pobierz - Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie
Z I M A
Nr 53-54/2007
www.kip . pl
jedyny taki adres w regionie
O
GR
DA MEDIA
L
PFRN
NA
NA
NA SPRZEDAŻ
www.mls.kip.pl
GRO
NA
DA PFR
N
DL
IA
AS
TOWARZ Y SZEN
(w tym 22% vat)
jedyny taki adres
w regionie!
WYDAWCA
Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami
Pomorza i Kujaw
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2
tel./fax 52/321-09-75
tel. kom. 0609-406-284
[email protected]
[email protected]
www.kip.pl
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Marzena Klimaszewska
Elżbieta Trawińska
Henryka Wilczyńska
Alicja Łepek
SKŁAD: D-studio tel. 52/346-89-54
Kolportaż:
RUCH S.A.; KOLPORTER S.A.
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2
tel./fax 52/321-09-75
[email protected]
[email protected]
www.kip.pl
Przedstawicielstwo
w Toruniu
ul. Kraszewskiego 28/1
tel./fax 56/654 09 99
[email protected]
PREZES - Henryka Wilczyńska
WICEPREZES - Leszek A. Hardek
WICEPREZES - Krzysztof Furman
Drodzy Czytelnicy!
Znów nadeszła ta pora roku. Pora blasku świec i spadających gwiazd,
świątecznych dzwoneczków i śniegu skrzącego się nocą. Czas świszczących na
niebie fajerwerków i przytulnych wieczorów przed kominkiem spędzonych z
rodziną i przyjaciółmi. To zimowe wydanie poświęcone jest wszystkiemu za
czym tęsknimy w chłodzie i ciemnościach zimy: ciepłu, blaskowi światełek i
nastrojowi świąt. Oto czas kiedy czujemy się nadzwyczaj hojni. Myślimy jaki
prezent kupić lub sprawić niespodziankę najbliższym. Jest to również czas
refleksji, podsumowanie minionego roku.
Do najważniejszych wydarzeń możemy zaliczyć:
- zmianę ustawy o gospodarce nieruchomościami odnośnie nadawania licencji
zawodowych dla pośredników, zarządców i rzeczoznawców, która wchodzi w
życie od 2008 r.;
- zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - wykup mieszkań za
przysłowiową złotówkę;
- zmiana ustawy o notariacie - zmiana taksy notarialnej;
Szybko rosnące ceny mieszkań na początku tego roku ustabilizowały się a
nawet minimalnie w drugim półroczu 2007 zaobserwowaliśmy spadek cen.
Wzrosły ceny domów na skutek wzrostu cen mieszkań i materiałów i usług
budowlanych.
Ceny działek pod zabudowę poszybowały w górę wraz ze wzrostem zainteresowania ich zakupem i to nie tylko w celu realizacji własnego zamierzenia
budowlanego ale również w celu inwestowania własnych środków finansowych jako lokata.
Co nam przyniesie nowy rok 2008? Zobaczymy.
Powracając do nastroju świątecznego w imieniu Zarządu SPON Pomorza
i Kujaw wszystkim Koleżankom i Kolegom oraz wszystkim Czytelnikom
życzymy Wesołych Świąt!
CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Bohdan Bohdanowicz - skarbnik
Marek Kramarz - sekretarz
Elżbieta Trawińska
Rzecznik prasowy
tel./fax 52/322 73 60, kom. 0602-408-861
[email protected]
Pełnomocnik ds praktyk
Leszek A. Hardek
tel./fax 56/654-0-111, kom. 0602-274-058
[email protected]
Pełnomocnik ds praktyk
Paweł Piszczałkowski
tel. 52/349-30-69, kom. 0602-770-015
[email protected]
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Grzegorz Kwapiszewski
tel. 52/372-11-54, kom. 0502-376-415
[email protected]
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Paweł Piszczałkowski
tel. 52/349-30-69, kom. 0602-770-015
[email protected]
Pełnomocnik ds MLS
Marian Łukuć
tel. 52/381 30 65, kom. 0604 799 080
[email protected]
Zdjęcia prezentowane na okładce
znajdziecie Państwo na www.mls.kip.pl
Elżbieta Trawińska
Rzecznik Prasowy SPONPK
86−300 Grudziądz, ul. Starorynkowa 6/8
tel.: 56/46 12 113, fax 56/46 20 922
tel. kom.: 0601−637−737
e−mail: [email protected], www.banas.dov.pl
Nieruchomości
Leszek
Banaś
Wiąg k/Świecia nad Wisłą
Obiekt przemysłowy o łącznej
2
powierzchni 1800 m ,
2
działka 14400 m
cena 1.200.000 zł
Grudziądz, O/Kawalerii Polskiej,
2
2
Kamienica o pow. 860 m , działka 1035m ,
13 mieszkań, 2 lokale użytkowe
cena: 680.000 zł
Grudziądz, Wielki Kuntersztyn
2
Dom pow. użytkowa 247 m ,
piętrowy, podpiwniczony
2
działka 404 m
cena: 495.000 zł
Michale k/Grudziądza
2
2
Dom 200 m , działka 2600 m ,
dom budowany z czerwonej cegły,
nadaje się do zamieszkania przez dwie rodziny
cena: 210.000
Gać k/Grudziądza
2
Budynek biurowo-produkcyjny o pow. 1000 m
2
oraz budynek magazynowy o pow. 200 m ,
2
działka 2000 m Lokalizacja w pobliżu
granic administracyjnych miasta.
cena: 550.000 zł
Rynkówka k/Nowego
2
2
Dom 120 m , działka 6000 m ,
dom w części murowany, w części drewniany
2
budynki gospodarcze ok 200 m
cena 93.000 zł
Pokrzywno k/Grudziądza
Kompleks 34 działek
2
2
o pow. od 1330 m do 2225 m
2
cena: 39 zł/m
Glina Gm. Sadlinki 15 km od Kwidzyna,
Stacja paliw z dwoma dystrybutorami,
2
Działka 1400 m ,
cena: 80.000 zł
Karbowo k/Brodnicy
2
Dwie działki o pow. 10.000 m każda
w pobliżu jeziora Bachotek
cena: 45 zł/m2
Grudziądz, Centrum
2
Kamienica o pow. 496 m ,
2
2 pomieszczenia użytkowe o łącznej pow. 96 m ,
2
2
garaże 350 m , działka 2600 m .
cena: 1.600.000 zł
NAGRODA SPON Pomorza i Kujaw
Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA
PIECZYSKA 2007
W dniu 28 września 2007 roku w Pieczyskach, w Ośrodku
Exploris, odbyło się Zebranie Ogólne Członków oraz szkolenie pt.:
„MLS - narzędzie pracy i informacji“.
System MLS działa w ramach Stowarzyszenia Pośredników w
Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw. Ciekawostką jest fakt,
że system MLS został powołany we wrześniu 2004 roku również w
Pieczyskach. Wolą wówczas znakomitej większości osób członków Stowarzyszenia było wyjście naprzeciw potrzebom rynku
a tym samym Klientów i stworzenie ramowej umowy współpracy w
ramach której wszystkie nieruchomości, których Klienci zawarli
umowy na wyłączność będą prezentowane na witrynie tj. jednej
stronie internetowej wraz ze zdjęciem i opisem.
Podsumowując spotkanie tegoroczne we wrześniu stwierdzamy że:
- wizualizacja szczególnych ofert nieruchomości (tj. umów na wyłączność) poprzez system MLS przynosi wymierne efekty;
- czas od zgłoszenia do zbycia uległ znacznemu skróceniu;
- za pomocą lokalnego MLS, oferty prezentowane są w ogólnopolskiej bazie MLS ( zwiększa to liczbę transakcji z osobami z poza
regionu;
- działający w ramach MLS pośrednicy zainteresowani są szeroko
rozumianą współpracą połączoną ze sprawnie działającym systemem informatycznym;
- dane archiwalne zbytych nieruchomości dają możliwość realnej
oceny wartości przyjmowanych do zbycia/wynajmu nieruchomości.
Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem w sali restauracyjnej,
przy doskonałej muzyce, z miłą i zorganizowaną obsługą a wytrwali
bawili się do rana.
£uczniczka-Nieruchomoœci
Paweł Piszczałkowski
licencja zawodowa nr 511
Rzeczoznawstwo Majątkowe
Zarząd i Obrót Nieruchomościami
Stanisław Kwiatkowski
85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 39/7
tel. 052 321 94 30, tel./fax 052 321 93 60
e-mail: [email protected]
www.luczniczka.nieruchomosci.pl
ul. Dworcowa 31
88−100 Inowrocław
tel. 052 357 26 71
www.kwiatkowski.archino.pl
Stanisław Kawiatkowski
tel. 601 67 96 67
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
nr 2999
11999
3234
Uprawnienia Zawodowe
Licencja Zarządcy
Licencja Pośrednika
Biuro Nieruchomości
KLIKNIJ PO MIESZKANIE, DOM LUB DZIAŁKĘ !!!
TRZYe
Maciej Mytych
86-100 Świecie
ul. Mickiewicza 18
tel./fax (052) 562 02 37
kom. 0 692 090 909
www.emhouse.pl
email: [email protected]
www.trzyem.pl
3
SEKURATYZACJA
- czyli skąd banki mogą mieć pieniądze na finansowanie kredytów hipotecznych
Od ponad roku obserwujemy znaczne ożywienie na rynku
nieruchomości powiązane z dynamicznym wzrostem cen.
Sytuacja ta jest ściśle powiązana ze wzrostem ilości i wielkości
udzielanych kredytów hipotecznych. Dotychczas banki dysponowały znaczną nadwyżką depozytów (oszczędności), z
których finansowały długoterminowe kredyty hipoteczne.
Niekorzystny był fakt że, środki na finansowanie kredytów
długoterminowych pochodziły z krótkoterminowych depozytów.
Sytuacja ta mogłaby być dłużej akceptowalna, gdyby wzrost
zadłużenia nie był tak szybki i tak wysoki, a nadwyżka nagle nie
zmalała. Sytuacja uległa jednak diametralnej zmianie, gdyż
"nadwyżki depozytów" skończyły się, a łączna wartość kredytów
dla firm i klientów indywidualnych przekroczyła wartość
depozytów.
Powstało więc pytanie: Jak banki mogą pozyskać środki na
kredyty hipoteczne?; Jak ten fakt wpłynie na rynek nieruchomości?
W Polsce funkcjonują odpowiednie instrumenty, jednak
obecne uregulowania prawne ograniczają ich rozwój. Podstawą
wszelkich dalszych działań mających fundamentalne znaczenie
dla rynku nieruchomości, jest zapewnienie stabilnego i dostosowanego do potrzeb rynku dopływ kapitału na finansowanie
inwestycji. W rozwiązaniach tych nie można zapomnieć jednak o
ryzyku związanym w cyklami koniunkturalnymi.
Takim instrumentem jest sekuratyzacja. Nie jest to instrument powszechnie znany, dlatego postaram się go wyjaśnić w
sposób przystępny. Bank udzielający kredytów hipotecznych posiada w swoim portfelu z jednej strony Kredytobiorców - którzy
spłacając kredyty zapewniają stały strumień pieniędzy, natomiast z drugiej strony powiązane z nimi - zabezpieczenie kredytów
w postaci hipotek wpisanych w księdze wieczystej. W związku ze
stałym wzrostem liczby kredytów, banki posiadają pokaźne portfele takich hipotek. Hipoteki te stanowią dla banków „niepłynny
kapitał“ - posiadają coś co posiada wartość a nie mogą tego użyć.
Aby ten "kapitał" upłynnić bank może wykorzystać portfel
hipotek jako zabezpieczenie emisji papierów dłużnych zwanych
hipotecznymi listami zastawnymi. Sprzedając listy zastawne
bank uzyskuje środki na dalszą akcję kredytową, natomiast środki które uzyskuje od Kredytobiorców ze spłat kredytów
hipotecznych częściowo przeznacza później na wykup listów
zastawnych. Bank jest w tym momencie pośrednikiem pomiędzy
rynkiem kapitałowym, a rynkiem nieruchomości. Listy zastawne
są stosunkowo bezpiecznymi papierami i są emitowane w Polsce.
Emisja hipotecznych listów zastawnych zarezerwowana
jest jednak tylko dla banków hipotecznych, których w Polsce są
obecnie zaledwie cztery: BRE Bank Hipoteczny SA, BPH Bank
Hipoteczny SA, Śląski Bank Hipoteczny SA, Nykredit Bank
Hipoteczny SA, a rozmiar emisji jest niewielki. Hipoteczne listy
zastawne są właśnie przykładem sekuratyzacji, czyli zamiany
posiadanych przez bank zabezpieczeń (aktywów) na kapitał.
4
Istnieją możliwości, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie
kroki, aby wprowadzić uregulowania, które pozwolą na dostarczenie bankom niezbędnych kapitałów na dalsze udzielanie
kredytów hipotecznych, sytuacja na rynku może ulec diametralnej zmianie. Jeżeli dodamy do tego wzrost inflacji i nominalnej
stopy procentowej kredyty hipotecznie mogą nie być już tak
łatwo dostępne jak dotychczas.
Alicja Łepek
Kujawsko-Pomorskie Centrum Nieruchomości
Członek SPON Pomorza i Kujaw
ULGA MELDUNKOWA
A PODATEK DOCHODOWY
Dotyczy uzyskanego przychodu ze zbycia określonych
nieruchomości i innych praw majątkowych nabytych lub
wybudowanych (oddanych do użytkowania) po 31 grudnia
2006 r. Organy podatkowe oraz Ministerstwo Finansów
przyjęły stanowisko, że z ulgi mogą skorzystać jedynie podatnicy, którzy zbyli mieszkanie, a byli w nim zameldowani na
pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Jednak
termin zameldowania przez rok nakazywały liczyć albo od 1
stycznia 2007 r., albo od momentu formalnego nabycia mieszkania.
Odmienną interpretację wydała Izba Skarbowa w
Szczecinie. Najnowszy wyrok WSA w Warszawie potwierdza,
że termin 12 miesięcy zameldowania na pobyt stały, który
jest niezbędny do skorzystania z ulgi meldunkowej, należy
liczyć od faktycznego zameldowania w mieszkaniu.
Na podstawie art.21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody uzyskane m.in. z odpłatnego zbycia budynku
mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną
nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w
spółdzielni mieszkaniowej. Przepis określa jednak, że zwolnienie przysługuje pod warunkiem, że podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu na pobyt stały nie krócej niż
12 miesięcy przed datą zbycia. Termin 12 miesięcy należy
liczyć wstecz od daty zbycia mieszkania.
Henryka Wilczyńska
Biuro Nieruchomości POMORZE
Prezes SPON Pomorza i Kujaw
Bydgoszcz, ul. Gdańska 46
tel/fax. 052 322 29 50
tel. kom. 0516 171 339
KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM
www.kpcn.pl
NIERUCHOMOŒCI
2
BYDGOSZCZ - działka inwestycyjna, o powierzchni 8249m ,
nieruchomość znajduje się przy ulicy Fordońskiej, w pobliżu
Ronda Fordońskiego. Aktualne przeznaczenie terenu, zgodnie z
Miejscowym Planem Zagospodarowania : teren usług
nieuciążliwych i administracji, zabudowa administracyjna i
hotelowa z usługami towarzyszącymi oraz parkingami. Idealna
nieruchomość inwestycyjna.
CENA 4.000.000
FORDON - malowniczo położony dom szeregowy o pow.
290m2 działka 233m2. Dom posiada 4 kondygnacje (każda po
ca 73m2)i może być przeznaczony dla 2 rodzin. Pomieszczenia
zaprojektowano bardzo funkcjonalnie dając możliwość
ciekawej aranżacji przestrzeni. Jest bardzo ciepły (gazobeton+
10cm wełny mineralnej+ cegła) i tani w eksploatacji. Na
działce - ogrodzonej- znajdują się drzewa i krzewy. Oferta
godna polecenia
CENA 620.000
ROZSTRZĘBOWO - działka budowlana o pow. 2100m,
kształt prostokąt, ukształtowanie terenu płaskie, warunki
wodno-gruntowe bardzo dobre. Ogrodzona z jednej strony
żywopłotem. Przy działce jest prąd i wodociąg. Blisko jest las i
jezioro. Na działce są nawiezione kamienie pod fundamenty.
Działka znajduje się ok. 40 km od Bydgoszczy, 14 km od Nakła.
Atrakcyjna cena.
CENA 44.000
OSIELSKO-bardzo ładny dom w świetnej lokalizacji o pow.
200m2, działka 1200m2
Wolnostojący ocieplony dom piętrowy z użytkowym
poddaszem. Na parterze znajduje się salon (27m2) z wyjściem
na taras i do ogrodu, kuchnia z jadalnią 24m2, gabinet 14m2 ,
pokój kominkowy 15m2, oraz łazienka z sauną 9m2 .Na działce
znajduje się wolnostojący murowany garaż o powierzchni
50m2. W ogrodzie liczne nasadzenia: drzewka, krzewy, iglaki.
Ponadto basen o średnicy 7m, głęboki na 1,6m
CENA 850.000
2
INOWROCŁAW okolice, parterowy dom o pow. 100m z
2
poddaszem użytkowym działka 3000m . Dom
wyremontowany składa się z 3 pokoi, kuchni oraz łazienki,
Posiada nową elewację, wewnątrz odnowione pokoje. Na
podłogach położono panele. Okna zupełnie nowe, plastikowe.
Do odświeżenia pozostaje tylko kuchnia.
CENA 257.000
OSOWA GÓRA - dom w zabudowie szeregowej o pow. ok.
140m na działce o pow. 280m.Na parterze o pow. ok. 60m jest
duży pokój , hol, kuchnia, wc. Piętro zajmują 3 pokoje o pow.
ok.10m, ok.14m, ok.20m, łazienka ok. 13m. Z dużego pokoju
jest wyjście na duży taras. Okna PCV z roletami zewnętrznymi.
W korytarzu jest szafa typu KOMANDOR. Dom gustownie
urządzony, zadbany, garaż w budynku o pow. ok. 22m.
CENA 553.300
PRUSZCZ okolice, piękna posiadłość w okolicach Pruszcza,
działka (prawie 2 ha). Na działce podpiwniczony domek o pow.
80m2. Rosną dęby i brzozy, tworzące las, są również drzewka
owocowe. Na terenie działki znajduje się duże, zarybione oczko
wodne. Idealna na prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
CENA 1.134.000
2
ŻOŁĘDOWO - dom nowy wolnostojący o pow.191 m ,
2
działka 1152 m garaż dwu stanowiskowy, ogrzewanie na piec
węglowy, oraz kominek, budynek nie jest podpiwniczony, na
2
2
2
parterze -salon z jadalnią 40m , przedpokój 8m , garaż 44m ,
2
7m , media elektryczność, siła, telefon, woda, szambo,
kanalizacja oraz gaz w 2008 roku, dom jak i teren bardzo
zadbany , nieruchomość godna polecenia,
CENA 790.000
M
A
S
S
Biuro Nieruchomości
Bydgoszcz, ul. Byszewska
dom wolnostojący
2
160/1750 m
cena: 650.000 zł
Osowa Góra
2
dom szeregowy 140/220 m
cena: 550.000 zł
Bydgoszcz, ul. Jasna
2
M2 24 m 120.000 zł
2
M3 34 m 136.000 zł
2
M3 30 m 130.000 zł
2
M4 80 m 240.000 zł
ul. Sienkiewicza 11H, 85-037 Bydgoszcz
tel./fax (052) 321 25 03, tel. 345 75 37
zarząd nieruchomości
kupno, sprzedaż, wynajem
rzeczoznawca majątkowy
nadzór budowlany
usługi budowlane
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka
2
mieszkanie 53 m - możliwością
adaptacji na lokal
cena: 190.000 zł
Ziemia rolna 5ha - 15zł/m2 możliwością podziału,
blisko głównej drogi w Tuszynach
Bydgoszcz 3-go Maja
2
lokal handlowy - 75m
cena: 350.000 zł
2
86 m
cena 380.000 zł
95-009 BYDGOSZCZ, ul. Dworcowa 5/2, tel./fax 052/322 20 52, tel 052/322 08 88
tel. kom. 0507 142 571 • e-mail: [email protected] • www.posrednictwo.pl
CZŁONEK STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI POMORZA i KUJAW
KAMIENICA BYDGOSZCZ - 1.220.000
2
2
Pow.1000m dz. 789m atrakcyjna
lokalizacja, mieszkania częściowo puste,
miejsca parkingowe
DOM WOLNOSTOJĄCY Z WARSZTATEM - BIAŁE BŁOTA - 990.000
2
2
2
pow. 600m dz. 2000m parter hala warsztatowa 300 m wys. 6 m,
pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym,
piętro - mieszkanie, 4 pokoje, salon z aneksem kuchennym, łazienka, wc.
Plac manewrowy utwardzony, teren ogrodzony
M-2b BIELAWY 175.000
2
35m Ip. - atrakcyjna lokalizacja, umeblowane,
okna PCV, kuchnia z wyposażeniem
M-5n - IVp SKRZETUSKO - 569.500
2
110m - ciekawie zaprojektowane, gustownie urządzone wnętrze
z kompletem wyposażenia (meble, zabudowa kuchenna ze sprzętem AGD)
teren ogrodzony, miejsca parkingowe, plac zabaw.
M-4k OKOLE - 380.000
2
107m IIp. - stylowa kamienica, duży balkon,
zabudowa kuchenna, deski, kafle
HALA PRODUKCYJNA BYDGOSZCZ - 850.000
2
2
2
pow. 850m dz. 850m pomieszczenie magazynowo-produkcyjne 300m
2
wys. 4,5m przeszklona antresola pom. biurowo-handlowe 150m ,
2
pom. magazynowe 300m z wjazdem dla TIR-ów,
mieszkanie 2-pokojowe 90m2, parking
DOM WOLNOSTOJĄCY gmina BIAŁE BŁOTA - 820.000
2
2
Pow. 170m dz. 1200m wysoki standard wykończenia, ogrzewanie
olejowe,kominkowe i podłogowe, kute ogrodzenia.
BIUROWIEC - ŚRÓDMIEŚCIE - 2.300.000
2
2
pow. 1600m dz. 1157m budynek 3-kondygnacyjny
w skład którego wchodzą
pomieszczenia produkcyjne, administracyjno-biurowe,
gospodarcze, socjalne, sklep
DOM WOLNOSTOJĄCY - 5 km od BYDGOSZCZY - 990.000
2
2
Pow. 161m dz. 2089m salon z kominkiem, 3 sypialnie, garderoba,
Kuchnia w nowoczesnej zabudowie, pięknie zagospodarowany ogród
HALA PRODUKCYJNA - gm. BIAŁE BŁOTA - 990.000
2
2
600m dz. 2000m pomieszczenia mieszkalne, biurowe,
2
300 m hala warsztatowawys. 6m,
plac manewrowy utwardzony, teren ogrodzony
DOM WOLNOSTOJĄCY - 5km od BYDGOSZCZY 870.000
2
2
Pow. 200m dz. 1014m atrakcyjna lokalizacja, osiedle
domów jednorodzinnych, wykończony do zamieszkania.
2
DOM WOLNOSTOJĄCY Z WARSZTATEM
okolice BYDGOSZCZY - 1100.000
2
2
2
pow.390m dz. 2480m dom mieszkalny 110m ,
2
budynek gospodarczy 80m ,
2
hala warsztatowo-magazynowa 200 m
ze stajnią na 4 konie
WYNAJEM - LOKAL USŁUGOWY - 36m
PLAC WOLNOŚCI
Parter w kamienicy, idealny na gabinet,
kancelarię
800zł + media
tel./fax 52/340 05 56, 52/320 93 65
e-mail: [email protected]
www.ziolkowscy.com.pl
PRĄDY
Luksusowa rezydencja na pięknej działce 5000 m2.
Cena: 2,5 mln zł
LIPKUSZ - PIECZYSKA
2
Bardzo ładny dom letniskowy o pow. 130 m z tarasem i pom.
gospodarczymi położony przy lesie, blisko wody na pięknie
zagospodarowanej działce - 480 m2. Cena: 195.000 zł
k. KCYNI
Gospodarstwo rolne - 37 ha
w tym 4 ha lasu
IV, V , VI klasa gruntów.
Budynek mieszkalny 160 m2,
kryty nową dachówką.
2
Cena: 2,80 zł/m
JACHCICE
HALA o pow. 1500 m2 na działce 2000 m2 produkcyjno-magazynowa
Cena: 2 mln zł
OSOWA GÓRA
2
2
szereg o pow. - 220 m na działce - 200 m , przy lesie.
Cena: 495.000 zł
OSIELSKO
Działka - 6100 m2 z dostępem
do wszystkich mediów
w pobliżu nowowybudowanego
hotelu.
2
Cena: 180 zł/m
ul. GDAŃSKA
Działka inwestycyjna - 5003 m2
tereny mieszkaniowe
z dopuszczalnością usług
nieuciążliwych wys.
do 4 kondygnacji.
Cena: 7 mln zł
PIASKI
2
Ładny dom szeregowy - 207 m Może być 2-rodzinny.
5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki. Bardzo spokojna okolica.
Cena: 540.000 zł
SZWEDEROWO
Dwupoziomowe mieszkanie M-5 o pow. 131 m2, IIIp, blok, cegła.
Cena: 650.000 zł
POSZUKUJEMY
AGENTA NIERUCHOMOŚCI
Z SAMOCHODEM
OSOWA GÓRA
M-6 nowe, Ip. komfortowe, nowocześnie
zaprogramowane mieszkanie, ogrodzony teren.
Cena: 695.000 zł
WYMAGANE UKOŃCZENIE KURSU DLA POŚREDNIKÓW.
na oferty z CV czekamy w siedzibie firmy
ul. Jana Kazimierza 1 • Bydgoszcz
052 322 99 00
ul. Jagiellońska 69 • Bydgoszcz
052 322 55 85
052 321 56 65
nieruchomości
NIERUCHOMOŚCI
www.wiwar.pl
190.000 PLN
243.000 PLN
285.000 PLN
M-3 UL. CZARNA DROGA
Pow. 43m² blok, parter, ciekawa aranżacja wnętrza,
zabudowa kuchni i przedpokoju w cenie,
okna PCV, nowe instalacje
M-4 UL. SANDOMIERSKA
Pow. 58m² blok, IIIp, po remoncie,
okna PCV z roletami wewnętrznymi, gładzie,
zabudowa kuchni w cenie
M-3 ŚRÓDMIEŚCIE
Pow. 66m², kamienica, IIp, ciekawy ukùad pomieszczeń,
gładzie, łazienka po kapitalnym remoncie,
okna drewniane, zabudowa przedpokoju w cenie
575.500 PLN
630.000 PLN DOM, GMINA NOWA WIEŚ WIELKA
Pow. 195m², działka 850m², parterowy, technologia szkieletu
drewnianego, energooszczędna, komfort, wykończony materiałami
wysokiej klasy, ogród pięknie zagospodarowany
310.000 PLN
M-4 KAPUŚCISKA
Pow. 67m² blok na terenie zamknićtym,
termin oddania listopad 2007r., stan developerski
M-6 WYŻYNY
Pow. 106m² + taras 68m², IVp winda,
bdb lokalizacja, stan developerski, klimatyzacja
790.000 PLN
DOM, ŻOŁĘDOWO
Pow. 265m², działka 1152m², nowy dom o nowoczesnej architekturze,
2 garaże, salon 40m², działka pięknie zagospodarowana,
ogrzewanie-ekogroszek i kominkowe
370.000 PLN DOM, GMINA BIAŁE BŁOTA
Pow. 150m², działka 1.000m²Parterowy z małym poddaszem.
Cena obejmuje stan surowy zamknięty, zadaszony.
Planowane zakończenie budowy - wiosna 2008r.
Możliwość wykończenia wg wskazań klienta.
995.000 PLN
375.000 PLN
480.000 PLN
DOM, ŁOCHOWO
Pow. 177m², działka 752m², planowany termin zak. bud. XII 2007r.,
cena obejmuje stan surowy zamknięty, zadaszony,
okna PCV-dąb rustykalny, ładna działka, bdb lokalizacja
BLIŹNIAK, BYDGOSZCZ
Pow. 235m² dz.366m co-gaz, okna częściowo PCV,
położenie blisko lasu, dz. ładnie zagospodarowana,
budynek ocieplony
720.000 PLNDOM, GM. OSIELSKO
Pow. 140m²dz.1266m², nowy, ciekawa aranżacja wnętrz,
efektowne oświetlenie, duży salon z kominkiem, wysoki sufit,
wyjście na piękny taras, kuchnia połączona z jadalnią,
wykończenie materiałami wysokiej jakości
350.000 PLN SIEDLISKO, GM. ROGOWO
Dom o pow. 281m², na działce o pow. 8000m², świetna nieruchomość
pod agroturystykę, malownicza okolica, bdb lokalizacja, ściana lasu,
budynek do remontu
900.000 PLN
217.000 PLN
DZIAŁKA SIEDLISKOWA, GM. NOWA WIEŚ WIELKA
Powierzchnia 36.000m². Teren idealnie nadaję się na:
- gospodarstwo agroturystyczne,
- dużą posiadłość ze stadniną koni,
- inwestycję (możliwość podziału i sprzedaży w mniejszych częściach).
DZIAŁKA SIEDLISKOWA, GM. DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
Teren Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.
Otoczona lasem. W pobliżu gospodarstwa agroturystyczne.
Woda i prąd w pobliżu.
WYNAJEM: 25.000 PLN/m-c
HALA MAG.-PROD., OSOWA GÓRA
Pow. 1.700 m², część biurowa i zaplecze socjalne.
Bardzo dobry standard. Alarm. Teren ogrodzony i dozorowany.
DOM PAWŁÓWEK
Pow. 350m², dziaùka 1.027m²
Komfortowy dom przystosowany dla dwóch rodzin.
Za naszym pośrednictwem
uzyskasz także kredyt
na zakup nieruchomości
Bydgoszcz, ul. Gdańska 20
tel.: (52) 325 99 22
fax: (52) 325 99 28
tel. kom. 0605 03 55 44
www.centrum.nieruchomosci.pl
www.mls.kip.pl
BYDGOSZCZ GÓRZYSKOWO
2
Piękny apartament w nowym bloku z cegły, IIp, pow. ok. 91m . Bardzo wysoki standard wykończenia i
umeblowania, meble włoskie, sprzęt w kuchni wysokiej klasy (w cenie), 2 balkony. Wystrój zaprojektowany przez
architekta wnętrz. Jest alarm i kamera z podglądem. Cena obejmuje mieszkanie wraz z urządzeniami i wszystkimi
meblami, zasłonami, itp. Mieszkanie niewiele używane. Można także dokupić 2 garaże w tym budynku (z alarmem
połączonym z mieszkaniem), każdy po 30.000zł.
Cena: 520.000zł
SZCZEGLINO k/ Koszalina.
22,47 ha piękny, malowniczy teren : drzewostany, łąki, pastwiska. Ważny plan zagosp. terenu można budować siedlisko. Ok.17 km
do morza, ok. 7 km do jeziora , ok.10 km do Koszalina. Sąsiaduje z ładną wsią (kościół, sklepy, itp.) i z drogą asfaltową na Koszalin.
Ukształtowanie pagórkowate, strumyki - I klasy czystości i źródła. Teren idealny na hodowlę koni, raka, pstrąga, sprzyjająca
mikrofauna i mikroflora. Nie ma przemysłu. Dopłaty unijne ok. 10.000zł / rocznie. Podatek rolny ok. 17zł / rocznie.
Cena: 2,20 zł/m2
BYDGOSZCZ - FORDON
Teren o pow. ok. 1.6 ha podzielony na sześć mniejszych działek. Ok.
100m do wodociągu, gazu, wod-kan, prądu. Ważny plan
zagospodarowania terenu - przewiduje zabudowę mieszkaniową do
dwóch kondygnacji. Wokół piękne widoki, tereny rekreacyjne i
spacerowe PARK KRAJOBRAZOWY.
Cena: 180zł/m2
ZAMOŚĆ
Nowy dom ok. 6 km od Bydgoszczy, z użytk. poddaszem. Stan
deweloperski. Może być dwurodzinny. Pow. ok. 260/1020m2 . Salon
i 6 pok. Bardzo dobrze ocieplony; sprzedający może też zainst.
baterie słoneczne. Są grzejniki, piec gazowy 2-funkcyjny, wszystkie
instal. i przyłącza. Woda z wodociągu, kanalizacja ekologiczna. Okna
PCV. Sprzedający wystawia fakturę. Kupujący nie płaci podatku
PCC. Cena: 535.000zł
BYDGOSZCZ
Teren o pow. ok.1,2 ha Z WARUNKAMI ZABUDOWY pod bud.
wielorodzinne 4 KONDYGNACJE. Gaz, woda, prąd, kanalizacja przy
działce; niebawem kostka na ulicy. Dostęp do dwóch dróg
publicznych. Są umowy na dostawę mediów. Działka płaska. Blisko
komunikacja miejska i krajowa, centra handlowe, szkoły, basen,
widoki na las i przestrzeń. Do sprzedaży także przyległy teren ok. 1,3
ha bez wydanych WZ; łącznie ok. 2,5ha. ZAPRASZAMY DO
NEGOCJACJI.
2
Cena: 600zł/m
INOWROCŁAW
2
Kamienica z oficyną. Stan dobry. Powierzchnia ok. 926m , działka
2
738m . Wjazd z ulicy na podwórze. 14 mieszkań (11 na czynszu
wolnym). Remont przeprowadzono po 2000 r. (dach, elewacja,
instalacje, itp.)
Cena: 650.000 zł
Oferty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
PEŁNA WYŁĄCZNOŚĆ BIURA • DOKŁADNY OPIS WSZYSTKICH OFERT: www.centrum.nieruchomości.pl
BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI
MODERATOR Sp. z o.o.
ul. Marszałka Focha 12, I p., Bydgoszcz
tel. (052) 322 55 44, 052 322 37 52, tel. kom. 0509 933 991, 0505 107 147
Secesyjna kamienica o pow. 1246 m², pięciokondygnayjna, położona na działce o pow. 611 m²
poddasze użytkowe, bardzo dobra lokalizacja
ul. Cieszkowskiego - 2.800.000 zł
Kamienica czterokondygnacyjna o pow. 790 m²,
działka o pow. 682 m², lokal użytkowy na parterze
super lokalizacja-początek ul. Chodkiewicza
cena - 1.700.000 zł
Rezydencja o pow. 400 m², usytuowana
działce o pow. 2000 m², nowa elewacja, co
olejowe,wnętrza ciekawie zaaranżowane
Niwy - 1.500.000 zł
Teren inwestycyjny o pow. od 3800 m² do 1 ha,
atrakcyjnie położony przy trasie BydgoszczGdańsk, aktualny plan zagos. przestrzennego,
przeznaczenie usługowo-rzemieślnicze
Osielsko - 220 zł/m² + VAT
Teren inwestycyjny o pow. 6000 m², położony
przy lotnisku, aktualny plan zagospodarowania,
przeznaczenie usługowo-rzemieślnicze, możliwość budowy hotelu, magazynu
Jana Pawła II - 450 zł/m²+VAT
Atrakcyjny teren o pow.1324 m² pod bud.
mieszkaniowe wielorodzinne, obow. plan
zagospodarowania, bardzo dobra lokalizacja
ul. Kozietulskiego - 1.000 zł/m²+VAT
Mieszkanie w kamienicy o pow. 79 m², na
pierwszym piętrze, trzy pokoje, do remontu,
możliwość ciekawej aranżacji wnętrza i
zrobienia dwupoziomowego mieszkania,
z księgą wieczystą, ul. Floriana - 198.000zł
Mieszkanie w stylowej kamienicy o pow. 101 m²
na trzecim piętrze, trzy pokoje, kuchnia, spiżarnia,
do remontu,co miejskie,dwa balkony, z księgą
wieczystą, w budynku wspólnota mieszkaniowa
ul. 20 stycznia - 320.000 zł
Udział w kamienicy obejmujący mieszkanie o
pow. 125 m², znajdujące się na pierwszym
piętrze, cztery przestronne pokoje, możliwość
zrobienia co gazowego, trzy balkony, ładny
układ pomieszczeń ul. Obr. Bydgoszczy - 399.000zł
Lokal użytkowy o pow. 59 m², w
kamienicy na parterze, na sklep lub
usługi,duże witryny, z księgą wieczystą
ul. Gdańska - 189.000 zł
Lokal użytkowy o pow. 175 m², parter, w kamienicy, do remontu, duże witryny, możliwość
podziału, z księgą wieczystą, na sklep lub
usługi nieuciążliwe ul. Pomorska - 560.000 zł
Lokal użytkowy narożnikowy o pow. 47 m²,
parter, w kamienicy, duże witryny, rolety
antywłamaniowe możliwość powiększenia
do 56 m², ul. Jackowskiego - 120.000 - 129.000 zł
ZAPRASZAMY DO BIURA OD PON. - PT. 8.30 16.30
www.moderator.nieruchomosci.pl
Nad bezpieczeñstwem
transakcji naszych Klientów,
w ARKADY Nieruchomoœci,
czuwa czworo licencjonowanych
poœredników w obrocie nieruchomoœciami
Licencje zawodowe: 4398, 5136, 5500, 7187
Weso³ych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia...
...i szczêœliwego Nowgo Roku 2008 !
Oferta na wy³¹cznoœæ
Wolno stoj¹cy dom 134/600, w okolicach Zbójna.
Poddasze do wykoñczenia.
Funkcjonalny uk³ad pomieszczeñ.
Po³o¿ony w ³adnej, spokojnej okolicy
Cena 330.000 z³
Wolno stoj¹cy dom 210/1984, piêtrowy,
w Gniewkowie (25 km od Torunia).
Wszystkie media, dojazd drog¹ asfaltow¹.
Bardzo ³adnie zagospodarowana dzia³ka; du¿o wieloletnich nasadzeñ.
Nieruchomoœæ ³adnie po³o¿ona, w cichej dzielnicy.
Cena 470.000 z³
Oferta na wy³¹cznoœæ
Wolno stoj¹cy dom 250/1000, w Brzozówce(15 km od Torunia).
Do niewielkiego wykoñczenia
£adnie po³o¿ony, na osiedlu domków;
bardzo dobry dojazd.
Cena 550.000 z³
Wolno stoj¹cy dom 250/525, do niewielkiego wykoñczenia,
w Lubiczu Górnym (8 km od Torunia).
Ciekawy projekt, du¿e pokoje na poddaszu (24+24+20+13).
2
2
Na parterze salon (28m ), pokój (13m ), kuchnia z jadalni¹ (12+12),
³azienka, gara¿.
Murowany z suporeksu, ocieplony styropianem.
Woda z wodoci¹gu, kanalizacja gminna.
£adnie po³o¿one, w pobli¿u lasy.
Dobry dojazd drog¹ asfaltow¹.
Cena 550.000 z³
SPRZEDAMY
KAMIENICÊ
W CENTRUM TORUNIA
DOBRY STAN, ATRAKCYJNA LOKALIZACJA
Wybrane oferty dzia³ek
36a Stajenczynki,las
10a Zawa³y,media,wyd WZ
8a Górsk, nad jeziorem
20a Osiek,las, pr¹d
9a G³ogowo, media
8a Grêbocin, uzbrojona
10a Brzozówka, wyd. WZ
1ha Stajenczynki, las
10a Lubicz Górny,13 dzia³ek
12a Ma³a Nieszawka, budowl.
11a Lubicz Dolny,bud-us³.
50a Górsk,wydane WZ
15a Papowo Tor.,media
31a Lulkowo
35a Dzikowo,wydane WZ
36.000
59.000
63.000
65.000
79.000
83.000
81.000
118.000
120.000
122.000
122.000
150.000
175.000
185.580
207.000
„Nieruchomości Furman”
tel.: (067) 351-50-50; 351-79-77; 351-79-78
e-mail: [email protected]
www.furman24.pl
Krajenka-okolice, PARUSZKA
Oferta nr 2204
OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ
2
2
Budynek użytkowy o pow. 600m , działka (własność) o pow. 2200m ,
Parter: sala (obecnie stołówka), pom. magazynowe i socjalne
oraz czynny sklep z osobnym wejściem,
Piętro: 3 sale i zaplecze socjalne,
Parking przy budynku, przy drodze wojewódzkiej E-188.
Cena: 300 000 zł
KUPNO
PIŁA
Oferta nr 2202
OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ
ZABYTKOWY OBIEKT HOTELOWY w centrum, w otoczeniu parku miejskiego,
2
2
Budynek użytkowy pow. 747,76m , działka pow. 2003m (ogrodzona),
12 pokoi w tym 4 apartamenty, na parterze restauracja, recepcja, szatnia, węzeł sanitarny.
W podpiwniczeniu budynku stylowa winiarnia oraz zaplecze kuchenne.
Cena: 1 700 000 EUR
SPRZEDAŻ
ZAMIANA
DORADZTWO
Człuchów-okolice, CIERZNIE
Oferta nr 2199
OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ
2
Gospoda w stylu góralskim o pow. 210m2, działka (własność) o pow. 8915m ,
Parter: sala gościnna pow. 111,25m2 (część konsumpcyjna i bar),
pom. gosp. o pow. 8,15m2, kuchnia z pełnym wyposażeniem o pow. 18,06m2 ,
zaplecze socjalne, wc dla gości oraz łazienka,
Piętro: 2 pokoje o pow. 11,8m2 każdy,
Białośliwie-okolice, KROSTKOWO
PRZY DRODZE KRAJOWEJ A22.
Oferta nr 2322
Cena: 830 000 zł
OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ
Nieruchomość zabudowana kompleksem budynków produkcyjnych,
2
magazynowych z zapleczem socjalnym i biurowym o łącznej pow. 1280m ,
Media: prąd, wodociąg, kanalizacja, linia telefoniczna,
Teren ogrodzony, utwardzony, plac manewrowy.
Cena: 245 000 zł
SPRZEDAŻ
ZAMIANA
KUPNO
GORZÓW WLKP.
Oferta nr 2223
OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ
2
Lokal handlowy (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego) o pow. 214,3m ,
Parter pawilonu handlowego na dużym osiedlu mieszkaniowym,
Sala sprzedaży o pow. 166,7m2, duże witryny,
Rampa do rozładunku towaru, parking.
DRAWSKO
Cena: 444 884 zł
Oferta nr 2231
OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ
2
Budynek usługowo-handlowy o pow. 378,8m ,
2
Działka (własność) o pow. 805m ,
3 pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie socjalne,
Dodatkowo w stanie surowym zamkniętym budynek użytkowo-mieszkalny o pow. 132m2 ,
Parking, dojazd drogą asfaltową.
Cena: 285 000 zł
DORADZTWO
ZAMIANA
Wyrzysk-okolice, KOMOROWO
Oferta nr 2336
OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ
2
Działka gruntu (własność) o pow. 9394m zabudowana budynkiem
2
magaz.-prod. o łącznej pow. 618m ,
Uzbrojenie: prąd (siła), wodociąg,
Hala dwukondygnacyjna, murowana,
W sąsiedztwie zakład produkcyjny.
Cena: 80 000zł
KUPNO
SPRZEDAŻ
ZŁOTÓW
Oferta nr 2433
OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ
2
Budynek magazynowo-usługowy o łącznej pow. ok. 600m ,
2
Działka gruntu (własność) pow. 1645m ,
Rampa do rozładunku towarów, dwie bramy wjazdowe,
Dojazd drogą asfaltową, teren utwardzony, plac manewrowy, parking.
Cena: 260 000 zł
DORADZTWO
ROGOŹNO
Oferta nr CHO74
OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ
2
Obiekt produkcyjny pow. 1388 m , 3 kondygnacje,
2
Powierzchnia działki 1635 m ,
III piętro przeznaczone na hotel pracowniczy,
W pobliżu drogi krajowej A11.
Cena: 690 000 zł
Łobżenica-okolice, RUDNA
Oferta nr 2254
OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ
Nietypowe gospodarstwo wykorzystywane jako FERMA STRUSI pow. 8,3ha (własność),
2
Budynek mieszkalny pow. 120m z poddaszem do zaadaptowania,
2
2
2
Budynki użytkowe - stodoły, pow. : 125,2m , 101,2m , 190m ,
2
Budynek użytkowy - wylęgarnia pow. 172m ,
Posiadłość ogrodzona, z nasadzeniami (iglaki), staw, wiata
do grillowania oraz padoki dla strusi.
Cena: 550 000 zł
www.wilczynska.pl
BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
WANDA
Ciechocinek, ul. Zdrojowa 2c - I p.
tel./fax 054 283 40 40, tel. kom. 0600 961 121
www.ciechocinek.oferty.net • www.ciechocinek.pl
CIECHOCINEK CENTRUM
Położony 200 m od Muszli Koncertowej, duży
2
2
dom o pow. 300 m , działka ok. 900 m . Idealny
jako mały pensjonat lub dom dla 2 rodzin.
Dziewięć pokoi, dwie łazienki, garaż, dwie
kuchnie, taras, balkony dookoła domu, garaż i
mały budynek gospodarczy. Wjazd i podwórko
utwardzone kostką brukową. Cicha, spokojna i
bezpieczna dzielnica willowa. Cena 650 000 zł.
OKOLICE CIECHOCINKA
Dworek po kapitalnym remoncie, stylowo
2
odrestaurowany, o pow. 260 m , działka 4 ha
100-letniego parku, 8 pokoi, sala konferencyjna
40 m2, salon 35 m2 z odrębnym wejściem z
parku, gabinet, 4 sypialnie, pokryty dachówką
ceramiczną. Obok budynek mieszkalny 80 m2,
oraz budynek gospodarczy 60 m2 z garażem i
kotłownią. Cena 1 950 000 zł.
CIECHOCINEK
2
Dom wolnostojący o pow. 130 m , działka 400
2
m , dach dwuspadowy kryty blachą. Dom
składa się z trzech kondygnacji. Parter: pokój
ok. 15m2, dwa pokoje ok. 9 i13m2 ze wspólnym
krytym balkonem, łazienka z wanną, WC.
Półpiętro: duży pokój z balkonem, kuchnia ze
spiżarką. Piętro: trzy pokoje z balkonami.
Ogrzewanie: CO węglowe, do posesji
doprowadzony także gaz. W sąsiedztwie
sanatorium. Cena 375 000 zł.
CIECHOCINEK
Dom wolnostojący, wg indywidualnego
2
2
projektu o pow. 240 m , działka 900 m ,
zbudowany z cegły, składający się z 7 pokoi, 4
łazienek, garażu. Dom do wykończenia,
położony w bardzo spokojnej dzielnicy domów
jednorodzinnych. Cena 350 000 zł.
CIECHOCINEK
Nowy dom wolnostojący o dwu kondygnacjach
z garażem, z poddaszem do częściowego
2
2
wykończenia, o pow. 180 m , działka 392 m , 4
pokoje, kuchnia, 2 łazienki, garaż. Dom
ocieplony, pokryty bardzo dobrej jakości
blachodachówką. Cena 390 000 zł.
CIECHOCINEK
2
Nowoczesny dom wolnostojący o pow. 220 m ,
2
działka 1914 m podzielona na 2 części (1005
2
2 )
m i 906 m . Składa się z 5 pokoi, salonu,
kuchni, 2 łazienek, garażu i piwnicy. Okna
drewniane, CO gazowe. Bardzo ciekawy projekt
domu. Położenie w spokojnej okolicy.
Cena 550 000 zł z jedną działką.
NIESZAWA
Dom wolnostojący na skarpie wiślanej o pow.
2
2
200 m , działka 1240 m . W skład wchodzą 3
sypialnie, duży salon, kuchnia, 2 łazienki, 2
garaże. Bardzo ładna architektura domu,
pięknie utrzymany ogród. Cena 350 000 zł.
Mieszkania:
M3 - nowe cegła - 46 m2, I p. Cena 250 000 zł.
M5 - 72 m2 - I p., salon 25 m2, do częściowego remontu.
Cena 260 000 zł.
Nowe mieszkania w budowie: 46m2, 57m2, 64 m2.
Cena od 4260-4460 zł/m2.
Działki:
Ciechocinek 2 x 900 m2. Cena 105 zł/m2.
Ciechocinek 1780 m2. Cena 60 zł/m2.
Podole 2 x 900 m2. Cena 65 zł/m2.
Nowy Ciechocinek 2 x 600 m2. Cena 60 zł/m2.
Słońsk Dolny 5000 m2. Cena 45 zł/m2
KARMAR
85-037 Bydgoszcz
ul. Sienkiewicza 55
tel. 052 321 23 05
fax 052 322 07 23
kom. 0665 202 638
kom. 0665 202 639
[email protected]
Biuro Nieruchomości
ZARZĄD
NIERUCHOMOŚCIAMI
KUPNO
SPRZEDAŻ
WYNAJEM
www.karmar.bydgoszcz.pl
Biuro Nieruchomoœci
BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
KRZYSZTOF FRASZEK
Edyta Tajs - LICENCJA UMiRM 2945
ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE:
§SPRZEDAŻY
§KUPNA
§NAJMU
§KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH
052 321 92 40
www.nieruchomosci-lokata.gratka.pl
ul. Grunwaldzka 14a, 85-236 Bydgoszcz; e-mail: [email protected]
tel. kom. 0509 462 748, 0509 462 749
ul. Długa 25, 85−034 Bydgoszcz
tel./fax 052 321 06 61, 052 321 17 50
[email protected]−kwadrat.com.pl
www.m−kwadrat.com.pl
BIURO NIERUCHOMOŚCI EFEKT
BIURO NIERUCHOMOŚCI
I KREDYTÓW
Bydgoszcz, ul. Dworcowa 5/5
tel. (52) 322 26 91, tel. kom. 0602 35 73 38
www.efekt.bydgoszcz.pl
e-mail: [email protected]
85-056 Bydgoszcz
ul. Marcinkowskiego 18
tel./fax (052) 322 73 60
tel. kom. 0602 408 861
e-mail: [email protected]
www.nieruchomości.trawinska.2222.pl
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
(LICENCJONOWANY ZARZĄDCA)
• WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE • KAMIENICE PRYWATNE •
• OBIEKTY USŁUGOWE I UŻYTKOWE •
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
• RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY • PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI
Pośrednictwo Obrotu Nieruchomościami
„SPEKTRUM”
Licencja nr 373, 3238
Na rynku od 1987 r.
PROJEKTY
85−014 Bydgoszcz, ul. St. Staszica 1
tel. (052) 322 71 98
tel. kom. 0502 163 411 www.nova-net.pl
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE:
• kupna, sprzedaży domów, mieszkań, działek,
obiektów użytkowych
• kredytów na zakup lub budowę
Członek Stowarzyszenia Pośredników Obrotu Nieruchomości Pomorza i Kujaw
WYCENY
EKSPERTYZY
®
SPEKTRUM
Elżbieta Trawińska
STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW
w OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
POMORZA i KUJAW
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2, tel./fax 052 321 09 75
e-mail: [email protected], [email protected], www.sponpk.kip.pl, www.kip.pl
ORGANIZUJE:
PRAKTYKI ZAWODOWE
W FORMIE
WARSZTATÓW
Informacja: tel. 052 321 09 75 lub 0602 274 058
„ABC” ASYSTENTA POŚREDNIKA
Informacja: tel. 052 321 09 75 lub 0602 274 058
Seminaria - szkolenia
w ramach ustawicznego
kształcenia
Informacja: tel. 052 321 09 75 lub 0609 406 284
STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
rzeczoznawstwo majątkowe, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2-semestralne studia podyplomowe z zakresu gospodarowania nieruchomościami
Zapisy przyjmujemy na trzy specjalności: wycena, zarządzanie, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Studia spełniają wymogi określone w minimum programowym zatwierdzonym przez Ministra Infrastruktury
Zapisy kandydatów przyjmuje sekretariat WNEiZ, 87-100 Toruń, ul. Gagarina 13A, tel. 056 61 14 608, fax 056 65 42 493

Podobne dokumenty