Regulacja obiegu
grzewczego
z zaworem
mieszającym
Minimalna
temperatura
powrotu [°C]
Maks. temperatura
zasilania przy
pełnej mocy [°C]
-
Automatycznie
przez regulator lub
wewnętrznie
Zaleca się
zastosowanie
sprzęgła
hydraulicznego
-
90
Do przeniesienia mocy
maksymalnej kotła
kondensacyjnego ΔT
musi wynosić ≤ 25
Tab. 14 Warunki pracy CerapurMaxx
5.2
Ważne komponenty hydrauliczne instalacji
5.2.1 Woda grzejna
Słaba jakość wody grzejnej wzmaga tworzenie się osadu i korozji. Może to doprowadzić do zakłócenia działania
i uszkodzenia wymiennika ciepła. Dlatego silnie zanieczyszczone instalacje ogrzewcze przed napełnieniem muszą
zostać gruntownie przepłukane wodą wodociągową.
Aby uniknąć uszkodzeń i tworzenia się kamienia kotłowego, zależnie od stopnia twardości wody, pojemności
instalacji i całkowitej mocy instalacji, może być konieczne uzdatnienie wody w instalacji.
Całkowita moc
kotłów [kW]
Suma twardości ziem alkalicznych/ twardości całkowitej wody
do napełniania i uzupełniania instalacji [˚dH]
Maksymalna ilość wody do napełniania
i uzupełniania Vmaks [m3]
Q < 501)
brak wymagań
Vmaks: brak wymagań
Q ≥ 50
 Rys. 3
 Rys. 3
Tab. 15 Tabela dla urządzeń grzewczych z materiałów aluminiowych
1)
Przy instalacjach ≥ 20 l/kW należy wypełniać wymagania następnej wyższej grupy
32
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Wskazówki projektowe i dobór urządzenia grzewczego l 5
3,00
2,80
< 100 kW
< 50 kW
2,60
2,40
VA [m3]
2,20
B
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
A
0,60
0,40
0,20
0,00
0
5
10
15
20
25
WH [°dH]
30
6720619379-121.2O
Rys. 20 Wartości graniczne dla uzdatnienia wody w instalacjach z pojedynczym kotłem kondensacyjnym
A
B
VA
WH
Poniżej krzywych: napełniać instalację nieuzdatnioną wodą wodociągową zgodnie z przepisami
dotyczącymi wody użytkowej
Powyżej krzywych: użyć całkowicie zdemineralizowanej wody do napełniania, przewodność
≤ 10 µS/cm
Objętość wody przez okres użytkowania kotła
grzewczego
Twardość wody
Na podstawie aktualnego rozporządzenia VDI 2035
„Zapobieganie szkodom w instalacjach ogrzewania c.w.u.“
(wydanie 12/2005) powinno się osiągnąć uproszczenie
zastosowania i uwzględnienie trendu do urządzeń kompaktowych z wysoką sprawnością przenoszenia ciepła.
Na wykresie - Rys. 3 w zależności od twardości (˚dH)
i danej mocy kotła można odczytać ilość wody do napełniania i uzupełniania, która przez cały okres użytkowania kotła bez podjęcia szczególnych środków może być
napełniana. Jeżeli objętość wody wynosi powyżej danej
krzywej granicznej na wykresie, to wymagane
są odpowiednie kroki w celu uzdatnienia wody.
Odpowiednie środki to:
• Użycie całkowicie zdemineralizowanej wody do napełnienia o przewodności ≤ 10 µS/cm. Nie ma wymagań
dotyczących pH wody do napełniania
• Oddzielenie systemów przez wymiennik ciepła, obieg
kotłowy napełniać tylko wodą nieuzdatnioną (brak
substancji chemicznych, zmiękczaczy)
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Aby w łatwy sposób uzdatnić wodę:
 Zastosować udostępniany przez nas
system firmy Orben
Aby zapobiec przedostaniu się tlenu do wody grzejnej,
należy odpowiednio dobrać wymiary naczynia wzbiorczego ( strona 35 i nast.).
Przy instalacji rur przepuszczających tlen, np. na instalacje ogrzewania podłogowego, trzeba zaplanować oddzielenie systemów poprzez wymiennik ciepła.
W modernizowanych instalacjach starych kocioł grzewczy musi być chroniony przed zamuleniem ze strony
istniejącej instalacji ogrzewczej. W tym celu koniecznie
zalecamy zamontowanie filtra zanieczyszczeń na zbiorczym przewodzie powrotu. Jeżeli nowa instalacja przed
napełnieniem zostaje gruntownie przepłukana i zlikwidowane zostaną drobinki zanieczyszczeń spowodowane
korozją tlenową, to można zrezygnować z zastosowania
filtra zanieczyszczeń.
33
5 l Wskazówki projektowe i dobór urządzenia grzewczego
5.2.2Układy hydrauliczne dla maksymalnego
wykorzystania ciepła spalania
Dla gazowych kotłów kondensacyjnych
CerapurMaxx zalecamy montaż obiegów
grzewczych zawsze poprzez sprzęgło hydrauliczne i sterowanie mocą pompy pierwotnego
obiegu grzewczego. Ze względu na te tryby
pracy instalacja może być użytkowana z maksymalnym wykorzystaniem ciepła spalania.
Dla gazowych kotłów kondensacyjnych CerapurMaxx ZBR
65/98-2A do dyspozycji jest grupa przyłączeniowa pompy
7 746 901 192.
5.2.3 Ogrzewanie podłogowe
Instalacja ogrzewania podłogowego ze względu na swoje
niskie obliczeniowe temperatury pracy idealnie nadaje się
do pracy w połączeniu z gazowym kotłem kondensacyjnym
CerapurMaxx. Ze względu na bezwładność podczas nagrzewania zalecamy tryb sterowania pogodowego w połączeniu
z osobną, zależną od strumienia objętości pokojową regulacją temperatury. Odpowiednie do tego są regulatory FR ... /
FW ... w połączeniu ze sterownikiem kotła.
Do zabezpieczenia instalacji ogrzewania podłogowego
wymagany jest nadzorczy czujnik temperatury . Czujnik ten
należy podłączyć do IPM .... Jako nadzorczy czujnik temperatury można zastosować np. termostat przylgowy TB 1.
Automatyczne, regulowane systemowo Suszenie jastrychu jest tutaj niemożliwe, lecz należy je zaprojektować
dodatkowo (inwestor). Automatyczne suszenie jastrychu
z regulatorem FR ... / FW ... możliwe jest tylko przez
obieg ogrzewania podłogowego z zaworem mieszającym.
Przy kotłach CerapurMaxx zalecamy zawsze
stosować sprzęgło hydrauliczne.
34
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Wskazówki projektowe i dobór urządzenia grzewczego l 5
5.2.4 Naczynie wzbiorcze
Zgodnie z normą PN-EN 12828 instalacje ogrzewania
wodnego muszą być wyposażone w membranowe
naczynie wzbiorcze (MAG).
Przykład 1
Dane są
Moc instalacji QK = 65 kW
Grzejniki żeliwne
Wstępny wybór naczynia wzbiorczego
Odczytane
Całkowita pojemność wodna instalacji = 790 l
( Rys. 21, krzywa c)
1. Ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego
p0 = pst
2000
Wzór 1 Wzór dla ciśnienia wstępnego naczynia
wzbiorczego (co najmniej 0,5 bar)
2. Ciśnienie napełniania instalacji
pa = p0 + 0,5 bar
Wzór 2 Wzór dla ciśnienia napełniania
(co najmniej 1,0 bar)
pa Ciśnienie napełniania instalacji w bar
p0 Ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego w bar
3. Pojemność instalacji
W zależności od różnych parametrów instalacji ogrzewczej pojemność instalacji można odczytać z wykresu
na Rys. 21.
4. Maksymalnie dopuszczalna pojemność instalacji
W zależności od ustalanej maksymalnej temperatury zasilania ϑV i ustalonego na podst. wzoru 1 ciśnienia wstępnego p0 naczynia wzbiorczego dopuszczalną maksymalną
pojemność instalacji dla różnych naczyń wzbiorczych
można odczytać z Tab. 17.
Pojemność instalacji odczytana wg punktu 3 z Rys. 21
musi być mniejsza niż maksymalna dopuszczalna pojemność instalacji. Jeżeli tak nie jest, należy wybrać większe
naczynie wzbiorcze.
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
1000
790
e
VA [l]
p0 Ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego w bar
pstCiśnienie statyczne instalacji ogrzewczej w bar
(zależne od wysokości budynku)
a
b
c
d
400
300
100
50
40
30
3,5
5
10
.
QK [kW]
30 40 50 65
100
6720643416-11.2O
Rys. 21 Wartości orientacyjne dla przeciętnej pojemności
wodnej instalacji ogrzewczych
(zgodnie z dyrektywą ZVH 12.02)
a Instalacja ogrzewania podłogowego
b Grzejniki stalowe zgodnie z DIN 4703
c Grzejniki żeliwne zgodnie z DIN 4703
d Grzejniki płytowe
eKonwektory
VA Przeciętna całkowita pojemność wodna
Znam. moc cieplna
K
35
5 l Wskazówki projektowe i dobór urządzenia grzewczego
Przykład 2
Dane są
temperatura zasilania ( Tab. 16): ϑV = 50°C
ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego ( Tab. 16):
p0 = 1,00 bar z przykładu 1: pojemność instalacji:
VA = 790 l
Temperatura zasilania
ϑV
[°C]
90
80
70
60
50
40
Odczytane
Wymagane jest naczynie wzbiorcze o pojemności
35 l ( Tab. 16), ponieważ do tego pojemność
instalacji ustalona wg Rys. 21 jest mniejsza niż
maksymalna dopuszczalna pojemność instalacji.
Naczynie wzbiorcze [l]
Ciśnienie
wstępne p0
[bar]
25
35
50
80
[l]
[l]
[l]
[l]
0,75
300
420
600
1,00
265
370
525
1,25
220
309
1,50
176
247
0,75
361
1,00
319
1,25
1,50
100
150
200
[l]
[l]
[l]
960
1200
1800
2400
850
1050
1575
2100
441
705
882
1323
1764
352
563
704
1056
1408
506
722
1155
1444
2166
2888
446
638
1020
1276
1914
2552
266
372
532
851
1064
1596
2128
213
298
426
681
852
1278
1704
0,75
443
620
886
1417
1772
2658
3544
1,00
391
547
782
1251
1564
2346
3128
1,25
326
456
652
1043
1304
1956
2608
1,50
261
365
522
835
1044
1566
2088
0,75
560
783
1120
1792
2240
3360
4480
1,00
494
691
988
1580
1976
2964
3952
1,25
411
576
822
1315
1644
2466
3288
1,50
329
461
658
1052
1316
1974
2632
0,75
727
1018
1454
2326
2908
4362
5816
1,00
642
1284
2054
2568
3852
5136
1,25
535
1070
1712
2140
3210
4280
1,50
428
599
856
1369
1712
2568
3424
0,75
971
1360
1942
3107
3884
5826
7768
1,00
857
1200
1714
2742
3428
5142
6856
1,25
714
1000
1428
2284
2856
4284
5712
1,50
571
800
1142
1827
2284
3426
4568
Maksymalnie dopuszczalna pojemność instalacji VA
898
749
Tab. 16 Maksymalna dopuszczalna pojemność instalacji w zależności od temperatury zasilania i wymaganego ciśnienia
wstępnego dla naczynia wzbiorczego
36
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Wskazówki projektowe i dobór urządzenia grzewczego l 5
5.3
Odpływ kondensatu
Kondensat z kotłów kondensacyjnych należy zgodnie
z przepisami odprowadzać do komunalnej sieci kanalizacyjnej. Decydującym czynnikiem jest fakt, czy kondensat przed wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej
musi zostać zneutralizowany. Zależy to od mocy kotła
i odnośnych przepisów właściwego zakładu wodno-kanalizacyjnego ( Tab. 17). Dla obliczenia ilości kondensatu
wytwarzanej co roku służy arkusz roboczy ATV-DVWK-A
251 Niemieckiego Zjednoczenia Gospodarki Wodnej,
Ściekowej i Gospodarki Odpadami (DWA). Ten arkusz
roboczy jako wartość doświadczalną przyjmuje specyficzną ilość kondensatu przy gazie ziemnym wynoszącą
maksymalnie 0,14 kg/kWh.
Przed rozpoczęciem montażu zaleca się
zapoznać się z miejscowymi przepisami
dotyczącymi odprowadzania kondensatu.
Odpowiedzialnym w tym zakresie jest
komunalny zakład wodno-kanalizacyjny.
Wystarczające przemieszanie
Wystarczające przemieszanie kondensatu ze ściekami domowymi następuje przy zachowaniu warunków z Tab. 18.
Dane odnoszą się do 2000 godzin pełnego wykorzystania
kotła zgodnie z dyrektywą VDI 2067 (wartość maksymalna).
Warunki ramowe
Moc kotła [kW]
Ilość
kondensatu2)
Budynek
mieszkalny2)
[m3/a]
Budynek
biurowy
i zakładowy2)
Ilość
pracowników
[kW]1)
Ilość
mieszkań
50
14
≥ 20
≥2
100
28
≥ 40
≥4
150
42
≥ 60
≥6
200
56
≥ 80
≥8
Tab. 18 Warunki wystarczającego zmieszania kondensatu
ze ściekami domowymi
1)
2)
Obowiązek neutralizacji
Moc kotła
Nominalne obciążenie cieplne
Wartości maksymalne przy parametrach pracy instalacji
40/30°C i 2000 roboczogodzin
Neutralizacja
> 25 do ≤ 200
nie1)
> 200
tak
Tab. 17 Obowiązek neutralizacji kondensatu w gazowych
kotłach kondensacyjnych
1)
Neutralizacja kondensatu jest wymagana w budynkach,
w których nie jest spełniony warunek wystarczającego
zmieszania ( Tab. 18) ze ściekami domowymi
(w stosunku 1:25)
Rura kondensatu
Odpowiednimi rurami do kondensatu zgodnie
z arkuszem DWA ATV-DVWK-A 251 są:
• Rury kamionkowe (zgodnie z PN-EN 295-1)
• Rury twarde PVC
• Rury PVC (polietylen)
• Rury PE-HD (polipropylen)
• Rury PP
• Rury ABS-ASA
• Nierdzewne rury stalowe
• Rury ze szkła borokrzemowego
Jeżeli zapewniona jest mieszanka kondensatu ze ściekami domowymi w stosunku 1:25 ( Tab. 18), można użyć
• Rur z włókna cementowanego
• Rur żeliwnych lub stalowych zgodnie z DIN 19522-1
i DIN 19530-1 i 19530-2
Do odprowadzenia kondensatu nie nadają się rury z miedzi.
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
37
5 l Wskazówki projektowe i dobór urządzenia grzewczego
5.3.1Odprowadzenie kondensatu z kotła kondensacyjnego i przewodu spalinowego
Aby gromadzący się w przewodzie spalinowym kondensat mógł zostać odprowadzony przez gazowy kocioł
kondensacyjny, przewód spalinowy w pomieszczeniu
zainstalowania musi zostać ułożony z lekkim spadkiem
(≥ 3°, tzn. ok. 5 cm różnicy wysokości na metr)
w kierunku gazowego kotła kondensacyjnego.
Przestrzegać odnośnych przepisów dotyczących przewodów odpływowych w budynku
i przepisów miejscowych.
Szczególnie należy zapewnić, aby przewód
odpływowy był prawidłowo wentylowany
i swobodnie uchodził do lejka odpływowego
z syfonem ( Rys. 22). W ten sposób odcięcie syfonowe zapobiega zasysaniu pustego
przewodu i nie będzie możliwy zator
kondensatu w kotle.
5.4Urządzenie do podnoszenia
kondensatu - osprzęt nr 1620
Osprzęt nr 1620 został zaprojektowany do montażu w kotłach kondensacyjnych, w których wytwarzany jest agresywny kondensat zgodnie z arkuszem roboczym ATV-DVWK-A
251. Użyte materiały w instalacji umożliwiają bezproblemowy transport kondensatu o pH do ≥ 2,4. Przy kotłach
opalanych olejem lub gazem o mocy > 200 kW urządzenie
podnoszące musi zostać zainstalowane po urządzeniu do
neutralizacji.
Moduł silnika na zbiorniku można obrócić co umożliwia
zmienny dopływ lub odpływ.
Gotowe do podłączenia urządzenie podnoszące wyposażone jest seryjnie w zestyk alarmowy (rozwierny/
zwierny) do podłączenia do kotła kondensacyjnego lub
wyłączającego urządzenia alarmowego.
Nr 1620
Kondensat agresywny
(pH ≥ 2,4)
–
dopuszczalny
Przyłączenie sieciowe
V
1~230
Przewód przyłączeniowy P1
kW
0,08
Prąd znamionowy
A
0,8
Częstotliwość sieciowa
Hz
50
Długość kabla do urządzenia
wyłączającego / wtyczki
m
2
Maksymalna temperatura
mediów
°C
80
Przyłącze ciśnieniowe
mm
12
Przyłącze dopływowe
mm
19/24
Rodzaj ochrony
–
IP20
Pojemność brutto
l
1,5
kg
2
Masa
Rys. 22 Odprowadzenie kondensatu z gazowego kotła
kondensacyjnego i przewodu spalinowego przez
urządzenie do neutralizacji
NE
Tab. 19 Dane techniczne osprzętu nr 1620
Urządzenie do neutralizacji
5.3.2Odprowadzenie kondensatu z komina
niewrażliwego na wilgoć
W przypadku komina niewrażliwego na wilgoć (odpowiedniego do trybu kondensacyjnego) kondensat musi
być odprowadzany zgodnie z wytycznymi producenta
komina.
Do przewodu ściekowego budynku można pośrednio
odprowadzać kondensat z komina wraz z kondensatem
z gazowego kotła kondensacyjnego poprzez odcięcie
syfonowe z lejkiem.
38
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Wskazówki projektowe i dobór urządzenia grzewczego l 5
H [m] 7
5.5
Urządzenie do neutralizacji - osprzęt nr 1606
Urządzenie do neutralizacji nr 1606 składa się z obudowy z tworzywa sztucznego z komorą na granulat neutralizujący, strefą spiętrzenia zneutralizowanego kondensatu
jak również pompą kondensatu sterowaną poziomem
kondensatu o wysokości podnoszenia ok. 2,0 m. Osprzęt
nr 1606 umożliwia neutralizację ilości kondensatu wytwarzanej przez kotły o mocy nominalnej do ok. 850 kW.
Urządzenie do neutralizacji 1606 wyposażone jest we
własne przyłącze zasilania sieciowego 230 V.
6
5
4
3
2
1
0
0
50
100
150
.
V [l/h]
200
250
300
350 400
6720619379-56.1O
Rys. 23 Dyspozycyjna wysokość podnoszenia nr 1620
H Dyspozycyjna wysokość podnoszenia
Strumień objętości
6 720 619 379-60.1O
82,5
169,5
21
Ø12
Rys. 25
1
2
3
4
5
6
Wtyczka przyłączeniowa
Dopływ kondensatu (DN 20, ¾" - śrubunek węża)
Wypływ kondensatu (DN 20, ¾" - śrubunek węża)
Środek do neutralizacji
Pompa kondensatu
Włącznik ciśnieniowy do załączania i wyłączania
pompy kondensatu jak również dodatkowy włącznik
ciśnieniowy do wyłączenia palnika przy przekroczeniu
poziomu maksymalnego
7 Komora zbiorcza kondensatu
130
195
6 720 619 379-57.1O
Rys. 24 Wymiary nr 1620 (wymiary w mm)
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
39
5 l Wskazówki projektowe i dobór urządzenia grzewczego
5.6 Urządzenie do neutralizacji - osprzęt nr 1605
Osprzęt nr 1605 składa się z obudowy z tworzywa
sztucznego z komorą na granulat neutralizujący.
Urządzenie to można zastosować w instalacjach, w których znajduje się głęboko położone przyłącze kanaliza-
cyjne lub zewnętrzna stacja pompowa dla zneutralizowanego kondensatu. Podłączenie elektryczne nie jest
wymagane. Urządzenie umożliwia neutralizację ilości
kondensatu wytwarzanej przez kotły o mocy nominalnej
do ok. 800 kW.
2
7
8
9
10 12
43
5
102
13
11
10
9
8
7
3
4
1
6
6 720 619 379-59.1O
Rys. 26
1
Skrzynka neutralizacyjna z pokrywą (L × B × H)
400 × 300 × 220 mm
2
Komora granulatu z granulatem do neutralizacji
(10 kg)
3
Króciec dopływowy G 1
4
Rura filtracyjna
5
Króciec odpływowy G 1
6
Rura filtracyjna
7
Kapturek ochronny
8
Uszczelka płaska Ø 30 × 19 × 2 mm
9
Końcówka węża DN 19 z nakrętką kołpakową G 1
10
Opaska węża Ø 20 - 32 mm
11
Wąż dopływowy DN 19 × o długości 1,5 m
12
Wąż spustowy DN 19 × 1,0 m
13Pokrywa
40
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Układ regulacji instalacji ogrzewczej l 6
6.
Układ regulacji instalacji ogrzewczej
6.1
Pomoc przy wyborze regulatora
Gazowe kotły kondensacyjne CerapurMaxx dostarczane
są z fabrycznie zamontowanym sterownikiem z możliwością transmisji danych magistralą oraz bez regulatora. Dla trybu ogrzewania kondensacyjnego zależnie od
zastosowania dostępne są różne regulatory.
Regulatory pokojowe i pogodowe komunikują się ze
sterownikiem kotła poprzez 2-przewodową magistralę
BUS. Do tej magistrali można podłączyć maksymalnie
32 urządzenia do transferu danych takie jak regulatory,
moduły funkcyjne i moduły obsługi zdalnej.
Regulatory pogodowe wyróżniają się szczególnie przez
swoje elastyczne możliwości zastosowania. Mogą one
być zamontowane obok kotła na ścianie i w połączeniu
z modułem obsługi zdalnej mogą być sterowane z innego
pomieszczenia. Regulator pokojowy musi natomiast być
zamontowany w pomieszczeniu, które jest miarodajne
dla temperatury (pomieszczenie wiodące).
Wybór regulatora zależny jest od profilu wymagań i zakresu funkcji. Z poniższego zestawienia wyraźnie wynika,
który regulator może być odpowiedni dla wymaganych
zastosowań i jakie moduły funkcyjne potrzebne są jeszcze do ich realizacji.
Zestawienie umożliwia wstępny wybór systemu regulacyjnego. Podane zastosowania są zastosowaniami standardowymi. System regulacyjny musi w końcu być dostosowane do warunków hydraulicznych instalacji.
Zasadniczo zalecamy, aby w połączeniu z trybem wykorzystania kondensacji zastosować regulację pogodową.
Ten rodzaj regulacji minimalizuje przez zmienną temperaturę zasilania temperaturę powrotu i optymalizuje tym
samym wykorzystanie ciepła kondensacji.
Rys. 27
Rozszerzona funkcjonalność i regulatory
Zależnie od wybranego regulatora do dyspozycji
są następujące funkcje:
• Optymalizacja solarna przygotowania c.w.u.
• Optymalizacja solarna obiegu grzewczego
• Wybór czasów rozgrzewania
(wolno, normalnie, szybko)
• Dezynfekcja termiczna
• Suszenie jastrychu
• Zoptymalizowane krzywe grzewcze dla różnych typów
ogrzewania (grzejniki, konwektory, ogrzewanie
podłogowe)
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
• Logika oszczędności energii pompy
(tylko z pompą Junkers; osprzęt)
• Wskazanie uzysku solarnego na regulatorze
• Rozszerzone rozpoznawanie błędów w urządzeniu
i instalacji
• Sterowanie cyrkulacji c.w.u.
• Zabezpieczenie przed dziećmi
41
6 l Układ regulacji instalacji ogrzewczej
6.2
Przegląd funkcji regulatorów sterowanych magistralą BUS
Regulator pokojowy
Regulator
Regulator pogodowy
FR 50
FR 120
FW 120
FW 200
FW 500
1 obieg grzewczy bez zmieszania
•
•
•
•
•
1 obieg grzewczy ze zmieszaniem
–
•
(z IPM 1)
•
(z IPM 1)
•
(z IPM 1)
•
(z IPM 1)
2 obiegi grzewcze ze zmieszaniem
–
–
–
•
(z IPM 2)
•
(z IPM 2)
4 obiegi grzewcze ze zmieszaniem
–
–
–
•
(z IPM 2
+ 2 FB 100)
•
(z IPM 2
+ 2 FB 100)
10 obiegów grzewczych ze zmieszaniem
–
–
–
–
•
(z 5 IPM 2
+ 8 FB 100)
Przygotowanie c.w.u. przez zasobnik
(program czasowy)
–
•
(z IPM 1)
•
(z IPM 1)
•
(z IPM 1)
•
(z IPM 1)
Regulacja wielu zasobników c.w.u.
(program czasowy)
–
–
–
–
•
(z IPM 2)
Cyrkulacja (program czasowy)
–
•
•
•
•
Przygotowanie c.w.u przez obieg solarny
–
•
(z ISM 1)
•
(z ISM 1)
•
(z ISM 1)
•
(z ISM 1)
Solarne wspomaganie ogrzewania
+ przygotowanie c.w.u.
–
–
–
•
(z ISM 2)
•
(z ISM 2)
System kaskadowy z maks. 4 kotłami
kondensacyjnymi
–
–
–
•
(z ICM)
•
(z ICM)
Program suszenia jastrychu
–
–
•
•
•
Automatyczne przełączanie lato /zima
•
•
•
•
•
Dezynfekcja termiczna
–
•
•
•
•
Optymalizacja solarna - przygotowanie
c.w.u.
–
•
•
•
•
Optymalizacja solarna - obieg grzewczy
–
–
•
•
•
Ogrzewacz powietrza i regulacja
temperatury wody w basenie
–
–
–
–
•
(z IEM)
Regulacja ogrzewania
–
•
–
–
–
Regulacja temperatury pomieszczenia
–
–
•
•
•
Optymalizacja krzywej grzewczej
–
–
•
•
•
Zdalne zarządzanie (Netcom 100)
•
•
•
•
•
Informacja o systemie
•
•
•
•
•
Funkcja urlopowa
–
•
•
•
•
Zabezpieczenie przed dziećmi
–
•
•
•
•
1)
Regulacja kotłów obcych
–
•
•
•
•
Kaskada z kotłami obcymi
–
•
•
•
•
Tab. 20
1)
Bez 2-przewodowej magistrali
42
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Układ regulacji instalacji ogrzewczej l 6
6.3
FR 120
Regulator pokojowy
Zastosowanie
• Regulator pokojowy
• Ciągłe sterowanie mocą
• Komunikacja z kotłem kondensacyjnym przez 2-przewodową magistralę,
alternatywnie przez interfejs 1-2-4
Funkcja
• 2-przewodowa technologia magistrali, przyłącze odporne na zamianę biegunów
• Reguluje obieg grzewczy ze zmieszaniem i bez zmieszania
• Program c.w.u. dla zasobnika c.w.u. (ustawialny czas i temperatura)
• Solarne przygotowanie c.w.u. (z ISM 1)
• Możliwa optymalizacja solarna przygotowania c.w.u.
• Program tygodniowy z sześcioma czasami przełączania na dzień dla obiegu grzewczego
ze zmieszaniem i obiegu grzewczego bez zmieszania i przygotowaniem c.w.u.
• Data i godzina, automatyczne przestawienie czasu letniego i zimowego
• Reguluje temperaturę zasilania i wspomaga pracę modulującą kotła kondensacyjnego
• Wskazanie kodów usterek w tekście niezaszyfrowanym
• Wysterowywanie modułów IPM 1, ISM 1 (dla obiegu grzewczego ze zmieszaniem,
solarne przygotowanie c.w.u.)
• Funkcja urlopowa z podaniem daty
• Trzy ustawialne poziomy temperatury ogrzewania i oszczędzania oraz zabezpieczenia
przed zamarznięciem
• Zmienialne, dostosowane do klienta zainstalowane programy wstępne
• Intuicyjne menu ze wspomaganiem tekstem niezaszyfrowanym
• Możliwa dezynfekcja termiczna
• Program pompy cyrkulacyjnej
• Zoptymalizowane czasy biegu pompy
• Ustawialna temperatura c.w.u.
• Funkcja informacyjna
• Zdalne zarządzanie przez Netcom 100
Montaż
• Montaż naścienny (wysokość/szerokość/głębokość: 119/134/45 mm)
• Zasilanie elektryczne 15 V przez magistralę 2-przewodową
Numer katalogowy: 7 738 110 532
Tab. 21
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
43
6 l Układ regulacji instalacji ogrzewczej
6.4 FW 120
Regulatory pogodowe
Zastosowanie
• Pogodowy regulator temperatury zasilania
• Ciągłe sterowanie mocą
• Komunikacja z urządzeniem grzewczym przez magistralę 2-przewodową
Funkcja
• 2-przewodowa technologia magistrali, przyłącze odporne na zamianę biegunów
• Reguluje obieg grzewczy ze zmieszaniem i bez zmieszania
• Program c.w.u. dla zasobnika c.w.u. (ustawialny czas i temperatura)
• Solarne przygotowanie c.w.u. (z ISM 1)
• Możliwa solarna optymalizacja obiegu grzewczego i przygotowanie c.w.u.
• Możliwe moduły obsługi zdalnej FB 10 lub FB 100
• Program tygodniowy z sześcioma czasami przełączania na dzień dla obiegu
grzewczego ze zmieszaniem i obiegu grzewczego bez zmieszania
i przygotowaniem c.w.u.
• Data i godzina, automatyczne przestawienie czasu letniego i zimowego
• Wskazanie kodów usterek w tekście niezaszyfrowanym
• Wysterowywanie modułów IPM 1, ISM 1
(dla obiegu grzewczego ze zmieszaniem, solarne przygotowanie c.w.u.)
• Zmienialne, dostosowane do klienta zainstalowane programy wstępne
• Funkcja urlopowa z podaniem daty
• Intuicyjne menu ze wspomaganiem tekstem niezaszyfrowanym
• Możliwa dezynfekcja termiczna
• Program pompy cyrkulacyjnej
• Program suszenia jastrychu
• Korekta temperatury pomieszczeń
• Zoptymalizowane krzywe grzewcze
• Ustawialne czasy rozgrzewania (wolno, normalnie, szybko)
• Funkcja informacyjna
• Zarządzanie zdalne przez Netcom 100
Montaż
• Montaż naścienny (wysokość/szerokość/głębokość: 119/134/45 mm)
• Zasilanie elektryczne 15 V przez magistralę 2-przewodową
Zakres dostawy
• Czujnik temperatury zewnętrznej
Numer katalogowy: 7 738 110 544
Tab. 22
44
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Układ regulacji instalacji ogrzewczej l 6
FW 200
Zastosowanie
• Pogodowy regulator temperatury zasilania
• Ciągłe sterowanie mocą
• Komunikacja z kotłem kondensacyjnym przez 2-przewodową magistralę
Funkcja
• 2-przewodowa technologia magistrali, przyłącze odporne na zamianę biegunów
• Reguluje dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem bez modułu obsługi zdalnej
• Możliwe maks. cztery obiegi grzewcze ze zmieszaniem (FW 200 + dwa FB 100 + dwa IPM 2)
• Program c.w.u. dla zasobnika c.w.u. (ustawialny czas i temperatura)
• Solarne przygotowanie c.w.u. (z ISM 1)
• Solarne wspomaganie ogrzewania (z ISM 2)
• System kaskadowy (możliwe cztery kotły kondensacyjne w kaskadzie)
• Optymalizacja solarna obiegów grzewczych i c.w.u.
• Możliwe moduły obsługi zdalnej FB 10 lub FB 100
• Program tygodniowy z sześcioma czasami przełączania na dzień dla dwóch obiegów grzewczych
(obiegu grzewczego ze zmieszaniem i obiegu grzewczego bez zmieszania) i przygotowaniem c.w.u.
• Data i godzina, automatyczne przestawienie czasu letniego i zimowego
• Wskazanie kodów usterek w tekście niezaszyfrowanym
• Wysterowywanie modułów IPM 1, IPM 2, ISM 1 i ISM 2 (dla dwóch obiegów grzewczych
ze zmieszaniem, solarne wspomaganie ogrzewania)
• Zmienialne, dostosowane do klienta zainstalowane programy wstępne
• Funkcja urlopowa z podaniem daty
• Intuicyjne menu ze wspomaganiem tekstem niezaszyfrowanym
• Możliwa dezynfekcja termiczna
• Program pompy cyrkulacyjnej
• Program suszenia jastrychu
• Korekta temperatury pomieszczeń
• Zoptymalizowane krzywe grzewcze
• Optymalizacja rozgrzewania i ustawialne czasy rozgrzewania (wolno, normalnie, szybko)
• Funkcja informacyjna
• Zdalne zarządzanie przez Netcom 100
Montaż
• Montaż naścienny (wysokość/szerokość/głębokość: 119/134/45 mm)
• Zasilanie elektryczne 15 V przez magistralę 2-przewodową
Zakres dostawy
• Czujnik temperatury zewnętrznej
Numer katalogowy: 7 719 002 933
Tab. 22
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
45
6 l Układ regulacji instalacji ogrzewczej
FW 500
Zastosowanie
• Pogodowy regulator temperatury zasilania
• Ciągłe sterowanie mocą
• Komunikacja z kotłem kondensacyjnym przez 2-przewodową magistralę
Funkcja
• 2-przewodowa technologia magistrali, przyłącze odporne na zamianę biegunów
• Reguluje dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem bez modułu obsługi zdalnej
• Możliwe maks. 10 obiegów grzewczych ze zmieszaniem (FW 500 + osiem FB 100 + pięć IPM 2)
• Program c.w.u. dla zasobnika c.w.u. (ustawialny czas i temperatura)
• Solarne przygotowanie c.w.u. (z ISM 1)
• Solarne wspomaganie ogrzewania (z ISM 2)
• System podgrzewania wstępnego z buforem centralnym i zasobnikiem c.w.u.
• Wspomaganie ogrzewacza z buforem centralnym i zasobnikiem c.w.u.
• Swobodnie używalny regulator różnicy temperatur
• Regulacja podgrzewanai powietrza i temperatury wody w basenie (z IEM)
• System kaskadowy (możliwe 16 kotłów kondensacyjnych w kaskadzie)
• Optymalizacja solarna obiegów grzewczych i c.w.u. (z czterema ICM)
• Możliwa regulacja dwóch zasobników c.w.u. (przez IPM 1 lub IPM 2)
• Możliwe moduły obsługi zdalnej FB 10 lub FB 100
• Program tygodniowy z sześcioma czasami przełączania na dzień dla dwóch obiegów grzewczych (obiegu grzewczego ze zmieszaniem i obiegu grzewczego bez zmieszania) i przygotowaniem c.w.u.
• Data i godzina, automatyczne przestawienie czasu letniego i zimowego
• Wskazanie kodów usterek w tekście niezaszyfrowanym
• Do zastosowania ze wszystkimi modułami regulatorów Fx
• Zmienialne, dostosowane do klienta zainstalowane programy wstępne
• Funkcja urlopowa z podaniem daty
• Intuicyjne menu ze wspomaganiem tekstem niezaszyfrowanym
• Możliwa dezynfekcja termiczna
• Program pompy cyrkulacyjnej
• Program suszenia jastrychu
• Korekta temperatury pomieszczeń
• Zoptymalizowane krzywe grzewcze
• Optymalizacja rozgrzewania i ustawialne czasy rozgrzewania (wolno, normalnie, szybko)
• Funkcja informacyjna
• Zdalne zarządzanie przez Netcom 100
Montaż
• Montaż naścienny (wysokość/szerokość/głębokość: 119/134/45 mm)
• Zasilanie elektryczne 15 V przez magistralę 2-przewodową
Zakres dostawy
• Czujnik temperatury zewnętrznej
Numer katalogowy: 7 719 002 957
Tab. 22
46
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Układ regulacji instalacji ogrzewczej l 6
6.5 IPM 1
Moduły do regulacji
Zastosowanie
• Moduł do sterowania jednego obiegu grzewczego do wysterowywania pompy obiegu grzewczego
i zaworu mieszającego dla obiegu grzewczego ze zmieszaniem lub obiegu grzewczego bez zmieszania
lub
• Wysterowywanie pompy ładującej zasobnik i pompy cyrkulacyjnej dla jednego obiegu zasobnika
• Komunikacja z kotłem kondensacyjnym i regulatorem przez 2-przewodową magistralę
• Wejścia czujnikowe dla
– 1 zewnętrznego czujnika temperatury zasilania np. sprzęgła hydraulicznego
– 1 czujnik temperatury obiegu zaworu mieszającego dla obiegu grzewczego ze zmieszaniem
– 1 czujnik temperatury zasobnika
• Wyjścia sterujące 230 V AC, 50 Hz, 4 A
– 1 × maks. 250 W (pompa obiegu grzewczego)
– 1 × maks. 100 W (zawór mieszający, pompa cyrkulacyjna lub pompa ładująca zasobnik)
• Przyłącze dla ogranicznika temperatury
• Status funkcji LED
Montaż
• Montaż na szynach o profilu kapeluszowym (wysokość/szerokość/głębokość:110/156/55 mm)
• Przyłącze sieciowe 230 V AC, 50 Hz, 4 A
Zakres dostawy
• Czujnik temperatury obiegu zaworu mieszającego MF
Numer katalogowy: 7 719 002 994
IPM 2
Zastosowanie
• Moduł do sterowania pompy obiegu grzewczego i zaworu mieszającego dla maks. dwóch obiegów
grzewczych ze zmieszaniem
lub
• Wysterowywanie pompy ładującej zasobnik i pompy cyrkulacyjnej dla jednego obiegu zasobnika
i jednej pompy obiegu grzewczego i zaworu mieszającego dla obiegu grzewczego ze zmieszaniem
• Komunikacja z kotłem kondensacyjnym i regulatorem przez 2-przewodową magistralę
• Wejścia czujnikowe dla
– 1 zewnętrznego czujnika temperatury zasilania np. sprzęgła hydraulicznego
– 2 czujniki temperatury obiegu zaworu mieszającego dla dwóch obiegów grzewczych
ze zmieszaniem
– 2 czujniki temperatury zasobnika
• Wyjścia sterujące 230 V AC, 50 Hz, 4 A
– 2 × maks. 250 W (pompa obiegu grzewczego)
– 2 × maks. 100 W (zawór mieszający, pompa cyrkulacyjna lub pompa ładująca zasobnik)
• Przyłącze dla dwóch ograniczników temperatury
• Status funkcji LED
Montaż
• Montaż na szynach o profilu kapeluszowym (wysokość/szerokość/głębokość: 155/246/57 mm)
• Przyłącze sieciowe 230 V AC, 50 Hz, 4 A
Zakres dostawy
• 2 × czujnik temperatury obiegu zaworu mieszającego MF
Numer katalogowy: 7 719 002 995
Tab. 23
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
47
6 l Układ regulacji instalacji ogrzewczej
ISM 1
Zastosowanie
• Moduł solarny dla solarnego przygotowania c.w.u. w połączeniu z regulatorem Fx
• Komunikacja z kotłem kondensacyjnym i regulatorem przez 2-przewodową magistralę
• 3 wyjścia sterujące 230 V AC, 50 Hz, 2,5 A, maks. 80 W
• 3 wejścia czujnikowe
• Status funkcji LED
Montaż
• Montaż na szynach o profilu kapeluszowym (wysokość/szerokość/głębokość: 110/156/55 mm)
• Przyłącze sieciowe 230 V AC, 50 Hz, 2,5 A
Zakres dostawy
• 2 × czujnik temperatury zasobnika
• 1 × czujnik temperatury kolektora
Numer katalogowy: 7 719 002 996
ISM 2
Zastosowanie
• Moduł solarny do solarnego przygotowania c.w.u. i solarnego wspomagania ogrzewania
w połączeniu z regulatorem Fx
• Komunikacja z kotłem kondensacyjnym i regulatorem przez 2-przewodową magistralę
• 6 wyjść sterujących 230 V AC, 50 Hz, 2,5 A, max. 80 W
• 6 wejścia czujnikowe
• Status funkcji LED
Montaż
• Montaż na szynach o profilu kapeluszowym (wysokość/szerokość/głębokość: 155/246/57 mm)
• Przyłącze sieciowe 230 V AC, 50 Hz, 2,5 A
Zakres dostawy
• 1 × czujnik temperatury zasobnika
• 1 × czujnik temperatury kolektora
• 1 × czujnik temperatury zasilania
Numer katalogowy: 7 719 002 741
IEM
Zastosowanie
• Moduł rozszerzający do podłączenia rozszerzonych obiegów grzewczych, np. ogrzewaczy
powietrza lub układów sterowania temperaturą basenu, w połączeniu z FW 500
• Komunikacja z regulatorem przez 2-przewodową magistralę
• Trzy wyjścia sterujące, 230 V AC, 50 Hz, maks. 200 W na przyłącze
• Trzy wejścia bezpotencjałowe
• Status funkcji LED
Montaż
• Montaż na szynach o profilu kapeluszowym (wysokość/szerokość/głębokość: 110/156/55 mm)
• Przyłącze sieciowe 230 V AC, 50 Hz, 4 A
Numer katalogowy: 7 719 002 968
Tab. 23
48
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Układ regulacji instalacji ogrzewczej l 6
IGM
Zastosowanie
• Moduł do regulacji obcego kotła grzewczego bez magistrali 2-przewodowej
• Reguluje kolejne urządzenie grzewcze na magistrali 2-przewodowej w kaskadzie
(w połączeniu z ICM do dwóch obcych kotłów grzewczych)
• Obce kotły grzewcze można regulować przez 4 różne wyjścia: 2-przewodową magistralę, złącze
0-10 V, złącze 1-2-4, złącze bezpotencjałowe ze sterowaniem 2-punktowym (230 V AV lub napięcie
niskie do 24 V DC)
• Zarządzanie buforem
• Wewnętrzna funkcja ochrony przed zamarzaniem
• Wskazanie robocze i wskazanie usterek dla obcego kotła grzewczego
• Wejścia:
– Czujnik temperatury zasilania NTC, dla sprzęgła hydraulicznego
– Czujnik temperatury zewnętrznej NTC
– 2 × czujnik zasobnika buforowego NTC, dla zasobników buforowych na górze i na dole
– Zewnętrzne urządzenie zabezpieczające bezpotencjałowe
– Regulacja ogrzewania (zestyk zał/wył) bezpotencjałowy (24 V DC)
– 2 × przyłącze dla magistrali 2-przewodowej i modułów regulujących Fx
– Wskazanie robocze obcego kotła grzewczego (230 VAC)
– Wskazanie usterek obcego kotła grzewczego (230 VAC)
• Wyjścia
– Magistrala 2-przewodowa (dla kaskady z kotłami Junkers z magistralą 2-przewodową)
– Przyłącze 24 V DC (dla kotła Junkers z interfejsem 1-2-4)
– Złącze 0-10 V (żądanie ciepła z obcego kotła grzewczego)
– Sterowanie 2-punktowe (żądanie ciepła z obcego kotła grzewczego, bezpotencjałowo 230 V AC
lub napięcie niskie do 24 V DC)
Montaż
• Montaż na szynie profilowanej (wysokość/szerokość/głębokość: 165/235/58 mm)
• Przyłącze sieciowe 230 V AC, 50 Hz, 16 A
Numer katalogowy: 7 719 002 967
Tab. 23
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
49
6 l Układ regulacji instalacji ogrzewczej
ICM
Zastosowanie
• Moduł kaskadowy do wysterowywania czterech kotłów kondensacyjnych w połączeniu z FW 200
lub 16 kotłów kondensacyjnych w połączeniu z FW 500
• Komunikacja z kotłami kondensacyjnymi i regulatorem przez magistralę 2-przewodową
• Status funkcji LED na każdy kocioł w kaskadzie
• Automatyczny podział czasu pracy na podłączone kotły kondensacyjne
• W układzie kaskadowym i z IGM możliwe podłączenie do dwóch obcych kotłów grzewczych
• Wejścia
– Czujnik temperatury zasilania NTC, dla sprzęgła hydraulicznego
– Czujnik temperatury zewnętrznej NTC
– Zewnętrzne urządzenie zabezpieczające bezpotencjałowe
– Regulacja ogrzewania (zestyk zał/wył) bezpotencjałowy (24 V DC)
– Regulacja ogrzewania (złącze potencjałowe) 0 - 10 V (np. technika sterowania w budynku)
– Komunikacja z kotłem kondensacyjnym (4 x przez 2-przewodową magistralę)
• Wyjścia 230 V AC, 50 Hz
– dla dalszych modułów ICM: 230 V AC, 50 Hz, maks. 10 A
– dla pompy: 230 V AC, 50 Hz, maks. 2300 W
• Wskazanie usterek: bezpotencjałowe, maks. 230 V, 1 A
Montaż
• Montaż na szynie profilowanej (wysokość/szerokość/głębokość: 165/235/58 mm)
• Przyłącze sieciowe 230 V AC, 50 Hz, 10 A
Numer katalogowy: 7 719 002 950
Netcom 100
Zastosowanie
• Przełączanie między trybami dzień/noc/automatyka dla obiegu grzewczego 1-3
• Ustawienie poziomu temperatury dzień/noc
• Przełączanie między trybami dzień/noc/automatyka dla przygotowania c.w.u.
(przygotowanie c.w.u. musi być sprzężone z obiegiem grzewczym)
• Zintegrowanie powiadamianie o usterkach poprzez informację głosową
• Prosta konfiguracja (podanie tylko celu wywołania dla usterek)
• Obsługa menu językowa
• Dostęp chroniony kodem PIN
• Niemożliwe w połączeniu z ICM
Montaż
• Montaż naścienny (wysokość/szerokość/głębokość: 164/207/41 mm)
• Przyłącze sieciowe 230 V AC, 50 Hz
Wymagania sprzętowe
• Przyłącze TAE-N
• Telefon z wybieraniem tonowym/telefon komórkowy
Telefon, przy pomocy którego komunikuje się z Netcom 100, musi pracować w trybie wyboru
wieloczęstotliwościowego (MFV). Obecnie ten tryb wyboru dostępny jest we wszystkich
telefonach, tylko przestarzałe telefony (z tarczą wyboru) nie nadają się do obsługi zdalnej.
Numer katalogowy: 7 747 027 772
Tab. 23
50
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Układ regulacji instalacji ogrzewczej l 6
6.6 FB 10
Moduły zdalnego sterowania
Zastosowanie
• Moduł obsługi zdalnej do czasowej zmiany wartości zadanej dla obiegu grzewczego
sterowanego pogodowo w połączeniu z FW 100 lub FW 200
• Stosowalny dla obiegu grzewczego 1 lub 2
(dla obiegu grzewczego 3 i 4 trzeba użyć regulatora FB 100)
• Komunikacja z regulatorem przez 2-przewodową magistralę
Funkcja
• 2-przewodowa technologia magistrali, przyłącze odporne na zamianę biegunów
• Zmiana wartości zadanej dla regulatora pogodowego
• Wskazanie temperatury pomieszczenia
• Wskazanie kodów usterek
• Brak funkcji zegara
Montaż
• Montaż naścienny (wysokość/szerokość/głębokość: 85/100/35 mm)
• Zasilanie elektryczne 15 V przez magistralę 2-przewodową
Numer katalogowy: 7 719 002 943
FB 100
Zastosowanie
• Moduł obsługi zdalnej dla trybu sterowanego pogodowo z możliwością pokojowej
regulacji temperatury w połączeniu z FW 100, FW 200 lub FW 500
• Stosowalny dla obiegu grzewczego 1 do 4 regulatora FW 200
• Komunikacja z regulatorem przez 2-przewodową magistralę
Funkcja
• 2-przewodowa technologia magistrali, przyłącze odporne na zamianę biegunów
• Możliwa optymalizacja solarna obiegu grzewczego
• Wskazanie daty i godziny (synchronizowane przez system magistrali) w tekście niezaszyfrowanym
• Wskazania usterek w tekście niezaszyfrowanym
• Wysterowywanie modułu IPM 1 (dla obiegu grzewczego ze zmieszaniem)
• Program tygodniowy z 6 czasami przełączania na dzień
• Data i godzina, automatyczne przestawienie na czas zimowy i letni
• Zmienialne, dostosowane do klienta zainstalowane programy wstępne
• Intuicyjne menu ze wspomaganiem tekstem niezaszyfrowanym
• Funkcja urlopowa z podaniem daty
• Funkcja informacyjna
• Korekta temperatury pomieszczeń
• Zoptymalizowane krzywe grzewcze
• Ustawialne czasy rozgrzewania (wolno, normalnie, szybko)
• Zdalne zarządzanie przez Netcom 100
Montaż
• Montaż naścienny (wysokość/szerokość/głębokość: 119/134/45 mm)
• Zasilanie elektryczne 15 V przez magistralę 2-przewodową
Numer katalogowy: 7 719 002 941
Tab. 24
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
51
6 l Układ regulacji instalacji ogrzewczej
6.7
Osprzęt do regulacji
6.7.1
Czujnik temperatury
VF
Zastosowanie
• Czujnik temperatury na zasilaniu
• W połączeniu z FW..., IPM..., ISM..., IGM
Funkcja
• w połączeniu ze sprzęgłem hydraulicznym HW 50, HW 90 lub zewnętrznym
sprzęgłem hydraulicznym (inwestor)
Montaż
• Montaż przylgowy na przewodzie rurowym lub w dostępnej tulei zanurzeniowej
• Kabel przyłączeniowy o długości 2,0 m
Zakres dostawy
• Kabel przyłączeniowy, pasta przewodząca ciepło, taśma mocująca
Numer katalogowy: 7 719 001 833
TB 1
Zastosowanie
• Ogranicznik temperatury maksymalnej dla ogrzewań podłogowych
• Zakres ustawień 10 ... 60°C
Montaż
• Montaż przylgowy do przewodu rurowego
Zakres dostawy
• Ogranicznik temperatury maksymalnej z zamocowaniem
6 720 643 817-00.1O
Numer katalogowy: 7 719 002 255
Tab. 25
52
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Układ regulacji instalacji ogrzewczej l 6
6.7.2
Zawory mieszające i siłownik
DWM...-2
3-drogowy zawór mieszający DWM...-2
• Mosiądz
• Optymalna charakterystyka regulatora
• Kąt obrotu 90°
• Nadaje się do przyłącza lewego, prawego i kątowego
• Możliwość połączenia z siłownikiem SM 3-1
Numer katalogowy:
DN 15 / Rp ½ wartość
DN 20 / Rp ¾ wartość
DN 25 / Rp 1 wartość
DN 32 / Rp 1¼ wartość
SM 3-1
•
•
•
•
•
•
•
Kvs
Kvs
Kvs
Kvs
2,5 DWM
6,3 DWM
10,0 DWM
16,0 DWM
15-2
20-2
25-2
32-2
7
7
7
7
719
719
719
719
003
003
003
003
643
644
645
646
Siłownik na 3-drogowym zaworze mieszającym Junkers
Kabel przyłączeniowy o długości 1,5 m
Obudowa z tworzywa sztucznego
Moment obrotowy 6 Nm
Kąt obrotu 90°
Czas biegu 120 s/90°
Przyłącze: 230 V AC, 50 Hz
Numer katalogowy: 7 719 003 642
Tab. 26
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
53
6 l Układ regulacji instalacji ogrzewczej
Aby osiągnąć dobrą charakterystykę regulacji, spadek
ciśnienia w zaworze mieszającym musi być równy spadkowi ciśnienia w tzw. części sieci rurowej „ze zmienną
ilością wody,“ a więc ca. 3,0...10,0 kPa.
Zależność ta jest podstawą wykresu doboru zaworu
mieszającego (Rys. 28).
.
V [m3/h]
Dobór zaworów mieszających dla typowych obszarów
zastosowania
Większa część zaworów mieszających znajduje zastosowanie w instalacjach, które odpowiadają przedstawionym przykładom w rozdziale 1. Dla tych zastosowań
dobór zaworów mieszających jest rzeczą dość łatwą, ponieważ spadek ciśnienia w rurociągu, w którym zmienia
się ilość wody, mieści się w znanym zakresie tolerancji
(ok. 3,0...10,0 kPa lub 30...100 mbar).
P [kW]
∆p [kPa]
Rys. 28 Wykres doboru 3-drogowego zaworu mieszającego
Sposób ustalenia parametrów zaworu
Dane są moc w kW i żądana różnica temperatur ΔT.
Szukany jest odpowiedni zawór mieszający.
Po lewej stronie Rys. 28 odnaleźć punkt przecięcia
linii mocy i linii różnicy temperatur
Od tego punktu przecięcia przejść poziomo do obszaru na szarym tle (3 - 10 kPa)
Pierwsza linia zaworu mieszającego (mniejsza wartość Kvs) określa odpowiedni zawór mieszający
54
Przykład
Dane: moc = 65 kW, ΔT = 10 K (°C)
Po lewej stronie Rys. 28 odnaleźć punkt przecięcia
linii mocy i linii różnicy temperatur. Punkt ten znajduje się przy przepływie ok. 5,7 m3/h
Od tego punktu przecięcia przejść poziomo do obszaru na szarym tle (3 - 10 kPa)
Pierwsza linia zaworu mieszającego (ok. 6,3 kPa
spadku ciśnienia) oznacza zawór mieszający
DWM 32-2 (kvs 16,0)
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej l 7
7.
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
7.1Ogólne
Przygotowanie c.w.u. możliwe jest tylko poprzez pośrednio ogrzewany zasobnik c.w.u. Podgrzewacz ten musi
być włączony w instalację za sprzęgłem hydraulicznym.
Wybór zasobnika c.w.u.
Gazowe kotły kondensacyjne ZBR 65/98-2 A mogą pracować w połączeniu z następującym typoszeregiem zasobników c.w.u. Junkers z programu ofertowego zasobników
c.w.u.:
• SK 160/200-5 ZB
• SK 300/400-5 ZB
• SK 500-4 ZB
Podgrzewacze c.w.u. SK 160/200-5 ZB nadają się
idealnie dla niewielkiego zapotrzebowania c.w.u.
Dla większego zapotrzebowania ciepła stosuje się
zasobniki c.w.u. SK300/400-5 ZB i SK500-4 ZB. Silniejsza izolacja, obudowa z białej blachy stalowej, kołnierz
rewizyjny i większa powierzchnia wymiennika ciepła to
cechy sprawiające, że zasobniki te nadają się optymalnie
do zastosowania w domach wielorodzinnych.
Kryteriami wyboru są:
• Żądany komfort (ilość osób, wykorzystanie),
wielkość pomiarowa: liczba NL
• Dyspozycyjna moc kotła
• Miejsce do dyspozycji
Wybór zasobnika wg liczby NL
Oznaczenie
Współczynnik NL wg DIN 4708
przy mocy maksymalnej
Maks.
moc
[kW]
Zainstalowanie
Numer
katalogowy
Od
strony
160
SK 160-5 ZB1)
2,6
31,5
stojący
8 718 543 063
60
200
SK 200-5 ZB
4,2
31,5
stojący
8 718 543 072
60
300
SK 300-5 ZB
7,8
36,5
stojący
8 718 541 917
63
390
SK 400-5 ZB
12,5
56,0
stojący
8 718 541 341
63
500
SK 500-4 ZB
17,8
71,5
stojący
7 719 001 371
67
Pojemność
użytkowa [l]
SK …
Tab. 27
1)
Tylko w kombinacji z ZBR 65-2 A
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
55
7 l Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
Komfort c.w.u.
Współczynnik wydajności wg DIN 4108 określa liczbę
mieszkań do zaopatrzenia w ciepło, w których mieszkają
3,5 osoby i w których znajduje się standardowa wanna
i dwa dalsze punkty poboru. Większe wanny wymagają
np. większej, mniejsza ilość osób mniejszej liczby NL.
Gazowy kocioł
kondensacyjny
Moc ładowania zasobnika w kW
min.
maks.
ZBR 65-2 A
14,2
60,4
ZBR 98-2 A
18,6
92,1
Tab. 28 Moc ładowania zasobnika w kW
Priorytetowe włączanie podgrzewania ciepłej wody
Priorytet c.w.u. lub częściowy priorytet załączania może
zostać ustawiony na regulatorach FW ... i FR ....
Przy częściowym priorytecie załączania c.w.u. zasadne
jest, aby obiegi grzewcze były ze zmieszaniem. W ten
sposób także przy wysokich temperaturach zasilania
podczas ładowania zasobnika można uzyskać niskie
temperatury zasilania w obiegach grzewczych.
Czujnik temperatury zasobnika c.w.u.
Wszystkie zasobniki c.w.u. są wyposażone w kodowany
czujnik zasobnika NTC, który podłączony jest do modułu
przełączania obciążenia IPM 1 lub IPM 2. Dzięki czujnikowi temperatury zasobnika można ustawiać łatwo
regulacje temperaturę c.w.u. dla zasobnika ogrzewanego
pośredniego
Armatury
Przy zasobnikach c.w.u. Junkers można podłączyć
wszystkie dostępne w handlu jednouchwytowe armatury
i termostatyczne baterie mieszające. Przy powtarzających się często po sobie krótkich poborach wody może
dojść do chwilowego przekroczenia ustawionej temperatury zasobnika i do uwarstwienia ciepła w górnej strefie
zbiornika. Przez podłączenie przewodu cyrkulacyjnego
ze sterowaną czasowo pompą cyrkulacyjną można zredukować efekt przekraczania temperatury. Przy podłączeniu wody zimnej i ciepłej wody w zasobniku należy
przestrzegać normy DIN 1988 jak również przepisów
miejscowego zakładu wodociągowego. Dla zasobników
c.w.u. Junkers o pojemności do 200 l dostępne są grupy
bezpieczeństwa dla wody zimnej z programu ofertowego osprzętu Junkers. Dla większych zasobników c.w.u.
grupę bezpieczeństwa dla wody zimnej wykonuje się
zewnętrznie (inwestor).
Przy wyborze ciśnienia roboczego dla armatur należy
zwrócić uwagę na to, aby maksymalnie dopuszczalne
ciśnienie przed armaturami przez DIN 4109 (izolacja akustyczna w budownictwie lądowym) były ograniczone do
5 bar (źródło: komentarz DIN 1988, część 2, strona 156).
Przy instalacjach o wyższym ciśnieniu statycznym trzeba
zamontować reduktor ciśnienia.
Montaż reduktora ciśnienia to prosty, ale bardzo skuteczny środek ograniczenia wysokiego poziomu hałasu.
Pozwala on zmniejszyć poziom hałasu o 2 do 3 db(A)
przy obniżeniu ciśnienia przepływu o 1 bar
(źródło: komentarz DIN 1988, część 2, strona 156).
56
Podłączenie do zasobnika c.w.u. przyłączy wody
Podłączenie do zasobnika przewodu wody zimnej zgodnie z DIN 1988 należy wykonać przy użyciu odpowiedniej
armatury pojedynczej lub kompletnej grupy bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa musi być sprawdzony jako
typ i ustawiony tak, aby przekroczenie dopuszczalnego
ciśnienia roboczego zasobnika o więcej niż 10% było
uniemożliwione. Jeżeli ciśnienie spoczynkowe instalacji
przekracza 80% ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa, to przed zaworem bezpieczeństwa należy zamontować reduktor ciśnienia.
Oznacza to że przy zasobnikach Junkers – typoszereg
SK... od ciśnienia roboczego 8 bar (= 80% z 10 bar) musi
być zainstalowany reduktor ciśnienia.
Założeniem jest przy tym zamontowanie zaworu
bezpieczeństwa i z ciśnieniem otwarcia 10 bar.
PRZESTROGA: Uszkodzenia przez nadciśnienie
Przy zastosowaniu zaworu zwrotnego trzeba
zamontować zawór bezpieczeństwa między
zaworem zwrotnym a przyłączem zasobnika
(woda zimna).
W celu uniknięcia dalszej straty wody przez zawór
bezpieczeństwa zalecamy zamontowanie dopuszczonego
naczynia wzbiorczego dla c.w.u. ( strona 59).
Przewód wyrzutowy zaworu bezpieczeństwa nie może
być zamykany i musi być odsłonięty i w widoczny sposób
uchodzić do punktu odprowadzania ścieków. Dobór
zaworu bezpieczeństwa uwarunkowany jest wielkością
zasobnika:
Wielkość zaworu
bezpieczeństwa
(przyłącze
dopływowe)
Gwint
przyłącza
(dopływ)
Gwint
przyłączeniowy
(wypływ)
przewodu
wyrzutowego:
≤ 200
DN 15
R½
R¾
200 do 1000
DN 20
R¾
R1
Pojemność
zasobnika
[l]
Tab. 29 D
obór zaworu bezpieczeństwa i przewodu
wyrzutowego
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej l 7
Podłączenie do zasobnika c.w.u. przyłączy obiegu
grzewczego
Przy doborze (wymiarowaniu) przewodów przyłączeniowych zasilania i powrotu c.o. do zasobnika przyjmuje się
różnicę temperatur wynoszącą 20 K.
Wynikającą z tego średnicę nominalną przedstawia
Tab. 30. Przy zastosowaniu elastycznych przewodów
połączeniowych, jak węże faliste ze stali szlachetnej,
trzeba wliczyć większe straty ciśnień jak przy sztywnych
systemach rurowych.
Zasobnik c.w.u.
Zalecana średnica nominalna
przewodów przyłączeniowych
SK 160-5 ZB1)
DN 25
SK 200-5 ZB
DN 25
SK 300-5 ZB
DN 25
SK 400-5 ZB
DN 25
SK 500-4 ZB
DN 32
Tab. 30
1)
Tylko w kombinacji z ZBR 65-2 A
Instalacja mieszana
Rozdział ten odnosi się do emaliowanych
zasobników c.w.u.
Zgodnie z normą DIN 1988 wystarczy zamontować armaturę z metali kolorowych, aby materiały rurowe o różnych
potencjałach, jak np. stal szlachetna lub stal ocynkowana, ochronić przed elektrochemiczną korozją kontaktową. W takich przypadkach (do tego zaliczają się także
zasobniki c.w.u. ze stali emaliowanej) zastosowanie
znalazły zestawy przejściowe z mosiądzu czerwonego.
Najnowsze doświadczenia z ciepłą wodą o wysokiej
przewodności i wysokiej twardości (> 15°dH) wskazują
jednak, że mimo zastosowania zestawu przejściowego
z mosiądzu czerwonego na przejściu między metalami
istnieje ryzyko korozji. Poza tym w tych obszarach stwierdzono zwiększoną inkrustację, która częściowo prowadzi
do całkowitego zamknięcia przekroju rury.
Dlatego dla takich instalacji mieszanych zalecamy jako
rozwiązanie izolowanych śrubunków.
Aby zapobiec niepotrzebnym stratom ciśnień i wychłodzeniu zasobnika przez cyrkulację rurową lub inne czynniki, przewody ładujące zasobnik muszą być możliwie
krótkie i dobrze zaizolowane.
W razie potrzeby zamontować sterownik czasu ładowania ( regulator ogrzewania).
W celu uniknięcia nieprawidłowego działania zasobnika
w wyniku przedostania się do niego powietrza w najwyższym punkcie między kotłem a zasobnikiem zainstalować
urządzenie odpowietrzające (np. naczynie odpowietrzające).
Aby zapobiec cyrkulacji grawitacyjnej w trybie letnim,
a tym samym wychłodzeniu zasobnika c.w.u., wymagane
jest zamontowanie hamulca grawitacyjnego lub klapowego zaworu zwrotnego na powrocie do zasobnika. Hamulec grawitacyjny dostarczany jest w osprzęcie nr 414.
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
57
7 l Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
Przewód cyrkulacyjny
Zasobniki c.w.u. Junkers zaopatrzone są we własne przyłącze cyrkulacyjne.
Jeżeli do przyłącza nie jest podłączony przewód cyrkulacyjny, to przyłącze musi zostać zaślepione.
Ze względu na straty przez ochłodzenie cyrkulacja może
być zamontowana tylko z pompą cyrkulacyjną sterowaną
czasowo i/lub temperaturowo.
Należy zamontować odpowiedni zawór zwrotny.
WW
Podłączenie równoległe dwóch zasobników
SV
AV
E
S
S
S
S
RV ZP
S
S
S
S
MS
RV DM AV
ZP
SG
SV
RSP
Z
E
AG
MS
AV RV DM AV
PV
KW
6 720 604 132-16.5O
Rys. 29 Schemat podłączenia instalacji po stronie c.w.u.
AV Zawór odcinający
DM Reduktor ciśnienia (jeżeli wymagany, osprzęt)
ESpust
KW Przyłącze wody zimnej
MAG Naczynie wzbiorcze wody użytkowej (zalecenie)
MS Króciec na manometr
PV
Zawór kontrolny
RSP Powrót zasobnika
RV Zawór zwrotny
SG Grupa bezpieczeństwa wg DIN 1988
SV
Zawór bezpieczeństwa
VSP Zasilanie zasobnika
WW Przyłącze ciepłej wody
Z
Przyłącze cyrkulacji
ZP
Zewnętrzna (inwestor) pompa cyrkulacyjna
58
E
PV
Z
KW
6 720 604 132-15.4O
Rys. 30 Podłączenie równoległe
RV
VSP
WW
SV
RSP
VSP
WW
AV
AV Zawór odcinający
DM Reduktor ciśnienia (jeżeli wymagany, osprzęt)
ESpust
KW Przyłącze wody zimnej
MS Króciec na manometr
PV
Zawór kontrolny
RSP Powrót z zasobnika
RV Zawór zwrotny
SZasuwa
SV
Zawór bezpieczeństwa
VSP Zasilanie zasobnika
WW Przyłącze ciepłej wody
Z
Przyłącze cyrkulacji
ZP
Zewnętrzna (inwestor) pompa cyrkulacyjna
Podłączenie równoległe:
 Podłączenie zasobników c.w.u. po stronie
instalacji ogrzewczej i c.w.u. wykonać po
przekątnej (wg Tichelmanna).
Rozwiązanie takie kompensuje różne
straty ciśnienia.
 Podłączyć tylko jeden czujnik
temperatury zasobnika c.w.u.
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej l 7
Naczynie wzbiorcze c.w.u.
Przez zamontowanie naczynia wzbiorczego odpowiedniego dla c.w.u. można uniknąć straty wody.
Montaż musi być dokonany na przewodzie wody zimnej
między zasobnikiem a grupą bezpieczeństwa. Przy tym
przy każdym poborze wody użytkowej następuje przepływ przez naczynie wzbiorcze.
Poniższa tabela stanowi orientacyjną pomoc przy wymiarowaniu naczynia wzbiorczego. W przypadku różnej
pojemności naczyń u poszczególnych producentów mogą
występować rozbieżne pojemności.
Dane odnoszą się do temperatury wody w zasobniku 60°C.
Ciśnienie
wstępne
Typ zasobnika
w zbiorniku
(wersja 10 bar)
= ciśnienie
wody zimnej
SK 160-5 ZB1)
SK 200-5 ZB
SK 300-5 ZB
SK 400-5 ZB
SK 500-4 ZB
Pojemność naczynia w litrach
powinna być dostosowana do
ciśnienia zadziałania zaworu
bezpieczeństwa
3 bar
4 bar
6 bar
8 bar
10 bar
8
8
-
12
Typ zasobnika
Wielkość przepływu [l/min]
8
SK 160-4 ZB
<16
<20
1)
3 bar
12
8
-
SK 200-5 ZB
4 bar
18
12
12
SK 300-5 ZB
<30
<40
<50
3 bar
18
12
12
SK 400-5 ZB
4 bar
25
18
12
SK 500-4 ZB
3 bar
25
18
18
4 bar
36
25
18
3 bar
36
25
25
4 bar
50
36
25
Tab. 31
1)
8
Przegrzanie/ograniczenie przepływu
Zasobniki c.w.u. Junkers zoptymalizowane są na najwyższą wydajność (liczba NL). Przy powtarzających się
często po sobie krótkich poborach wody może dojść do
chwilowego przekroczenia ustawionej temperatury wody
w zasobniku i do uwarstwienia ciepła w górnej strefie
zasobnika. Te przekroczenia temperatur są uwarunkowane typem konstrukcyjnym i nie prowadzą do utraty
komfortu.
Przez podłączenie przewodu cyrkulacyjnego z pompą
cyrkulacyjną sterowaną czasowo lub zależnie od potrzeb
( strona 58) można zredukować efekt przekraczania
temperatury.
W celu najlepszego wykorzystania pojemności zasobnika
i dla zapobieżenia przedwczesnemu przemieszaniu
zalecamy, aby przydławić dopływ wody zimnej
do pogrzewacza na następującą ilość przepływu.
Tylko w kombinacji z ZBR 65-2 A
Tab. 32
1)
Tylko w kombinacji z ZBR 65-2 A
Ciągła moc grzewcza c.w.u:
Ciągłe moce grzewcze podane w danych technicznych
odnoszą się do:
• Temperatura wody grzejnej na zasilaniu 90°C
• Temperatury wypływu 45°C
• Temperatura na dopływie wody zimnej 10°C
• Maksymalnej mocy grzewczej (moc urządzenia grzewczego co najmniej tak duża jak moc powierzchni
grzewczych zasobnika)
Zmniejszenie podanej mocy ładowania zasobnika lub
temperatury zasilania prowadzi do zmniejszenia ciągłej
mocy grzewczej i współczynnika wydajności (NL).
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
59
7 l Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
7.2 Poz.
Opis
1
Wypływ ciepłej wody
2
Przyłącze cyrkulacji
3
Zasilanie podgrzewacza
4
Tuleja zanurzeniowa dla czujnika temperatury źródła
ciepła
5
Powrót podgrzewacza
6
Dopływ wody zimnej
7
Wymiennik ciepła dla dogrzewania kotłem
grzewczym, emaliowana rura gładka
8
Mufa do montażu ogrzewania elektrycznego
(SKE 200/5 ZB)
2
9
Anoda magnezowa zamontowana z izolacją
elektryczną
3
10
Zbiornik podgrzewacza, stal emaliowana
11
Obudowa, lakierowana blacha z izolacją termiczną
z twardej pianki poliuretanowej 50 mm
12
Otwór rewizyjny do konserwacji i czyszczenia
13
Pokrywa podgrzewacza z PS (polistyren)
Zasobniki c.w.u. typoszeregu SK…
7.2.1 SK 160/200-5 ZB
Opis produktu
13
12
1
11
10
9
8
7
4
5
6
Tab. 33 Opis produktu
Rys. 31
Wymiary urządzenia
6 720 801 707-01.1ITL
Rys. 32
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Jednostka
mm
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
SK 160/5 ZB
550
234
12,5
1300
80
265
433
553
703
1138
1650
74
234
SK 200/5 ZB
550
284
12,5
1530
80
265
433
553
703
1399
1880
84
284
SKE 200/5 ZB
550
284
12,5
1530
703
80
265
433
553
703
1399
1880
84
284
Tab. 34
60
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej l 7
Dane techniczne SK 160-5 ZB, SK 200-5 ZB, SKE 200-5 ZB
Jednostka SK 160-5 ZB SK 200-5 ZB SKE 200-5 ZB
Informacje o urządzeniu
Wymiary
Wymiary po przekątnej (po przechyleniu)
mm
1410
1625
1625
Minimalna wysokość pomieszczenia do wymiany anody
mm
1650
1880
1880
Średnica nominalna przyłącza c.w.u.
DN
R1"
R1"
R1"
Średnica nominalna przyłącza wody zimnej
DN
R1"
R1"
R1"
Średnica nominalna przyłącza cyrkulacji
DN
R¾"
R¾"
R¾"
Średnica wewnętrzna punktu pomiarowego
czujnika temperatury podgrzewacza
mm
19
19
19
Przyłącza
Masa bez wody (bez opakowania)
kg
74
84
84
Masa całkowita po napełnieniu
kg
234
284
284
l
160
200
200
l
l
217
253
271
317
271
317
kWh/24h
1,8
2,0
2,0
Pojemność podgrzewacza
Pojemność użytkowa (całkowita)
Użyteczna ilość ciepłej wody przy temperaturze wypływu c.w.u.
45°C
40°C
1)
2)
Nakład ciepła na utrzymanie w gotowości wg DIN 4753 część 83)
Maksymalny przepływ na dopływie wody zimnej
l/min
16
20
20
Maksymalna temperatura c.w.u.
°C
95
95
95
Maksymalne ciśnienie robocze wody użytkowej
bar
10
10
10
Maks. ciśnienie w sieci wodociągowej (woda zimna)
bar
7,8
7,8
7,8
Maksymalne ciśnienie próbne c.w.u.
bar
10
10
10
l
Wymiennik ciepła
Pojemność
6,0
6,0
6,0
Powierzchnia
2
m
0,9
0,9
0,9
Znamionowy współczynnik mocy NL wg DIN 47084)
NL
2,6
4,2
4,2
kW
l/min
31,5
12,9
31,5
12,9
31,5
12,9
Czas nagrzewania przy mocy znamionowej
min
20
25
25
Maks. moc grzałki elektrycznej, tylko w przypadku SKE 200/5 ZB5)
kW
-
-
6
Maksymalna temperatura wody grzewczej
°C
160
160
160
Maksymalne ciśnienie robocze wody grzewczej
bar
16
16
16
Średnica nominalna przyłącza wody grzewczej
DN
R1"
R1"
R1"
Wydajność trwała (przy temperaturze na zasilaniu 80°C, temperaturze wypływu
c.w.u. 45°C i temperaturze wody zimnej 10°C)
Tab. 35 Wymiary i dane techniczne
1)
2)
3)
4)
5)
Bez ogrzewania słonecznego lub doładowania; ustawiona temperatura podgrzewacza 60°C
Zmieszana ciepła woda w punkcie poboru (przy temperaturze wody zimnej 10°C)
Straty związane z dystrybucją, zachodzące poza podgrzewaczem nie są uwzględnione
Znamionowa liczba mocy NL=1 wg DIN 4708 dla 3,5 osoby, standardowej wanny i zlewozmywaka kuchennego. Temperatury:
podgrzewacz 60°C, wypływ 45°C i woda zimna 10°C. Pomiar z maks. mocą grzewczą. Zmniejszenie mocy grzewczej powoduje
także zmniejszenie wartości NL
W przypadku źródeł ciepła o wyższej mocy grzewczej ograniczyć do podanej wartości
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
61
7 l Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
Straty ciśnienia w wężownicy
p H [mbar]
400
100
A
1
20
10
500
1000
5000
10000
mH [kg/h]
6 720 801 707-03.1ITL
Rys. 33
1
A
62
SK 160/5 ZB, SK 200/5 ZB, SKE 200/5 ZB
82 mbar, 2600 kg/h
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej l 7
7.2.2 SK 300/400-5 ZB
Opis produktu
11
10
12
1
9
2
3
4
8
5
6
7
Rys. 34
Poz.
Opis
1
Wypływ ciepłej wody
2
Przyłącze cyrkulacji
3
Zasilanie podgrzewacza
4
Tuleja zanurzeniowa dla czujnika temperatury
źródła ciepła
5
Powrót podgrzewacza
6
Dopływ wody zimnej
7
Wymiennik ciepła dla dogrzewania kotłem
grzewczym, emaliowana rura gładka
8
Otwór rewizyjny do konserwacji i czyszczenia
9
Zbiornik podgrzewacza, stal emaliowana
10
Anoda magnezowa zamontowana z izolacją
elektryczną
11
Pokrywa podgrzewacza z PS (polistyren)
12
Obudowa, lakierowana blacha z izolacją termiczną z twardej pianki poliuretanowej 50 mm
Tab. 36 Opis produktu
Wymiary urządzenia
Rys. 35
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Jednostka
mm
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
SK 300-5 ZB
670
405
10-20
1495
80
318
722
903
1355
1850
105
405
SK 400-5 ZB
670
509
10-20
1835
80
318
898
1143
1695
2100
119
509
Tab. 37
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
63
7 l Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
Dane techniczne SK 300-5 ZB, SK 400-5 ZB
Jednostka
SK 300-5 ZB
SK 400-5 ZB
Wymiary po przekątnej (po przechyleniu)
mm
1655
1965
Minimalna wysokość pomieszczenia do wymiany anody
mm
1850
2100
Średnica nominalna przyłącza c.w.u.
DN
R1"
R1"
Średnica nominalna przyłącza wody zimnej
DN
R1"
R1"
Średnica nominalna przyłącza cyrkulacji
DN
R¾"
R¾"
Średnica wewnętrzna punktu pomiarowego czujnika temperatury podgrzewacza
mm
19
19
Masa bez wody (bez opakowania)
kg
105
119
Masa całkowita po napełnieniu
kg
405
509
l
300
390
Użyteczna ilość ciepłej wody przy temperaturze wypływu c.w.u.
45°C
40°C
l
l
429
500
557
650
Nakład ciepła na utrzymanie w gotowości wg DIN 4753 część 83)
kWh/24h
1,94
2,12
Informacje o urządzeniu
Wymiary
Przyłącza
Pojemność podgrzewacza
Pojemność użytkowa (całkowita)
1)
2)
Maksymalny przepływ na dopływie wody zimnej
l/min
30
39
Maksymalna temperatura c.w.u.
°C
95
95
Maksymalne ciśnienie robocze wody użytkowej
bar
10
10
Maks. ciśnienie w sieci wodociągowej (woda zimna)
bar
7,8
7,8
Maksymalne ciśnienie próbne c.w.u.
bar
10
10
l
8,8
12,1
m2
1,3
1,8
Wymiennik ciepła
Pojemność
Powierzchnia
Znamionowy współczynnik mocy NL wg DIN 4708
NL
7,8
12,5
kW
l/min
36,5
897
56
1376
Czas nagrzewania przy mocy znamionowej
min
12
19
Maksymalna moc grzewcza
kW
36,5
56
Maksymalna temperatura wody grzewczej
°C
160
160
Maksymalne ciśnienie robocze wody grzewczej
bar
16
16
Wymiar przyłącza wody grzewczej
DN
R1"
R1"
4)
Wydajność trwała (przy temperaturze na zasilaniu 80°C, temperaturze wypływu
c.w.u. 45°C i temperaturze wody zimnej 10°C)
5)
Tab. 38 Wymiary i dane techniczne
1)
2)
3)
4)
5)
Bez doładowania; ustawiona temperatura podgrzewacza 60°C
Mieszana woda w punkcie poboru (przy temperaturze zimnej wody 10°C)
Straty związane z dystrybucją, zachodzące poza podgrzewaczem nie są uwzględnione
Znamionowa liczba mocy NL=1 wg DIN 4708 dla 3,5 osoby, standardowej wanny i zlewozmywaka kuchennego. Temperatury: podgrzewacz 60°C, wypływ 45°C i woda zimna 10°C. Pomiar z maks. mocą grzewczą. Zmniejszenie mocy grzewczej powoduje także
zmniejszenie wartości NL
W przypadku źródeł ciepła o wyższej mocy grzewczej ograniczyć do podanej wartości
64
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej l 7
Straty ciśnienia w wężownicy
ΔpH [mbar]
400
1
100
2
A
20
10
500
1000
mH [kg/h]
5000
10000
6 720 646 956-07.4T
Rys. 36
1
2
A
SK 300-5 ZB
SK 400-5 ZB
100 mbar, 2600 kg/h
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
65
7 l Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
7.2.3 SK 500-4 ZB
Odległość od ścian w pomieszczeniu
Opis produktu
Rys. 38
Rys. 37
1
Anoda magnezowa
AW Wypływ ciepłej wody
VS
Zasilanie podgrzewacza
RS Powrót podgrzewacza
EK
Dopływ zimnej wody
ELSpust
EZ
Dopływ wody z cyrkulacji
M
Punkt pomiarowy ciepłej wody
(tuleja zanurzeniowa)
66
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej l 7
Dane techniczne SK 500-4 ZB
Jednostka
SK 500-4 ZB
–
pokryty emalią
antykorozyjną
Informacje ogólne
Typ
Pojemność podgrzewacza
Całkowita średnica z izolacją termiczną o grubości 100 mm
Wysokość całkowita
l
500
ØD
mm
850
H
mm
1850
Wysokość po przekątnej (po przechyleniu)
mm
2150
Szerokość (wymiar transportowy)
mm
660
Wysokość pomieszczenia zainstalowania
mm
> 2150
Masa własna (bez opakowania)1)
kg
182
Masa całkowita po napełnieniu
kg
682
l
714
kWh/24h
2,21
l/min
50
Maksymalna temperatura c.w.u.
°C
95
Maks. ciśnienie robocze c.w.u.
bar
10
Maksymalne ciśnienie próbne c.w.u.
bar
10
Maksymalna temperatura wody grzewczej
°C
160
Maksymalne ciśnienie robocze wody grzewczej
bar
16
Ø AW
DN
R 1¼“
HAW
mm
1643
Ilość czerpanej wody o temp. 45˚C
Nakład ciepła na utrzymanie w gotowości2)
przy D=100 mm grubości izolacji
Maksymalne natężenie przepływu zimnej wody
Przyłącza
Wypływ ciepłej wody
Wysokość wypływu ciepłej wody
Cyrkulacja
Wysokość cyrkulacji
Zasilanie podgrzewacza
Wysokość zasilania podgrzewacza
Powrót podgrzewacza
Wysokość powrotu podgrzewacza
Dopływ zimnej wody
Ø EZ
DN
R ¾“
HEZ
mm
1062
Ø VS
DN
R 1¼“
HVS
mm
940
Ø RS
DN
R 1¼“
HRS
mm
303
Ø EK
DN
R 1¼“
Wysokość dopływu zimnej wody
HEK
mm
148
Wysokość osi rewizji
HM
mm
408
Wymiennik ciepła, moc ciągła
Pojemność wężownicy
Powierzchnia wymiany ciepła
Wskaźnik mocy
l
16
m2
2,2
NL
17,8
Moc ciągła = maks. moc grzewcza
kW
l/min
71,5
29,3
Strumień wody grzewczej dla mocy ciągłej
m3/h
4,95
Strata ciśnienia dla strumienia wody grzewczej dla mocy ciągłej
mbar
350
Czas nagrzewania przy mocy znamionowej
min.
24
Tab. 39 Wymiary i dane techniczne
1)
2)
Masa z opakowaniem jest wyższa o ok. 5%
W ciągu 24 godz. przy temperaturze podgrzewacza 65°C wg DIN 4708 T8
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
67
7 l Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
Straty ciśnienia w wężownicy
400
300
pH [mbar]
1
200
100
90
80
70
3
4
5
mH [m3/h]
6
7
8
6 720 649 841-01.1ITL
Rys. 39
1
68
SK 500-4 ZB
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Osprzęt instalacyjny l 8
8.
Osprzęt instalacyjny
8.1
Osprzęty przyłączeniowe
Nazwa
f
ann
rM
Fachm
pu
den
pe
rup
ür
ssg
eitung
chlu
ra
Ce
geanl
Ans
Monta
ax
4
x
-65
-98
ZBR
ZBR
6
720
614
614
0 27
7/11)
027-001.1TD
( 200
6 720
DE/AT/CH
7
3
2
5
8
6
Numer katalogowy
Zestaw przyłączeniowy dla kotła pojedynczego TL1
włącznie ze stojakiem montażowym, sprzęgło hydrauliczne
(montaż z prawej lub z lewej strony),
kolektory (zasilanie i powrót), rura gazowa, izolacja
7 746 900 838
Zestaw przyłączeniowy dla kaskady z 2 kotłów TL2
włącznie ze stojakiem montażowym, sprzęgło hydrauliczne
(montaż z prawej lub z lewej strony), kolektory (zasilanie i powrót),
rura gazowa, izolacja
7 746 900 832
Zestaw przyłączeniowy dla kaskady z 3 kotłów TL3
włącznie ze stojakiem montażowym, sprzęgło hydrauliczne
(montaż z prawej lub z lewej strony), kolektory (zasilanie i powrót),
rura gazowa, izolacja
7 746 900 833
Zestaw przyłączeniowy dla kaskady z 4 kotłów TL4
włącznie ze stojakiem montażowym, sprzęgło hydrauliczne
(montaż z prawej lub z lewej strony), kolektory (zasilanie i powrót),
rura gazowa, izolacja
7 746 900 837
Zespół pompowy dla pojedynczego kotla
Zestaw przyłączeniowy pompowy dla rury zasilania i powrotu
z kompletną izolacją, z pompą modulującą UPER 25-80, zawór
bezpieczeństwa 4 bar, kurek gazowy R 1, zawory odcinające, klapa
zwrotna, manometr, zawór napełniająco spustowy, przyłącze dla
naczynia wzbiorczego
7 746 901 192
Osprzęt nr 1600
Grupa bezpieczeństwa kotła G 1½
z membranowym zaworem bezpieczeństwa ¾", 3 bar
8 718 576 603
Osprzęt nr 1602
Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego G 1½ forma przelotowa
dla zasilania i powrotu instalacji ogrzewczej, z zaworami
odcinającymi
8 718 576 604
Osprzęt nr 1603
Zestaw napełniająco opróżniający G 1½
Z zamontowanym manometrem i przyłączem dla naczynia
wzbiorczego
8 718 576 602
1
6 720 614 027-002.1TD
Tab. 40
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
69
8 l Osprzęt instalacyjny
Nazwa
Numer katalogowy
MAG ...
Naczynie wzbiorcze dla zamkniętych systemów grzewczych
Maksymalna temperatura robocza 120°C, ciśnienie wstępne 1,5 bar,
ze stopkami mocującymi
MAG 25: pojemność 25 l
MAG 35: pojemność 35 l
MAG 50: pojemność 50 l
MAG 80: pojemność 50 l
7
7
7
7
MAG ...1)
Naczynie wzbiorcze dla zamkniętych systemów grzewczych
Maksymalna temperatura robocza 120°C, ciśnienie wstępne 1,5 bar,
ze stopkami mocującymi
MAG 100: pojemność 100 litrów
MAG 150: pojemność 150 litrów
MAG 200: pojemność 200 litrów
7 719 003 085
7 719 003 086
7 719 003 087
1)
719
719
719
719
003
003
003
003
081
082
083
084
Osprzęt nr 885
Zestaw odpływowy włącznie z elementami mocującymi i wężem
odpływowym dla zaworu bezpieczeństwa
7 719 002 146
TB 1
Nadzorczy czujnik temperatury dla instalacji ogrzewania temperatury
Termostat przylgowy ze złotymi zestykami, zakres ustawień 30...60°C
7 719 002 255
HW 50
Sprzęgło hydrauliczne dla nominalnych mocy cieplnych do 105 kW
przy ΔT = 20 K np. przy kaskadach
Kompletny pakiet składający się ze:
sprzęgła hydraulicznego z izolacją termiczną i wspornikiem
ściennym, czujnika temperatury
7 719 001 780
HW 90
Sprzęgło hydrauliczne dla nominalnych mocy cieplnych do 170 kW
przy ΔT = 20 K, w kaskadach
Kompletny pakiet składający się ze:
sprzęgła hydraulicznego z izolacją termiczną i wspornikiem
ściennym, czujnika temperatury
7 719 002 304
Tab. 40
70
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Osprzęt instalacyjny l 8
Nazwa
Numer katalogowy
AG 4-1
Rozdzielacz obiegów grzewczych
w wykonaniu z rurami ze stali szlachetnej i z rozdzieleniem
termicznym zasilania i powrotu
7 719 001 632
AG 9-1
Rozdzielacz obiegów grzewczych
w wykonaniu ze stali szlachetnych dla 3 obiegów grzewczych
7 719 001 633
AG 2-1
Zespół pompowy
całkowicie zaizolowana termicznie, trzystopniowa, grawitacyjny
zawór bezpieczeństwa ze śluzą powietrzną, wskaźnik temperatury,
przyłącze zasilania i powrotu R 1, dodatkowo śrubunek
z pierścieniem zaciskowym Ø 22
7 719 001 557
AG 2 RH
Zespół pompowy jak AG 2-1, jednakże z wysokowydajną elektronicznie
regulowaną pompą
8 718 577 436
AG 3-1
Zespół pompowy
Kompletnie zaizolowana, trzystopniowa, włącznie z 3-drożnym
zaworem mieszającym z siłownikiem 230 V/50 Hz, całkowicie
zaizolowana termicznie, trzystopniowa, grawitacyjny zawór
bezpieczeństwa ze śluzą powietrzną, wskaźnik temperatury,
przyłącze zasilania i powrotu R 1, z pierścieniem zaciskowym Ø 22
7 719 001 559
AG 3 RH
Zespół pompowy
jak AG 3-1, jednakże z wysokowydajną elektronicznie regulowaną
pompą
8 718 577 437
Tab. 40
1)
Na specjalne zapytanie
8.2
Zestawy przezbrojeniowe na inny gaz
Nazwa
Zestaw przezbrojeniowy
do przezbrojenia z gazu ziemnego E na gaz płynny Propan
dla ZBR 65-2 A
dla ZBR 98-2 A
Numer katalogowy
7 746 901 190
7 746 901 191
Tab. 41
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
71
8 l Osprzęt instalacyjny
8.3
Pozostałe osprzęty
Nazwa
Numer katalogowy
KP 130
Pompa kondensatu
włącznie z wężem przedłużającym NW 6 mm, o długości 3 m,
przeznaczona do odpompowywania kondensatu w instalacjach
o mocy do 130 kW, wydajności ok. 12 l/h przy wysokości podnoszenia 2 m
7 719 001 970
NB 100
Skrzynka neutralizacyjna
włącznie z 4 kg granulatu,
wystarczający do neutralizacji kotła o mocy 100 kW/rok
Możliwe połączenie z innymi urządzeniami NB 100
7 719 001 994
Osprzęt nr 1620
Pompa kondensatu
bez neutralizacji, maksymalna wysokość podnoszenia 6 m
80 695 080
Osprzęt nr 1605
Zbiornik neutralizacyjny
włącznie z wypełnieniem granulatem, elementami
przyłączeniowymi, wężem dopływowym i odpływowym
8 718 576 749
Osprzęt nr 1606
Zbiornik neutralizacyjny ze zintegrowaną pompą kondensatu
sterowaną poziomem włącznie z wypełnieniem granulatem,
wysokość podnoszenia 2 m
8 718 577 421
Osprzęt nr 1607
Granulat neutralizacyjny
Dodatkowe opakowanie granulatu
7 115 120
Tab. 42
72
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Osprzęt instalacyjny l 8
8.4
Zestaw przyłączeniowy L...L4
C1
288
B1
B2
510
B3
2
4
F1
X1
525
525
525
Y1
4
497
3
147
92
247
1
1625
525
2150
6 720 614 028-06.2O
Rys. 40 Wymiary zestawu przyłączeniowego
Zestaw
przyłączeniowy
I
II
1
2
Widok z góry
Widok z przodu
Kolektor kaskady
Sprzęgło hydrauliczne z zestawem kolan
(dostawa od 2 kwartału 2011)
3 Sprzęgło hydrauliczne proste
4 Dostarczony przeciwkołnierz do spawania
Szerokość = X1 + Y1
[mm]
TL1
575 + 38 = 613
TL2
1100 + 38 = 1138
TL3
1625 + 38 = 1663
TL4
2150 + 42 = 2192
Głębokość [mm]
575
Tab. 43 Szer.
Zestaw
przyłączeniowy
TL1
TL2
TL3
TL4
Przyłącze sprzęgła
hydraulicznego
[cale]
Przyłącze
przewodu
gazowego [cale]
Długość
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C1
[mm]
Wymiar kołnierza F1
[mm]
21/2 (prosty)
2
488
-
-
-
488
21/2 (kątowy)
2
213
213
621
133
-
Kołnierz do
spawania C2631 37.2
NW 65/76,1 PN6
3 (prosty)
2
571
-
-
-
571
3 (kątowy)
2
252
252
728
157
-
Kołnierz do
spawania C2631 37.2
NW 80/88,9 PN6
Tab. 44 Wymiary systemu kaskadowego
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
73
8 l Osprzęt instalacyjny
496
328
1766
180
71
310
405
6 720 614 028-007.1TD
Rys. 41 Wymiary zestawu przyłączeniowego (widok z boku)
A Sprzęgło hydrauliczne - wersja zamontowania
„prosta“
B Sprzęgło „z zestawem kolan“
(w dostawie od drugiego kwartału 2011)
I Sprzęgło hydrauliczne „prawostronne“
II Sprzęgło hydrauliczne „lewostronne“
1 Sprzęgło hydrauliczne „do przodu“
2 Sprzęgło hydrauliczne „do tyłu“
A
Zestaw przyłączeniowy można montować w różnych
wariantach ( Rys. 42).
Stojaki zestawów przyłączeniowych są skręcane
z podłogą. Ściana do instalacji nie jest wymagana.
1
B
2
6 720 614 028-05.2O
Rys. 42Warianty wersji zamontowania zestawu
przyłączeniowego
74
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Osprzęt instalacyjny l 8
8.5Sprzęgło hydrauliczne HW 50/HW 90 dla kotłów kondensacyjnych i konwekcjonalnych Junkers
o nominalnej mocy cieplnej do 105/170 kW (ΔT = 20 K w obiegu wtórnym)
8.5.1Ogólne
Zastosowanie
Sprzęgło hydrauliczne stosowane jest do odłączenia
obiegu grzewczego od obiegu kotłowego.
Odłączenie hydrauliczne jest zawsze zasadne:
• Jeżeli są małe ilości wody w kotle
• Jeżeli strumień objętości instalacji jest większy niż
maksymalnie dopuszczalny strumień objętości w kotle
kondensacyjnym
• Do kotła podłączonych jest wiele obiegów
grzewczych (np. grzejniki i instalacja podłogowa)
Sprzęgło hydrauliczne funkcjonuje tylko w połączeniu
z pompą obiegu grzewczego w obiegu pierwotnym i dodatkową pompą obiegu grzewczego w obiegu wtórnym.
Regulacja
Regulacja instalacji ogrzewczej ze sprzęgłem hydraulicznym może być wykonywana tylko przy pomocy
regulatorów pogodowych Junkers.
Regulacja instalacji ogrzewczej-kaskadowej ze sprzęgłem
hydraulicznym może być wykonywana tylko przy pomocy
regulatorów pogodowych Junkers FW 200 (maks. 4 kotły
kondensacyjne) lub FW 500 (maks. 16 kotłów
kondensacyjnych).
Zastosowanie sprzęgła hydraulicznego
Przy dużych strumieniach objętości zalecamy zastosowanie sprzęgła hydraulicznego do oddzielenia obiegu
pierwotnego i wtórnego. Duże strumienie objętości
występują często przy wymianie starych instalacji (kocioł
z małym oporem hydraulicznym i dużą objętością wody,
instalacja grawitacyjna z grzejnikami żeliwnymi). Różne
temperatury i strumienie objętości powodują, że grzejniki nie nagrzewają się lub obiegi grzewcze nie mogą być
wystarczająco zasilone energią cieplną.
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Zalety sprzęgła hydraulicznego
• Bezproblemowe wymiarowanie pompy obiegu
grzewczego w obiegu wtórnym i siłownika
• Brak wpływu hydraulicznego między gazowym kotłem
kondensacyjnym i obiegiem grzewczym
(obiegami grzewczymi)
• Urządzenie grzewcze i odbiór ciepła otrzymują tylko
przyporządkowane strumienie objętości
• Siłowniki po stronie obiegu grzewczego sprzęgła
hydraulicznego pracują optymalnie
(założenie - prawidłowy dobór)
• Przyłącza dla naczynia wzbiorczego i szybkiego
odpowietrznika
• Możliwość podłączenia kompletnego programu
osprzętu Junkers
Wskazówki
Przy użyciu sprzęgła hydraulicznego należy uwzględnić
następujące punkty:
• Sprzęgło hydrauliczne funkcjonuje tylko w połączeniu
z pompą pierwotnego lub wtórnego obiegu kotłowego. Sprzęgła hydrauliczne należy przede wszystkim
montować w pozycji stojącej. Zasilanie ogrzewania
przewidzieć u góry. Sprzęgło hydrauliczne można
zamontować po lewej i prawej stronie kotła
kondensacyjnego
• Dla bezproblemowego działania sprzęgła hydraulicznego trzeba przestrzegać następujących zaleceń:
– Przy konwencjonalnej serii kotłów zaleca się
podwyższenie temperatury powrotu. Dokładne
zrównanie strumienia objętości (kocioł i obieg
grzewczy) nie jest konieczne
– Aby całkowicie wykorzystać kondensację kotłów
serii CerapurMaxx, należy unikać podwyższenia
temperatury powrotu
• Przy zastosowaniu regulatorów Junkers zastosować
załączony czujnik temperatury sprzęgła hydraulicznego
• Przykłady włączenia hydraulicznego sprzęgła
hydraulicznego  rozdział 1 od strony 4
• Przy użyciu zewnętrznego (inwestor) sprzęgła
hydraulicznego czujnik temperatury zasilania VF
(Numer katalogowy 7 719 001 833) należy zamówić
osobno
75
8 l Osprzęt instalacyjny
8.5.2
Zakres dostawy HW 50/HW 90
1
2
3
4x
4
6 720 604 811 - 14.1O
Rys. 43
1
2
3
4
8.5.3
Sprzęgło hydrauliczne z kołpakami ochronnymi dla przyłączy
Wspornik ścienny
Śruby i kołki do montażu naściennego
Czujnik NTC na zasilaniu z kablem
Wymiary sprzęgła hydraulicznego
360
270
630
180
4811-01.1/O
Rys. 44 HW 50
76
Rys. 45 HW 90
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Osprzęt instalacyjny l 8
8.5.4
Wykresy prędkości przepływu
9
0,20
8
7
vA [m/s]
0,15
6
vW [m/s]
5
0,10
4
3
0,05
2
1
0
0
10
20
30
40
50
60
70
P [kW]
80
90
100
110
120
0,00
130
6 720 643 416-26.1O
Rys. 46 Wykres prędkości przepływu HW 50, przyłącze 1½" przy ΔT = 10 K (TV – TR)
P
vA
vW
Moc cieplna
Prędkość przepływu w przekroju na przyłączu
Prędkość przepływu w przekroju na sprzęgle hydraulicznym
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
77
8 l Osprzęt instalacyjny
9
0,20
8
7
vA [m/s]
0,15
6
vW [m/s]
5
0,10
4
3
0,05
2
1
0
0
10
20
30
40
50
60
70
P [kW]
80
90
100
110
120
0,00
130
6 720 643 416-27.1O
Rys. 47 Wykres prędkości przepływu HW 50, przyłącze 1½" przy ΔT = 15 K (TV – TR)
P
vA
vW
Moc cieplna
Prędkość przepływu w przekroju na przyłączu
Prędkość przepływu w przekroju na sprzęgle hydraulicznym
9
0,20
8
7
vA [m/s]
0,15
6
vW [m/s]
5
0,10
4
3
0,05
2
1
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
P [kW]
110
120
0,00
130
6 720 643 416-28.1O
Rys. 48 Wykres prędkości przepływu HW 50, przyłącze 1½" przy ΔT = 20 K (TV – TR)
P
vA
vW
78
Moc cieplna
Prędkość przepływu w przekroju na przyłączu
Prędkość przepływu w przekroju na sprzęgle hydraulicznym
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego l 9
9.
Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego
9.1
Wskazówki projektowe – przegląd instalacji odprowadzenia spalin dla kotłów CerapurMaxx ZBR 65/98-2 A
1
2
5
3
6
4
7
8
6 720 646 235-13.1O
Rys. 49
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
79
9 l Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego
Kotły kondensacyjne CerapurMaxx dopuszczone są do
stosowania zgodnie z danymi umieszczonymi w tabeli
obok.
W poniższych przykładach zamontowania należy
uwzględnić długości maksymalne.
Osprzęt spalinowy Junkers ma dopuszczenie systemowe (certyfikat badania typu kotła wraz z przewodami
powietrzno-spalinowymi).
Wszystkie przedstawione rozwiązania dozwolone są tylko
w połączeniu z dopuszczonymi przez nadzór budowlany
Tryb pracy
Zależny od powietrza w pomieszczeniu
maksymalna długość rur spalinowych 32 m
Rodzaj kotła
(wg EN 483)
kominami spalinowymi (np. z cegły, elementów ceramicznych,...) spełniającymi wymagania ppoź. Potwierdzenie
obliczeń zgodnie z PN-EN 13384 nie jest wymagane.
C63x: 1 do 8 .
Wszystkie rozwiązania dostępne są tylko
w połączeniu z instalacją spalinową posiadającą dopuszczenie nadzoru budowlanego!
Niezależny od powietrza w pomieszczeniu maksymalne
długość rur spalinowych 25 m
B23
C33x
C43x
C93x
Wykonanie
wg Rys.
6
4
8
5
1
2
3
7
Szczegółowe
wykonania
od strony
86
88
90
92
94
96
100
98
1
zależnie od
Ø LAS
1
z zewnątrz przez dach
w tym samym zakresie
ciśnienia
podłączenie
do LAS
z zewnątrz przez
szacht w tym
samym zakresie
ciśnienia
Ilość kotłów
Powietrze
do spalania
1
z pomieszczenia zainstalowania
Tab. 45
9.2Ogólne
Kotły kondensacyjne Junkers zostały sprawdzone i dopuszczone zgodnie z dyrektywą o urządzeniach gazowych WE (90/396/EWG, 92/42/EWG, 2006/95/EWG,
2004/108/EWG) oraz EN 677.
Przed zamontowaniem gazowego kotła kondensacyjnego dowiedzieć się we właściwym urzędzie budowlanym
i u mistrza kominiarskiego, czy istnieją zastrzeżenia
(odnośnie otworów rewizyjnych itp.).
Poziome przewody i odcinki instalacji spalinowej należy
zawsze układać ze wzniosem 3° (= 5,2%).
Instalacje i ujścia rury koncentrycznej w szachcie pod
powierzchnią ziemi mogą w zimie przez tworzenie się
lodu w rurze koncentrycznej prowadzić do wyłączeń
awaryjnych i są zabronione zgodnie z TRGI.
Przez wysoką sprawność gazowych kotłów kondensacyjnych i związaną z tym niską temperaturą spalin resztkowa para wodna zawarta w spalinach może kondensować
w powietrzu zewnętrznym i stać się widoczna!
W pomieszczeniach wilgotnych rury powietrza do
spalania muszą zostać zaizolowane.
80
Odstępy od materiałów palnych zgodnie z TRGI 2008
Temperatura na powierzchni rury powietrza do spalania
wynosi poniżej 85°C. Zgodnie z niemieckimi zasadami
technicznymi dla instalacji gazowej TRGI 2008 i TRF
1996 nie są wymagane odstępy minimalne od materiałów palnych. Przepisy poszczególnych krajów (przepisy
dotyczące palenisk, przepisy budowlane) mogą się jednak różnić i wymagać minimalnych odstępów od palnych
materiałów konstrukcyjnych jak również do okien, drzwi,
występów w murze i ujść spalin między sobą.
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego l 9
Warunki montażowe
5,2 %
K
1
210
≥ 100
9.3
S
980
158
≥0
471
520
≥0
6 720 614 087-01.2O
Rys. 50 Odprowadzenie spalin poziomo
1
Trójnik 90° z otworem rewizyjnym (Ø 100/150 mm
lub Ø 100 mm)
S [cm]
K [mm]
Ø 100
Ø 100/150
15 - 24
130
180
24 - 33
135
185
33 - 42
140
190
42 - 50
145
195
Tab. 46
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
81
9 l Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego
1
Ø 100/150
≥ 500
Ø 100/150
2
980
158
471
≥0
520
≥0
6 720 614 087-04.2O
Rys. 51 Wymiary montażowe
1
2
82
Instalacja powietrzna/odprowadzenie spalin pionowe (Ø 100/150 mm)
Otwór rewizyjny (Ø 100/150 mm)
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego l 9
9.4Wskazówki projektowe – rozmieszczenie otworów rewizyjnych
(zgodnie z przepisami niemieckimi ZIV1))
9.4.1 Odprowadzenia spalin o długości do 4 m
Przy paleniskach gazowych sprawdzanych razem
z przewodami odprowadzenia spalin/odprowadzeniem
spalin o długości do 4 m wystarczający jest jeden otwór
rewizyjny. Należy poinformować użytkownika, że przy
zanieczyszczeniu systemu powietrznego/spalinowego
należy się ewentualnie liczyć ze zwiększonym nakładem
pracy przy demontażu.
9.4.2 Odcinek poziomy/kształtka połączeniowa
Na poziomych odcinkach/kształtkach połączeniowych
należy umieścić minimum jeden otwór rewizyjny.
Maksymalny odstęp między otworami rewizyjnymi wynosi
4 m. Na łukach większych niż 45° należy umieścić otwory
rewizyjne.
Dla poziomych odcinków/kształtek połączeniowych
wystarczy ogólnie jeden otwór rewizyjny, jeżeli
• Poziomy odcinek/kształtka połączeniowa przed
otworem rewizyjnym nie jest dłuższa niż 2,0 m
i
• Otwór rewizyjny znajduje się na poziomym odcinku/
kształtce połączeniowej najwyżej 0,3 m od części
pionowej
i
• Na odcinku poziomym/kształtce połączeniowej przed
otworem rewizyjnym nie znajdują się więcej niż dwa
kolana
W razie potrzeby konieczne będzie umieszczenie
kolejnego otworu rewizyjnego w pobliżu paleniska,
jeżeli pozostałości po czyszczeniu nie mogą dostać się
do paleniska.
9.4.3 Odprowadzenia spalin o długości powyżej 4 m
Przy paleniskach gazowych sprawdzanych razem z przewodami odprowadzenia spalin/odprowadzeniem spalin
1
o długości powyżej 4 m obowiązują poniższe regulacje,
odnoszące się do normy DIN 18160-1
„Instalacje spalinowe – Projektowanie i wykonanie“.
Odcinek pionowy
Dolny otwór rewizyjny odcinka pionowego przewodu
spalinowego może być zainstalowany:
w pionowej części instalacji spalinowej bezpośrednio
powyżej wprowadzenia kształtki połączeniowej (Rys. 52)
lub
z boku w kształtce połączeniowej o odległości najwyżej 0,3 m od wejścia w pionową część instalacji
spalinowej (Rys. 52)
lub
na stronie czołowej w kształtce połączeniowej w odległości najwyżej 1,0 m od wejścia w pionową część
instalacji spalinowej (Rys. 52).
Instalacje spalinowe, które nie mogą być czyszczone od
strony ujścia, muszą posiadać dalszy górny otwór rewizyjny w odległości do 5 m poniżej ujścia. Pionowe części
przewodów spalinowych, mające nachylenie większe niż
30° między osią rury a osią pionu, wymagają otworów
rewizyjnych w odległości najwyżej 0,3 m od punktów
załamań.
Przy odcinkach pionowych można zrezygnować
z górnego otworu rewizyjnego, jeżeli
• Pionowa część instalacji spalinowej najwyżej jeden
raz prowadzona jest pod skosem 30° (nieprzerwanie)
i
• Dolny otwór rewizyjny nie jest oddalony od ujścia na
odległość większą niż 15 m
Otwory rewizyjne zainstalować tak, aby były one łatwo
dostępne.
2
3
≤ 0,3 m
≤ 1,0 m
6 720 646 235-21.1O
Rys. 52
1)
Niemieckie Zrzeszenie Kominiarzy
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
83
9 l Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego
9.5
Wskazówki projektowe – odprowadzenie spalin przez przewód spalinowy w szachcie/kominie
9.5.1Ogólne
Przy kotłach kondensacyjnych istnieje dodatkowo możliwość aby odprowadzić spaliny przez szacht lub komin
przewodem spalinowym. Przy tym rozwiązaniu rozróżnia
się tryb niezależny od powietrza w pomieszczeniu lub
tryb zależny od powietrza w pomieszczeniu.
Przewód spalinowy należy zainstalować w obrębie
budynku w jego własnym wzdłużnie wentylowanym
szachcie. Wymaganą wentylację można osiągnąć także
przez zasys powietrza z wylotu przez szczelinę pierścieniową między przewodem spalinowym i szachtem.
Szachty muszą być wykonane z materiałów niepalnych,
zachowujących formę przy temperaturze i charakteryzować się odpornością ogniową minimum 90 minut.
W budynkach o niewielkiej wysokości wystarczająca jest
klasa odporności ogniowej 30 minut.
Szachty trzeba wykonać w całości z jednolitych materiałów, muszą one posiadać jednolitą konstrukcję oraz
odporną na ogień i stabilnie osadzoną podstawę.
Elementy konstrukcyjne budynku nie mogą wchodzić
w obręb szachtu.
Szacht nie może posiadać – z wyjątkiem pomieszczenia
zainstalowania palenisk – żadnych otworów, nie dotyczy to wymaganych otworów rewizyjnych, które mają
zamknięcia rewizyjne komina posiadające znaki atestu.
Jeżeli przewód spalinowy wmontowany jest w istniejący
komin, to ewentualne otwory przyłączeniowe muszą być
zamknięte szczelnie z zastosowaniem odpowiedniego
materiału jak również należy gruntownie wyczyścić
powierzchnię wewnętrzną komina.
Dla prostej obsługi wyliczyliśmy już wymagane przekroje
szachtu odpowiednio do ogólnego dopuszczenia nadzoru
budowlanego.
Przy użyciu dostępnych w handlu szachtów jak również
kominów lub przewodów spalinowych wymagane jest obliczenie zgodnie z PL-EN 13384. Obliczenie to dokonywane jest najczęściej przez producentów systemów spalinowych. Parametry techniczne spalin dla tego obliczenia
znajdują się na stronie 106 i 107.
84
9.5.2
Czyszczenie istniejących szachtów i kominów
Istniejące szachty lub kominy muszą być
gruntownie wyczyszczone przed zamontowaniem przewodu spalinowego.
Odprowadzenie spalin w wentylowanym szachcie
Jeżeli odprowadzenie spalin wykonane jest w wentylowanym szachcie, to nie jest wymagane czyszczenie.
Doprowadzenie powietrza, odprowadzenie spalin
przeciwprądowo
Jeżeli powietrze do spalania doprowadzane jest przez
szacht przeciwprądowo, to szacht należy czyścić
w następujący sposób :
Wcześniejsze wykorzystanie
szachtu/komina
Wymagane czyszczenie
Szacht wentylowany
Gruntowne
czyszczenie mechaniczne
Odprowadzenie spalin
przy palenisku gazowym
Gruntowne
czyszczenie mechaniczne
Odprowadzenie spalin
przy opalaniu olejem
lub paliwem stałym
Wybrać tryb zależny od
powietrza w pomieszczeniu.
Odprowadzenie spalin będzie
odbywać się tym samym
w wentylowanym szachcie.
Tab. 47
Aby uniknąć spoinowania szachtu:
wybrać tryb pracy zależny od powietrza
w pomieszczeniu.
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego l 9
Wymiary szachtu
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy istniejący
przekrój szachtu ma dopuszczalne wymiary dla przewidzianego przypadku zastosowania. Jeżeli wymiary amin
lub Dmin będą mniejsze od wymaganych, to instalacja
jest niedopuszczalna. Maksymalnych wymiarów szachtu
nie można przekroczyć, bo w przeciwnym razie nie można będzie zamocować osprzętu spalinowego w szachcie.
Przykrycie szachtu lub komina dokonuje się przy pomocy
pokrywy szachtu AZB 651/1. Przewód spalinowy musi
wystawać ponad krawędź szachtu lub komina
o co najmniej 350 mm.
Ø 100
≥ 350
1
Rys. 53 Przekrój prostokątny
AZB
Ø 100 mm
Dmin
Dmaks
140 mm
300 mm
Tab. 48
6 720 646 235-22.1O
Rys. 54 Przekrój okrągły
AZB
Ø 100 mm
Rys. 55
Dmin
Dmaks
160 mm
300 mm
1
AZB 828
Tab. 49
Aby pewnie zamocować przewód spalinowy w szachcie,
przy każdym miejscu wtykowym rury przedłużkowej
trzeba zamocować rozpórkę. Po każdej kształtce (kolano,
rura z otworem rewizyjnym) trzeba dodatkowo zamontować rozpórkę.
Przy trybie zależnym od powietrza w pomieszczeniu dla
wentylacji szachtu wymagany jest otwór wentylacyjny
o przekroju 150 cm2 w obszarze rury spalinowej do
szachtu.
W pakiecie podstawowym AZB 828 zawarta jest kratka
powietrzna o prawidłowej wielkości.
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
85
9 l Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego
9.6
Wskazówki projektowe – odprowadzanie spalin z jednego kotła
9.6.1
Wskazówki projektowe – odprowadzenie spalin przez przewód spalinowy Ø 100 mm (B23)
6
Tryb zależny od powietrza w pomieszczeniu – przestrzegać przepisów dotyczących palenisk!
2
3
4
1
L2
5
3
1 L = 0,80 m
6
4
1
5
5
4
L1
6 720 646 235-14.1O
Rys. 56
1 AZB 828/1 Zestaw pionowy Ø 100 z kolanem
wsporczym, rewizją, wyjściem ponad dach
i pokrywą komina
2 AZB 651/1 Pokrywa komina (ujęta w AZB 828/1)
3 AZB 649 Rozpórki kominowe Ø 100
(4 szt. ujęte w AZB 828/1)
86
4 AZB 641,642,643 Przewód Ø 100 L = 500, 1000,
2000 mm
5 AZB 644 Rewizja Ø 100 (1 szt. ujęta w AZB 828/1)
6 AZB 645 Kolano Ø 100 90˚
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego l 9
Osprzęt spalinowy
Rura spalinowa Ø 100 mm
Lista części
Oznaczenie
Numer katalogowy
AZB 641
7 719 001 615
AZB 642
7 719 001 616
AZB 643
7 719 001 617
AZB 644
7 719 001 618
AZB 645
7 719 001 619
AZB 646
7 719 001 620
AZB 649
7 719 001 623
AZB 651/1
7 719 001 946
AZB 663
7 719 001 852
AZB 664
7 719 001 853
AZB 828
7 719 001 967
AZB 641
Rura L = 500 mm
AZB 642
Rura L = 1000 mm
AZB 643
Rura L = 2000 mm
AZB 645
Kolano 90°
AZB 646
Kolano 45°
AZB 664
Kolano 30°
AZB 663
Kolano 15°
Tab. 51
Prezentacja osprzętu spalinowego
na rysunkach od strony 101.
 Zapewnić nawiew i wywiew szachtu i pomieszczenia
zainstalowania!
Tab. 50
Długości rur spalinowych
Długość całkowita L1 + L2
Jednostka
ZBR 65-2 A
ZBR 98-2 A
m
46,3
42,6
Maksymalna długość pozioma L1
m
3
3
Redukcja długości na każde kolano 90°
m
2
2
Redukcja długości na każde kolano od 15° do 45°
m
1
1
1)
Tab. 52
1)
Kolano 90 i kolano wsporcze w szachcie są już uwzględnione w długościach maksymalnych°
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
87
9 l Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego
9.6.2
Wskazówki projektowe – odprowadzenie spalin poziomo przez dach Ø 100 mm (B23)
Tryb zależny od powietrza w pomieszczeniu – przestrzegać przepisów dotyczących palenisk!
265
L
2
Ø100
1 L = 1,21 m
3
4
5
4
>30
5,2%
Ø150
160
9
8
45°
7
6
30°
15°
6 720 646 235-17.1O
Rys. 57
1 AZB 632/2 Zestaw poziomy Ø 100/150 L = 1,21 m
2 AZB 635/1 Trójnik z rewizją Ø 100/150
(ujęty w AZB 632/2)
3 AZB 641,642,643 Przewód Ø 100 L = 500,
1000, 2000 mm
4 AZB 830/1 Kształtka Ø 100 z przysłoną Ø 150
5 AZ 122, AZ 123 Przepust dachowy poziomy
6 AZB 663 Łuk Ø 100 15˚
7 AZB 664 Łuk Ø 100 30˚
8 AZB 645 Kolano Ø 100 90˚
9 AZB 646 Łuk Ø 100 45˚
88
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego l 9
Osprzęt spalinowy
Rura spalinowa Ø 100 mm
Lista części
Oznaczenie
Numer katalogowy
AZB 632/2
7 719 002 782
AZB 635/1
7 719 002 790
AZB 641
7 719 001 615
AZB 642
7 719 001 616
AZB 643
7 719 001 617
AZB 644
7 719 001 618
AZB 645
7 719 001 619
AZB 646
7 719 001 620
AZB 663
7 719 001 852
AZB 664
7 719 001 853
AZB 830/1
7 719 002 806
AZ 122
7 719 001 028
AZ 123
7 719 001 031
AZB 641
Rura L = 500 mm
AZB 642
Rura L = 1000 mm
AZB 643
Rura L = 2000 mm
AZB 645
Kolano 90°
AZB 646
Kolano 45°
AZB 664
Kolano 30°
AZB 663
Kolano 15°
AZ 122
Przepust dachowy dla nachylenia dachu
30° - 45°
AZ 123
Przepust dachowy dla nachylenia dachu
45° - 60°
Tab. 54
Prezentacja osprzętu spalinowego
na rysunkach od strony 101.
Tab. 53
Długości rur spalinowych
Maksymalna długość pozioma L
Jednostka
ZBR 65-2 A
ZBR 98-2 A
m
46,3
42,6
Redukcja długości Ø 100/150 na każde kolano 90°
m
2
2
Redukcja długości przy Ø 100/150 na każde kolano 30° i 45°
m
1
1
1)
Tab. 55
1)
Kolano 90° na kotle kondensacyjnym jest już uwzględnione w długościach maksymalnych
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
89
9 l Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego
9.6.3
Wskazówki projektowe – odprowadzenie spalin pionowo przez dach Ø 100 mm (B23)
Tryb zależny od powietrza w pomieszczeniu – z zassaniem powietrza do spalania z pomieszczenia
1
8
1
2
3
7
4
5
6
11
10
9
8
30°
45°
15°
6720643416-14.1O
Rys. 58
1 AZB 633/1, AZB 634/1 Zestaw pionowy ponad
dach Ø 100/150 (czarny, czerwony)
2 AZ 815, AZ 816 Adapter do dachówki Klober
3 AZB 924, AZB 926 Kołnierz dachowy
uniwersalny Ø 150 skośny (czarny, czerwony)
4 AZB 830/1 Kształtka Ø 100 z przysłoną Ø 150
5 AZB 641, AZB 642, AZB 643 Przewód Ø 100
L = 500, 1000, 2000 mm
6 AZB 644 Rewizja Ø 100
7 AZB 660 Kołnierz dachowy płaski Ø 150
z rozetą sufitową
90
8 AZB
9 AZB
10AZB
11AZB
663
664
645
646
Łuk Ø 100 15˚
Łuk Ø 100 30˚
Kolano Ø 100 90˚
Łuk Ø 100 45˚
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego l 9
Osprzęt spalinowy
Rura spalinowa Ø 100 mm
Lista części
Oznaczenie
Numer katalogowy
AZB 633/1
7 719 002 783
AZB 634/1
7 719 002 784
AZB 641
7 719 001 615
AZB 642
7 719 001 616
AZB 643
7 719 001 617
AZB 644
7 719 001 618
AZB 645
7 719 001 619
AZB 646
7 719 001 620
AZB 660
7 719 001 657
AZB 663
7 719 001 852
AZB 664
7 719 001 853
AZB 815 (czarny)
7 719 001 906
AZB 816 (czerwony)
7 719 001 907
AZB 830/1
7 719 002 806
AZB 924 (czerwony)
7 719 002 856
AZB 926 (czarny)
7 719 002 858
AZB 641
Rura L = 500 mm
AZB 642
Rura L = 1000 mm
AZB 643
Rura L = 2000 mm
AZB 645
Kolano 90°
AZB 646
Kolano 45°
AZB 664
Kolano 30°
AZB 663
Kolano 15°
Tab. 57
Prezentacja osprzętu spalinowego
na rysunkach od strony 101.
Tab. 56
Długości rur spalinowych
Jednostka
ZBR 65-2 A
ZBR 98-2 A
Maksymalna długość pionowa
m
46,3
42,6
Redukcja długości na każde kolano 90°
m
2
2
Redukcja długości na każde kolano od 15° do 45°
m
1
1
Tab. 58
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
91
9 l Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego
9.6.4
Wskazówki projektowe – odprowadzenie spalin przewodem spalinowym Ø 100/150 mm na fasadzie (B23)
Tryb zależny od powietrza w pomieszczeniu – odprowadzenie spalin na fasadzie
5
2
3
4
3
L2
4
1 L = 1,50 m
8
7
6
5
L1
6 720 646 235-16.1O
Rys. 59
1 AZB 829/1 Zestaw fasadowy Ø 100/150 L = 1,5 m,
z kolanem wsporczym, rewizją i zakończeniem wylotu
2 AZB 839/1 Zakończenie wylotu Ø 100/150
L = 1200 mm (ujęte w AZB 829/1)
3 AZB 636/1, AZB 637/1, AZB 638/1
Przewód Ø 100/150 L = 500, 1000, 2000 mm
4 AZB 658 Uchwyt ścienny Ø 150 (1 szt.)
92
5 AZB 680/1 Trójnik rewizyjny Ø 100/150
(ujety w AZB 829/1)
6 AZB 830/1 Kształtka Ø 100 z przysłoną Ø 150
7 AZB 641, AZB 642, AZB 643 Przewód Ø 100 L = 500,
1000, 2000 mm
8 AZB 645 Kolano Ø 100 90˚
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego l 9
Osprzęt spalinowy
Rura spalinowa Ø 100 mm
Lista części
Oznaczenie
Numer katalogowy
AZB 636/1
7 719 002 785
AZB 637/1
7 719 002 786
AZB 638/1
7 719 002 787
AZB 639/1
7 719 002 788
AZB 640/1
7 719 002 789
AZB 641
7 719 001 615
AZB 642
7 719 001 616
AZB 643
7 719 001 617
AZB 644
7 719 001 618
AZB 645
7 719 001 619
AZB 646
7 719 001 620
AZB 663
7 719 001 852
AZB 664
7 719 001 853
AZB 829/1
7 719 002 807
AZB 658
7 719 001 645
AZB 680/1
7 719 002 793
AZB 830/1
7 719 002 806
AZB 839/1
7 719 002 794
AZB 641
Rura L = 500 mm
AZB 642
Rura L = 1000 mm
AZB 643
Rura L = 2000 mm
AZB 645
Kolano 90°
AZB 646
Kolano 45°
AZB 664
Kolano 30°
AZB 663
Kolano 15°
Tab. 60
Rura koncentryczna Ø 100/150 mm
AZB 636/1
Rura L = 500 mm
AZB 637/1
Rura L = 1000 mm
AZB 638/1
Rura L = 2000 mm
AZB 639/1
Kolano 90°
AZB 640/1
Kolano 45°
Tab. 61
Prezentacja osprzętu spalinowego
na rysunkach od strony 101.
Tab. 59
Długości rur spalinowych
Całkowita długość L1 + L
maksymalnych
Jednostka
ZBR 65-2 A
ZBR 98-2 A
m
47
43
Maksymalna długość pozioma L1
m
3
3
Redukcja długości przy Ø 80/125 na każde kolano 90°
m
2
2
Redukcja długości przy Ø 80/125 na każde kolano 15° do 45°
m
1
1
1)
2
Tab. 62
1)
Kolano 90° na kotle i kolano wsporcze na fasadzie są już uwzględnione w długościach
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
93
9 l Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego
9.6.5
Wskazówki projektowe – odprowadzenie spalin poziomo przez dach Ø 100/150 mm (C33x)
Tryb niezależny od powietrza w pomieszczeniu – z zassaniem powietrza do spalania z zewnątrz
265
L
1 L = 1,21 m
4
3
2
1
>30
5,2%
Ø150
160
6
5
45
6 720 646 235-15.1O
Rys. 60
1 AZB 632/2 Zestaw poziomy z wyprowadzeniem przez
ścianę Ø 100/150 L = 1,21 m z trójnikiem rewizyjnym
2 AZB 635/1 Trójnik rewizyjny Ø 100/150
(ujęty w AZB 632/2)
3 AZB 636/1, AZB 637/1, AZB 638/1
Przewód Ø 100/150 L = 500, 1000, 2000 mm
4 AZ 122, AZ 123 Przepust dachowy poziomy
5 AZB 639/1 Kolano Ø 100/150 90˚
6 AZB 640/1 Łuk Ø 100/150 45˚
94
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego l 9
Osprzęt spalinowy
Rura koncentryczna Ø 100/150 mm
Lista części
Oznaczenie
Numer katalogowy
AZB 632/2
7 719 002 782
AZB 635/1
7 719 002 790
AZB 636/1
7 719 002 785
AZB 637/1
7 719 002 786
AZB 638/1
7 719 002 787
AZB 639/1
7 719 002 788
AZB 640/1
7 719 002 789
AZ 122
7 719 001 028
AZ 123
7 719 001 031
Tab. 63
AZB 636/1
Rura L = 500 mm
AZB 637/1
Rura L = 1000 mm
AZB 638/1
Rura L = 2000 mm
AZB 639/1
Kolano 90°
AZB 640/1
Kolano 45°
AZ 122
Przepust dachowy dla nachylenia
dachu 30-45°
AZ 123
Przepust dachowy dla nachylenia
dachu 45-60°
Tab. 64
Prezentacja osprzętu spalinowego
na rysunkach od strony 101.
Długości rur spalinowych
Jednostka
ZBR 65-2 A
ZBR 98-2 A
m
15
14
Redukcja długości Ø 100/150 na każde kolano 90°
m
2
2
Redukcja długości przy Ø 100/150 na każde kolano 30° i 45°
m
1
1
Maksymalna długość pozioma L
1)
Tab. 65
1)
Kolano 90° na kotle kondensacyjnym jest już uwzględnione w długościach maksymalnych
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
95
9 l Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego
9.6.6
Wskazówki projektowe – odprowadzenie spalin pionowo przez dach Ø 100/150 mm (C33x)
Tryb niezależny od powietrza w pomieszczeniu – z zassaniem powietrza do spalania z zewnątrz
2
1 L = 1,37 m
2
5
3
4
7
6
45
6 720 641 416-16.1O
Rys. 61
1 AZB 633/1, AZB 634/1 Zestaw pionowy ponad
dach Ø 100/150 (czarny, czerwony)
2 AZB 924, AZB 926 Kołnierz dachowy uniwersalny
Ø 150 (czarny, czerwony)
3 AZB 636/1, AZB 637/1, AZB 638/1
Przewód Ø 100/150 L = 500, 1000, 2000 mm
4 AZB 635/1 Trójnik rewizyjny Ø 100/150
5 AZB 660 Kołnierz dachowy płaski Ø 150 z rozetą
sufitową
6 AZB 640/1 Kolano Ø 100/150 90˚
7 AZB 639/1 Łuk Ø 100/150 45˚
96
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego l 9
Osprzęt spalinowy
Rura spalinowa Ø 100 mm
Lista części
Oznaczenie
Numer katalogowy
AZB 633/1 (czarny)
7 719 002 783
AZB 634/1
(czerwony)
7 719 002 784
AZB 635/1
7 719 002 790
AZB 636/1
7 719 002 785
AZB 637/1
7 719 002 786
AZB 638/1
7 719 002 787
AZB 639/1
7 719 002 788
AZB 640/1
7 719 002 789
AZB 660
7 719 001 657
AZB 924
(czerwony)
7 719 002 856
AZB 926 (czarny)
7 719 002 858
AZB 641
Rura L = 500 mm
AZB 642
Rura L = 1000 mm
AZB 643
Rura L = 2000 mm
AZB 645
Kolano 90°
AZB 646
Kolano 45°
Tab. 67
Prezentacja osprzętu spalinowego
na rysunkach od strony 101.
Tab. 66
Długości rur spalinowych
Jednostka
ZBR 65-2 A
ZBR 98-2 A
Maksymalna długość pionowa
m
15,7
14,7
Redukcja długości Ø 100/150 na każde kolano 90°
m
2
2
Redukcja długości przy Ø 100/150 na każde kolano 30° i 45°
m
1
1
Tab. 68
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
97
9 l Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego
9.6.7
Wskazówki projektowe – odprowadzenie spalin przez przewód spalinowy Ø 100 mm (C93x)
Tryb niezależny od powietrza w pomieszczeniu – z zassaniem powietrza do spalania przez szacht
7
3
4
5
1
L2
6
4
2 L = 0,80 m
5
1
1 L = 0,50 m
8
7
1
6
L1
6 720 646 235-18.1O
Rys. 62
1 AZB 869/1 Zestaw od kotła do komina
Ø 100/150 L = 0,5 m
2 AZB 828/1 Zestaw pionowy Ø 100 z kolanem
wsporczym, rewizją, wyjściem ponad dach
i pokrywą komina L = 0,8 m
3 AZB 651/1 Pokrywa komina Ø 100 (ujęta w AZB 828/1)
4 AZB 649 Rozpórka Ø 100 (4 szt. ujęte w AZB 828/1)
98
5 AZB 641, AZB 642, AZB 643 Przewód Ø 100 L = 500,
1000, 2000 mm
6 AZB 644 Rewizja Ø 100 (1 szt. ujęta w AZB 828/1)
7 AZB 636/1, AZB 637/1, AZB 638/1
Przewód Ø 100/150 L = 500, 1000, 2000 mm
8 AZB 635/1 Trójnik rewizyjny Ø 100/150
(ujęty w AZB 869/1)
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego l 9
Osprzęt spalinowy
Rura spalinowa Ø 100 mm
Lista części
AZB 641
Rura L = 500 mm
AZB 642
Rura L = 1000 mm
AZB 643
Rura L = 2000 mm
AZB 645
Kolano 90°
AZB 646
Kolano 45°
AZB 664
Kolano 30°
AZB 663
Kolano 15°
Oznaczenie
Numer katalogowy
AZB 635/1
7 719 002 790
AZB 636/1
7 719 002 785
AZB 637/1
7 719 002 786
AZB 638/1
7 719 002 787
AZB 639/1
7 719 002 788
AZB 640/1
7 719 002 789
AZB 641
7 719 001 615
AZB 642
7 719 001 616
AZB 636/1
Rura L = 500 mm
AZB 643
7 719 001 617
AZB 637/1
Rura L = 1000 mm
AZB 644
7 719 001 618
AZB 638/1
Rura L = 2000 mm
AZB 645
7 719 001 619
AZB 639/1
Kolano 90°
AZB 646
7 719 001 620
AZB 640/1
Kolano 45°
AZB 649
7 719 001 623
AZB 651/1
7 719 001 946
AZB 663
7 719 001 852
AZB 664
7 719 001 853
AZB 828
7 719 001 967
AZB 869/1
7 719 002 791
Tab. 70
Rura koncentryczna Ø 100/150 mm
Tab. 71
Prezentacja osprzętu spalinowego
na rysunkach od strony 101.
Przy dwuciągowych kominach można
zastosować metalową pokrywę
szachtu AZB 651/1.
Tab. 69
Długości rur spalinowych
Przekrój szachtu [mm]
ZBR 65-2 A
ZBR 98-2 A
140 × 140
16,7 m
15,1 m
160 × 160
25,6 m
23,0 m
180 × 180
30,9 m
27,7 m
200 × 200
32,7 m
29,3 m
Maksymalna długość pozioma L1
3m
3m
Redukcja długości na każde kolano 90°
2m
2m
Redukcja długości na każde kolano 15°, 45°
1m
1m
Długość całkowita L1 + L2
1)
Tab. 72
1)
Kolano 90˚ na kotle kondensacyjnym i kolano wsporcze w szachcie są już uwzględnione w maksymalnych długościach
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
99
9 l Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego
9.7LAS
9.7.1Wskazówki projektowe – odprowadzenie spalin przez komin LAS (C43x)
Tryb niezależny od powietrza w pomieszczeniu,
podłączenie do LAS (praca w podciśnieniu)
3
Osprzęt spalinowy
Lista części
Oznaczenie
Numer katalogowy
AZB 635/1
7 719 002 790
AZB 636/1
7 719 002 785
AZB 637/1
7 719 002 786
AZB 638/1
7 719 002 787
AZB 639/1
7 719 002 788
AZB 640/1
7 719 002 789
AZB 869/1
7 719 002 791
Tab. 73
Rura koncentryczna Ø 100/150 mm
1 L = 0,50 m
AZB 636/1
Rura L = 500 mm
AZB 637/1
Rura L = 1000 mm
AZB 638/1
Rura L = 2000 mm
AZB 639/1
Kolano 90°
AZB 640/1
Kolano 45°
Tab. 74
Prezentacja osprzętu spalinowego
na rysunkach od strony 101.
2
Długości rur spalinowych
Maksymalna długość pozioma Lmax odprowadzenia spalin
do przyłącza LAS: Lmax = 1,4 m (włącznie z maksymalnie
trzema kolanami).
3
Systemy kaskadowe odprowadzenia spalin
zależne od powietrza w pomieszczeniu
dostępne są w aktualnym cenniku.
L
6 720 646 235-19.1O
Rys. 63
1 AZB 869/1 Zestaw od kotła do komina
Ø 100/150 L = 0,5 m
2 AZB 635/1 Trójnik rewizyjny Ø 100/150 L = 500,
1000, 2000 mm (ujęty w AZB 869/1)
3 AZB 636/1, AZB 637/1, AZB 638/1 Przewód
Ø 100/150 L = 500, 1000, 2000 mm
100
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego l 9
9.8
Przegląd rysunków – osprzęt spalinowy
Nazwa
2
270
Ø150
1
1205
135
102
40
110
152
133
40
Ø100
AZ 122, AZ 123
Przepust dachowy, kolor czarny
AZ 122: stosowany przy nachyleniach dachów wynoszących 30 - 45°
AZ 123: stosowany przy nachyleniach dachów wynoszące 40 - 60°
135
60
100
102
100
50
7
150
500
152
200
15
2
5
175
200
R76
175
200
R76
50
140
40
102
80
125
6
104
4
3
175
8x
6 720 610 499-01.2O
AZB 632/2
Podstawowy osprzęt dla poziomego odprowadzenia spalin Ø 100/150
mm przez fasadę lub przepust dachowy; przyłącze do różnych
systemów kominowych i przewodów spalinowych; poziome przejście
przez ścianę, L = 1210 mm
Elementy składowe:
• Przepust ścienny - 1 sztuka
• Trójnik z otworem rewizyjnym - 1 sztuka
• 2 sztuki zaślepek
• 1 rura spalinowa Ø 100 mm, długość 500 mm
• 1 adapter Ø 80/125 mm na Ø 100/150 mm
AZB 633/1, AZB 634/1
Pionowy przepust przez dach Ø 100/150 mm
AZB 633/1: wykonanie w kolorze czarnym
AZB 634/1: wykonanie w kolorze czerwonym
• Długość całkowita L = 1365 mm
• Długość nad dachem = 865 mm
• Maksymalne nachylenie dachu przy dachu skośnym 45°
• Możliwa kombinacja z AZB 924, AZB 926 i AZB 660
AZB 635/1
Trójnik z otworem rewizyjnym, Ø 100/150 mm
AZB 636/1, AZB 637/1, AZB 638/1
Przedłużka dla rury spalinowej wentylowanej powietrzem,
Ø 100/150 mm
Długość całkowita:
AZB 636/1 = 500 mm
AZB 637/1 = 1000 mm
AZB 638/1 = 2000 mm
Numer katalogowy
7 719 001 028
7 719 001 031
7 719 002 782
7 719 002 783
7 719 002 784
7 719 002 790
7 719 002 785
7 719 002 786
7 719 002 787
Tab. 75
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
101
9 l Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego
Nazwa
Numer katalogowy
AZB 639/1
Łuk 90°, Ø 100/150 mm
7 719 002 788
AZB 640/1
Łuk 45°, Ø 100/150 mm
7 719 002 789
AZB 641, AZB 642, AZB 643
Rura przedłużkowa dla rury spalinowej Ø 100 mm
Długość całkowita;
AZB 641 = 500 mm
AZB 642 = 1000 mm
AZB 643 = 2000 mm
7 719 001 615
7 719 001 616
7 719 001 617
AZB 644
Rura z otworem rewizyjnym do zamontowania na przewodzie spalinowym po obejściu, Ø 100 mm, L = 250 mm
7 719 001 618
AZB 645
Kolano 90°, Ø 100 mm
7 719 001 619
AZB 646
Kolano 45°, Ø 100 mm
7 719 001 620
AZB 649
4 rozpórki dla rury spalinowej Ø 100 mm w szachcie
7 719 001 623
Tab. 75
102
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego l 9
Nazwa
Numer katalogowy
AZB 651/1
Pokrywa szachtu dla przewodu spalinowego Ø 100 mm
Pokrywa szachtu zaopatrzona w krawędź docinaną:
• Wymiary pokrycia standard 400 mm × 400 mm
• Wymiary pokrycia min. 340 mm × 340 mm
7 719 001 946
AZB 658
Kabłąk podtrzymujący do odprowadzenia spalin
na fasadzie Ø 150 mm
7 719 001 645
AZB 660
Kołnierz na dach płaski Ø 150 mm
Kołnierz przyklejany musi zostać przyklejony do pasów
z polimeru o wysokiej gęstości w pokryciu dachowym!
Zastosowanie przy luźno rozłożonych pasach dachowych
jest niedopuszczalne!
7 719 001 657
AZB 663
Kolano 15°, Ø 100 mm
7 719 001 852
AZB 664
Kolano 30°, Ø 100 mm
7 719 001 853
AZB 680/1
Trójnik z otworem rewizyjnym na fasadę, Ø 100/150 mm
7 719 002 793
Tab. 75
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
103
9 l Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego
Nazwa
Numer katalogowy
AZB 828/1
Pakiet podstawowy dla odprowadzenia spalin
w szachcie, Ø 100 mm, L = 0,80 m
Elementy składowe:
• 1 pokrywa szachtu (z docinaną krawędzią, możliwe mniejsze
powierzchnie pokrywy)
• 1 rura z otworem rewizyjnym
• 1 kolano wsporcze i szyną podstawy
• 4 rozpórki
• 1 odcinek przewodu spalinowego 0,5 m
(odporny na promieniowanie UV)
• 1 kratka powietrzna
• 1 zaślepka
7 746 901 188
AZB 829/1
Pakiet podstawowy dla odprowadzenia spalin
na fasadzie, Ø 100/150 mm, L = 1,50 m
Elementy składowe:
• 1 końcówka, odporna na promieniowanie UV
• 4 kabłąki podtrzymujące (AZB 658)
• 1 kolanko rury podwójnej 90°, Ø 100/150 mm
• 1 trójnik 90°
• 1 pokrywa szczelinowa pierścieniowa
• 1 płyta pokrywy podzielona
• 1 płytka pokrywy niepodzielona
Odprowadzenie spalin w rurze koncentrycznej Ø 100/150 mm, pokrywa szczelinowa pierścieniowa służy do izolacji, zasys powietrza do
spalania zależy od powietrza w pomieszczeniu.
Rury przedłużkowe AZB 636/1, AZB 637/1 i AZB 638/1 muszą zostać
przestawione przy montażu.
Możliwa kombinacja z AZB 633/1, AZB 634/1 i AZB 839/1.
7 719 002 807
AZB 839/1
Końcówka fasady Ø 100/150 mm
Końcówka możliwa do wykorzystania tylko w kombinacji
z AZB 652/2
7 719 002 794
Tab. 75
104
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego l 9
Nazwa
Numer katalogowy
AZB 869/1
Pakiet podstawowy do odprowadzenia spalin do szachtu
w rurze koncentrycznej, Ø 100/150 mm, L = 0,50 m
Elementy składowe:
• 1 zaślepka
• 1 odcinek przedłużki o długości 500 mm
• 1 trójnik 90°
• 1 odcinek przyłącza do LAS
7 719 002 791
AZB 924
Uniwersalna dachówka ołowiana, dla dachu skośnego,
Ø 150 mm, czerwona
Stosowana przy nachyleniach dachów 25 - 45°
7 719 002 856
AZB 926
Uniwersalna dachówka ołowiana, lakierowana,
dla dachu skośnego, Ø 150 mm, czarna
Stosowana przy nachyleniach dachów 25 - 45°
7 719 002 858
Tab. 75
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
105
9 l Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego
9.9
Parametry techniczne spalin gazowych kotłów kondensacyjnych CerapurMaxx podłączenie do LAS
Jednostka
ZBR 65-2 A
ZBR 98-2 A
Nominalne obciążenie cieplne 40/30°C dla G20/G25/G31
kW
62,5
95,1
Nominalna moc cieplna 40/30°C
kW
66,7
98,9
Temperatura spalin 40/30°C
°C
39
45
CO2 przy obciążeniu nominalnym dla G20/G25
%
9,3/9,2
9,4/9,2
Masowy przepływ spalin dla nominalnego obciążenia cieplnego
g/s
26,5
44,0
Minimalne obciążenie cieplne 40/30°C
kW
14,0
19,0
Minimalna moc cieplna 40/30°C
kW
15,1
20,4
Temperatura spalin 40/30°C
°C
31
37
%
8,7
8,9
g/s
6,2
9,0
CO2 przy minimalnym obciążeniu cieplnym
Masowy przepływ spalin przy min. obciążeniu cieplnym
Kategoria kotła
-
DE: II2 ELL 3P; AT, CH: II2 H 3 P; PL: II2E3P
Dopuszczony zgodnie z
-
EN 677
Numer identyfikacji produktu
-
CE-0085BT0054
Grupa kotłów (G636)
-
G61
Średnica rury spalinowej
mm
100
Średnica rury powietrza do spalania
mm
150
Tab. 76
106
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Systemy spalinowe z tworzywa sztucznego l 9
9.10Parametry techniczne spalin Junkers gazowych kotłów kondensacyjnych CerapurMaxx do przyłączenia
do przewodu spalinowego niezależnego producenta
Jednostka
ZBR 65-2 A
ZBR 98-2 A
Nominalne obciążenie cieplne 40/30°C
kW
62,5
95,1
Nominalna moc cieplna 40/30°C
kW
66,7
98,9
Nominalna moc cieplna 80/60°C
kW
61,1
92,9
Maksymalna temperatura spalin
°C
120
120
Spręż
Pa
117
220
Temperatura spalin przy obciążeniu nominalnym 40/30°C
°C
39
45
Temperatura spalin przy obciążeniu nominalnym 80/60°C
°C
61
65
CO2 przy obciążeniu nominalnym dla G20/G25
%
9,3/9,2
9,4/9,2
Masowy przepływ spalin dla nominalnego obciążenia cieplnego
g/s
26,5
44,0
Minimalne nominalne obciążenie cieplne 40/30°C
kW
14,0
19,0
Minimalna moc cieplna 40/30°C
kW
15,1
20,4
Minimalna moc cieplna 80/60°C
kW
13,7
18,6
Temperatura spalin przy min. nominalnej mocy cieplnej 40/30°C
°C
31
37
Temperatura spalin przy min. nominalnej mocy cieplnej 80/60°C
°C
55
52
CO2 przy minimalnym obciążeniu cieplnym
%
8,7
8,9
Masowy przepływ spalin przy min. obciążeniu cieplnym
g/s
6,2
9,0
Kategoria kotła
-
DE: II2 ELL 3P; AT, CH: II2 H 3 P
Dopuszczony zgodnie z
-
EN 677
Numer identyfikacji produktu
-
CE-0085BT0054
Średnica rury spalinowej
mm
100
Średnica rury powietrza do spalania
mm
150
Tab. 77
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
107
Notatki
108
CerapurMaxx ZBR - 6 720 648 019 (2011/04)
Dane zawarte w materiałach mają charakter jedynie informacyjny i firma Robert Bosch z o.o. nie odpowiada za ich dalsze
wykorzystanie. Dane w materiałach mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń
i modyfikacji naszych urządzeń.
01.2015
Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Termotechniki
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
www.junkers.pl

Podobne dokumenty