Sala gim

Komentarze

Transkrypt

Sala gim
LAD
Nazwa projektu: Nazwa projektu
LindQST generowanie raporu: 28-02-2012
Wykres ciĞnienia i poziomu haáasu
Opis
LAD jest dysząnawiewną, która przystosowana jest do wentylacji
duĪych powierzchni, gdzie wymagane sąduĪe zasiĊgi. Dysza moĪe
byüstosowana zarówno do ciepáego jak i cháodnego powietrza. LAD
ma standardowo zakoĔczenie mufowe i moĪe byümontowane
bezpoĞrednio na mĊskich zakoĔczeniach ksztaátek.
- Kierunkowy przepáyw powietrza
- DuĪe zasiĊgi
- Prosta instalacja
Hz
63
125
250
500
1K
2K
4K
8K
Kok
22
5
2
-3
-12
-14
-22
-27
ǻL
-
-
-
-
-
-
-
-
Wybrane parametry
Wymagania:
Min. moc akustyczna
Lwa
0
dB(A)
Max. moc akustyczna
Lwa
40
dB(A)
Maksymalny zasiĊg
L0.3
m
Maksymalna caákowita strata ciĞnienia
D pt
Pa
Wyniki:
Kod do zamówienia
Wydatek powietrza
qv
CiĞnienie regulacji
D p
Caák. strata ciĞnienia
D pt
38
Pa
Moc akustyczna
Lwa
29
dB(A)
ZasiĊg
L0.3
24,5
m
LAD-0-315
Rozpáyw powietrza: Poziomy
Materiaái wykoĔczenie
Material:Aluminium
Standard finish:Untreated or powder-coated
The diffuser is available in other colours. Please contact Lindab’s
sales department for further information.
Lindab zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez osobnego powiadomienia
600
m³/h
Pa