15 lipca 2016 godz. 10:00

Komentarze

Transkrypt

15 lipca 2016 godz. 10:00
OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU PISEMNEGO
NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA GDYNI I SKARBU
PAŃSTWA PRZEPROWADZONEGO W DNIU 15 LIPCA 2016 ROKU O
GODZINIE 10:00
W przeprowadzonym przetargu - nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości
Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa, położonych przy Bulwarze Nadmorskich im. Feliksa
Nowowiejskiego złożono trzy oferty:
1. Wake Bay Sp z o.o. z siedzibą w Gdyni,
2. Inter Gastro sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
3. Metropolios Polmetro sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Jastarni.
Do części niejawnej Komisja Przetargowa dopuściła wszystkie trzy oferty.
W części niejawnej Komisja Przetargowa oceniła jako równorzędnie korzystne dwie
koncepcje programowo przestrzenne zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem
przetargu – oferty: Nr 1 Wake Bay Sp z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz Nr 3 Metropolios
Polmetro sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Jastarni, uznając powyższych oferentów za zwycięzców
I etapu przetargu pisemnego nieograniczonego.
W związku z powyższym ww. zwycięzcy zakwalifikowani zostali do II etapu przetargu, tj.
do przetargu ustnego w celu ustalenia najwyższej stawki czynszu dzierżawnego.
Komisja nie zakwalifikowała oferty Nr 2 firmy Inter Gastro sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
do II etapu przetargu.